Кількість абзаців - 487 Таблиця поправок


Про Кабінет Міністрів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про Кабінет Міністрів України
 
   Про Кабінет Міністрів України
 
2. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.
 
   Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.
 
3. Розділ І
 
   Розділ І
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України
 
   Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України
 
6. 1. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
 
-1- Лавринович О.В.
У частині першій статті 1 виключити слова "Уряд України".
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
 
7. 2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.
 
   2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.
 
8. 3. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
 
   3. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
 
9. Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України
 
-2- Симоненко П.М.
У статті 2 відтворити положення пункту 9-1 статті 116 Конституції України, згідно з яким Кабінет Міністрів України «утворює, реорганізовує та ліквідує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади», а також положення пункту 6 статті 116 Конституції України про те, що Кабінет Міністрів України «розробляє проект Закону України про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання».
У зв’язку з цим у пункті 3 частини першої виключити слово «бюджетної»
 
Відхилено   Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України
 
10. 1. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:
 
   1. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:
 
11. 1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;
 
-3- Лавринович О.В.
У пункті 1 частини першої статті 2 слова "актів Президента України" замінити словами "указів Президента України".
 
Відхилено   1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;
 
12. 2) вжиття заходів до забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;
 
   2) вжиття заходів до забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;
 
13. 3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, в тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
 
   3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, в тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
 
14. 4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;
 
-4- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 4 частини першої статті 2 слово «національно-культурного» замінити словом «культурного», як передбачено Конституцією України.
 
Враховано   4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;
 
15. 5) забезпечення розвитку та державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;
 
   5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;
 
16. 6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
 
   6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
 
17. 7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 
   7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 
18. 8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
 
   8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
 
19. 9) спрямування та координація діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю.
 
-5- Писаренко В.В.
Частину першу статті 2 доповнити пунктами 10-12 у такій редакції:
«10) розроблення проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подання Верховній Раді України звіту про його виконання;
11) утворення, реорганізація та ліквідація відповідно до закону міністерств та інших центральних органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
12) призначення на посади та звільнення з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено   9) спрямування та координація діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю.
 
20. Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України
 
21. 1. Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, демократизму, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності та відкритості.
 
-6- Лавринович О.В.
У частині першій статті 3 слово "демократизму" виключити.
 
Враховано   1. Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.
 
    -7- Зарубінський О.О.
У частині першій статті 3 слова «та відкритості» замінити словами «відкритості та прозорості».
 
Враховано    
    -8- Симоненко П.М.
У частині першій статті 3 після слова «колегіальність» додати слово «професіоналізм»; слово «демократизм» виключити, оскільки в цьому законі воно зайве.
 
Враховано частково    
22. 2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян у вирішення питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України, не допускається.
 
-9- Зарубінський О.О.
У частині другій статті 3 друге речення виключити.
 
Враховано   2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
 
23. 3. Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів України приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях.
 
-10- Лавринович О.В.
Частину третю статті 3 після слів "після обговорення питань на його засіданнях" доповнити словами "якщо інше не передбачено цим Законом".
 
Відхилено   3. Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів України приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях.
 
    -11- Зарубінський О.О.
Частину третю статті 3 виключити.
 
Відхилено    
24. 4. Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення. Прийняття Кабінетом Міністрів України актів, що містять інформацію з обмеженим доступом, можливе лише у випадках, визначених законом, у зв'язку із забезпеченням національної безпеки та оборони України. Всі рішення Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому оприлюдненню, крім актів, що містять інформацію з обмеженим доступом.
 
-12- Зарубінський О.О.
Перше та друге речення частини четвертої статті 3 виключити.
 
Відхилено   4. Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення. Прийняття Кабінетом Міністрів України актів, що містять інформацію з обмеженим доступом, можливе лише у випадках, визначених законом, у зв'язку із забезпеченням національної безпеки та оборони України. Всі рішення Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому оприлюдненню, крім актів, що містять інформацію з обмеженим доступом.
 
25. Стаття 4. Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 4. Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України
 
26. 1. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
 
-13- Зарубінський О.О.
Частину першу статті 4 виключити.
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
 
27. 2. Організація, основні повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України та цим Законом.
 
-14- Зарубінський О.О.
У частині другій статті 4 слова «цим Законом» замінити словами «законами України».
 
Враховано з редакційним уточненням  2. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
28. 3. Законами України можуть визначатися інші повноваження Кабінету Міністрів України.
 
-15- Зарубінський О.О.
Частину третю статті 4 виключити.
 
Враховано      
29. 4. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок організації діяльності Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України вирішує інші поточні питання своєї діяльності.
 
-16- Зарубінський О.О.
У частині четвертій статті 4 слова «організації діяльності Кабінету Міністрів України» замінити словами «його діяльності». Друге речення частини четвертої статті 4 виключити.
 
Враховано в іншій редакції  4. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України та законів України затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності.
 
    -17- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 4 викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України та законів України, затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності».
 
Враховано    
30. Стаття 5. Місцезнаходження Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 5. Місцезнаходження Кабінету Міністрів України
 
31. 1. Кабінет Міністрів України знаходиться у столиці України – місті Києві.
 
   1. Кабінет Міністрів України знаходиться у столиці України – місті Києві.
 
32. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
33. СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
   СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
34. Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів
 
   Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів
 
35. 1. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, чотири віце-прем'єр-міністри та міністри України.
 
-18- Лавринович О.В.
Зарубінський О.О.
Боднар-Петровська О.Б.
Писаренко В.В.
У частині першій статті 6 виключити слово "чотири".
 
Враховано   1. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри та міністри України.
2. Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому статтею 9 цього Закону. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства, посадовий склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого рішення.
 
    -19- Стецьків Т.С.
У частині першій статті 6 слова «чотири віце-Прем’єр-міністри» доцільно замінити словами «до чотирьох віце-Прем’єр-міністрів».
 
Відхилено    
    -20- Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 6 слова «чотири віце-Прем’єр-міністри» замінити словами «до чотирьох віце-Прем’єр-міністрів»;
після частини першої додати нову частину другу, яку викласти у такій редакції:
«2. Загальна чисельність членів Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України виходячи з його посадового складу на підставі подання про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України відповідно до частин першої–третьої статті 9 цього Закону».
 
Відхилено    
    -21- Зварич Р.М.
Статтю 6 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Склад Кабінету Міністрів України встановлюється постановою Верховної Ради України».
У зв’язку з цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п’ятою.
 
Враховано в іншій редакції   
    -22- Зарубінський О.О.
У статтю 6 додати нову частину другу:
«2. До чотирьох членів Кабінету Міністрів України можуть обіймати посади віце-Прем’єр-міністрів та до 20 – посади міністрів. Напрямки діяльності та кількість віце-Прем’єр-міністрів та міністрів, в установлених Законом рамках, затверджуються та змінюються відповідно до схваленої програми діяльності Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
    -23- Ключковський Ю.Б.
Статтю 6 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«2. Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України одночасно із призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому статтею 9 цього Закону. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства, посадовий склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого рішення».
У зв’язку з цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п’ятою.
 
Враховано    
36. 2. Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється законодавство про державну службу та трудове законодавство. Особливості проходження служби на цих посадах визначаються законом.
 
-24- Симоненко П.М.
У частині другій (перше речення) статті 6 виключити слова «на які не поширюється законодавство про державну службу та трудове законодавство».
 
Враховано частково   3. Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство.
 
    -25- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 6 друге речення виключити.
 
Враховано    
    -26- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 6 залишити в редакції чинного Закону:
«2. Загальна чисельність членів Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України виходячи з його посадового складу на підставі подання про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України відповідно до частин першої–третьої статті 9 цього Закону».
 
Враховано в іншій редакції   
37. 3. Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України. Не допускається прирівняння будь-яких посад в органах державної влади за статусом до посад членів Кабінету Міністрів України.
 
-27- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 6 друге речення виключити.
 
Враховано   3. Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
38. 4. За поданням Прем'єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства. До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів.
 
-28- Зварич Р.М.
Частину четверту статті 6 викласти у такій редакції:
«4. За поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати членами Кабінету Міністрів України осіб, які не очолюють міністерства. До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких членів Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено   4. За поданням Прем'єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства. До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів.
 
    -29- Боднар-Петровська О.Б.
У частині четвертій статті 6 друге речення виключити. Конституція України не встановлює обмежень щодо кількості посад міністрів.
 
Відхилено    
    -30- Зарубінський О.О.
Симоненко П.М.
Частину четверту статті 6 виключити.
 
Відхилено    
39. Стаття 7. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 7. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України
 
40. 1. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мають судимість.
 
-31- Лавринович О.В.
Симоненко П.М.
Боднар-Петровська О.Б.
Частину першу статті 7 після слів "які мають судимість" доповнити словами "не погашену і не зняту у встановленому законом порядку".
 
Враховано   1. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мають судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку.
 
    -32- Яворівський В.О.
Частину першу статті 7 «Вимоги до членів Кабінету Міністрів України» викласти у такій редакції:
«Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту, досвід роботи на керівних посадах у відповідній галузі не менше п’яти років та володіють державною мовою в обсязі, необхідному для вільного спілкування і ведення діловодства та не можуть бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мають судимість, а також особи, які мали судимість і відбули покарання у вигляді позбавлення волі і не були реабілітовані».
 
Відхилено    
41. 2. Члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
 
-33- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 7 викласти у формі двох послідовних речень, об’єднавши абзаци перший та другий.
 
Враховано   2. Члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету Міністрів України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету Міністрів України у двадцятиденний строк з дня виникнення цих обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку.
 
42. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету Міністрів України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету Міністрів України у двадцятиденний строк з дня виникнення цих обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку.
 
-34- Стецьків Т.С.
Абзац другий частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«Член Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня призначення на посаду повинен усунути обставини щодо несумісності. У разі недотримання цих вимог Прем’єр-міністр України зобов’язаний внести до Верховної Ради України подання про припинення повноважень відповідного члена Кабінету Міністрів України, Президент України - щодо Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України».
 
Відхилено      
    -35- Симоненко П.М.
Частину другу статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі, якщо у зазначений строк член Кабінету Міністрів України не припинив таку діяльність і не подав заяву по відставку, Прем’єр-міністр України вносить Верховній Раді України подання про звільнення члена Кабінету Міністрів України з посади».
 
Відхилено    
43. 3. У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України, до подання додається особиста заява народного депутата України про дострокове складення ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про складення народним депутатом України депутатських повноважень розглядається невідкладно після призначення його членом Кабінету Міністрів України на тому ж засіданні Верховної Ради України.
 
-36- Симоненко П.М.
У частині третій статті 7 перше речення викласти у такій редакції:
«Питання про припинення повноважень народного депутата України розглядається ...» і далі за текстом.
 
Враховано з редакційним уточненням  3. У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України, до подання додається особиста заява народного депутата України про дострокове складення ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України розглядається невідкладно після призначення його членом Кабінету Міністрів України на тому ж засіданні Верховної Ради України.
 
44. Стаття 8. Призначення на посаду Прем'єр-міністра України
 
   Стаття 8. Призначення на посаду Прем'єр-міністра України
 
45. 1. Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
 
-37- Зарубінський О.О.
Частини першу-четверту статті 8 викласти у такій редакції:
«1. Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, яке вноситься за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України.
2. Пропозиція коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України підписується не менш як двомастами двадцятьма шістьма народними депутатами України, які входять до складу коаліції депутатських фракцій.
3. В строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції, Президент України вносить подання про призначення до Верховної Ради України. В разі виявлення порушення вимог Конституції України та цього Закону під час внесення пропозиції щодо кандидатури Прем’єр-міністра України або невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету Міністрів України, передбачених цим Законом Президент України разом з поданням надає до Верховної Ради України інформацію щодо виявлених порушень.
4. Верховна Рада України, в разі отримання інформації щодо виявлених порушень процедури висунення чи невідповідності кандидата вимогам цього Закону, розглядає це питання на своєму засіданні. За результатами цього засідання приймається рішення у вигляді постанови щодо взяття до відома інформації Президента України та початку нової процедури висунення кандидата в Прем’єр-міністри України або про визнання інформації Президента такою що не відповідає дійсності та продовженню процедури обрання Прем’єр-міністра України».
 
Відхилено   1. Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
 
46. 2. Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.
 
-38- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 8 після слів «Конституції України» доповнити словами та знаками « (фракції, яка має права коаліції)».
 
Враховано   2. Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України (фракції, яка має права коаліції), в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.
 
47. 3. Пропозиція коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України підписується не менш як двомастами двадцятьма шістьма народними депутатами України, які входять до складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
 
-39- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 8 викласти у такій редакції:
«3. Пропозиція коаліції депутатських фракцій (фракції, яка має права коаліції) подається Президенту України за підписом керівників усіх депутатських фракцій, які утворили коаліцію (керівника фракції, яка має права коаліції) на підставі рішення загальних зборів коаліції (фракції, яка має права коаліції)».
 
Враховано   3. Пропозиція коаліції депутатських фракцій (фракції, яка має права коаліції) подається Президенту України за підписом керівників усіх депутатських фракцій, які утворили коаліцію (керівника фракції, яка має права коаліції) на підставі рішення загальних зборів коаліції (фракції, яка має права коаліції).
 
    -40- Лавринович О.В.
Частину третю статті 8 викласти у такій редакції:
"3. У разі невнесення Президентом України до Верховної Ради України подання про призначення на посаду Прем’єр-міністра України у строк, визначений Конституцією України, подання про призначення на зазначену посаду вносить до Верховної Ради України коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України. Рішення коаліції про внесення до Верховної Ради України подання про призначення Прем’єр-міністра України приймається на загальних зборах коаліції та підписується керівниками депутатських фракцій, що входять до складу коаліції. Подання про призначення Прем’єр-міністра України підписується керівниками депутатських фракцій, що входять до складу коаліції, та оголошується на пленарному засіданні верховної Ради України особою, уповноваженою рішенням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України".
 
Відхилено    
    -41- Боднар-Петровська О.Б.
Писаренко В.В.
Частину третю статті 8 виключити.
 
Відхилено    
48. 4. У разі порушення вимог Конституції України та цього Закону щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України, з інших підстав, передбачених Конституцією України, невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету Міністрів України, передбаченим цим Законом, Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість внесення подання щодо запропонованої кандидатури.
 
-42- Стецьків Т.С.
У частині четвертій статті 8 виключити слова «з інших підстав, передбачених Конституцією України».
 
Враховано   4. У разі порушення вимог Конституції України та цього Закону щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України, невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету Міністрів України, передбаченим цим Законом, Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість внесення подання щодо запропонованої кандидатури.
 
    -43- Симоненко П.М.
Частину четверту статті 8 викласти у такій редакції:
«У разі порушення вимог Конституції України та цього Закону щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України чи невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету Міністрів України, передбаченим цим Законом, Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість внесення подання щодо запропонованої кандидатури. Інформація розглядається Верховною Радою України. Визнаючи обгрунтованість мотивів, викладених в інформації Президента України, Верховна Рада України пропонує коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України внести іншу кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра України».
 
Враховано частково    
    -44- Матвієнко А.С.
Частину четверту статті 8 викласти у такій редакції:
«У разі порушення вимог Конституції України та цього Закону щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України, Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість внесення подання щодо запропонованої кандидатури».
 
Враховано частково    
    -45- Лавринович О.В.
Логвиненко О.С.
Писаренко В.В.
Частину четверту статті 8 виключити.
 
Відхилено    
49. 5. До подання про призначення на посаду Прем'єр-міністра України додаються:
 
-46- Лавринович О.В.
Частину п’яту статті 8 викласти у такій редакції:
"4. До подання про призначення на посаду Прем’єр-міністра України додаються відомості про:
1) освіту;
2) фах;
3) трудову діяльність та найсуттєвіші факти біографії;
4) декларацію про доходи;
5) членство у керівному органі чи наглядовій раді підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".
 
Відхилено   5. До подання про призначення на посаду Прем'єр-міністра України додаються:
 
50. 1) відомості про громадянство;
 
-47- Симоненко П.М.
У частині п’ятій статті 8 виключити пункт 1 зі словами «відомості про громадянство», змінивши нумерацію наступних пунктів.
 
Відхилено   1) відомості про громадянство;
 
51. 2) відомості про освіту;
 
   2) відомості про освіту;
 
52. 3) відомості про фах;
 
   3) відомості про фах;
 
53. 4) відомості про партійність;
 
-48- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 4 частини п’ятої статті 8 виключити.
 
Відхилено   4) відомості про партійність;
 
54. 5) відомості про трудову діяльність і найсуттєвіші факти біографії;
 
-49- Зарубінський О.О.
У пункті 5 частини п’ятої статті 8 слова «найсуттєвіші факти біографії» замінити словом «автобіографія».
 
Враховано   5) відомості про трудову діяльність і автобіографія;
 
55. 6) декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання;
 
-50- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Пункт 6 частини п’ятої статті 8 після слів «декларація про» доповнити словом «особисті».
 
Враховано   6) декларація про особисті доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання;
 
56. 7) відомості про участь у керівному органі чи наглядовій раді підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;
 
   7) відомості про участь у керівному органі чи наглядовій раді підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;
 
57. 8) відомості про судимість кандидата.
 
-51- Симоненко П.М.
У частині п’ятій статті 8 пункт 8 виключити.
 
Відхилено   8) відомості про судимість кандидата.
 
58. Усі відомості подаються державною мовою і власноручно підписуються кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України.
 
   Усі відомості подаються державною мовою і власноручно підписуються кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України.
 
59. 6. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за пропозицією депутатських фракцій (фракції) до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрічається з депутатськими фракціями та відповідає на їх запитання.
 
   6. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за пропозицією депутатських фракцій (фракції) до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрічається з депутатськими фракціями та відповідає на їх запитання.
 
60. 7. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України виступає на пленарному засіданні Верховної Ради України з програмою діяльності Кабінету Міністрів України та відповідає на запитання народних депутатів України.
 
-52- Лавринович О.В.
Матвієнко А.С.
Оробець Л.Ю.
Симоненко П.М.
У частині сьомій статті 8 слова "програмою діяльності Кабінету Міністрів України" замінити словами "програмною заявою".
 
Враховано частково   7. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України виступає на пленарному засіданні Верховної Ради України з викладом основних положень проекту Програми діяльності майбутнього Кабінету Міністрів України та відповідає на запитання народних депутатів України.
 
    -53- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
У частині сьомій статті 8 слова «з програмою діяльності Кабінету Міністрів України» замінити словами «з викладом основних положень проекту Програми діяльності майбутнього Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
    -54- Зварич Р.М.
У частині сьомій статті 8 слова «програмою діяльності» замінити словами «програмною заявою».
 
Враховано частково    
    -55- Стецьків Т.С.
У частині сьомій статті 8 слова «з програмою діяльності Кабінету Міністрів України» замінити словами «з програмною заявою (або проектом Програми діяльності Кабінету Міністрів України)».
 
Враховано частково    
    -56- Боднар-Петровська О.Б.
У частині сьомій статті 8 слова "програмою діяльності Кабінету Міністрів України" замінити словами "проектом Програми діяльності Кабінету Міністрів України".
 
Враховано частково    
61. 8. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. Рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України і оформляється постановою Верховної Ради України.
 
-57- Ключковський Ю.Б.
У частині восьмій статті 8 виключити слова «приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України і», оскільки це питання регулюється статтею 91 Конституції України.
 
Враховано   8. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. Рішення оформляється постановою Верховної Ради України.
 
    -58- Писаренко В.В.
У частині восьмій статті 8 слова «у поіменному режимі» замінити словами «шляхом відкритого поіменного голосування».
 
Відхилено    
62. 9. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення на зазначену посаду в порядку, встановленому частинами другою, четвертою та п'ятою цієї статті.
 
-59- Лавринович О.В.
У частині дев’ятій статті 8 слова "частинами другою, четвертою та п’ятою" замінити на "частиною другою".
Частини п’яту-дев’яту цієї статті вважати відповідно частинами четвертою-восьмою.
 
Відхилено   9. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення на зазначену посаду в порядку, встановленому частинами другою, четвертою та п'ятою цієї статті.
10. Особа, призначена Прем’єр-міністром України, вступає на посаду в порядку, встановленому статтею 10 цього Закону. Після прийняття постанови Верховної Ради України про її призначення до вступу на посаду новопризначений Прем’єр-міністр України набуває повноважень проводити всі необхідні консультації щодо формування складу Кабінету Міністрів України та вносити подання, зазначені у частині першій статті 9 цього Закону, Програму діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 цього Закону.
 
    -60- Ключковський Ю.Б.
Статтю 8 доповнити новою частиною десятою у такій редакції:
«10. Особа, призначена Прем’єр-міністром України, вступає на посаду у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону. Після прийняття постанови Верховної Ради України про її призначення до вступу на посаду новопризначений Прем’єр-міністр України набуває повноважень проводити всі необхідні консультації щодо формування складу Кабінету Міністрів України та вносити подання, зазначені у частині першій статті 9 цього Закону та Програму діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 цього Закону».
 
Враховано    
63. Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України
 
64. 1. Члени Кабінету Міністрів України, крім Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
-61- Ключковський Ю.Б.
Частина першу статті 9 після слів «Кабінету Міністрів України, крім» доповнити словами та знаком «Прем’єр-міністра України,».
 
Враховано   1. Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України новопризначений Прем’єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України відповідно до вимог Конституції України та цього Закону. У цьому поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету Міністрів України.
 
    -62- Лавринович О.В.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
"1. Члени Кабінету Міністрів України, крім Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. Міністр оборони України та Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, яке вноситься не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання пропозиції коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України щодо кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України".
 
