Кількість абзаців - 269 Таблиця поправок


Про поводження з тваринами в населених пунктах (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про поводження з тваринами в населених пунктах   -1- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
У назві законопроекту після слова "про" доповнити словами "порядок утримання та"  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
1. Охорона тварин передбачає гуманне відношення до них людини, з огляду на важливе значення тварин, які сприяють загальним гуманітарним змінам у світогляді громадян, а внаслідок цього - мають велику суспільну цінність. Цей закон регулює відносини, які виникають у зв'язку з утриманням чи перебуванням на території населених пунктів домашніх та інших тварин і забезпечує належні умови утримання, поводження та регулювання кількості тварин у населених пунктах, визначає відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян в галузі охорони і використання тварин в населених пунктах.   -2- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Перше речення преамбули виключити  
Враховано   Цей Закон встановлює порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах, визначає права і обов'язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.  
    -3- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
слово "гуманітарним" замінити словом "гуманним"  
   
    -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другому реченні слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування".  
Враховано    
    -5- Хазан В.Б.
Тут і далі по тексту слово "домашня" в усіх відмінках замінити словом "свійська" у відповідних відмінках. Слова "підприємств, установ і організацій" замінити словом "юридичних"  
Враховано    
    -6- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Перше речення преамбули виключити.  
Враховано    
2. РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів      РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів  
3. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
4. Домашня тварина - тварина, яка має власника, зареєстрована у встановленому порядку, може бути ідентифікована, утримуються у відповідних ії виду та породі фізіологічних умовах і знаходиться під безпосереднім контролем і наглядом свого власника.   -7- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "зареєстрована у встановленому порядку" вилучити.  
Враховано   свійські тварини - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці або компаньони-помічники, знаходиться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї, або уповноваженої власником особи, а також можуть бути ідентифіковані;  
    -8- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в редакції: "домашня тварина - тварина, яка знаходиться на утриманні власника, утримується ним у фізіологічно відповідних умовах, знаходиться під контролем (наглядом) свого власника, членів його родини, або уповноваженої власником особи, а також може бути відповідним чином ідентифікована"  
Враховано редакційно    
    -9- Хазан В.Б.
Доповнити словами: "які утримуються як домашні улюбленці або компаньони-помічники"  
Враховано    
5. Племінна домашня тварина - домашня тварина, зареєстрована у встановленому порядку у племінних документах, походить від батьків, зареєстрованих у племінних документах; екстер'єрні та (або) робочі якості якої засвідчено уповноваженими орагнізаціями у відповідності до ії виду та породи.   -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слів "у встановленому" доповнити словом "законодавством", після слів "засвідчено уповноваженими" доповнити словами "відповідно до закону".  
Відхилено    
    -11- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в редакції: "племінна домашня тварина - домашня тварина, екстер'єрні та (або) робочі якості якої відповідно до її виду та породи зареєстровано у встановленому порядку у племінних документах і засвідчено уповноваженими організаціями"  
Відхилено    
    -12- Хазан В.Б.
Доповнити визначенням терміну: "Племінна тварина - чистопорідна або одержана за затвердженою програмою порідного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі"  
Враховано    
6. Бездоглядні тварини - домашні тварини, які знаходяться поза межами проживання власника і не перебувають під його контролем.   -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "межами" замінити словом "місцем".  
Враховано редакційно   бездоглядні (безпритульні) тварини - тварини, які знаходиться поза межами проживання (перебування) власника, членів його сім'ї або уповноваженої ним особи, не перебувають під їх безпосереднім контролем чи наглядом, або не мають власника;  
    -14- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
Викласти в редакції: "бездоглядними тваринами вважаються будь-які домашні тварини, які знаходяться поза місцем проживання (перебування) свого власника (будинок, будівля, споруда, маєток, т. ін) чи поза межами території, що безпосередньо стикається з цим місцем і при цьому не перебувають під контролем власника, членів його родини або уповноваженої власником для контролю або нагляду над твариною особи"  
Враховано редакційно    
    -15- Хазан В.Б.
Терміни "бездоглядні тварини" та "безпритульні тварини" викласти в редакції: "Бездоглядні (безпритульні) тварини - свійські тварини, які знаходяться поза межами проживання (перебування) свого власника, не перебувають під безпосереднім контролем чи наглядом власника, членів його родини або уповноваженої власником особи, або не мають власника"  
Враховано    
7. Безпритульні тварини - тварини, які не мають власника і відповідних умов утримання.   -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
після слова "власника" доповнити словами "належного догляду"  
Враховано редакційно    
    -17- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в такій редакції: "безпритульні тварини - тварини, які не знаходяться на будь-чиєму утриманні і не мають фізіологічно відповідних умов утримання"  
Враховано редакційно    
    -18- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Доповнити визначенням терміну: "Бродячі тварини - бездоглядні та безпритульні тварини, що знаходяться на території населених пунктів і не мають власника чи перебувають поза його контролем;"  
Враховано редакційно    
8. Гуманне відношення до тварин - утримання тварин в умовах, що є для них біологічно сприятливими, забезпечення їх фізиологічних потреб та можливостей для їхньої соціалізації.   -19- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
доповнити словами "при цьому не чиняться жорстокі та насильницькі дії"  
Відхилено   гуманне ставлення до тварин - утримання тварин в умовах, що відповідають їх фізіологічним, біологічним та видовим особливостям, забезпечення можливостей для їхньої соціалізації, уважне ставлення до стану здоров'я тварин;  
    -20- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в редакції: "гуманне відношення до тварин - утримання тварин в умовах, що є для них фізіологічно відповідними, забезпечення можливостей для їхньої соціалізації, уважне ставлення до стану здоров'я тварин"  
Враховано    
9. Жорстоке поводження з тваринами - систематичне утримання тварин у невідповідних її виду, породі, віку фізиологічних умовах або вчиненя дій, що призводять до страждань тварини, її травмування, каліцтва чи загибелі.   -21- Хазан В.Б.
викласти в редакції: "Жорстоке поводження з тваринами - вчинення дій, що призводять до страждань тварини, її травмування, каліцтва та загибелі"  
Враховано редакційно   жорстоке поводження з тваринами - вчинення дій, що призводять до страждань, травмування, каліцтва, загибелі тварини, позбавлення постійного нагляду власника за твариною, утримання тварини у невідповідних її виду фізіологічних та біологічних умовах; племінна свійська тварина - чистопорідна або одержана за затвердженою програмою порідного вдосконалення свійська тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі;  
    -22- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
слова "систематичне утримання" замінити словом "утримання"  
Враховано редакційно    
    -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слів "систематичне утримання" слово "тварин" замінити словом "тварини"  
Враховано редакційно    
    -24- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в редакції: "жорстоке поводження з тваринами - вчинення дій, що призводять до страждань тварин, її травмування, каліцтва чи загибелі, а також антигуманне поводження з ними"  
Враховано редакційно    
10. Племінне розведення - система заходів, направлена на покращення естетичних (екстер'єрних) та користувальних властивостей тварин, збереження та покращення їх генофонду.   -25- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
привести у відповідність до ЗУ "Про племінне тваринництво"  
Враховано   племінне розведення (племінна справа) - система зоотехнічних селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей свійських тварин; тимчасова ізоляція тварин - тимчасове утримання у відповідно обладнаних приміщеннях бездоглядних (безпритульних) тварин до вирішення питань, пов'язаних з їх подальшим утриманням.  
    -26- Хазан В.Б.
Викласти в редакції: "Племінне розведення (племінна справа) - система зоотехнічних селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварини"  
Враховано    
    -27- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
доповнити визначенням терміну "фізіологічно відповідні умови утримання"  
Відхилено    
    -28- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Доповнити терміном: "Тимчасова ізоляція - тимчасове утримання у відповідно обладнаних приміщеннях виловлених спеціалізованими організаціями бродячих тварин до вирішення питань, пов'язаних з їх подальшим утриманням;"  
Враховано редакційно    
11. Стаття 2. Законодавство України про охорону і використання тварин в населених пунктах.   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві статті виключити слово "України"  
Враховано   Стаття 2. Законодавство про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
    -30- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
назву статті викласти у такій редакції: "Законодавство України про порядок утриманні та поводження з домашніми тваринами в населених пунктах"  
Враховано редакційно    
12. Відносини у галузі охорони і використання в населених пунктах регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до нього.   -31- Хазан В.Б.
після слів "охорони і використання" доповнити словами "свійських тварин"  
Враховано   Законодавство про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах складається з цього Закону, законів України "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про охорону навколишнього природного середовища" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.  
    -32- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Слово "виданими" замінити словом "прийнятими"  
Враховано    
    -33- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
частину першу викласти в такій редакції: "Законодавство про порядок утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах складається з цього Закону, Закону України "Про ветеринарну медицину", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до нього"  
Враховано редакційно    
13. Норми щодо утримання диких тварин в умовах неволі або напіввільних умовах визначаються законом "Про тваринний світ".   -34- Хазан В.Б.
Абзац виключити, не є нормою цього Закону  
Враховано    
14. Питання утримання та використання сільско-господарських тварин регламентуються законом "Про племінне тваринництво", крім питань стосовно декоративних тварин в населених пунктах.   -35- Хазан В.Б.
Абзац виключити, не є нормою цього Закону  
Враховано    
    -36- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
текст "крім питань стосовно" замінити словом "утриманні"  
Відхилено    
15. Стаття 3. Сфера дії Закону.   -37- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю виключити  
Враховано    
16. Цей Закон регулює відносини в галузі охорони і використання тварин в населених пунктах, визначає право власності та обов`язки власників тварин, встановлює вимоги гуманного відношення до тварин, визначає основи державного і громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону і використання тварин.   -38- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Викласти у такій редакції: "Цей Закон регулює відносини у сфері утриманні та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах, визначає права та обов'язки фізичних і юридичних осіб - власників тварин, встановлює основи державного та громадського контролю у цій сфері та вимоги щодо гуманного ставлення до тварин"  
Відхилено , статтю виключено   
17. Стаття 4. Об`єкти Закону.      Стаття 3. Об`єкти цього Закону.  
18. Об`єктами Закону є домашні тварини, бездоглядні тварини, безпритульні тварини, дикі тварини, які проживають, використовуються чи перебувають на території населених пунктах.   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "пунктах" замінити словом "пунктів"  
Враховано   Об`єктами Закону є свійські тварини, бездоглядні (безпритульні) тварини, дикі тварини, які проживають, використовуються чи перебувають на території населених пунктів.  
19. Стаття 5. Суб`єкти Закону.   -40- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Назву статті викласти у такій редакції: "Суб'єкти відносин у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах"  
Враховано   Стаття 4. Суб'єкти відносин у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
20. Суб`єктами Закону є юридичні та фізичні особи, що мають у своїй власності або на своїй території тварин, віднесених до об`єктів даного Закону.   -41- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
потребує редакційного опрацювання  
Враховано   Суб'єктами відносин у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які мають у власності свійських тварин.  
    -42- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю викласти у такій редакції: "Суб'єктами відносин у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах є органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які мають у власності свійських тварин."  
Враховано    
21. Стаття 6. Особливості права власності та інших майнових прав на домашніх та диких тварин у населених пунктах.      Стаття 5. Право власності на тварин у населених пунктах  
22. Домашні та інші тварини у населених пунктах можуть перебувати у власності юридичній або фізичної особи, яка досягла 16 років.   -43- Хазан В.Б.
Викласти в редакції: "Свійські тварини у населених пунктах можуть перебувати у власності юридичної або фізичної особи, яка спроможна забезпечити прийнятні для них умови утримання."  
Враховано   Тварини в населених пунктах можуть належати на праві власності юридичній або фізичній особі, яка спроможна забезпечити прийнятні для них фізіологічні, біологічні та видові умови утримання.  
    -44- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
викласти в редакції: "Домашні та інші тварини у населених пунктах можуть перебувати у власності юридичної або фізичної особи, яка досягла 16 років"  
Враховано редакційно    
    -45- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
текст "яка досягла 16 років" вилучити  
Враховано    
    -46- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Текст "яка досягла 16 років" вилучити  
Враховано    
23. Право набуття у колективну або приватну власність цих тварин наступає після реєстрації їх у відповідному компетентному органі та отриманні реєстраційного посвідчення на тварину .   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "у відповідному компетентному органі" замінити словами "передбаченому законом"  
Відхилено    
    -48- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в редакції: "Документальним підтвердженням права власності на тварину є реєстраційне посвідчення на тварину, видане відповідним компетентним органом; документальним підтвердженням права власності на домашню тварину можу бути реєстраційне посвідчення на тварину, видане відповідним компетентним органом"  
Відхилено    
    -49- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Текст "Право набуття у колективну або приватну власність" замінити текстом "Право власності на"  
Відхилено    
    -50- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити  
Враховано    
24. Крім реєстраційного посвідчення власник тварини повинен отримати документ про здоров'я тварини відповідно до ветеринарно-санітарного кодексу, Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ).   -51- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
абзац третій вилучити.  
