Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про фінансові санкції за порушення установами банків порядку та нормативних строків проходження і виконання розрахункових документів за доходами і видатками державного бюджету (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
1. Про фінансові санкції за порушення установами банків порядку та нормативних строків проходження і виконання розрахункових документів за доходами і видатками державного бюджету Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань фінансів і банківської діяльностіПроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про фiнансовi санкцiї за порушення установами банкiв порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про фiнансовi санкцiї за порушення установами банкiв порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету  
2. Цей Закон встановлює право органiв Державного казначейства України застосовувати фiнансовi санкцiї за порушення установами банкiв порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету.      Цей Закон встановлює право органiв Державного казначейства України застосовувати фiнансовi санкцiї за порушення установами банкiв порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету.  
3. Стаття 1. Право органiв Державного казначейства України на застосовування фiнансових санкцiй      Стаття 1. Право органiв Державного казначейства України на застосовування фiнансових санкцiй  
4. Головне управлiння Державного казначейства України та його територiальнi органи - управлiння Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, вiддiлення у районах, мiстах i районах у мiстах мають право :      Головне управлiння Державного казначейства України та його територiальнi органи - управлiння Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, вiддiлення у районах, мiстах i районах у мiстах мають право :  
5. проводити перевiрки установ банкiв незалежно вiд форм власностi з питань зарахування i перерахування бюджетних коштiв i коштiв державних цiльових фондiв, якi включаються до державного бюджету;   -1- Черновецький Л.М. (в.о. № 219)
Виключити абзац другий частини першої статті 1 проекту Закону і запропонувати Кабінету Міністрів України розробити інший порядок контролю.  
Відхилено   проводити перевiрки установ банкiв незалежно вiд форм власностi з питань зарахування i перерахування бюджетних коштiв i коштiв державних цiльових фондiв, якi включаються до державного бюджету;  
    -2- Національний банк України
1. Абзац 2 статті 1 після слів "з питань" доповнити словами "своєчасності і повноти".  
Враховано    
6. у разi виявлення порушень установами банкiв порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету застосовувати фiнансовi санкцiї та стягувати їх суми у безспiрному порядку до державного бюджету, якщо цi нарахованi суми фiнансових санкцiй не сплачено добровiльно у десятиденний строк з дня прийняття вiдповiдного рiшення.   -3- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
1. Викласти абз.2, ч.1, ст.1 в такій редакції: "У разі виявлення порушень установами банків порядку та нормативних строків проходження і виконання розрахункових документів за доходами і видатками державного бюджету застосовувати фінансові санкції та стягувати їх суми до державного бюджету, якщо ці нараховані суми фінансових санкцій не сплачено добровільно у 10-ти денний строк з дня прийняття відповідного рішення, то якщо акт перевірки Державного казначейства України не оскаржений у 10-ти денний строк".  
Враховано   у разi виявлення порушень установами банкiв порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету застосовувати фiнансовi санкцiї та стягувати їх суми у безспiрному порядку до державного бюджету, якщо цi нарахованi суми фiнансових санкцiй не сплачено добровiльно у десятиденний строк з дня прийняття вiдповiдного рiшення.  
7. Право прийняття рiшення про застосування фiнансових санкцiй надається начальникам вiдповiдних органiв Державного казначейства України та їх заступникам.      Право прийняття рiшення про застосування фiнансових санкцiй надається начальникам вiдповiдних органiв Державного казначейства України та їх заступникам.  
8. Стаття 2. Розмiри та порядок стягнення сум фiнансових санкцiй за порушення установами банкiв встановленого порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету      Стаття 2. Розмiри та порядок стягнення сум фiнансових санкцiй за порушення установами банкiв встановленого порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету  
9. За порушення встановленого порядку проходження i виконання розрахункових документiв за доходами, видатками та грошовими зобов'язаннями державного бюджету i державних цiльових фондiв, якi включенi до державного бюджету, установи банкiв сплачують суми фiнансових санкцiй у розмiрi 5 вiдсоткiв суми затриманого платежу за i кожний банкiвський день затримки.   -4- Черновецький Л.М. (в.о. № 219)
Встановити суму санкцій на рівні не більше 0,5 відсотків суми недоплаченого або несвоєчасно сплаченого платежу за кожний банківський день затримки.  