Відхилено    
    -63- Симоненко П.М.
У частині першій статті 9 зазначити термін, у який мають бути внесені до Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України (не пізніше, ніж на п’ятнадцятий день після одержання пропозиції коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України).
 
Відхилено    
    -64- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 9 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України новопризначений Прем’єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України відповідно до вимог Конституції України та цього Закону. У цьому поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету Міністрів України».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою та викласти її у такій редакції:
«3. Подання Прем’єр-міністра України, зазначене у частині другій цієї статті, стосовно персонального складу Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може вноситися окремо».
 
Враховано    
65. 2. Подання Прем’єр-міністра України про призначення членів Кабінету Міністрів України під час формування нового складу Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком.
 
-65- Лавринович О.В.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
"Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади членів Кабінету Міністрів України вносить коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України. Подання про призначення на посаду Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України вносить Президент України. Подання про призначення на посаду інших членів Кабінету Міністрів України вносить Прем’єр-міністр України".
 
Відхилено   3. Подання Прем’єр-міністра України, зазначене у частині другій цієї статті, стосовно персонального складу Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може вноситися окремо.
 
    -66- Логвиненко О.С.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
«Подання Прем’єр-міністра України про призначення на посаду членів кабінету Міністрів України під час його формування вноситься окремо на кожного члена Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
66. 3. Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
 
-67- Лавринович О.В.
Частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
"У разі невнесення Президентом України до Верховної Ради України кандидатур на посади Міністра оборони України чи Міністра закордонних справ України у строк, визначений частиною першою цієї статті, подання про призначення на відповідні посади вносить до Верховної Ради України коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України. Рішення коаліції про внесення до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України приймається на загальних зборах коаліції та підписується керівниками депутатських фракцій, що входять до складу коаліції. Подання про призначення Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України підписуються керівниками депутатських фракцій, що входять до складу коаліції, та оголошуються на пленарному засіданні особою, уповноваженою рішенням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України".
 
Відхилено   4. Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
 
67. 4. Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, зазначені у частинах першій та третій цієї статті, щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з:
 
-68- Лавринович О.В.
Частину четверту статті 9 викласти у такій редакції:
«Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з відомостями про:
1) освіту;
2) фах;
3) трудову діяльність та найсуттєвіші факти біографії;
4) декларацію про доходи;
5) членство у керівному органі чи наглядовій раді підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".
 
Відхилено   5. Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, зазначені у частинах першій та третій цієї статті, щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з:
 
68. 1) відомостями про громадянство;
 
-69- Симоненко П.М.
У частині четвертій статті 9 вилучити пункти 1 і 8 зі словами «1) відомостями про громадянство» та «8) відомостями про судимість кандидата».
 
Відхилено   1) відомостями про громадянство;
 
69. 2) відомостями про освіту;
 
   2) відомостями про освіту;
 
70. 3) відомостями про фах;
 
   3) відомостями про фах;
 
71. 4) відомостями про партійність;
 
-70- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 4 частини четвертої статті 9 виключити.
 
Відхилено   4) відомостями про партійність;
 
72. 5) відомостями про трудову діяльність і найсуттєвіші факти біографії;
 
-71- Зарубінський О.О.
У пункті 5 частини четвертої статті 9 слова «найсуттєвіші факти біографії» замінити словом «автобіографією».
 
Враховано   5) відомостями про трудову діяльність і автобіографією;
 
73. 6) декларацією про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання;
 
-72- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Пункт шостий частини четвертої статті 9 після слів «декларацією про» доповнити словами «особисті».
 
Враховано   6) декларацією про особисті доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання;
 
74. 7) відомостями про участь у керівному органі чи наглядовій раді підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;
 
   7) відомостями про участь у керівному органі чи наглядовій раді підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;
 
75. 8) відомостями про судимість кандидата.
 
   8) відомостями про судимість кандидата.
 
76. 5. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура.
 
-73- Лавринович О.В.
Частину п’яту статті 9 викласти у такій редакції:
"Подання Прем’єр-міністра України, Президента України чи коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України про призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України під час його формування можуть вноситися як списком, так і окремо на кожного члена Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено   5. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура.
6. Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їх питання.
 
    -74- Ключковський Ю.Б.
Статтю 9 доповнити новою частиною шостою у такій редакції:
«6. Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їх питання».
У зв’язку з цим частини шосту-дев’яту вважати відповідно частинами сьомою-десятою; у частині дев’ятій (новій десятій) слово «восьмою» замінити словом «дев’ятою».
 
Враховано    
77. 6. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України.
 
-75- Лавринович О.В.
Частину шосту статті 9 викласти у такій редакції:
"На кожну посаду пропонується одна кандидатура. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено   8. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення Верховної Ради України щодо призначення члена Кабінету Міністрів України приймається за його присутності.
 
    -76- Ключковський Ю.Б.
Частину шосту (нову сьому) статті 9 доповнити двома реченнями у такій редакції:
«Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення Верховної Ради України щодо призначення члена Кабінету Міністрів України приймається у його присутності».
 
Враховано    
    -77- Матвієнко А.С.
Статтю дев’яту після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«Якщо рішення про призначення нового складу Кабінету Міністрів України не прийнято, запропоновані кандидатури вважаються відхиленими. Повторні подання вносяться в порядку передбаченому цим законом та не виключають внесення попередніх кандидатур».
У зв’язку з цим частини сьому-дев’яту вважати відповідно частинами восьмою-десятою.
 
Враховано в іншій редакції   
78. 7. Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.
 
-78- Лавринович О.В.
Частину сьому статті 9 доповнити словами "У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України у семиденний строк вноситься подання кандидатури на зазначену посаду".
 
Відхилено   9. Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.
 
79. 8. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України, а у випадках, установлених Конституцією України, – Президент України вносить подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному цією статтею.
 
-79- Лавринович О.В.
Частину восьму статті 9 виключити. Відповідно частину 9 викласти у такій редакції:
"8. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) здійснюється в порядку, встановленому частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою цієї статті".
 
Відхилено   10. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України, а у випадках, установлених Конституцією України, – Президент України вносить подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному цією статтею.
 
    -80- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Частину восьму статті 9 після слова «кандидатури» доповнити словами «на посаду».
 
Враховано    
80. 9. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, передбачених частинами першою, третьою – восьмою цієї статті.
 
-81- Ключковський Ю.Б.
Статтю 9 доповнити новою частиною дванадцятою у такій редакції:
«12. Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону».
 
Враховано   11. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, передбачених частинами першою, третьою – восьмою цієї статті.
12. Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону.
 
81. Стаття 10. Набуття повноважень Кабінетом Міністрів України та членами Кабінету Міністрів України
 
-82- Ключковський Ю.Б.
Назву статті 10 викласти у редакції:
«Вступ на посаду членів Кабінету Міністрів України та початок роботи новосформованого Кабінету Міністрів України».
 
Враховано   Стаття 10. Вступ на посаду членів Кабінету Міністрів України та початок роботи новосформованого Кабінету Міністрів України
 
82. 1. Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, перед вступом на посаду на пленарному засіданні Верховної Ради України складає таку присягу:
 
-83- Лавринович О.В.
У частині першій статті 10 слова "Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України" замінити словами "Члени Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено   1. Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, у день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України таку присягу:
 
    -84- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Абзац перший частини першої статті 10 після слів і знаку «Кабінету Міністрів України, « доповнити словами «у день свого призначення».
 
Враховано    
    -85- Симоненко П.М.
У частині першій статті 10 встановити термін складання присяги особою, призначеною на посаду члена Кабінету Міністрів України (скажімо, не пізніше ніж у семи-десятиденний термін).
 
Відхилено    
    -86- Стецьків Т.С.
У частині першій статті 10 після слів «на пленарному засідання Верховної Ради України» доповнити словами «протягом п’ятнадцяти днів з моменту її призначення на посади члена Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
83. "Усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства".
 
   "Усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства".
 
84. 2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу зачитує Прем'єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів України.
 
-87- Лавринович О.В.
У частині другій статті 10 слова "При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України" виключити.
 
Відхилено   2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу зачитує Прем'єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів України.
 
85. 3. Підписаний текст присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України.
 
-88- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 10 викласти у такій редакції:
«3. Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду після складення присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України текст присяги зберігається в його особовій справі».
 
Враховано з редакційним уточненням  3. Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту складення присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України текст присяги зберігається в його особовій справі.
 
    -89- Зварич Р.М.
Статтю 10 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Член Кабінету Міністрів України, який відмовився від складення присяги, звільняється Верховною Радою України».
У зв’язку з цим частини четверту-шосту вважати відповідно частинами п’ятою-сьомою.
 
Відхилено    
86. 4. Акт Верховної Ради України про призначення особи членом Кабінету Міністрів України у разі відмови особи, яка призначена членом Кабінету Міністрів України, скласти присягу вважається скасованим.
 
-90- Лавринович О.В.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
"4. Член Кабінету Міністрів України, який відмовився від складення присяги, звільняється з посади Верховною Радою України".
 
Відхилено   4. Особа, яка у день свого призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України не склала присяги, вважається такою, що відмовилася від посади.
 
    -91- Стецьків Т.С.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
«4. Рішення Верховної Ради України про призначення особи членом Кабінету Міністрів України у разі відмови особи, яка призначена членом Кабінету Міністрів України скласти присягу скасовується Верховною Радою України».
 
Відхилено    
    -92- Симоненко П.М.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
«4. У разі відмови особи, яка призначена членом Кабінету Міністрів України, акт Верховної Ради України про призначення особи членом Кабінету Міністрів України скасовується Верховною Радою України».
 
Відхилено    
    -93- Боднар-Петровська О.Б.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
«4. У разі відмови особи, яка призначена членом Кабінету Міністрів України скласти присягу, Верховна Рада України скасовує акт про призначення цієї особи членом Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
    -94- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
«4. Особа, яка у день свого призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України не склала присяги, вважається такою, що відмовилася від посади».
 
Враховано    
    -95- Матвієнко А.С.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
«4. Постанова Верховної Ради України про призначення особи членом Кабінету Міністрів України вважається такою, що не набула чинності щодо особи, як відмовилась від складення присяги. Така особа не набуває повноважень члена Кабінету Міністрів України і не може пропонуватися як кандидатура до складу Кабінету Міністрів України протягом строку повноважень Верховної Ради України даного скликання».
 
Відхилено    
    -96- Писаренко В.В.
У частині четвертій статті 10 слово «акт» замінити словом «рішення», слово «скасованим» замінити словами «таким, що втратило чинність у відповідній частині з моменту відмови особи, яка призначена членом Кабінету Міністрів України, скласти присягу».
 
Відхилено    
87. 5. Кабінет Міністрів України набуває повноважень після складення присяги не менш як двома третинами його складу, що обчислюється виходячи із загальної чисельності членів попереднього складу Кабінету Міністрів України.
 
-97- Ключковський Ю.Б.
Частину п’яту статті 10 для приведення у відповідність із термінологією частини четвертої статті 115 Конституції України після слів «набуває повноважень» доповнити словами «та розпочинає роботу».
У частині п’ятій статті 10 слова «його складу, що обчислюється виходячи із загальної чисельності членів попереднього складу Кабінету Міністрів України» замінити словами «від його посадового складу, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону».
 
Враховано   5. Кабінет Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу після складення присяги не менше ніж двома третинами від його посадового складу, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону.
 
    -98- Матвієнко А.С.
Частину п’яту статті 10 викласти у такій редакції:
«5. Робота новосформованого Кабінету Міністрів України може розпочатись за умови складення присяги не менш як двома третинами членів його загального складу».
 
Враховано частково    
    -99- Лавринович О.В.
У частині п’ятій статті 10 слова "складу, що обчислюється виходячи із загальної чисельності членів попереднього складу Кабінету Міністрів України" замінити словом "членів".
 
Відхилено    
    -100- Зарубінський О.О.
Частину п’яту статті 10 після слів «чисельності членів» викласти у такій редакції:
«складу Кабінету Міністрів України запропонованого Програмою діяльності Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
    -101- Стецьків Т.С.
Писаренко В.В.
Зварич Р.М.
Боднар-Петровська О.Б.
У частині п’ятій статті 10 слова «що обчислюється виходячи із загальної чисельності членів попереднього складу Кабінету Міністрів України» виключити.
 
Враховано частково    
88. 6. Члени Кабінету Міністрів України, призначені на вакантні посади, вступають на посаду з моменту складення ними присяги та підписання її тексту відповідно до частини першої цієї статті.
 
-102- Ключковський Ю.Б.
Частину шосту статті 10 викласти у такій редакції:
«6. Член Кабінету Міністрів України, призначений на вакантну посаду у чинному складі Кабінету Міністрів України, у день свого призначення перед вступом на посаду особисто складає присягу на пленарному засіданні Верховної Ради України і невідкладно після цього підписує її текст».
 
Враховано   6. Член Кабінету Міністрів України, призначений на вакантну посаду у чинному складі Кабінету Міністрів України, у день свого призначення перед вступом на посаду особисто складає присягу на пленарному засіданні Верховної Ради України і невідкладно після цього підписує її текст.
 
    -103- Лавринович О.В.
Частину шосту статті 10 викласти у такій редакції:
"6. Постанова Верховної Ради України про призначення членів Кабінету Міністрів України та припинення повноважень Кабінету Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України, або відставку якого прийнято Верховною Радою України, приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України".
 
Відхилено    
    -104- Стецьків Т.С.
Частину шосту статті 10 викласти у такій редакції:
«6. Члени Кабінету Міністрів України, в тому числі призначені на вакантні посади, вступають на посаду з моменту складення ними присяги та підписання її тексту відповідно до частини першої цієї статті».
 
Відхилено    
    -105- Лавринович О.В.
Статтю 10 доповнити новою частиною сьомою у такій редакції:
"7. Члени Кабінету Міністрів України, призначені на вакантні посади, набувають повноважень з моменту складення ними присяги та підписання її тексту відповідно до частини першої цієї статті".
 
Відхилено    
89. Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України
 
-106- Лавринович О.В.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Програма діяльності Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України не пізніше ніж у тридцятиденний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України, в якій визначається стратегія його діяльності.
2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України перед розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України обговорюється в комітетах Верховної Ради України та депутатських фракціях.
3. Прем’єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України.
4. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час її обговорення в комітетах, депутатських фракціях та на пленарному засіданні Верховної Ради України.
5. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у вигляді Постанови Верховної Ради України".
 
Враховано частково   Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України
 
    -107- Оробець Л.Ю.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України
1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України визначає стратегію діяльності та завдання Кабінету Міністрів України на строк його повноважень.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях учасників коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України у частині зовнішньої, оборонної та безпекової політики повинна відповідати актам Президента України та посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.
2. Кабінет Міністрів України не пізніше ніж у двотижневий строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України.
3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України перед розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України обговорюється в комітетах Верховної Ради України та депутатських фракціях.
4. Прем’єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України.
5.Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час її обговорення в комітетах, депутатських фракціях та на пленарному засіданні Верховної Ради України, але у строк не більше двох тижнів з дня розгляду її на пленарному засіданні Верховної Ради.
6. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України. Несхвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України тягне за собою розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів України відповідно до статті 87 Конституції України».
 
Враховано частково    
    -108- Логвиненко О.С.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України не пізніше ніж у тридцятиденний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України, в якій визначається стратегія його діяльності.
2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України перед розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України обговорюється в комітетах Верховної Ради України та депутатських фракціях.
3. Прем’єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України.
4. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час її обговорення в комітетах, депутатських фракціях та на пленарному засіданні Верховної Ради України.
5. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у вигляді Постанови Верховної Ради України».
 
Враховано частково    
90. 1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
 
-109- Симоненко П.М.
Частину першу статті 11 доповнити словами:
«розглядається і затверджується сформованим Кабінетом Міністрів України та подається на розгляд Верховною Радою України.
 
Відхилено   1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
 
    -110- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 11 викласти у такій редакції:
«1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України визначає стратегію діяльності та завдання Кабінету Міністрів України на строк його повноважень.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях учасників коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України у частині зовнішньої, оборонної та безпекової політики повинна відповідати актам Президента України та посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України».
 
Відхилено    
    -111- Матвієнко А.С.
Частину першу статті 11 викласти в редакції чинного Закону:
«1. Кабінет Міністрів України не пізніше ніж у тридцятиденний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України, в якій визначається стратегія його діяльності».
 
Відхилено    
    -112- Джоджик Я.І.
Частину першу статті 11 проекту доповнити словами «та визначає цілі, завдання та стратегію діяльності Кабінету Міністрів України на час повноважень діючої Верховної Ради України».
 
Відхилено    
91. 2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України схвалюється Верховною Радою України одночасно з призначенням Прем'єр-міністра України.
 
-113- Симоненко П.М.
Частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
«Програма діяльності Кабінету Міністрів України, подана сформованим Кабінетом Міністрів України, розглядається і схвалюється Верховною Радою України».
 
Відхилено   2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної Ради України новопризначеним Прем’єр-міністром України разом із поданням про посадовий та персональний склад Кабінету Міністрів України, зазначеним у частині другій статті 9 цього Закону.
 
    -114- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
«2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної Ради України новопризначеним Прем’єр-міністром України разом із поданням посадового та персонального складу Кабінету Міністрів України, зазначеним у частині другій статті 9 цього Закону».
 
Враховано    
    -115- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
«2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України схвалюється у день набуття повноважень новим складом Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
    -116- Джоджик Я.І.
Частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України не пізніше ніж у тридцятиденний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
    -117- Зварич Р.М.
Частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
«2. Кабінет Міністрів України не пізніше ніж у тридцятиденний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України на строк своїх повноважень, в якій визначається стратегія його діяльності».
 
Відхилено    
92. 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України.
 
-118- Матвієнко А.С.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
«3. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість у десятиденний строк доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час її обговорення в комітетах, депутатських фракціях та на пленарному засіданні Верховної Ради України».
 
Враховано частково в редакції частини четвертої  3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України невідкладно після складення присяги членами новосформованого Кабінету Міністрів України та набуття ним повноважень відповідно до частини п’ятої статті 10 цього Закону. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України.
4. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Повторний розгляд Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховною Радою України проводиться не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після прийняття такого рішення.
 
    -119- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 11 доповнити першим реченням у такій редакції:
«3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України невідкладно після складення присяги членами новосформованого Кабінету Міністрів України та набуття ним повноважень відповідно до частини п’ятої статті 10 цього Закону... (далі – за текстом)».
 
Враховано    
    -120- Стецьків Т.С.
Статтю 11 доповнити новими частинами третьою та четвертою, виклавши їх у такій редакції:
«3. Прем’єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України.
4. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час її обговорення, але у строк не більше двох тижнів з дня набуття повноважень новим складом Кабінету Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -121- Джоджик Я.І.
Частину третю статті 11 замінити новими частинами третьою-десятою, які викласти у такій редакції:
«3. Для реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України Урядом щорічно розробляється План виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на наступний рік.
4. План виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України складається з розділів щодо кожного центральному органу виконавчої влади, які містять опис стану, перелік проблем та перелік заходів до кінця року, наступного за роком прийняття Плану виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, з зазначенням строків, етапності та індикаторів оцінки ефективності вказаних заходів.
5. Перший План виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України вноситься на розгляд Верховної Ради України одночасно з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Наступні щорічно подаються до 15 вересня і затверджуються до 15 грудня.
6. Програма діяльності Кабінету Міністрів України та План виконання Програми Кабінету Міністрів України перед розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України обговорюється в комітетах Верховної Ради України та депутатських фракціях.
7. Прем’єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України та щорічний План виконання Програми Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України.
8. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України та щорічний План виконання Програми Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час її обговорення в комітетах, депутатських фракціях та на пленарному засіданні Верховної Ради України.
9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України та щорічний План виконання Програми Кабінету Міністрів України вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Плану виконання Програми Кабінету Міністрів України приймається у вигляді Постанови Верховної Ради України.
10. Щорічно до 15 травня Кабінет Міністрів України подає Звіт про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів на основі виконання Плану виконання Програми Кабінету Міністрів України. Верховна рада України приймає рішення щодо стану виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів».
 
Відхилено    
    -122- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 11 доповнити новою частиною четвертою у такій редакції:
«4. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Повторний розгляд Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховною Радою України проводиться не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після прийняття такого рішення».
 
Враховано    
93. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
94. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
-123- Ключковський Ю.Б.
Назву Розділу ІІІ узгодити із статтею 115 Конституції України, для чого викласти її у такій редакції:
«СКЛАДЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВІДСТАВКА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ».
 
Враховано   СКЛАДЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВІДСТАВКА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
95. Стаття 12. Складення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради України
 
   Стаття 12. Складення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради України
 
96. 1. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
 
   1. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
 
97. 2. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем'єр-міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, та оголошується на першому засіданні новообраної Верховної Ради України.
 
   2. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем'єр-міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, та оголошується на першому засіданні новообраної Верховної Ради України.
 
98. Стаття 13. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України
 
-124- Ключковський Ю.Б.
У зв’язку з відсутністю у статті 115 Конституції України терміну «припинення повноважень» статтю 13 викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Відставка Кабінету Міністрів України
1. Відставка Кабінету Міністрів України наступає внаслідок:
1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;
2) відставки Прем’єр-міністра України;
3) смерті Прем’єр-міністра України».
 
Враховано   Стаття 13. Відставка Кабінету Міністрів України
 
    -125- Лавринович О.В.
У назві статті 13 перед словами "припинення повноважень" додати слово "Дострокове".
 
Відхилено    
    -126- Зварич Р.М.
Назву статті 13 викласти у такій редакції: «Дострокове припинення повноважень Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
    -127- Стецьків Т.С.
Статті 13, 15, 16 цього законопроекту сформулювати в редакції статей 13, 15, 16 чинного Закону, замінивши лише слова «медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я» словами «медичною комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
99. 1. Повноваження Кабінету Міністрів України припиняються у разі:
 
-128- Лавринович О.В.
У частині першій статті 13 після слова "припиняються" додати слово "достроково".
 