Враховано    
    -52- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в редакції: "Крім реєстраційного посвідчення власник тварин повинен мати ветеринарний паспорт на тварину, що засвідчує стан здоров'я тварини відповідно до ветеринарно-санітарного кодексу Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), який є основним документом, що підтверджує право власності на тварину." абзац вилучено  
Відхилено ,   
    -53- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Текст "Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ)" вилучити  
Враховано    
25. Чистопорідність тварини оформлюється відповідними документами. Форма документа визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони і використаня тварин в населених пунктах за погодженням із зацікавленими державними органами та громадськими організаціями, які видають ці документи.   -54- Хазан В.Б.
Абзац вилучити  
Враховано    
    -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "уповноваженим" виключити, слова "державними органами" замінити словами "органом державної влади" абзац вилучено  
Відхилено ,   
26. У передбаченому законодавчими актами порядку права власників домашніх та інших тварин можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об`єктів.   -56- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "законодавчими актами" замінити словом "законом"  
Враховано   У передбаченому законом порядку права власників тварин можуть бути обмежені.  
    -57- Хазан В.Б.
Слова " в інтересах охорони цих об'єктів" виключити  
Враховано    
    -58- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Слова "законодавчими актами" замінити словом "законом"  
Враховано    
27. Шкода, заподіяна людиною тварині або твариною людині чи інший тварині, повинна бути відшкодована у встановленому законодавством порядку.   -59- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
абзац вилучити  
Враховано    
28. Стаття 7. Основні принципи поводження з домашніми та іншими тваринами у населених пунктах.      Стаття 6. Основні принципи утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
29. Поводження з домашніми та іншими тваринами у населених пунктах ґрунтується на наступних принципах:       
30. жорстоке поводження з тваринами несумісне з принципами моральності і гуманності;   -60- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац виключити  
Враховано    
31. умови життя тварин повинні відповідати її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;       
32. людина зобов`язана не завдавати тваринам страждань і загибелі;       
33. регулювання чисельності тварин з метою охорони здоров'я населення, для запобігання нанесення шкоди народному господарству відбувається методами та засобами, що не допускають порушення цілістності природних угрупувань диких тварин на території населених пунктів;   -61- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
після слова "відбувається" доповнити словом "гуманними" 1  
Відхилено    
34. право власності та інші майнові права на тварин, визначених у цьому Законі у випадку жорстокого поводження з ними або утримання в умовах, визначених як фізиологічно невідповідними, можуть бути припинені відповідно до цього Закону.       
35. Жодні речовини не повинні даватися тваринам, жодні види впливів і жодні прилади не повинні застосовуватися до них з метою збільшення чи зменшення природного рівня їхніх можливостей в будь-який час, коли це може піддати ризику здоров`я чи благополуччя тварин.   -62- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
потребує редакційного опрацювання  
Відхилено   Утримання та поводження з тваринами в населених пунктах грунтується на наступних принципах: забезпечення гуманного поводження та відповідності умов утримання тварин в населених пунктах їх фізіологічним, біологічним і видовим особливостям; недопустимості жорстокого поводження з тваринами; збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в населених пунктах; недопустимості погіршення середовища перебування, шляхів міграції та умов розмноження тварин в населених пунктах; регулювання чисельності тварин в населених пунктах з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природі та народному господарству.  
    -63- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Після слів "благополуччя тварин" доповнити текстом "за виключенням передбачених Законом випадків"  
Відхилено    
    -64- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
доповнити абзацем такого змісту: "Забороняється виготовлення хутрових виробів з хутра кішок і собак"  
Відхилено    
    -65- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацами: "збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в населених пунктах"; "недопустимості погіршення середовища перебування, шляхів міграції та умов розмноження тварин в населених пунктах"; "регулювання чисельності тварин в населених пунктах з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природі та народному господарству"  
Враховано    
    -66- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Викласти статтю 7 у такій редакції: "Утримання і поводження з домашніми тваринами в населених пунктах грунтується на наступних принципах: забезпечення безпечних умов утримання і гуманного поводження; недопустимість жорстокого поводження; відповідність умов життя біологічним, видовим, іншим природним особливостям."  
Враховано редакційно    
36. РОЗДІЛ II ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНІХ І ДИКИХ ТВАРИН У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ.   -67- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Слова "у галузі охорони і використання домашніх і диких тварин у" замінити словами "у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в"  
Враховано редакційно   РОЗДІЛ II ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ  
37. Стаття 8. Державне управління у галузі охорони і використання домашніх і диких тварин у населених пунктах.   -68- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
У назві та тексті статей 8-12 слова "у галузі охорони і використання домашніх і диких тварин у" замінити словами "у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в"  
Враховано редакційно    
    -69- Хазан В.Б.
Статтю виключити  
Враховано    
38. Державне управління у галузі охорони і використання домашніх і диких тварин у населених пунктах здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони і використані тварин в населених пунктах, його органи на місцях, інші державні органи виконавчої влади.   -70- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "спеціально уповноважений" виключити, після слова "інші" виключити слово "державні"  
Відхилено    
39. Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України.      Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
40. До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони і використання тварин в населених пунктах України належить:      До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах належать:  
41. забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони і використання тварин в населених пунктах;      забезпечення реалізації державної політики у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;  
42. розробка та здійснення загальнодержавних програм у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;   -71- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац доповнити словом "організація"  
Немає висновку   організація розроблення та забезпечення реалізації загальнодержавних програм з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;  
43. забезпечення державного регулювання та контролю у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах;   -72- Хазан В.Б.
Абзац викласти у такій редакції: "координація діяльності органів виконавчої влади з цих питань"  
Враховано   координація діяльності органів виконавчої влади в цій сфері; затвердження порядку та організація ведення моніторингу тварин в населених пунктах; затвердження порядку реєстрації свійських тварин в населених пунктах, встановлення розміру плати за реєстрацію та визначення категорій осіб, які звільняються від оплати за реєстрацію свійських тварин;  
    -73- Хазан В.Б.
Доповнити абзацем: "затвердження порядку та організація ведення моніторингу тварин в населених пунктах України;"  
Враховано    
    -74- Хазан В.Б.
Доповнити абзацем: "затвердження порядку реєстрації свійських тварин в населених пунктах, встановлення розміру плати за реєстрацію та визначення категорій осіб, які звільняються від оплати за реєстрацію свійських тварин;"  
Враховано    
44. організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі охорони і використання тварин;   -75- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "встановлення порядку та правил здійснення обов'язкового страхування відповідальності власників тварин щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам, обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків"  
Враховано   організація і забезпечення здійснення міжнародного співробітництва у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах; встановлення порядку та правил здійснення обов'язкового страхування відповідальності власників тварин щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам, обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків; затвердження переліку свійських тварин щодо яких здійснюється обов'язкове страхування; затвердження переліку, порядку утримання та поводження з тваринами з підвищеною агресивністю, розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено.  
    -76- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити новим абзацем: "затвердження переліку тварин щодо яких здійснюється обов'язкове страхування"  
Враховано    
    -77- Хазан В.Б.
Доповнити абзацем: "затвердження переліку, порядку утримання та поводження з тваринами з підвищеною агресивністю, розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено."  
Враховано    
45. вирішення інших питань у межах своїх повноважень.   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
доповнити текстом: ", передбачених законом"  
Враховано   вирішення інших питань у межах повноважень, визначених законом.  
46. Стаття 10. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах.   -79- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю 10 вилучити  
Відхилено   Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
    -80- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві статті слова "спеціально уповноваженого" вилучити  
Враховано    
    -81- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Після слова "влади" додати слова "з питань житлово-комунального господарства"  
Враховано    
47. До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин належить:   -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "спеціально уповноваженого" вилучити  
Враховано   Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства є спеціально уповноваженим органом, який здійснює державне управління у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах, до повноважень якого належить:  
    -83- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Абзац викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства є спеціально уповноваженим органом, який здійснює державне управління у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах, до повноважень якого належить:"  
Враховано    
48. здійснення державного регулювання і контролю у галузі охорони та використання тварин населених пунктах;   -84- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Абзац викласти у такій редакції: "забезпечення проведення державної політики у цій сфері"  
Враховано   забезпечення проведення державної політики у цій сфері;  
49. організація заходів з охорони і використання тварин в населених пунктах;   -85- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац викласти у статті 11  
Враховано    
50. забезпечення ведення державного обліку чисельності, визначення порядку реєстрації та реєстрація тварин у населених пунктах;   -86- Хазан В.Б.
Абзац вилучити  
Враховано    
51. розробка правил утримання тварин у населених пунктах України;   -87- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
після слова "правил" доповнити словами "та створення умов для"  
Враховано   розробка та затвердження типових правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах, створення умов для утримання тварин у населених пунктах;  
    -88- Хазан В.Б.
Після слова "розробка" доповнити словами "та затвердження типових правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах"  
Враховано    
52. розробка правил транспортування тварин міським та міжміським транспортом в межах України;   -89- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
    -90- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слова "міським" доповнити текстом: ", приміським"  
Відхилено    
53. видача сертифікатів на перетин митного кордону України (тимчасовий та постійний вивіз) собак та кішок;   -91- Хазан В.Б.
Абзац вилучити, відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" здійснюється Митною службою  
Враховано   розробка та затвердження положень та зоогігієнічних нормативів з питань проведення виставок, ярмарок, аукціонів та інших заходів, пов'язаних із свійськими та іншими тваринами; підготовка пропозицій до переліку тварин щодо яких здійснюється обов'язкове страхування;  
    -92- Хазан В.Б.
доповнити новим пунктом: "розробка та затвердження положень та зоогігієнічних нормативів з питань проведення виставок, ярмарок, аукціонів та інших заходів, пов'язаних із свійськими та іншими тваринами"  
Враховано    
    -93- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "підготовка пропозицій до переліку тварин щодо яких здійснюється обов'язкове страхування"  
Враховано    
54. визначення списку та умов поводження з тваринами з підвищеною агресивністю та інших тварин розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено;   -94- Хазан В.Б.
Абзац викласти у такій редакції: "підготовка пропозицій щодо переліку, порядку утримання та поводження з тваринами з підвищеною агресивністю, розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено."  
Враховано   підготовка пропозицій щодо переліку, порядку утримання та поводження з тваринами з підвищеною агресивністю, розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено;  
55. розробка методик та програм проведення обов'язкових тестів на соціалізацію для домашніх тварин, визначення списків та порід тварин, для яких потрібні такі тести;   -95- Хазан В.Б.
Після слова "розробка" додати слова "і затвердження"  
Враховано   розробка і затвердження методик та програм проведення обов'язкових тестів на соціалізацію для свійських тварин, визначення переліків та порід тварин, для яких потрібні такі тести;  
56. сертифікація організацій всіх форм власності та підпорядкування, що ведуть діяльність, пов'язану з розведенням, дресируванням тварин, підготовкою фахівців в ціх сферах;   -96- Хазан В.Б.
Слово "сертифікація" замінити словом "ліцензування"  
Враховано редакційно у статті 12   
57. розробка єдиної для всіх організацій схеми документообігу та обліку в сфері племінної діяльності, дресирування, охорони, утримання, використання та транспортування тварин;   -97- Хазан В.Б.
Абзац виключити, належить до ліцензійної угоди  
Враховано    
58. визначення списку уповноважених організацій та відомств, яким доручається ведення обліку та видача документів;   -98- Хазан В.Б.
Абзац вилучити, належить до компетенції органі ліцензування  
Враховано    
59. визначення місць та порядку продажу тварин в умовах населених пунктів;   -99- Хазан В.Б.
Абзац вилучити, належить до компетенції органів місцевого самоврядування  
Враховано    
60. розробка методики визначення вартості тварин при судових справах у питаннях компенсації нанесеної шкоди;   -100- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
61. сертифікація благодійних та державних притулків для тварин, перевірка утримання в них тварин;   -101- Хазан В.Б.
Слово "сертифікація" замінити словом "ліцензування"  
Враховано редакційно у статті 12   
62. сертифікація розплідників для домашніх тварин незалежно від їх форми власності та підпорядкування;   -102- Хазан В.Б.
Абзац вилучити  
Враховано    
63. ведення моніторингу та державного кадастру тварин у населених пунктах України;   -103- Хазан В.Б.
Викласти в редакції: "забезпечення ведення моніторингу тварин в населених пунктах""  
Враховано   забезпечення ведення моніторингу тварин в населених пунктах;  
64. ведення єдиної державної бази племінного обліку домашніх тварин окремо по видах та породах тварин, з повним урахуванням їхніх видових та порідних особливостей;   -104- Хазан В.Б.
Абзац вилучити  
Враховано   забезпечення ведення моніторингу тварин в населених пунктах; розробка методів стерилізації безпритульних (бездоглядних) тварин з метою гуманного регулювання їх чисельності; організація і забезпечення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах; складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання;  
    -105- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
доповнити абзацем такого змісту: "розробка та впровадження методів стерилізації безпритульних тварин з метою гуманного регулювання чисельності останніх"  
Враховано редакційно    
    -106- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "організація і забезпечення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах"  
Враховано    
    -107- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання "  
Враховано    
65. визначення та регламентація інших питань, пов'язаних з утриманням та перебуванням тварин в населених пунктах, відповідно до діючого законодавства.      вирішення інших питань у межах повноважень, визначених законом.  
