Кількість абзаців - 107 Таблиця поправок


Про Всеукраїнський перепис населення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (16.02.99)       
2. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про Всеукраїнський перепис населення      Про Всеукраїнський перепис населення  
4. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис наслення), оброблення, узагальнення та поширення його результатів і регулює відносини суб'єктів Перепису населення, визначає їх права, обов'язки та відповідальність, встановлює гарантії держави щодо захисту конфіденційної інформації, отриманої у процесі Перепису населення .   -1- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В преамбулі після слів "узагальнення та поширення" додати слово: "та використання", після слова "встановлює" додати: "та забезпечує гарантії держави щодо захисту конфіденційної інформації, отриманої в процесі Перепису населення". редакційно  
Враховано частково   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис населення), оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів і регулює відносини суб'єктів Перепису населення, визначає їх права, обов'язки та відповідальність, встановлює гарантії держави щодо захисту конфіденційної інформації, отриманої у процесі Перепису населення.  
5. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Визначення термінів і понять   -2- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У назві статті 1 та в першому реченні статті вилучити "і понять".  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів  
7. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
8. домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати у споріднених відносинах або відносинах свояцтва, не перебувати у будь-яких з цих відносин, або бути і в тих, і в інших відносинах. Домогосподарство може складатися з однієї особи;   -3- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1 термін "домогосподарство" пропоную сформулювати у такій редакції: "система зв'язків, відносин, які існують та підтримуються між особами (родичами або неродичами), які мешкають у спільному помешканні, ведуть в тій чи іншій мірі спільне господарство, використовуючи в тому чи іншому ступні спільне майно чи кошти".  
Відхилено   домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи;  
    -4- Тимошенко Ю.В. (в.о. № 99)
Стаття 1 част.2: замість слів "у споріднених відносинах" записати "у родинних стосунках", замість слів "відносини свояцтва" записати "стосунки свояцтва" і далі по тексту слова "відносини" замінити на "стосунки".  
Враховано    
    -5- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Пропонуємо з визначення терміну "домогосподарство" вилучити фразу: "забезпечують себе всім необхідним для життя".  
Відхилено    
    -6- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
В другому абзаці статті 1 вилучити слова "забезпечують себе всім необхідним для життя".  
Відхилено    
9. календарний план підготовки і проведення Перепису населення - перелік основних організаційних заходів для кожного етапу робіт з Перепису населення з встановленням термінів їх виконання та визначенням відповідальних виконавців;      календарний план підготовки і проведення Перепису населення - перелік основних організаційних заходів для кожного етапу робіт з Перепису населення з встановленням термінів їх виконання та визначенням відповідальних виконавців;  
10. Концепція технології оброблення даних Перепису населення - сукупність принципів та методів оброблення даних Перепису населення, які забезпечують достовірність та конфіденційність інформації, надійність виконання робіт у встановлені терміни;   -7- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1 третій абзац - Концепція технології оброблення даних Перепису населення - пропонується у такій редакції: "сукупність методів оброблення даних Перепису населення, які забезпечують принципи достовірності та конфіденційності інформації, надійності та точності виконання робіт у встановлені терміни".  
Враховано частково редакційно  Концепція технології оброблення даних Перепису населення - сукупність принципів та методів оброблення даних Перепису населення, які забезпечують достовірність та конфіденційність інформації, надійність та точність виконання робіт у встановлені терміни; користувач - юридична або фізична особа, яка використовує дані Перепису населення;  
11. метод Перепису населення - спосіб отримання даних про населення;      метод Перепису населення - спосіб отримання даних про населення;  
12. Перепис населення - періодичне суцільне статистичне спостереження, що включає в себе збирання демографічних і соціально-економічних даних, які на встановлену дату характеризують чисельність та склад населення країни, а також оброблення, узагальнення та поширення його результатів;   -8- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
У статті 1 до визначення програми перепису населення додати речення: "До вказаного переліку не можуть включатися запитання, які порушують право на невтручання в особисте та сімейне життя громадян".  
Враховано редакційно в статті 5  Перепис населення - періодичне суцільне державне статистичне спостереження, що включає в себе збирання демографічних і соціально-економічних даних, які на встановлену дату характеризують чисельність та склад населення країни, а також оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;  
    -9- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У абз.6 статті 1 додати перед словами "статистичне спостереження" слово "державне".  
Враховано    
13. переписний лист - бланк для запису відповідей на зазначені в ньому запитання програми Перепису населення;   -10- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У абз.6 статті 1 після слова "поширення" додати слово "використання".  
Враховано   переписний лист - бланк для запису відповідей на зазначені в ньому запитання програми Перепису населення;  
14. переписна документація - сукупність бланків, які заповнюються тимчасовим переписним персоналом у процесі підготовки, проведення Перепису населення та оброблення його результатів. До переписної документації належать переписні листи, списки проживаючих у приміщенні, довідки про проходження Перепису населення тощо;   -11- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1 восьмий абзац - переписна документація - пропонується подати у такій редакції: "сукупність всіх документів, що використовуються в процесі перепису населення, а саме: бланки, які заповнюються переписним персоналом у процесі підготовки, проведення Перепису населення та оброблення його результатів: переписні листи; списки мешканців; довідки про проходження Перепису населення; списки та довідки про тих, хто від'їхав або прибув, помер чи народився тощо."  
Відхилено   переписна документація - сукупність бланків, які заповнюються тимчасовим переписним персоналом у процесі підготовки, проведення Перепису населення та оброблення його результатів. До переписної документації належать переписні листи, списки проживаючих у приміщенні, довідки про проходження Перепису населення тощо;  
15. переписний інструментарій - переписна документація та інструктивні матеріали, які використовуються у процесі підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів;   -12- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1 абзац дев'ятий - переписний інструментарій - пропонується уточнити та в кінці після слова "поширення" додати: "та використання його результатів". Це посилює практичний зміст терміну.  
Враховано   переписний інструментарій - переписна документація та інструктивні матеріали, які використовуються у процесі підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;  
16. програма Перепису населення - перелік запитань щодо характеристики фізичних осіб, сімей, домогосподарств, а також приміщень, в яких вони проживають, за ознаками, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики;   -13- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У абз.11 статті 1 після слів "фізичних осіб" вилучити слово "сімей", а після слова "також" вставити слово "житлових".  
Враховано   програма Перепису населення - перелік запитань щодо характеристики фізичних осіб, домогосподарств, а також житлових приміщень, в яких вони проживають, за ознаками, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики;  
    -14- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1 абзац 10-ий - програма Перепису населення - треба уточнити: перед словом "характеристика" додати: "демографічна", оскільки будь-які інші (фізичні чи виробничі) характеристики не є предметом цього закону.  
Враховано редакційно в ст.1   
    -15- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У абз.10 статті 1 замінити слова "з питань" на слова "у галузі".  