Відхилено   1. Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:
 
100. 1) відставки Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;
 
   1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;
 
101. 2) відставки Прем'єр-міністра України за поданою ним заявою;
 
   2) відставки Прем’єр-міністра України;
 
102. 3) відставки Прем'єр-міністра України у зв'язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я;
 
-129- Лавринович О.В.
У пункті 3 частини першої статті 13 слова "відставки Прем’єр-міністра України" замінити словами "припинення повноважень Прем’єр-міністра України".
 
Відхилено   3) смерті Прем’єр-міністра України.
 
    -130- Симоненко П.М.
У частині першій статті 13 виключити пункт 3, де передбачається можливість припинення повноважень Кабінету Міністрів України у разі «відставки Прем’єр-міністра України у зв’язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров’я», та пункт 4, де йдеться про припинення повноважень Кабінету Міністрів України у разі смерті Прем’єр-міністра, оскільки Конституція України (частина третя статті 115) не передбачає відставки всього складу Кабінету Міністрів України у таких випадках.
 
Відхилено    
    -131- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 3 частини першої статті 13 виключити.
 
Враховано    
103. 4) смерті Прем'єр-міністра України.
 
-132- Зварич Р.М.
Частину першу статті 13 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до Конституції України та Регламенту Верховної Ради України».
 
Відхилено      
104. Стаття 14. Відставка Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри
 
-133- Ключковський Ю.Б.
У назві статті 14 слова «у зв’язку з прийняттям» замінити словами «внаслідок прийняття» (це узгоджується з формулюванням частини четвертої цієї статті).
 
Враховано   Стаття 14. Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри
 
105. 1. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.
 
   1. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.
 
106. 2. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше ніж через десять днів після внесення пропозиції, на яке запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України.
 
   2. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше ніж через десять днів після внесення пропозиції, на яке запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України.
 
107. 3. Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
 
   3. Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
 
108. 4. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.
 
   4. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.
 
109. 5. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.
 
-134- Матвієнко А.С.
Частину п’яту статті 14 викласти у такій редакції:
«Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії».
 
Відхилено   5. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.
 
110. Стаття 15. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у разі відставки Прем'єр-міністра України
 
-135- Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Назву статті 15 викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок відставки Прем’єр-міністра України».
 
Враховано   Стаття 15. Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок відставки Прем’єр-міністра України
 
111. 1. Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
 
   1. Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
 
112. 2. Рішення про відставку Прем'єр-міністра України у зв'язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров'я може бути прийнято Верховною Радою України також на підставі відповідного медичного висновку.
 
-136- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
«2. Кабінет Міністрів України може звернутися до Верховної Ради України з поданням щодо розгляду питання про відставку Прем’єр-міністра України у зв’язку з неможливістю виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я на підставі медичного висновку, наданого медичною комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено      
    -137- Зарубінський О.О.
Абзац перший частини другої статті 15 викласти в новій редакції:
«2. Рішення про відставку Прем’єр-міністра України у зв'язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров'я приймається Верховною Радою України на підставі відповідного медичного висновку наданим тимчасовою спеціальною комісією, утвореною Верховною Радою України».
 
Відхилено    
    -138- Боднар-Петровська О.Б.
Частину другу статті 15 виключити.
У зв’язку з цим частини третю-п’яту вважати відповідно частинами другою-четвертою.
 
Враховано    
113. Медичний висновок щодо неможливості виконання Прем'єр-міністром України повноважень за станом здоров'я надається медичною комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України.
 
-139- Зарубінський О.О.
Абзац другий частини другої статті 15 виключити.
 
Враховано      
    -140- Лавринович О.В.
Частини другу, третю та четверту статті 15 викласти у наступній редакції:
"2. Верховна Рада України протягом десяти днів після надходження відповідної заяви розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра України.
3. Повноваження Прем’єр-міністра України припиняються з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України".
 
Враховано частково    
114. 3. Верховна Рада України протягом десяти днів після надходження відповідної заяви або медичного висновку, зазначеного в абзаці другому частини другої цієї статті, розглядає питання про відставку Прем'єр-міністра України.
 
-141- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 15 викласти в редакції:
«3. Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра України не пізніш як на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період».
 
Враховано   2. Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
 
    -142- Боднар-Петровська О.Б.
У частині третій статті 15 слова "або медичного висновку, зазначеного в абзаці другому частини другої цієї статті" виключити.
 
Враховано    
115. 4. Повноваження Прем'єр-міністра України припиняються з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
-143- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 15 слова «Повноваження Прем’єр-міністра України припиняються» замінити словами «Прем’єр-міністр України звільняється з посади».
 
Враховано   3. Прем'єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
116. 5. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
 
-144- Лавринович О.В.
У частині п’ятій статті 15 слово "відставка" замінити словами "прийняття Верховною Радою України рішення про відставку" та змінити нумерацію цієї частини на 4.
 
Враховано   4. Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
 
    -145- Лавринович О.В.
Додати статтю 16 наступного змісту:
"16. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв’язку з неможливістю виконання Прем’єр-міністром України повноважень за станом здоров'я
1. Рішення про припинення повноважень Прем’єр-міністра України у зв’язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров’я приймається Верховною Радою України на підставі відповідного медичного висновку.
2. Медичний висновок щодо неможливості виконання Прем’єр-міністром України повноважень за станом здоров’я надається медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
3. Припинення повноважень Прем’єр-міністра України у зв’язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров’я має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено    
117. Стаття 16. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у разі смерті Прем'єр-міністра України
 
-146- Ключковський Ю.Б.
У назві статті 16 слова «Припинення повноважень» замінити словом «Відставка» (що відповідає змісту статті).
 
Враховано   Стаття 16. Відставка Кабінету Міністрів України у разі смерті Прем'єр-міністра України
 
118. 1. Повноваження Прем'єр-міністра України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
 
-147- Писаренко В.В.
У частині першій статті 16 виключити слова «засвідченої свідоцтвом про смерть».
 
Відхилено   1. Повноваження Прем'єр-міністра України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
 
119. 2. Припинення повноважень Прем'єр-міністра України у разі його смерті має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
 
   2. Припинення повноважень Прем'єр-міністра України у разі його смерті має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
 
120. Стаття 17. Продовження виконання повноважень Кабінетом Міністрів України та окремими членами Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 17. Продовження виконання повноважень Кабінетом Міністрів України та окремими членами Кабінету Міністрів України
 
121. 1. Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або достроково припинив повноваження з підстав, передбачених статтею 13 цього Закону, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
 
-148- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 17 слова «достроково припинив повноваження» замінити словами «перебуває у відставці».
 
Враховано   1. Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці з підстав, передбачених статтею 13 цього Закону, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
 
    -149- Зарубінський О.О.
У частині першій статті 17 слово «достроково» виключити.
 
Враховано    
122. 2. У разі відставки Прем'єр-міністра України у зв'язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров'я або смертю Прем'єр-міністра України на період до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України повноваження Прем'єр-міністра України виконує Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
-150- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 17 слова «у зв’язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров’я або смертю» замінити словами «або смерті».
 
Враховано   2. У разі смерті Прем'єр-міністра України на період до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України повноваження Прем'єр-міністра України виконує Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
    -151- Боднар-Петровська О.Б.
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:
"2. У разі смерті Прем’єр-міністра України на період до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України повноваження Прем’єр-міністра України виконує Перший віце-Прем’єр-міністр України".
 
Враховано    
123. 3. У разі обрання члена Кабінету Міністрів України народним депутатом України новообраної Верховної Ради України він набуває повноважень народного депутата України у порядку, визначеному законом, без подання документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати повноваження члена Кабінету Міністрів України до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
 
-152- Лавринович О.В.
У частині третій статті 17 виключити слова "новообраної Верховної Ради України".
 
Відхилено   3. У разі обрання члена Кабінету Міністрів України народним депутатом України новообраної Верховної Ради України він набуває повноважень народного депутата України у порядку, визначеному законом, без подання документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати повноваження члена Кабінету Міністрів України до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
 
124. Стаття 18. Припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України
 
-153- Ключковський Ю.Б.
Назву статті 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України».
 
Враховано   Стаття 18. Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України
 
125. 1. Повноваження членів Кабінету Міністрів України припиняються у разі припинення повноважень Кабінету Міністрів України.
 
-154- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
«1. Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття його відставки Верховною Радою України».
 
Враховано   1. Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття його відставки Верховною Радою України.
 
126. 2. Повноваження члена Кабінету Міністрів України припиняються Верховною Радою України також у таких випадках:
 
-155- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції:
«2. Член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою України:
1) за поданням Прем’єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України);
2) за поданням Президента України – Міністр закордонних справ України та Міністр оборони України;
3) за власною ініціативою;
4) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку».
 
Враховано   2. Член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою України:
 
    -156- Лавринович О.В.
У частині другій статті 18 слово "члена" замінити на слово "членів".
 
Немає висновку    
127. 1) у разі звільнення його з посади за поданням Прем'єр-міністра України. Подання Прем'єр-міністра України щодо звільнення Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України вноситься за згодою Президента України;
 
-157- Лавринович О.В.
У пункті 1 частини другої статті 18 вилучити слово "його" та вилучити слова "Подання Прем’єр-міністра України щодо звільнення Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України вноситься за згодою Президента України".
 
Відхилено   1) за поданням Прем'єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України);
 
    -158- Писаренко В.В.
У пунктах 1, 2 частини другої статті 18 виключити будь-які згадування про згоду та подання Президента.
 
Відхилено    
128. 2) у разі звільнення Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України з посади за поданням Президента України;
 
-159- Лавринович О.В.
Пункт 2 частини другої статті 18 викласти у наступній редакції:
"за заявою про відставку члена Кабінету Міністрів України".
 
Враховано редакційно   2) за поданням Президента України – Міністр закордонних справ України та Міністр оборони України;
 
    -160- Симоненко П.М.
У частині другій статті 18 пункт 2 доповнити словами «або за рішенням Верховної Ради України», що відповідатиме змісту пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України.
 
Враховано редакційно    
    -161- Петренко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 2 частини другої статті 18 після слів «Президента України» доповнити словами «погодженим з Прем’єр-міністром України».
 
Відхилено    
    -162- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 18 доповнити пунктом 3 у такій редакції:
«3) у разі звільнення члена Кабінету Міністрів України з посади за ініціативи народного депутата України».
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
 
Враховано частково    
129. 3) у разі відставки члена Кабінету Міністрів України, в тому числі за поданою ним заявою, у зв'язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, наданим медичною комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України.
 
-163- Лавринович О.В.
У пункті 3 частини другої статті 18 слова "у разі відставки члена Кабінету Міністрів України, в тому числі за поданою ним заявою, у зв’язку з" замінити на "у разі" та після слова "утвореною" слова "Кабінетом Міністрів України" замінити на "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я".
 
Відхилено   3) за власною ініціативою;
4) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку.
 
    -164- Зарубінський О.О.
У пункті 3 частини другої статті 18 слова «медичною комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України» замінити словами «тимчасовою спеціальною комісією, утвореною Верховною Радою України».
 
Відхилено    
    -165- Зарубінський О.О.
У статтю 18 додати нову частину третю і викласти її у такій редакції:
«3. Подання Прем’єр-міністра України щодо звільнення з посади члена Кабінету Міністрів вноситься:
1) на вмотивовану вимогу не менш як половини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;
2) за рішенням прийнятим на засіданні Кабінету Міністрів України».
У зв’язку з цим частини третю та п’яту статті 18 вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою.
 
Відхилено    
130. 3. Повноваження члена Кабінету Міністрів України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
 
-166- Ключковський Ю.Б.
Частини третю і четверту статті 18 замінити частинами третьою-п’ятою, які викласти у такій редакції:
«3. Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови.
4. Член Кабінету Міністрів звільняється з посади з дня прийняття відповідного рішення Верховною Радою України.
5. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті».
 
Враховано   3. Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови.
4. Член Кабінету Міністрів звільняється з посади з дня прийняття відповідного рішення Верховною Радою України.
 
    -167- Писаренко В.В.
У частині третій статті 18 виключити слова «засвідченої свідоцтвом про смерть».
 
Відхилено    
131. 4. Рішення Верховної Ради України про припинення повноважень члена Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови.
 
-168- Лавринович О.В.
Частину четверту статті 18 доповнити словами "більшістю від конституційного складу Верховної Ради України".
 
Відхилено   5. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті.
 
    -169- Писаренко В.В.
Частину четверту статті 18 виключити.
 
Відхилено    
132. 5. Члени Кабінету Міністрів України замість тих, чиї повноваження припинено відповідно до цієї статті, призначаються на посаду у порядку, встановленому цим Законом, та набувають повноважень після складення ними присяги.
 
-170- Ключковський Ю.Б.
Частину п’яту (стару) замінити двома новими частинами шостою і сьомою, які викласти у такій редакції:
«6. Особа призначається на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому цим Законом, та вступає на посаду після складення нею присяги відповідно до частини шостої статті 10 цього Закону.
7. Усі члени Кабінету Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці, звільняються зі своїх посад з моменту початку роботи новосформованим Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 10 цього Закону».
 
Відхилено   6. Особа призначається на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому цим Законом, та вступає на посаду після складення присяги відповідно до частини шостої статті 10 цього Закону.
7. Усі члени Кабінету Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці, звільняються зі своїх посад з моменту початку роботи новосформованим Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 10 цього Закону.
 
    -171- Зарубінський О.О.
У статтю 18 додати нову частину шосту та викласти її у такій редакції:
«6. В разі, якщо Верховна Рада не підтримала рішення про звільнення за підставами вказаними в пунктах першому та другому частини другої цієї статті, повторне подання щодо цієї кандидатури може бути внесено не раніше, ніж через шість місяців після відповідного голосування».
Частину п’яту статті 18 вважати відповідно частиною сьомою.
 
Відхилено    
133. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
134. КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
   КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
135. Стаття 19. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 19. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України
 
136. 1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України та виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, протидії корупції, розв'язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної безпеки та обороноздатності.
 
-172- Лавринович О.В.
У частині першій статті 19 слова "актів Президента" замінити словами "указів Президента".
 
Відхилено   1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, а також Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, протидії корупції, розв'язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної безпеки та обороноздатності.
 
137. 2. Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції України та інших актів законодавства України, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів.
 
   2. Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції України та інших актів законодавства України, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів.
 
138. Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України
 
139. 1. Кабінет Міністрів України:
 
   1. Кабінет Міністрів України:
 
140. 1) у сфері економіки та фінансів:
 
   1) у сфері економіки та фінансів:
 
141. забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання національної економіки;
 
   забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання національної економіки;
 
142. забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку;
 
   забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку;
 
143. визначає доцільність розроблення та виконання державних цільових програм з урахуванням загальнодержавних пріоритетів;
 
   визначає доцільність розроблення та виконання державних цільових програм з урахуванням загальнодержавних пріоритетів;
 
144. здійснює відповідно до закону управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами, делегує в установленому законом порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання; забезпечує розроблення і виконання державних програм приватизації; подає Верховній Раді України пропозиції стосовно визначення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
 
-173- Мармазов Є.В.
В абзаці п’ятому пункту 1 частини першої статті 20 після слів «суб’єктам господарювання» подальший текст викласти у наступній редакції:
«...забезпечує розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів про затвердження державних програм приватизації, організовує виконання таких програм; подає Верховній Раді України законодавчі пропозиції стосовно визначення переліку об’єктів права державної власності, що н підлягають приватизації, або щодо виключення об’єктів з такого переліку».
 
Відхилено   здійснює відповідно до закону управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, делегує в установленому законом порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання; забезпечує розроблення і виконання державних програм приватизації; подає Верховній Раді України пропозиції стосовно визначення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
 
145. сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та забезпеченню соціальної спрямованості національної економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури;
 
   сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та соціальній спрямованості національної економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури;
 
146. забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов'язані з реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, забезпечує проведення державної промислової політики, визначає пріоритетні галузі промисловості, які потребують прискореного розвитку;
 
   забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов'язані з реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, забезпечує проведення державної промислової політики, визначає пріоритетні галузі промисловості, які потребують прискореного розвитку;
 
147. забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника;
 
-174- Кармазін Ю.А.
Доповнити пункт перший частини другої статті 20 абзацом дев’ятим у такій редакції:
«забезпечує захист прав споживачів та підвищення рівня якості їх життя».
 
Враховано з редакційним уточненням  забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника;
забезпечує захист прав споживачів та підвищення якості їх життя;
 
148. визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); утворює згідно із законом державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх використання;
 
   визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); утворює згідно із законом державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх використання;
 
149. забезпечує проведення державної аграрної політики, продовольчу безпеку держави;
 
   забезпечує проведення державної аграрної політики та продовольчу безпеку держави;
 
150. забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє стабільності грошової одиниці України;
 
   забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє стабільності грошової одиниці України;
 
151. розробляє проекти законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
 
   розробляє проекти законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
 
152. приймає рішення про використання коштів резервного фонду Державного бюджету України;
 
   приймає рішення про використання коштів резервного фонду Державного бюджету України;
 
153. обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск державних внутрішніх та зовнішніх позик, державних грошово-речових лотерей;
 
   обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск облігацій державних внутрішніх та зовнішніх позик, державних грошово-речових лотерей;
 
154. організовує державне страхування;
 
-175- Писаренко В.В.
У пункті 1 частини першої статті 20 виключити абзац п’ятнадцятий (щодо організації державного страхування).
 
Відхилено   організовує державне страхування;
 
155. забезпечує проведення державної політики цін, здійснює державне регулювання ціноутворення;
 
   забезпечує проведення державної політики цін, здійснює державне регулювання ціноутворення;
 
156. забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
   забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
157. організовує митну справу;
 
-176- Писаренко В.В.
В абзаці вісімнадцятому пункту 1 частини першої статті 20 слова «організовує митну справу» замінити словами «організовує та забезпечує здійснення митної справи відповідно до Митного кодексу України».
 
Враховано частково   організовує та забезпечує здійснення митної справи;
 
158. організовує роботу із складення платіжного балансу і зведеного валютного плану України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів;
 
-177- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
В абзаці дев’ятнадцятому пункту 1 частини першої статті 20 слова «організовує роботу із складення платіжного балансу і зведеного валютного плану» замінити словами «бере участь у складанні платіжного балансу та організовує роботу із складання зовнішньоторговельного балансу України».
 
Враховано   бере участь у складанні платіжного балансу та організовує роботу із складання зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів;
 
159. виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, фінансовими міжнародними організаціями, а в інших випадках - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 
   виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а в інших випадках - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 
160. 2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:
 
   2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:
 
161. забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;
 
-178- Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Боднар-Петровська О.Б.
Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини першої статті 20 доповнити новим абзацом третім у такій редакції:
«сприяє розвитку соціального діалогу, відповідно до закону проводить консультації із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та здійснення державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту».
 
Враховано   забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;
сприяє розвитку соціального діалогу, відповідно до закону проводить консультації із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та здійснення державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;
 
162. забезпечує підготовку проектів законів щодо державних соціальних стандартів та соціальних гарантій;
 
   забезпечує підготовку проектів законів щодо державних соціальних стандартів та соціальних гарантій;
 
163. забезпечує розроблення та виконання державних програм соціальної допомоги, вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населення;
 
   забезпечує розроблення та виконання державних програм соціальної допомоги, вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населення;
 
164. забезпечує проведення державної політики зайнятості населення, розроблення та виконання відповідних державних програм, вирішує питання профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси;
 
   забезпечує проведення державної політики зайнятості населення, розроблення та виконання відповідних державних програм, вирішує питання профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси;
 
165. забезпечує проведення державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури і доступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;
 
   забезпечує проведення державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури і доступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;
 
166. забезпечує проведення державної політики у сферах культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорони історичної та культурної спадщини, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України; створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, сприяє задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України;
 
   забезпечує проведення державної політики у сферах культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорони історичної та культурної спадщини, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України; створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, сприяє задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України;
 
167. забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров'я, освіти, культури і спорту, туристичного та рекреаційного господарства;
 
   забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров'я, освіти, культури і спорту, туристичного та рекреаційного господарства;
 
168. проводить державну політику у сфері інформатизації, сприяє становленню єдиного інформаційного простору на території України;
 
   проводить державну політику у сфері інформатизації, сприяє становленню єдиного інформаційного простору на території України;
 
169. забезпечує проведення науково-технічної політики, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України, розроблення і виконання загальнодержавних науково-технічних програм;
 
   забезпечує проведення науково-технічної політики, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України, розроблення і виконання загальнодержавних науково-технічних програм;
 
170. вживає заходів щодо вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;
 
   вживає заходів щодо вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;
 
171. визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;
 
   визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;
 
172. забезпечує проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та природокористування;
 
   забезпечує проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та природокористування;
 
173. забезпечує розроблення та виконання державних і міждержавних екологічних програм;
 
   забезпечує розроблення та виконання державних і міждержавних екологічних програм;
 
174. здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів;
 
   здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів;
 
175. приймає рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону праці та навколишнього природного середовища;
 
   приймає рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону праці та навколишнього природного середовища;
 
176. координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язану з охороною навколишнього природного середовища, виконанням державних, регіональних і міждержавних екологічних програм;
 
   координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язану з охороною навколишнього природного середовища, виконанням державних, регіональних і міждержавних екологічних програм;
 
177. забезпечує здійснення заходів, передбачених державними програмами ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, приймає рішення з питань ліквідації наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха;
 
   забезпечує здійснення заходів, передбачених державними програмами ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, приймає рішення з питань ліквідації наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха;
 
178. 3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:
 
   3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:
 
179. забезпечує проведення державної правової політики;
 
   забезпечує проведення державної правової політики;
 
180. здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;
 
   здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;
 
181. вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, протидії корупції;
 
   вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, протидії корупції;
 
182. здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень органами виконавчої влади та їх керівниками;
 
-179- Писаренко В.В.
В абзаці п’ятому пункту 3 частини першої статті 20 виключити слова «та їх керівниками».
 
