Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін і доповнень до деяких законів України   -1- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".  
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення  
3. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести зміни і доповнення до таких законів України:      У зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №27, ст. 218) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У частині четвертій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №17, ст. 80, №26, ст. 158) із змінами, внесеними законами України від 24 грудня 1998 року і 12 січня 1999 року:   -2- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пропозиції щодо Закону України "Про підприємництво" виключити у зв'язку з тим, що ці пропозиції Кабінету Міністрів враховані у проекті закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності.  
Враховано    
5. 1) абзац чотирнадцятий після слів "джерел іонізуючого" доповнити словами "та неіонізуючого"; доповнити частину новими абзацами такого змісту: "виробництво, переробка, та реалізація медичних імунобіологічних препаратів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, товарів побутової хімії; будь-які роботи з біологічними агентами та хімічними речовинами".       
6. 2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 41, ст.546; 1996 р.,N 15, ст. 70; 1998 р.,N 11-12, ст. 41):      1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 11-12, ст. 41):  
7. 1) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;   -3- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У пункті д) частини першої статті 27 слова "чи створення небезпеки для здоров'я людей" виключити.  
Враховано   1) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках; 2) у пункті д) частини першої статті 27 слова "чи створення небезпеки для здоров'я людей" виключити; 3) у частині першій статті 32 слова "шкідливого впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей" замінити словами "забрудненню навколишнього природного середовища";  
    -4- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У частині першій статті 32 слова "шкідливого впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей" замінити словами "забрудненню навколишнього природного середовища".  
Враховано    
8. 2) частину третю статті 33 викласти у такій редакції: "Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів та відповідати вимогам охорони навколишнього природного середовища".   -5- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У статті 33: частину першу викласти в такій редакції: "Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів;" у частині шостій слова "Міністерством охорони здоров'я України" виключити.  
Враховано   4) у статті 33: частину першу викласти в такій редакції: "Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів"; частину третю викласти в такій редакції: "Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів"; у частині шостій слова "Міністерством охорони здоров'я України" виключити;  
9. 3) частину п'яту статті 52 викласти у такій редакції: "Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, і регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".   -6- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Частину п'яту статті 52 викласти у такій редакції: "Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, і регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються в установленому законодавством порядку".  
Враховано   5) частину п'яту статті 52 викласти в такій редакції: "Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються в установленому законодавством порядку".  
10. 3. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №48, ст. 650) після слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я населення".   -7- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 8 Закону "Про інформацію" після слова "культури" доповнювати словами "охорони здоров'я населення" не потрібно, бо це поняття охоплюється поняттям "соціальна сфера", яке у тексті статті є.  
Відхилено   2. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №48, ст. 650) після слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я ".  
11. 4. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст.678):       
12. 1) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;   -8- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" виключити у зв'язку з тим, що вони враховані у прийнятій за основу новій редакції проекту Закону України про охорону атмосферного повітря.  
Враховано    
13. 2) частину першу статті 24 викласти у такій редакції: "Планування, розміщення, забудова і розвиток міст та інших населених пунктів повинні передбачати створення найбільш сприятливих умов для життя, збереження і зміцнення здоров'я громадян, а також здійснюватися з урахуванням екологічної ємкості територій, додержанням вимог щодо охорони, раціонального використання та екологічної безпеки атмосферного повітря";       
14. 3) частину першу статті 27 після слів "екологічної безпеки" доповнити словами "державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів".       
15. 5. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р.,N 2, ст. 6):      3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р., N 2, ст. 6):  
16. 1) у тексті Закону слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідному відмінку;   -9- Чиж І.С. (в.о. № 190)
У тексті Закону України "Про телебачення і радіомовлення" слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" замінювати словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення" недоцільно.  
Відхилено   1) у тексті Закону слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках;  
17. 2) у частині шостій статті 12: пункт "а" після слів "за кордоном" доповнити словами "про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю";   -10- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Навести повністю нову редакцію пунктів "а та "б".  
Враховано   2) пункти а) та б) частини шостої статті 12 викласти в такій редакції: "а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю населення, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;  
18. пункт "б" після слова "спортивних" доповнити словами "медико-гігієнічних".      б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;"  
19. 6. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст.4, 1988 р., N11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст.35) доповнити пунктом 29 такого змісту: "29) державне обов'язкове страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків".   -11- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнення до Закону України "Про страхування" викласти в такій редакції: "29) державне обов'язкове особисте страхування працівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків ".  
