Кількість абзаців - 203 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
1. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря"      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №50, ст. 678; 1995 р., №13, ст. 85), виклавши його у такій редакції: "ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону атмосферного повітря"      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №50, ст. 678; 1995 р., №13, ст. 85), виклавши його у такій редакції: "ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону атмосферного повітря"  
3. Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів довкілля.      Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів довкілля.  
4. Цей Закон спрямований на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення і поліпшення для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, а також запобігання шкідливому впливу на довкілля.   -1- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Викласти в редакції: Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров`я людей та довкілля"  
Враховано редакційно   Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров`я людей та довкілля.  
5. Закон визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.      Цей Закон визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.  
6. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
7. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
8. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
9. атмосферне повітря - природна суміш газів, що склалася в процесі еволюції Землі;   -2- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Викласти у такій редакції: "атмосферне повітря - життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами житлових, виробничих та інших приміщень".  
Враховано   атмосферне повітря - життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами житлових, виробничих та інших приміщень;  
10. охорона атмосферного повітря - система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням його забрудненню, зниженням рівня забрудненості та впливу фізичних та біологічних факторів;   -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Після слова "впливу" доповнити словом "хімічних"  
Враховано   охорона атмосферного повітря - система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних, фізичних та біологічних факторів;  
11. забрудненість атмосферного повітря - наявність в атмосферному повітрі забруднювальних речовин і (або) шкідливих фізичних чинників;   -4- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити  
Враховано    
12. забруднення атмосферного повітря - змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних та біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на довкілля та здоров`я людини      забруднення атмосферного повітря - змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на навколишнє природне середовище та здоров`я людини;  
13. забруднювальна речовина - будь-яка речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на довкілля та здоров'я людини;      забруднювальна речовина - речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на довкілля та здоров'я людини;  
14. викид - забруднювальна речовина або суміш таких речовин, що надходять в атмосферне повітря;   -5- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Після слова "речовин" доповнити словами "(будь-якого складу - газоподібна, рідина тощо)"  
Відхилено   викид - це надходження в атмосферне повітря забруднювальних речовин або суміші таких речовин;  
    -6- Кабінет Міністрів України
В абзаці сьомому пропонуємо зазначити, що викид - це надходження в атмосферне повітря забруднювальних речовин або суміші таких речовин, оскільки слово "викид" означає процес  
Враховано редакційно    
15. потужність викиду - кількість речовини або суміші речовин, яка викидається в атмосферне повітря за одиницю часу;   -7- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити  
Враховано    
16. нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря - група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану довкілля;   -8- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Визначення терміну замінити на термін "екологічні нормативи атмосферного повітря"  
Відхилено   нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря - група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану довкілля від впливу шкідливих чинників атмосферного повітря;  
    -9- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слова довкілля додати "від впливу атмосферного повітря"  
Враховано редакційно    
17. норматив вмісту забруднювальної речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела - гранично допустима кількість забруднювальної речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела, що відводиться в атмосферне повітря;      норматив вмісту забруднювальної речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела - гранично допустима кількість забруднювальної речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела, що відводиться в атмосферне повітря;  
18. норматив допустимого викиду забруднювальної речовини стаціонарного джерела - гранично допустима потужність викиду забруднювальної речовини в атмосферу від стаціонарного джерела, яка забезпечує додержання нормативів якості атмосферного повітря;   -10- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст "яка забезпечує додержання нормативів якості атмосферного повітря" вилучити.  
Враховано редакційно   норматив допустимого викиду забруднювальної речовини стаціонарного джерела - гранично допустимий викид забруднювальної речовини або їх суміші в атмосферне повітря від стаціонарного джерела;  
19. технологічний норматив допустимого викиду забруднювальної речовини - гранично допустимий викид забруднювальної речовини окремих типів обладнання і споруд, який відводиться до джерела викиду в атмосферне повітря;   -11- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Статтю 1 доповнити слідуючими термінами "спеціально уповноважені територіальні органи з питань екології та природних ресурсів", "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "норматив якості повітря",  
Відхилено   технологічний норматив допустимого викиду забруднювальної речовини - гранично допустимий викид забруднювальної речовини окремих типів обладнання і споруд, який відводиться до джерела викиду в атмосферне повітря; норматив якості атмосферного повітря - критерій якості атмосферного повітря, який відображає гранично допустимий максимальний вміст забруднювальних речовин в атмосферному повітря і при якому відсутній негативний вплив на здоров`я людини та стан довкілля; норматив гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел - норматив, який встановлюються для кожного стаціонарного джерела акустичного, електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних та біологічних факторів на рівні за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у даному районі з урахуванням перспектив його розвитку в період дії встановленого нормативу не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за найбільш суворим нормативом);  
    -12- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
"норматив якості повітря"  
Враховано    
    -13- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
"норматив гранично допустимого впливу фізичних факторів стаціонарних джерел"  
Враховано    
20. джерело викиду - об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднювальна речовина.   -14- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Після слова "установка" доповнити словом "автотранспорт"  
Враховано редакційно   джерело викиду - об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднювальна речовина, або суміш таких речовин;  
    -15- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо доповнити абзац тринадцятий після слова "речовина" словами "або суміш таких речовин" з метою узгодження із визначенням терміна "викид".  
Враховано    
21. Стаття 2. Завдання Закону про охорону атмосферного повітря Завданням Закону про охорону атмосферного повітря є регулювання відносин у цій галузі з метою збереження, поліпшення та відтворення стану атмосферного повітря, відвернення і зниження шкідливого хімічного, фізичного, біологічного та іншого впливу на атмосферне повітря, забезпечення раціонального використання атмосферного повітря для виробничих потреб, а також зміцнення правопорядку і законності у цій сфері.   -16- Шаров І.Ф.
після тексту "на атмосферне повітря" додати текст: "для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини"  
Відхилено    
    -17- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю виключити - визначено у преамбулі  
Враховано    
22. Стаття 3. Законодавство про охорону атмосферного повітря      Стаття 2. Законодавство про охорону атмосферного повітря  
23. Відносини в галузі охорони атмосферного повітря регулюються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", цим Законом та іншими актами законодавства України.   -18- Кабінет Міністрів України
У статті 3 проекту словосполучення "актами законодавства" замінити словосполученням "нормативно-правовими актами"  
Враховано   Відносини в галузі охорони атмосферного повітря регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", та іншими нормативно-правовими актами України.  
24. Стаття 4. Управління у галузі охорони атмосферного повітря.      Стаття 3. Управління у галузі охорони атмосферного повітря  
25. Управління у галузі охорони атмосферного повітря здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноважений центральний органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноважений центральний органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.   -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Двічі текст "спеціально уповноважений центральний орган" замінити текстом "центральний орган"  
Відхилено   Державне управління у галузі охорони атмосферного повітря здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, відповідно до закону.  
