Кількість абзаців - 173 Таблиця поправок


Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитківта до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (щодо приватизації жилої площі у гуртожитках) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків   -1- Верховна Рада України постановляє:
І. Прийняти як закон
Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНА ПРАВКА
 
Враховано   Закон України
Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
 
3. Цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо забезпечення реалізації конституційного права на житло малозабезпечених громадян, які тривалий час на законних підставах проживають у малосімейних чи робітничих гуртожитках.   -2- Попов О.П.
у преамбулі:
слово «малозабезпечених» виключити, а слова «малосімейних чи робітничих гуртожитках.» замінити словами «гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей.»
 
Враховано   Цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які тривалий час на законних підставах проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей
 
4. Розділ І Загальні положення
 
   Розділ І. Загальні положення
 
5. Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
6. Сфера дії цього Закону поширюється на малозабезпечених громадян України, які на законних підставах тривалий час (не менш як п?ять років) зареєстровані та фактично проживають у малосімейному або робітничому гуртожитку, не мають власного житла, перебували чи перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, яка надала їм (їх сім’ям) жилу площу в гуртожитку, та неспроможні за власні кошти побудувати чи придбати собі житло.
 
-3- Сухий Я.М.
Текст статті 1 викласти у такій редакції:
«Сфера дії цього Закону поширюється на громадян, які на законних підставах тривалий час (не менше п'яти років) зареєстровані та фактично проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла.
 
Враховано   Сфера дії цього Закону поширюється на громадян, які на законних підставах тривалий час (не менше п'яти років) зареєстровані та фактично проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла.
 
7. Цей Закон не поширюється на громадян, які проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах, та у зв’язку з роботою (службою) за контрактом, а також на громадян, які зареєстровані та проживають у робітничих чи малосімейних гуртожитках менше п?яти років до дня набрання чинності цим Законом, а також на осіб, які мешкають у гуртожитку без законних підстав (без офіційної реєстрації місця проживання).
 
-4- Сухий Я.М.
Цей Закон не поширюється на громадян, які проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах, та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом, а також осіб, які мешкають у гуртожитку без законних підстав (без офіційної реєстрації місця проживання); у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле приміщення немає можливості, а також осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз; у гуртожитках, які мають статус соціальних на момент набрання чинності цим Законом.
 
Враховано   Цей Закон не поширюється на громадян, які проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах, та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом, а також на осіб, які мешкають у гуртожитку без законних підстав (без офіційної реєстрації місця проживання); у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле приміщення немає можливості; на осіб, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України; а також на осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз; у гуртожитках, які мають статус соціальних на момент набрання чинності цим Законом.
 
8. Сфера дії цього закону поширюється на житлові будинки, що мають статус гуртожитків, які належать на праві власності органам державної влади, органам місцевого самоврядування та знаходяться у повному господарському віданні чи в оперативному управлінні створених ними організацій з управління житловим фондом.
 
-5- Сухий Я.М.
Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, які є об'єктами права державної чи комунальної власності, та гуртожитки, які перебувають у повному господарському віданні чи в оперативному управління підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.
 
Враховано илучено у зв’язку з прийняттям попередньої пропозиції  Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, які є об'єктами права державної чи комунальної власності, та гуртожитки, які перебувають у повному господарському віданні чи в оперативному управління підприємств, установ, організацій з управлінням житловим фондом незалежно від форми власності, крім гуртожитків, що знаходяться на балансі військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України.
 
9. У випадках передбачених цим Законом, його дія поширюється на гуртожитки, що перебувають у власності державних та комунальних підприємств, організацій, установ, якщо вони призначені для проживання їх працівників (членів їх сімей) і підлягають передачі територіальним громадам у власність згідно цього Закону.
 
      
10. Цей Закон не поширюється на гуртожитки, що знаходяться у приватній та колективній власності, у тому числі ті, що передано територіальним громадам у постійне чи тимчасове користування.
 
-6- Сухий Я.М.
Цей Закон не поширюється на гуртожитки, що знаходяться у приватній власності, у тому числі ті, що передані територіальним громадам у постійне чи тимчасове користування.
 
Враховано з редакційним уточненням  Цей Закон не поширюється на гуртожитки, що на законних підставах знаходяться у приватній власності, у тому числі ті, що передано територіальним громадам у постійне чи тимчасове користування.
 
11. Цим Законом також встановлено особливості використання земельних ділянок, необхідних для утримання та експлуатації зазначеної категорії гуртожитків.
 
-7- Сухий Я.М.
Цим Законом також встановлено особливості використання земельних ділянок, необхідних для утримання та експлуатації зазначеної категорії гуртожитків.»
 
Редакційна правка  Цим Законом також встановлено особливості використання земельних ділянок, необхідних для утримання та експлуатації зазначеної категорії гуртожитків.
 
    -8- Баранов В.О.
у статті 1 розділу І:
1) у абзаці другому після слів «Цей закон не поширюється на» доповнити словами «осіб, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України;
 
Враховано    
    -9- Баранов В.О.
2) у абзаці третьому після слів «з управлінням житловим фондом» доповнити словами «крім гуртожитків, що знаходяться на балансі військових частин, зак5ладів, установ та організацій Збройних Сис України та Міністерства внутрішніх справ України
 
Враховано    
12. Стаття 2. Напрями забезпечення реалізації права на житло мешканців гуртожитків
Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, можуть реалізувати конституційне право на житло або шляхом приватизації житла у гуртожитку (у випадках передбачених цим Законом) або шляхом отримання соціального житла (відповідно до цього Закону та Закону України «Про житловий фонд соціального призначення») або шляхом самостійного (на власний розсуд, за власні чи залучені кошти) вирішення свого (своєї сім’ї) житлового питання (відповідно до цивільного законодавства).
 