Враховано   4. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35) доповнити пунктом 29 такого змісту: "29) державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків". 5. У частині першій статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., №4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №36, ст. 526; 2000 р., №10, ст. 79): 1) пункт 12) доповнити словами "здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та чистоті дороги, вулиці, майдани;" 2) пункт 26) доповнити словами "правил утримання тварин у домашніх умовах, а також контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших населених пунктах;". 6. Пункт 8 Статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №30, ст. 414; 1993 р., N 29, ст. 308) після слова "антимонопольного" доповнити словами "санітарного та природоохоронного", а слова "і санітарно-екологічних вимог" виключити. 7. Абзац другий пункту 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року №30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247) доповнити реченням такого змісту: "Нагляд за дотриманням вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах здійснюють органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби". 8. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №8, ст. 54): 1) у тексті Закону слова: "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключити; 2) у статті 1 слова "та здоров'я людей" виключити; 3) у статті 5: у пункті 3) слова "санітарних норм" виключити; у пунктах 4) і 5) слова "здоров'я людей", "і здоров'я людей" виключити; 4) у статті 7 слова "створення загрози здоров'ю людей", "та здоров'я людей" виключити; 5) у статті 8: у частині першій слова "і небезпеки для здоров'я людей" виключити, а слова "цих впливів" замінити словами "цього впливу;" у частині другій слова "і здоров'я людей" виключити; 6) пункт 2) статті 9 виключити; 7) у частині першій статті 10 слова "та здоров'я людей" виключити; 8) у частині першій статті 13 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити, а слово "їх" замінити словом "його"; 9) у пунктах 4) і 5) частини першої та у частині другій статті 14 слова "та здоров'я людей", "та здоров'ю людей" виключити; 10) у пункті 1) частини першої статті 15 слова "здоров'я населення" виключити; 11) у статті 20 слова "а також органи та установи Міністерства охорони здоров'я України та" виключити; 12) у пункті 1) статті 32 та пункті 1) частини першої статті 34 слова "здоров'я людей" , "і здоров'я людей" виключити; 13) у пункті 1) статті 37 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити; 14) у частині третій статті 43 і пункті 3) частини першої статті 50 слова "здоров'я людей", "та здоров'я людей" виключити; 15) частину другу статті 51 після слова "договором" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України". 9. У статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №28, ст. 230): 1) у частині другій пункту 2 слова "несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм," виключити; 2) пункт 3 після слів "форм власності" доповнити словами "додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм".  
    -12- Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
Марчук Є.К. (реєстр. картка № 438)
Підтримуємо пропозицію про необхідність обов'язкового державного страхування працівників державної санепідслужби на випадок їх каліцтва або професійного захворювання.  
Враховано    
    -13- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
У частині першій статті 10 Закону України "Про міліцію": 1) пункт 12 доповнити такою фразою: "здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та чистоті дороги, вулиці, майдани;" 2) пункт 26 після слова "порядку" доповнити словами: "правил утримання тварин у домашніх умовах, а також контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших населених пунктах;"  
Враховано    
    -14- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
У пункті 8 Статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" слова "і санітарно-екологічних вимог" виключити, а після слова "антимонопольного" доповнити словами "санітарного та природоохоронного".  
Враховано    
    -15- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац другий пункту 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" доповнити таким реченням: "Нагляд за дотриманням вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах здійснюють органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби".  
Враховано    
    -16- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У Законі України "Про екологічну експертизу": 1) у статті 1 слова "та здоров'я людей виключити;" 2) у статті 5: у пункті 3) слова санітарних норм" виключити; у пункті 4) слова "здоров'я людей" виключити; у пункті 5) слова "і здоров'я людей" виключити.  
Враховано    
    -17- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Кірімов І.З. (в.о. № 95)
У частині першій і другій статті 7 слова "здоров'я людей" виключити.  
Враховано    
    -18- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У частині першій статті 8 слова "і небезпеки для здоров'я людей" виключити, а слова "цих впливів" замінити словами "цього впливу". У частині другій слова "і здоров'я людей" виключити.  
Враховано    
    -19- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
Пункт 2) статті 9 виключити;  
Враховано    
    -20- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У частині першій статті 10 слова "та здоров'я людей" виключити.  
Враховано    
    -21- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У частині першій статті 13 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити, а слово "їх" замінити на слово "його".  
Враховано    
    -22- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
У пунктах 4) і 5) частини першої і частині другій статті 14 слова "та здоров'я людей", "та здоров'ю людей" виключити.  
Враховано    
    -23- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
У пункті 1) частини першої статті 15 слова "здоров'я населення" виключити.  
Враховано    
    -24- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
У статті 20 слова "а також органи та установи Міністерства охорони здоров'я України та" виключити.  
Враховано    
    -25- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
У пункті 1) статті 32 слова "здоров'я людей" та пункті 1) частини першої статті 34 слова "і здоров'я людей" виключити.  
Враховано    
    -26- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
У пункті 1) статті 37 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити.  
Враховано    
    -27- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У частині третій статті 43 і пункті 3) частини першої статті 50 слова "здоров'я людей" виключити.  
Враховано    
    -28- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
У частині другій статті 51 вказати на обов'язковість ратифікації таких договорів.  
Враховано    
    -29- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Кірімов І.З. (в.о. № 95)
У частині другій статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту"(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №28, ст. 230): 1) у частині другій пункту 2 слова "несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм," виключити. 2) пункт третій після слів "форм власності" доповнити словами "додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм".  
Враховано    
20. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 29) статті 6 Закону України "Про страхування", який набирає чинності з 1 січня 2001 року.