Відхилено   здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень органами виконавчої влади та їх керівниками;
 
183. створює умови для вільного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та правової допомоги населенню;
 
   створює умови для вільного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та правової допомоги населенню;
 
184. забезпечує фінансування видатків на утримання судів у межах, визначених законом про Державний бюджет України, та створює належні умови для функціонування судів та діяльності суддів;
 
   забезпечує фінансування видатків на утримання судів у межах, визначених законом про Державний бюджет України, та створює належні умови для функціонування судів та діяльності суддів;
 
185. організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів, соціальний захист працівників зазначених органів та членів їхніх сімей;
 
   організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів, соціальний захист працівників зазначених органів та членів їхніх сімей;
 
186. 4) у сфері зовнішньої політики:
 
   4) у сфері зовнішньої політики:
 
187. забезпечує у межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України, розробляє та затверджує державні програми в цій сфері, погоджує програми перебування офіційних закордонних делегацій, до складу яких входять представники Кабінету Міністрів України, та інші пов'язані з цим документи;
 
   забезпечує у межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України, розробляє та затверджує державні програми в цій сфері, погоджує програми перебування офіційних закордонних делегацій, до складу яких входять представники Кабінету Міністрів України, та інші пов'язані з цим документи;
 
188. забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України;
 
   забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України;
 
189. приймає рішення про придбання за кордоном у власність України нерухомого майна (будівництва, реконструкції об'єктів) для потреб закордонних дипломатичних установ України;
 
   приймає рішення про придбання за кордоном у власність України нерухомого майна (будівництва, реконструкції об'єктів) для потреб закордонних дипломатичних установ України;
 
190. 5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:
 
   5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:
 
191. забезпечує охорону та захист державного кордону і території України;
 
-180- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому пункту п’ятого частини першої статті 20 слова «забезпечує охорону та захист» замінити словами «здійснює заходи щодо охорони та захисту»; в абзаці третьому слова «вживає заходів» замінити словами «здійснює заходи щодо».
 
Враховано   здійснює заходи щодо охорони та захисту державного кордону і території України;
 
192. вживає заходів щодо зміцнення національної безпеки України, розробляє та затверджує державні програми з цих питань;
 
-181- Логвиненко О.С.
Абзац третій пункту 5 частини першої статті 20 викласти у такій редакції:
«реалізує заходи щодо зміцнення національної безпеки України, розробляє та затверджує державні програми з цих питань».
 
Відхилено   здійснює заходи щодо зміцнення національної безпеки України, розробляє та затверджує державні програми з цих питань;
 
193. здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначає у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;
 
   здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначає у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;
 
194. вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;
 
   вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;
 
195. вирішує питання соціальних і правових гарантій для військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей;
 
   забезпечує соціальні і правові гарантії військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей;
 
196. здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;
 
   здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;
 
197. вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в миротворчих акціях у порядку, визначеному законом;
 
   вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в миротворчих акціях у порядку, визначеному законом;
 
198. визначає пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу;
 
   визначає пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу;
 
199. 6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби:
 
   6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби:
 
200. організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
 
   організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
 
201. здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади;
 
   здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади;
 
202. розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації витрат, пов'язаних з утриманням апарату управління;
 
   розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації витрат, пов'язаних з утриманням апарату управління;
 
203. утворює, реорганізовує та ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до закону в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, затверджує положення про зазначені органи;
 
   утворює, реорганізовує та ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до закону в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, затверджує положення про зазначені органи;
 
204. призначає постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України;
 
   призначає постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України;
 
205. застосовує дисциплінарні стягнення до керівників органів виконавчої влади та їх заступників, які є державними службовцями і призначаються Кабінетом Міністрів України;
 
-182- Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Трайдук М.Ф.
Абзац сьомий пункту 6 частини першої статті 20 викласти у такій редакції:
«вживає в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення та приймає відповідно до закону рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності: керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників; голів місцевих державних адміністрацій, крім звільнення їх з посади; інших посадових осіб, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   вживає в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення та приймає відповідно до закону рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності:
а) керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;
б) голів місцевих державних адміністрацій (крім звільнення їх з посади);
в) інших посадових осіб, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України;
 
    -183- Лавринович О.В.
У пункті 6 частини першої статті 20 виключити слова "і призначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
206. затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади;
 
   затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади;
 
207. визначає умови оплати праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки, а також грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу).
 
-184- Ключковський Ю.Б.
Абзац дев’ятий п. 6 частини першої статті 20 після слова «визначає» доповнити словами «відповідно до закону».
 
Враховано   визначає відповідно до закону умови оплати праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки, а також грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу).
 
208. 2. Кабінет Міністрів України здійснює також інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.
 
   2. Кабінет Міністрів України здійснює також інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.
 
209. Стаття 21. Передача Кабінетом Міністрів України своїх повноважень
 
-185- Писаренко В.В.
Статтю 21 виключити із законопроекту.
Відповідно змінити нумерацію наступних статей.
 
Відхилено   Стаття 21. Передача Кабінетом Міністрів України своїх повноважень
 
210. 1. Кабінет Міністрів України у випадках, передбачених законами України, може передавати для тимчасового виконання власні окремі повноваження, окремі повноваження центральних органів виконавчої влади іншим органам виконавчої влади з одночасною передачею їм фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання таких повноважень.
 
-186- Лавринович О.В.
У частині першій статті 21 слова "у випадках, передбачених законами України, може передавати для тимчасового виконання власні окремі повноваження, окремі повноваження центральних органів виконавчої влади іншим органам виконавчої влади" замінити словами "може в разі потреби передавати окремі свої повноваження центральним та місцевим органам виконавчої влади, якщо це не заборонено законом".
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України у випадках, передбачених законами України, може передавати для тимчасового виконання окремі власні повноваження, окремі повноваження центральних органів виконавчої влади іншим органам виконавчої влади з одночасною передачею їм фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання таких повноважень.
 
    -187- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 21 викласти у такій редакції:
«1. Кабінет Міністрів України може передавати, якщо це не заборонено законом, для тимчасового виконання власні окремі повноваження, окремі повноваження центральних органів виконавчої влади іншим органам виконавчої влади з одночасною передачею їм фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання таких повноважень».
 
Відхилено    
211. 2. Кабінет Міністрів України контролює здійснення переданих ним повноважень, несе відповідальність за результати їх здійснення.
 
-188- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 21 доповнити новим реченням другим у такій редакції:
«При неналежному виконанні повноваження, переданого іншому органу виконавчої влади, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про передачу цього повноваження».
 
Враховано   2. Кабінет Міністрів України контролює здійснення переданих ним повноважень, несе відповідальність за результати їх здійснення. При неналежному виконанні повноваження, переданого іншому органу виконавчої влади, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про передачу цього повноваження.
 
212. Розділ V
 
   Розділ V
 
213. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 
   ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 
214. Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
 
   Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
 
215. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного та державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, додержання прав і свобод людини та громадянина.
 
-189- Писаренко В.В.
У частині першій статті 22 виключити слова «які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного та державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, додержання прав і свобод людини та громадянина».
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного та державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, додержання прав і свобод людини та громадянина.
 
    -190- Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Статтю 22 доповнити новою частиною у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України утворює у системі міністерств урядові органи, затверджує положення про них, призначає та звільняє їх керівників».
 
Враховано    
216. 2. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому.
 
   2. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому.
 
217. 3. Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри.
 
   3. Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри.
 
218. 4. Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується міністрами. Питання діяльності таких центральних органів виконавчої влади представляють відповідні міністри, до сфери спрямування і координації яких належать ці органи.
 
-191- Лавринович О.В.
У частині четвертій статті 22 слова "Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується міністрами" виключити; після слів "Питання діяльності" слово "таких" замінити словом "інших"; слова "відповідні міністри" замінити словами "члени Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено   4. Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується міністрами. Питання діяльності таких центральних органів виконавчої влади представляють відповідні міністри, до сфери спрямування і координації яких належать ці органи.
5. Кабінет Міністрів України утворює у системі міністерств урядові органи, затверджує положення про них, призначає та звільняє їх керівників.
6. Урядові органи відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні міністру, у системі міністерства якого вони створені та функціонують.
 
    -192- Стецьків Т.С.
Частину четверту статті 22 викласти у такій редакції:
«4. Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується міністрами. Питання діяльності таких центральних органів виконавчої влади у відносинах з Президентом України та Верховною Радою України представляють відповідні міністри, до сфери спрямування і координації яких належать ці органи».
 
Відхилено    
    -193- Стецьків Т.С.
Статтю 22 доповнити новою частиною п’ятою, яку викласти у такій редакції:
«5. Урядові органи відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні міністру, у системі міністерства якого вони створені та функціонують. Питання, віднесені до компетенції урядових органів у Кабінеті Міністрів України представляють міністри, в системі міністерств яких функціонують відповідні урядові органи».
 
Враховано з редакційним уточненням   
219. 5. Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади.
 
-194- Матвієнко А.С.
Частину п’яту статті 22 після слів «граничну чисельність» доповнити словами «державних службовців і».
 
Відхилено   7. Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади.
 
220. 6. Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.
 
   8. Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.
 
221. 7. Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади:
 
-195- Лавринович О.В.
Частину сьому статті 22 викласти у наступній редакції:
"Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади:
1) за поданням Прем’єр-міністра України - керівників центральних органів виконавчої влади, а також членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України;
2) за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій міністрів - перших заступників та заступників міністрів;
3) за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій членів Кабінету Міністрів України, до сфери спрямування і координації яких належать центральні органи виконавчої влади, - перших заступників та заступників керівників цих органів".
 
Враховано частково у редакції нового пункту 2  9. Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади:
 
222. 1) керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, – за поданням Прем'єр-міністра України, якщо інше не передбачено Конституцією України і законами України;
 
-196- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 1 частини сьомої статті 22 слова "якщо інше не передбачено Конституцією України і законами України" виключити.
 
Враховано   1) керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, – за поданням Прем'єр-міністра України;
2) відповідно до закону членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, – за поданням Прем’єр-міністра України;
 
    -197- Стецьків Т.С.
У частині сьомій статті 22 пункт 1 доповнити другим реченням у такій редакції:
«Керівників урядових органів – за поданням міністра, у системі міністерства якого функціонують ці урядові органи».
 
Враховано в редакції нового пункту 5   
    -198- Оробець Л.Ю.
Пункт 1 частини сьомої статті 22 викласти у такій редакції:
«1) керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, – за поданням Прем’єр-міністра України, якщо інше не передбачено Конституцією України і законами України. Кандидатури керівників інших центральних органів виконавчої влади Прем’єр-міністр України вносить за пропозицією міністра, до сфери спрямування та координації яких належать центральні органи виконавчої влади».
 
Відхилено    
    -199- Матвієнко А.С.
Частину сьому статті 22 після пункту першого доповнити новим пунктом 2 у такій редакції:
"2) за поданням Прем’єр-Міністра України у порядку, визначеному законодавством про державну службу – Державного Секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, державних секретарів міністерств та їх заступників".
У зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4.
 
Відхилено    
223. 2) перших заступників і заступників міністрів – за поданням міністрів;
 
-200- Стецьків Т.С.
У пункті 2 частини сьомої статті 22 виключити слова «перших заступників і».
 
Відхилено   3) перших заступників і заступників міністрів – за поданням міністрів;
 
224. 3) перших заступників та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади – за поданням міністрів, до сфери спрямування та координації яких належать центральні органи виконавчої влади.
 
-201- Оробець Л.Ю.
Пункт 3 частини сьомої статті 22 викласти у такій редакції:
«3) Першого заступника та заступників Міністра Кабінету Міністрів України – за поданням Прем’єр-міністра України в порядку, визначеному законодавством про державну службу».
 
Відхилено   4) перших заступників і заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади – за поданням міністрів, до сфери спрямування та координації яких належать ці органи, у порядку, визначеному законодавством про державну службу;
5) керівників урядових органів – за поданням міністра, у системі міністерства якого функціонують відповідні органи.
 
    -202- Кармазін Ю.А.
У пункті 3 частини сьомої статті 22 слова «за поданням міністрів, до сфери спрямування та координації яких належать центральні органи виконавчої влади» замінити словами «за поданням керівників центральних органів виконавчої влади».
 
Відхилено    
    -203- Матвієнко А.С.
Пункт 3 (новий 4) частини сьомої статті 22 після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "у порядку, визначеному законодавством про державну службу".
 
Враховано    
    -204- Стецьків Т.С.
У частині сьомій статті 22 пункт 3 замінити двома новими пунктами 3 і 4, виклавши їх у такій редакції:
«3) Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників – за поданням Прем’єр-міністра України в порядку, визначеному законодавством про державну службу;
4) державних секретарів міністерств та їх заступників - відповідно до законодавства про державну службу».
 
Відхилено    
    -205- Зварич Р.М.
Частину сьому статті 22 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4) відповідно до законодавства про державну службу – державних секретарів міністерств та їх заступників».
 
Відхилено    
    -206- Зварич Р.М.
Статтю 22 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
«8. Посади державних секретарів та їх заступників належать до посад державної служби, проходження якої регулюється законодавством про державну службу та про працю».
У зв’язку з цим частину восьму вважати відповідно частиною дев’ятою.
 
Відхилено    
225. 8. Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими центральними органами виконавчої влади можуть визначатися законами України.
 
-207- Кармазін Ю.А.
Частину восьму статті 22 виключити.
 
Відхилено   10. Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими центральними органами виконавчої влади можуть визначатися законами України.
 
    -208- Стецьків Т.С.
Для забезпечення належної легітимності відносин щодо «спрямування і координації» доповнити Закон статтею такого змісту:
«Стаття__. Спрямування і координація діяльності центрального органу виконавчої влади через міністра
1. Діяльність центрального органу виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України спрямовується та координується через міністра шляхом:
1) формування державної політики у відповідній сфері та здійснення контролю за її проведенням центральним органом виконавчої влади;
2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених центральним органом виконавчої влади проектів нормативно-правових актів;
3) погодження проектів нормативно-правових актів відповідного центрального органу виконавчої влади;
4) визначення порядку обміну інформацією між міністром та відповідним центральним органом виконавчої влади;
5) затвердження структури відповідного центрального органу виконавчої влади;
6) внесення пропозицій Прем’єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади Кабінетом Міністрів України керівника відповідного центрального органу виконавчої влади;
7) погодження рішення керівника центрального органу виконавчої влади про утворення, реорганізацію та ліквідацію територіальних органів центрального органу виконавчої влади».
 
Відхилено    
226. Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами
 
   Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами
 
227. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України і актів Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим. Кабінет Міністрів України має право одержувати від Ради міністрів Автономної Республіки Крим інформацію з питань її діяльності.
 
-209- Лавринович О.В.
У частині першій статті 23 виключити слова "постанов Верховної Ради України".
 
Враховано   1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України і актів Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим. Кабінет Міністрів України має право одержувати від Ради міністрів Автономної Республіки Крим інформацію з питань її діяльності.
 
228. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінетові Міністрів України з питань виконання нею державних функцій і повноважень.
 
-210- Писаренко В.В.
У частині другій статті 23 слова «державних функцій і повноважень» замінити словами «актів, вказаних у частині першій цієї статті».
 
Відхилено   2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінетові Міністрів України з питань виконання нею державних функцій і повноважень.
 
229. 3. Кабінет Міністрів України заслуховує звіти Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань виконання Радою міністрів Автономної Республіки Крим державних функцій і повноважень.
 
-211- Писаренко В.В.
У частині третій статті 23 слова «державних функцій і повноважень» замінити словами «актів, вказаних у частині першій цієї статті».
 
Відхилено   3. Кабінет Міністрів України заслуховує звіти Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань виконання Радою міністрів Автономної Республіки Крим державних функцій і повноважень.
 
230. 4. Кабінет Міністрів України встановлює порядок участі Ради міністрів Автономної Республіки Крим та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм, інших заходів загальнодержавного значення.
 
-212- Писаренко В.В.
Частину четверту статті 23 після слова «України» доповнити словами «відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим».
 
Відхилено   4. Кабінет Міністрів України встановлює порядок участі Ради міністрів Автономної Республіки Крим та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм, інших заходів загальнодержавного значення.
 
231. 5. У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України та до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з поданням про звільнення його з посади.
 
   5. У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України та до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з поданням про звільнення його з посади.
 
232. Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями
 
   Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями
 
233. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих місцевим державним адміністраціям повноважень.
 
-213- Писаренко В.В.
У частині першій статті 24 слова «місцевим державним адміністраціям» замінити словами «місцевим органам виконавчої влади».
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих місцевим державним адміністраціям повноважень.
 
234. 2. Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо:
 
-214- Лавринович О.В.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України на своїх засіданнях розглядає питання щодо призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій і вносить Президентові України відповідні подання.
Кабінет Міністрів України погоджує кандидатури заступників голів місцевих державних адміністрацій, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання Кабінету Міністрів України".
 
Враховано з редакційним уточненням  2. Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо:
 
    -215- Логвиненко О.С.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
«2. Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо внесення Президентові України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій.
На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання щодо призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, запрошується відповідний голова обласної державної адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення».
 
Враховано з редакційним уточненням у тексті нової частини третьої   
235. внесення Президентові України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій;
 
   призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій і внесення Президентові України відповідних подань;
погодження кандидатур заступників голів місцевих державних адміністрацій, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання Кабінету Міністрів України;
 
236. надання у випадку вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації або підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, згоди на призначення відповідного керівника. На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається це питання, запрошується відповідний голова обласної державної адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.
 
-216- Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частину другу статті 24 доповнити новим абзацом у такій редакції:
«подання Президентові України пропозицій щодо скасування актів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, з одночасним зупиненням їх дії».
 
Враховано частково   надання у разу вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації або підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, згоди на призначення відповідного керівника;
подання Президентові України пропозицій щодо скасування актів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України з одночасним зупиненням їх дії.
3. На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання щодо призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управління міністерства, або іншого центрального органу виконавчої влади, запрошується відповідний голова обласної державної адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.
 
237. 3. Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України. Місцеві державні адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України у межах його повноважень.
 
   4. Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України. Місцеві державні адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України у межах його повноважень.
 
238. 4. Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з питань їх діяльності.
 
   5. Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з питань їх діяльності.
 
239. У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України звертається до Президента України з поданням про притягнення голови місцевої державної адміністрації до дисциплінарної відповідальності або про звільнення його з посади.
 
-217- Лавринович О.В.
У частині четвертій статті 24 слова "звертається до Президента України з поданням про притягнення голови місцевої державної адміністрації до дисциплінарної відповідальності або про звільнення його з посади" замінити словами "має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади".
 
Враховано в іншій редакції     
240. 5. Кабінет Міністрів України затверджує типовий регламент місцевих державних адміністрацій, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій і типові положення про них, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання.
 
   6. Кабінет Міністрів України затверджує типовий регламент місцевих державних адміністрацій, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій і типові положення про них, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання.
 
241. 6. Проекти актів законодавства з питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць надсилаються для погодження з відповідними місцевими державними адміністраціями. Кабінет Міністрів України перед прийняттям таких актів розглядає зауваження та пропозиції, подані місцевими державними адміністраціями.
 
   7. Проекти актів законодавства з питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць надсилаються для погодження з відповідними місцевими державними адміністраціями. Кабінет Міністрів України перед прийняттям таких актів розглядає зауваження та пропозиції, подані місцевими державними адміністраціями.
 
242. 7. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
 
   8. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
 
243. 8. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації подають пропозиції з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для подальшого подання їх Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади.
 
-218- Лавринович О.В.
Статтю 24 доповнити частиною дев’ятою у такій редакції:
"9. Кабінет Міністрів України може скасовувати акти місцевих державних адміністрацій повністю чи в окремих частинах".
 
Відхилено   9. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації подають пропозиції з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для подальшого подання їх Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади.
 
244. Стаття 25. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями
 
   Стаття 25. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями
 
245. 1. Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати відповідно до закону державні господарські об'єднання, підприємства, установи та організації, зокрема для здійснення окремих функцій з управління об'єктами державної власності. Кабінет Міністрів України затверджує положення та статути державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, розмір асигнувань на їх утримання і граничну чисельність працівників, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності.
 
-219- Писаренко В.В.
Частину першу статті 25 викласти у такій редакції:
«1. Кабінет Міністрів України у відносинах з державними господарськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями здійснює повноваження відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та інших законів України».
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати відповідно до закону державні господарські об'єднання, підприємства, установи та організації, зокрема для здійснення окремих функцій з управління об'єктами державної власності. Кабінет Міністрів України затверджує положення та статути державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, розмір асигнувань на їх утримання і граничну чисельність працівників, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності.
 
246. 2. Кабінет Міністрів України визначає методологію затвердження фінансових планів державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій і обчислення обсягу доходів бюджету від управління державними корпоративними правами.
 
   2. Кабінет Міністрів України визначає методологію затвердження фінансових планів державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій і обчислення обсягу доходів бюджету від управління державними корпоративними правами.
 