-10- Сухий Я.М.
Текст статті 2 викласти у такій редакції:
«Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, можуть реалізувати конституційне право на житло шляхом приватизації житла у гуртожитку. За громадянами, які не виявили бажання приватизувати займане ними житло у гуртожитку, зберігається чинний порядок одержання і користування житлом на умовах найму. Громадяни України можуть також реалізувати конституційне право на житло шляхом отримання соціального житла (відповідно до цього Закону та Закону України "Про житловий фонд соціального призначення") або шляхом самостійного (на власний розсуд, за власні чи залучені кошти) вирішення свого (своєї сім'ї) житлового питання (відповідно до цивільного законодавства).»
 
Відхилено   Стаття 2. Напрями забезпечення реалізації права на житло мешканців гуртожитків
Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, можуть реалізувати конституційне право на житло або шляхом приватизації житла у гуртожитку (у випадках передбачених цим Законом) або шляхом отримання соціального житла (відповідно до цього Закону та Закону України «Про житловий фонд соціального призначення») або шляхом самостійного (на власний розсуд, за власні чи залучені кошти) вирішення свого (своєї сім’ї) житлового питання (відповідно до цивільного законодавства України).
 
13. Стаття 3. Принципи забезпечення реалізації права на житло мешканців гуртожитків
 
-11- Баранов В.О.
у назві статті слово «принципи» вилучити, а в тексті слова «таких принципів» замінити словами «таких положень»:
 
Враховано   Стаття 3. Забезпечення реалізації права на житло мешканців гуртожитків
 
14. Забезпечення реалізації конституційне право на житло мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону здійснюється з дотриманням таких принципів:
 
   Забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону здійснюється з дотриманням таких підходів:
 
15. 1.. Всі гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону підлягають, протягом визначеного цим Законом строку, передачі у власність територіальних громад.
 
-12- Баранов В.О.
1) пункт 1 статті 3 доповнити словами «протягом трьох років з дня прийняття цього Закону»;
 
Враховано (п.1 ст.1)  1.. Всі гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону підлягають, передачі у власність територіальним громадам у визначений цим Законом строк.
 
16. 2.. Передача гуртожитків за цим Законом у власність територіальним громадам здійснюється на компенсаційній основі, виходячи зі співвідношення ринкової та балансової вартості конкретного гуртожитку як цілісного майнового комплексу.
 
-13- Баранов В.О.
2) пункт 2 статті 3 викласти в такій редакції:
«2.. Передача гуртожитків за цим Законом у власність територіальним громадам здійснюється на договірній основі, виходячи з повноважень та можливостей органів місцевого самоврядування»;
 
Враховано див.: п.3. ст.3)  2. Передача гуртожитків у власність територіальних громад за цим Законом має бути здійснена протягом трьох років з дня його прийняття.
 
17. 3.. Рішення про передачу гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, у власність територіальних громад приймає законний власник гуртожитку (або уповноважена ним особа).
 
-14- Баранов В.О.
3) частину 6 статті 3 доповнити словами:
«не можуть бути приватизовані у гуртожитках приміщення загального користування, а також вбудовані, прибудовані та надбудовані приміщення, що використовуються їх власниками»;
 
Враховано з редакційною правкою (див.: 2-1 ст.3)  3. Передача гуртожитків за цим Законом у власність територіальних громад здійснюється відповідно до порядку, передбаченому Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» та прийнятих відповідно до нього підзаконних актів, з урахуванням особливостей цього Закону.
 
    -15- Сухий Я.М.
Текст статті 3 викласти у такій редакції:
Забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону здійснюється з дотриманням таких принципів:
1. Всі гуртожитки, крім тих, що перебувають у приватній власності, підлягають передачі у власність територіальних громад;
 
Відповідає тексту проекту   
    -16- Сухий Я.М.
2. Передача гуртожитків за цим Законом у власність територіальних громад здійснюється відповідно до порядку, передбаченому Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» та Постанови КМУ від 06.11.95 № 891 «Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій»;
 
Враховано частково    
    -17- Сухий Я.М.
2.1. Гуртожитки, які не є об'єктами права державної власності та включені до статутних фондів шляхом викупу, можуть передаватись у власність територіальних громад на компенсаційній основі, виходячи зі співвідношення ціни викупу та залишкової балансової вартості конкретного гуртожитку як цілісного майнового комплексу крім випадків, передбачених ч. 2 п. 9 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та п. 1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 
Враховано частково    
18. 4.. Рішення про подальшу долю гуртожитку як цілісного майнового комплексу, переданого його власником у власність територіальної громади, а також земельної ділянки, необхідної для утримання і експлуатації гуртожитку (як цілісного майнового комплексу) приймає місцева Рада в межах власної компетенції та повноважень:
а) у разі прийняття місцевою Радою рішення про залишення статусу «гуртожиток» переданого їй у власність гуртожитку (його цілісного майнового комплексу) підлягає приватизації відповідно до цього Закону;
б) у разі прийняття місцевою Радою рішення про зміну статусу «гуртожиток» переданого їй у власність гуртожитку (його цілісного майнового комплексу) та про надання йому статусу «соціальне житло» - колишній гуртожиток (його цілісний майновий комплекс) не підлягає приватизації, а використовується для надання соціального житла відповідно до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення».
 
-18- Сухий Я.М.
3 . Рішення про передачу гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, у власність територіальних громад приймає орган, уповноважений управляти державним майном, інший орган, якому передано в користування державне майно, або за рішенням суду.
 
Враховано п.4 ст3)  4. Гуртожитки, які не є об'єктами права державної власності та на законних підставах включені до статутних фондів підприємств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, можуть передаватися у власність територіальних громад на договірній основі згідно чинного законодавства, виходячи з юридичних повноважень та фінансових можливостей органів місцевого самоврядування.
5. Рішення про передачу гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, у власність територіальних громад приймає орган, уповноважений управляти державним майном, інший орган, якому передано в користування державне майно, або за рішенням суду.
 