    -20- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "інші державні органи" виключити  
Враховано редакційно    
26. Розділ II. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ   -21- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Пропоную уточнити в цих статтях хто має право розробляти і затверджувати окремо кожний вид нормативів та на підставі яких підзаконних актів  
Враховано редакційно   Розділ II. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  
27. Стаття 5. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря      Стаття 4. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря  
28. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог до охорони атмосферного повітря від забруднення, впливу фізичних і біологічних факторів та забезпечення екологічної безпеки.   -22- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Враховано редакційно   Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог до охорони атмосферного повітря від забруднення та забезпечення екологічної безпеки.  
29. Стаття 6. Стандартизація в галузі охорони атмосферного повітря       
30. Стандартизація в галузі охорони атмосферного повітря спрямована на:      Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря спрямовані на:  
31. забезпечення безпеки навколишньому природному середовищу та запобіганню екологічних катастроф;   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "безпеки навколишньому середовищу" замінити текстом "безпечного навколишнього середовища"  
Враховано редакційно   забезпечення безпечного навколишнього середовища та запобігання екологічних катастроф;  
32. реалізацію єдиної науково-технічної політики в галузі охорони атмосферного повітря;      реалізацію єдиної науково-технічної політики в галузі охорони атмосферного повітря;  
33. встановлення вимог до обладнання і споруд щодо охорони атмосферного повітря від забруднення та впливу фізичних та біологічних факторів на його стан;   -24- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Враховано редакційно   встановлення єдиних вимог до обладнання і споруд щодо охорони атмосферного повітря від забруднення ;  
34. забезпечення безпеки народногосподарських об'єктів і запобігання виникненню аварій та техногенних катастроф;      забезпечення безпеки господарських об'єктів і запобігання виникненню аварій та техногенних катастроф;  
35. впровадження і використання сучасних екологічно безпечних технологій.      Впровадження і використання сучасних екологічно безпечних технологій.  
36. Стандарти в галузі охорони атмосферного повітря встановлюються та розробляються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров`я і затверджуються в установленому законодавством порядку.   -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після слова "розробляється" текст "спеціально уповноваженим" замінити словом "центральним"  
Відхилено   Стандарти в галузі охорони атмосферного повітря встановлюються та розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров`я і затверджуються у встановленому законом порядку.  
    -26- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "погодженням із" виключити текст "спеціально уповноваженим"  
Відхилено    
37. Стаття 7. Нормативи у галузі охорони атмосферного повітря      Стаття 5. Нормативи у галузі охорони атмосферного повітря  
38. У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються такі нормативи:      У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються такі нормативи:  
39. нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря;   -27- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Викласти в редакції: "екологічні нормативи атмосферного повітря".  
Відхилено   нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря;  
40. нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;      нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;  
41. нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;   -28- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Відхилено   нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;  
42. нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел.   -29- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "технологічні нормативи допустимого викиду забруднювальних речовин."  
Враховано   нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел; технологічні нормативи допустимого викиду забруднювальних речовин.  
43. Законодавством України можуть встановлюватися й інші нормативи в галузі охорони атмосферного повітря.   -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "Законодавством України" замінити словом "Законом"  
Відхилено   Законодавством України можуть встановлюватися й інші нормативи в галузі охорони атмосферного повітря.  
44. Порядок встановлення, розроблення, затвердження, введення в дію нормативів у галузі охорони атмосферного повітря встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "Порядок" вилучити слово "встановлення"  
Враховано редакційно   Порядок розроблення, затвердження, введення в дію нормативів у галузі охорони атмосферного повітря встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.  
45. Стаття 8. Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря   -32- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Викласти статтю у такій редакції: "Стаття 8. Екологічні нормативи атмосферного повітря  
Відхилено   Стаття 6. Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря  
    -33- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Екологічні нормативи атмосферного повітря встановлюють гранично допустимі викиди забруднюючих хімічних речовин, гранично допустимі рівні впливу на нього акустичного, електромагнітного, іонізуючого, неіонізуючого та інших фізичних, а також біологічних факторів у межах населених пунктів, у рекреаційних зонах, в інших місцях проживання, постійного чи тимчасового перебування людей з метою забезпечення екологічної безпеки громадян і довкілля.  
Враховано редакційно    
    -34- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших окремих територій у разі необхідності можуть встановлюватися більш суворі екологічні нормативи атмосферного повітря.  
Враховано редакційно    
46. Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря:      Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря та гранично допустимі викиди в атмосферне повітря забруднюючих хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів.у межах населених пунктів, у рекреаційних зонах, в інших місцях проживання, постійного чи тимчасового перебування людей, об'єктах навколишнього природного середовища з метою забезпечення екологічної безпеки громадян і довкілля:  
47. нормативи якості атмосферного повітря;      нормативи якості атмосферного повітря;  
48. гранично допустимі рівні впливу акустичного, електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних факторів та біологічного впливу на стан атмосферного повітря населених пунктів.   -35- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Відхилено   гранично допустимі рівні впливу акустичного, електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних факторів та біологічного впливу на стан атмосферного повітря населених пунктів.  
49. Для курортних, лікувально-оздоровчих та інших рекреаційних територій можуть встановлюватися більш суворі нормативи якості атмосферного повітря і рівні впливу фізичних факторів та біологічного впливу на стан атмосферного повітря.      Для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших окремих районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря.  
50. Стаття 9. Нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел      Стаття 7. Нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел  
51. Нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, встановлюються виходячи з рівня розвитку технологічних процесів, а також газоочисних установок.   -36- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слова "встановлюються" викласти в такій редакції: "з метою забезпечення дотримання вимог екологічних нормативів атмосферного повітря з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання, очисних і захисних установок."  
Враховано редакційно   Нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, встановлюються з метою забезпечення дотримання вимог екологічних нормативів атмосферного повітря з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання, очисних і захисних установок.  
52. Для діючих і проектованих окремих типів обладнання і споруд залежно від часу розробки та введення у дію, наявності наукових і технічних розробок, економічної доцільності встановлюються:      Для діючих і тих, що проектуються окремих типів обладнання і споруд залежно від часу розробки та введення у дію, наявності наукових і технічних розробок, економічної доцільності встановлюються:  
53. нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;   -37- Кабінет Міністрів України
"нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел" замінити на "норматив допустимого викиду забруднювальної речовини стаціонарного джерела"  
Враховано   норматив допустимого викиду забруднювальної речовини стаціонарного джерела;  
54. технологічні нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин, які відводяться до джерела викиду в атмосферне повітря.      технологічні нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин, які відводяться до джерела викиду в атмосферне повітря.  