247. 3. Кабінет Міністрів України відповідно до законодавства координує та контролює діяльність зазначених державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій.
 
-220- Лавринович О.В.
У частині третій статті 25 слова "відповідно до законодавства" замінити на "у передбачених законодавством межах".
 
Відхилено   3. Кабінет Міністрів України відповідно до законодавства координує та контролює діяльність зазначених державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій.
 
248. 4. Керівники державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, несуть персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за результати роботи цих об'єднань, підприємств, установ та організацій, ефективне використання державного майна.
 
   4. Керівники державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, несуть персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за результати роботи цих об'єднань, підприємств, установ та організацій, ефективне використання державного майна.
 
249. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
250. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
 
   ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
 
251. Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України
 
   Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України
 
252. 1. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України.
 
-221- Зварич Р.М.
Частину першу статті 26 після слів «Президентом України» доповнити словами: «та керується у своїй діяльності актами Президента України, виданими на основі та на виконання Конституції та законів України».
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України.
 
    -222- Лавринович О.В.
Частину першу статті 26 доповнити словами "у межах, передбачених Конституцією України, та керується у своїй діяльності указами Президента України, виданими на основі та на виконання Конституції і законів України".
 
Відхилено    
    -223- Стецьків Т.С.
Частини першу і другу статті 26 об’єднати.
Відповідно змінюється нумерацію наступних частин.
 
Відхилено    
253. 2. Президент України має право внести Верховній Раді України пропозицію щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України.
 
-224- Лавринович О.В.
Частину другу статті 26 викласти у такій редакції:
"2. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання".
 
Відхилено   2. Президент України має право внести Верховній Раді України пропозицію щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України.
 
254. 3. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання актів Президента України.
 
-225- Оробець Л.Ю.
Стецьків Т.С.
Частину третю після слів «Кабінет Міністрів України» доповнити словами і знаками «у випадках, передбачених Конституцією та законами України,».
 
Відхилено   3. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання актів Президента України.
 
    -226- Симоненко П.М.
Логвиненко О.С.
Писаренко В.В.
Частину третю статті 26 виключити.
 
Відхилено    
    -227- Лавринович О.В.
Частини третю та четверту статті 26 викласти у наступній редакції:
"3. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктом 5 частини першої статті 106 Конституції України, щодо призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і Міністра закордонних справ України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктом 23 частини першої статті 106 Конституції України, щодо утворення судів у визначеному законом порядку скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і Міністра юстиції України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 18 та 21 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, який визначається Прем’єр-міністром України.
4. Акт Президента України, що підлягає скріпленню підписами Прем’єр-міністра України та міністра, відповідального за акт та його виконання, після надходження до Секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно надсилається відповідному міністрові".
 
Відхилено    
255. 4. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, невідкладно скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
 
-228- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 26 слово «невідкладно» виключити.
 
Враховано   4. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
 
    -229- Стецьків Т.С.
Частину четверту статті 26 викласти у такій редакції:
«4. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання. Загальна тривалість процедури скріплення акта Президента України підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, не може перевищувати трьох робочих днів з моменту надходження такого акта до Секретаріату Кабінету Міністрів України. У разі якщо Прем’єр-міністр України, міністр, відповідальний за акт та його виконання, вважають неможливим скріплення підписами акта Президента України, вони повертають такий акт із викладенням у супровідному листі мотивів своїх рішень. Акт Президента України скріплений підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, офіційно оприлюднюються на загальних підставах із зазначенням посадових осіб, підписами яких скріплені ці акти».
 
Відхилено    
    -230- Симоненко П.М.
У частині четвертій статті 26 виключити слово «невідкладно» і залишити в силі формулювання частин третьої-одинадцятої статті 27 чинного закону, які регламентують порядок скріплення підписами Прем’єр-міністра України та відповідного міністра актів Президента України.
Для цього після частини четвертої додати нові частини п’яту-тринадцяту, виклавши їх в редакції чинного Закону:
«5. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктом 5 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР), щодо призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і Міністра закордонних справ України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктом 23 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР), щодо утворення судів у визначеному законом порядку скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і Міністра юстиції України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 18 та 21 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР), скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, який визначається Прем’єр-міністром України.
6. Акт Президента України, що підлягає скріпленню підписами Прем’єр-міністра України та міністра, відповідального за акт та його виконання, після надходження до Секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно надсилається відповідному міністрові.
7. Міністр, відповідальний за акт Президента України та його виконання, протягом одного робочого дня з моменту отримання такого акта скріплює його своїм підписом і повертає до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
8. Прем’єр-міністр України протягом одного робочого дня з моменту отримання акта Президента України, скріпленого підписом міністра, відповідального за акт та його виконання, скріплює такий акт своїм підписом і надсилає його Президентові України.
9. Скріплення акта Президента України здійснюється шляхом вчинення підписів Прем’єр-міністром України і міністром, відповідальним за акт та його виконання, на підписаному Президентом України аркуші оригінального примірника такого акта.
10. Загальна тривалість процедури скріплення акта Президента України підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, не може перевищувати трьох робочих днів з моменту надходження такого акта до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
11. У разі якщо Прем’єр-міністр України, міністр, відповідальний за акт та його виконання, вважають неможливим скріплення підписами акта Президента України, вони повертають такий акт із викладенням у супровідному листі мотивів своїх рішень у строки, встановлені цією статтею для скріплення акта Президента України.
12. Акти Президента України, що стосуються внесення змін і доповнень до актів Президента України, виданих у межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР), та скріплених підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, або про скасування чи визнання їх такими, що втратили чинність, підлягають скріпленню підписами тих самих посадових осіб.
13. Акти Президента України, що скріплені підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, офіційно оприлюднюються на загальних підставах із зазначенням посадових осіб, підписами яких скріплені ці акти».
 
Враховано частково    
    -231- Оробець Л.Ю.
Статтю 26 після частини четвертої доповнити новими частинами п’ятою-тринадцятою, виклавши їх у такій редакції:
«5. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктом 5 частини першої статті 106 Конституції України, щодо призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і Міністра закордонних справ України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктом 23 частини першої статті 106 Конституції України, щодо утворення судів у визначеному законом порядку скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і Міністра юстиції України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 18 та 21 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, який визначається Прем’єр-міністром України.
6. Акт Президента України, що підлягає скріпленню підписами Прем’єр-міністра України та міністра, відповідального за акт та його виконання, після надходження до Секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно надсилається відповідному міністрові.
7. Міністр, відповідальний за акт Президента України та його виконання, протягом одного робочого дня з моменту отримання такого акта скріплює його своїм підписом і повертає до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
8. Прем’єр-міністр України протягом одного робочого дня з моменту отримання акта Президента України, скріпленого підписом міністра, відповідального за акт та його виконання, скріплює такий акт своїм підписом і надсилає його Президентові України.
9. Скріплення акта Президента України здійснюється шляхом вчинення підписів Прем’єр-міністром України і міністром, відповідальним за акт та його виконання, на підписаному Президентом України аркуші оригінального примірника такого акта.
10. Загальна тривалість процедури скріплення акта Президента України підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, не може перевищувати двох робочих днів з моменту надходження такого акта до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
11. У разі якщо Прем’єр-міністр України, міністр, відповідальний за акт та його виконання, вважають неможливим скріплення підписами акта Президента України, вони повертають такий акт із викладенням у супровідному листі мотивів своїх рішень у строки, встановлені цією статтею для скріплення акта Президента України.
12. Акти Президента України, що стосуються внесення змін і доповнень до актів Президента України, виданих у межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України, та скріплених підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, або про скасування чи визнання їх такими, що втратили чинність, підлягають скріпленню підписами тих самих посадових осіб.
13. Акти Президента України, що скріплені підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, офіційно оприлюднюються на загальних підставах із зазначенням посадових осіб, підписами яких скріплені ці акти».
У зв’язку з цим частини п’яту-сьому вважати відповідно частинами чотирнадцятою-шістнадцятою.
 
Відхилено    
256. 5. Кабінет Міністрів України відповідає на звернення Президента України, проводить у разі потреби консультації з Президентом України.
 
-232- Логвиненко О.С.
Частину п’яту статті 26 виключити.
 
Відхилено   5. Кабінет Міністрів України відповідає на звернення Президента України, у разі потреби проводить консультації з Президентом України.
 
    -233- Лавринович О.В.
Частини п’яту, шосту, сьому статті 26 викласти у наступній редакції:
"5. Міністр, відповідальний за акт Президента України та його виконання, протягом одного робочого дня з моменту отримання такого акта скріплює його своїм підписом і повертає до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
6. Прем’єр-міністр України протягом одного робочого дня з моменту отримання акта Президента України, скріпленого підписом міністра, відповідального за акт та його виконання, скріплює такий акт своїм підписом і надсилає його Президентові України.
7. Скріплення акта Президента України здійснюється шляхом вчинення підписів Прем’єр-міністром України і міністром, відповідальним за акт та його виконання, на підписаному Президентом України аркуші оригінального примірника такого акта".
 
Відхилено    
257. 6. У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь Президент України або уповноважений ним представник.
 
   6. У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь Президент України або уповноважений ним представник.
 
258. 7. Особи, уповноважені Президентом України, мають право брати участь у засіданнях урядових комітетів.
 
-234- Лавринович О.В.
У статті 26 додати частини восьму – одинадцяту такого змісту:
"8. Загальна тривалість процедури скріплення акта Президента України підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, не може перевищувати трьох робочих днів з моменту надходження такого акта до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
9. У разі якщо Прем’єр-міністр України, міністр, відповідальний за акт та його виконання, вважають неможливим скріплення підписами акта Президента України, вони повертають такий акт із викладенням у супровідному листі мотивів своїх рішень у строки, встановлені цією статтею для скріплення акта Президента України.
10. Акти Президента України, що стосуються внесення змін і доповнень до актів Президента України, виданих у межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України, та скріплених підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, або про скасування чи визнання їх такими, що втратили чинність, підлягають скріпленню підписами тих самих посадових осіб.
11. Акти Президента України, що скріплені підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, офіційно оприлюднюються на загальних підставах із зазначенням посадових осіб, підписами яких скріплені ці акти".
 
Відхилено   7. Особи, уповноважені Президентом України, мають право брати участь у засіданнях урядових комітетів.
 
259. Стаття 27. Внесення Кабінетом Міністрів України пропозицій з питань, що стосуються повноважень Президента України
 
   Стаття 27. Внесення Кабінетом Міністрів України пропозицій з питань, що стосуються повноважень Президента України
 
260. 1. Кабінет Міністрів України на виконання актів Президента України здійснює підготовку проектів законів та актів Президента України, готує з власної ініціативи проекти актів Президента України з питань, що належать до повноважень Президента України.
 
-235- Лавринович О.В.
Частину першу статті 27 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України з власної ініціативи чи на виконання указів Президента України вносить пропозиції та здійснює підготовку проектів відповідних законів і актів Президента України з питань, що належать до повноважень Президента України".
 
Враховано   1. Кабінет Міністрів України з власної ініціативи чи на виконання указів Президента України вносить пропозиції та здійснює підготовку проектів відповідних законів і актів Президента України з питань, що належать до повноважень Президента України.
 
    -236- Зарубінський О.О.
Стецьків Т.С.
Частину першу статті 27 виключити.
У зв’язку з частину другу вважати частиною першою.
 
Відхилено    
261. 2. Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з клопотанням про визначення проекту закону, що вноситься до Верховної Ради України, як невідкладного.
 
-237- Зарубінський О.О.
В частині другій статті 27 після слів «до Президента України з» додати слова «пропозицією врегулювати питання, що відносяться до повноважень Президента України та» і далі за текстом.
 
Відхилено   2. Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з клопотанням про визначення проекту закону, що вноситься до Верховної Ради України, як невідкладного.
 
262. Стаття 28. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, Секретаріатом Президента України
 
-238- Зварич Р.М.
У назві статті 281 після слів «Президента України» доповнити словами: «а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України».
 
Враховано частково   Стаття 28. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України
 
    -239- Зарубінський О.О.
Петренко В.М.
Подгорний С.П.
У назві статті 28 слова «Секретаріатом Президента України» виключити.
 
Враховано    
    -240- Лавринович О.В.
Симоненко П.М.
Статтю 28 проекту викласти у такій редакції:
"Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, Секретаріатом Президента України, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України
1. Кабінет Міністрів України взаємодіє з Радою національної безпеки і оборони України, Секретаріатом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України.
2. Посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України, не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України, членам Кабінету Міністрів України та втручатися в їх діяльність.
3. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, Секретаріатом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України, визначаються цим та іншими законами України.
4. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади не можуть входити до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України".
 
Враховано частково    
    -241- Логвиненко О.С.
Статтю 28 викласти у такій редакції:
«Стаття 28. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України
1. Кабінет Міністрів України взаємодіє з Радою національної безпеки і оборони України.
2. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.
3. Рада національної безпеки і оборони України координує діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
4. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади можуть за погодженням із Прем’єр-міністром України включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення своїх повноважень, та беруть участь у роботі таких органів і служб на громадських засадах».
 
Враховано частково    
263. 1. Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
 
-242- Писаренко В.В.
Абзац перший частини першої статті 28 виключити.
 
Відхилено   1. Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
 
264. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.
 
-243- Стецьків Т.С.
Абзац другий частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, прийнятих у межах її повноважень».
 
Відхилено   Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.
 
    -244- Оробець Л.Ю.
Абзац другий частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, прийнятих у межах її повноважень, введених у дію указами Президента України».
 
Відхилено    
265. 2. Члени Кабінету Міністрів України відповідають на звернення Секретаріату Президента України, надають йому інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
 
-245- Зварич Р.М.
Частину другу статті 28 викласти у такій редакції:
«2. Посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України, не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України, членам Кабінету Міністрів України та втручатися в їх діяльність».
 
Відхилено   2. Секретаріат Кабінету Міністрів України відповідає на звернення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України, надає їм інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань.
 
    -246- Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 28 викласти у такій редакції:
«2. Секретаріат Кабінету Міністрів України відповідає на звернення Секретаріату Президента України, надає йому інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань».
 
Враховано з редакційним уточненням   
    -247- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 28 законопроекту виключити, замінивши її двома новими частинами другою та третьою в редакції, аналогічній відповідним положенням чинного Закону:
«2. Посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України, не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України, членам Кабінету Міністрів України
3. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, Секретаріатом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України, визначаються цим та іншими законами України.
Секретаріат Кабінету Міністрів України відповідає на звернення Секретаріату Президента України, надає йому інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
Враховано з редакційним уточненням   
    -248- Матвієнко А.С.
Писаренко В.В.
Петренко В.М.
Подгорний С.П.
Частину другу статті 28 виключити.
 
Відхилено    
    -249- Зарубінський О.О.
Частину другу статті 28 виключити.
У зв’язку з цим частину третю статті 28 вважати відповідно частиною другою.
В разі неврахування цієї пропозиції, додати до проекту нову статтю 34-1 «Відносини Кабінету Міністрів України з Апаратом Верховної Ради України», в якому врегулювати відповідні відносини.
 
Відхилено    
266. 3. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади можуть за погодженням із Прем'єр-міністром України включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення своїх повноважень, та беруть участь у роботі таких органів і служб на громадських засадах.
 
   3. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади за погодженням із Прем'єр-міністром України можуть включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення своїх повноважень, та брати участь у роботі таких органів і служб на громадських засадах.
 
267. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
268. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
 
   ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
 
269. Стаття 29. Здійснення права законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України
 
   Стаття 29. Здійснення Кабінетом Міністрів України права законодавчої ініціативи
 
270. 1. Кабінетові Міністрів України відповідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
 
   1. Кабінетові Міністрів України відповідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
 
271. 2. Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на розгляд Верховної Ради України відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України.
 
   2. Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на розгляд Верховної Ради України відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України.
 
272. 3. Для представлення у Верховній Раді України проекту закону, внесеного Кабінетом Міністрів України, Прем'єр-міністр України визначає члена Кабінету Міністрів України. Як виняток, проект закону у Верховній Раді України може представляти заступник міністра, керівник центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України.
 
-250- Зарубінський О.О.
Друге речення частини третьої статті 29 викласти у такій редакції:
«В разі неспроможності призначеного члена Кабінету Міністрів представляти проект закону у Верховній Раді України, про обставини якого робиться окреме повідомлення, його може представляти заступник міністра, керівник центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України».
 
Враховано з редакційним уточненням  3. Для представлення у Верховній Раді України проекту закону, внесеного Кабінетом Міністрів України, Прем'єр-міністр України визначає члена Кабінету Міністрів України. У разі неможливості визначеного члена Кабінету Міністрів України представляти проект закону у Верховній Раді України, за згодою Прем’єр-міністра України його може представляти заступник міністра, керівник центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, про що Верховна Рада України повідомляється письмово.
 
273. 4. Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України проект закону в порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.
 
   4. Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України проект закону в порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.
 
274. 5. Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати до прийняття у першому читанні проекти законів, внесені на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого припинені.
 
   5. Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати до прийняття у першому читанні проекти законів, внесені на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого припинені.
 
275. Стаття 30. Повноваження Кабінету Міністрів України під час розгляду питань Верховною Радою України
 
   Стаття 30. Повноваження Кабінету Міністрів України під час розгляду питань Верховною Радою України
 
276. 1. Кабінет Міністрів України на виконання рішення Верховної Ради України, за зверненням відповідного комітету Верховної Ради України або з власної ініціативи подає їй висновки щодо повноти економічного обґрунтування та фінансового забезпечення законодавчих пропозицій і проектів законів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів.
 
   1. Кабінет Міністрів України на виконання рішення Верховної Ради України, за зверненням відповідного комітету Верховної Ради України або з власної ініціативи подає їй висновки щодо повноти економічного обґрунтування та фінансового забезпечення законодавчих пропозицій і проектів законів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів.
 
277. 2. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення експертизи внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи проектів законів, які надіслані Верховною Радою України.
 
   2. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення експертизи внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи проектів законів, які надіслані Верховною Радою України.
 
278. 3. Члени Кабінету Міністрів України мають право подавати висновки до проектів законів з питань, що належать до їх компетенції. Такі висновки надсилаються комітетові Верховної Ради України, визначеному головним з опрацювання відповідного проекту закону.
 
-251- Зарубінський О.О.
У частині третій статті 30 після слів «відповідного проекту закону» додати слова «та суб’єкту законодавчої ініціативи».
 
Відхилено   3. Члени Кабінету Міністрів України мають право подавати висновки до проектів законів з питань, що належать до їх компетенції. Такі висновки надсилаються комітетові Верховної Ради України, визначеному головним з опрацювання відповідного проекту закону.
 
279. 4. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України і виступати з питань, що обговорюються.
 
   4. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України і виступати з питань, що обговорюються.
 
280. 5. У разі коли на засіданні Верховної Ради України народні депутати України порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або окремих центральних органів виконавчої влади, Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України мають право на репліку та користуються іншими правами, передбаченими для них Регламентом Верховної Ради України.
 
   5. У разі якщо на засіданні Верховної Ради України народні депутати України порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або окремих центральних органів виконавчої влади, Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України мають право на репліку та користуються іншими правами, передбаченими для них Регламентом Верховної Ради України.
 
281. 6. Члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням - посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України мають право брати участь у засіданнях комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України з розгляду питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України.
 
   6. Члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням - посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України мають право брати участь у засіданнях комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України з розгляду питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України.
 
282. Стаття 31. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і забезпечення виконання Державного бюджету України
 
   Стаття 31. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і забезпечення виконання Державного бюджету України
 
283. 1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 березня року, що передує плановому бюджетному періоду, схвалює Декларацію цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період (Бюджетна декларація), яка використовується для розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
-252- Симоненко П.М.
Статтю 31 проекту привести у відповідність з Бюджетним кодексом України, яким не передбачається таке поняття, як «Бюджетна декларація».
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 березня року, що передує плановому бюджетному періоду, схвалює Декларацію цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період (Бюджетна декларація), яка використовується для розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
2. Кабінет Міністрів України у строки, встановлені Бюджетним кодексом України на підставі Бюджетної декларації, зазначеної в частині першій цієї статті, розробляє і подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. На парламентських слуханнях у Верховній Раді України з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період з доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України.
 
    -253- Ключковський Ю.Б.
Для дотримання відповідності із статтею 33 Бюджетного кодексу статтю 32 проекту доповнити після першої частини новою (другою) частиною у такій редакції:
«2. Кабінет Міністрів України у строки, встановлені Бюджетним кодексом України на підставі Бюджетної декларації, зазначеної у частині першій цієї статті розробляє і подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. На парламентських слуханнях у Верховній Раді України з питання бюджетної політики на наступний бюджетний період з доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України».
У зв’язку з цим частини другу-четверту цієї статті вважати відповідно частинами третьою-п’ятою.
 
Враховано    
284. 2. Кабінет Міністрів України відповідно до Бюджетного кодексу України визначає перелік головних розпорядників коштів державного бюджету, на підставі якого розробляється проект закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
   3. Кабінет Міністрів України відповідно до Бюджетного кодексу України визначає перелік головних розпорядників коштів державного бюджету, на підставі якого розробляється проект закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
285. 3. Кабінет Міністрів України відповідно до Бюджетного кодексу України розробляє і щороку не пізніше 15 вересня подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Порядок розгляду у Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого Кабінетом Міністрів України, та його прийняття визначаються Бюджетним кодексом України.
 
   4. Кабінет Міністрів України відповідно до Бюджетного кодексу України розробляє і щороку не пізніше 15 вересня подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Порядок розгляду у Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого Кабінетом Міністрів України, та його прийняття визначаються Бюджетним кодексом України.
 