19. 5.. Держава виділяє територіальним громадам бюджетні гроші на прийняття ними у власність та на капітальний ремонт гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), на які поширюється дія цього Закону, за заявками місцевих Рад, в межах та у порядку, визначеному Законом України про Державний бюджет на відповідний фінансовий рік.
 
-19- Сухий Я.М.
4. 3 метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх виселення з займаних житлових приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, які будувались за державні кошти, встановити мораторій на відчуження (крім передачі у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів) гуртожитків, які перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств у процесі приватизації (корпоратизації). Мораторій діє на відчуження у будь-який спосіб вказаних гуртожитків, їх окремих будівель, споруд, житлових та нежитлових приміщень та іншого майна на користь фізичних чи юридичних осіб.
 
Враховано 1 див.: п.2-1 Перехідних положень)  6. Держава виділяє місцевим бюджетам кошти на заходи, пов'язані з прийняттям у комунальну власність гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), а саме: на виготовлення необхідної технічної документації, проведення капітального ремонту тощо, за заявками місцевих рад, в обсягах та порядку, які визначаються Законом України про Державний бюджет на відповідний фінансовий рік.
 
20. 6.. Одночасно з приватизацією жилих приміщень в гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, приватизується і відповідна частина допоміжних та інших нежилих приміщень в цих гуртожитках.
 
-20- Сухий Я.М.
6. Одночасно з приватизацією жилих приміщень в гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, приватизується і відповідна частина допоміжних та інших нежилих приміщень в цих гуртожитках.
 
Враховано частково п.6 ст.3)  7. Одночасно з приватизацією жилих приміщень в гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, приватизується і відповідна частина допоміжних приміщень в таких гуртожитках.
7.1. Не можуть бути приватизовані у гуртожитках приміщення загального користування, а також вбудовані, прибудовані та надбудовані приміщення, що використовуються їх власниками.
 
21. 7.. Земельні ділянки, необхідні для утримання та експлуатації таких гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, не підлягають приватизації чи продажу у зв’язку з приватизацією жилих і нежилих приміщень у таких гуртожитках, а залишаються у власності відповідної територіальної громади (або передаються їй у власність).
 
-21- Сухий Я.М.
7. Земельні ділянки, необхідні для утримання та експлуатації таких гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, не підлягають приватизації чи продажу у зв'язку з приватизацією жилих і нежилих приміщень у таких гуртожитках, а залишаються у власності відповідної територіальної громади (або передаються їй у власність).
 
Враховано з редакційними правками  8. Земельні ділянки, необхідні для утримання та експлуатації гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, не підлягають приватизації чи продажу у зв'язку з приватизацією жилих і допоміжних приміщень у них, а залишаються у власності відповідної територіальної громади (або передаються їй у власність) згідно чинного законодавства.
 
22. 8.. Утримувати всі жилі приміщення і всі допоміжні нежилі приміщення гуртожитку, та прибудинкову територію гуртожитку, повинні власники гуртожитку та співвласники жилих і допоміжних нежилих приміщень у конкретному гуртожитку та власники відповідних земельних ділянок:
а) всі допоміжні та інші нежилі приміщення у гуртожитку, що приватизовано відповідно до цього Закону, а також всю прибудинкову територію гуртожитку утримують та використовують за призначенням співвласники зазначених жилих і нежилих приміщень та власника чи користувачі земельної ділянки;
б) всі допоміжні та інші нежилі приміщення у колишньому гуртожитку, якому надано статус «соціальне житло», а також всю прибудинкову територію утримують та використовують за призначенням органи місцевого самоврядування (або безпосередньо або через створені ними організації з управління таким житлом);
в) всі допоміжні та інші нежилі приміщення у гуртожитку, на який поширюється дія цього Закону, але який ще не передано у власність територіальній громаді, а також всю прибудинкову територію утримують та використовують за призначенням законні власники такого гуртожитку (або уповноважені ним особи), а також власники (чи користувачі) відповідної земельної ділянки.
 
-22- Сухий Я.М.
8. Утримання приватизованих житлових приміщень у гуртожитку здійснюється за рахунок коштів їх власників згідно з Правилами користування приміщеннями жилих будинків та прибудинкових територій, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від форм власності на них.
 
Враховано з редакційними правками  9. Утримання приватизованих житлових приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону здійснюється за рахунок коштів їх власників згідно з Правилами користування приміщеннями жилих будинків та прибудинкових територій, незалежно від форм власності, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
23. 9.. Земельні ділянки, на яких розташовано гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону та земельні ділянки, необхідні для утримання та експлуатації таких гуртожитків (прибудинкова територія) не підлягають приватизації чи продажу, а передаються у власність територіальним громадам за цим Законом.
 
-23- Сухий Я.М.
9. Власники житлових приміщень гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень гуртожитку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням гуртожитку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні гуртожитку. Допоміжні приміщення (кладовки, сараї і т. ін.) передаються у власність квартиронаймачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
 
Враховано з редакційними правками  10. Власники житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень у цьому ж гуртожитку, а також співвласниками технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою будинку в якому розташований гуртожиток.
Допоміжні приміщення (кладовки, сараї, колясочні і т. ін.) у гуртожитках передаються у спільну неподільну власність власникам квартир безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
Власники жилих приміщень у гуртожитку та, одночасно співвласники допоміжних приміщень у гуртожитках зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням гуртожитку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні гуртожитку.
10-1. Наймачі є користувачами допоміжних приміщень у цьому ж гуртожитку, а також співкористувачами технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою будинку в якому розташований гуртожиток.
Допоміжні приміщення (кладовки, сараї, колясочні і т. ін.) у гуртожитках передаються у спільне неподільне користування наймачам кімнат у гуртожитках безоплатно і окремого оформлення не потребують.
Наймачі жилих приміщень у гуртожитку та, одночасно співнаймачі допоміжних приміщень у гуртожитках зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням гуртожитку і прибудинкової території відповідно до договору про найом житла у гуртожитку.
 