Враховано    
17. програма розроблення матеріалів Перепису населення - система угруповань та комбінацій ознак, яка перетворює первинні (персональні) дані Перепису населення у сукупність зведених знеособлених і узагальнених величин, що характеризують чисельність та склад населення;   -16- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1 абзац десятий - програма розроблення матеріалів Перепису населення - необхідно уточнити: "система угрупувань та комбінацій ознак, за допомогою яких перетворюються первинні (персональні) дані..." і далі за текстом.  
Враховано   програма розроблення матеріалів Перепису населення - система угруповань та комбінацій ознак, за допомогою яких первинні (персональні) дані Перепису населення перетворюються у сукупність зведених знеособлених і узагальнених величин, що характеризують чисельність та склад населення;  
18. респондент - фізична особа, яка підлягає опитуванню у процесі Перепису населення;   -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 12 статті 1 викласти у редакції: "респондент - фізична особа, якій на встановлену дату перепису виповнилось 18 років і яка підлягає опитуванню згідно з програмою Перепису населення".  
Відхилено   респондент - фізична особа, яка підлягає опитуванню у процесі Перепису населення;  
19. тимчасовий переписний персонал - спеціально підготовлені особи, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів на терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України.   -18- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 1 ввести новий термін такого змісту: "користувач - юридична або фізична особа, яка використовує дані Перепису населення;".  
Враховано   тимчасовий переписний персонал - спеціально підготовлені особи, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів на терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України.  
20. Стаття 2. Правова основа проведення Перепису населення   -19- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У назві статті 2 та у абз.1 цієї статті вилучити такі слова: "проведення" та "з цих питань", а перед словом "міжнародні" записати слово "чинні".  
Враховано   Стаття 2. Правова основа Перепису населення  
21. Правовою основою проведення Перепису населення є Конституція України, Закон України "Про державну статистику", цей Закон, законодавство про інформацію та інформатизацію, інші нормативно-правові акти України, а також міжнародні договори з цих питань, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Правовою основою Перепису населення є Конституція України, Закон України "Про державну статистику", цей Закон, законодавство про інформацію та інформатизацію, інші нормативно-правові акти України, а також чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
22. Стаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення   -20- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
До ст.3: частину першу ст.3 викласти в редакції: "Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об'єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного забезпечення управління, виконання міжнародних зобов'язань України..." і далі за текстом.  
Відхилено   Стаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення  
23. Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об'єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного забезпечення управління і прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної політики в галузі народонаселення.   -21- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У абз.1 статті 3 слова "в галузі" замінити на слова "з питань".  
Враховано   Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об'єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної політики з питань народонаселення.  
    -22- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 3 у першому реченні треба уточнити після слів "щодо різноманітних" додати "демографічних характеристик" і далі за текстом. в статті 1  
Враховано редакційно    
24. Підставою для проведення Перепису населення є рішення Кабінету Міністрів України, яке приймається не пізніше ніж за 3 роки до його початку.      Підставою для проведення Перепису населення є рішення Кабінету Міністрів України, яке приймається не пізніше ніж за 3 роки до його початку.  
25. Кабінет Міністрів України визначає також календарні терміни, основні методологічно-організаційні принципи проведення Перепису населення, а також завдання щодо його матеріально-технічного і фінансового забезпечення.   -23- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 3 статті 3 вилучити.  
Враховано    
26. Стаття 4. Суб'єкти Перепису населення      Стаття 4. Суб'єкти Перепису населення  
27. До суб'єктів Перепису населення належать:      До суб'єктів Перепису населення належать:  
28. респонденти - громадяни України, в тому числі ті, що на встановлену дату Перепису населення перебувають за її межами, а також іноземці та особи без громадянства, які на встановлену дату Перепису перебувають на території України;   -24- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У абз.2 статті 4 після слова "Перепису" вставити слово "населення".  
Враховано   респонденти - громадяни України, в тому числі ті, що на встановлену дату Перепису населення перебувають за її межами, а також іноземці та особи без громадянства, які на встановлену дату Перепису населення перебувають на території України;  
    -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 1 статті 4 вилучити текст "респонденти -".  
Відхилено    
29. тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів;   -26- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У абз.4 статті 4 перед словом "центральні" записати слова "спеціально уповноважені", а після слова "самоврядування" вилучити такі слова "що уповноважені на виконання робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення"; додати у статтю новий абзац такого змісту: "користувачі даних Перепису населення".  
Враховано   тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;  
30. центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що уповноважені на виконання робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення, а також інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення.      спеціально уповноважені центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення; користувачі даних Перепису населення.  
31. РОЗДІЛ II. МЕТОДОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ   -27- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Назву Розділу ІІ записати в наступній редакції: "Розділ ІІ. Програма і метод перепису населення, основні методологічно-організаційні принципи його проведення".  
Враховано   РОЗДІЛ II ПРОГРАМА І МЕТОД ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ, ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ  
32. Стаття 5. Програма, метод та основні організаційні заходи проведення перепису населення, порядок їх розроблення та опрацювання      Стаття 5. Програма Перепису населення  
33. 1. Проект програми Перепису населення та переписний інструментарій розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики на основі узагальнених пропозицій, які надходять від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та заінтересованих юридичних осіб у межах їх компетенції.   -28- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
В абз.1 частини першої ст.5 в перелік органів та осіб, що подають узагальнені пропозиції, додати "суб'єкти законодавчої ініціативи". Абзац 1 частини першої ст.5 викласти в редакції: "Проект програми Перепису населення та переписний інструментарій розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики на основі вимог міжнародних зобов'язань України, узагальнених пропозицій..." і далі за текстом.  
Враховано частково   Програму Перепису населення складають основні первинні (персональні) дані, збирання яких здійснюється у процесі проведення Перепису населення. Такими даними є: склад та родинні стосунки членів домогосподарства; стать; вік; дата і місце народження; сімейний стан; етнічне походження; мовні ознаки; громадянство; освіта; джерела засобів існування; зайнятість; міграційна активність; житлові умови. Наведений перелік основних (персональних) даних Перепису населення може бути скорочений або розширений у порядку, встановленому законом.  
    -29- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Статтю 5 розділу ІІ доповнити: "1. Проект програми Перепису населення та переписний інструментарій розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики на основі вимог міжнародних зобов'язань України, узагальнених пропозицій, які надходять від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковими установами Національної Академії Наук України та заінтересованих юридичних осіб у межах їх компетенції". у ст.7  
Враховано редакційно    
34. Не підлягають включенню до програми Перепису населення запитання, відповіді на які містять в собі інформацію, що належить до державної або комерційної таємниці, не призначається для статистичних цілей або обмежує чи порушує права людини.   -30- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Статтю 5 викласти в наступній редакції: "Стаття 5. Програма Перепису населення Програму Перепису населення складають основні первинні (персональні) дані, збирання яких здійснюється у процесі проведення Перепису населення. Такими даними є: склад та родинні стосунки членів домогосподарств; стать, вік; дата і місце народження, сімейний стан; етнічне походження, мовні ознаки; громадянство; освіта; джерела засобів існування; зайнятість; міграційна активність; житлові умови. Наведений перелік основних (персональних) даних Перепису населення може бути скорочений або розширений у прядку, встановленому законом. Не підлягають включенню до програми Перепису населення запитання або відповіді, на які містять в собі інформацію, що належить до державної або комерційної таємниці, не призначається для статистичних цілей або обмежує чи порушує права і свободи людини і громадянина".  