286. 4. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України річний звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік, який оприлюднюється та розглядається відповідно до Бюджетного кодексу України.
 
   5. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України річний звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік, який оприлюднюється та розглядається відповідно до Бюджетного кодексу України.
 
287. Стаття 32. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм
 
   Стаття 32. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм
 
288. 1. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм з питань економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку України, охорони навколишнього природного середовища та з інших питань.
 
   1. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм з питань економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку України, охорони навколишнього природного середовища та з інших питань.
 
289. 2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає Верховній Раді України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.
 
   2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає Верховній Раді України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.
 
290. Стаття 33. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою
 
   Стаття 33. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою
 
291. 1. Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, необхідну для виконання нею завдань, функцій та повноважень, установлених Конституцією та законами України.
 
   1. Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, необхідну для виконання нею завдань, функцій та повноважень, установлених Конституцією та законами України.
 
292. 2. Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає такі відомості та пропозиції, вживає в межах своєї компетенції відповідні заходи та інформує про них Рахункову палату.
 
   2. Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає такі відомості та пропозиції, вживає в межах своєї компетенції відповідних заходів та інформує про них Рахункову палату.
 
293. Стаття 34. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
 
   Стаття 34. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
 
294. 1. Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом, забезпечує доступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до актів та інших документів Кабінету Міністрів України, підвідомчих йому органів, підприємств, установ та організацій, сприяє йому в здійсненні визначених законом повноважень.
 
   1. Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом, забезпечує доступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до актів та інших документів Кабінету Міністрів України, підвідомчих йому органів, підприємств, установ та організацій, сприяє йому в здійсненні визначених законом повноважень.
 
295. 2. Кабінет Міністрів України за наявності підстав, викладених у зверненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, вживає в межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення порушень прав людини та інформує про це Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
   2. Кабінет Міністрів України за наявності підстав, викладених у зверненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, вживає в межах своєї компетенції відповідних заходів щодо усунення порушень прав людини та інформує про це Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
296. Стаття 35. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України
 
   Стаття 35. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України
 
297. 1. Кабінет Міністрів України або члени Кабінету Міністрів України, яким надійшло звернення чи запит народного депутата України, зобов'язані надати відповідь у встановленому законом порядку.
 
   1. Кабінет Міністрів України або члени Кабінету Міністрів України, яким надійшло звернення чи запит народного депутата України, зобов'язані надати відповідь у встановленому законом порядку.
 
298. 2. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, направлені Кабінетові Міністрів України, підписує Прем'єр-міністр України. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, направлені іншим членам Кабінету Міністрів України, підписує член Кабінету Міністрів України, якому вони адресовані.
 
   2. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, направлені Кабінетові Міністрів України, підписує Прем'єр-міністр України. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, направлені іншим членам Кабінету Міністрів України, підписує член Кабінету Міністрів України, якому це звернення чи запит адресовані.
 
299. 3. У разі обговорення відповіді на запит народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України на засідання можуть запрошуватися члени Кабінету Міністрів України, яким адресовано запит.
 
   3. У разі обговорення відповіді на запит народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України на засідання можуть запрошуватися члени Кабінету Міністрів України, яким адресовано запит.
 
300. 4. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України невідкладно приймають народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності в установленому законом порядку.
 
   4. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України невідкладно приймають народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності в установленому законом порядку.
 
301. Стаття 36. Розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України
 
-254- Ключковський Ю.Б.
У назві статті 36, частині першій і частині другій цієї статі після слова «комітетів» слово «і» замінити знаком і словами «, Спеціальної контрольної та».
 
Враховано   Стаття 36. Розгляд звернень комітетів, Спеціальної контрольної та тимчасових комісій Верховної Ради України
 
302. 1. Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України з питань його діяльності.
 
   1. Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень комітетів, Спеціальної контрольної та тимчасових комісій Верховної Ради України з питань його діяльності.
 
303. 2. Відповідь на звернення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України підписує Прем'єр-міністр України або інший член Кабінету Міністрів України, якому адресовано звернення.
 
   2. Відповідь на звернення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України підписує Прем'єр-міністр України або інший член Кабінету Міністрів України, якому адресовано звернення.
 
304. Стаття 37. Інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 37. Інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України
 
305. 1. У дні проведення пленарних засідань Верховної Ради України щотижня відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України (далі - година запитань до Уряду). День, тривалість та порядок проведення години запитань до Уряду визначаються Регламентом Верховної Ради України.
 
   1. У дні проведення пленарних засідань Верховної Ради України щотижня відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України (далі – «Година запитань до Уряду»). День, тривалість та порядок проведення «Години запитань до Уряду» визначаються Регламентом Верховної Ради України.
 
306. 2. У проведенні години запитань до Уряду у Верховній Раді України бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин.
 
   2. У проведенні «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин.
 
307. 3. Під час проведення години запитань до Уряду члени Кабінету Міністрів України відповідають на запитання народних депутатів України, представників депутатських фракцій. Народні депутати України, депутатські фракції можуть заздалегідь письмово повідомляти членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено.
 
   3. Під час проведення «Години запитань до Уряду» члени Кабінету Міністрів України відповідають на запитання народних депутатів України, представників депутатських фракцій. Народні депутати України, депутатські фракції можуть заздалегідь письмово повідомляти членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено.
 
308. 4. Під час проведення години запитань до Уряду порушуються лише питання, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.
 
   4. Під час проведення «Години запитань до Уряду» порушуються лише питання, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.
 
309. 5. Член Кабінету Міністрів України відповідає на запитання в межах його компетенції. У разі потреби його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.
 
   5. Член Кабінету Міністрів України відповідає на запитання в межах своєї компетенції. У разі потреби його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.
 
310. 6. Година запитань до Уряду транслюється у прямому ефірі першими загальнонаціональними каналами телебачення і радіомовлення.
 
   6. «Година запитань до Уряду» транслюється у прямому ефірі першими загальнонаціональними каналами телебачення і радіомовлення.
 
311. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
312. ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН
 
   ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН
 
313. Стаття 38. Відносини Кабінету Міністрів України з Конституційним Судом України
 
-255- Симоненко П.М.
У статті 38 передбачити можливість призначення постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України.
 
Відхилено   Стаття 38. Відносини Кабінету Міністрів України з Конституційним Судом України
 
314. 1. Кабінет Міністрів України звертається до Конституційного Суду України для надання висновків про відповідність Конституції України міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, а також для офіційного тлумачення Конституції та законів України.
 
-256- Зварич Р.М.
Частину першу статті 38 після слова «України» доповнити словом «чинних».
 
Враховано   1. Кабінет Міністрів України звертається до Конституційного Суду України для надання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, а також для офіційного тлумачення Конституції та законів України.
 
315. Стаття 39. Відносини Кабінету Міністрів України із судами загальної юрисдикції
 
   Стаття 39. Відносини Кабінету Міністрів України з судами загальної юрисдикції
 
316. 1. Кабінет Міністрів України може бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції.
 
   1. Кабінет Міністрів України може бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції.
 
317. 2. Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами або актами Кабінету Міністрів України.
 
   2. Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами або актами Кабінету Міністрів України.
 
318. 3. Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації зобов'язані на вимогу Кабінету Міністрів України або Міністерства юстиції України в установлений ними строк подати матеріали, необхідні для розгляду справ у судах.
 
   3. Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації зобов'язані на вимогу Кабінету Міністрів України або Міністерства юстиції України в установлений ними строк подати матеріали, необхідні для розгляду справ у судах.
 
319. Стаття 40. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України, Службою безпеки України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, Державним комітетом телебаченням та радіомовлення України, національними органами державного регулювання, іншими державними органами
 
-257- Лавринович О.В.
Петренко В.М.
Подгорний С.П.
У назві та частині першій статті 40 виключити слова "Службою безпеки України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, національними органами державного регулювання".
 
Враховано   Стаття 40. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України, іншими державними органами
 
    -258- Симоненко П.М.
Оробець Л.Ю.
У назві статті 40 та її першій частині виключити слова «національними органами державного регулювання», оскільки такого інституту чинне законодавство не передбачає.
 
Враховано    
320. 1. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України взаємодіє з Національним банком України, Службою безпеки України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, Державним комітетом телебаченням та радіомовлення України, національними органами державного регулювання, іншими державними органами з питань, що належать до його компетенції.
 
   1. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України взаємодіє з Національним банком України, іншими державними органами з питань, що належать до його компетенції.
 
321. Стаття 41. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування
 
   Стаття 41. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування
 
322. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
 
   1. Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
 
323. 2. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що безпосередньо стосуються питань функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад, попередньо надсилаються відповідним органам місцевого самоврядування для розгляду.
 
-259- Зарубінський О.О.
У частині другій статті 41 слово «попередньо» замінити словами «не пізніше ніж за 15 днів до їх прийняття».
 
Відхилено   2. Кабінет Міністрів України вживає заходів для ознайомлення органів місцевого самоврядування з проектами актів Кабінету Міністрів України, що безпосередньо стосуються питань функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад.
 
    -260- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 41 викласти у такій редакції:
«2. Кабінет Міністрів України вживає заходів для ознайомлення органів місцевого самоврядування з проектами актів Кабінету Міністрів України, що безпосередньо стосуються питань функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад».
 
Враховано    
324. 3. Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, компенсує витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.
 
   3. Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, компенсує витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.
 
325. 4. Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради України проекти законів про надання органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет Міністрів України подає пропозиції про фінансування здійснення таких повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі в комунальну власність чи в користування органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.
 
   4. Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради України проекти законів про надання органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет Міністрів України подає пропозиції про фінансування здійснення таких повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі в комунальну власність чи в користування органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.
 
326. 5. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень органів виконавчої влади.
 
   5. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень органів виконавчої влади.
 
327. Стаття 42. Відносини Кабінету Міністрів України з об'єднаннями громадян
 
-261- Подгорний С.П.
Петренко В.М.
У назві статті 42 після слів «об’єднань громадян» додати слова «професійними спілками та організаціями роботодавців».
 
Враховано редакційно пункті 2 частини першої статті 20  Стаття 42. Відносини Кабінету Міністрів України з об'єднаннями громадян
 
328. 1. Кабінет Міністрів України безпосередньо або через органи виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян.
 
-262- Подгорний С.П.
Петренко В.М.
У частині першій статті 42 після слів «об’єднань громадян» додати слова «професійних спілок та організацій роботодавців».
 
Враховано редакційно пункті 2 частини першої статті 20  1. Кабінет Міністрів України безпосередньо або через органи виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян.
 
    -263- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 42 доповнити словами «у тому числі сприяє діяльності громадських організацій споживачів».
 
Відхилено    
    -264- Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Статтю 42 після частини першої доповнити новими частинами другою і третьою у такій редакції:
«2. Кабінет Міністрів України забезпечує функціонування та розвиток соціального діалогу, взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з професійними спілками та організаціями роботодавців у відповідній галузі чи на відповідній території.
3. Кабінет Міністрів України відповідно до закону проводить консультації із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та здійснення державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту, забезпечує в установленому порядку участь уповноважених представників цих об’єднань у роботі урядових комітетів та засіданнях Кабінету Міністрів України».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.
 
Враховано редакційно пункті 2 частини першої статті 20   
329. 2. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції об'єднань громадян з питань, що належать до його компетенції.
 
   2. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції об'єднань громадян з питань, що належать до його компетенції.
 
330. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
331. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
   ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
332. Стаття 43. Здійснення повноважень Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 43. Здійснення повноважень Кабінету Міністрів України
 
333. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
 
-265- Лавринович О.В.
Логвиненко О.С.
У частині першій статті 43 слова "актів Президента України, постанов Верховної Ради України" замінити словами "постанов Верховної Ради України, актів Президента України".
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
 
334. 2. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на його засіданнях більшістю голосів загального складу Кабінету Міністрів України.
 
-266- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 43 слова «загального складу Кабінету Міністрів України» замінити словами «посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону».
 
Враховано   2. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на його засіданнях більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону.
 
335. Стаття 44. Прем'єр-міністр України
 
   Стаття 44. Прем'єр-міністр України
 
336. 1. Прем'єр-міністр України:
 
   1. Прем'єр-міністр України:
 
337. 1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення проведення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України;
 
-267- Симоненко П.М.
Оробець Л.Ю.
Частину першу статті 44 доповнити новим пунктом 2 у такій редакції:
«2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій».
 
Враховано частково   1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення проведення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України;
2) координує діяльність членів Кабінету Міністрів України;
 
    -268- Стецьків Т.С.
Лавринович О.В.
Петренко В.М.
Подгорний С.П.
Частину першу статті 44 доповнити новим пунктом 2 у такій редакції:
«2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові для виконання зазначеними органами та посадовими особами».
 
Враховано частково    
338. 2) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 
      
339. 3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України;
 
-269- Лавринович О.В.
У пункті 3 частини першої статті 44 після слів "членів Кабінету Міністрів України," додати слова "кандидатури яких запропоновані коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді України" і вилучити слова "а також" перед словами "Голови антимонопольного комітету".
 
Відхилено   3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України;
 
    -270- Матвієнко А.С.
Пункт 3 частини першої статті 44 викласти у такій редакції:
«3) за рішенням Кабінету Міністрів України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення та звільнення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України».
 
Відхилено    
340. 4) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
 
-271- Матвієнко А.С.
Пункт 4 частини першої статті 44 доповнити новим абзацом другим у такій редакції:
«за результатами конкурсу, проведеного у порядку, визначеному законодавством про державну службу – подання щодо призначення на посаду Державного Секретаря Кабінету Міністрів України, його перших заступників та заступників, державних секретарів міністерств та їх заступників, а також звільнення з цих посад».
У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим.
 
Відхилено   4) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
 
341. пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій та щодо внесення Президентові України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій;
 
-272- Лавринович О.В.
В абзаці другому пункту 4 частини першої статті 44 після слів "і звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій" вилучити слова "та щодо внесення Президентові України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій";
у частині другій після слів "органів виконавчої влади" додати слова "а також членів колегіальних центральних органів виконавчої влади"; - додати частини 3, 4 та 5 наступного змісту: "за пропозиціями міністрів - подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади їх перших заступників та заступників;
за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України, до сфери спрямування та координації яких належать центральні органи виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, - подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників та заступників керівників таких органів;
пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового складу".
 
Враховано частково в абзаці четвертому пункту 5  пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій та щодо внесення Президентові України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій;
 
    -273- Стецьків Т.С.
Абзац другий пункту 4 першої частини статті 44 викласти у такій редакції:
«пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій та проекти рішень про внесення Президентові України подання про призначення на посаду або звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації».
 
Відхилено    
342. подання щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України;
 
-274- Стецьків Т.С.
Абзац третій пункту 4 частини першої статті 44 викласти у такій редакції:
«за пропозиціями міністрів, до системи міністерства яких входять урядові органи, подання щодо кандидатур про призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових органів».
 
Відхилено   подання щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України;
подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України;
подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 
    -275- Лавринович О.В.
В абзаці третьому пункту 4 частини першої статті 44 після слів "органів виконавчої влади" додати слова "а також членів колегіальних центральних органів виконавчої влади"; - додати частини 3, 4 та 5 наступного змісту: "за пропозиціями міністрів - подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади їх перших заступників та заступників;
за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України, до сфери спрямування та координації яких належать центральні органи виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, - подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників та заступників керівників таких органів;
пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового складу".
 
Враховано частково    
    -276- Лавринович О.В.
Доповнити пункт 4 частини першої статті 44 новими абзацами четвертим та п’ятим у такій редакції:
"за пропозиціями міністрів - подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади їх перших заступників та заступників;
за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України, до сфери спрямування та координації яких належать центральні органи виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, - подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників та заступників керівників таких органів».
Абзац четвертий вважати відповідно абзацом шостим.
 
Відхилено    
343. пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового складу;
 
-277- Оробець Л.Ю.
Абзац четвертий пункту 4 частини першої статті 44 викласти у такій редакції:
«за пропозиціями міністрів, подання щодо кандидатур про призначення на посади та звільнення з посад керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується відповідним міністром».
 
Відхилено   пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового складу;
 
344. 5) формує порядок денний засідання Кабінету Міністрів України;
 
-278- Матвієнко А.С.
Пункт 5 частини першої статті 44 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «за пропозицією Державного секретаря Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено   5) формує проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;
 
    -279- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
У пункті 5 частини першої статті 44 слова «порядок денний» замінити словами «проект порядку денного».
 
Враховано    
345. 6) скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;
 
   6) скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;
 
346. 7) підписує акти Кабінету Міністрів України;
 
   7) підписує акти Кабінету Міністрів України;
 
347. 8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України;
 
   8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України;
 
348. 9) представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
   9) представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
349. 10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону та актів Президента України;
 
-280- Лавринович О.В.
У пункті 10 частини першої статті 44 виключити слова "та актів Президента України".
 
Відхилено   10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону та актів Президента України;
 
350. 11) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету Міністрів України.
 
-281- Лавринович О.В.
У пункті 11 частини першої статті 44 слова "вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження" замінити словом "затверджує".
 
Відхилено   11) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету Міністрів України.
 
351. 2. Прем'єр-міністр України може здійснювати інші повноваження, передбачені Конституцією, цим та іншими законами України.
 
   2. Прем'єр-міністр України може здійснювати інші повноваження, передбачені Конституцією, цим та іншими законами України.
 
352. 3. Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба – апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.
 
-282- Лавринович О.В.
У частині третій статті 44 виключити слова "патронатна служба".
 
Відхилено   3. Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба – апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.
 
353. 4. У разі відсутності Прем'єр-міністра України його повноваження виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень.
 
   4. У разі відсутності Прем'єр-міністра України його повноваження виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень.
 
354. Стаття 45. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України
 
   Стаття 45. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України
 
355. 1. Перший віце-прем'єр-міністр України (віце-прем'єр-міністр України) згідно з розподілом повноважень:
 
   1. Перший віце-прем'єр-міністр України (віце-прем'єр-міністр України) згідно з розподілом повноважень:
 
356. 1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;
 
-283- Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частину першу статті 45 доповнити новим пунктом 2 у такій редакції:
«2) координує роботу міністерств, спрямовує, координує та контролює діяльність інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, що належать до сфери його функціональних повноважень».
У зв’язку з цим пункти 2-9 вважати відповідно пунктами 3-10.
 
Відхилено   1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;
 
    -284- Симоненко П.М.
Частину першу статті 45 доповнити новим пунктом 2 у такій редакції:
«2) у питаннях, що належать до його сфери спрямування та координації, координує роботу міністрів, спрямовує та контролює діяльність інших центральних та місцевих органів виконавчої влади».
У зв’язку з цим пункти 2-9 вважати відповідно пунктами 3-10.
 
Відхилено    
    -285- Лавринович О.В.
Частину першу статті 45 доповнити новим пунктом 2 у такій редакції:
«2) координує роботу міністерств, спрямовує, координує та контролює діяльність інших центральних органів виконавчої влади, що належать до його сфери спрямування та координації, місцевих органів виконавчої влади».
У зв’язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 3, 4.
 
Відхилено    
357. 2) очолює відповідний урядовий комітет;
 
   2) очолює відповідний урядовий комітет;
 
358. 3) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядає і погоджує проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяє узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;
 
-286- Лавринович О.В.
Частину першу статті 45 доповнити новим пунктом 5 у такій редакції:
"5) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо:
утворення, реорганізації та ліквідації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
призначення на посаду та звільнення з посади керівників, перших заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується відповідно Першим віце-Прем’єр-міністром України, віце-Прем’єр-міністром України".
У зв’язку з цим пункти 4-9 вважати відповідно пунктами 6-11.
 
Відхилено   3) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядає і погоджує проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяє узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;
 
359. 4) забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
 
   4) забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
 
360. 5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
   5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
361. 6) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;
 
   6) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;
 
362. 7) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
   7) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
363. 8) веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до наданих йому повноважень;
 
   8) веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до наданих йому повноважень;
 
364. 9) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
 
   9) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
 
365. Стаття 46. Міністр України
 
-287- Ключковський Ю.Б.
Назву статті 46 викласти у такій редакції:
«Стаття 46. Міністр України – член Кабінету Міністрів України».
 
Враховано   Стаття 46. Міністр України – член Кабінету Міністрів України
 
366. 1. Міністр України:
 
   1. Міністр України:
 
367. 1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері;
 
   1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері;
 
368. 2) здійснює керівництво міністерством (крім міністра, який не очолює міністерство) та на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи міністерства і шляхи досягнення поставленої мети, спрямовує та координує діяльність інших центральних органів виконавчої влади;
 
-288- Стецьків Т.С.
Пункт 2 частини першої статті 46 після слів «інших центральних органів виконавчої влади» доповнити словами «та урядових органів у системі міністерства».
 
Враховано частково   2) здійснює керівництво міністерством (крім міністра, який не очолює міністерство) та на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи міністерства і шляхи досягнення поставленої мети, спрямовує та координує діяльність інших центральних органів виконавчої влади;
 
369. 3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
 
   3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
 
370. пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень із спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади;
 
-289- Стецьків Т.С.
Абзац другий пункту 3 частини першої статті 46 після слів «центральних органів виконавчої влади» доповнити словами « та урядових органів у системі міністерства».
 
Враховано частково   пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень із спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади;
 
371. подання про призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників міністра, а також перших заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром;
 
-290- Кармазін Ю.А.
Матвієнко А.С.
В абзаці третьому пункту 3 частини першої статті 42 виключити слова «а також перших заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром».
 