24. 10.. Порядок передачі земельних ділянок, на яких розташовано гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону, та земельних ділянок, необхідних для утримання та експлуатації таких гуртожитків (прибудинкова територія) у власність територіальним громадам затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-24- Сухий Я.М.
10. Для забезпечення ефективного використання приватизованих житлових приміщень та управління ними власники цих приміщень можуть створювати товариства або об'єднання індивідуальних власників відповідно до Закону України «Про квартир і будинків. У багатоквартирному будинку, квартири якого не повністю приватизовані. між товариством (об'єднанням) індивідуальних власників квартир і власниками неприватизованих квартир укладається угода про спільне володіння будинком та дольову участь у витратах на його утримання.
 
Враховано частково та з редакційними правками  11. Для забезпечення ефективного використання приватизованих житлових приміщень, допоміжних приміщень, місць загального користування та управління ними власники цих приміщень створюються об'єднання співвласників житла та допоміжних приміщень у гуртожитку, відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та з урахуванням особливостей цього Закону.
Між таким об'єднанням та кожним співвласником жилих і допоміжних приміщень у гуртожитку укладається угода про спільне володіння гуртожитком і участь у витратах на його утримання.
Між таким об'єднанням та кожним співкористувачем жилих і допоміжних приміщень у гуртожитку укладається угода про спільне користування гуртожитком і участь у витратах на його утримання.
12 . Користування закріпленою за гуртожитками, на які поширюється дія цього Закону, прибудинковою територією, здійснюється у порядку і на умовах, передбачених Земельним кодексом України.
 
    -25- Сухий Я.М.
11 . Комунальні підприємства по обслуговуванню та ремонту житла зобов'язані здійснювати обслуговування та ремонт приватизованих гуртожитків, надавати їх мешканцям комунальні та інші послуги за встановленими та затвердженими розцінками і тарифами. Контроль за додержанням розцінок і тарифів здійснюють фінансові органи.
 
Відхилено    
    -26- Сухий Я.М.
12. Користування закріпленою за приватизованим гуртожитком прибудинковою територією здійснюється в порядку і на умовах, передбачених Земельним кодексом України.»
 
Враховано п.11 ст3)   
25. Стаття 4. Реалізація мешканцями гуртожитку права на житло шляхом приватизації кімнат у гуртожитку
 
   Стаття 4. Реалізація мешканцями гуртожитку права на житло шляхом приватизації кімнат у гуртожитку
 
26. 1.. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, які проживають у гуртожитках, віднесених до державного житлового фонду (що перебувають у власності органів державної влади чи органів місцевого самоврядування та у повному господарському віданні чи в оперативному управлінні створених ними організацій з управління житловим фондом) мають право на приватизацію житла у гуртожитках, в яких вони на законних підставах зареєстровані та фактично проживають тривалий час (не менш як п?ять років) у вигляді окремої кімнати (окремих кімнат, жилих блоків).
Приватизація житла (кімнат, жилих блоків) у гуртожитках державного житлового фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» з урахуванням особливостей визначених цим Законом.
 
-27- Сухий Я.М.
Текст статті 4 викласти у такій редакції:
«1. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, які проживають у гуртожитках, що є об'єктами права державної чи комунальної власності, мають право на приватизацію займаного житла у вигляді окремої кімнати (кількох кімнат, жилих блоків, секцій),
Приватизація житлових приміщень (кімнат, жилих блоків, секцій) у гуртожитках, що є об'єктами права державної чи комунальної власності здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян», затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15 вересня 1992 р. N 56 з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
Враховано з редакційними правками  «Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, які проживають у гуртожитках, що є об'єктами права державної чи комунальної власності, мають право на приватизацію займаного житла у вигляді окремої кімнати (кількох кімнат, жилих блоків, секцій),
Приватизація житлових приміщень (кімнат, жилих блоків, секцій) у гуртожитках, що є об'єктами права державної чи комунальної власності здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та прийнятих відповідно до нього підзаконних актів, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
27. 2.. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, які проживають у гуртожитках, що віднесені до недержавного житлового фонду (які перебувають у власності державних чи комунальних підприємств, установ, організацій, а також підприємств, організацій утворених шляхом корпоратизації чи приватизації колишніх державних підприємств) та призначені для проживання їхніх працівників (та членів їх сімей), набувають право на приватизацію житла (кімнат) в гуртожитках, лише після передачі такого гуртожитку в установленому порядку (статті 5 і 15 цього Закону) у власність відповідної територіальної громади, та за умови, що вони фактично проживають у такому гуртожитку правомірно і тривалий час (не менше як п?ять років).
 
-28- Сухий Я.М.
2. Громадяни, які проживають у гуртожитках, що перебувають у власності підприємств, установ, організацій створених у процесі корпоратизації чи приватизації, набувають право на приватизацію займаних житлових приміщень після передачі таких гуртожитків у комунальну власність, та за умови, що вони фактично проживають у таких гуртожитках правомірно й тривалий час (не менше п'яти років).»
 
Враховано   2. Громадяни, які проживають у гуртожитках, що перебувають у власності підприємств, установ, організацій створених у процесі корпоратизації чи приватизації, набувають право на приватизацію займаних житлових приміщень після передачі таких гуртожитків у комунальну власність, та за умови, що вони фактично проживають у таких гуртожитках правомірно й тривалий час (не менше п'яти років).»
 
