Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про молодіжні та дитячі громадські організації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про молодіжні та дитячі громадські організації      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про молодіжні та дитячі громадські організації  
1. Цей Закон визначає особливості організаційних та правових засад утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, у тому числі асоціацій, фондів, спілок тощо, та державні гарантії забезпечення їх діяльності.   -1- Комітет з питань культури і духовності
Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
В преамбулі слова "у тому числі асоціацій, фондів, спілок тощо" вилучити, далі за текстом.  
Враховано   Цей Закон визначає особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності.  
2. Стаття 1. Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації      Стаття 1. Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації  
3. Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону та інших актів законодавства .   -2- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
У частині першій статті 1 після слів "та інших" доповнити словами "нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання".  
Враховано   Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання .  
    -3- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції: "Законодавство про молодіжні та дитячі громадські організації складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів".  
Враховано частково    
4. Дія цього Закону не поширюється на молодіжні формування, які є структурними осередками політичних партій, професійних спілок та релігійних організацій.   -4- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Частину другу статті 1 після слів "структурними осередками" доповнити словами " чи підрозділами" , далі за текстом.  
Враховано частково в іншій редакції   
    -5- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину другу статті 1 треба узгодити з Законом України "Про об'єднання громадян", яким не передбачено наявність в політичних партіях молодіжних формувань, як окремих структурних осередків чи підрозділів.  
Враховано    
5. Стаття 2. Визначення термінів      Стаття 2. Визначення термінів  
6. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
7. молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком до 28 років і старших, які об'єдналися на підставі спільності інтересів для здійснення діяльності, спрямованої на задоволення духовних, інших нематеріальних та економічних потреб, соціальне становлення і розвиток членів об'єднання, а також з метою захисту своїх прав і свобод;   -6- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У пункті першому частини першої статті 2 встановити віковий бар'єр для членства в молодіжних громадських організаціях від 16 років.  
Враховано частково   молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів;  
    -7- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Пункт перший частини першої статті 2 викласти в такій редакції: "Об'єднання молоді для здійснення спільної діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних, соціальних, економічних, творчих , духовних та інших спільних інтересів".  
Враховано частково    
    -8- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Пункт перший частини першої статті 2 після слів "віком до 28 років і старших" доповнити словами "але не старших 35 років", далі за текстом.  
Відхилено    
8. дитячі громадські організації - об'єднання, до яких входять громадяни віком до 18 років і повнолітні громадяни, які об'єдналися для спільної діяльності, спрямованої на задоволення інтересів, розвиток творчих здібностей і соціальне становлення членів об'єднання, а також з метою захисту своїх прав і свобод.   -9- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Пункт другий частини другої статті 2 після слів "повнолітні громадяни" доповнити словами "не старші 35 років", далі за текстом.  
Відхилено   дитячі громадські організації - об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, творчих здібностей та соціального становлення як повноправних членів суспільства.  
    -10- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У пункті другому частини другої статті 2 необхідно врахувати, що особи віком з 14 до 16 років та тим більше - з 6 до 16 років не є і не можуть бути громадянами України. Тому замість слова "громадяни" треба записати "особи".  
Відхилено    
    -11- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Пункт другий частини другої статті 2 викласти в такій редакції: "дитячі громадські організації - об'єднання молодих людей для здійснення спільної діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, задоволення власних інтересів, творчих здібностей та соціального становлення як повноправних членів суспільства".  
Враховано частково    
9. Стаття 3. Принципи створення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій      Стаття 3. Принципи створення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій  
10. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації створюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. Вступ до них і вихід з них здійснюється на основі добровільності, а вступ неповнолітніх до дитячих громадських організацій та вихід з них - за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.   -12- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
У частині першій статті 3 слова "та вихід з них" вилучити, далі за текстом.  
Враховано   Молодіжні та дитячі громадські організації створюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності, зокрема:  
    -13- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В частині першій статті 3 останнє речення доповнити словом: "письмовою".  
Враховано    
11. 2. Статутами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути визначені підстави виключення їх членів із складу організацій.   -14- Кириленко І.Г. (в.о. № 36)
В частині першій статті 3 норму щодо вступу до дитячих громадських організацій перенести до статті 5. Частини другу і третю статті 3 виключити.  
