Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
1. Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"      Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10) такі зміни: 1. У статті 19: 1) частину третю викласти в такій редакції: "Мінімальний розмір пенсії встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету"; 2) частину четверту викласти в такій редакції: "Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв'язку із збільшенням величини вартості мінімального споживчого бюджету";   -1- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У підпунктах 1 і 2 пункту 1 законопроекту слова "мінімального споживчого бюджету" і "величини вартості мінімального споживчого бюджету" замінити відповідно словами "прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність" та "розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність".  
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10; 1993 р., №29, ст.303; 1997 р., №45, ст.283) такі зміни: 1. У статті 19: 1) частини третю і четверту викласти в такій редакції: "Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, визначеного законом, для осіб, які втратили працездатність. Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність";  
    -2- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Після слова "визначеного" доповнити словами "Законом України "Про прожитковий мінімум".  
Враховано    
    -3- Кабінет Міністрів України
В проекті Закону передбачається встановлення мінімального розміру пенсії на рівні мінімального споживчого бюджету, що не узгоджується з діючим законодавством.  
Враховано    
3. 3) частину сьому виключити.      2) частину сьому виключити.  
4. 2. У статті 53 частину другу та третю викласти в такій редакції: "Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті 64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій працівникам льотного та льотно-випробного складу.   -4- Корнійчук І.В. (реєстр. картка № 254)
Пункт 2 проекту Закону виключити, оскільки ці зміни враховані у прийнятому Законі "Про внесення змін до деяких законів України" в редакції від 17 листопада 1999 року.  
Враховано    
5. Працівникам льотного та льотно-випробного складу пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах, передбачених частинами першою-третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку.       
6. 3. Статтю 64 викласти у первісній редакції Закону, а саме: "Стаття 64. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного заробітку Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, що визначається відповідно до статей 65-67 цього Закону, який громадяни одержували перед зверненням за пенсією. При цьому для розрахунку пенсії береться заробіток у сумі не вище десятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Заробіток у частині, що не перевищує чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, враховується при призначенні пенсії повністю. Кожна наступна частина заробітку враховується в такому розмірі: в межах п'ятого мінімуму заробітної плати - 85 процентів, шостого - 70 процентів, сьомого - 55 процентів, восьмого - 40 процентів, дев'ятого - 25 процентів, десятого - 15 процентів. Одержаний таким чином заробіток вважається заробітком, з якого обчислено пенсію".   -5- Кабінет Міністрів України
Що стосується змін до частини другої статті 64 Закону України "Про пенсійне забезпечення", то вважаємо за доцільне заробіток для обчислення пенсії враховувати в межах максимальної суми, з якої справляються збори (внески) до соціальних фондів, в тому числі до Пенсійного фонду.  
Відхилено   2. Статтю 64 доповнити частинами другою і третьою такого змісту: "При цьому для розрахунку пенсії береться заробіток у сумі не вище десятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Заробіток у частині, що не перевищує чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, враховується при призначенні пенсії повністю. Кожна наступна частина заробітку враховується в такому розмірі: в межах п'ятого мінімуму заробітної плати - 85 процентів, шостого - 70 процентів, сьомого - 55 процентів, восьмого - 40 процентів, дев'ятого - 25 процентів, десятого - 15 процентів. Одержаний таким чином заробіток вважається заробітком, з якого обчислено пенсію. Граничні розміри заробітку, враховуваного для обчислення пенсії відповідно до частини другої цієї статті, підвищуються у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати". 3. Статтю 65 доповнити новою частиною такого змісту: "Заробіток, з якого обчислюється пенсія, за період роботи після 1 січня 2000 року враховується за даними персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування".  
    -6- Корнійчук І.В. (реєстр. картка № 254)
Доповнити пункт 3 законопроекту новою частиною такого змісту: "Граничні розміри заробітку, враховуваного для обчислення пенсії відповідно до частини другої цієї статті, підвищуються у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати".  
Враховано    
    -7- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Статтю 65 доповнити частиною шостою такого змісту: "Заробіток, з якого обчислюється пенсія, за період роботи після 1 січня 2000 року враховується за даними персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування".  