    -29- Матвієнко А.С.
статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
«Приватизація житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках, які перебувають у господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, установ, організацій, здійснюється уповноваженими на це органами створеними такими державними підприємствами, установами, організаціями»
 
Відхилено    
28. Стаття 5. Особливості використання жилих приміщень (кімнат) в гуртожитках, переданих у власність територіальним громадам
 
   Стаття 5. Особливості використання жилих приміщень (кімнат) в гуртожитках, переданих у власність територіальним громадам
 
29. Для цілей цього Закону встановлюються такі особливості стосовно використання жилих приміщень (кімнат) та нежилих приміщень (місць загального користування) в гуртожитках, переданих (та тим, що підлягають передачі за цим Законом) у власність територіальним громадам:
А) передача гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у власність територіальним громадам здійснюється за рішенням законного власника гуртожитку (або уповноваженої власником особи);
 
-30- Сухий Я.М.
Текст статті 5 викласти у такій редакції:
«Для цілей цього Закону встановлюються такі особливості стосовно використання жилих приміщень (кімнат) та нежилих приміщень (місць загального користування) в гуртожитках, переданих (та тих, що підлягають передачі) у власність територіальних громад:
А) передача гуртожитків, що є об'єктами державної власності, у власність територіальних громад здійснюється відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» та Постанови КМУ від 06.11.95 № 891 «Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій»;
 
Враховано частково п.А)  Для цілей цього Закону встановлюються такі особливості стосовно використання жилих приміщень (кімнат) та нежилих приміщень (місць загального користування) в гуртожитках, переданих (та тим, що підлягають передачі за цим Законом) у власність територіальним громадам:
А) передача та прийняття гуртожитків, що є об'єктами державної власності, у власність територіальних громад здійснюється відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» та з урахуванням цього Закону;
 
30. Б) прийняття гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у власність територіальної громади здійснюється за рішенням відповідної місцевої Ради (або за рішенням виконавчого органу місцевої Ради з наступним затвердженням цією Радою);
 
-31- Сухий Я.М.
Б) прийняття гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у власність територіальної громади здійснюється за рішенням відповідної місцевої ради.
 
Враховано з редакційними правками  Б) передача гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у власність територіальним громадам здійснюється за рішенням законного власника гуртожитку (або уповноваженої власником особи);
 
31. В) Передача/прийняття гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у власність територіальної громади відповідно до цього Закону здійснюється на умовах грошової компенсації колишньому законному власнику гуртожитку залишкової (балансової) вартості гуртожитку (усіх його жилих і нежилих приміщень, з урахуванням оціночної вартості відповідної земельної ділянки), відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-32- Сухий Я.М.
В) передача гуртожитків, що є об'єктами приватної власності, у власність територіальних громад здійснюється на умовах грошової компенсації власнику гуртожитку залишкової (балансової) вартості гуртожитку (усіх його жилих і нежилих приміщень, з урахуванням оціночної вартості відповідної земельної ділянки). відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково п.Г)  В) прийняття гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у власність територіальної громади здійснюється за рішенням відповідної місцевої Ради (або за рішенням виконавчого органу місцевої Ради з наступним затвердженням цією Радою);
 
32. Г) Після прийняття гуртожитку у власність територіальної громади згідно цього Закону відповідна місцева Рада приймає на своїй сесії в межах власної компетенції певне рішення щодо подальшого його використання, а саме:
залишити цілісний майновий комплекс у статусі «гуртожиток» та дозволити приватизацію його жилих і нежилих приміщень. У цьому випадку здійснюється приватизація жилих та допоміжних приміщень гуртожитку його законними мешканцями згідно цього Закону;
надати цілісному майновому комплексу статус «соціальне житло» та не дозволяти приватизацію його жилих приміщень. У цьому випадку приватизація жилих та допоміжних приміщень гуртожитку не здійснюється (у тому числі і у випадках передбачених цим Законом), а колишнім законним мешканцям гуртожитку, за їх згодою, надається відповідне соціальне або інше житло;
перепрофілювати гуртожиток та використовувати цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку за іншим призначенням. У цьому випадку місцева Рада приймає окремо відповідне рішення згідно чинного законодавства та виходячи з власних можливостей, а колишнім мешканцям колишнього гуртожитку, за їх згодою, надається відповідне соціальне або інше житло;
знести цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку та дозволити будівництво соціального житла. У цьому випадку особи, на яких поширюється дія цього Закону підлягають переселенню в інше придатне для проживання людей житло, що належить на праві власності або на праві користування відповідної місцевої Ради;
знести колишній гуртожиток (відповідний цілісний майновий комплекс) та вивільнити земельну ділянку з наступним її продажем на аукціоні. У цьому випадку особи, на яких поширюється дія цього Закону підлягають переселенню в інше придатне для проживання людей житло, що належить на праві власності або на праві користування відповідної місцевої Ради. Таким особам, за їх згодою, виконавчим органом місцевої Ради може бути видана грошова компенсація за взяття ними (їх сім?ями) житла в оренду на певний строк (але не більше одного року). Розмір і порядок видачі зазначеної компенсації визначає кожна місцева Рада самостійно, відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з власних можливостей.
 
-33- Сухий Я.М.
Г) після прийняття гуртожитку у власність територіальної громади згідно цього Закону відповідна місцева рада у межах власних повноважень з урахуванням потреб територіальної громади, законних прав і інтересів мешканців гуртожитку, технічного стану гуртожитку, протягом 1 місяця з дати прийняття, а щодо гуртожитків, які перебувають у комунальній власності, протягом 1 місяця з дати набрання чинності цього Закону, може ухвалити такі рішення:
- про зміну статусу гуртожитку та присвоєння йому статусу «соціальне житло»;
- про знесення гуртожитку та будівництво на звільненій земельній ділянці соціального житла;
- про перепрофілювання гуртожитку та використання його за іншим призначенням;
У цих випадках колишні законні мешканці забезпечуються місцевою радою іншим житлом відповідно та на умовах, визначених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок від 11.12.84 № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» або за їх згодою відповідним житловим приміщенням у будинках для соціального житла;
- про знесення гуртожитку та вивільнення земельної ділянки з наступним використанням для будівництва комерційного житла за рахунок коштів інвесторів, в тому числі територіальної громади.
У цьому випадку колишнім мешканцям гуртожитку надається інше житло відповідно та на умовах, визначених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок від 11.12.84 № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», або надається право прийняти дольову участь у інвестуванні нового будівництва на пільгових умовах. Порядок надання та розмір пільг визначається окремим рішенням місцевої ради за рахунок коштів місцевого бюджету.
 