Враховано   Не підлягають включенню до програми Перепису населення запитання, відповіді на які містять в собі інформацію, що належить до державної або комерційної таємниці, не призначається для статистичних цілей або обмежує чи порушує права і свободи людини і громадянина.  
35. Проект програми Перепису населення, переписний інструментарій, основні організаційні заходи здійснення опитування населення та технологія оброблення його даних опрацьовуються у процесі проведення пробних переписів населення в одній або декількох адміністративно-територіальних одиницях у терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України. Після обговорення результатів пробних переписів населення і досягнення узгодженості із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами, організаціями програма Перепису населення затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, яким також розробляється і затверджується календарний план підготовки і проведення Перепису населення, Концепція технології оброблення даних Перепису населення та програма розроблення матеріалів Перепису населення.   -31- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Третій абзац пункту 1 статті 5 пропонуємо викласти в такій редакції: "Проект програми Перепису населення, переписний інструментарій, метод Перепису населення, а також Концепція технології оброблення даних Перепису населення опрацьовуються у процесі проведення пробних переписів населення... Після обговорення результатів пробних переписів населення і досягнення узгодженості із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами, організаціями програма Перепису населення затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, яким також розробляються і затверджуються календарний план підготовки і проведення Перепису населення, Концепція технології оброблення даних Перепису населення, метод Перепису населення, переписний інструментарій та програма розроблення матеріалів Перепису населення."  
Враховано   Стаття 6. Метод Перепису населення  
36. 2. Перепис населення здійснюється такими методами: обходом житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях тимчасовим переписним персоналом і заповненням ним переписної документації;   -32- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
В частині 1 ст.5 в останньому реченні слова "Програма Перепису населення затверджується спеціально уповноваженим..." замінити словами: "...програма Перепису населення розробляється спеціально уповноваженим..." Доповнити в кінці частину 1 ст.5 реченням: "Програма Перепису населення, а також форма та зміст переписного листа затверджується Постановою Верховної Ради України".  
Враховано редакційно   Перепис населення здійснюється такими методами: обходом (безпосереднім відвідуванням) житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях тимчасовим переписним персоналом і заповненням ним переписної документації;  
37. отриманням письмових (усних) відповідей респондентів на запитання згідно з програмою Перепису населення.   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 1, абзац 3 статті 5. У другому реченні вилучити текст "...і досягнення узгодженості із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами організаціями..." Частина 1, абзац 3 статті 5. У другому реченні текст "Спеціально уповноважений центральний орган у галузі статистики" замінити на текст "Державний комітет статистики". Аналогічну заміну здійснити у всьому тексті проекту закону.  
Відхилено   отриманням письмових (усних) відповідей респондентів на запитання згідно з програмою Перепису населення. У порядку, встановленому законом, можуть бути застосовані також інші методи Перепису населення. Заповнення переписної документації здійснюється на підставі повідомлень, отриманих від респондентів без їх документального підтвердження. Стаття 7. Основні методологічно-організаційні принципи проведення Перепису населення Основними методологічно-організаційними принципами проведення Перепису населення є: регулярність і періодичність Перепису населення, що забезпечує послідовність і зіставленість отримуваних результатів; загальність і одномоментність Перепису населення, що передбачає охоплення опитуванням всіх без винятку респондентів, на яких поширюється дія цього Закону, і отримання від них даних станом на єдиний встановлеаний момент часу; єдність програми Перепису населення, а також методів його проведення і оброблення результатів; персоніфікованість первинних даних Перепису населення, що означає отримання інформації безпосередньо від конкретної фізичної особи, а також самовизначення респондентів щодо відповідей на запитання програми Перепису населення;  
    -34- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 5: ч.2 записати окремою статтею 6 під назвою "Метод Перепису населення" та в цій статті після слова "обходом" записати слова "(безпосереднім відвідуванням)"; абз.4 частини 2 викласти таким змістом: "У порядку, встановленому законом, можуть бути застосовані також інші методи Перепису населення". у статті 6  
Враховано    
    -35- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 5, частині другій, перший абзац записати у такій редакції: "обходом помешкань у житлових будинках та житлових приміщень в інших будівлях тимчасовим переписним персоналом і заповненням ним переписної документації".  
Відхилено    
    -36- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
До пункту 2 пропонуємо додати передостаннє речення в такій редакції: "В окремих випадках можуть бути застосовані і інші методи Перепису населення."  
Враховано    
38. Заповнення переписної документації здійснюється на підставі повідомлень, отриманих від респондентів без їх документального підтвердження.   -37- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 5 доповнити в кінці новим абзацом такого змісту: "остаточна редакція переписного листа затверджується Верховною Радою України".  
Враховано редакційно   конфіденційність первинних (персональних) даних Перепису населення, що передбачає забезпечення їх захисту у порядку, встановленому законом; централізоване керівництво і координація всіх робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, а також обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів. Виходячи з основних методологічних організаційних принципів проведення Перепису населення, проект програми Перепису населення та переписний інструментарій розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики з урахуванням узагальнених пропозицій, які надходять від спеціально уповноважених центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у межах їх компетенції, а також відповідно до вимог міжнародних зобов'язань України. Проект програми Перепису населення, переписний інструментарій, метод Перепису населення, основні організаційні заходи щодо його здійснення, а також Концепція технології оброблення даних Перепису населення опрацьовуються у процесі проведення пробних переписів населення в одній або декількох адміністративно-територіальних одиницях у терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України. Після обговорення результатів пробних переписів населення і досягнення узгодженості із спеціально уповноваженими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідними науковими установами, організаціями програма Перепису населення і переписний інструментарій затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, яким також розробляється і затверджується календарний план підготовки і проведення Перепису населення, метод Перепису населення, Концепція технології оброблення даних Перепису населення та програма розроблення матеріалів Перепису населення. РОЗДІЛ ІІІ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ  
    -38- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Записати нову статтю під назвою "Основні методологічно-організаційні принципи проведення Перепису населення" враховуючи текст частини 1 статті 5 з деякими редакційними змінами в наступній редакції: Основними методологічно-організаційними принципами проведення Перепису населення є: регулярність і періодичність Перепису населення, що забезпечує послідовність і зіставленість отримуваних результатів; загальність і одномоментність Перепису населення, що передбачає охоплення опитуванням всіх без винятку респондентів, на яких поширюється дія цього Закону, і отримання від них даних станом на єдиний встановлений момент часу; єдність програми Перепису населення, а також методів його проведення і оброблення результатів; персоніфікованість первинних даних Перепису населення, що означає отримання інформації безпосередньо від конкретної фізичної особи, а також самовизначення респондентів щодо відповідей на запитання програми Перепису населення; конфіденційність первинних (персональних) даних Перепису населення, що передбачає забезпечення їх захисту у порядку, встановленому законом; централізоване керівництво і координація всіх робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, а також обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів. Виходячи з основних методологічних організаційних принципів проведення Перепису населення, проект програми Перепису населення та переписний інструментарій розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики з урахуванням узагальнених пропозицій, які надходять від спеціально уповноважених центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у межах їх компетенції, а також відповідно до вимог міжнародних зобов'язань України. Проект програми Перепису населення, переписний інструментарій, метод Перепису населення, основні організаційні заходи щодо його здійснення, а також Концепція технології оброблення даних Перепису населення опрацьовуються у процесі проведення пробних переписів населення в одній або декількох адміністративно-територіальних одиницях у терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України. Після обговорення результатів пробних переписів населення і досягнення узгодженості із спеціально уповноваженими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідними науковими установами, організаціями програма Перепису населення і переписний інструментарій затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, яким також розробляється і затверджується календарний план підготовки і проведення Перепису населення, метод Перепису населення, Концепція технології оброблення даних Перепису населення та програма розроблення матеріалів Перепису населення"; ввести новий розділ ІІІ під такою назвою: "Розділ ІІІ. Організаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення підготовки і проведення перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів. у статті 7  
Враховано    
39. Стаття 6. Повноваження органів, що залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів      Стаття 8. Повноваження органів, що залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів  
40. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики здійснює керівництво всіма роботами, пов'язаними з підготовкою і проведенням Перепису населення, забезпечує проведення Перепису населення, крім окремих його категорій, оброблення, узагальнення та поширення його результатів.   -39- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У ч.1 статті 6 після слова "підготовкою" вилучити слово "проведенням", а після слова "категорій" додати слова "а також" та слово "використання" після слова "поширення".  