55. До технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин належать:      До технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин належать:  
56. поточні технологічні нормативи - для діючих окремих типів обладнання, споруд на рівні підприємств з найкращою існуючою технологією виробництва аналогічних за потужністю технологічних процесів;      поточні технологічні нормативи - для діючих окремих типів обладнання, споруд на рівні підприємств з найкращою існуючою технологією виробництва аналогічних за потужністю технологічних процесів;  
57. перспективні технологічні нормативи - для нових і таких, що проектуються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд з урахуванням досягнень на рівні передових вітчизняних і світових технологій та обладнання.      Перспективні технологічні нормативи - для нових і таких, що проектуються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд з урахуванням досягнень на рівні передових вітчизняних і світових технологій та обладнання.  
58. Стаття 10. Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел      Стаття 8. Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел  
59. Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів встановлюються для кожного стаціонарного джерела за кожним фактором фізичного впливу.   -38- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів" Частину першу викласти в такій редакції: "Нормативи гранично допустимих рівнів впливу на атмосферне повітря встановлюються для кожного стаціонарного джерела по всіх створюваних ним видах фізичних і біологічних факторів." 4  
Відхилено   Нормативи гранично допустимих рівнів впливу на атмосферне повітря встановлюються для кожного стаціонарного джерела по всіх створюваних ним видах фізичних і біологічних факторів.  
60. Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів встановлюються на рівні, за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у даному районі, з урахуванням перспектив його розвитку, в період дії встановленого нормативу не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за найбільш суворим нормативом).   -39- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст "нормативів екологічної безпеки" замінити текстом "екологічних нормативів"  
Відхилено   Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів встановлюються на рівні, за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у даному районі, з урахуванням перспектив його розвитку, в період дії встановленого нормативу не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за найбільш суворим нормативом).  
61. Стаття 11. Нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел      Стаття 9. Нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел  
62. Для кожного типу пересувних джерел, що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи граничнодопустимого вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих джерел, які розробляються з урахуванням технічних рішень щодо зменшення утворення забруднювальних речовин, зниження рівнів впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та економічної доцільності.   -40- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слова "урахуванням" доповнити словом "сучасних"  
Враховано   Для кожного типу пересувних джерел, що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих джерел, які розробляються з урахуванням сучасних технічних рішень щодо зменшення утворення забруднювальних речовин, зниження рівнів впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та економічної доцільності.  
63. Розділ ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ      Розділ ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  
64. Стаття 12. Обов`язки підприємств, установ, організацій та громадяни - суб`єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря   -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "громадяни" замінити словом "громадян"  
Враховано   Стаття 10. Обов`язки підприємств, установ, організацій, інших суб`єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря  
65. Підприємства, установи, організації та громадяни - суб`єкти підприємницької діяльності, пов`язаної з викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря, впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов`язані:   -42- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Відхилено   Підприємства, установи, організації, інші суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднювальних речовин атмосферне повітря, та діяльність яких пов`язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов`язані:  
    -43- Кабінет Міністрів України
Абзац перший частини першої викласти у такій редакції: "Підприємства, установи, організації та громадяни - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднювальних речовин атмосферне повітря, та діяльність яких пов`язана з в впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов`язані:"  
Враховано    
66. здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання умов і вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднювальних речовин тощо;   -44- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "умов і" вилучити  
Враховано   здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднювальних речовин тощо;  
    -45- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст "нормативами екологічної безпеки" замінити текстом "екологічними нормативами"  
Відхилено    
67. вживати заходів до зменшення обсягів викидів забруднювальних речовин і зменшення впливу фізичних факторів;   -46- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Слова "до зменшення" замінити словами "щодо зменшення"  
Враховано   вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднювальних речовин і зменшення впливу фізичних факторів;  
    -47- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Абзац 3 статті 11 розпочати словами: "розробляти, погоджувати в територіальних спеціально уповноважених органах з питань екології та природних ресурсів та..." (далі по тексту  
Відхилено    
68. забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;      забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;  
69. здійснювати контроль за обсягом і складом забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями іншого впливу та вести їх постійний облік;   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "і рівнями іншого впливу" виключити  
Враховано редакційно   здійснювати контроль за обсягом і складом забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;  
70. заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов та вживати заходів для ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря;   -49- Кабінет Міністрів України
В абзаці шостому словосполучення "аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов" замінити словами "надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".  
Враховано редакційно   заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;  
71. забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднювальних речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;      забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднювальних речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;  
72. забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови викиду забруднювальних речовин;      забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови викиду забруднювальних речовин;  
73. використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;      використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;  
74. здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднювальних речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів викидів забруднювальних речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.   -50- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
доповнити абзацем: "своєчасно і в повному обсязі сплачувати до бюджету збір за забруднення навколишнього природного середовища відповідно до законодавства."  
Враховано   здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднювальних речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів викидів забруднювальних речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря; своєчасно і в повному обсязі сплачувати збори за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів відповідно до закону.  
75. Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно призводити до забруднення грунтів, вод та інших природних об'єктів.      Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно призводити до забруднення грунтів, вод та інших природних об'єктів.  
76. Стаття 13. Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел      Стаття 11. Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел  
77. Для забезпечення стану атмосферного повітря, сприятливого для здоров'я людини та об'єктів довкілля, в обов'язковому порядку на державному рівні здійснюється регулювання викидів найбільш поширених забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел за таким переліком:   -51- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Частину першу викласти в такій редакції: "Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та довкілля на державному рівні здійснюється регулювання викидів найбільш поширених і небезпечних забруднювальних речовин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. В обов'язковому порядку регулюються викиди в атмосферне повітря таких речовин:"  
Враховано редакційно   Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та довкілля на державному рівні здійснюється регулювання викидів найбільш поширених і небезпечних забруднювальних речовин за таким переліком:  
78. завислі речовини (недиференційований за фізико-хімічним складом пил); діоксид сірки; оксид вуглецю; діоксид азоту; свинець та його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець); бензопірен; формальдегід.      завислі речовини (недиференційований за фізико-хімічним складом пил); діоксид сірки; оксид вуглецю; діоксид азоту; свинець та його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець); бензопірен; формальдегід.  
79. Перелік забруднювальних речовин переглядається не менше одного разу на десять років за пропозицією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.   -52- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "переглядається" доповнити текстом "Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   Кабінет Міністрів України не менше одного разу на п`ять років за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я переглядає перелік забруднювальних речовин і у разі необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України.  
    -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженого"  
Відхилено    
    -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Доповнити реченням: "У разі необхідності внесення змін до зазначеного переліку, Каб.Міністрів України вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України."  
Враховано    
    -55- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Слово "десять" замінити словом "п'ять"  
Враховано    
    -56- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Слово "десять" замінити словом "п'ять"  
Враховано    
80. Органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей екологічної ситуації регіону, населеного пункту мають право за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я додатково визначати забруднювальні речовини, за якими здійснюється регулювання їх викидів.   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженого"  
Відхилено   Органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей екологічної ситуації регіону, населеного пункту можуть за поданням територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я додатково встановлювати забруднювальні речовини, за якими здійснюється регулювання їх викидів.  