Враховано    
12. 3. Молодіжні та дитячі громадські організації самостійно визначають свою структуру, затверджують статутні документи, обирають свої керівні органи, приймають програми своїх дій та визначають форми і методи їх виконання.   -15- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Частину третю статті 3 після слів "визначають форми і методи їх виконання" доповнити словами ".., які не суперечать чинному законодавству України".  
Враховано в іншій редакції   
13. 4. Молодіжні та дитячі громадські організації в порядку, встановленому їх статутами, зобов'язані оприлюднювати свої програмні документи, склад керівних органів, інформувати членів цих організацій та громадськість про свою діяльність і джерела фінансування.   -16- Кириленко І.Г. (в.о. № 36)
Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції: "Молодіжні та дитячі громадські організації зобов'язані доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, які не суперечать законодавству", а також доповнити статтю 3 новою частиною такого змісту: "Відомості, що містяться у статутах, інформація про склад керівних органів, про джерела фінансових, матеріальних надходжень, інші відомості, що пов'язані з діяльністю молодіжних та дитячих громадських організацій, не є конфіденційними або іншою інформацією, яка охороняється законом."  
Враховано   молодіжні та дитячі громадські організації зобов'язані доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, які не суперечать законодавству; інформація, що міститься у статутах, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших надходжень, а також пов'язана з діяльністю молодіжних та дитячих громадських організацій, не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом.  
    -17- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У статті 3 слід уточнити яким чином і кому саме мають давати згоду батьки на вступ їх неповнолітніх дітей до дитячих громадських організацій.  
Враховано    
14. Стаття 4. Засновники молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок      Стаття 4. Засновники молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок.  
15. Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій мають бути не менш як 5 громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах і досягли 15-річного віку.   -18- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
У частині першій статті 4 уточнити вік засновників дитячих організацій (15 років для дитячої організації - не дитячий вік).  
Відхилено   Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах , які досягли 15-річного віку.  
    -19- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Стаття 4, якою пропонується встановити, що засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути особи, які досягли 15-річного віку, суперечить ст.ст. 13 та 14 Цивільного кодексу УРСР.  
Відхилено    
    -20- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У частині першій статті 4 уточнити чи повинно бути саме 5 засновників організації.  
Враховано    
    -21- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Частину першу статті 4 викласти в наступній редакції: "Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах , які досягли 15-річного віку".  
Враховано    
16. Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.      Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.  
17. Стаття 5. Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях      Стаття 5. Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях  
18. 1. Членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.   -22- Старинець О.Г. (реєстр. картка № 277)
Абзац перший частини першої статті 5 доповнити словами "що перебувають в Україні на законних підставах".  
Враховано   Членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.  
19. Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи, віком до 28 років і старші, членами дитячих громадських організацій можуть бути особи, віком до 18 років і старші. Кількість осіб старшого віку у цих організаціях не може перевищувати однієї третини загальної кількості членів організації та членів їх виборних органів.   -23- Комітет з питань культури і духовності
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
В абзаці другому частини першої статті 5 необхідно чітко визначити віковий ценз членів молодіжних і дитячих громадських організацій, слова "і старші" вилучити. Також вилучити друге речення цього абзацу.  
Враховано в іншій редакції  Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 28 років, членами дитячих громадських організацій - особи віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує третину загальної кількості членів, у складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третини членів виборних органів. Обмеження щодо кількості осіб, вік яких перевищує відповідно 28 та 18 років, у складі виборних органів не поширюється на спілки молодіжних та дитячих громадських організацій.  
    -24- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Друге речення частини другої статті 5 викласти в такій редакції: "Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умов, якщо їхня кількість в цих організаціях не перевищує однієї третини загальної кількості членів організації , у складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не повинна перевищувати однієї третини виборних органів" . Статтю 5 доповнити частиною: "Обмеження щодо кількості осіб старшого віку у складі виборних органів не поширюється на об'єднання молодіжних та дитячих громадських організацій".  