66. Стаття 11. Повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах.   -108- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Назву статті викласти у такій редакції: "Повноваження сільських, селищних, міських та їх виконавчих органів рад у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах", відповідні зміни внести у абз. 1 статті.  
Враховано   Стаття 9. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
67. До повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах належить:      До повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах належить:  
68. реалізація державної політики у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;   -109- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити  
Враховано    
69. організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною і використанням тварин у населених пунктах;   -110- Хазан В.Б.
Абзац викласти у такій редакції: організація заходів з утримання та поводження з тваринами в населених пунктах; здійснення державного контролю за утриманням і поводженням з тваринами в населених пунктах;  
Враховано   організація заходів з утримання та поводження з тваринами в населених пунктах; здійснення контролю за утриманням і поводженням з тваринами в населених пунктах;  
    -111- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слово "державного" виключити  
Враховано    
70. розроблення регіональних програм, пов'язаних з вивченням, охороною, використанням тварин у населених пунктах;   -112- Хазан В.Б.
Абзац викласти у такій редакції: "розроблення та затвердження місцевих програм, пов'язаних з регулюванням чисельності, поводженням та утриманням тварин в населених пунктах;"  
Враховано   розроблення, затвердження та забезпечення виконання місцевих програм, пов'язаних з регулюванням чисельності, поводженням та утриманням тварин в населених пунктах;  
71. створення спеціальних служб, підпорядкованих центральному уповноваженому органу з питань охорони та використання тварин у населених пунктах, що мають в своєму складі оснащені бригади відлову та притулки для тварин;   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "уповноваженому органу" замінити словами: "органу виконавчої влади"  
Відхилено   визначення місць та порядку продажу тварин в населених пунктах;  
    -114- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
72. забезпечення виконання державних та регіональних програм у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;   -115- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "регіональних" замінити словом "місцевих"  
Враховано    
    -116- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац об'єднати з абзацем 3 цієї частини  
Враховано    
73. забезпечення ведення державного обліку чисельності та реєстрації тварин у населених пунктах;   -117- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слово "державного" виключити  
Враховано   забезпечення ведення обліку чисельності та реєстрації свійських тварин в населених пунктах;  
74. забезпечення регулювання кількості тварин у населених пунктах, в тому числі і безпритульних;      забезпечення регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі і безпритульних;  
75. створення умов для появи та збільшення кількості благодійних громадських притулків, метою діяльності яких є вирішення проблем безпритульних тварин та пошук власників для загублених чи зданих у притулки тварин;      забезпечення умов для створення благодійних притулків, метою діяльності яких є вирішення проблем безпритульних тварин та пошук власників для загублених чи зданих у притулки тварин;  
76. забезпечення контролю за виконанням власниками тварин правил утримання тварин у населених пунктах;   -118- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слово "державного" виключити  
Враховано   здійснення контролю за виконанням власниками тварин правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах; облік кінологічних, фелінологічних та інших клубів, підприємств, організацій, установ, розплідників тощо; організація та утримання кладовищ для свійських тварин; надання дозволу на проведення видовищних чи спортивних зоотехнічних заходів; організація навчання населення з питань утримання та поводження із свійськими тваринами; складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання;  
    -119- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю доповнити абзацами : облік кінологічних, фелінологічних та інших клубів, підприємств, організацій, установ, розплідників тощо; організація та утримання кладовищ для свійських тварин; надоння дозволу на проведення кінологічних та фелінологічних заходів;  
Враховано    
    -120- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
створення у встановленому порядку учбових курсів, шкіл, курсів техмінімумів з кінології та фелінології;  
Враховано редакційно    
    -121- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання "  
Враховано    
77. вирішення інших питань у межах своїх повноважень.   -122- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
доповнити текстом: ", передбачених законом"  
Враховано редакційно   вирішення інших питань у межах повноважень, визначених законом. Для реалізації зазначених у частині першій цієї статті повноважень можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до закону. З метою виконання повноважень, визначених цим Законом, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи скоординовують свою діяльність з відповідними органами виконавчої влади. Стаття 10. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з утриманням свійських тварин у притулках і розплідниках Господарська діяльність, пов'язана з утриманням свійських тварин у притулках і розплідниках свійських тварин, підлягає ліцензуванню відповідно до закону.  
    -123- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
доповнити абзацем такого змісту: "створення служб з перевірки власників тварин на наявність медичної довідки про психічний стан з метою охорони тварин від жорстокого поводження"  
Відхилено    
    -124- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю доповнити абзацем: "Для реалізації зазначених повноважень можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до закону."  
Враховано    
    -125- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити частиною: "Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах взаємодіють: з органами житлово-комунального господарства в частині реєстрації свійських тварин, розміщення та обладнання місць вигула тварин; розгляду скарг громадян щодо регулювання чисельності тварин в населених пунктах, проведенні роз'яснювальної роботи серед населення щодо правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах; з органами державного ветеринарного контролю в частині проведення профілактичної вакцинації та лікування тварин, карантину тварин, небезпечних для людини та інших тварин, діагностики сказу та інших захворювань, проведенні роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання захворювань тварин та дотримання ветеринарно-санітарних правил; з органами санітарно-епідеміологічного нагляду в частині попередження розповсюдження інфекційних захворювань, забезпеченні роз'яснювальної роботи серед населення щодо заходів профілактики сказу та інших інфекційних захворювань, що розповсюджуються через тварин; з органами державної екологічної інспекції в частині розробки спільних програм щодо регулювання фауни населених пунктів, збереження тваринного світу та середовищ їх існування; з органами внутрішніх справ з питань виконання власниками тварин цього Закону та інших нормативно-правових актів; професійними клубами, товариствами захисту тварин, фондами та іншими громадськими організаціями з питань, що належать до їх компетенції у відповідності з завданнями їх статутної діяльності."  
Враховано редакційно    
    -126- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити статтею: "Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з утриманням свійських тварин у притулках і розплідниках. Господарська діяльність, пов'язана з утриманням свійських тварин у притулках і розплідниках свійських тварин, підлягає ліцензуванню відповідно до закону."  
Враховано    
78. Стаття 12. Права та обов`язки громадян по охороні і використанню тварин у населених пунктах.   -127- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю 12 розділити на дві статті  
Враховано   Стаття 11. Права власників тварин  
79. Кожний громадянин України має право:      Власники тварин мають право: утримувати тварин у жилих приміщеннях, а також на ізольованих присадибних ділянках за згодою всіх дорослих членів сім'ї у кількості, передбаченій правилами утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;  
80. мати домашніх та інших тварин у колективній або приватній власності;   -128- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
абзац вилучити  
Враховано    
81. на компенсацію шкоди заподіяної тварині або твариною людині, чи іншій тварині, відповідно до законодавства України;   -129- Хазан В.Б.
викласти в редакції: "на компенсацію шкоди, заподіяної твариною людині або іншій тварині (в тому числі людиною);"  
Враховано редакційно   на відшкодування шкоди, заподіяної твариною, або заподіяної власній тварині людиною, або іншою твариною, відповідно до законодавства; оскаржувати у встановленому порядку рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб, що порушують їх право власності на тварин;  
    -130- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в такій редакції: "на компенсацію шкоди, заподіяну йому твариною, або заподіяну власній тварині людиною, або іншою твариною;"  
Враховано редакційно    
82. у встановленому порядку давати пропозиції і брати участь у розробці рішень органів виконавчої влади з питань захисту тварин у населених пунктах.   -131- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "у встановленому порядку" вилучити  
Враховано редакційно   вносити пропозиції і приймати участь у підготовці рішень органів виконавчої влади з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.  
    -132- Хазан В.Б.
доповнити частиною: "оскаржувати у встановленому порядку рішення державних органів та посадових осіб, що порушують їх права на використання об'єктів тваринного світу"  
Враховано    
    -133- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю 12 викласти у такому змісті: "Стаття 12. Права власників домашніх тварин. Власники собак, котів, інших домашніх тварин мають право: утримувати домашніх тварин у житлових приміщеннях, а також на ізольованих присадибних ділянках за згодою всіх дорослих членів сім'ї;  
Враховано редакційно    
    -134- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
 
Враховано у ст. 14   
    -135- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
представляти й захищати свої інтереси як власників домашніх тварин у встановленому законодавством порядку; надавати домашнім тваринам кваліфіковану ветеринарну допомогу, обираючи для цього відповідну ветеринарну установу (заклад); отримувати прибуток від приплоду чи використання домашніх тварин іншими гуманними способами; виводити домашніх тварин у двори та інші місця загального користування населених пунктів із дотриманням відповідних вимог правил їх утримання; вигулювання собак у спеціально відведених та облаштованих для цієї мети місцях, а також перевозити домашніх тварин усіма видами міського транспорту з додержанням правил користування даним видом транспорту за умови забезпечення безпеки людей."  
Відхилено    
83. Громадяни України зобов`язані:      Власники тварин зобов`язані:  
84. охороняти тварин від жорстокого поводження з ними;   -136- Хазан В.Б.
Абзац виключити, визначено у ст. 7.  
Враховано    
85. запобігати збільшенню чисельності безпритульніх тварин;   -137- Хазан В.Б.
Абзац виключити, визначено у ст. 7.  
Враховано    
86. у встановленому порядку оформити документи, пов`язані з утриманням тварин у населених пунктах, дотримуватися інших пунктів правил утримання тварин в населених пунктах, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин;   -138- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
викласти у такій редакції: "у випадках і в порядку, передбачених законодавством про охорону і використання тварин в населених пунктах, оформлювати документи, пов'язані з утриманням тварин у населених пунктах"  
Враховано редакційно   зареєструвати своїх тварин, оформити документи, які передбачені правилами утримання та поводження з тваринами в населених пунктах; проводити профілактичну імунізацію свійських тварин в порядку, встановленому законодавством; у випадках, передбачених законодавством, повідомляти установу державної ветеринарної медицини про захворювання тварини;  
87. утримувати власних тварин таким чином, щоб запобігати нанесення ними шкоди людям та іншим тваринам;   -139- Хазан В.Б.
Доповнити абзацем: "вигул собак здійснювати у спеціально відведених та облаштованих для цієї мети місцях, з обов'язковим дотриманням правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;"  
Враховано   утримувати власних тварин таким чином, щоб запобігати нанесення ними шкоди людям та іншим тваринам; не допускати забруднення тваринами місць загального користування, прибирати в усіх випадках екскременти за тваринами; вигул свійських тварин здійснювати у спеціально відведених та облаштованих для цієї мети місцях, з обов'язковим дотриманням правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах; при реєстрації тварин з підвищеною агресивністю пройти технічній мінімум з питань утримання та дресирування цих тварин; укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам; укласти договір обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;  
    -140- Хазан В.Б.
Доповнити абзацем: "при реєстрації агресивних тварин їх власники зобов'язані пройти технічній мінімум з питань дресування та утримання собак;"  
Враховано    
    -141- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам"  
Враховано    
    -142- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "укласти договір обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України"  
Враховано    
88. ставитися до тварин у відповідності з вимогами цього Закону.   -143- Хазан В.Б.
Після слова "Закону" доповнити текстом "та інших законодавчих актів України"  
Враховано   ставитися до тварин у відповідності з вимогами цього Закону та інших нормативно-правових актів.  
89. Громадяни України мають і інші права та обов`язки, передбачені іншими актами законодавства України.   -144- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
частину третю вилучити  
Враховано    
    -145- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю викласти у такій редакції: "Стаття 13. Обов'язки власників домашніх тварин  
Враховано редакційно    
    -146- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Власники собак, котів, інших домашніх тварин зобов'язані:  
Враховано редакційно    
    -147- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
зареєструвати належних їм собак, котів, інших домашніх тварин віком від двох місяців і більше згідно з затвердженими правилами їх утримання;  
Враховано редакційно    
    -148- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
доставити протягом п'яти днів до місцевої ветеринарної установи придбану собаку, кота чи хижу тварину, а також їх приплід для огляду, імунізації та лікувально-профілактичної обробки. Повідомити у вказаний термін зазначену установу у разі зміни місця проживання тварини;  
Відхилено    
    -149- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
щорічно перереєстровувати належних їм собак, котів, інших домашніх тварин;  
Відхилено    
    -150- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
доставляти собак, а в разі необхідності - й інших домашніх тварин, у визначені місцевою ветеринарною установою терміни для огляду, імунізації, лікувально-профілактичних обробок;  
Відхилено    
    -151- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
у разі захворювання чи падежу домашніх тварин негайно повідомляти місцеву ветеринарну установу, а їх трупи здавати для захоронення на кладовищі для тварин;  
Враховано редакційно    
    -152- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
не допускати, щоб домашні тварини забруднювали квартири, сходові площадки, інші місця загального користування багатоквартирних будинків, дворів, дитячих площадок, інших прибудинкових територій, вулиць, скверів, площ, місць відпочинку тощо. Прибирати в усіх випадках забруднення, зроблені тваринами;  
Враховано редакційно    
    -153- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
негайно повідомляти місцеві установи санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб про випадки укусів або травмування домашньою твариною людей, свійських чи інших домашніх тварин, а також доставити домашню тварину для огляду та ізоляції. У разі неможливості доставити вказану тварину до ветеринарної установи власними силами власник повинен повідомити про неї відповідну установу, що займається виловом бродячих тварин;  
Відхилено    
    -154- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
здавати в разі потреби собак, котів, інших домашніх тварин до притулків для тварин;  
Відхилено    
    -155- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
відшкодовувати матеріальні та моральні збитки, що заподіяні їхніми тваринами іншим фізичним та юридичним особам".  