    -58- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Пропоную в 4-му абзаці статті 13 визначити порядок формування додаткового переліку забруднювальних речовин, за якими здійснюється контроль в обов'язковому порядку та нормування їх викидів в атмосферу на підставі дозволу і викласти його в такій редакції: "Територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів з питань екології та природних ресурсів з питань охорони здоров'я та місцевими органами гідрометеорологічної служби спільно формується додатковий перелік забруднювальних речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів. Цей перелік є обов'язковим для здійснення регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел підприємствами незалежно від форм власності".  
Відхилено    
81. Органи місцевого самоврядування разом з місцевими органами виконавчої влади, на території яких спостерігається перевищення нормативів екологічної безпеки, розробляють і затверджують програми оздоровлення повітряного басейну.   -59- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст "нормативів екологічної безпеки" замінити текстом "екологічних нормативів"  
Відхилено   Органи місцевого самоврядування за поданням територіальних органів виконавчої влади, на території яких спостерігається перевищення нормативів екологічної безпеки, затверджують відповідно до закону програми оздоровлення атмосферного повітря, здійсьнюють заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря.  
    -60- Кабінет Міністрів України
Словосполучення "повітряного басейну" замінити на "атмосферного повітря"  
Враховано    
    -61- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзац словами "здійсьнюють заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря".  
Враховано    
82. Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.   -62- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженого" і "спеціально уповноваженим  
Відхилено   Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
83. Матеріали, що обгрунтовують обсяги безпечних викидів для підприємств, установ, організацій та громадян розробляються суб`єктами господарювання, що отримали відповідну ліцензію.   -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "Матеріали" замінити словом "Документи"  
Враховано   Перелік установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
    -64- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац викласти у такій редакції: "Перелік установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів."  
Враховано    
84. Дозволи на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря видаються за умови:      Дозволи на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря видаються за умови:  
85. неперевищення протягом їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки;   -65- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст "нормативів екологічної безпеки" замінити текстом "екологічних нормативів"  
Відхилено   неперевищення протягом їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки;  
86. неперевищення нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;      неперевищення нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;  
87. дотримання вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднювальних речовин.      дотримання вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднювальних речовин.  
88. Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру є перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднювальних речовин діючих підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднювальних речовин на кожному етапі встановлюються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.   -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженого"  
Відхилено   Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру є перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднювальних речовин діючих підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднювальних речовин на кожному етапі встановлюються територіальними органами спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
    -67- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст "нормативів екологічної безпеки" замінити текстом "екологічних нормативів"  
Відхилено    
89. У разі неможливості зменшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря до встановлених нормативів діяльність відповідних підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства.   -68- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити, повторює статтю 14.  
Враховано    
    -69- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "законодавства" замінити словом "Закону" абзац виключено  
Відхилено ,   
    -70- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Слова "до законодавства" замінити словами "до чинного законодавства України" абзац виключено  
Відхилено ,   
90. Порядок розроблення та видачі дозволів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають отримати дозвіл на викиди, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.   -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженим" і "спеціально уповноваженого"  
Відхилено   Порядок розроблення, видачі та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, та обліку підприємств, установ, інших суб'єктів підприємницької діяльності, які мають отримати дозвіл на викиди, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -72- Кабінет Міністрів України
Після слова "встановлюється" текст замінити словами "Кабінетом Міністрів України"  
Враховано    
91. Стаття 14. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і впливу фізичних та біологічних факторів на його стан      Стаття 12. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і впливу фізичних та біологічних факторів на його стан  
92. Діяльність, пов'язана з порушенням умов і вимог до викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства України.   -73- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Враховано редакційно   Господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до чинного законодавства України.  
    -74- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "законодавства України" замінити словом "Закону"  
Відхилено    
    -75- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст "Діяльність, пов'язана" замінити текстом "Господарська чи інші види діяльності, пов'язані"  
Враховано    
93. Стаття 15. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря      Стаття 13. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря  
94. Рівні впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря встановлюються на основі нормативів. У випадках, коли на них видано дозвіл, повинні дотримуватися й інші вимоги, передбачені цим дозволом. Дозволи видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та його територіальними органами з урахуванням визначеного статтею 9 цього Закону порядку встановлення нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.   -76- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Відхилено   Рівні впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря вимоги, щодо їх скорочення встановлюються відповідним дозволом на основі затверджених нормативів. Порядок розроблення, видачі та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на рівні впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, та обліку підприємств, установ, інших суб'єктів підприємницької діяльності, які мають отримати дозвіл, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженим"  
Враховано    
    -78- Кабінет Міністрів України
У другому реченні після слова "видаються " текст замінити на "у порядку що встановлюється Кабінетом Міністрів України"  
Враховано    
95. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів до запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря і здоров'я людини.      Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів до запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря і здоров'я людини.  
96. Стаття 16. Регулювання викидів забруднювальних речовин і впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря у разі відсутності нормативів      Стаття 14. Регулювання викидів забруднювальних речовин і впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря у разі відсутності нормативів  
97. Викиди забруднювальних речовин і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я за умови, що за цей період буде встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного повітря.   -79- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Відхилено   Викиди забруднювальних речовин і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я за умови, що за цей період буде встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного повітря.  
    -80- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженого"  
Відхилено    
98. Стаття 17. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов   -81- Кабінет Міністрів України
У назві та тексті статті 17 словосполучення "аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов" замінити на "надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"  
Враховано   Стаття 15. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  
99. Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, викиди забруднювальних речовин або впливи фізичних та біологічних факторів яких у разі виникнення аварій і несприятливих метеорологічних умов можуть призвести до надзвичайних екологічних ситуацій, зобов'язані заздалегідь розробити та погодити із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань охорони здоров'я, іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в установленому порядку спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря.   -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженим  
Відхилено   Підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності, викиди забруднювальних речовин або впливи фізичних та біологічних факторів яких у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру можуть призвести до надзвичайних екологічних ситуацій, зобов'язані заздалегідь розробити та погодити із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань охорони здоров'я, іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря.  
    -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Виключити текст "в установленому порядку"  
Враховано    
    -84- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Відхилено    
100. У разі виникнення таких надзвичайних екологічних ситуацій керівники підприємств, установ, організацій та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані негайно в установленому порядку повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, і вжити заходів до охорони атмосферного повітря та ліквідації причин і наслідків його забруднення.   -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Виключити текст "в установленому порядку"  
Враховано   У разі виникнення таких надзвичайних екологічних ситуацій керівники підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності зобов'язані негайно в порядку визначеному Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, і вжити заходів до охорони атмосферного повітря та ліквідації причин і наслідків його забруднення.  