Враховано у статті 8  1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики здійснює керівництво всіма роботами, пов'язаними з підготовкою Перепису населення, забезпечує проведення Перепису населення, крім окремих його категорій, а також оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів.  
41. У встановленому порядку та у спеціально визначені терміни спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади згідно з їх компетенцією здійснюють:   -40- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У абз.2 частини 1 статті 6 перед словами "визначені терміни" вилучити слово "спеціально" та замінити слова згідно з" на слова "в межах"..  
Враховано   2. У встановленому порядку та у визначені терміни спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції здійснюють:  
42. підготовку та проведення перепису військовослужбовців, спеціальних контингентів населення і осіб, які знаходяться на закритих територіях;   -41- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У частині 1 статті 6: абз.3записати в наступній редакції: "підготовку та проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які знаходяться на закритих територіях тощо";  
Враховано у статті 8  підготовку та проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які знаходяться на закритих територіях тощо;  
43. перепис громадян України, які у період проведення Перепису населення перебувають за її межами, у тому числі працюють у дипломатичних представництвах та консульських установах України, членів їх сімей, домогосподарств;   -42- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
у абз.4 слово "сімей" вилучити; у абз.5 після слова "закладах" записати наступні слова: "охорони здоров`я та закладах соціального призначення".  
Враховано   перепис громадян України, які у період проведення Перепису населення перебувають за її межами, у тому числі працюють у дипломатичних представництвах та консульських установах України, членів їх домогосподарств;  
44. перепис осіб, які постійно перебувають у закладах соціального і медичного призначення.      перепис осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров'я та закладах соціального призначення.  
45. 2. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади згідно з їх компетенцією забезпечують:   -43- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У частині 2 статті 6: в абз.1 замінити слова "згідно з" на слова "в межах";  
Враховано у статті 8  3. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції забезпечують:  
46. виділення необхідних матеріально-технічних ресурсів, передбачають цільове виділення коштів у видатках Державного бюджету України і забезпечують фінансування робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення протягом всього терміну їх виконання;   -44- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
у абз.2 після слова "видатках" додати слово "проекту".  
Враховано   виділення необхідних матеріально-технічних ресурсів, передбачають цільове виділення коштів у видатках проекту Державного бюджету України і забезпечують фінансування робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення протягом всього терміну їх виконання;  
47. у встановленому порядку та у спеціально визначені терміни у необхідній кількості картографічними матеріалами; створення безпечних умов роботи тимчасового переписного персоналу та збереження переписної документації;   -45- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У абз.3 частини 2 статті 6 слово "спеціально" вилучити, а після слова "терміни" записати слова "необхідною кількістю, картографічних матеріалів".  
Враховано   у встановленому порядку та у визначені терміни необхідною кількістю картографічних матеріалів; створення безпечних умов роботи тимчасового переписного персоналу та збереження переписної документації;  
48. сприяння комплектуванню тимчасового переписного персоналу особами з числа непрацюючого населення, які зареєстровані в органах служби зайнятості як такі, що шукають роботу;      сприяння комплектуванню тимчасового переписного персоналу особами з числа непрацюючого населення, які зареєстровані в органах служби зайнятості як такі, що шукають роботу;  
49. безперебійне прийняття та термінову доставку вантажів, призначених для здійснення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів;      безперебійне прийняття та термінову доставку вантажів, призначених для здійснення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів;  
50. позачергову видачу проїзних квитків особам, що здійснюють підготовку і проведення Перепису населення;   -46- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 6, розділі другому, 5-ому абзаці замість слова "позачергову" записати "гарантоване забезпечення проїзними квитками осіб, що здійснюють підготовку і проведення Перепису населення".  
Враховано у статті 8  гарантоване забезпечення проїзними квитками осіб, що здійснюють підготовку і проведення Перепису населення;  
    -47- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Абз.6 пункту 2 статті 6 треба уточнити редакційно, а саме: замість слів "позачергово видачу проїзних квитків…" написати "своєчасну видачу проїзних квитків…" і далі по тексту. Це пояснюється тим, що позачергово можна придбати проїзні квитки, а це завчасно повинні забезпечувати "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади згідно з їх компетенцією", що якраз і передбачено на початку п.2 статті 6 цього законопроекту.  
Враховано у статті 8   
51. у встановленому порядку та у спеціально визначені терміни створення належних умов для перепису пасажирів у поїздах далекого слідування, на залізничних і морських вокзалах, пристанях, суднах, автобусних станціях та в аеропортах;   -48- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пропонуємо в статті 6 в пункті 2 абзац 7 викласти в такій редакції: "у встановленому порядку та у спеціально визначені терміни створення належних умов для перепису пасажирів у поїздах та міжміських автобусах далекого слідування, міжнародних туристських автобусах незалежно від їх відомчої підпорядкованості, на залізничних, річкових і морських вокзалах, пристанях, суднах, автобусних станціях та в аеропортах."  
Враховано у статті 8  у встановленому порядку та у визначені терміни створення належних умов для перепису пасажирів у поїздах та міжміських автобусах далекого слідування, міжнародних туристських автобусах незалежно від їх відомчої підпорядкованості, на суднах, на залізничних, річкових і морських вокзалах, пристанях, автобусних станціях та в аеропортах;  
    -49- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У абз.7 частини 2 статті 6 слово "спеціально" вилучити.  