Враховано    
    -25- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Абзац другий частини першої статті 5 після слів "і старші" доповнити словами ".., але не старші 35 років". Після слів " членів організацій та" доповнити словами "однієї третини", далі за текстом.  
Враховано частково    
20. 2. На умовах, визначених статутом, у молодіжних та дитячих громадських організаціях може запроваджуватися почесне членство.   -26- Кириленко І.Г. (в.о. № 36)
Частину другу статті 5 вилучити.  
Враховано    
21. Стаття 6. Статус молодіжних та дитячих громадських організацій      Стаття 6. Статус молодіжних та дитячих громадських організацій  
22. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації можуть мати всеукраїнський, регіональний, місцевий і міжнародний статус.      Статус молодіжних та дитячих громадських організацій і їх об'єднань визначається відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян".  
23. До всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають у більшості областей України, Автономної Республіки Крим, містах Києві та Севастополі осередки з кількістю членів не менш як 30 осіб у кожному.   -27- Комітет з питань культури і духовності
У частині першій статті 6 вилучити встановлення обмеження на мінімальну кількість членів осередків.  
Враховано    
    -28- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У абзаці другому частини першої статті 6 вилучити слова "в містах Києві та Севастополі", далі за текстом.  
Враховано в іншій редакції   
    -29- Комітет з питань національної безпеки і оборони
В частині другій статті 6 після слів "які мають" доповнити словами "у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України".  
Враховано в іншій редакції   
24. До регіональних молодіжних та дитячих громадських організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію двох і більше областей України або Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя і які мають осередки з кількістю членів не менш як 20 осіб у кожному.   -30- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Абзац третій частини першої статті 6 вилучити.  
Враховано    
25. До місцевих молодіжних та дитячих громадських організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці та які мають на цій території осередки з кількістю членів не менш як 5 осіб у кожному.       
26. Молодіжні та дитячі громадські організації є міжнародними, якщо їх діяльність поширюється на всю територію України та хоча б однієї іншої держави.   -31- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Вимагає більш детального визначення статус міжнародних молодіжних організацій.  
Враховано в іншій редакції   
    -32- Старинець О.Г. (реєстр. картка № 277)
Частину першу статті 6 доповнити абзацом такого змісту: "Статус молодіжних та дитячих громадських організацій і їх спілок визначається відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян".  
Враховано    
27. 2. Забороняється використовувати у назвах молодіжних та дитячих громадських організацій, які мають місцевий та регіональний статус, слово "українська" та створених на його основі відповідних словосполучень.   -33- Комітет з питань культури і духовності
Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Частину другу статті 6 вилучити.  
Враховано    
28. Стаття 7. Відносини молодіжних та дитячих громадських організацій з іншими об'єднаннями громадян   -34- Старинець О.Г. (реєстр. картка № 277)
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Права молодіжних та дитячих громадських організацій".  
Враховано   Стаття 7. Права молодіжних та дитячих громадських організацій  
29. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації мають право утворювати спілки ( союзи, асоціації тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу, утворювати дитячомолодіжні організації та об'єднання.   -35- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
У частині першій статті 7 слова "дитячо-молодіжні організації" вилучити.  
Враховано   Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки користуються правами, наданими їм Законом України "Про об'єднання громадян", цим Законом, іншими законодавчими актами.  
30. Діяльність утворених спілок (союзів, асоціацій тощо), дитячомолодіжних організацій та об'єднань регламентується цим Законом.      Молодіжні та дитячі громадські організації та їх спілки не можуть утворювати та вступати у виборчі блоки.  
31. 2. Молодіжні та дитячі громадські організації можуть у встановленому порядку здійснювати спільну діяльність з політичними партіями та рухами, професійними спілками, іншими громадськими організаціями для досягнення загальної мети з питань, пов'язаних з виконанням своїх статутних завдань.   -36- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У частині другій статті 7 вилучити слово "рухами".  
Враховано   Молодіжні громадські організації можуть вступати у виборчі коаліції. Членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілки, не є об'єктом оподаткування.  
    -37- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
У частині другій статті 7 вилучити слова "у встановленому порядку".  