Відхилено   Г) передача гуртожитків, що є об'єктами приватної власності, у власність територіальних громад здійснюється на договірних умовах, відповідно до чинного законодавства;
 
33. Д) Передача жилих приміщень (кімнат) у гуртожитках державного житлового фонду у власність громадян відповідно до цього Закону проводиться виключно на підставі рішення відповідної місцевої Ради.
 
-34- Сухий Я.М.
Д) У разі не прийняття щодо гуртожитку протягом визначеного терміну жодного з рішень, передбачених пунктом Г статті 5 цього Закону, такий гуртожиток зберігає статус «гуртожиток» та підлягає приватизації у порядку, визначеному цим Законом.
 
Враховано (п.ж)  Д) Після прийняття гуртожитку у власність територіальної громади згідно цього Закону відповідна місцева Рада приймає на своїй сесії в межах власної компетенції певне рішення щодо подальшого його використання, а саме:
залишити цілісний майновий комплекс у статусі «гуртожиток» та дозволити приватизацію його жилих і нежилих приміщень. У цьому випадку здійснюється приватизація жилих та допоміжних приміщень гуртожитку його законними мешканцями згідно цього Закону;
надати цілісному майновому комплексу статус «соціальне житло» та не дозволяти приватизацію його жилих приміщень. У цьому випадку приватизація жилих та допоміжних приміщень гуртожитку не здійснюється (у тому числі і у випадках передбачених цим Законом), а колишнім законним мешканцям гуртожитку, за їх згодою, надається відповідне соціальне або інше житло;
перепрофілювати гуртожиток та використовувати цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку за іншим призначенням. У цьому випадку місцева Рада приймає окремо відповідне рішення згідно чинного законодавства та виходячи з власних можливостей, а колишнім мешканцям колишнього гуртожитку, за їх згодою, надається відповідне соціальне або інше житло;
знести цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку та дозволити будівництво соціального житла. У цьому випадку особи, на яких поширюється дія цього Закону підлягають переселенню в інше придатне для проживання людей житло, що належить на праві власності або на праві користування відповідної місцевої Ради;
знести колишній гуртожиток (відповідний цілісний майновий комплекс) та вивільнити земельну ділянку з наступним її продажем на аукціоні. У цьому випадку особи, на яких поширюється дія цього Закону підлягають переселенню в інше придатне для проживання людей житло, що належить на праві власності або на праві користування відповідної місцевої Ради. Таким особам, за їх згодою, виконавчим органом місцевої Ради може бути видана грошова компенсація за взяття ними (їх сім?ями) житла в оренду на певний строк (але не більше одного року). Розмір і порядок видачі зазначеної компенсації визначає кожна місцева Рада самостійно, відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з власних можливостей.
Е) Передача жилих приміщень (кімнат) у гуртожитках державного житлового фонду у власність громадян відповідно до цього Закону проводиться виключно на підставі рішення відповідної місцевої Ради.
 
34. Е) Передача жилих приміщень (кімнат) у гуртожитках державного житлового фонду у власність громадян відповідно до цього Закону проводиться на умовах грошової компенсації залишкової (балансової) вартості гуртожитку (його жилих і нежилих приміщень), що розраховується відповідно до порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Ж) Для проведення грошової компенсації під час приватизації кімнат у гуртожитках відповідно до цього Закону, громадяни мають право на використання житлових чеків, у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-35- Сухий Я.М.
Е) приватизація житлових приміщень у гуртожитках здійснюється шляхом:
- безоплатної їх передачі громадянам з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;
- продажу надлишків загальної площі житлових приміщень громадянам України, що мешкають в них.
Ж) для приватизації житлових приміщень у гуртожитках використовуються приватизаційні папери - житлові чеки в порядку, передбаченому Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» з урахуванням залишкової вартості житлових приміщень, що приватизуються.».
 
Враховано п. З)  Ж) приватизація житлових приміщень у гуртожитках здійснюється шляхом:
- безоплатної їх передачі громадянам з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;
- продажу надлишків загальної площі житлових приміщень громадянам України, що мешкають в них.
З) для приватизації житлових приміщень у гуртожитках використовуються приватизаційні папери - житлові чеки в порядку, передбаченому Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» з урахуванням залишкової вартості житлових приміщень, що приватизуються.».
 
    -36- Матвієнко А.С.
пункти «Б», «В», «Ж» та «Е» статті 5 - виключити
 
Відхилено    
35. Стаття 6. Право власників приватизованих жилих приміщень (кімнат, жилих блоків) у гуртожитках на допоміжні (нежилі) приміщення загального користування в цих гуртожитках та обов’язок їх утримання
 
   Стаття 6. Право власників приватизованих жилих приміщень (кімнат, жилих блоків) у гуртожитках на допоміжні (нежилі) приміщення загального користування в цих гуртожитках та обов’язок їх утримання
 
36. 1.. Громадяни, які приватизували жиле приміщення (кімната, кімнати, жилий блок) у гуртожитках відповідно до цього Закону набувають права співвласників допоміжних (нежилих) приміщень загального користування у цьому ж гуртожитку, в дольових частках відповідно до площі приватизованої ними кімнати (кімнат). Це право настає в день видачі Свідоцтва про приватизацію громадянином кімнати (кімнат) у гуртожитку та набуття права власності на допоміжні приміщення в цьому гуртожитку і додаткового оформлення не потребує.
 