Враховано частково   За порушення встановленого порядку проходження i виконання розрахункових документiв за доходами, ами та грошовими зобов'язаннями державного бюджету i державних цiльових фондiв, якi включенi до державного бюджету, установи банкiв сплачують суми фiнансових санкцiй у розмiрi 2 вiдсоткiв суми затриманого платежу та пеню в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від суми затриманого платежу за кожен банкiвський день затримки.  
    -5- Кабінет Міністрів України
За порушення встановленого порядку проходження і виконання розрахункових документів за доходами та грошовими зобов`язаннями державного бюджету і державних цільових фондів, які включені до державного бюджету, установи банків сплачують суми фінансових санкцій у розмірі 5 відсотків суми затриманого платежу та пеню в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від суми затриманого платежу за кожен банківський день затримки.  
Враховано частково    
    -6- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
2. Замінити по тексту в ст.2 слова "...у розмірі 5 відсотків..." на слова "...у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України".  
Враховано    
    -7- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
3. Замінити по тексту в ст.2 слова "...суми фінансових санкцій..." замінити на слова "...суми пені...".  
Враховано    
    -8- Національний банк України
2. У абзаці 1 та " статті 2 слова "суми фінансових санкцій у розмірі 5 відсотків" замінити словами "пеню із розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня, від", далі по тексту.  
Враховано    
10. За неповну i несвоєчасну сплату вiдсоткiв за користування тимчасово вiльними залишками коштiв державного бюджету i державних цiльових фондiв, якi включенi до державного бюджету, установи банкiв сплачують суми фiнансових санкцiй у розмiрi 5 вiдсоткiв суми недоплаченого або несвоєчасно сплаченого платежу за кожний банкiвський день затримки.   -9- Кабінет Міністрів України
За неповну або несвоєчасну сплату відсотків за користування тимчасово вільними залишками коштів державного бюджету і державних цільових фондів, які включені до державного бюджету, установи банків сплачують суми фінансових санкцій у розмірі 5 відсотків суми несплаченого або несвоєчасно сплаченого платежу та пеню із розрахунку 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від суми несплаченого або несвоєчасно сплаченого платежу за кожен банківський день затримки.  
Враховано частково   За неповну i несвоєчасну сплату вiдсоткiв за користування тимчасово вiльними залишками коштiв державного бюджету i державних цiльових фондiв, якi включенi до державного бюджету, установи банкiв сплачують суми фiнансових санкцiй у розмiрi 2 вiдсоткiв суми несплаченого або несвоєчасно сплаченого платежу та пеню із розрахунку 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від суми несплаченого або несвоєчасно сплаченого платежу за кожен банкiвський день затримки.  
11. Порядок нарахування, застосування i стягнення сум фiнансових санкцiй з установ банкiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим на це органом.   -10- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині першій та другій статті 2 розмір фінансової санкції встановити у 2 відсотка. У частині третій виключити слова "уповноваженим на це органом".  
Немає висновку   Порядок нарахування, застосування i стягнення сум фiнансових санкцiй з установ банкiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
    -11- Національний банк України
3. Абзац 3 статті 2 виключити, оскільки порядок нарахування, застосування і стягнення сум фінансових санкцій з установ банків визначено статтями 1 та 2 самого проекту Закону.  