Відхилено    
90. Стаття 13. Громадські організації з охорони та використання тварин.      Стаття 13. Громадські організації у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
91. З метою задоволення своїх законних інтересів у здійсненні охорони, розведенні, дресируванні, утриманні та поводженні тварин громадяни можуть добровільно об'єднуватись у громадські організації.   -156- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
абзац вилучити  
Відхилено   Для задоволення своїх законних інтересів у здійсненні охорони, розведенні, дресируванні, утриманні та поводженні з тваринами, громадяни можуть на добровільних засадах об'єднуватись у громадські організації.  
    -157- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в такій редакції: "З метою задоволення своїх законних інтересів у здійсненні охорони, розведенні, дресируванні, утриманні тварин та поводженні з ними відповідно до вимог Закону, громадяни можуть добровільно об'єднуватись у громадські організації."  
Враховано редакційно    
92. З метою розвитку та поширення гуманного відношення до тварин центральний уповноважений орган, його органи на місцях, органи місцевої виконавчої влади якнайширше залучають до співпраці громадські об'єднання, благодійні притулки, недержавні фонди та організації та окремих громадян.   -158- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "відношення замінити словом "ставлення";  
Враховано   З метою розвитку та поширення гуманного ставлення до тварин центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування залучають до співпраці громадські організації, благодійні фонди та громадян.  
    -159- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "уповноважений орган, його органи на місцях, органи місцевої" замінити текстом: "орган виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах, його органи на місцях, органи місцевого самоврядування, місцеві органи";  
Враховано редакційно    
    -160- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "громадські об'єднання" замінити словами "громадські організації";  
Враховано    
    -161- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "недержавні" вилучити  
Враховано    
93. В своїй діяльності, пов'язаною з охороною, утриманням та використанням домашніх та інших тварин у населених пунктах громадські організації зобов'язані дотримуватись вимог цого Закону.   -162- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
абзац вилучити  
Враховано    
94. РОЗДІЛ ІІI. ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕННИХ ПУНКТАХ. Стаття 14. Форми використання тварин у населенних пунктах.   -163- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано   РОЗДІЛ ІІI ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЇХ УТРИМАННЯ  
95. Використання тварин у населенних пунктах здійснюється на праві власності і праві користування.       
96. Стаття 15. Види використання тварин у населених пунктах.   -164- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Відхилено   Стаття 14. Використання тварин в населених пунктах  
    -165- Хазан В.Б.
Статті розділу ІІ об'днати в одну статтю "Використання тварин в населених пунктах"  
Враховано    
97. За умови дотримання вимог цього Закону, інших актів законодавства України можуть здійснюватися такі види використання тварин у населених пунктах:   -166- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "цього Закону, інших актів законодавства України" замінити текстом: "законодавства про охорону і використання тварин в населених пунктах"  
Відхилено   В населених пунктах можуть здійснюватися такі види використання тварин:  
    -167- Хазан В.Б.
Абзац викласти в такій редакції: "В населених пунктах можуть здійснюватися такі види використання тварин:"  
Враховано    
98. утримання громадянами як домашніх улюбленців або компаньйонів - помічників;      утримання як домашніх улюбленців або компаньйонів-помічників;  
99. у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі;      у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі;  
100. у видовищних заходах, спорті, мисливстві, організації активного відпочинку та розваг;   -168- Хазан В.Б.
Слово "мисливстві" виключити, після слова "спортивних" додати слово "зоотехнічних"  
Враховано   у видовищних чи спортивних зоотехнічних заходах, організації активного відпочинку та розваг;  
101. племінне некомерційне та комерційне розведення, а також інші комерційні цілі;      племінному некомерційному та комерційному розведенні, інших комерційних цілях;  
102. використання тварин в службових та користувальних цілях;   -169- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "та користувальних" вилучити  
Враховано   у службових цілях;  
    -170- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Слово "користувальних" замінити словом "споживчих"  
Враховано    
103. використання тварин для поліпшення естетичної якості міського ландшафту.      для поліпшення естетичної якості міського ландшафту.  
104. При використанні домашніх та інших тварин суб`єкти зобов`язані суворо дотримуватись вимог цього Закону, санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання домашніх тварин в населених пунктах.   -171- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слів "цього Закону" додати "передбачених законодавством"  
Відхилено   При використанні свійських тварин їх власники зобов`язані дотримуватися вимог цього Закону, ветеринарно-санітарних правил, правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.  
105. Стаття 16. Використання громадянами домашніх тварин.   -172- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано    
106. Громадянам гарантується право використання домашніх тварин для задоволення своїх естетичних, комунікаційних, наукових, оздоровчих, спортивних та комерційних потреб та інтересів.   -173- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
додати слово "охоронних"  
Відхилено    
    -174- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Додати "життєвих потреб"  
Відхилено    
107. Стаття 17. Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі.   -175- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано редакційно    
108. Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі можливе, коли це відповідає природним якостям або можливостям тварин, або у випадку, якщо відсутня можливість заміни їх іншими (альтернативними) методами та об`єктами.      Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі можливе, коли це відповідає природним якостям або можливостям тварин, або у випадку, якщо відсутня можливість заміни їх альтернативними методами та об`єктами.  
109. Перелік альтернативних методів і об`єктів для використання замість експериментальних тварин визначається і затверджується зацікавленими центральними органами виконавчої влади.   -176- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
110. Робота з експериментальними тваринами може проводитися лише в організаціях, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на проведення роботи з тваринами.   -177- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
після слова "(ліцензію)" доповнити словами "та умови"  
Відхилено    
    -178- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "в організаціях, які" замінити текстом: "тими підприємствами, установами, організаціями, що";  
Відхилено    
    -179- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "спеціальний дозвіл (ліцензію) на проведення" замінити текстом "спеціальну ліцензію на проведення експериментальної"  
Відхилено    
    -180- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац вилучити  
Враховано    
111. Процедури на експериментальних тваринах, незалежно від їхніх цілей, при яких можливе нанесення травм, повинні відбуватися в умовах знеболювання.   -181- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
викласти в редакції: "Болісні процедури на експериментальних тваринах, незалежно від їхніх цілей, повинні здійснюватись з використанням знеболюючих засобів."  
Відхилено    
112. Стаття 18. Використання тварин у видовищних заходах, спорті при організації розваг.   -182- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано редакційно    
113. Перебування тварин на території населених пунктів під час проведення видовищних або зоотехнічних заходів, а також у місцях постійного перебування (зоопарках, цирках і таке інше) допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних та інших норм і правил, встановлених для перебування та утримання тварин у населених пунктах.   -183- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
після слова "умови" доповнити словами "належного догляду";  
Враховано   Використання тварин в населених пунктах під час проведення видовищних чи спортивних зоотехнічних заходів допускається за умови належного догляду, дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних та інших вимог і правил, встановлених законодавством про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах. Проведення видовищних чи спортивних зоотехнічних заходів допускається при наявності дозвілу, виданого виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення заходу.  
    -184- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слів "правил, встановлених" доповнити словом "законодавством"  
Враховано    
    -185- Хазан В.Б.
Доповнити абзацем: "Проведення видовищних чи спортивних зоотехнічних заходів допускається при наявності дозвілу, виданого виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення заходу."  
Враховано    
114. Поводження з тваринами при проведенні спортивних, видовищних заходів, телевізійних і кіно- та фото зйомок повинно виключати заподіяння тваринам травм, болі, каліцтв.   -186- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
115. Забороняються будь-які видовищні, зоотехнічні або інші заходи, що включають бої тварин або їхні елементи, або інши заходи, де тварин спонукають до нападу одна на іншу, незалежно від виду та породи тварин.   -187- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "або інші" виключити  
Враховано   Будь-які видовищні чи спортивні зоотехнічні заходи, що включають бої тварин, забороняються.  
    -188- Хазан В.Б.
Текст "або інші заходи, де тварин спонукають до нападу одна на іншу, незалежно від виду та породи тварин" вилучити.  
Враховано    
116. Дресирування тварин повинно відбуватися за встановленими методиками, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах. Тварини не можуть піддаватися дресируванню в спосіб, небезпечний для їх здоров`я та благополуччя, особливо шляхом змушення тварин перевищувати їхні природні можливості та силу або за допомогою застосування штучних знарядь, що викликають пошкодження або невмотивований біль, страждання чи виснаження.   -189- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "спеціально уповноваженим" вилучити;  
Враховано   Тварини не можуть піддаватися дресируванню в спосіб, небезпечний для їх здоров`я у тому числі шляхом змушення тварин перевищувати їхні природні можливості та силу або за допомогою застосування штучних знарядь, що викликають пошкодження або невиправданий біль, страждання чи виснаження.  
    -190- Хазан В.Б.
Перше речення вилучити, належить до ліцензійної умови  
Враховано    
    -191- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у другому реченні текст "та благополуччя, особливо" замінити текстом "у тому числі"; слово "невмотивований" замінити словом "невиправданий"  
Враховано    
117. Власник тварини, використання якої у циркових та інших видовищних та спортивних заходах, інших комерційних або некомерційних цілях, перестало бути можливим, зобов'язаний забезпечити цій тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону.       
118. Заподіяння будьяких дій що ставлять за мету або можуть призвести до передчасної смерті або втрати дієздатності тварини - заборонено, крім випадків, коли присиплення рекомендовано фахівцем ветеринарної медицини в зв`язку із станом здоров`я тварини.   -192- Хазан В.Б.
Абзац викласти в редакції: "Заподіяння будь-яких дій, що можуть призвести до страждань, травмування, каліцтва тварини - заборонено."  
Враховано   Заподіяння будь-яких дій, що можуть призвести до страждань, травмування, каліцтва тварини заборонено.  
119. Стаття 19. Використання домашніх та інших тварин у комерційних цілях.   -193- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано редакційно    
120. Домашні та інші тварини можуть використовуватись у комерційних цілях у цирках, зоопарках, видовищних заходах, прокаті, рекламі, презентаціях, виставках, змаганнях та інших аналогічних видах діяльності. Використання тварин з метою отримання прибутку допускається лише при наявності спеціального дозволу (ліцензії) на такого роду діяльність.       
121. Домашні та інші тварини не можуть використовуватися у названих видах діяльності, якщо не виконуються такі умови:   -194- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "названих" замінити словом "зазначених"  
Відхилено    
122. утримання тварин не відповідає вимогам, передбаченим цим Законом та іншими нормативними актами;   -195- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "нормативними актами" замінити словами "законами України"  
Відхилено    
123. здоров`я та благополуччя людей, ціх тварини або інших тварин піддається ризику;   -196- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "та благополуччя" вилучити  
Відхилено    
124. діяльність, пов`язана з використанням тварин, не зареєстрована у встановленому законодавством України порядку або не отримані відповідні дозволи та ліцензії;   -197- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "у встановленому законодавством України або не отримали відповідні" замінити текстом: "передбачених законом випадках та порядку або не отримані передбачені законом"  
Відхилено    
    -198- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Розбити на два підпункти, виклавши у такій редакції: "діяльність, пов'язана з використанням тварин, не зареєстрована у встановленому законодавством України порядку; не отримані відповідні дозволи та ліцензії;"  
Відхилено    
    -199- Хазан В.Б.
Абзац виключити, визначено Законом "Про ліцензування..."  
Враховано    
125. відповідальна особа не має необхідний для виконання названої діяльності рівень знань та навичок або професійної підготовки.   -200- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
викласти у такій редакції: "відповідальна особа не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбачених законодавством для здійснення зазначеної діяльності"  
Відхилено , абзац виключено   
    -201- Хазан В.Б.
Абзац вилучити, належить до ліцензійної умови  
Враховано    
126. Стаття 20. Використання тварин у розведенні.   -202- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано редакційно    
127. Розведення домашніх тварин може бути племінним та неплемінним, може переслідувати комерційні та некомерційні цілі.   -203- Хазан В.Б.