   1.. Громадяни, які приватизували жиле приміщення (кімната, кімнати, жилий блок) у гуртожитках відповідно до цього Закону набувають права співвласників допоміжних (нежилих) приміщень загального користування у цьому ж гуртожитку, в дольових частках відповідно до площі приватизованої ними кімнати (кімнат). Це право настає в день видачі Свідоцтва про приватизацію громадянином кімнати (кімнат) у гуртожитку та набуття права власності на допоміжні приміщення в цьому гуртожитку і додаткового оформлення не потребує.
 
37. 2.. Свідоцтво зазначене у частині першій цієї статті підлягає реєстрації в органах приватизації та бюро технічної інвентаризації, але не потребує нотаріального посвідчення.
 
   2.. Свідоцтво зазначене у частині першій цієї статті підлягає реєстрації в органах приватизації та бюро технічної інвентаризації, але не потребує нотаріального посвідчення.
 
38. За виготовлення бланків таких Свідоцтв та за їх видачу справляється плата у розмірі та порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   За виготовлення бланків таких Свідоцтв та за їх видачу справляється плата у розмірі та порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України.
 
39. 3.. Приватизація допоміжних приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону окремо від приватизації жилих приміщень (кімнат у такому гуртожитку забороняється.
 
   3.. Приватизація допоміжних приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону окремо від приватизації жилих приміщень (кімнат у такому гуртожитку забороняється.
 
40. 4.. Власники жилих приміщень (кімнат, жилих блоків) у гуртожитку, як співвласники допоміжних (нежилих) приміщень загального користування в гуртожитку, зобов’язані створити умови для безперешкодного користування усіма місцями загального користування у гуртожитку іншим мешканцям гуртожитку (у тому чисті тим, які не приватизували кімнати у цьому гуртожитку, а також іншим особам, які на законних підставах проживають у гуртожитку або забезпечують його обслуговування).
 
   4.. Власники жилих приміщень (кімнат, жилих блоків) у гуртожитку, як співвласники допоміжних (нежилих) приміщень загального користування в гуртожитку, зобов’язані створити умови для безперешкодного користування усіма місцями загального користування у гуртожитку іншим мешканцям гуртожитку (у тому чисті тим, які не приватизували кімнати у цьому гуртожитку, а також іншим особам, які на законних підставах проживають у гуртожитку або забезпечують його обслуговування).
 
41. 5.. З метою ефективного використання спільного неподільного майна гуртожитку громадяни, які є власниками відповідних жилих приміщень (кімнат) та співвласниками допоміжних (нежилих) приміщень (місць загального користування) у гуртожитку, укладають угоди з власником гуртожитку (в особі уповноваженої власником особи або управителя) про спільне володіння та використання неподільним та загальним майном гуртожитку (як цілісного житлового комплексу), із зазначенням дольової участі кожного власника та співвласника у витратах на утримання гуртожитку та прибудинкової території, відповідно до типової угоди, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   5.. З метою ефективного використання спільного неподільного майна гуртожитку громадяни, які є власниками відповідних жилих приміщень (кімнат) та співвласниками допоміжних (нежилих) приміщень (місць загального користування) у гуртожитку, укладають угоди з власником гуртожитку (в особі уповноваженої власником особи або управителя) про спільне володіння та використання неподільним та загальним майном гуртожитку (як цілісного житлового комплексу), із зазначенням дольової участі кожного власника та співвласника у витратах на утримання гуртожитку та прибудинкової території, відповідно до типової угоди, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
42. Стаття 7. Об'єднання співвласників гуртожитку
 
   Стаття 7. Об'єднання співвласників гуртожитку
 
43. 1.. У гуртожитку, у якому приватизовано дві та більше жилих приміщень (кімнат, жилих блоків) від загальної кількості жилих приміщень (кімнат, жилих блоків) у ньому, для забезпечення ефективного використання приватизованих кімнат та управління неподільним та загальним майном гуртожитку (як цілісного житлового комплексу), власники кімнат мають право створити об'єднання співвласників гуртожитку.
 
   1.. У гуртожитку, у якому приватизовано дві та більше жилих приміщень (кімнат, жилих блоків) від загальної кількості жилих приміщень (кімнат, жилих блоків) у ньому, для забезпечення ефективного використання приватизованих кімнат та управління неподільним та загальним майном гуртожитку (як цілісного житлового комплексу), власники кімнат мають право створити об'єднання співвласників гуртожитку.
 
44. 2.. Об'єднання співвласників гуртожитку набуває статус юридичної особи та стає балансоутримувачем гуртожитку як цілісного об’єкта нерухомого майна з моменту його офіційної реєстрації.
 
   2.. Об'єднання співвласників гуртожитку набуває статус юридичної особи та стає балансоутримувачем гуртожитку як цілісного об’єкта нерухомого майна з моменту його офіційної реєстрації.
 
45. 3.. Утворення, діяльність, реорганізація та ліквідації об'єднання співвласників гуртожитку здійснюється відповідно до Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» з урахуванням особливостей передбачених цим Законом.
 
   3.. Утворення, діяльність, реорганізація та ліквідації об'єднання співвласників гуртожитку здійснюється відповідно до Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» з урахуванням особливостей передбачених цим Законом.
 
46. Стаття 8. Реалізація мешканцями гуртожитку права на житло шляхом отримання соціального житла
 
   Стаття 8. Реалізація мешканцями гуртожитку права на житло шляхом отримання соціального житла
 
47. 1. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, які на законних підставах зареєстровані та тривалий час (не менш як п?ять років) фактично проживають у гуртожитках, віднесених до недержавного житлового фонду (які перебувають у власності чи у повному господарському віданні відповідних державних чи комунальних підприємств, установ, організацій, а також підприємств та організацій утворених шляхом корпоратизації чи приватизації колишніх державних підприємств – крім тих організацій, які створено органами державної влади, органами комунальної влади для управління житловим фондом) та призначені для проживання працівників (членів їх сімей), які не мають можливості самостійно придбати чи побудувати власне житло, у разі, коли такі гуртожитки не передаються їх власниками у власність територіальним громадам, мають право подальшого проживання в таких гуртожитках до вирішення їх житлової проблеми.
 