Враховано у статті 8   
52. безперебійну роботу телефонного зв'язку та позачергове прийняття і доставку поштово-телеграфної кореспонденції, посилок та бандеролей, необхідних для здійснення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів. Усі перелічені відправлення обробляються у порядку, встановленому для урядових поштово-телеграфних відправлень;   -50- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 6, розділі другому, 8-ому абзаці, після слів: "посилок та бандеролей" додати слова: "та електронної пошти" і далі за текстом.  
Враховано у статті 8  безперебійну роботу телефонного зв'язку та позачергове прийняття і доставку поштово-телеграфної кореспонденції, посилок, бандеролей та електронної пошти, необхідних для здійснення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів. Усі перелічені відправлення обробляються у порядку, встановленому для урядових поштово-телеграфних відправлень;  
53. спеціальне тематичне інформування з метою привернення уваги громадськості до Перепису населення.      спеціальне тематичне інформування з метою привернення уваги громадськості до Перепису населення.  
54. 3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують:      4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують:  
55. уточнення меж міських населених пунктів та упорядкування в них назв вулиць, провулків тощо, нумерації кварталів, будинків та квартир;   -51- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 6, розділі 3-ому, абзац перший розпочати: "визначення та уточнення меж міських населених пунктів та упорядкування..." і далі за текстом.  
Враховано редакційно   визначення і уточнення переліку та меж міських населених пунктів та упорядкування в них назв вулиць, провулків тощо, нумерації кварталів, будинків та квартир;  
56. проведення перевірки правильності і повноти обліку населення;   -52- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз.2 частини 3 статті 6 записати в наступній редакції: "визначення і уточнення переліку та меж міських населених пунктів та упорядкування в них назв вулиць, провулків тощо, нумерації кварталів, будинків та квартир;"  
Враховано   проведення перевірки правильності і повноти обліку населення;  
57. тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення, приймання, оброблення та зберігання його матеріалів, приміщеннями, обладнаними необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспорту тощо;   -53- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У абз.4 частини 3 статті 6 вилучити такі слова: "приймання", та "зберігання", замість слова "матеріалів" записати "результатів".  
Враховано у статті 8  роботу тимчасового переписного персоналу та інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його результатів, приміщеннями, обладнаними необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспорту тощо;  
    -54- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац третій розділу 3 статті 6 почати в такій редакції: "роботу тимчасового переписного персоналу..." і далі за текстом.  
Враховано у статті 8   
58. сприяння у доборі та навчанні тимчасового переписного персоналу.   -55- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац четвертий розділу 3 статті 6 записати: "організація добору та навчання тимчасового переписного персоналу".  
Відхилено   сприяння у доборі та навчанні тимчасового переписного персоналу.  
    -56- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Пропонуємо останню фразу пункту 3 статті 6 викласти в такій редакції: "добір та навчання тимчасового переписного персоналу."  
Відхилено    
    -57- Тимошенко Ю.В. (в.о. № 99)
Стаття 6 част.3: Передбачити компенсацію витрат місцевим органам самоврядування за виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням перепису населення.  
Враховано редакційно в ст.10   
    -58- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У ч.4 статті 6 після слова "дій" записати слова "спеціально уповноважених".  
Враховано    
59. 4. З метою координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки і проведення Перепису населення Кабінет Міністрів України утворює Міжвідомчу комісію сприяння Перепису населення під головуванням Віце-прем'єр-міністра України.   -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 4 статті 4. В абзаці 1 вилучити текст "під головуванням Віце-прем'єр-міністра України".  
Відхилено   5. З метою координації дій спеціально уповноважених центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення, Кабінет Міністрів України утворює Міжвідомчу комісію сприяння Перепису населення під головуванням Віце-прем'єр-міністра України.  
    -60- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз.1 частини 4 статті 6 викласти в наступній редакції: "З метою координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення, Кабінет Міністрів України утворює Міжвідомчу комісію сприяння Перепису населення під головуванням Віце-премєр-міністра України".  
Враховано    
60. Відповідні комісії утворюються на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою країни. Очолюють ці комісії заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абз.2 ч.4 статті 6 викласти в редакції: "Відповідні комісії утворюються в Автономній Республіці Крим, усіх областях, районах та містах України. В Автономній Республіці Крим комісія утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в областях, районах, містах Києві та Севастополі - відповідними місцевими державними адміністраціями, в інших містах - відповідними виконавчими органами місцевого самоврядування."  
Відхилено   6. Відповідні комісії утворюються на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою країни. Очолюють ці комісії заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  
61. Стаття 7. Тимчасовий переписний персонал      Стаття 9. Тимчасовий переписний персонал  
62. Для підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його результатів залучається тимчасовий переписний персонал - громадяни України віком понад 18 років із числа працюючого та непрацюючого населення.   -62- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
У ч.1 статті 7 замість слів "віком понад 18 років" записати "що досягли 18 років".  
Враховано у статті 9  Для підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його результатів залучається тимчасовий переписний персонал - громадяни України, що досягли 18 років, із числа працюючого та непрацюючого населення.  
63. Переписний персонал відволікається від основної роботи або навчання тільки за їхньою згодою із збереженням середнього заробітку за місцем основної роботи або стипендії за місцем навчання на терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України для виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням його результатів.   -63- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 7: в абз.2 замість слів "Переписний персонал відволікається від основної роботи або навчання тільки" записати такі слова: "За особами, які залучаються" і вставити слово "таких" перед словом "робіт", а слова "пов`язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням його результатів" вилучити; у абз.3 перед словами "особами з числа" вставити слова "та обробленням його результатів"; у другому реченні абзацу 3 після слова "період" додати слова "підготовки і", а перед словом "допомога" вставити слово "виплата".  
Враховано у статті 9  За особами, які залучаються за їхньою згодою до виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення та обробленням його результатів, зберігається середній заробіток за місцем основної роботи або стипендія за місцем навчання на терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України для виконання таких робіт.  
64. Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, особами з числа непрацюючого населення, які зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, вважається як виконання оплачуваних громадських робіт. За такими особами зберігається на період проведення Перепису населення статус безробітного та допомога по безробіттю.      Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення та обробленням його результатів, особами з числа непрацюючого населення, які зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, вважається як виконання оплачуваних громадських робіт. За такими особами зберігається на період підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його результатів статус безробітного та виплата допомоги по безробіттю.  
65. Порядок оплати праці тимчасового переписного персоналу визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок оплати праці тимчасового переписного персоналу визначається Кабінетом Міністрів України.  
66. Особам, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, видаються відповідні посвідчення.   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 5 статті 7 текст "відповідні посвідчення" замінити на текст "тимчасові посвідчення з фотографією даної особи. У посвідченні мають бути вказані: прізвище, ім'я, по батькові даної особи, а також назва, адреса та номер телефону тієї установи, яку ця особа представляє при проведенні Перепису населення".  