Враховано    
    -38- Криворучко Ю.З. (в.о. № 118)
Кириленко І.Г. (в.о. № 36)
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки користуються правами, наданими Законом України "Про об'єднання громадян", цим Законом, іншими законодавчими актами для громадських організацій. Молодіжні та дитячі громадські організації, їх об'єднання не можуть утворювати та вступати у виборчі блоки. Молодіжні громадські організації можуть вступати у виборчі коаліції. Членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх об'єднань, не є об'єктом оподаткування.  
Враховано    
32. Стаття 8. Участь молодіжних та дитячих громадських організацій в підготовці та прийнятті рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді      Стаття 8. Участь молодіжних та дитячих громадських організацій у підготовці та прийнятті рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді  
33. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації можуть залучатися до розроблення і обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді.   -39- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Криворучко Ю.З. (в.о. № 118)
У частині першій статті восьмій вилучити слово "можуть".  
Враховано   Молодіжні та дитячі громадські організації залучаються органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до розроблення і обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді.  
34. Втручання молодіжних та дитячих громадських організацій у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та інших громадських організацій не допускається.   -40- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Частину другу статті 8 вилучити .  
Враховано    
35. Стаття 9. Державна та інша підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій   -41- Комітет з питань культури і духовності
Статтю 9 вилучити.  
Враховано в іншій редакції  Стаття 9. Форми державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій  
36. 1. Держава гарантує право на створення молодіжних та дитячих громадських організацій, а також забезпечення прав і законних інтересів легалізованих в установленому порядку організацій.   -42- Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Назву та зміст статті 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій. Верховна Рада України при затвердженні Державного бюджету України передбачає в ньому окремим рядком видатки на підтримку діяльності об'єднання, членами якого є більшість зареєстрованих всеукраїнських молодіжних громадських організацій, яка спрямовується на забезпечення соціального становлення та розвитку молодих громадян. При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки на реалізацію програм молодіжних та дитячих громадських організацій. Фінансування здійснюється через відповідні органи державної виконавчої влади, що працюють з молоддю, органи місцевого самоврядування та об'єднання всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть делегувати молодіжним та дитячим громадським організаціям повноваження щодо проведення окремих заходів (проектів, програм) для молодих громадян. В цьому випадку вони надають молодіжним та дитячим громадським організаціям фінансову та матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень, в тому числі за цільовим використанням наданих коштів. Молодіжні та дитячі громадські організації, їх об'єднання, які одержують фінансову або іншу матеріальну підтримку, зобов'язані подавати звіти про цільове використання фінансів і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у термін, встановлений цими органами." в ст.10.  
Враховано   Державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій здійснюється в таких формах: надання молодіжним та дитячим громадським організаціям інформації про державну політику щодо дітей та молоді; надання методичної та організаційної допомоги з питань соціального становлення та розвитку молоді і дітей; сприяння створенню підприємств, установ і організацій, які надають послуги молоді та дітям або сприяють зайнятості молоді; молодіжні та дитячі громадські організації звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їхньої символіки. Держава здійснює підтримку і в інших формах, які не суперечать законодавству України.  
37. 2. Державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань дітей та молоді на всій території України, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.   -43- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
У частині другій статті 9 відокремити органи місцевого самоврядування від державних органів. в ст.10.  
Враховано    
38. 3. Державна та інша підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій базується на таких основних засадах:   -44- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Статтю 9 доповнити частиною такого змісту: "Відповідні органи державної влади і місцевого самоврядування сприяють молодіжним та дитячим громадським організаціям в реалізації програм та проектів щодо військово-патріотичного виховання молоді, її підготовки до проходження військової служби".  
Враховано в іншій редакції в ст.10.   
39. забезпечення рівних прав усіх молодіжних та дитячих громадських організацій на державну та іншу підтримку за умови дотримання ними цього Закону;       
40. невтручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування і їх посадових та службових осіб у діяльність молодіжних та дитячих громадських організацій, крім випадків, передбачених законодавством;       
41. сприяння діяльності підприємств, установ, організацій, благодійних та інших фондів, громадян, спрямованої на підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій.       
42. Стаття 10. Відповідальність молодіжних та дитячих громадських організацій   -45- Жежук Н.С. (реєстр. картка № 246)
Назву статті 10 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Відповідальність молодіжних та дитячих громадських організацій за порушення законодавства". в ст.11.  