Абзац виключити, визначено Законом "Про племінну справу в тваринництві"  
Враховано    
128. Порядок використання тварин у розведенні визначається відповідними інструкціями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах, погодженими з зацікавленими громадськими та державними організаціями.   -204- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "інструкціями спеціально уповноваженого" замінити текстом: "нормативно-правовими актами"  
Відхилено    
    -205- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
абзац вилучити  
Враховано    
129. Використання у розведенні домашніх тварин (в першу чергу собак та кішок) заборонено, якщо:   -206- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "Використання у розведенні" доповнити словом "племінних"  
Відхилено    
    -207- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
текст "Використання у розведенні домашніх тварин (в першу чергу собак та кішок)" замінити текстом "Використання домашніх тварин у розведенні (в першу чергу собак та кішок), що переслідує комерційні цілі заборонено, якщо;"  
Відхилено    
130. тварину не зареєстровано у встановленій формі у державних службах в структурі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах;   -208- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "встановленій формі у державних службах в структурі спеціально уповноваженого" замінити текстом "встановленому законодавством порядку у місцевих органах"  
Відхилено    
131. не отримано дозвіл встановленого зразка на розведення тварин;       
132. умови утримання тварини не відповідають фізиологічним нормам.       
133. Стаття 21. Використання тварин в службових цілях.   -209- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
статтю 21 виключити  
Враховано    
    -210- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано    
134. Використання тварин в службових цілях проводиться згідно цього закону, та нормативних актів відповідних міністерств та відомств.       
135. Стаття 22. Використання тварин для поліпшення естетичної якості міського ландшафту або інтер'єру.   -211- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано редакційно    
136. Тварини, що використовуються для поліпшення естетичної якості міського ландшафту або інтер'єру повинні знаходитися в умовах, що відповідають іхнім видовим та індивідуальним особливостям.      Тваринам, які використовуються для поліпшення естетичної якості міського ландшафту або інтер'єру повинні бути забезпечені умови, що відповідають їхнім видовим та індивідуальним особливостям.  
137. При неможливості забезпечити умов утримання та використання у відповідності до цього Закону, використання тварин заборонено.   -212- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слова "використання" додати слово "тварин"  
Відхилено    
    -213- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
138. Заселення тварин, що не є традиційними для даного регіону чи зони, повинно проводитися з попередніми консультаціями у фахівців екологів та зоологів і не повинно становити загрози для існування традиційних відів тварин.   -214- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
після слова "екологів" вилучити слово "та"  
Враховано   Переселення тварин у нові місця перебування, що знаходяться на території населених пунктів, проводиться відповідно до закону.  
    -215- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
після слова "зоологів" доповнити словами "та ветеринарів"  
Враховано редакційно    
    -216- Хазан В.Б.
Абзац викласти у такій редакції: "Переселення тварин у нові місця перебування, що знаходяться на території населених пунктах, проводиться відповідно до Закону України "Про тваринний світ"."  
Враховано редакційно    
139. Власник ландшафтних територій повинен сприяти проведенню моніторингу тварин на територіях та, при необхідності, регулюванню їх чисельності.   -217- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слів "тварин на" доповнити словом "цих"  
Враховано   Власник ландшафтних територій повинен сприяти проведенню моніторингу тварин на цих територіях та, при необхідності, регулюванню їх чисельності.  
140. Для створення приватних міні-зоопарків, зоокутків, штучного заселення у паркові та ландшафтні зони на території населених пунктів необхідні дозволи встановленого зразку. Дозволи видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах або його органами на місцях.   -218- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "встановленого зразку" замінити текстом: "за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах";  
Відхилено    
    -219- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
друге речення викласти у такій редакції: "Дозволи видаються зазначеним органом або його органами на місцях"  
Відхилено    
141. РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ТА ВИМОГИ ЩОДО УТРИМАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ.   -220- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
назву розділу викласти у такій редакції: "Охорона тварин та вимоги щодо їх утримання в населених пунктах"  
Враховано редакційно у назві розділу ІІІ   
    -221- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Слова "охорона та" вилучити  
Враховано    
142. Стаття 23. Зміст охорони тварин.   -222- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано    
143. Охорона тварин у населених пунктах включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, раціональне використання та формування гуманного відношення до тварин.   -223- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слів "формування гуманного" слово "відношення" замінити словом "ставлення"  
Відхилено    
144. Заходи по охороні тварин плануються виходячи з посилу, що життя та здоров'я будь-якої тварини є самоцінним, незалежно від ії статусу та стану. Кожна тварина має права на гуманне поводження та утримання.   -224- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
текст "плануються виходячи з посилу" замінити текстом "грунтуються на постулаті"  
Відхилено    
    -225- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Частину другу виключити.  
Враховано    
145. Норми щодо охорони та утримання тварин визначаються правилами, що розроблюються та затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах.   -226- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "спеціально уповноваженим" вилучити  
Враховано    
    -227- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
146. Стаття 24. Загальні вимоги поводження з тваринами у населених пунктах.   -228- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Відхилено   Стаття 15. Загальні вимоги до утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
147. При утриманні, розведенні, використанні тварин не допускається:      При утриманні та поводженні з тваринами в населених пунктах не допускається:  
148. використання інвентарю та інших пристосувань, які травмують тварин;      використання інвентаря та інших пристосувань, які травмують тварин;  
149. примушення тварин до виконання непридатних для них дій, що приводять до травм або морального страждання;   -229- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "непридатних" замінити словом "невластивих"  
Враховано   примушення тварин до виконання невластивих для них дій, що приводять до травмування або страждання;  
    -230- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Слово "морального" вилучити  
Враховано    
150. нанесення побоїв, травм, завдання болю з метою спонукання тварин до виконання будь-яких вимог;      нанесення побоїв, травм, завдання болю з метою спонукання тварин до виконання будь-яких вимог;  
151. використання тварин в умовах надмірних фізичних навантажень;   -231- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
152. розведення тварин із виявленими генетичними змінами, які надають їм страждань;   -232- Хазан В.Б.
Слова "генетичними змінами" замінити словами "фізичними вадами"  
Враховано   розведення тварин із виявленими фізичними вадами;  
153. розведення тварин із спадково закріпленою підвищеною агресивністю;      розведення тварин із спадково закріпленою підвищеною агресивністю;  
154. розведення в комерційних цілях тварин, стандарт яких не зареєстровано у встановленому порядку;   -233- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слова "встановленому" додати слово "законодавством" (абзац вилучено)  
Відхилено    
    -234- Хазан В.Б.
Абзац вилучити  
Враховано    
155. спонукання до нападу одних тварин на інших.      спонукання до нападу одних тварин на інших.  
156. При проведенні болісних процедур обов`язково застосування знеболюючих препаратів.   -235- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "обов'язково" замінити словами "обов'язковим є"  
Враховано   При проведенні болісних процедур, у разі неможливості їх уникнення, обов`язковим є застосування знеболюючих препаратів.  
    -236- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити словами "у разі неможливості їх уникнення"  
Враховано    
157. Стаття 25. Утримання домашніх тварин.       
158. Кожна фізична чи юридична особа, яка утримує домашню тварину або погодилася доглянути її, несе відповідальність за її здоров`я та благополуччя, а також за нанесену нею шкоду людині або іншій тварині.   -237- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "благополуччя" замінити словами "належні умови утримання"  
Враховано   Кожний хто утримує свійську тварину або доглядає за нею, несе відповідальність за її здоров`я та належні умови утримання, а також за нанесену твариною шкоду людині або іншій тварині.  
159. Будь-яка особа, яка утримує домашню тварину або доглядає за нею повинна виділити їй місце де вона житиме, піклуватися про неї та приділяти їй увагу, з огляду на етологічні потреби тварини, відповідно до її виду та породи, зокрема:      Кожний хто утримує свійську тварину або доглядає за нею повинен виділити їй місце де вона житиме, піклуватися про неї та приділяти їй увагу, з огляду на етологічні потреби тварини, відповідно до її виду та породи, зокрема:  
160. давати їй достатню кількість їжі та води;   -238- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
після слова "кількість" доповнити словом "якісної"  
Враховано   давати їй достатню кількість якісної їжі та води;  
161. створювати їй належні умови, щоб вона могла достатньо рухатися;   -239- Хазан В.Б.
викласти в редакції: "створити умови, які повинні задовольняти природні потреби, відповідні біологічним особливостям тварин, зоогігієнічним та ветеринарним вимогам"  
Враховано   створити умови, які повинні задовольняти природні потреби, що відповідають біологічним особливостям тварин, зоогігієнічним та ветеринарним вимогам;  
162. створювати їй умови для соціалізації (за виключенням випадків спеціального використання тварин спецслужбами та державними органами);   -240- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "спецслужбами та державними органами" замінити текстом "передбачених законом"  
Відхилено    
    -241- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
163. провести необхідні щеплення та тестування, що визначаються привилами утримання тварин в населених пунктах;   -242- Хазан В.Б.
після слів "в населених пунктах" доповнити словами "та планом протиепізоотичних заходів установ державної ветеринарної медицини"  
Враховано   провести необхідні щеплення, дресирування та тестування, що визначаються нормативно-правовими актами з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах та програм протиепізоотичних заходів установ державної ветеринарної медицини;  
    -243- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "правилами" замінити текстом "нормативно-правовими актами з питань"  
Враховано    
    -244- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Після слова "щеплення" додати "дресирування"  
Враховано    
164. запобігати збільшенню числа безпритульних тварин;      запобігати збільшенню чисельності безпритульних тварин;  
165. вживати всіх необхідних заходів, щоб тварина не загубилась.      вживати всіх необхідних заходів, щоб тварина не загубилась.  
166. Число тварин, що утримуються в житлових приміщеннях, обмежується можливістю забезпечення умов утримання відповідно до вимог цього Закону, а також визначається правилами утримання тварин у населених пунктах.   -245- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "правилами" замінити текстом "нормативно-правовими актами з питань"  
Враховано   Кількість тварин, які утримуються в жилих приміщеннях, обмежується можливістю забезпечення санітарно-гігієнічних умов та додержання умов утримання тварин відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів. Утримання тварин юридичними особами, а також у зоокутках дитячих, навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів тощо допускається за погодженням з установами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини. Вигул свійських тварин дозволяється у встановлених для цього місцях. Заводити свійських тварин у приміщення магазинів, підприємств громадського харчування, закладів охорони здоров'я, культури, навчальних закладів, місця загального користування та масового відпочинку, виводити без коротких поводків і намордників собак з підвищеною агресивністю, продавати тварин у невстановлених для цього місцях забороняється.  
    -246- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Частину другу викласти у такій редакції: "Число домашніх тварин, що утримується в житлових приміщеннях, обмежується можливістю забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов проживання громадян, вимог цього Закону і правил утримання тварин у населених пунктах. При цьому дозволяється утримувати домашніх тварин:  
Враховано редакційно    
    -247- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
у квартирах, де проживає одна сім'я, а також у будинках, що належать громадянам на правах приватної власності - не більше трьох дорослих особин;  
Відхилено    
    -248- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
у квартирах, де проживає кілька сімей - лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири - не більше трьох дорослих особин. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;  
Відхилено    
    -249- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
у зоо-кутках дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - за погодженням з відповідними установами санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб;  
Враховано редакційно    
    -250- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
на ізольованій, ретельно огородженій території, або в ізольованому приміщенні - у вільному вигулі, на прив'язі чи без неї;  
Відхилено    
    -251- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
в обладнаних приміщеннях для охорони - на прив'язі чи без неї;  
Відхилено    
    -252- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
для проведення наукових досліджень - у вольєрах або розплідниках;  
Відхилено    
    -253- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
для оперативного використання відповідними органами собак спеціального призначення, під час дресирування на відведених для цього майданчиках, на полюванні - без поводів і намордників."  
Відхилено    
    -254- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Доповнити частиною : "Утримання собак, котів, інших домашніх тварин юридичними особами допускається за погодженням з територіальними установами державної ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служб."  
Враховано редакційно    
167. Органи місцевої влади повинні створювати умови для нормального утримання громадянами домашніх тварин в умовах населених пунктів. При проектуванні та забудові населених пунктів повинні враховуватися потреби домашніх тварин та їхніх власників.   -255- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "Органи місцевої влади" замінити текстом "нормативно-правовими актами з питань"  
Відхилено   Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для утримання фізичними особами свійських тварин в населених пунктах. При проектуванні та забудові населених пунктах повинні враховуватися потреби свійських тварин та їхніх власників. Стаття 16. Оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням свійських тварин Сільські, селищні, міські ради в порядку і межах, визначених законом, встановлюють тарифи щодо оплати комунальних послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади, пов'язаних з утриманням свійських тварин. Стаття 17. Реєстрація свійських тварин Реєстрація свійських тварин, яких утримують фізичні та юридичні особи, видача відповідних реєстраційних посвідчень і жетонів проводиться виконавчими органами сільських, селищьних міських рад в порядку, встановленому законодавством. Реєстрації за місцем утримання підлягають: тварини, щодо яких передбачається вигул; тварини, маса тіла яких перевищує 50 кілограмів. Реєстрації підлягають ввезені тварини, які перебувають на території населеного пункту більше шести місяців. Порядок реєстрації свійських тварин, розмір плати за реєстрацію та визначення категорій осіб, які звільняються від оплати за реєстрацію свійських тварин встановлюється Кабінетом Міністрів України. Власники свійських тварин, породи яких визнано Кабінетом Міністрів України породами з підвищеною агресивністю, реєструють їх за наявності довідки про проходження власником свійської тварини технічного мінімума з питань утримання та дресирування цих тварин, договору про обов'язкове страхування власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам, та за погодженням з органами міліції. У випадку загибелі або втрати тварини власник зобов'язаний повідомити про це виконавчий орган сільської, селищьної, міської ради за місцем реєстрації.  