    -86- Кабінет Міністрів України
Після слова "порядку" вставити текст "визначеному Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"  
Враховано редакційно    
101. Стаття 18. Регулювання діяльності, що впливає на погоду і клімат      Стаття 16. Регулювання діяльності, що впливає на погоду і клімат  
102. Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності тільки за дозволами, виданими спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань охорони здоров'я або їх територіальними органами, за погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.   -87- Волков О.М. (в.о. № 208)
абзац перший викласти у такій редакції: "Діяльність спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності тільки за дозволами, виданими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або його територіальними органами, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я або його територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Порядок погодження і видачі дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами підприємницької діяльності тільки за дозволами, виданими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або його територіальними органами, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я або його територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Порядок погодження і видачі дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженим"  
Відхилено    
103. Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані відповідно до міжнародних угод скорочувати і в подальшому повністю припинити виробництво та використання хімічних речовин, що шкідливо впливають на озоновий шар, а також проводити роботу щодо зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату.   -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "угод" замінити текстом "договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано   Підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України скорочувати і в подальшому повністю припинити виробництво та використання хімічних речовин, що шкідливо впливають на озоновий шар, а також проводити роботу щодо зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату.  
104. Стаття 19. Заходи щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами автотранспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх фізичних факторів      Стаття 17. Заходи щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами автотранспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх фізичних факторів  
105. З метою відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря автотранспортними та іншими пересувними засобами і установками та впливу пов'язаних з ними фізичних факторів здійснюється:      З метою відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря автотранспортними та іншими пересувними засобами і установками та впливу пов'язаних з ними фізичних факторів здійснюється:  
106. розроблення та виконання комплексу заходів щодо зниження викидів, знешкодження шкідливих речовин і зменшення фізичного впливу під час проектування, виробництва, експлуатації та ремонту автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів і установок;      розроблення та виконання комплексу заходів щодо зниження викидів, знешкодження шкідливих речовин і зменшення фізичного впливу під час проектування, виробництва, експлуатації та ремонту автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів і установок;  
107. переведення транспортних засобів на менш токсичні види палива;      переведення транспортних засобів на менш токсичні види палива;  
108. раціональне планування та забудова населених пунктів з дотриманням необхідної відстані до транспортних шляхів;   -90- Кабінет Міністрів України
Словосполучення "необхідної відстані до транспортних шляхів" слід замінити словосполученням "нормативно визначеної відстані до транспортних шляхів",  
Враховано   раціональне планування та забудова населених пунктів з дотриманням "нормативно визначеної відстані до транспортних шляхів;  
109. виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста автотранспортних підприємств, вантажного транзитного автомобільного транспорту;      виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста автотранспортних підприємств, вантажного транзитного автомобільного транспорту;  
110. обмеження в'їзду автомобільного транспорту та інших пересувних засобів і установок у сельбищні зони, місця відпочинку і туризму;   -91- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Доповнити словами "заповідні зони"  
Враховано редакційно   обмеження в'їзду автомобільного транспорту та інших транспортних засобів, сомохідних машин і механізмів у сельбищні, курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні та природно-заповідні зони, місця масового відпочинку та туризму у;  
    -92- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слів "та інших" замінити текстом "транспортних засобів, сомохідних машин і механізмів у сельбищні, курортні, лікувально-оздоровчі та рекреаційні зони, місця масового відпочинку та туризму;"  
Враховано редакційно    
111. поліпшення стану утримання транспортних шляхів і вуличного покриття;      поліпшення стану утримання транспортних шляхів і вуличного покриття;  
112. впровадження в містах автоматизованих систем регулювання дорожнього руху;      впровадження в містах автоматизованих систем регулювання дорожнього руху;  
113. удосконалення технологій транспортування і зберігання палива, забезпечення постійного контролю за якістю палива на нафтопереробних підприємствах та автозаправних станціях;      удосконалення технологій транспортування і зберігання палива, забезпечення постійного контролю за якістю палива на нафтопереробних підприємствах та автозаправних станціях;  
114. впровадження та вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних і діагностичних пунктів та комплексних систем перевірки екологічних нормативів пересувних засобів та установок.      Впровадження та вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних і діагностичних пунктів та комплексних систем перевірки нормативів екологічної безпеки пересувних засобів та установок.  
115. Виробництво та експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, в яких вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів, забороняються.   -93- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Частину другу викласти у такій редакції: "Проектування та виробництво транспортних засобів, самохідних машин і механізмів здійснюється відповідно до вимог щодо їх екологічної безпеки. Експлуатація транспортних засобів, самохідних машин і механізмів, викиди або рівні впливу фізичних факторів яких на атмосферне повітря перевищують відповідні нормативи, в сельбищних, курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зонах, місцях масового відпочинку та туризму забороняється."  
Враховано редакційно   Проектування, виробництво та експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, в яких вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів, забороняються.  
116. Стаття 20. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час застосування пестицидів та агрохімікатів      Стаття 18. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час застосування пестицидів та агрохімікатів  
117. Підприємства, установи, організації, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані дотримуватися правил та вимог щодо транспортування, зберігання і застосування пестицидів та агрохімікатів з метою недопущення забруднення атмосферного повітря.      Підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані дотримуватися правил та вимог щодо транспортування, зберігання і застосування пестицидів та агрохімікатів з метою недопущення забруднення атмосферного повітря.  
118. Стаття 21. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час видобування корисних копалин та проведення вибухових робіт      Стаття 19. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час видобування надр та проведення вибухових робіт  
119. Видобування корисних копалин та вибухові роботи повинні проводитися з дотриманням правил відвернення або зниження рівнів забруднення атмосферного повітря способами, погодженими із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та іншими органами відповідно до законодавства України.   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженим"  
Відхилено   Видобування надр та вибухові роботи повинні проводитися з дотриманням вимог щодо охорони атмосферного повітря способами, погодженими із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та іншими органами відповідно до закону.  
    -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "законодавства України" замінити словом "Закону"  
   
    -96- Кабінет Міністрів України
Словосполучення "правил відвернення або зниження рівнів забруднення" замінити на "вимог щодо охорони"  
   
120. Стаття 22. Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами   -97- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Пропоную доповнити розділ ІІІ проекту закону статтею 22 (абзац 1, 2) діючого Закону України "Про охорону атмосферного повітря" "Складування, зберігання або розміщення виробничого, побутового сміття та інших відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря пилом. шкідливими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, допускається лише при наявності спеціального дозволу на визначених місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування територіях у межах встановлених ними лімітів з додержанням нормативів екологічної безпеки і при можливості їх подальшого господарського використання"  
Враховано редакційно   Стаття 20. Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря пилом, шкідливими газоподібними речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, допускається лише при наявності спеціального дозволу на визначених місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування територіях, з додержанням нормативів екологічної безпеки і подальшої утилізації або видаленя.  