Враховано    
7. 4. У статті 77 додати: "д) ветеранам праці (що мають трудовий стаж не менше: чоловіки 35 років, жінки - 25 років) - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком". 5. Статтю 85 доповнити частинами другою, третьою і четвертою такого змісту: "Виплата пенсій провадиться щомісяця загальною сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія. Виплата пенсій здійснюється виключно грошима, рівномірно по всій території України з єдиного Пенсійного фонду. Виплата та доставка пенсій здійснюється державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку".   -8- Корнійчук І.В. (реєстр. картка № 254)
У пункті 5 частини другу і третю виключити. Зазначені зміни враховані у прийнятому Верховною Радою України 5 квітня 2001 року Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
Враховано   4. Статтю 77 доповнити пунктом "д" такого змісту: "д) ветеранам праці (що мають трудовий стаж не менше: чоловіки 35 років, жінки - 25 років) - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком". 5. Статтю 85 доповнити новими частинами такого змісту: "Виплата та доставка пенсій здійснюється Пенсійним фондом України або за його дорученням підприємствами та організаціями, що визначаються за результатами відповідного тендеру, який проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. За бажанням пенсіонерів виплата пенсій може здійснюватися через їх поточні рахунки у банківських установах".  
    -9- Кабінет Міністрів України
Не можна погодитись з доповненнями норми статті 85 щодо виплати та доставки пенсій державними підприємствами зв'язку, оскільки це звужує права пенсіонерів і позбавляє їх отримувати пенсію за їх бажанням через установи банків.  
Враховано    
    -10- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Абзац другий пункту 4 статті 1 викласти у такій редакції: "Виплата та доставка пенсій здійснюється Пенсійним фондом України або за його дорученням підприємствами та організаціями, що визначаються за результатами відповідного тендеру, який проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
8. II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 1999 року.   -11- Кабінет Міністрів України
Потребує змін пункт 1 "Прикінцевих положень" законопроекту в частині термінів введення в дію Закону.  
Враховано   II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.  
    -12- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У пункті 1 другого розділу слова і цифри "1 травня 1999 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2002 року".  
Враховано    
9. 2. З метою забезпечення виплати мінімальної пенсії за віком у розмірі, встановленому частиною третьою статті 19 цього Закону, Кабінету Міністрів України щоквартально здійснювати перерахунок величини мінімального споживчого бюджету у відповідності до вартості життя.   -13- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Пункт 2 розділу другого "Прикінцеві положення" виключити, оскільки при встановлені мінімального розміру пенсії застосовується прожитковий мінімум.  
Враховано    
10. 3. Мінімальний розмір пенсії за віком поширюється на всі види пенсій, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення". Розміри надбавок і підвищень до пенсій, передбачених статтями 21, 33, 77, а також соціальних пенсій відповідно до статті 94 Закону України "Про пенсійне забезпечення" встановлюються виходячи із розміру мінімальної пенсії за віком, рівень якої встановлюється даним Законом.   -14- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Після слів "Про пенсійне забезпечення" доповнити словами "підвищень і надбавок, передбачених Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про донорство крові та її компонентів".  
Враховано   2. Мінімальний розмір пенсії за віком поширюється на всі види пенсій, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення". Розміри надбавок і підвищень до пенсій, передбачених статтями 21, 33, 77, соціальних пенсій, визначених статтею 94 Закону України "Про пенсійне забезпечення", підвищень і надбавок, передбачених Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про донорство крові та її компонентів", встановлюються виходячи із розміру мінімальної пенсії за віком, рівень якої встановлюється цим Законом.  
11. 4. З моменту набрання чинності даного Закону скасовуються всі інші види пенсій і надбавок до них (зокрема, пенсії державним службовцям).   -15- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Пункт 4 розділу другого "Прикінцеві положення" вилучити.  
Враховано частково   3. З дня набрання чинності цим Законом дія частин другої і третьої статті 64 Закону України "Про пенсійне забезпечення" поширюється на всі види пенсій, що призначаються відповідно до інших законів (крім пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей, а також пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи). 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону.  
    -16- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Виключити пункт 4 Прикінцевих положень.  
Враховано частково    
    -17- Кабінет Міністрів України
Питання встановлення єдиного механізму призначення пенсій усім працюючим категоріям осіб необхідно вирішувати в рамках пенсійної реформи шляхом прийняття Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано частково    
    -18- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Пункт 4 другого розділу викласти у такій редакції: "З дня набрання чинності цим Законом дія частини другої і третьої статті 64 поширюється на всі види пенсій, що призначаються відповідно до інших законів (крім пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей, а також пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи)".  
Враховано    
    -19- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Другий розділ доповнити новим пунктом такого змісту: "Кабінету Міністрів України у тримісячний строк підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону".  
Враховано