    -256- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Доповнити статтями такого змісту:"Стаття... Заборони щодо утримання й поводження з домашніми тваринами Власникам домашніх тварин забороняється:  
Відхилено    
    -257- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
жорстоко поводитися з собаками, котами, іншими домашніми тваринами, залишати їх бездоглядними або знищувати, якщо вони не загрожують безпеці та здоров'ю людей чи інших домашніх тварин;  
Враховано редакційно у ст. 13   
    -258- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
утримувати домашніх тварин незареєстрованими;  
Враховано редакційно у ст. 13   
    -259- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
утримувати собак, котів, інших домашніх тварин у місцях загального користування багатоквартирних будинків (коридори, підвали, сходові площадки, горища тощо);  
Враховано редакційно у ст. 24   
    -260- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
вигулювати собак та інших домашніх тварин у невстановлених для цього місцях, а також виводити без коротких поводків, намордників і жетонів за межі помешкання чи садиби собак, визнаних міжнародною кінологічною організацією підвищено агресивними;  
Враховано редакційно у ст. 24   
    -261- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
заводити собак, котів, інших домашніх тварин у приміщення магазинів, об'єктів громадського харчування, заклади охорони здоров'я, культури, дошкільні заклади освіти та школи, а також виводити домашніх тварин на території дитячих майданчиків та споруди, на бульвари, у сквери, сади, об'єкти природно-заповідного фонду, інші місця загального користування та масового відпочинку;  
Враховано редакційно у ст. 24   
    -262- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
розводити та придбавати собак із підвищеною агресивністю;  
Відхилено    
    -263- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
купувати, продавати, показувати на виставках і виводках, перевозити громадським транспортом собак, котів, інших домашніх тварин без реєстраційного посвідчення, жетона та довідки ветеринарної установи про щеплення, виданої не раніше, ніж за 30 днів до вказаної події;  
Відхилено    
    -264- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
продавати домашніх тварин у невстановлених для цього місцях;  
Враховано редакційно у ст. 24   
    -265- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
викидати трупи домашніх тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях."  
Відхилено    
    -266- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити новою статтею: "Оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням свійських тварин.  
Враховано    
    -267- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Сільські, селищні, міські ради в порядку і межах, визначених законодавством, встановлюють тарифи щодо оплати комунальних послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади, пов'язаних з утриманням свійських тварин."  
Враховано    
    -268- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
"Стаття... Реєстрація домашніх тварин  
Враховано    
    -269- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Реєстрація собак, котів та інших домашніх тварин, яких утримують фізичні та юридичні особи, видача відповідних реєстраційних посвідчень і жетонів проводиться установами державної ветеринарної служби.  
Враховано редакційно    
    -270- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити частиною: "Обов'язковій реєстрації за місцем утримання підлягають: тварини, щодо яких передбачається вигул; тварини, маса тіла яких перевищує 50 кілограмів. Реєстрації підлягають ввезені тварини, які перебувають на території населеного пункта більше шести місяців."  
Враховано    
    -271- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Порядок реєстрації свійських тварин та розмір плати за реєстрацію встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
    -272- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Власники собак, породи яких міжнародною кінологічною організацією визнано собаками з підвищеною агресивністю та власники хижих тварин реєструють їх за умови наявності довідки спеціалізованого органу чи кінологічного клубу про проходження власником відповідної підготовки з питань утримання та дресирування цих тварин, а також медичної довідки про стан психічного здоров'я власника.  
Враховано редакційно    
    -273- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Власники собак, котів, інших домашніх тварин оплачують їх реєстрацію та перереєстрацію, вартість реєстраційного посвідчення та жетона.  
Відхилено    
    -274- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, вносять плату за житлово-комунальні послуги на їхнє утримання, розмір якої затверджується в порядку, встановленому законодавством."  
Враховано у статті 25   
    -275- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Після слів "дресирування цих тварин" доповнити словами "договору про обов'язкове страхування власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам"  
Враховано    
    -276- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "У випадку загибелі або втрати тварини власник зобов'язаний повідомити про це виконавчий орган сільської, селищьної, міської ради за місцем реєстрації"  
Враховано    
168. Стаття 26. Утримання та перебування диких тварин в населених пунктах.      Стаття 18. Утримання та перебування диких тварин в населених пунктах  
169. Утримання диких тварин в населених пунктах в умовах неволі вимагає створення спеціальних умов їх перебування, що відповідають їх біологічним особливостям.   -277- Хазан В.Б.
Слова "в умовах неволі" виключити  
Враховано   З метою утримання диких тварин в населених пунктах створюються спеціальні умови їх перебування, що відповідають їх біологічним та видовим особливостям.  
170. Органи місцевої влади повинні контролювати загальний екологічний стан територій населених пунктів та будь-яку діяльність, що впливає або може впливати на стан диких тварин населених пунктів, зобов`язані забезпечувати охорону території їх перебування, умов розмноження і шляхів міграції.   -278- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Після слів "диких тварин" доповнити словами "(крім шкідливих)  
Враховано   Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування контролюють загальний екологічний стан територій населених пунктів та будь-яку діяльність, що впливає або може впливати на стан диких тварин (крім шкідливих) в населених пунктах, забезпечують охорону середовища їх перебування, умов розмноження і шляхів міграції.  
171. При розміщенні, проектуванні та забудові підприємств, споруд та інших об`єктів, організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження середовища перебування, умов розмноження та шляхів міграції диких тварин, а також необхідного біообміну між зонами сталого проживання диких тварин в умовах населених пунктів.      При розміщенні, проектуванні та забудові населених пунктів, організації місць відпочинку населення передбачаються і здійснюються заходи щодо збереження середовища перебування, умов розмноження та шляхів міграції диких тварин (крім шкідливих), а також необхідного біообміну між зонами сталого проживання диких тварин в умовах населених пунктів.  
172. Проектування та видача дозвілів на забудову територій лісо-паркової зони, приміської зеленої зони, інших територій, що можуть являти собою місця перебування, розмноження чи міграції диких тварин відбуваєтся за участі фахівців екологів та зоологів.   -279- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
173. Стаття 27. Поводження з бездоглядними тваринами.   -280- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
У назві статті, частинах другій та п'ятій слова "бездоглядними, бездоглядних, бездоглядні, бездоглядної" замінити словами "бродячими, бродячих, бродячі, бродячої" відповідно.  
Відхилено   Стаття 19. Поводження з бездоглядними тваринами  
174. Бездоглядні тварини, що перебувають на територіях населених пунктів, підлягають вилову з метою повернення їх власнику або визначення подальшої долі.   -281- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Частину першу викласти в такій редакції: "Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, в тому числі й ті, що мають нашийники з жетонами та намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, на бульварах, пляжах, у місцях масового відпочинку, громадському транспорті, у дворах та інших громадських місцях, а також інші тварини, що знаходяться в населених пунктах без власника, вважаються бродячими і підлягають вилову."  
Враховано редакційно   Свійські тварини незалежно від породи, належності та призначення, в тому числі й ті, що мають нашийники з жетонами та намордники, але знаходяться без власника на територіях населених пунктів вважаються бездоглядними і підлягають вилову.  
175. Вилов та вилучення бездоглядних тварин проводиться спеціальними бригадами вилову такими методами, щоб звести до мінімуму фізичні та психічні страждання тварин. Виловлені бездоглядні тварини повинні утримуватися у притулках для тварин до повернення їх власникам або визначення подальшої долі.   -282- Хазан В.Б.
Перше речення викласти в редакції: "Виловбездоглядних тварин проводиться такими методами, щоб звести до мінімуму фізичні та психічні страждання"  
Враховано   Вилов бездоглядних тварин проводиться такими методами, щоб звести до мінімуму фізичні та психічні страждання тварин. Виловлені бездоглядні тварини утримуються у притулках для тварин до повернення їх власникам або визначення подальшої долі.  
176. Підставою для визначення власника тварини є наявність у тварини номерного жетона або вживленого електронного ідентифікатора, або татуїровки встановлених зразків.   -283- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
текст "Підставою для визначення власника тварин" замінити текстом "Одним з допоміжних засобів визначення власника тварин"  
Відхилено , абзац виключено   
    -284- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
177. Тварина, що повертається власнику, підлягає ветеринарному огляду з проведенням всіх необхідних заходів, а також щепленню проти сказу. За бажанням власника може бути проведена стерилизація тварини.   -285- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
після слів "проти сказу" додати текст "якщо власник документально не підтвердить наявність щеплення, здійсненого тварині в лікувальній ветеринарній установі в поточному році"  
Враховано   Тварина, що повертається власнику з притулку, підлягає ветеринарному огляду з проведенням протиепізоотичних заходів, щеплення проти сказу та лептоспірозу, якщо власник документально не підтвердить наявність профілактичних щеплень, здійснених тварині в установі державної ветеринарної медицини в поточному році. За бажанням власника може бути проведена стерилизація тварини. У разі, коли у виловленої тварини виявлено ознаки сказу, вона передається до закладів державної ветеринарної медицини для подальшого лікування чи присиплення.  
    -286- Хазан В.Б.
Після слова "сказу" доповнити "та лептоспірозу"  
Враховано    
    -287- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Частину четверту доповнити реченням такого змісту: "У разі, коли у виловленої тварини виявлено ознаки сказу чи іншої важкої хвороби, а також за інших обставин, що загрожують життю та здоров'ю оточуючих, вона передається спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи евтаназії."  
Враховано редакційно    
178. Власник відловленої тварини зобов`язаний оплатити всі витрати, пов`язані з відловом, утриманням та лікуванням тварини. При повторному випадку вилову бездоглядної тварини, вона повинна стерилізуватися.      Власник відловленої тварини зобов`язаний оплатити всі витрати, пов`язані з виловом, утриманням та лікуванням тварини спеціалізованими службами відлову бездоглядних тварин. У разі повторного вилову свійської тварини ця тварина підлягає стерилізації.  
179. Мінімальний строк утримання відловлених домашніх тварин визначається місцевим виконавчим органом і не може становити менше десяти днів.   -288- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "місцевим виконавчим органом" замінити текстом "Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування"  
Враховано   Строк утримання відловлених бездоглядних тварин в притулках для тварин визначається правилами утримання та поводження з тваринами в населених пунктах. У разі виявлення захворювання тварини особливо небезпечною інфекційною хворобою, а також виходячи із вікового критерію, можливостей соціалізації чи стану здоров'я тварини може бути прийняте рішення про скорочення терміну утримання тварин в притулках для тварин. Обраний метод, за винятком випадків, що становлять загрозу для людини, має або викликати негайну втрату свідомості та смерть тварини, або починатися з застосування глибокої загальної анестезії, після чого здійснюється захід, що призведе до смерті тварини. Тимчасовій ізоляції підлягають також свійські тварини, що завдали тілесних ушкоджень людині чи іншій тварині, або становлять небезпеку для оточуючих.  
    -289- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
слова "не менше десяти днів" замінити словами "до чотирнадцяти діб"  
Відхилено    
    -290- Хазан В.Б.
Слова "і не може становити менше десяти діб" виключити, додати текст "відповідно з типовими правилами утримання та поводження з тваринами в населених пунктах"  
Враховано    
    -291- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
доповнити новою частиною такого змісту: "Забороняється відлов бездоглядної тварини у присутності особи, яка класифікує цю тварину, як домашню, засвідчуючи наявність в неї власника"  
Відхилено    
    -292- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Доповнити частиною сьомою в такій редакції: "Тимчасовій ізоляції підлягають також собаки, коти, інші домашні тварини, що завдали тілесних ушкоджень людині чи домашній тварині, або становлять небезпеку для оточуючих."  
Враховано    
    -293- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Доповнити частиною восьмою в такій редакції: "Вилов та тимчасова ізоляція бродячих домашніх тварин проводиться відповідними спеціалізованими організаціями. Вилов таких тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих, проявляють агресивність і загрожують безпеці людей".  
Враховано редакційно у другій частині   
180. Стаття 28. Скорочення чисельності безпритульних тварин.      Стаття 20. Регулювання чисельності бездоглядних тварин  
181. Вирішення проблеми безпритульних тварин повинно проводитись відповідно до програми регулювання чисельності безпритульних тварин, розробленої спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах та затвердженої місцевим органом виконавчої влади.   -294- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
викласти в такій редакції: "Вирішення проблеми безпритульних тварин повинно проводитись відповідно до програми регулювання чисельності безпритульних тварин, розробленої спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах"  
Враховано редакційно   Регулювання чисельності бездоглядних тварин проводитися з метою зменшення їх чисельності відповідно до місцевих програм у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.  