    -98- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слова "Складування" додати слово "перевезення"  
Враховано редакційно    
    -99- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слова "інших" доповнити текстом "твердих чи рідких"  
Відхилено    
    -100- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слів "шкідливого впливу" додати текст "як тимчасовий захід"  
Відхилено    
121. Не допускається спалювання зазначених відходів на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог щодо охорони атмосферного повітря.   -101- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Пропоную доповнити розділ ІІІ проекту закону статтею 22 (абзац 1, 2) діючого Закону України "Про охорону атмосферного повітря" "Не допускається спалювання зазначених відходів на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог щодо охорони атмосферного повітря."  
Враховано редакційно   Не допускається спалювання зазначених відходів на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог встановлених законодавством щодо охорони атмосферного повітря.  
    -102- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "додержанні" доповнити текстом "встановлених законодавством"  
Враховано редакційно    
122. Власники або уповноважені ними органи управління підприємств, установ і організацій зобов`язані забезпечувати переробку, утилізацію на своєчасне вивезення відходів, які забруднюють атмосферне повітря, на підприємства, що використовують їх як сировину, або на спеціальні звалища.   -103- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Слово "спеціальні" замінити словами "відповідно обладнані"  
Враховано редакційно   Власники або уповноважені ними органи управління підприємств, установ і організацій зобов`язані забезпечувати переробку, утилізацію на своєчасне вивезення відходів, які забруднюють атмосферне повітря, на підприємства, що використовують їх як сировину, або на спеціально відведені місця чи об`єкти.  
    -104- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Доповнити абзацем: "Юридичні та фізичні особи, які здійснюють генетично-інженерну діяльність зобов'язані здійснювати заходи із запобігання та ліквідації наслідків небажаного впливу на атмосферне повітря та довкілля."  
Відхилено    
123. Стаття 23. Відвернення і зниження шуму      Стаття 21. Відвернення і зниження шуму  
124. З метою відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів виробничих та інших шумів повинні забезпечуватися:      З метою відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів виробничих та інших шумів повинні забезпечуватися:  
125. створення і впровадження малошумних машин і механізмів ;      створення і впровадження малошумних машин і механізмів ;  
126. удосконалення конструкцій транспортних засобів та умов їх експлуатації, а також утримання в належному стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів, вуличного покриття;   -105- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Доповнити пунктом: "вилучити з використання автотранспорт, який перевищив експлуатаційні строки;"  
Відхилено   удосконалення конструкцій транспортних засобів та умов їх експлуатації, а також утримання в належному стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів, вуличного покриття;  
127. розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів та інших об'єктів з джерелами шуму під час планування і забудови населених пунктів відповідно до встановлених санітарно-технічних вимог та карт шуму;   -106- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "встановлених" доповнити текстом "згідно законодавства"  
Враховано   розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів та інших об'єктів з джерелами шуму під час планування і забудови населених пунктів відповідно до встановлених згідно законодавства санітарно-гігієнічних і будівельних вимог та карт шуму;  
    -107- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Слово "санітарно-технічних" замінити текстом "санітарно-гігієнічних і будівельних"  
Враховано    
128. виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, технічних засобів та будівництво споруд з необхідними акустичними властивостями;   -108- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слів "технічних засобів" доповнити текстом "спорудження житла, об'єктів соціального призначення"  
Враховано   виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, технічних засобів спорудження житла, об'єктів соціального призначення та будівництво споруд з необхідними акустичними властивостями;  
129. організаційні заходи для відвернення і зниження виробничих, комунальних, побутових і транспортних шумів, включаючи запровадження раціональних схем і режимів руху залізничного, повітряного, водного та автомобільного транспорту у межах населених пунктів.      Організаційні заходи для відвернення і зниження виробничих, комунальних, побутових і транспортних шумів, включаючи запровадження раціональних схем і режимів руху залізничного, повітряного, водного та автомобільного транспорту у межах населених пунктів.  
130. Громадяни зобов'язані дотримувати вимоги, встановлені з метою зниження побутового шуму у квартирах, а також у дворах житлових будинків, на вулицях, у місцях відпочинку та інших громадських місцях.   -109- Шаров І.Ф.
після тексту "у квартирах" додати текст: "особливо у вечірні та нічні години (з 22 до 6 години)"  
Відхилено   Громадяни зобов'язані дотримувати вимоги, встановлені з метою зниження побутового шуму у квартирах, а також у дворах житлових будинків, на вулицях, у місцях відпочинку та інших громадських місцях. Стаття 22. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають: збори за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів; відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря; надання підприємствам, установам, організаціям, іншим суб'єктам підприємницької діяльності податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, застосування заходів щодо регулювання діяльності, що впливає на клімат, здійснення інших природоохоронних заходів з метою скорочення викидів забруднювальних речовин та зменшення рівнів впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря; участь держави у фінансуванні екологічних заходів і будівництва об'єктів екологічного призначення.  
    -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "встановлені" доповнити текстом "відповідно до Закону"  
Відхилено    
    -111- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Доповнити статтею: "Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час зберігання ядерних матеріалів, радіоактивних відходів Підприємства, установи, організації зобов'язані дотримуватися правил та вимог щодо обігу і забезпечення збереженості ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання з метою недопущення забруднення атмосферного повітря."  
Відхилено    
131. Розділ IV. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ   -112- Кабінет Міністрів України
З назві розділу ІV проекту слова "промислових об'єктів" слід виключити.  
Враховано   Розділ IV. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  
132. Стаття 24. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря      Стаття 23. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря  
133. Проектування, розміщення, будівництво і введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткування повинно здійснюватися з обов'язковим дотриманням норм екологічної безпеки, державних санітарних норм і правил на запланованих для будівництва та реконструкції спорудах та інших об'єктах, а також з урахуванням накопичення і трансформації забруднення в атмосфері, його транскордонного перенесення, особливостей кліматичних умов.      Проектування, розміщення, будівництво і введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткування повинно здійснюватися з обов'язковим дотриманням норм екологічної безпеки, державних санітарних норм і правил на запланованих для будівництва та реконструкції спорудах та інших об'єктах, а також з урахуванням накопичення і трансформації забруднення в атмосфері, його транскордонного перенесення, особливостей кліматичних умов.  
134. Забороняється будівництво та введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповідають вимогам до охорони атмосферного повітря.   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "відповідають" доповнити текстом "встановленим законодавством"  
Враховано редакційно   Забороняється будівництво та введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповідають встановленим законодавством вимогам про охорону атмосферного повітря.  