Враховано   Стаття 10. Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій  
43. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації, які одержали від держави фінансову або матеріальну підтримку на реалізацію своїх програм та виконання статутних завдань, зобов'язані подавати звіти про цільове використання фінансів та матеріальних цінностей органам, які їх надали.   -46- Самойлик К.С. (реєстр. картка № 257)
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Молодіжні та дитячі громадські організації, їх об'єднання несуть відповідальність за порушення законодавства. За неподання звіту про використання бюджетних коштів, інших матеріальних цінностей, наданих молодіжним та дитячим громадським організаціям, або їхнє нецільове використання , отримання їх з порушенням законодавства, винні особи несуть відповідальність, передбачену законодавством України." в ст.11.  
Враховано   Верховна Рада України при затвердженні Державного бюджету України передбачає в ньому окремим рядком видатки на підтримку діяльності об'єднання, членами якого є більшість зареєстрованих всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, а також обласних, Автономної Республіки Крим, Київських та Севастопольських міських спілок молодіжних та дитячих громадських організацій, яка спрямовується на забезпечення соціального становлення та розвитку молодих громадян. При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки на реалізацію програм молодіжних та дитячих громадських організацій. Фінансування здійснюється через відповідні органи державної виконавчої влади, що працюють з молоддю, органи місцевого самоврядування та спілки всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть делегувати молодіжним та дитячим громадським організаціям повноваження щодо реалізації відповідних програм (проектів, заходів). У цьому випадку вони надають молодіжним та дитячим громадським організаціям фінансову та матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень, у тому числі за цільовим використанням наданих коштів. Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки, які одержують фінансову або іншу матеріальну підтримку, зобов'язані подавати звіти про цільове використання фінансів і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у терміни, встановлені цими органами.  
44. 2. Молодіжні та дитячі громадські організації, які надали свідомо неправдиві відомості з метою одержання державної підтримки, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. У подальшому державна підтримка таким організаціям не надається.       
45. Стаття 11. Форми державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій      Стаття 11. Відповідальність молодіжних та дитячих громадських організацій за порушення законодавства  
46. 1. Державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій здійснюється в таких формах:      Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки несуть відповідальність за порушення законодавства.  
47. надання молодіжним та дитячим громадським організаціям інформації про державну молодіжну політику, методичної та організаційної допомоги з цих питань;      За неподання звіту про використання бюджетних коштів, інших матеріальних цінностей, наданих молодіжним та дитячим громадським організаціям, або їх нецільове використання, отримання їх з порушенням законодавства, винні особи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.  
48. сприяння створенню підприємств, установ і організацій, які надають послуги молоді та дітям або використовують працю молоді;       
49. надання молодіжним та дитячим громадським організаціям пріоритету в отриманні послуг соціальних служб, у розробленні та реалізації проектів і програм, спрямованих на соціальне становлення і розвиток дітей та молоді, діяльність у галузі культури, освіти, науки , охорони здоров'я, екології, туризму, фізичної культури і спорту, попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх та молоді;   -47- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В пункт третьому частини першої статті 11 замість слова "пріоритету" записати "допомоги": а після слів "фізичної культури і спорту" доповнити словами "оздоровлення та культурно-масової роботи", далі за текстом. в ст.9.  
Враховано    
    -48- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
В пункті третьому частини першої статті 11 вилучити слова "в отриманні послуг соціальних служб". в ст.9.  
Враховано    
50. звільнення від сплати реєстраційного збору дитячих громадських організацій та їх символіки;   -49- Жежук Н.С. (реєстр. картка № 246)
Пункт четвертий частини першої статті 11 викласти в такій редакції: "молодіжні та дитячі громадські організації звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їхньої символіки". в ст.9.  
Враховано    
51. інші форми.   -50- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Викласти пункт п'ятий частини першої статті 11 словами: " держава здійснює підтримку і в інших формах, які не суперечать законодавству України." в ст.9.  