Відхилено   Особам, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, видаються відповідні посвідчення.  
    -65- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
У ч.5 статті 7 після слова "посвідчення" додати "зразок яких затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
67. Стаття 8. Фінансування робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення   -66- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Назву та текст статті 8 (з урахуванням зміни нумерації статей) викласти в такій редакції: "Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів. Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів згідно із статтями 8 (крім абзаців другого і третього частини четвертої) та 9 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а згідно із абзацами другим і третім частини четвертої статті 8 цього Закону - за рахунок коштів місцевих бюджетів". в статті 10  
Враховано   Стаття 10. Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів  
68. Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням та поширенням його результатів згідно з частинами 1, 2 і 4 статті 6 та статтею 7 цього Закону, здійснюється за рахунок Державного бюджету України, а згідно з частиною 3 статті 6 цього Закону - за рахунок коштів місцевих бюджетів.   -67- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Абз.1 статті 8 в кінці викласти в редакції: "...а згідно з п.1 частини 3 статті 6 цього Закону - за рахунок коштів місцевих бюджетів". В зв'язку з цим обсяг і порядок фінансування з Державного бюджету передбачити в редакції: "... згідно з частинами 1, 2 і 4 та пунктів 2 і 3 частини 3 статті 6 та статтею 7..." та далі за текстом. редакційно в ст.10  
Враховано частково   Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів згідно із статтями 8 (крім абзаців другого і третього частини четвертої) та 9 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а згідно із абзацами другим і третім частини четвертої статті 8 цього Закону - за рахунок коштів місцевих бюджетів.  
    -68- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Перший абзац статті 8 викласти у такій редакції: "Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням та поширенням його результатів, а також компенсування видатків місцевих органів влади щодо забезпечення Перепису населення згідно частини 3 статті 6 цього Закону, здійснюється за рахунок Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -69- Тимошенко Ю.В. (в.о. № 99)
Стаття 8 част.1: Вилучити слова: "а згідно з частиною 3 статті 6 цього Закону - за рахунок коштів місцевих бюджетів".  
Відхилено    
69. Кабінет Міністрів України затверджує заходи щодо матерільно-технічного і фінансового забезпечення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів.   -70- Шаров І.Ф.
Ч.1 статті 8 після слів "згідно з частинами 1, 2" доповнити словом "3" і далі за текстом. Після слів "Державного бюджету України" вилучити слова до кінця речення.  
Відхилено   Кабінет Міністрів України затверджує заходи щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів.  
    -71- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ч.2 статті 8 доповнити словами: "контроль за цільовим використанням яких здійснюється Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
70. Для виконання комплексу робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення, може використовуватися технічна та матеріальна допомога, а також кошти міжнародних організацій, іноземних держав, об'єднань громадян.   -72- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У абз.3 статті 8 після слова "громадян" додати слова "інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством".  
Враховано у статті 10  Для виконання комплексу робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення, може використовуватися технічна та матеріальна допомога, а також кошти міжнародних організацій, іноземних держав, об'єднань громадян, інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством.  
    -73- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 8 останній абзац необхідно конкретизувати і подати у такій редакції: "Для виконання робіт, пов'язаних з проведення Перепису населення, може використовуватися допомога у будь-якому вигляді: організаційному, матеріальному, технічному, інформаційному, фінансовому і т.д. Із залученням коштів різноманітних фондів, об'єднань громадян, окремих юридичних та фізичних осіб, міжнародних організацій, іноземних держав".  
Враховано у статті 10   
    -74- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
В останньому абзаці статті 8 доповнити речення словами "в порядку, передбаченому чинним законодавством".  
Враховано у статті 10   
71. РОЗДІЛ III. ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ   -75- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Викласти статтю 9 в редакції: "Стаття 9. Основні права та обов`язки респондентів Респонденти мають право: знати, які первинні (персональні) дані про них збираються у процесі Перепису населення, з якою метою вони збираються, як, ким і з якою метою використовуються; ознайомитися із записами у переписних листах та іншій переписній документації, які містять інформацію про дану особу, вимагати від тимчасового переписного персоналу пред`явлення відповідного посвідчення, а у разі відмови - не зобов`язані надавати відповіді на запитання, передбачені програмою Перепису населення. Респонденти зобов`язані безоплатно у повному обсязі за встановленою формою і у визначені терміни подати достовірні первинні (персональні) дані, передбачені програмою Перепису населення.  
Враховано у статті 11  РОЗДІЛ IV ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ  
72. Стаття 9. Основні права, обов'язки та відповідальність респондентів      Стаття 11. Основні права та обов'язки респондентів  
73. Респонденти: а) мають право на ознайомлення із записами у переписних листах та іншій переписній документації, які містять інформацію про дану особу;   -76- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9. Перед пунктом а) додати новий пункт: ...) мають право вимагати від тимчасового переписного персоналу пред'явлення відповідного посвідчення, а у разі відмови, не зобов'язані відповідати на запитання." у статті 11  
Враховано редакційно   Респонденти мають право: знати, які первинні (персональні) дані про них збираються у процесі Перепису населення, з якою метою вони збираються, як, ким і з якою метою використовуються; ознайомитися із записами у переписних листах та іншій переписній документації, які містять інформацію про дану особу; вимагати від тимчасового переписного персоналу пред`явлення відповідного посвідчення, а у разі відмови - не зобов`язані надавати відповіді на запитання, передбачені програмою Перепису населення.  
    -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9. В пункті а) текст "про дану особу" замінити на текст "про себе, а також про осіб, щодо яких респондент надав інформацію згідно з програмою Перепису населення".  
Враховано редакційно    
74. б) зобов'язані безоплатно у повному обсязі надати достовірну інформацію про себе, членів своїх сімей, домогосподарства, а також про приміщення, в якому проживають, згідно із запитаннями, передбаченими програмою Перепису населення;   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9. В пункті б) текст "у повному обсязі" замінити на текст "в обсязі встановленому програмою Перепису населення".  
Відхилено   Респонденти зобов`язані безоплатно у повному обсязі за встановленою формою і у визначені терміни подати достовірні первинні (персональні) дані, передбачені програмою Перепису населення.  
    -79- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Пункт б) статті 9 після слів "інформацію про себе" доповнити словами такого змісту "(прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, місце проживання, місце прописки, національність, громадянство)", далі по тексту. .  
Враховано у статті 5   
75. в) у разі ухилення від надання інформації, подання недостовірних даних, не в повному обсязі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.   -80- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Вилучити пункт в) статті 9 і врахувати його за змістом у новій статті "Відповідальність суб'єктів Перепису населення".  
Враховано в ст.15   
    -81- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Пропонуємо в пункті в) конкретизувати: згідно з (якими) Законом України і яку несуть відповідальність респонденти "у разі ухилення від надання інформації, подання недостовірних даних, не в повному обсязі".  