    -295- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "розробленої спеціально уповноваженим" замінити словом "затвердженої"  
Враховано    
    -296- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "виконавчим органом місцевого самоврядування" виключити  
Враховано    
182. Місцеві органи виконавчої влади повинні здійснювати відповідні заходи, щоб скоротити кількість безпритульних тварин з метою охорони здоров`я і безпеки населення, запобігання захворюванням.   -297- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити, визначено у повноваженнях  
Враховано    
183. Крім безпосереднього відлову програма регулювання чисельності безпритульних тварин в населених пунктах повинна включати такі заходи:      Крім безпосереднього відлову місцеві програми у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах включають такі заходи:  
184. поступове скорочення місць годівлі та сховищ безпритульних тварин;      поступове скорочення місць годівлі та сховищ безпритульних тварин;  
185. обов'язкова реєстрація всіх тварин на територіях підприємств, гаражних кооперативів, стоянок, складів і інших місць, де тварини виконують роль охорони і мають годування та місце постійного мешкання;      обов'язкову реєстрацію всіх тварин на територіях підприємств, установ, організацій, гаражних кооперативів, стоянок, складів і інших місць, де тварини виконують роль охорони і мають годування та місце постійного мешкання;  
186. стерилізація за бажанням власників домашніх тварин, особливо тварин у приватних секторах, та приміських оселях на територіях підприємств, гаражних кооперативів, стоянок, складів і інших місць;   -298- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "і інших місць" замінити словом "тощо"  
Відхилено   стерилізацію за бажанням власників свійських тварин;  
    -299- Хазан В.Б.
Абзац викласти в такій редакції: "стерилізація свійських тварин за бажанням власників;"  
Враховано    
187. організація прийому у громадян тварин, яких вони не в змозі утримувати, організація служб пошуку господарів для загублених, зданих та відловлених тварин, допомога в соціалізації таких тварин;      організацію прийому у фізичних осіб тварин, яких вони не в змозі утримувати, організацію пошуку власників для бездоглядних, зданих та відловлених тварин, допомогу в соціалізації таких тварин;  
188. пропагандістська робота з метою зопобігання зростання чисельності безпритульних тварин; зокрема за рахунок безконтрольного розпліднення домашніх тварин та бездоглядних тварин;      інформаційну роботу з метою запобігання зростанню чисельності бездоглядних тварин, зокрема, шляхом безконтрольного розпліднення свійських та бездоглядних тварин.  
189. Мінімальний строк утримання безпритульних тварин в державних притулках визначається органами місцевої виконавчої влади і не може становити менше десяти днів. Цей строк необхідний для пошука власника тварині або передачі її до благодійних громадських притулків.   -300- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
слова "не менше десяти днів" замінити словами "до чотирнадцяти діб"  
Враховано    
    -301- Хазан В.Б.
Текст "або передачі її до благодійних громадських притулків" вилучити.  
Враховано    
    -302- Хазан В.Б.
Абзац вилучити та врахувати редакційно у ст. 27, абз. 6.  
Враховано    
190. У разі виявлення захворювання тварини заразною хворобою, що вважається особливо небезпечною, а також виходячи із вікового критерію, можливостей соціалізації чи стану здоров'я тварини, уповноважені фахівці можуть прийняти рішення про скорочення терміну мінімального утримання.   -303- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
текст "а також виходячи із вікового критерію, можливостей соціалізації чи стану здоров'я тварини" вилучити.  
Відхилено    
    -304- Хазан В.Б.
Абзац вилучити та викласти у ст. 27, абз. 7.  
Враховано    
191. Регулювання чисельності безпритульних тварин, які знаходяться на території населених пунктів проводиться такими методами, які завдають тваринам мінімального фізичного та психічного страждання.   -305- Хазан В.Б.
Абзац вилучити, визначено у ст. 27, абз. 2.  
Враховано    
192. Обраний метод, за винятком екстрених випадків, має або викликати негайну втрату відчуття та смерть, або починатися з застосування глибокої загальної анестезії, після чого здійснюється захід, що призведе до смерті тварини.   -306- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
слово "відчуття" замінити словом "свідомості"  
Враховано    
    -307- Хазан В.Б.
Абзац вилучити та викласти у ст. 27, абз. 8.  
Враховано    
193. Будь-які рішення чи діі, пов'язані з регулюванням чисельності тварин приймаються або відбуваються за участі фахівців ветеринарної медицини.   -308- Хазан В.Б.
Абзац вилучити  
Враховано    
194. При виникненні або погрозі виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях органи місцевої виконавчої влади повинні провести заходи, необхідні для скорочення чисельності безпритульних тварин, відповідно до інструкцій уповноважених органів з питань охорони здоров'я та агропромислової політики.   -309- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "органи місцевої" замінити текстом "місцеві органи"  
Враховано   При виникненні або загрозі виникнення епізоотичних ситуацій місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до закону проводять заходи, необхідні для регулювання чисельності безпритульних тварин.  
    -310- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "інструкцій уповноважених органів" замінити текстом "нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади"  
Відхилено    
    -311- Хазан В.Б.
слова "відповідно до нормативно-правових актів, виданих спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та ветеринарної медицини." замінити словами "відповідно до закону"  
Враховано    
195. Фінансування заходів по поліпшенню санітарно-епідемічного та епізоотичного стану у населених пунктах передбачається за рахунок місцевих бюджетів.   -312- Хазан В.Б.
Абзац викласти в такій редакції "Заходи щодо регулювання чисельності бездоглядних тварин в населених пунктах фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів."  
Враховано   Заходи щодо регулювання чисельності бездоглядних тварин в населених пунктах фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.  
196. Стаття 29. Надання ветеринарної допомоги тваринам.      Стаття 21. Надання тваринам ветеринарної допомоги  
197. Власник тварини зобов`язаний забезпечити надання їй необхідної ветеринарної допомоги, а також забезпечення дотримання ветеринарних, карантинних, та санітарно-епідемічних норм відповідно до цього закону, правил утримання тварин в населених пунктах та інших законодавчих актів України.   -313- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "цього закону, правил утримання тварин в населених пунктах та інших законодавчих актів України замінити текстом "законодавства про охорону і використання тварин в населених пунктах"  
Враховано редакційно   Власник тварини зобов`язаний забезпечити надання їй необхідної ветеринарної допомоги, а також дотримання ветеринарно-санітарних, карантинних та санітарно-протиепідемічних правил і норм в порядку, визначеному законодавством.  
    -314- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Слово "санітарно-епідемічних" замінити словом "санітарно-протиепідемічних"  
Враховано    
198. Ветеринарні лікувальні заходи, під час яких тварина зазнаватиме сильного болю, або існує можливість, що вона зазнає такого болю, мають проводитися під анестезією, особисто фахівцем ветеринарної медицини або під його наглядом.   -315- Хазан В.Б.
викласти в редакції: "Ветеринарні лікувальні заходи, під час яких тварина може зазнати болю, мають проводитися під анестезією."  
Враховано   Ветеринарні лікувальні заходи, під час яких тварина може зазнати болю, мають проводитися під анестезією.  
199. Заходи, за яких анестезія не потрібна, повинні здійснюватися особою, яка визнається компетентною згідно законодавства України.   -316- Хазан В.Б.
Пункт вилучити  
Враховано    
200. За умови виявлення випадків невідповідного утримання тварин, уповноважені органи можуть винести рішення про проведення необхідних ветеринарних заходів, з відшкодуванням вартості ціх заходів власником тварини (тварин).   -317- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "За умови виявлення" замінити текстом "При виявленні"  
Відхилено    
    -318- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "уповноважені органи можуть" замінити текстом "передбачені законодавством про охорону і використання тварин в населених пунктах органи повинні"  
Відхилено    
    -319- Хазан В.Б.
Абзац виключити, предмет Закону України "Про ветеринарну медицину"  
Враховано    
201. При необхідності присиплення тварини, це повинно бути зроблено засобами та методами, що виключають страждання та страх тварини, крім випадків, що потребують екстренного втручання за рішенням уповноважених органів.   -320- Хазан В.Б.
Абзац виключити, визначено у статті 27  
Враховано    
    -321- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "уповноважених органів" замінити текстом "органів, уповноважених на те законодавством про охорону і використання тварин в населених пунктах"  
Відхилено (вилучено)   
    -322- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Слово "присиплення" замінити словом "евтаназія"  
Відхилено    
202. Стаття 30. Транспортування тварин.      Стаття 22. Транспортування тварин  
203. Транспортування домашніх тварин дозволяється в усіх видах міського та міжміського транспорту.   -323- Хазан В.Б.
Слова "міського та міжміського" вилучити.  
Враховано   Транспортування тварин дозволяється в усіх видах транспорту за умов забезпечення безпеки людей та додержання правил користування певним видом транспорту.  
    -324- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Продовжити словами "за умов забезпечення безпеки людей та додержання правил користування даним видом транспорту".  
Враховано    
    -325- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слова "міського" доповнити словом "приміського" (вилучено)  
Відхилено    
204. Правила транспортування домашніх тварин усіма видами міського та міжміського транспорту на території України приводяться у відповідність до цього Закону.   -326- Хазан В.Б.
Слова "міського та міжміського" вилучити.  
Враховано   Правила транспортування свійських тварин усіма видами транспорту на території України розробляються та затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань транспорту та мають відповідати вимогам цього Закону.  
    -327- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слова "міського" доповнити словом "приміського" (вилучено)  
Відхилено    
    -328- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "приводяться у відповідність до" замінити текстом "мають відповідати вимогам"  
Враховано    
205. При транспортуванні тварини у транспортних засобах загального користування, її власник повинен зробити все можливе, щоб запобігти можливісті виникнення незручностей або збитків для інших пасажирів, проте й тварина не повинна під час транспортування почуватися дискомфортно і знаходитися в умовах що можуть призвести до її пригнічення, підвищення агресивності або фізичного страждання.   -329- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
206. При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їхні потреби в їжі та воді, а також повинен бути забезпечений захист від шкідливих для них зовнішніх впливів.      При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їхні потреби в їжі та воді, а також повинен бути забезпечений захист від шкідливих для них зовнішніх впливів.  
207. Транспортний засіб, призначений для групового або індівідуального перевезення тварин, повинен бути спеціально обладнаний таким чином, щоб виключати травмування, загибель або порушення психічного стану тварин.      Транспортний засіб, призначений для групового або індивідуального перевезення тварин, повинен бути спеціально обладнаний таким чином, щоб виключати травмування, загибель або порушення психічного стану тварин.  
208. При груповому перевезенні навантаження тварин в транспортний засіб і їх розвантаження повинні здійснюватися за допомогою пристроїв та засобів, що запобігають травмуванню або загибелі тварин.   -330- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "навантаження тварин" замінити текстом "тварин, їх завантаження"  
Враховано   При груповому перевезенні тварин, їх завантаження в транспортний засіб і їх розвантаження повинні здійснюватися за допомогою пристроїв та засобів, що запобігають травмуванню або загибелі тварин.  
209. Транспортування тварин різних видів або агресивних тварин робиться окремо, за винятком видів, що природно контактують між собою або є нейтральними один до одного.      Транспортування тварин різних видів або тварин з підвищеною агресивністю здійснюється окремо, за винятком видів, що природно контактують між собою або є нейтральними один до одного.  
210. При вилові та транспрортуванні виловлених тварин повинен використовуватися тільки спеціально обладнаний транспорт, що виключає каліцтво чи загибель тварин.      При відлові та транспрортуванні виловлених тварин повинен використовуватися тільки спеціально обладнаний транспортний засіб, що виключає каліцтво чи загибель тварин.  
211. Стаття 31. Інформаційні та навчальні програми, формування громадської думки.   -331- Хазан В.Б.
Викласти в редакції: "формування громадської думки щодо гуманного ставлення до тварин"  
Враховано   Стаття 23. Формування громадської думки щодо гуманного ставлення до тварин  
212. Громадські організації мають здійснювати заходи, які заохочували б до розробки інформаційних та навчальних програм з метою сприяння поширенню обізнаності та гуманної ідеї серед організацій та осіб, які займаються або цікавляться вихованням, розведенням, дресируванням та утриманням домашніх тварин.   -332- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "Громадські організації" замінити текстом "Органи державної влади, органи місцевого самоврядування із залученням громадських організацій".  
Враховано   Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування із залученням громадських організацій здійснюють заходи щодо поширення обізнаності та гуманного ставлення до тварин у навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі громадських організаціях та серед фізичних осіб, які займаються розведенням, дресируванням та утриманням свійських тварин.  
    -333- Хазан В.Б.
Слова "або цікавляться вихованням" вилучити.  
Враховано    
    -334- Хазан В.Б.
Доповнити речення словами: "у закладах освіти" та "а також громадськості"  
Враховано    
213. У своїй діяльності громадські організації не повинні протиставляти інтереси власників тварин та інших громадян, життеві потреби одних груп тварин з іншими групами або з потребами жителів населених пунктів.   -335- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слів "У своїй діяльності" додати "органи державної влади, органи місцевого самоврядування"  
Враховано   У своїй діяльності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації не повинні протиставляти інтереси власників тварин та інших громадян, життеві потреби одних груп тварин з потребами інших груп тварин або з потребами жителів населених пунктів.  
    -336- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "іншими групами" замінити текстом "потребами інших груп тварин"  
Враховано    
    -337- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
Доповнити розділ 4 статтею "Місця захоронення тварин". Відповідно замінити наступну нумерацію статей.  