Враховано    
    -51- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Доповнити частину першу статті 11 текстом наступного змісту: "надання молодіжним та дитячим громадським організаціям пільг щодо оподаткування відповідно до податкового законодавства; надання молодіжним та дитячим громадським організаціям у безоплатне користування або на пільгових умовах будинків, приміщень, споруд, земельних ділянок та іншого майна, необхідного для здійснення їх статутної діяльності; часткове або повне фінансування програм і проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, що сприяють соціальному становленню і розвитку дітей та молоді та реалізації їх суспільно корисних ініціатив, а також надання по ним державних гарантій; надання дотацій та субсидій молодіжним та дитячим громадським організаціям для здійснення їх статутної діяльності; залучення молодіжних та дитячих громадських організацій до виконання робіт та надання послуг соціальним службам , до створення підприємств, установ, організацій, які надають послуги молоді або дітям, або використовують працю молоді, до розробки та реалізації проектів та програм по організації соціального становлення та розвитку молоді, діяльності в галузі культури, освіти, охорони здоров`я, екології, туризму, фізичної культури та спорту, а також до наукових досліджень у цих сферах;" в іншій редакції  
Враховано частково    
52. 2. Молодіжним та дитячим громадським організаціям, виходячи з економічних можливостей, може надаватися державна фінансова та матеріальна підтримка на провадження їх статутної діяльності.   -52- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Частину другу статті 11 викласти в наступній редакції: "Державна підтримка надається молодіжним та дитячим громадським організаціям на конкурсних засадах в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, на підставі договору між відповідною молодіжною чи дитячою організацією та відповідним органом державної влади".  
Відхилено    
    -53- Лешан Є.А. (в.о. № 1)
Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Частину другу статті 11 виключити. Поміняти місцем статтю 11 - рахувати її статтею 9, змінивши відповідно подальшу нумерацію статей.  
Враховано    
53. Стаття 12. Прикінцеві положення      Стаття 12. Прикінцеві положення  
54. 1. Інші організаційні та правові засади утворення, реєстрації, діяльності та припинення діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій визначаються Законом України "Про об'єднання громадян".      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"; привести свої рішення у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. 4. Статутні документи молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, протягом року після його опублікування мають бути приведені у відповідність із цим Законом. За поданням легалізуючого органу або прокурора діяльність молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, статутні документи яких суперечать цьому Закону, забороняється в судовому порядку.  
55. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.       
56. 3. Молодіжні та дитячі громадські організації, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, у тримісячний термін після його опублікування підлягають перереєстрації відповідно до нього без стягнення плати за перереєстрацію.   -54- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Частину третю статті 12 вилучити.  
Враховано    
    -55- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Стаття 12 проекту Закону суперечить статті 1 Закону України "Про об'єднання громадян".  
Враховано    
    -56- Лешан Є.А. (в.о. № 1)
Жежук Н.С. (реєстр. картка № 246)
Статтю 12 викласти в такій редакції: Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. До приведення законодавства у відповідність із Законом "Про молодіжні та дитячі громадські організації" нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавства у відповідність із Законом "Про молодіжні та дитячі громадські організації"; привести свої рішення у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади, прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Законові; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. Статутні документи молодіжних та дитячих громадських організацій і їх об'єднань, зареєстрованих до набрання чинності цього Закону, протягом року після його опублікування мають бути приведені у відповідність із Законом. За поданням відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування діяльність молодіжних та дитячих громадських організацій і їх об'єднань, статутні документи яких суперечать цьому Закону, забороняється у судовому порядку."  
Враховано    
    -57- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Доповнити проект Закону України статтею 12 наступного змісту: "Стаття 12. Умови надання державної підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям. Державна підтримка відповідно до цього Закону надається молодіжним та дитячим громадським організаціям, які звернулися за такою підтримкою, за дотримання наступних умов: - молодіжна чи дитяча громадська організація є юридичною особою і діє як така протягом одного року; - наявності обгрунтованої програми використання державної підтримки; - до складу всеукраїнської молодіжної чи дитячої громадської організації повинно входити не менше 1000 членів, регіональної - не менше 500, місцевої - не менше 200, або пропонованою програмою передбачається надання соціальних послуг не менше ніж 1000 особам віком відповідно до 28 і до 18 років."  
Враховано частково