Враховано    
12. Стаття 3. Порядок оскарження рiшень органiв Державного казначейства України щодо застосування фiнансових санкцiй      Стаття 3. Порядок оскарження рiшень органiв Державного казначейства України щодо застосування фiнансових санкцiй  
13. Скарги на рiшення територiальних органiв Державного казначейства України щодо застосування фiнансових санкцiй подаються у десятиденний строк до вищестоящого органу Державного казначейства України. Рiшення за скаргами приймаються у мiсячний строк з дня їх надходження.   -12- Черновецький Л.М. (в.о. № 219)
Встановити, що установа банку вправі оскаржити в суд рішення про застосування фінансових санкцій органів Державного казначейства всіх рівнів.  
Враховано частково   Скарги на рішення територіальних органів Державного казначейства України щодо застосування фінансових санкцій подаються у десятиденний строк до вищестоящого органу Державного казначейства України. Рішення за скаргами приймаються у місячний строк з дня їх надходження.  
    -13- Кабінет Міністрів України
Скарги на рішення територіальних органів Державного казначейства України щодо застосування фінансових санкцій подаються у десятиденний строк до вищестоящого органу Державного казначейства України. Рішення за скаргами приймаються у місячний строк з дня їх надходження.  
Враховано    
    -14- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
4. Викласти ч.1, ст.3 в такій редакції: після слів "...до вищестоящого органу державного Казначейства України або суду. Рішення за скаргами поданими до Державного казначейства України приймаються у місячний строк з дня їх надходження".  
Враховано    
    -15- Національний банк України
4. Перше речення абзацу 1 статті 3 після слів "подаються у десятиденний строк" доповнити словами "з дня прийняття відповідного рішення". Абзац доповнити реченням у такій редакції: "У разі подання установами банків зазначених скарг у десятиденний строк до вищестоящого органу Державного казначейства України, виконання рішення про стягнення пені призупиняється до прийняття ним відповідного рішення".  
Немає висновку    
14. Головне управлiння Державного казначейства України має право скасовувати рiшення всiх iнших органiв Державного казначейства України, а управлiння Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Київi та Севастополi, в мiстах з районним подiлом - рiшення нижчестоящих вiддiлень Державного казначейства України.   -16- Кабінет Міністрів України
Головне управління Державного казначейства України має право скасувати рішення всіх інших органів Державного казначейства України, а управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в містах з районним поділом - рішення нижчестоящих відділень Державного казначейства України. На час прийняття рішень за скаргами установ банків Головним управлінням Державного казначейства України, управліннями Державного казначейства в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі стягнення нарахованих фінансових санкцій за рішеннями нижчестоящих органів Державного казначейства України призупиняється.  
Враховано   Головне управління Державного казначейства України має право скасувати рішення всіх інших органів Державного казначейства України, а управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в містах з районним поділом - рішення нижчестоящих відділень Державного казначейства України. На час прийняття рішень за скаргами установ банків Головним управлінням Державного казначейства України, управліннями Державного казначейства в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі стягнення нарахованих фінансових санкцій за рішеннями нижчестоящих органів Державного казначейства України призупиняється.  
15. У разi незгоди установ банкiв з рiшеннями Головного управлiння Державного казначейства України щодо застосування фiнансових санкцiй вони можуть бути оскарженi до суду.   -17- Кабінет Міністрів України
У разі незгоди установ банків з рішеннями Головного управління Державного казначейства України, управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо застосування фінансових санкцій вони можуть бути оскаржені в суді.  
Враховано   У разі незгоди установ банків з рішеннями Головного управління Державного казначейства України, управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо застосування фінансових санкцій вони можуть бути оскаржені в суді.  
    -18- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
5. Доповнити ст.3 частиною 4 наступного змісту: "Подання скарги на рішення органів Державного казначейства України призупиняє стягнення фінансових санкцій до прийняття рішення по скарзі".  
Враховано    
    -19- Національний банк України
5. Абзац 3 статті 3 проекту необхідно викласти у такій редакції: "Рішення органів Державного казначейства України щодо застосування фінансових санкцій до установ банків можуть бути оскаржені ними до суду".  
Враховано    
16. Стаття 4. Прикiнцевi положення      Стаття 4. Прикiнцевi положення  
17. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть з цим Законом.      1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть з цим Законом.