Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. “Про внесення змін до деяких законів України”
 
-1- Хара В.Г.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про осіб, які отримують страхові виплати»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про осіб, які отримують страхові виплати
 
3.
 
-2- Круць М.Ф.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про особу»
 
Враховано частково      
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. Частину четверту статті 23 Закону України «Про інформацію» Відомості Верховної Ради України, 1992, № 48, ст.650) після слів «за винятком» доповнити словами «відомостей, пов’язаних із призначенням та виплатою усіх видів державних соціальних виплат, житлових субсидій та матеріального забезпечення на випадок безробіття, а також».
 
-3- Папієв М.М.
Пункт 1 розділу І виключити.
 
Враховано      
7. 2. Пункт 10 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 27, ст. 208) після слів «протидії незаконної міграції» доповнити словами «і в інтересах національної економічної безпеки»; після слів «передбачених законами України» доповнити словами «а також надавати дані, що зберігаються в інформаційних системах та банках даних за запитами органів державної влади та осіб, уповноважених на це законодавством України».
 
-4- Папієв М.М.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти у такій:
«1. Статтю 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208) доповнити пунктом 23-1 такого змісту:
«23-1) надання за запитами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відомостей, що зберігаються в інформаційних системах, в тому числі банках даних, стосовно осіб, які в період одержання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України».
 
Враховано   1. Статтю 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208) доповнити пунктом 23-1 такого змісту:
«23-1) надання за запитами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відомостей, що зберігаються в інформаційних системах, в тому числі банках даних, стосовно осіб, які в період одержання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України».
 
8. 3. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 22, ст. 171; 2006, № 27, ст.234):
 
-5- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 3 розділу І викласти у такій редакції:
«3. Внести до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 22, ст. 171) такі зміни:»
 
Відхилено   2. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171):
 
9. 1) пункт 5 частини другої статті 12 доповнити словами «проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
-6- Хара В.Г.
Підпункт 1) пункту 3 розділу І виключити.
 
Враховано , питання врегульовано Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік».     
10. 2) у статті 20:
назву статті викласти у такій редакції:
 
-7- Папієв М.М.
Підпункт 2) пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
«1) у статті 20:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Відносини з цільовими страховими фондами та органами виконавчої влади»;
у частині першій:
після слів «платників страхових внесків» доповнити словами «шляхом обміну інформацією про застрахованих осіб»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону, взаємодіють з органами державної податкової служби, праці та соціального захисту населення, іншими органами виконавчої влади, Державною прикордонною службою України шляхом обміну відповідною інформацією про отримані особами, зареєстрованими в установленому порядку як безробітні, доходи від здійснення підприємницької діяльності, роботи за кордоном, виконання роботи за трудовим договором, у тому числі за сумісництвом, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (договорами), ведення особистого селянського господарства, проведення інших заходів по виконанню цього Закону»;
 
Враховано   1) у статті 20:
назву викласти в такій редакції:
 
11. «Стаття 20. Відносини з цільовими страховими фондами та органами державної влади»;
 
   «Стаття 20. Відносини з цільовими страховими фондами та органами виконавчої влади»;
 
12. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
«3. Виконавча дирекція та її робочі органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону, взаємодіють з органами Державної податкової служби, Пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, державними реєстраторами, відділами (управліннями) субсидій, Державною прикордонною службою та іншими органами державної влади, в тому числі шляхом обміну інформацією про отримані особами, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні, доходів від провадження підприємницької діяльності, роботи за кордоном, виконання роботи за трудовим договором, у тому числі за сумісництвом, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (договорами), ведення особистого селянського господарства тощо, а також перетину ними державного кордону України у порядку, визначеному законодавством»;
 
-8- Хара В.Г.
У підпункті 2) пункту 3 розділу І слова «а також перетину ними державного кордону України у порядку, визначеному законодавством» вилучити.
 
Враховано   у частині першій:
після слів «платників страхових внесків» доповнити словами «шляхом обміну інформацією про застрахованих осіб»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону, взаємодіють з органами державної податкової служби, праці та соціального захисту населення, іншими органами виконавчої влади, Державною прикордонною службою України шляхом обміну відповідною інформацією про отримані особами, зареєстрованими в установленому порядку як безробітні, доходи від здійснення підприємницької діяльності, роботи за кордоном, виконання роботи за трудовим договором, у тому числі за сумісництвом, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (договорами), ведення особистого селянського господарства, проведення інших заходів по виконанню цього Закону»;
 
13. 3) частину першу статті 31 доповнити пунктом 15 такого змісту:
«15) неповідомлення безробітним про від’їзд за межі території України у період виплати йому матеріального забезпечення»;
 
-9- Павловський А.М.
Підпункт 3) пункту 3 проекту вилучити.
 
Враховано   2) пункт 4 частини п’ятої статті 31 викласти в такій редакції:
«4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю»;
 
    -10- Хара В.Г.
Підпункт 3) пункту 3 проекту доповнити словами:
«Пункт 4 частини п’ятої статті 31 викласти в такій редакції:
4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (в тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю»
 
Враховано    
14. 4) частину другу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі виїзду особи, зареєстрованої в установленому порядку як безробітна, за межі території України, така особа зобов’язана повідомляти державну службу зайнятості про мету та термін перебування».
 
-11- Папієв М.М.
Підпункт 4) пункту 3 проекту Закону пропонуємо викласти в наступній редакції:
«4) частину другу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі виїзду особи, зареєстрованої в установленому порядку як безробітна, за межі України з метою працевлаштування чи здійснення іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку, така особа зобов’язана повідомити про це державну службу зайнятості».
 
Враховано   3) частину другу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі виїзду особи, зареєстрованої в установленому порядку як безробітна, за межі України з метою працевлаштування чи здійснення іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку, така особа зобов’язана повідомити про це державну службу зайнятості».
 
15. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1.Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.
 
-12- Круць М.Ф.
Слово «набуває» замінити словом «набирає».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
17. 2.Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня прийняття цього Закону забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

-13- Папієв М.М.
Пункт 2 розділу ІІ проекту викласти в наступній редакції:
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.