Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними відходами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких Законів України щодо поводження з радіоактивними відходами
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними відходами
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252 — із змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VІ):
 
   1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2006 р., №№ 9-11, ст. 96; 2007 р., №№ 7-8, ст.. 68; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
 
5. пункт "г" статті 41 викласти у такій редакції:
"г) встановлення нормативів збору і розмірів збору за використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за утворення і розміщення відходів та інші види шкідливого впливу, утворення радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками;";
 
   1) пункт "г" статті 41 доповнити словами "утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками";
 
6. частину першу статті 44 викласти у такій редакції:
"Збір встановлюється за забруднення навколишнього природного середовища на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення відходів, утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками.";
 
-1- Скубенко В.П.
Частину першу викласти в редакції: "Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів (обчислюється пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів, а також: для експлуатуючої організації ядерних установок атомних електростанцій обчислюється на основі показників виробництва електричної енергії за певний період, для інших суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, обчислюється пропорційно активності радіоактивних матеріалів та стягується одночасно з їх придбанням), та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (обчислюється пропорційно терміну зберігання радіоактивних відходів понад встановлений строк з урахуванням їх обсягу та активності)."
 
Враховано   2) у статті 44:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (обчислюється пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів, а також для експлуатуючої організації ядерних установок атомних електростанцій - на основі показників виробництва електричної енергії за певний період, для інших суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, - пропорційно активності радіоактивних матеріалів, та стягується одночасно з їх придбанням) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (обчислюється пропорційно терміну зберігання радіоактивних відходів понад встановлений строк з урахуванням їх обсягу та активності)";
б) частину другу після слів "забруднюючих речовин" доповнити словами "крім утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками";
 
    -2- Скубенко В.П.
Частину частину другу після слів "забруднюючих речовин" доповнити словами "крім утворення радіоактивних відходів,".
 
Враховано    
7. частину четверту статті 46 викласти у такій редакції:
"Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища (за винятком забруднення, що пов’язане з утворенням радіоактивних відходів — включаючи ті, що вже накопичені, та тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками) розподіляються між сільськими, селищними, міськими, обласними та республіканським Автономної Республіки Крим і Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 10, 25 і 65 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища — у співвідношенні 35 і 65 відсотків. Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням і тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів, спрямовуються до Державного бюджету України та використовуються виключно для виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.";
 
-3- Скубенко В.П.
Частину четверту статті 46 викласти в редакції: "Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища (за винятком тих, що справляються за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, і а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища — у співвідношенні 70 і 30 відсотків. Розподіл коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами".
 
Враховано   3) частину четверту статті 46 викласти в такій редакції:
"Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища — у співвідношенні 70 і 30 відсотків. Розподіл коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами".
4) пункт "а" частини другої статті 47 доповнити словами "крім зборів за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, які розподіляються в порядку, визначеному Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами".
 
    -4- Скубенко В.П.
Пункт "а" частини другої статті 47 доповнити словами "крім зборів за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, які розподіляються в порядку, визначеному Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами".
 
Враховано    
    -5- Олійник В.С.
Доповнити абзацом такого змісту: "пункт "а" абзацу 2 статті 47 доповнити словами: "крім збору за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками".
 
Враховано частково    
8. 2) статтю 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198) викласти у такій редакції:
 
-6- Скубенко В.П.
В абзаці слова "статтю 4 Закону" замінити словами "у Законі", а перед словами "викласти у такій редакції" додати слова "статтю 4".
 
Враховано   2. У Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198; 2000 р., № 30, ст. 236; 2003 р., № 29, ст. 236):
1) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
9. "Стаття 4. Фінансування робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами
 
-7- Скубенко В.П.
Назву статті 4 викласти в редакції: " Фінансування робіт та розподіл коштів у сфері поводження з радіоактивними відходами"
 
Враховано   "Стаття 4. Фінансування робіт та розподіл коштів у сфері поводження з радіоактивними відходами
 
10. Фінансування Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами здійснюється за рахунок коштів Фонду поводження з радіоактивними відходами (далі — Фонд), благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб. Роботи щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, фінансуються за рахунок Державного бюджету України, благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб.
 
-8- Скубенко В.П.
В абзаці після слів "за рахунок коштів" додати слово "Державного".
 
Враховано   Фінансування Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами здійснюється за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (далі — Фонд), благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб. Роботи щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, фінансуються за рахунок Державного бюджету України, благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб.
 
11. Фонд є складовою частиною Державного бюджету України та формується за рахунок коштів, які надходять від збору за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками.
 
-9- Скубенко В.П.
Абзац викласти в редакції: "Фонд є складовою частиною Державного бюджету України та формується за рахунок коштів, які надходять від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками."
 
Враховано   Фонд є складовою частиною Державного бюджету України та формується за рахунок коштів, які надходять від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, спрямовуються до Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, який є складовою частиною Державного бюджету України та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення.
 
    -10- Олійник В.С.
Після слів "формується за рахунок коштів, які надходять від збору за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками" доповнити словами "та інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Враховано    
    -11- Скубенко В.П.
Доповнити абзацом такого змісту: "Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, спрямовуються до Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, який є складовою частиною Державного бюджету України та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення".
 
Враховано    
12. Порядок визначення розміру збору за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками, а також використання коштів Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-12- Скубенко В.П.
В абзаці слова "пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасовим зберіганням" замінити словами "що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасове зберігання".
 
Враховано   Порядок визначення розміру збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, а також порядок використання коштів Фонду встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
13. Кошти Фонду використовуються лише для здійснення заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з радіоактивними відходами.
Головним розпорядником коштів Фонду є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами та є замовником Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.
 
-13- Скубенко В.П.
Абзац четвертий статті 4 виключити.
 
Враховано   Головним розпорядником коштів Фонду є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами та є замовником Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.
 
14. Держава надає в установленому Кабінетом Міністрів України порядку суб’єктам діяльності в сфері використання ядерної енергії, які утворюють радіоактивні відходи та сплачують збір за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) і тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів, гарантії щодо прийняття без додаткової сплати на зберігання/захоронення всього обсягу радіоактивних відходів, утворених під час провадження діяльності таких суб’єктів.".
 
-14- Скубенко В.П.
В абзаці слова "пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасовим зберіганням" замінити словами "що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасове зберігання".
 
Враховано   Держава в установленому Кабінетом Міністрів України порядку надає суб’єктам діяльності у сфері використання ядерної енергії, які утворюють радіоактивні відходи та сплачують збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, гарантії щодо прийняття без додаткової оплати на зберігання/захоронення всього обсягу радіоактивних відходів, утворених під час провадження діяльності таких суб’єктів";
3) в абзаці сьомому частини першої статті 6 та абзаці десятому частини третьої статті 10 слово "спеціального" замінити словом "Державного".
3. У частині першій статті 52 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81) слова "спеціального державного" замінити словом "Державного".
 
    -15- Олійник В.С.
В абзаці слова "збір за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) і тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів" замінити словами "збір за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками".
 
Враховано    
    -16- Скубенко В.П.
Доповнити абзацом "у абзаці шостому частини першої статті 6 та абзаці десятому частини третьої статті 10 слово "спеціального" замінити на "Державного".
 
Враховано    
    -17- Скубенко В.П.
Доповнити пунктом "3) у Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст.81) у частині першій статті 52 слово "спеціального" виключити".
 
Враховано    
15. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.