Враховано концептуально в ст.15   
    -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9. В пункті в) текст "не в повному обсязі" замінити на текст "в обсязі встановленому програмою Перепису населення" і перенести його після слова "інформації".  
Враховано редакційно    
76. Стаття 10. Основні права, обов'язки та відповідальність тимчасового переписного персоналу, інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів   -83- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
В назві статті 10 слова "та відповідальність" вилучити; із статті 10 вилучити позначення пунктів а), б), в); у абз.1 статті 10 після слова "поширення" додати слова "використання"; у абз.2 статті 10 слова "мають право" перенести до абз.1 даної статті.  
Враховано у статті 12  Стаття 12. Основні права та обов'язки тимчасового переписного персоналу, інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів  
77. Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів:      Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, мають право:  
78. а) мають право:       
79. у процесі проведення Перепису населення протягом терміну, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики, відвідувати житлові будинки та житлові приміщення інших будівель з метою виконання покладених на них обов'язків;   -84- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз.1 пункту а) статті 10 викласти в такій редакції: "у процесі проведення Перепису населення протягом терміну, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, відвідувати житлові будинки та житлові приміщення в інших будівлях з метою виконання покладених на них обов'язків;"  
Враховано   у процесі проведення Перепису населення протягом терміну, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, відвідувати житлові будинки та житлові приміщення в інших будівлях з метою виконання покладених на них обов'язків;  
80. на оплату праці за виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення та обробленням його результатів;   -85- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У останньому абзаці пункту а) статті 10 після слова " поширення" додати слова "узагальненням, поширенням та використанням".  
Враховано   на оплату праці за виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів.  
81. б) зобов'язані:   -86- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Пункт б) статті 10 викласти в наступній редакції: "Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, зобов'язані:".  
Враховано   Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, зобов'язані: перед початком опитування пред'явити респонденту відповідне посвідчення;  
    -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, пункт б). Абзац 2 перенести до пункту в) з редакційними змінами. Стаття 10, пункт б). Додати абзац "Перед початком опитування респондента пред'явити тимчасове посвідчення". редакційно  
Враховано частково    
82. якісно і у встановлені терміни виконувати роботи відповідно до своїх повноважень;   -88- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Пункт б) статті 10 розділу ІІІ доповнити "б) зобов'язані: якісно і у встановлений термін виконувати роботи відповідно до своїх повноважень; чітко і достовірно записувати інформацію, яку повідомляє респондент, не допускати власного тлумачення інформації респондента. Неухильно дотримуватись вимог… (далі за текстом).  
Враховано редакційно   якісно і у встановлені терміни виконувати роботи відповідно до своїх повноважень; у процесі опитування безумовно дотримуватися переліку запитань, встановлених програмою Перепису населення, і точно передавати їх зміст; чітко і достовірно записувати дані, які повідомляє респондент, не допускати перекручення їх змісту;  
    -89- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П. б) статті 10 доповнити абзацами 2 та 3 такого змісту: "у процесі опитування безумовно дотримуватися переліку запитань, встановлених програмою Перепису населення, і точно передавати їх зміст; чітко і достовірно записувати дані, які повідомляє респондент, не допускати перекручення їх змісту;"  
Враховано    
83. неухильно дотримуватися вимог щодо заборони повідомляти будь-кому, крім респондента, зміст заповненої переписної документації стосовно даної особи;   -90- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
П.б) статті 10 доповнити речення другого абзацу словами "а також заборони задавати питання, не передбачені Програмою перепису населення". ч.2 статті 12  
Враховано редакційно у абз.4  неухильно дотримуватися вимог щодо заборони повідомляти будь-кому, крім респондента, зміст заповненої щодо нього переписної документації.  
84. в) у разі порушення встановленого порядку використання первинних (персональних) даних щодо респондентів або надання такої інформації іншим особам, а також порушення інших вимог цього Закону несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.   -91- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10. Пункт в) викласти у редакції: "в) не мають права повідомляти зміст заповненої переписної документації щодо конкретної особи, будь-кому крім цієї особи та тих респондентів, які надавали інформацію про дану особу".  
Враховано редакційно    
    -92- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Пункт в) з статті 10 вилучити і врахувати за змістом у новій статті "Відповідальність суб'єктів Перепису населення".  
Враховано в ст.15   
    -93- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 10 доповнити абзацом: "г) за фальсифікацію, підтасовку та подання неправдивих матеріалів щодо Перепису населення нести відповідальність згідно з діючим законодавством".  
Враховано редакційно в ст.15   
85. Стаття 11. Основні права, обов'язки та відповідальність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення   -94- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Назву статті 11 викласти в наступній редакції: "Стаття 11. Основні права та обов'язки спеціально уповноважених центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення".  
Враховано в ст. 13  Стаття 13. Основні права та обов'язки спеціально уповноважених центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення  
86. Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення:   -95- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
В абз.4 статті 11 до слова "актами" додати слова "нормативно-правовими".  
Враховано   Спеціально уповноважені центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення:  
87. мають право брати участь в обговоренні та вирішенні питань, пов'язаних з Переписом населення, що належать до їх компетенції;   -96- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 11: у абз.1 перед словами "цетральні і місцеві органи виконавчої влади" записати слова "спеціально уповноважені", а перед словом інших" - слова "а також";  
Враховано у статті 13  мають право брати участь в обговоренні та вирішенні питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення;  
88. зобов'язані у межах своєї компетенції у встановлені терміни і в повному обсязі виконувати роботи, передбачені актами Кабінету Міністрів України та календарним планом підготовки і проведення Перепису населення.   -97- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
з абз.2 слова "що належать до їх компетенції" вилучити, а після слова "пов'язаних" вставити слова "підготовкою і проведенням Перепису…; з абз.3 вилучити слова "у межах своєї компетенції"; абз.4 і 5 з статті 11 вилучити, (стаття 13)  
Враховано   зобов'язані у встановлені терміни і в повному обсязі виконувати роботи, передбачені нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та календарним планом підготовки і проведення Перепису населення. Стаття 14. Основні права та обов'язки користувачів даних Перепису населення Користувачі мають право на отримання зведених знеособлених даних Перепису населення. Користувачі - респонденти мають право на вільний і безкоштовний доступ до даних Перепису населення, які стосуються їх особисто. При використанні даних Перепису населення користувачі зобов'язані посилатися на їх джерело.  
    -98- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
ввести нову статтю наступного змісту: "Стаття ___. Основні права та обов'язки користувачів даних Перепису населення Користувачі мають право на отримання зведених знеособлених даних Перепису населення. Користувачі-респонденти мають право на вільний і безкоштовний доступ до даних Перепису населення, які стосуються їх особисто. При використанні даних Перепису населення користувачі зобов'язані посилатися на їх джерело". (стаття 14)  
Враховано    
89. Посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які залучаються до робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення, несуть дисциплінарну відповідальність за неналежне виконання своїх службових обов'язків відповідно до законодавства про працю та згідно із статтею 14 Закону України "Про державну службу". Працівники інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання своїх обов'язків згідно з законодавством про працю.   -99- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Ввести нову статтю під назвою "Відповідальність суб`єктів Перепису населення" враховуючи зміст пункту в) статті 9, п.в) статті 10 та абз.4, 5 ст.11 в наступній редакції: "Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, передбачену законами України. Посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівники інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються до підготовки і проведення Перепису насе-лення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, несуть відповідальність згідно із законами України". (стаття 15)  
Враховано   Стаття 15. Відповідальність суб`єктів Перепису населення Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, передбачену законами України. Посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівники інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, несуть відповідальність згідно із законами України.  
90. РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ      РОЗДІЛ V ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ  
91. Стаття 12. Захист первинних (персональних) даних, отриманих у процесі проведення Перепису населення   -100- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У назві статті 12 після слова "персональних" добавити слова "та інших";  
Враховано у статті 15  Стаття 16. Захист первинних (персональних) та інших даних, отриманих у процесі проведення Перепису населення  
92. Первинні (персональні) та інші дані, отримані у процесі проведення Перепису населення, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом. Записи у переписній документації не підлягають поширенню без згоди респондента і використовуються лише для статистичних цілей у знеособленому вигляді.   -101- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
у абз.1 статті 12 вилучити після слова "згоди" слово "респондента", а перед словом "згоди" вставити слово "його" та після слова "цілей" добавити слово "у зведеному".  
Враховано   Первинні (персональні) та інші дані, отримані у процесі проведення Перепису населення, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом. Записи у переписній документації, що стосуються респондента, не підлягають поширенню без його згоди і використовуються лише для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.  
    -102- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Друге речення першого абзацу пропонуємо викласти так: "Записи у переписній документації, що стосується даного респондента, не підлягають поширенню без згоди цього респондента і використовуються лише для статистичних цілей у знеособленому вигляді."  
Враховано    
93. Первинні (персональні) дані Перепису населення не можуть вимагатися органами юстиції, прокуратури, іншими органами для вивчення та використання у вигляді доказів під час розгляду цивільних та кримінальних справ.   -103- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 12: в абз.2 після слова "вимагатися" записати слова "судом, органами прокуратури, іншими органами…", і далі по тексту;  
Враховано   Первинні (персональні) дані Перепису населення не можуть вимагатися судом, органами прокуратури, іншими органами для вивчення та використання у вигляді доказів під час розгляду цивільних та кримінальних справ.  
94. Заповнені переписні листи, інша первинна переписна документація підлягають архівному зберіганню у недоступних для неуповноважених осіб приміщеннях не менше ніж два роки, а первинні (персональні) дані у вигляді електронного документа - не менше ніж десять років. По закінченні зазначених термінів вказана переписна документація підлягає знищенню у встановленому порядку.   -104- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.3 статті 13 викласти в такій редакції: "Заповнені переписні листи, інша переписна документація, яка містить в собі первинні (персональні) дані, підлягають архівному зберіганню у недоступних для неуповноважених осіб приміщеннях не менше ніж два роки, а первинні (персональні) дані у вигляді електронного документа - не менше ніж десять років. По закінченні зазначених термінів вказана переписна документація підлягає знищенню у встановленому порядку".  
Враховано   Заповнені переписні листи, інша переписна документація, яка містить в собі первинні (персональні) дані, підлягають архівному зберіганню у недоступних для неуповноважених осіб приміщеннях не менше ніж два роки, а первинні (персональні) дані у вигляді електронного документа - не менше ніж десять років. По закінченні зазначених термінів вказана переписна документація підлягає знищенню у встановленому порядку.  
95. Стаття 13. Поширення результатів Перепису населення      Стаття 17. Поширення результатів Перепису населення  
96. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи забезпечують поширення основних результатів Перепису населення на паперових, магнітних та інших носіях інформації або в електронному вигляді відповідно до програми розроблення матеріалів Перепису населення.   -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13. Текст "розроблення матеріалів Перепису населення" замінити на текст "використання матеріалів Перепису населення".  
Відхилено   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи забезпечують поширення основних результатів Перепису населення на паперових, магнітних та інших носіях інформації або в електронному вигляді відповідно до програми розроблення матеріалів Перепису населення.  
    -106- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Статтю 13 розділу IV доповнити абзацом: "Зведені дані Перепису населення у повному обсязі публікуються у окремому виданні для публічного їх використання".  
Відхилено    
97. Стаття 14. Забезпечення користувачів інформацією Перепису населення   -107- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 14: у :назві замінити слово "інформацією" на слово "даними"; доповнити новим статтю абзацом 1 у такій редакції: "Порядок та умови доступу користувачів до даних Перепису населення визначається Законом України "Про державну статистику" ; у абз.1 (стара редакція) після слова "плану" записати такі слова "державних статистичних спостережень" та слово "інформацією" замінити на "даними", а слова "отриманою у процесі" вилучити ; абзац 2 викласти у наступній редакції:. " Надання користувачам за їх запитами зведених знеособлених даних Перепису населення, на платній основі здійснюється у порядку, встановленому законодавством".  
Враховано у статті 17  Стаття 18. Забезпечення користувачів даними Перепису населення  
98. Кабінет Міністрів України визначає перелік користувачів, яких спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи забезпечують зведеною знеособленою інформацією, отриманою у процесі Перепису населення, безоплатно відповідно до плану статистичних робіт та у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.      Порядок та умови доступу користувачів до даних Перепису населення визначається Законом України "Про державну статистику". Кабінет Міністрів України визначає перелік користувачів, яких спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи забезпечують зведеними знеособленими даними Перепису населення, безоплатно відповідно до плану державних статистичних спостережень та у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.  
99. Надання зведеної знеособленої інформації, отриманої у процесі Перепису населення, на платній основі здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -108- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Стаття 14. Вилучити абзац: "Надання зведеної знеособленої інформації, отриманої в процесі Перепису населення, на платній основі здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". Цей абзац порушує законодавство України про інформацію.  
Враховано редакційно   Надання користувачам за їх запитами зведених знеособлених даних Перепису населення, на платній основі здійснюється у порядку, встановленому законодавством.  
100. РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -109- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
 
Немає висновку   РОЗДІЛ VІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
101. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.   -110- У частині 1 Прикінцевих Положень слово "офіційного" вилучити.  Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
102. 2. Кабінету Міністрів України:      2. Кабінету Міністрів України:  
103. подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін і доповнень до законів України, що випливають з цього Закону;      подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін і доповнень до законів України, що випливають з цього Закону;  
104. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на виконання цього Закону;   -111- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
 
Немає висновку   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на виконання цього Закону;  
105. привести у відповідність з цим Законом власні нормативно-правові акти;   -112- У абз.4 частини 2 Прикінцевих Положень замість слова "власні" записати слово "свої"; абз.5 частини 2 Прикінцевих Положень прописати в наступній редакції: "забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади прийнятих нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".  Враховано   привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;  
106. зобов'язати центральні і місцеві органи виконавчої влади переглянути і скасувати прийняті нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади прийнятих нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.