Відхилено   подання про призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників міністра, а також перших заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром;
пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації урядових органів у системі міністерства, а також подання про призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників;
 
    -291- Оробець Л.Ю.
У абзаці третьому пункту 3 частини першої статті 46 виключити слова «першого заступника та» і «а також перших заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром».
 
Відхилено    
    -292- Стецьків Т.С.
Пункт 3 частини першої статті 46 доповнити новим абзацом четвертим у такій редакції:
«пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації урядових органів у системі міністерства, а також подання про призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників».
Абзац четвертий пункту 3 частини першої статті 46 вважати абзацом п’ятим.
 
Враховано    
    -293- Лавринович О.В.
У частині першій статті 46 виключити 2 та 3 частини пункту 3.
 
Відхилено    
    -294- Матвієнко А.С.
Пункт 3 частини першої статті 46 доповнити новим абзацом четвертим у такій редакції:
«за результатами конкурсу, проведеного у порядку, визначеному законодавством про державну службу – подання щодо призначення на посаду перших заступників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
 
Відхилено    
372. пропозиції – у випадку вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, або керівника підприємства, установи, організації, що перебувають в управлінні такого міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, – про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
 
-295- Стецьків Т.С.
Абзац четвертий пункту 3 частини першої статті 46 після слів «іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром» доповнити словами «урядового органу у системі міністерства».
 
Враховано   пропозиції – у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, урядового органу в системі міністерства або керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління такого міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, – про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
 
    -296- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
В абзаці четвертому пункту 3 частини першої статті 44 слова «перебувають в управлінні» замінити словами «належить до сфери управління».
 
Враховано    
373. 4) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром;
 
-297- Лавринович О.В.
Пункт 4 частини першої статті 46 викласти у такій редакції:
"4) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо:
утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади;
призначення на посаду та звільнення з посади керівників, перших заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним".
 
Відхилено   4) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром;
 
    -298- Зварич Р.М.
У пункті 4 частини першої статті 46 після слова «керівників» доповнити словами «і заступників».
 
Відхилено    
    -299- Лавринович О.В.
У частині першій статті 46 додати пункти 5 та 6 наступного змісту:
"5) утворює, реорганізовує, ліквідовує служби, інспекції, агентства у складі міністерства в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання відповідного міністерства;
6) призначає на посаду та звільняє з посади керівників служб, інспекцій, агентств та затверджує положення про ці органи, в яких визначає їх завдання, функції, звітність та інші питання діяльності".
 
Відхилено    
    -300- Оробець Л.Ю.
Пункт 4 частини першої статті 46 замінити пунктами 4, 5, 6, виклавши їх у такій редакції:
«4) подає Прем’єр-міністру України пропозиції щодо кандидатур на посади та звільнення з посад керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром, за поданням керівників цих органів призначає на посади та звільняє з посад їх заступників;
5) утворює, реорганізовує, ліквідовує служби, інспекції, агентства у складі міністерства в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання відповідного міністерства;
6) призначає на посаду та звільняє з посади керівників служб, інспекцій, агентств та затверджує положення про ці органи, в яких визначає їх завдання, функції, звітність та інші питання діяльності».
У зв’язку з цим пункти 5-17 вважати відповідно пунктами 7-19.
 
Відхилено    
374. 5) скріплює підписом акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України, з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним, та забезпечує їх виконання;
 
-301- Стецьків Т.С.
У пункті 5 частини першої статті 46 слова «центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним» замінити словами «урядових органів у системі міністерства».
 
Відхилено   5) скріплює підписом акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України, з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним, та забезпечує їх виконання;
 
375. 6) погоджує проекти законів, актів Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
 
-302- Стецьків Т.С.
Пункт 6 частини першої статті 46 після слів «координуються ним» доповнити словами «та урядових органів у системі міністерства»; слово «та» замінити знаком «,».
 
Відхилено   6) погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, з питань, що належать до сфери діяльності міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
 
    -303- Лавринович О.В.
У пункті 6 частини першої статі 46 слова "актів Кабінету Міністрів України" замінити на "актів Президента України та Кабінету Міністрів України".
 
Враховано з редакційним доповненням   
376. 7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є міністерство та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
 
-304- Стецьків Т.С.
Пункт 7 частини першої статті 46 після слів «координується ним» додати слова «та урядові органи у системі міністерства»; слово «та» замінити знаком «,».
 
Відхилено   7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є міністерство та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
 
377. 8) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
 
-305- Стецьків Т.С.
Пункт 8 частини першої статті 46 після слів «координується ним» доповнити словами «та урядові органи у системі міністерства»; слово «та» замінити знаком «,».
 
Відхилено   8) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним.
 
378. 9) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Міністрів України;
 
   9) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Міністрів України;
 
379. 10) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;
 
   10) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;
 
380. 11) бере участь у засіданнях урядових комітетів;
 
   11) бере участь у засіданнях урядових комітетів;
 
381. 12) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
   12) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
382. 13) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;
 
-306- Лавринович О.В.
У частині першій статті 46 додати пункт 14 у такій редакції:
"14) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників міністра".
 
Відхилено   13) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;
 
383. 14) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;
 
   14) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;
 
384. 15) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє керівників територіальних органів міністерств, державних підприємств, установ, організацій, що перебувають в управлінні відповідного міністерства;
 
-307- Лавринович О.В.
Пункт 15 частини першої статті 46 викласти у такій редакції:
"призначає (звільняє) керівників державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства".
 
Відхилено   15) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє керівників територіальних органів міністерств, державних підприємств, установ, організацій, що перебувають в управлінні відповідного міністерства;
 
    -308- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 15 частини першої статті 46 слова "за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій" виключити, оскільки призначення керівників державних підприємств, установ і організацій здійснюється за результатами конкурсного відбору і таке погодження після визначення переможця конкурсу нівелює його проведення.
 
Відхилено    
385. 16) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства;
 
-309- Лавринович О.В.
Пункт 16 частини першої статті 46 виключити.
Нумерацію пункту 17 змінити на 19.
 
Відхилено   16) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром, урядового органу в системі міністерства, державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства;
 
    -310- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Пункт 16 частини першої статті 46 після слова «керівників» доповнити словами і знаками «територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром, урядового органу в системі міністерства,».
 
Враховано    
    -311- Стецьків Т.С.
Пункт 16 частини першої статті 46 викласти у такій редакції:
«порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державного секретаря міністерства, притягає до дисциплінарної відповідальності керівників урядових органів, установ, організацій та підприємств, що перебувають в управлінні міністерства».
 
Відхилено    
    -312- Зварич Р.М.
Доповнити частину першу статті 46 новими пунктами 17 і 18:
«17) утворює, реорганізовує. ліквідує служби, інспекції, агентства у складі міністерства в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання відповідного міністерства;
18) призначає на посаду та звільняє з посади керівників служб, інспекцій, агентств та затверджує положення про ці органи, в яких визначає їх завдання, функції, звітність та інші питання діяльності».
У зв’язку з цим пункт 17 вважати пунктом 19.
 
Відхилено    
386. 17) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
 
   17) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
 
387. 2. Міністр має одного першого заступника та чотирьох заступників.
 
-313- Ключковський Ю.Б.
Частини другу та третю статті 46 виключити як такі, що не стосуються предмету регулювання цього Закону.
 
Враховано      
    -314- Лавринович О.В.
Частину другу статті 46 виключити.
У зв’язку з цим частини третю-четверту вважати відповідно частинами другою та третьою.
 
Враховано    
    -315- Симоненко П.М.
Стецьків Т.С.
Частину другу статті 46 викласти у такій редакції:
«Міністр має одного першого та не більше чотирьох заступників».
 
Відхилено    
    -316- Зварич Р.М.
Частину другу статті 46 викласти у такій редакції:
«Міністр не може мати більше шести заступників, у томі числі одного першого заступника».
 
Відхилено    
    -317- Матвієнко А.С.
Частину другу статті 46 викласти у такій редакції:
"Міністр має заступників, у тому числі одного першого. Кількість посад заступників міністра визначається Кабінетом Міністрів України. Посади заступників Міністра належать до політичних посад, на які не поширюється законодавство про державну службу та трудове законодавство. Особливості діяльності на цих посадах визначається законом".
 
Відхилено    
    -318- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 46 замінити трьома новими частинами другою-четвертою, які викласти у такій редакції:
«2. Кількість посад заступників міністра в кожному міністерстві визначається Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного міністра, але не може бути більшою, ніж три. Розподіл обов`язків між заступниками міністра здійснює міністр.
3. Посади заступника міністра належать до політичних посад. На заступників міністра поширюються вимоги та обмеження щодо сумісництва, встановлені для членів Кабінету Міністрів України.
4. Заступник міністра виконує обов`язки міністра у разі його відсутності чи неможливості здійснювати свої повноваження, заміщує міністра на засіданні Кабінету Міністрів України (з правом дорадчого голосу) та урядових комітетів, за дорученням міністра представляє міністерство у відносинах з іншими органами державної влади та недержавними організаціями, здійснює керівництво відповідними консультативно-дорадчими органами при міністерстві, бере участь у формуванні патронатної служби міністра та виконує інші обов’язки».
У зв’язку з цим частини третю-четверту вважати частинами п’ятою-сьомою.
 
Відхилено    
    -319- Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 46 замінити трьома новими частинами другою-четвертою, які викласти у такій редакції:
«2. Кількість посад заступників міністра в кожному міністерстві визначається Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного міністра, але не може бути більшою, ніж чотири. Розподіл обов`язків між заступниками міністра здійснює міністр.
3. Посади заступника міністра належать до політичних посад. На заступників міністра поширюються вимоги та обмеження щодо сумісництва, встановлені для членів Кабінету Міністрів України.
4. Заступник міністра виконує обов`язки міністра у разі його відсутності чи неможливості здійснювати свої повноваження, заміщує міністра на засіданні Кабінету Міністрів України (з правом дорадчого голосу) та урядових комітетів, за дорученням міністра представляє міністерство у відносинах з іншими органами державної влади та недержавними організаціями, здійснює керівництво відповідними консультативно-дорадчими органами при міністерстві, бере участь у формуванні патронатної служби міністра та виконує інші обов’язки».
У зв’язку з цим частини третю-четверту вважати частинами п’ятою-сьомою.
 
Відхилено    
    -320- Ткач Р.В.
З метою удосконалення процедури формування керівного складу міністерства, а також гармонізації положень Закону України Про Кабінет Міністрів України» з Конституцією України, повного втілення в життя такого принципу діяльності Кабінету Міністрів України як принципи солідарної відповідальності за результати своєї діяльності як колегіального органу виконавчої влади частину другу статті 46 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Міністр має одного першого заступника та чотирьох заступників, що призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.
1) перший заступник та заступники Міністра України виконують обов’язки, визначені Міністром України, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи..
2) перший заступник та заступники Міністра України заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному Кабінету Міністрів України.
3) у разі, якщо перший заступник та заступники Міністра України у трьохденний термін з дня набуття повноважень Кабінетом Міністрів України не заявили про припинення своїх повноважень, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про їх звільнення за поданням відповідного Міністра України».
 
Відхилено    
388. 3. Патронатна служба міністра України, який очолює міністерство, утворюється у складі центрального апарату міністерства. Працівники патронатної служби призначаються на посаду та звільняються з посади міністром.
 
-321- Матвієнко А.С.
Частину третю статті 46 після слів «з посади міністром» доповнити словами «за строковим трудовим договором».
 
Відхилено      
389. Патронатна служба міністра України, який не очолює міністерство, утворюється у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники патронатної служби призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням відповідного міністра.
 
-322- Матвієнко А.С.
В абзаці другому частини третьої статті 46 друге речення «Працівники патронатної служби призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням відповідного міністра» виключити.
 
Відхилено      
390. 4. Міністр України може мати, крім визначених цим Законом, інші повноваження, передбачені законом.
 
-323- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 46 виключити, оскільки її зміст аналогічний змістові п. 17 частини першої.
 
Враховано      
391. Стаття 47. Відповідальність членів Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 47. Відповідальність членів Кабінету Міністрів України
 
392. 1. Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади.
 
   1. Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади.
 
393. 2. Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління.
 
-324- Лавринович О.В.
У частині другій статті 47 після слів "особисто несуть" додати слово "політичну".
 
Відхилено   2. Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління.
 
394. 3. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень несуть відповідальність відповідно до закону.
 
-325- Лавринович О.В.
Частину третю статті 47 виключити.
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною третьою.
 
Відхилено   3. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень несуть відповідальність відповідно до закону.
 
    -326- Зарубінський О.О.
Частини третю та четверту статті 47 виключити.
 
Відхилено    
395. 4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення ними корупційних діянь та порушення вимог сумлінної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), можуть бути звільнені Верховною Радою України в порядку, визначеному частиною другою статті 18 цього Закону.
 
   4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних діянь та порушення вимог сумлінної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), можуть бути звільнені Верховною Радою України в порядку, визначеному частиною другою статті 18 цього Закону.
 
396. Стаття 48. Засідання Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 48. Засідання Кабінету Міністрів України
 
397. 1. Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання.
 
   1. Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання.
 
398. 2. Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України.
 
   2. Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України.
 
399. 3. Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів України.
 
-327- Лавринович О.В.
У частині третій статті 48 слово "повноважним" замінити словом "правомочним".
 
Відхилено   3. Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів України.
 
    -328- Зварич Р.М.
У частині третій статті 48 слова «більше ніж половина посадового» замінити словами «не менш як дві третини».
 
Відхилено    
    -329- Писаренко В.В.
У частині третій статті 48 виключити слово «посадового».
 
Відхилено    
400. 4. У разі якщо міністр не має змоги взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України, в засіданні бере участь один із заступників міністра.
 
-330- Лавринович О.В.
Стецьків Т.С.
Зварич Р.М.
Петренко В.М.
Подгорний С.П.
У частині четвертій статті 48 слова "в засіданні бере участь один із заступників міністра" замінити словами "з правом дорадчого голосу в засіданні бере участь заступник міністра".
 
Враховано   4. У разі якщо міністр не має змоги взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України, з правом дорадчого голосу в засіданні бере участь заступник міністра.
 
401. 5. Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України визначає інших осіб, які мають право брати участь у його засіданнях.
 
-331- Лавринович О.В.
Частину п’яту статті 48 після слів "брати участь у його засіданнях" доповнити словами «з правом дорадчого голосу».
 
Враховано   5. Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України визначає інших осіб, які мають право брати участь у його засіданнях з правом дорадчого голосу.
 
402. 6. На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
   6. На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
403. 7. Порядок денний засідання Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України за пропозицією Прем‘єр-міністра України.
 
-332- Лавринович О.В.
У частині сьомій статті 48 після слів "затверджує Кабінет Міністрів України" виключити слова "за пропозицією Прем’єр-міністра України".
 
Відхилено   7. Порядок денний засідання Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України за пропозицією Прем‘єр-міністра України.
 
    -333- Матвієнко А.С.
Частину сьому статті 48 після слів «затверджує Кабінет Міністрів України» доповнити словами «за поданням Державного секретаря Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
404. 8. Засідання Кабінету Міністрів України стенографується, його рішення оформлюється протоколом, який є офіційним документом.
 
   8. Засідання Кабінету Міністрів України стенографується, його рішення оформлюється протоколом, який є офіційним документом.
 
405. 9. Стенограма засідання Кабінету Міністрів України є документом, що має конфіденційний характер.
 
-334- Зарубінський О.О.
Частину дев’яту статті 48 викласти у такій редакції:
«9. Відповідно до законів України та за рішенням Кабінету Міністрів України стенограма засідання Кабінету Міністрів України, або її частина, можуть набувати статусу документа з обмеженим доступом».
 
Враховано в іншій редакції  9. Стенограма засідання Кабінету Міністрів України є внутрішнім робочим документом Кабінету Міністрів України, що має конфіденційний характер і використовується для складення протоколу засідання. Стенограма засідання Кабінету Міністрів України надається Президенту України, членам Кабінету Міністрів України на їх запит.
 
    -335- Стецьків Т.С.
Частину дев’яту статті 48 викласти у такій редакції:
«9. Стенограма засідання Кабінету Міністрів є внутрішнім робочим документом Кабінету Міністрів, що має конфіденційний характер і використовується для складення протоколу засідання. Дозвіл на ознайомлення із стенограмою засідання надає керівник секретаріату Кабінету Міністрів України на підставі письмового запиту».
 
Враховано частково    
    -336- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Частину дев’яту статті 48 доповнити другим реченням у такій редакції:
«Стенограма засідання Кабінету Міністрів України надається Президенту України, членам Кабінету Міністрів України на їх запит».
 
Враховано    
406. 10. Протокол, стенограма засідання Кабінету Міністрів України надаються Президентові України, а також на запит – членам Кабінету Міністрів України.
 
-337- Лавринович О.В.
Частину десяту статті 48 виключити.
У зв’язку з цим частину одинадцяту вважати частиною десятою.
 
Відхилено   10. Протокол засідання надсилається членам Кабінету Міністрів України, Президентові України та Верховній Раді, а також може надсилатися іншим суб’єктам відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України.
 
    -338- Зарубінський О.О.
Частину десяту статті 48 виключити.
 
Відхилено    
    -339- Стецьків Т.С.
Частину десяту статті 48 викласти у такій редакції:
«10. Протокол засідання надсилається членам Кабінету Міністрів України, Президентові України та Верховній Раді, а також може надсилатися іншим суб’єктам відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
407. 11. Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Регламентом Кабінету Міністрів України.
 
-340- Зарубінський О.О.
Частину одинадцяту статті 48 виключити.
 
Враховано      
408. Стаття 49. Урядові комітети
 
   Стаття 49. Урядові комітети
 
409. 1. Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, проектів концепцій, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, утворюються урядові комітети.
 
   1. Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, проектів концепцій, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, утворюються урядові комітети.
 
410. 2. Перелік урядових комітетів та їх посадовий склад затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
   2. Перелік урядових комітетів та їх посадовий склад затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
411. 3. Члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового комітету, можуть брати участь у роботі цього комітету з правом вирішального голосу.
 
-341- Писаренко В.В.
У частині третій статті 49 слово «вирішального» замінити словом «дорадчого».
 
Відхилено   3. Члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового комітету, можуть брати участь у роботі цього комітету з правом вирішального голосу.
 
412. 4. У разі якщо міністр – член урядового комітету не може з поважних причин бути присутнім на засіданні, замість нього у роботі комітету може брати участь з правом вирішального голосу його перший заступник, заступник (за попереднім погодженням з головою комітету).
 
-342- Лавринович О.В.
У частині четвертій статті 49 виключити слова "перший заступник".
 
Враховано   4. У разі якщо міністр – член урядового комітету не може з поважних причин бути присутнім на засіданні, замість нього в роботі комітету може брати участь з правом вирішального голосу його заступник (за попереднім погодженням з головою комітету).
 
    -343- Стецьків Т.С.
У частині четвертій статті 49 проекту виключити слова та знаки «його перший заступник,» та « (за попереднім погодженням з головою комітету)».
 
Враховано частково    
413. 5. За рішенням голови урядового комітету або за погодженням з ним у засіданні урядового комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інші посадові особи, участь яких необхідна для обговорення питання, включеного до порядку денного.
 
-344- Логвиненко О.С.
У частині п’ятій статті 49 після слів «керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування» доповнити словами «народні депутати України».
 
Враховано   5. За рішенням голови урядового комітету або за погодженням з ним у засіданні урядового комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народні депутати України, інші посадові особи, участь яких необхідна для обговорення питання, включеного до порядку денного.
 
414. 6. Засідання урядового комітету вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина його членів.
 
   6. Засідання урядового комітету вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина його членів.
 
415. 7. Рішення урядового комітету приймається більшістю від його посадового складу та оформлюється протоколом.
 
   7. Рішення урядового комітету приймається більшістю від його посадового складу та оформлюється протоколом.
 
416. 8. Урядові комітети для забезпечення своєї діяльності:
 
   8. Урядові комітети для забезпечення своєї діяльності:
 
417. 1) утворюють у разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до їх компетенції;
 
   1) утворюють у разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до їх компетенції;
 
418. 2) отримують в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для їх роботи інформацію;
 
   2) отримують в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для їх роботи інформацію;
 
419. 3) запрошують на засідання представників органів виконавчої влади, а також інших фахівців з питань, що розглядаються.
 
   3) запрошують на засідання представників органів виконавчої влади, а також інших фахівців з питань, що розглядаються.
 
420. 9. Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Регламентом Кабінету Міністрів України.
 
   9. Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Регламентом Кабінету Міністрів України.
 
421. Стаття 50. Секретаріат Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 50. Секретаріат Кабінету Міністрів України
 
422. 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.
 
   1. Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.
 
423. 2. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує підготовку та проведення засідань Кабінету Міністрів України, урядових комітетів та діяльність Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів України, які не очолюють міністерства. Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів законів, проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами.
 
-345- Лавринович О.В.
У частині другій статті 50 після слів "Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів законів" виключити слово "проектів".
 
Відхилено   2. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує підготовку та проведення засідань Кабінету Міністрів України, урядових комітетів та діяльність Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів України, які не очолюють міністерства. Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів законів, проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами.
 