Враховано    
214. РОЗДІЛ V КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ   -338- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
У назві розділу, у назвах та тексті статей 32-37 словосполучення "у галузі використання тварин у" замінити словами "у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами".  
Враховано   РОЗДІЛ ІV КОНТРОЛЬ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ  
215. Стаття 32. Державний контроль у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах.   -339- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю 32 викласти у такій редакції: "Стаття 32. Державний контроль і нагляд за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах  
Враховано редакційно   Стаття 24. Контроль за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
216. Державний контроль у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунтах, його органами на місцях, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами відповідно до їх повноважень, а також органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.   -340- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Державний контроль за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах України фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості здійснюється підрозділами місцевих органів виконавчої влади з питань благоустрою населених пунктів, екології, ветеринарної служби, органами внутрішніх справ, органами місцевого самоврядування, а також об'єднання громадян, статутами яких така діяльність передбачена.  
Враховано редакційно   Контроль за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до закону.  
    -341- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Нагляд за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах здійснюється державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, посадовими особами та громадянами.  
Відхилено    
    -342- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба, дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за додержанням порядку вигулу домашніх тварин у громадських місцях, перевірку відповідних документів (реєстраційне посвідчення тварини, її жетон і довідка з ветеринарної установи про вакцинацію, а щодо порід собак підвищеної агресивності - довідка про стан здоров'я її власника з психоневрологічного диспансеру) та вживають відповідних заходів у разі виявлених порушень.  
Відхилено    
    -343- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
У випадках, коли домашні тварини ведуть себе агресивно і становлять небезпеку для життя і здоров'я оточуючих людей, працівники органів внутрішніх справ у порядку, передбаченому Законом, мають право на застосування вогнепальної зброї для знищення таких тварин."  
Враховано редакційно в абз. 5 ст. 27   
    -344- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
виключити текст "спеціально уповноваженим"  
Враховано    
    -345- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "державними органами відповідно до їх повноважень, а також органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України" замінити текстом "органи державної влади, органи місцевого самоврядування відповідно до Закону"  
Враховано редакційно    
217. Порядок здійснення державного контролю за охороною і використанням тварин визначається цим Законом та іншими актами законодавства України.   -346- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац виключити  
Враховано    
218. Стаття 33. Громадський контроль у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах.      Стаття 25. Громадський контроль у сфері утримання та поводження з тваринами у населених пунктах  
219. Громадський контроль у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах здійснюється громадськими інспекторами по нагляду за утриманням і використанням тварин.      Громадський контроль у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах здійснюється громадськими інспекторами по нагляду за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах.  
220. Повноваження громадських інспекторів у галузі контролю за охороною і використанням тварин у населених пунктах визначаються відповідно до Положення що затверджується спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах .   -347- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "відповідно до Положення" замінити словом "Положенням"  
Враховано   Повноваження громадських інспекторів по нагляду за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах визначаються відповідно до Положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства .  
    -348- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "спеціально уповноваженим" виключити  
Враховано    
221. Стаття 34. Компетенція державних органів та органів місцевого самоврядування щодо контролю за охороною і використанням тварин у населених пунктах.   -349- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади"  
Відхилено    
    -350- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано    
222. Спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах має право:   -351- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "Спеціальний уповноважений" виключити  
Відхилено    
223. координувати роботу інших спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах та здійснювати контроль за діяльністю підприємств, установ, організацій і громадян у цій галузі;   -352- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "спеціально уповноважених органів державної" замінити текстом "центральних органів".  
Відхилено    
    -353- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "підприємств, установ, організацій і громадян" замінити текстом "юридичних і фізичних осіб"  
Відхилено    
224. розробляти і затверджувати державні цільові програми по охороні і використанню тварин у населених пунктах;   -354- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "охорони і використанню" замінити текстом "щодо охорони і використання".  
Відхилено    
225. вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень законодавства у галузі охорони і використання об`єктів тваринного світу населених пунктів;   -355- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "населених пунктів" замінити текстом "у населених пунктах"  
Відхилено    
226. припиняти у встановленому порядку використання домашніх та інших тварин які проживають в населених пунктах якщо воно ведеться з порушенням законодавства;   -356- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "у встановленому порядку" виключити  
Відхилено    
227. визначення відповідно до законодавства України порядку ліцензування відповідальності пов'язаної з утриманням, розведенням та використанням тварин;   -357- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "законодавства України" замінити словом "Закону"  
Відхилено    
    -358- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "відповідальності" замінити словом "діяльності"  
Відхилено    
228. контролювати додержання встановленого порядку обліку домашніх тварин, диких тварин, які проживають в населених пунктах, бездоглядних та безпритульних тварин.   -359- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слова "встановленого" додати слово "законодавством"  
Відхилено    
229. Спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах має інші права відповідно до законодавства України.   -360- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
викласти у редакції: "Центральному органу виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах, Законом можуть бути надані інші права у цій сфері"  
Відхилено    
230. Органи місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах в межах повноважень, наданих їм центральними органами влади та законодавством України.   -361- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "центральними органами влади та законодавством України" замінити текстом "законодавством про охорону і використання тварин у населених пунктах"  
Відхилено    
231. Стаття 35. Права посадових осіб спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах та його органів на місцях.   -362- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "спеціально уповноваженого" виключити.  
Відхилено    
    -363- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано    
232. Посадові особи спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах та його органів на місцях відповідно до законодавства мають право:   -364- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "законодавства" замінити словом "Закону"  
Відхилено    
233. давати обов'язкові до виконання вказівки (приписи) про усунення порушень в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;       
234. перевіряти документи на право використання тварин, зупиняти транспортні засоби, якщо в них знаходяться тварини;       
235. тимчасово вилучати тварин у осіб, що порушують законодавство в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;       
236. проводити фотографування, звукозапис, кіно та відео зйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;       
237. складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах.   -365- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "та розглядати справи" виключити  
Відхилено    
238. Державні інспектори спеціальних підрозділів підлягають обов'язковому соціальному страхуванню. Держава гарантує їм соціальний захист.   -366- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац виключити  
Враховано    
239. Порядок та умови страхування державних інспекторів спеціальних підрозділів та їх соціального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -367- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац виключити  
Враховано    
240. Стаття 36. Правовий захист працівників, що здійснюють контроль за охороною та використанням тварин у населених пунктах.   -368- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Статтю виключити  
Враховано    
241. Працівникам підприємств, установ та організацій, що здійснюють контроль за охороною та використанням тварин у населених пунктах, гарантується правовий захист їх честі, гідності, здоров'я та життя відповідно до законодавства України.       
242. Стаття 37. Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання тварин у населених пунктах.      Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах  
243. Порушення законодавства України в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах тягне за собою адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність.      Порушення законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах тягне за собою відповідальність відповідно до закону.  
244. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони і використання тварин несуть особи, винні в:      Відповідальність за порушення законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах несуть особи, винні в:  
245. жорстокому поводженні з тваринами;      жорстокому поводженні з тваринами;  
246. недотриманні встановлених ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо утримання, використання і транспортування домашніх та інших тварин;      недотриманні встановлених ветеринарно-санітарних вимог і правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;  
247. приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність бездомних і бездоглядних тварин населених пунктів;   -369- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "населених пунктів" замінити текстом "у населених пунктах"  
Враховано   приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність бездоглядних тварин у населених пунктах;  
248. порушенні правил утримання тварин, що призвело до або могло призвести до нанесення тілесних ушкоджень, моральних та матеріальних збитків;   -370- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Абзац виключити  
Враховано    
249. порушенні порядку придбання, реалізації і перевезення тварин;      порушенні порядку придбання, реалізації і перевезення тварин;  
250. пропаганді жорстокого поводження з тваринами;   -371- Хазан В.Б.
Абзац вилучити  
Враховано    
251. незаконному вилученні тварин;      незаконному вилученні тварин;  
252. невиконанні розпоряджень органів, що здійснюють охорону і державний контроль в галузі використання тварин у населених пунктах.      невиконанні законних розпоряджень органів, що здійснюють державний контроль у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.  
253. Власники тварин несуть повну відповідальність за нанесення тваринами, що їм належать, шкоди здоров'ю та благополуччю громадян, їхньому майну, іншим тваринам.   -372- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слова "та благополуччю" виключити  
Враховано   Власники тварин несуть відповідальність за нанесення тваринами, що їм належать, шкоди здоров'ю громадян, їхньому майну, іншим тваринам відповідно до закону.  
254. Громадяни в свою чергу (включаючи самих власників тварин) несуть відповідальність за нанесення шкоди, страждань, жорстоке поводження з тваринами.   -373- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац виключити  
Враховано    
255. Відшкодування моральних чи матеріальних збитків відбувається у встановленим законом порядку за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи суду.   -374- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "місцевого органу виконавчої влади чи" виключити  
Враховано   Відшкодування моральної шкоди чи матеріальних збитків здійснюється у порядку, встановленому законом.  
    -375- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Викласти в такій редакції: "Відшкодування моральних чи матеріальних збитків відбувається у встановленому Законом порядку за рішенням суду"  
Враховано    
256. Дії, що призвели до страждань або загибелі тварини розцінюються діючим законодавством, зважаючи на самоцінність життя тварини, а вже потім на ії фінансову, племінну та іншу вартість.   -376- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "розцінюються діючим законодавством, зважаючи" замінити текстом "при розгляді справ оцінюються зважаючи передусім"  
Відхилено    
    -377- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Частину виключити  
Враховано    
257. Керівники органів місцевої виконавчої влади несуть повну відповідальність за наслідки перебування на їх територіях безпритульних тварин, як і за наслідки бездіяльності у питаннях регулювання кількості безпритульних тварин та запобігання епідемій та захворювань.   -378- Хазан В.Б.
Абзац виключити  
Враховано    
258. Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства в галузі охорони і використання тварин у населених населених пунктах.   -379- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
слово "Законодавством" замінити словом "Законом"  
Враховано   Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.  
259. РОЗДІЛ VI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕННИХ ПУНКТАХ. Стаття 38. Міжнародні договори.   -380- Чернічко О.М. (в.о. № 34)
Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
У назві розділу та тексті статті 38 словосполучення "в галузі охорони і використання тварин у" замінити словами "у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в".  
Враховано редакційно   РОЗДІЛ V МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ В НАСЕЛЕННИХ ПУНКТАХ Стаття 27. Міжнародні договори  
260. Якщо міжнародним договором, укладеним і належним чином ратифікованим Україною, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.   -381- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
викласти в такій редакції: "Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому законі, то застосовуються правила міжнародного договору".  
Враховано редакційно   Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.  
    -382- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "укладеним і належним чином ратифікованим Україною" замінити текстом "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України"  
Враховано редакційно    
    -383- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Викласти в такій редакції: "Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про поводження з тваринами, то застосовуються правила міжнародного договору"  
Враховано редакційно    
    -384- Хазан В.Б.
Слова "свійських та інших" виключити  
Враховано    
261. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони і використання домашніх і диких тварин.      Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.  
262. РОЗДІЛ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
263. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
264. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:      2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
265. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;   -385- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "законодавчих актів" замінити словом "законів"  
Враховано   подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають з цього Закону;  
266. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
267. відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;   -386- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
виключити  
Враховано    
268. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -387- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
викласти у такій редакції: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 3. Внести зміни до таких законів України: 1) статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 299; 2001 р., №11, ст. 45, №16, ст. 76, №22, ст. 105, №49, ст. 259; із змінами, внесеними Законами України від 4 жовтня 2001 року №2745-ІІІ і №2759-ІІІ) доповнити після пункту 28 новим пунктом такого змісту: "29) утримання свійських тварин у притулках і розплідниках свійських тварин". У зв'язку з цим пункти 29-61 вважати відповідно пунктами 30-62; 2) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78, із змінами, внесеними законами України від 4 жовтня 2001 року №2745-ІІІ, від 15 листопада 2001 року №2775-ІІІ і від 13 грудня 2001 року №2893-ІІІ) доповнити після пункту 5 новим пунктом такого змісту: "6) страхування життя і здоров'я працівників комунальних служб або підприємств з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах." У зв'язку з цим пункти 6-34 вважати відповідно пунктами 7-35".  
    -388- Хазан В.Б.
Доповнити новим пунктом: "3. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 299, №45, ст. 377; 2001 р., №11, ст. 45№із змінами, внесеними Законом України від 8 лютого 2001 р. №2257-ІІІ) такі зміни: у статті 9: доповнити після пункту 28 новим пунктом такого змісту: "29) племінне розведення, утримання притулків та розплідників, комерційне використання свійських тварин"; у зв'язку з цим пункти 29-60 вважати пунктами 30-61".  
Враховано    
    -389- Хазан В.Б.
Доповнити новим пунктом: "4. Внести до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11 - 12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19, ст. 143) такі зміни: у статті 6 доповнити після пункту 15 новим пунктом такого змісту: "16) страхування життя і здоров'я працівників комунальних служб або підприємств з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах"; у зв'язку з цим пункти 16-33 вважати пунктами 17-34".  
Враховано