Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення доповнень до Закону України "Про концесії" (щодо особливостей застосування концесійних угод для об'єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водо (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. (прийнято за основу 11.05.2007 р.)
 
      
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення доповнень до Закону України „Про концесії» (щодо особливостей застосування концесійних угод для об’єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення)
 
   Про внесення змін до Закону України „Про концесії» щодо особливостей застосування концесійних угод для об’єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України „Про концесії» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372; 2002 р., №16, ст. 114, №48, ст. 362; 2003р., №30, ст. 247; 2004 р., №19, ст. 254; 2005 р., №26, ст. 349, №51, ст. 554) такі доповнення:
 
   І. Внести до Закону України „Про концесії» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372; 2002 р., № 16, ст. 114, № 48, ст. 362; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 19, ст. 254; 2005 р., № 26, ст. 349, № 51, ст. 554) такі зміни:
 
6. 1.Частину 2 статті 7 доповнити новим абзацом 11 наступного змісту:
 
   1. Частину другу статті 7 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
7. „Концесієдавець зобов’язаний погодити умови концесійного конкурсу щодо об’єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у відповідній сфері, до затвердження умов такого конкурсу».
 
   „Концесієдавець зобов’язаний погодити умови концесійного конкурсу щодо об’єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, з центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у відповідній сфері, до затвердження умов такого конкурсу».
 
8. 2. Частину 1 статті 10 доповнити новим абзацом 18 наступного змісту:
 
   2. Частину першу статті 10 доповнити абзацами вісімнадцятим-двадцять першим такого змісту:
 
9. „Для договорів концесії щодо об’єктів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, істотними умовами додатково є:
 
   „Для договорів концесії щодо об’єктів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, істотними умовами додатково є:
 
10. обов’язковість для концесіонера виконувати умови та правила, визначені у ліцензіях на здійснення відповідного виду діяльності;
 
   обов’язковість додержання ліцензійних умов концесіонером при здійсненні відповідного виду діяльності;
 
11. умови утримувати об’єкт концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;
 
   умови утримання об’єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;
 
12. умови передачі об’єкта концесії після закінчення строку, на який було укладено концесійний договір, в належному технічному стані згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють на час передачі у відповідній сфері діяльності, концесієдавцю».
 
   умови передачі концесієдавцю об’єкта концесії після закінчення строку дії концесійного договору в належному технічному стані згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють на час передачі у відповідній сфері діяльності».
 
13. 4. Частину 1 статті 15 доповнити новим реченням наступного змісту:
 
   3. У статті 15:
 
14. „Дія концесійного договору щодо об’єктів, які використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, припиняється у разі анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності».
 
-1- Бондар О.М.
Зміни до частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
„ анулювання ліцензії, виданої концесіонеру на здійснення відповідного виду господарської діяльності».
 
Враховано   частину першу доповнити четвертим абзацом такого змісту:
„анулювання ліцензії, виданої концесіонеру на здійснення відповідного виду господарської діяльності»;
частину третю після слів «визнанням його банкрутом» доповнити словами «анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності».
 
    -2- Мармазов Є.В.
Статтю 4 розділу І доповнити абзацом третім такого змісту:
«у першому реченні частини другої статті 15 після слів «визнанням його банкрутом» додати слова «у випадку анулювання ліцензії на здійснення відповідного типу діяльності».
 
Враховано    
15. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.