    -114- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Слова "до охорони" замінити текстом "законодавством про охорону"  
Враховано    
135. Стаття 25. Погодження місць забудови, проектів будівництва і реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан атмосферного повітря      Стаття 24. Погодження місць забудови, проектів будівництва і реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан атмосферного повітря  
136. Визначення місць забудови, проектування будівництва і реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан атмосферного повітря, погоджується з органами, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, органами місцевого самоврядування та іншими органами відповідно до законодавства України.   -115- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "законодавства України" замінити словом "Закону"  
Відхилено   Визначення місць забудови, проектування будівництва і реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан атмосферного повітря, погоджується з органами, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, органами місцевого самоврядування та іншими органами відповідно до законодавства України.  
137. Стаття 26. Санітарно-захисні зони      Стаття 25. Санітарно-захисні зони  
138. З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря, встановлюються санітарно-захисні зони.      З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря, встановлюються санітарно-захисні зони.  
139. Якщо внаслідок порушення встановлених розмірів та режиму санітарно-захисних зон виникає необхідність у відселенні жителів, виведенні з цих зон об'єктів соціального призначення або здійсненні інших заходів, підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування повинні вирішувати питання про фінансування необхідних робіт і заходів та строки їх реалізації.   -116- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Слово "розмірів" замінити словом "меж"  
Враховано   Якщо внаслідок порушення встановлених меж та режиму санітарно-захисних зон виникає необхідність у відселенні жителів, виведенні з цих зон об'єктів соціального призначення або здійсненні інших заходів, підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування повинні вирішувати питання про фінансування необхідних робіт і заходів та строки їх реалізації.  
140. Стаття 27. Екологічна та санітарно-гігієнічна експертиза      Стаття 26. Державна екологічна та санітарно-гігієнічна експертиза  
141. Для визначення безпеки для здоров'я людини та екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів проводиться екологічна і санітарно-гігієнічна експертиза у складі комплексної державної експертизи у порядку, що визначається законодавством України.   -117- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Слова "санітарно-гігієнічна" вилучити  
Відхилено   Для визначення безпеки для здоров'я людини та екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів проводиться державна екологічна і санітарно-гігієнічна експертизи у порядку, що визначається законодавством України.  
    -118- Кабінет Міністрів України
Статтю 27 проекту перед словами "екологічна" і "санітарно-гігієнічна" доповнити словом "державна", що відповідатиме пункту 8 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 №1308.  
Враховано    
142. Стаття 28. Дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час використання відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем      Стаття 27. Дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час використання відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем  
143. Забороняється впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають установленим в Україні вимогам до охорони атмосферного повітря. У разі порушення встановлених вимог така діяльність припиняється уповноваженими на те державними органами, а винні особи притягаються до відповідальності.   -119- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "в Україні" замінити текстом "законодавством України"  
Враховано   Забороняється впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають установленим законодавством України вимогам до охорони атмосферного повітря. У разі порушення зазначених вимог така діяльність припиняється відповідно до Закону, а винні особи притягаються до відповідальності.  
    -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "встановлених" замінити словом "зазначених"  
Враховано    
    -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "уповноваженими на те державними органами" замінити текстом "відповідно до Закону"  
Враховано    
144. Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря   -122- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю викласти у розділі ІІІ  
Враховано    
    -123- Волков О.М. (в.о. № 208)
викласти статтю у такій редакції: "Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря  
Враховано    
    -124- Волков О.М. (в.о. № 208)
Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають:  
Враховано    
    -125- Волков О.М. (в.о. № 208)
екологічний збір за забруднення навколишнього природного середовища, який справляється згідно чинного законодавства;  
Відхилено    
    -126- Волков О.М. (в.о. № 208)
відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря;  
Враховано    
    -127- Волков О.М. (в.о. № 208)
надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, здійснення інших природоохоронних заходів з метою скорочення викидів забруднювальних речовин;  
Враховано    
    -128- Волков О.М. (в.о. № 208)
участь держави у фінансуванні екологічних заходів і будівництва об'єктів екологічного призначення."  
Враховано    
145. Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають:       
146. збір (обов'язкові платежі) за забруднення навколишнього природного середовища та здійснення впливу фізичних та біологічних факторів на його стан у межах встановлених нормативів;   -129- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст "здійснення впливу" замінити текстом "негативний вплив"  
Враховано    
147. відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря;       
148. надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, здійснення інших природоохоронних заходів з метою скорочення викидів забруднювальних речовин.   -130- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт виключити  
Відхилено    
    -131- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слова "речовин" продовжити текстом "та зменшення рівнів впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря"  
Враховано    
    -132- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Після слова "технологій" доповнити словами "застосування заходів щодо регулювання діяльності, що впливає на клімат"  
Враховано    
149. Порядок встановлення нормативів зборів та їх стягнення за забруднення навколишнього природного середовища та здійснення впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.   -133- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст "Порядок встановлення нормативів зборів та їх стягнення за забруднення навколишнього природного середовища та здійснення впливу фізичних" замінити текстом " Нормативи та порядок стягнення зборів за забруднення навколишнього природного середовища та негативний вплив фізичних"  
Відхилено    
    -134- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів.  
Відхилено    
    -135- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац вилучити, визначено Законом "Про охорону навколишнього природного середовища"  
Враховано    
150. Розділ V. КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ      Розділ V. КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  
151. Стаття 30. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря      Стаття 28. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря  
152. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря всіма державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності.   -136- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "всіма державними органами" замінити текстом "органами місцевої влади і місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів"  
Враховано   Контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, а також підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами підприємницької діяльності, громадянами.  
    -137- Кабінет Міністрів України
У статті 30 проекту перелік осіб, що мають дотримуватися законодавства про охорони атмосферного повітря, перелік осіб, що зобов'язані відшкодовувати збитки, слід доповнити окремими громадянами.  
Враховано    
153. Стаття 31. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря      Стаття 29. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря  
154. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється:      Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється:  
155. спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його територіальними органами;   -138- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "спеціально уповноваженим" виключити  
Відхилено   спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його територіальними органами;  
156. спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та його територіальними органами у частині дотримання нормативів екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, гранично допустимі рівні впливу фізичних та біологічних факторів) та інших нормативів і правил, спрямованих на запобігання негативному впливу на здоров'я людей;   -139- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Відхилено   спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та його територіальними органами у частині дотримання нормативів екологічної безпеки, що містять вимоги санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, що безпосередньо спрямовані на запобігання негативному впливу атмосферного повітря на здоров'я людей;  
    -140- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "спеціально уповноваженим" виключити  
Відхилено    
    -141- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Текст після слів "у частині дотримання" замінити текстом "екологічних нормативів, що містять вимоги санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів (гранично допустимі концентрації забруднювальних речовин, гранично допустимі рівні впливу фізичних і біологічних факторів), що безпосередньо спрямовані на запобігання негативному впливу атмосферного повітря на здоров'я людей;"  
Враховано редакційно    
157. відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України у частині дотримання нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів, встановлених для відповідного типу автомобільного транспорту;   -142- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Продовжити текстом "тракторів, інших самохідних машин і механізмів, що є учасниками дорожнього руху;"  
Враховано   відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України у частині дотримання нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів, встановлених для відповідного типу автомобільного транспорту тракторів, інших самохідних машин і механізмів, що є учасниками дорожнього руху;  
158. іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.   -143- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "законодавства" замінити словом "Закону"  
Враховано   іншими органами виконавчої влади відповідно до закону.  