    -346- Стецьків Т.С.
Частини другу-четверту статі 50 доповнити новою частиною п’ятою та викласти їх у такій редакції:
«2. Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює забезпечення підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів України, урядових комітетів та діяльності членів Кабінету Міністрів України, а також забезпечення наступності в роботі Кабінету Міністрів України. Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює контроль за своєчасністю подання органами виконавчої влади проектів законів, актів Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами.
3. Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Державний секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, погодженим з Вищою радою державної служби в порядку, визначеному законодавством про державну службу.
4. Державний секретар Кабінету Міністрів України має заступників, що призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, погодженим з Вищою радою державної служби, в порядку, визначеному законодавством про державну службу. Державний секретар Кабінету Міністрів України вносить Прем’єр-міністру України пропозиції щодо призначення на посади заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
5. Державні службовці, які працюють у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, призначаються на посади та звільняються з посад Державним секретарем Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу».
У зв’язку з цим частини п’яту-десяту вважати відповідно частинами шостою-одинадцятою.
 
Відхилено    
424. 3. Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Міністр Кабінету Міністрів України.
 
-347- Зварич Р.М.
Частину третю статті 50 викласти у такій редакції:
«3. Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Державний секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України в порядку, визначеному законодавством про державну службу».
 
Відхилено   3. Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Міністр Кабінету Міністрів України.
4. Міністр Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за його поданням.
 
    -348- Лавринович О.В.
Статтю 50 доповнити новою частиною четвертою у такій редакції:
"4. Міністр Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. Міністр Кабінету Міністрів України вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників Міністра Кабінету Міністрів України".
У зв’язку з цим частини четверту-десяту вважати частинами п’ятою-одинадцятою.
 
Враховано частково    
    -349- Матвієнко А.С.
У частині третій статті 50 слово «Міністр» замінити словами «Державний секретар».
 
Відхилено    
425. 4. Державні службовці, інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, в порядку, визначеному законодавством про державну службу та про працю.
 
-350- Зварич Р.М.
Частину четверту статті 50 викласти у такій редакції:
«4. Державний секретар Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, що призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України в порядку, визначеному законодавством про державну службу. Державний секретар Кабінету Міністрів України вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду першого заступника та заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено   5. Державні службовці, інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, у порядку, визначеному законодавством про державну службу та про працю.
 
    -351- Матвієнко А.С.
У частині четвертій статті 50 слово «Міністром» замінити словами «Державним секретарем».
 
Відхилено    
426. 5. Права, обов'язки і відповідальність державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються законодавством про державну службу.
 
   6. Права, обов'язки і відповідальність державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються законодавством про державну службу.
 
427. 6. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для звільнення з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім державних службовців апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство.
 
   7. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для звільнення з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім державних службовців апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство.
 
428. 7. Патронатні служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство.
 
-352- Матвієнко А.С.
Частину восьму статті 51 викласти у такій редакції:
"Патронатні служби Першого віце-Прем’єр-міністра України та міністра, який не очолює міністерство, утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно Першим віце-Прем’єр-міністром України, віце-Прем’єр-міністрами України та міністром, який очолює міністерство, за строковим трудовим договором".
 
Відхилено   8. Патронатні служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство.
 
429. 8. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України.
 
-353- Стецьків Т.С.
Матвієнко А.С.
У частині восьмій статті 50 слово «Міністра» замінити словами «Державного секретаря».
 
Відхилено   9. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України.
 
    -354- Зварич Р.М.
Частину восьму статті 50 викласти у такій редакції:
«Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Державним секретарем Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем’єр-міністром України».
 
Відхилено    
430. 9. Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою і діє на підставі цього Закону та Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   10. Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою і діє на підставі цього Закону та Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
431. 10. Кошторис та штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за погодженням з Міністерством фінансів України у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
-355- Стецьків Т.С.
Матвієнко А.С.
У частині десятій статті 50 слово «Міністр» замінити словами «Державний секретар».
 
Відхилено   11. Кошторис та штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за погодженням з Міністерством фінансів України у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
432. Стаття 51. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються Кабінетом Міністрів України
 
   Стаття 51. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються Кабінетом Міністрів України
 
433. 1. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні, тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
 
   1. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні, тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
 
434. 2. До участі у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.
 
   2. До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.
 
435. 3. Завдання, склад та організація роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Завдання, склад та організація роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
436. 4. Для оплати праці фахівців, залучених до роботи в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, можуть виділятися кошти, передбачені для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України або відповідного центрального органу виконавчої влади.
 
   4. Для оплати праці фахівців, залучених до роботи в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, можуть виділятися кошти, передбачені для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України або відповідного центрального органу виконавчої влади.
 
437. Стаття 52. Акти Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 52. Акти Кабінету Міністрів України
 
438. 1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання акти – постанови і розпорядження.
 
-356- Лавринович О.В.
Частину першу статті 52 викласти у такій редакції:
"1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції та законів України видає постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання.";
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання акти – постанови і розпорядження.
 
    -357- Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 52 після слів «Президента України» додати знак і слова «, постанов Верховної Ради України».
 
Відхилено    
439. 2. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
 
   2. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
 
440. 3. Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
 
   3. Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
 
441. 4. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.
 
   4. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.
 
442. 5. Зупинення дії актів Кабінету Міністрів України Президентом України на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на виконання зупинених актів Кабінету Міністрів України, здійснення повноважень, визначених цими актами.
 
-358- Лавринович О.В.
Частини п’яту та шосту статті 52 виключити.
 
Відхилено   5. Зупинення дії актів Кабінету Міністрів України Президентом України на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на виконання зупинених актів Кабінету Міністрів України, здійснення повноважень, визначених цими актами.
6. Винесення Конституційним Судом України ухвали про відмову у відкритті провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів України або визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає Конституції України, відновлює дію цього акта.
 
    -359- Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частину п’яту статті 52 доповнити абзацом другим у такій редакції:
«Винесення Конституційним Судом України ухвали про відмову у відкритті провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів України, або визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає Конституції України, відновлює дію цього акта».
 
Враховано з редакційним уточненням   
443. 6. Акти Кабінету Міністрів України можуть бути оскаржені до суду в порядку та у випадках, установлених законом.
 
   7. Акти Кабінету Міністрів України можуть бути оскаржені до суду в порядку та у випадках, установлених законом.
 
444. Стаття 53. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 53. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України
 
445. 1. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
-360- Зарубінський О.О.
У частині першій статті 53 після слів «Кабінету Міністрів України мають» додати слова «Президент України, Верховна Рада України» і далі за текстом. Абзац другий частини першої статті 53 виключити.
 
Відхилено   1. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Ініціювати підготовку та прийняття актів Кабінету Міністрів України може Президент України.
 
446. Ініціювати підготовку та видання актів Кабінету Міністрів України може також Президент України.
 
-361- Лавринович О.В.
Абзац другий частини першої статті 53 виключити.
 
Відхилено      
    -362- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини першої статті 53 слово «видання» замінити словом «прийняття»; текст частини першої викласти одним абзацом.
 
Враховано    
    -363- Оробець Л.Ю.
Частину першу статті 53 викласти у такій редакції:
«1. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають Президент України, Верховна Рада України, Прем’єр-міністр та інші члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації».
 
Відхилено    
447. 2. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
-364- Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 52 замінити новими частинами другою та третьою, які викласти у такій редакції:
«2. Рішення про підготовку акту приймається Кабінетом Міністрів України на своєму засіданні або Прем’єр-міністром у вигляді доручення про підготовку акту з визначенням виконавця (головного розробника), відповідального за підготовку акту. Рішення про підготовку акту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом доби з моменту ухвалення.
3. Виконавцями (головними розробниками) проектів актів Кабінету Міністрів України можуть бути міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають Президент України, Верховна Рада України, Прем’єр-міністр та інші члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації».
У зв’язку з цим частини третю-п’яту вважати відповідно частинами четвертою-шостою.
 
Відхилено   2. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
448. 3. Проекти актів Кабінету Міністрів України, внесені на його розгляд, реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
 
-365- Лавринович О.В.
Частину третю статті 53 виключити.
У зв’язку із цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
 
Відхилено   3. Проекти актів Кабінету Міністрів України, внесені на його розгляд, реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Зареєстровані проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться до бази даних електронної комп’ютерної мережі. Їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
449. Зареєстровані проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться до бази даних електронної комп’ютерної мережі. Їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку, встановленому законом.
 
-366- Писаренко В.В.
В абзаці другому частини третьої статті 53 слово «законом» змінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано      
    -367- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 53 перший та другий абзаци об’єднати, виклавши її у вигляді двох послідовних речень.
 
Враховано    
    -368- Оробець Л.Ю.
В абзаці другому частини третьої (попередньої) статті 53 знак і слова «. Їх оприлюднення» замінити словами «та оприлюднюються протягом доби з моменту реєстрації».
 
Відхилено    
450. 4. До підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України можуть залучатися народні депутати України за їх згодою, науковці та інші фахівці.
 
   4. До підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України можуть залучатися народні депутати України за їх згодою, науковці та інші фахівці.
 
451. 5. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне значення та визначають права і обов'язки громадян України, підлягають громадському обговоренню в порядку, визначеному Регламентом Кабінету Міністрів України.
 
-369- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
У частині п’ятій статті 53 слова «громадському обговоренню в порядку, визначеному Регламентом Кабінету Міністрів України» замінити словами «оприлюдненню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   5. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне значення та визначають права і обов'язки громадян України, підлягають попередньому оприлюдненню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -370- Оробець Л.Ю.
Статтю 53 доповнити новими частинами сьомою та восьмою, які викласти у такій редакції:
«7. Виконавець (головний розробник) проекту акту Кабінетів Міністрів України в терміни визначені в рішенні про підготовку акту Кабінету Міністрів України надає членам Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проекту акту Кабінету Міністрів України та вмотивовану інформацію про врахування (неврахування) пропозицій, які були надані в процесі підготовки проекту акту Кабінету Міністрів України.
8. При підготовці проектів актів Кабінету Міністрів України, що містять інформацію з обмеженим доступом, та у разі необхідності вжиття заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в інших невідкладних випадках не застосовується положення пунктів 2, 4, 6 цієї статті, які стосуються оприлюднень та обговорень».
 
Відхилено    
452. Стаття 54. Прийняття актів Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 54. Прийняття актів Кабінету Міністрів України
 
453. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів України. У разі рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.
 
-371- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 54 викласти у такій редакції:
«1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від кількісного складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статі 6 цього Закону. Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував Прем’єр-міністр України, рішення вважається прийнятим».
 
Враховано   1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону. Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини посадового складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував Прем’єр-міністр України, рішення вважається прийнятим.
 
    -372- Писаренко В.В.
У частині першій статті 54 виключити слово «посадового»; друге речення цієї частини викласти у такій редакції:
«У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Прем’єр-міністра України».
 
Відхилено    
    -373- Оробець Л.Ю.
Доповнити статтю 54 новою частиною другою та викласти її у такій редакції:
«2. У разі необхідності вжиття заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в інших невідкладних випадках за рішенням Прем’єр-міністра України розпорядження Кабінету Міністрів України може бути прийнято шляхом поіменного письмового опитування членів Кабінету Міністрів України у порядку, передбаченому Регламентом Кабінету Міністрів України. Проект такого розпорядження надсилається всім членам Кабінету Міністрів України».
Частину другу (попередню) вважати частиною третьою.
 
Відхилено    
454. 2. Після видання акта Кабінету Міністрів України внесення до його тексту будь-яких змін, у тому числі виправлення орфографічних і стилістичних помилок, здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.
 
-374- Лавринович О.В.
Частину другу статті 54 викласти у такій редакції:
"2. У разі необхідності вжиття заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в інших невідкладних випадках за рішенням Прем’єр-міністра України розпорядження Кабінету Міністрів України може бути прийнято шляхом опитування членів Кабінету Міністрів України у порядку, передбаченому Регламентом Кабінету Міністрів України. Проект такого розпорядження надсилається всім членам Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено   2. Після підписання акта Кабінету Міністрів України внесення до його тексту будь-яких змін, у тому числі виправлення орфографічних і стилістичних помилок, здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.
 
    -375- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 54 слово «видання» замінити словом «підписання».
 
Враховано    
    -376- Боднар-Петровська О.Б.
Частину другу статті 54 виключити.
 
Відхилено    
455. Стаття 55. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 55. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України
 
456. 1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.
 
-377- Лавринович О.В.
Частину першу статті 55 викласти у такій редакції:
"1. Постанови Кабінету Міністрів України, що визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності не раніше ніж з дня їх опублікування".
 
Відхилено   1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.
 
457. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.
 
   У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.
 
458. 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх видання, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.
 
-378- Лавринович О.В.
У частині другій статті 55 слова "з моменту їх видання, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший строк набрання ними чинності" замінити словами "з моменту їх прийняття".
 
Враховано частково   2. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.
 
459. 3. Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.
 
   3. Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.
 
460. 4. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офіційному віснику України, акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
-379- Лавринович О.В.
У частині четвертій статті 55 виключити слова: "акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено   4. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офіційному віснику України, акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
461. Розділ Х
 
      
462. СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
-380- Матвієнко А.С.
Назву Розділу Х доповнити словами «та заступників міністрів».
 
Відхилено   СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
463. Стаття 56. Умови оплати праці та іншого забезпечення Прем'єр-міністра України
 
   Стаття 56. Умови оплати праці та іншого забезпечення Прем'єр-міністра України
 
464. 1. Умови оплати праці Прем'єр-міністра України, його транспортного, медичного та іншого забезпечення на час виконання Прем'єр-міністром України своїх повноважень визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-381- Лавринович О.В.
У частині першій статті 56 після слова "медичного" доповнити словами "санаторно-курортного"; слова "на час виконання" замінити словами "як на час виконання"; перед словами "визначаються Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "так і після їх припинення".
 
Відхилено   1. Умови оплати праці Прем'єр-міністра України, його транспортного, медичного та іншого забезпечення на час виконання Прем'єр-міністром України своїх повноважень визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
465. Стаття 57. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України
 
-382- Матвієнко А.С.
Назву та частини першу та другу статті 57 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «та заступників міністрів» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   Стаття 57. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України
 
466. 1. Умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до законодавства.
 
   1. Умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до законодавства.
 
467. 2. Члени Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпустку тривалістю тридцять календарних днів.
 
-383- Лавринович О.В.
Додати у законопроект статтю 59 у такій редакції:
"Стаття 59. Грошове утримання у разі припинення повноважень члена Кабінету Міністрів України за станом здоров'я
1. У разі неможливості виконання повноважень за станом здоров'я члену Кабінету Міністрів України, який має достатній для призначення пенсії стаж (для чоловіків - 25, для жінок - 20 років), до досягнення пенсійного віку призначається грошове утримання у розмірі 80 відсотків місячної заробітної плати за відповідною посадою з дня звернення.
2. У разі досягнення пенсійного віку члену Кабінету Міністрів України призначається пенсія відповідно до цього Закону.
3. У разі призначення члену Кабінету Міністрів України пенсії за віком, його працевлаштування, засудження за скоєння злочину виплата грошового утримання припиняється".
 
Відхилено   2. Члени Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпустку тривалістю тридцять календарних днів.
 
468. Стаття 58. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України
 
-384- Матвієнко А.С.
Назву та частини першу-п’яту статті 58 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «та заступників міністрів» у відповідних відмінках і числі.
 
Відхилено   Стаття 58. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України
 
469. 1. Член Кабінету Міністрів України забезпечується службовим транспортним засобом.
 
   1. Член Кабінету Міністрів України забезпечується службовим транспортним засобом.
 
470. 2. Член Кабінету Міністрів України, не забезпечений житлом, забезпечується службовим житлом на час перебування на посаді.
 
   2. Член Кабінету Міністрів України, не забезпечений житлом, забезпечується службовим житлом на час перебування на посаді.
 
471. Службові жилі приміщення, призначені для заселення членами Кабінету Міністрів України, перебувають у державній власності.
 
-385- Лавринович О.В.
Абзаци другий та третій частини другої статті 58 виключити.
 
Відхилено   Службові жилі приміщення, призначені для заселення членами Кабінету Міністрів України, перебувають у державній власності.
 
472. Виключення жилих приміщень, що надаються членам Кабінету Міністрів України на час перебування на посаді, з числа службових не допускається.
 
   Виключення жилих приміщень, що надаються членам Кабінету Міністрів України на час перебування на посаді, з числа службових не допускається.
 
473. 3. Член Кабінету Міністрів України має право на позачергове придбання проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території України.
 
-386- Лавринович О.В.
Статтю 58 доповнити новою частиною четвертою у такій редакції:
"4. Життя і здоров'я члена Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому державному страхуванню, умови якого встановлюються законодавством".
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою.
 
Відхилено   3. Член Кабінету Міністрів України має право на позачергове придбання проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території України.
 
474. 4. Члену Кабінету Міністрів України на період здійснення його повноважень видається в установленому порядку дипломатичний паспорт України.
 
   4. Члену Кабінету Міністрів України на період здійснення його повноважень видається в установленому порядку дипломатичний паспорт України.
 
475. 5. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України надається допомога на його поховання.
 
-387- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити законопроект новою статтею 59, яку викласти у такій редакції:
«Стаття 59. Гарантії трудових прав членів Кабінету Міністрів України
1. Час роботи на посаді члена Кабінету Міністрів України зараховується до стажу державної служби, загального і безперервного стажу роботи, стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату винагороди за підсумками роботи».
У зв’язку з цим статтю 59 вважати статтею 60.
 
Враховано   5. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України надається допомога на його поховання.
Стаття 59. Гарантії трудових прав членів Кабінету Міністрів України
1. Час роботи на посаді члена Кабінету Міністрів України зараховується до стажу державної служби, загального і безперервного стажу роботи, стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату винагороди за підсумками роботи.
 
476. Стаття 59. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України
 
-388- Лавринович О.В.
Змінити нумерацію статті 59 на 61 та викласти її у такій редакції:
"Стаття 61. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України
1. У разі досягнення встановленого законодавством пенсійного віку незалежно від місця роботи, а також у разі визнання інвалідом І або ІІ групи за наявності страхового стажу (для чоловіків - 25 років, для жінок -20 років) члену Кабінету Міністрів України призначається пенсія в розмірі 70 відсотків місячної заробітної плати. За кожний повний рік роботи понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія за віком та пенсія по інвалідності збільшується на один відсоток наведеного вище заробітку, але не більше ніж 80 відсотків місячної заробітної плати.
2. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні (стаття 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"), за їх заявою призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника: на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків, на двох і більше членів сім'ї - 80 відсотків місячної заробітної плати працюючого члена Кабінету Міністрів України на день звернення за пенсією.
3. Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною другою цієї статті, мають також непрацездатні члени сім'ї померлого члена Кабінету Міністрів України, який отримував пенсію за цим Законом.
4. У разі зміни розміру заробітної плати працюючим членам Кабінету Міністрів України відповідно проводиться перерахунок раніше призначених пенсій.
5. Перерахунок пенсії проводиться виходячи з місячної заробітної плати працюючого члена Кабінету Міністрів України за відповідною посадою на момент виникнення права на перерахунок пенсії з місяця підвищення заробітної плати.
6. Пенсія в частині, яка не перевищує розміру пенсії за солідарною системою, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.
7. У разі виходу на пенсію члену Кабінету Міністрів України виплачується грошова допомога в розмірі 12 місячних посадових окладів працюючого члена Кабінету Міністрів України за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.
8. Дія цієї статті поширюється також на пенсіонерів з числа колишніх членів Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено   Стаття 60. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України
 
    -389- Матвієнко А.С.
Назву та частину першу статті 59 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «та заступників міністрів».
 
Відхилено    
477. 1. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про державну службу".
 
   1. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про державну службу".
 
478. Розділ ХІ
 
   Розділ ХІ
 
479. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
480. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
481. 2. Дія статті 59 цього Закону поширюється також на пенсіонерів з числа членів колишніх Ради Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів України, яким пенсію призначено до набрання чинності цим Законом.
 
-390- Стецьків Т.С.
У пункті 2 Розділу ХІ виключити слова «Ради Міністрів Української РСР» та «Кабінету Міністрів Української РСР».
 
Відхилено   2. Дія статті 59 цього Закону поширюється також на пенсіонерів з числа членів колишніх Ради Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів України, яким пенсію призначено до набрання чинності цим Законом.
 
    -391- Лавринович О.В.
Пункти 2, 3 Розділу ХІ викласти у такій редакції:
«2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1979 р., № 1, ст. 7; 1980 р., № 7, ст. 115; 1981 р., № 24, ст. 364, № 49, ст. 841; 1984 р., № 4, ст. 83; 1985 р., № 49, ст. 1167; 1986 р., № 29, ст. 584, № 39, ст. 797; 1987 р., № 47, ст. 947; 1988 р., № 18, ст. 450).
3. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190):
1) у частині третій статті 5 слово "Примірні" замінити словом "Рекомендаційні";
2) частини другу-четверту статті 10 замінити частиною такого змісту:
"Перший заступник та заступники голови обласної, районної державної адміністрації призначаються на посаду головою відповідно обласної, районної державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною третьою;
3) у статті 47:
частину другу викласти в такій редакції:
"Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання місцевих державних адміністрацій та їх апаратів встановлюються Кабінетом Міністрів України";
у частині четвертій слова "і апарату" виключити».
 
Відхилено    
482. 3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 11, ст.94, зі змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-ІV).
 
-392- Симоненко П.М.
Внесений Президентом України законопроект фактично є новою редакцією чинного Закону України «Про Кабінет Міністрів України», до частини його статей внесені зміни, дві статті вилучені. Збережена структура, половина статей викладена у попередній редакції. Показово й те, що до проекту додано «Порівняльну таблицю», в якій наведений текст чинного Закону і, як сказано в документі, «пропоновану редакцію».
З урахуванням цього було б правильним ухвалити Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», виклавши його у такій редакції». У зв’язку з цим частину третю Розділу ХІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Відхилено   3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 11, ст. 94, зі змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-ІV).
 
483. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
484. 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
 
   1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
 
485. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
486. 3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

   3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.