159. Стаття 32. Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря      Стаття 30. Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря  
160. Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності в процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного повітря.      Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами підприємницької діяльності в процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного повітря.  
161. Стаття 33. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря      Стаття 31. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря  
162. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища відповідно до статті 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".      Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища відповідно до статті 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".  
163. Розділ VI. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ТА МОНІТОРИНГ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ      Розділ VI. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ТА МОНІТОРИНГ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  
164. Стаття 34. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря      Стаття 32. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря  
165. Державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря підлягають:      Державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря підлягають:  
166. об'єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на стан атмосферного повітря;   -144- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слів "шкідливий вплив на" доповнити словами ""  
Враховано   об'єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей та на стан атмосферного повітря;  
167. види та обсяги забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря;      види та обсяги забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря;  
168. види і ступені впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.   -145- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"  
Відхилено   види і ступені впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.  
169. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється за єдиною системою у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.      Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється за єдиною системою у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
170. Стаття 35. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря      Стаття 33. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря  
171. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про викиди забруднювальних речовин та рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря.      Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про викиди забруднювальних речовин та рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря.  
172. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля, порядок організації та проведення якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля. Порядок організації та проведення моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
173. Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ      Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  
174. Стаття 36. Порушення законодавства щодо охорони атмосферного повітря      Стаття 34. Порушення законодавства щодо охорони атмосферного повітря  
175. Правопорушеннями у галузі охорони атмосферного повітря є:      Правопорушеннями у галузі охорони атмосферного повітря є:  
176. порушення прав громадян на забезпечення екологічно безпечного стану атмосферного повітря;   -146- Кабінет Міністрів України
В абзац другому частини першої статті 36 проекту словосполучення "забезпечення екологічно безпечного стану атмосферного повітря" замінити словосполученням "безпечне для життя і здоров`я довкілля"  
Враховано   порушення прав громадян на безпечне для життя і здоров`я довкілля;  
177. перевищення нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів;   -147- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів  
Відхилено   перевищення нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;  
178. перевищення нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел;      перевищення нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел;  
179. викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів;   -148- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "спеціально уповноважених на те державних органів" замінити текстом "органів державної влади, уповноважених на те відповідно до Закону"  
Враховано   викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря без дозволу органів державної влади, уповноважених на те відповідно до Закону;  
180. перевищення обсягів викидів забруднювальних речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;      перевищення обсягів викидів забруднювальних речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;  
181. недотримання вимог, передбачених дозволом на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;      недотримання вимог, передбачених дозволом на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;  
182. провадження незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;      провадження незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;  
183. впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівля у зарубіжних країнах та експлуатація технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не відповідають встановленим вимогам до охорони атмосферного повітря;   -149- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "у зарубіжних країнах" замінити текстом "в інших державах"  
Враховано   впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівля у в інших державах та експлуатація технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не відповідають встановленим аконодавством вимогам до охорони атмосферного повітря;  
    -150- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "встановленим" додати слово "законодавством"  
Враховано    
184. порушення правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричинило забруднення атмосферного повітря;   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "порушення" доповнити текстом "встановлених законодавством"  
Враховано   порушення встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричинило забруднення атмосферного повітря;  
    -152- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слова "правил" додати слово "перевезення"  
Відхилено    
185. проектування і будівництво об'єктів з порушенням норм та вимог до охорони атмосферного повітря;   -153- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "порушенням" доповнити текстом "встановлених законодавством"  
Враховано   проектування і будівництво об'єктів з порушенням встановлених законодавством норм та вимог до охорони атмосферного повітря;  
186. невиконання розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "невиконання" доповнити словом "законних"  
Відхилено   невиконання розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;  
187. ненадання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а також приховування або перекручення відомостей про стан атмосферного повітря, викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря.   -155- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "ненадання" доповнити текстом "передбаченої законодавством"  
Враховано   ненадання передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а також приховування або перекручення відомостей про стан атмосферного повітря, викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря. Недотримання норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування.  
    -156- Шаров І.Ф.
доповнити абзацем: "недотримання норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування"  
Враховано    
188. Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря.   -157- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "Законодавчими актами України" замінити словом "Законом"  
Відхилено   Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря.  
189. Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.   -158- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Слова "у порушенні законодавства" замінити словами "у порушенні законодавчих актів" і далі за текстом  
Відхилено   Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно до закону.  
    -159- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "законодавства України" замінити словом "Закону"  
Відхилено    
    -160- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Викласти в редакції: "Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України"  
Враховано    
190. Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.   -161- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "законодавством України" замінити словом "Законом"  
Відхилено   Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішуються у встановленому законом порядку.  
191. Стаття 37. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря   -162- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю вилучити  
Відхилено   Стаття 35. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря  
192. Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані відшкодовувати збитки, заподіяні порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря, у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.   -163- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Слова "порушенням законодавства" замінити словами "порушенням законодавчих актів" і далі за текстом  
Відхилено   Підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності, окремі громадяни зобов'язані відшкодовувати збитки, заподіяні порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.  
    -164- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "законодавством України" замінити словом "Законом"  
Враховано    
    -165- Кабінет Міністрів України
У статті 37 проекту, перелік осіб, що зобов'язані відшкодовувати збитки, слід доповнити окремими громадянами.  
Враховано    
193. Розділ VIІI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ      Розділ VIІI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ  
194. Стаття 38. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря      Стаття 36. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря  
195. Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, ратифікованих Україною.   -166- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "ратифікованих Україною" замінити текстом "згода на обов'язковість яких надона Верховною Радою України"  
Враховано   Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
196. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору."      Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору."  
197. ІІ. Прикінцеві положення      Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
198. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
199. 2. Кабінету Міністрів України протягом року:   -167- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "року" замінити текстом "шести місяців з дня набрання чинності цим Законом"  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом року шести місяців після набрання чинності цим Законом:  
200. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря";      подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
201. відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;   -168- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт виключити  
Враховано    
202. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
203. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -169- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "перегляд і скасування" замінити словом "приведення"  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -170- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "що суперечить цьому" замінити текстом "у відповідність до цього"  
Враховано