   1. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, які на законних підставах зареєстровані та тривалий час (не менш як п?ять років) фактично проживають у гуртожитках, віднесених до недержавного житлового фонду (які перебувають у власності чи у повному господарському віданні відповідних державних чи комунальних підприємств, установ, організацій, а також підприємств та організацій утворених шляхом корпоратизації чи приватизації колишніх державних підприємств – крім тих організацій, які створено органами державної влади, органами комунальної влади для управління житловим фондом) та призначені для проживання працівників (членів їх сімей), які не мають можливості самостійно придбати чи побудувати власне житло, у разі, коли такі гуртожитки не передаються їх власниками у власність територіальним громадам, мають право подальшого проживання в таких гуртожитках до вирішення їх житлової проблеми.
 
48. 2.. Для сприяння таким громадянам у вирішенні їх житлової проблеми вони ставляться відповідними місцевими Радами в установленому порядку на квартирний облік для надання їм (їх сім’ям) соціального житла на загальних підставах.
 
   2.. Для сприяння таким громадянам у вирішенні їх житлової проблеми вони ставляться відповідними місцевими Радами в установленому порядку на квартирний облік для надання їм (їх сім’ям) соціального житла на загальних підставах.
 
49. Стаття 9. Надання соціального житла мешканцям гуртожитку відповідно до цього Закону
 
-37- Матвієнко А.С.
статтю 9 – виключити, як таку, що дублюють положення Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»
 
Відхилено   Стаття 9. Надання соціального житла мешканцям гуртожитку відповідно до цього Закону
 
50. 1.. У випадку передбаченому частиною другою статті 8 цього Закону постановка на квартирну чергу та надання відповідним громадянам соціального житла здійснюється тим органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади, на території якої розташовано гуртожиток, в якому вони зареєстровані та проживають.
 
   1.. У випадку передбаченому частиною другою статті 8 цього Закону постановка на квартирну чергу та надання відповідним громадянам соціального житла здійснюється тим органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади, на території якої розташовано гуртожиток, в якому вони зареєстровані та проживають.
 
51. 2.. Виконавчий орган відповідної місцевої Ради на підставі рішення такої Ради про надання соціального житла мешканцям гуртожитку, на яких поширюється дія цього Закону і видає згідно чинного законодавства ордер, який є єдиною підставою для вселення в виділене соціальне житло.
 
   2.. Виконавчий орган відповідної місцевої Ради на підставі рішення такої Ради про надання соціального житла мешканцям гуртожитку, на яких поширюється дія цього Закону і видає згідно чинного законодавства ордер, який є єдиною підставою для вселення в виділене соціальне житло.
 
52. 3.. Кожен повнолітній і дієздатний громадянин, який раніше мешкав у гуртожитку та отримав відповідно до цього Закону соціальне житло, перед вселенням в надане йому (його сім’ї) соціальне житло зобов’язаний укласти договір про найом такого житла.
Договір про найом соціального житла, що надається колишнім мешканцям гуртожитку розробляють виконавчі органи відповідних місцевих Рад, згідно Типового договору про найом соціального житла, що затверджує Кабінет Міністрів України.
Договір про найом соціального житла колишнім мешканцям гуртожитку може бути розірваний на вимогу наймача.
На вимогу наймодавця договір про найом соціального житла може бути розірваний лише за рішенням суду.
 
   3.. Кожен повнолітній і дієздатний громадянин, який раніше мешкав у гуртожитку та отримав відповідно до цього Закону соціальне житло, перед вселенням в надане йому (його сім’ї) соціальне житло зобов’язаний укласти договір про найом такого житла.
Договір про найом соціального житла, що надається колишнім мешканцям гуртожитку розробляють виконавчі органи відповідних місцевих Рад, згідно Типового договору про найом соціального житла, що затверджує Кабінет Міністрів України.
Договір про найом соціального житла колишнім мешканцям гуртожитку може бути розірваний на вимогу наймача.
На вимогу наймодавця договір про найом соціального житла може бути розірваний лише за рішенням суду.
 
53. Розділ ІІ Особливості статусу гуртожитків, в яких можуть бути приватизовані жилі та нежилі приміщення. Технічні та інші вимоги до таких гуртожитків
 
   Розділ ІІ Особливості статусу гуртожитків, в яких можуть бути приватизовані жилі та нежилі приміщення. Технічні та інші вимоги до таких гуртожитків
 
54. Стаття 10. Особливості статусу гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону
 
   Стаття 10. Особливості статусу гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону
 
55. Статус гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, після прийняття відповідною місцевою Радою рішення про їх приватизацію, або про надання статусу житла соціального призначення - не може бути змінено, крім випадку визнання гуртожитку (як цілісного майнового комплексу, або його відокремленої частини) аварійним чи непридатним для проживання людей, відповідно до розділу ІУ цього Закону.
 
   Статус гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, після прийняття відповідною місцевою Радою рішення про їх приватизацію, або про надання статусу житла соціального призначення - не може бути змінено, крім випадку визнання гуртожитку (як цілісного майнового комплексу, або його відокремленої частини) аварійним чи непридатним для проживання людей, відповідно до розділу ІУ цього Закону.
 
56. Стаття 11. Особливості технічних та інших вимог до гуртожитку
 
   Стаття 11. Особливості технічних та інших вимог до гуртожитку
 
57. Гуртожиток (як цілісний майновий комплекс та всі його відокремлені частини), відповідно до цього Закону, повинен відповідати архітектурно-планувальним, технічним нормам та санітарно-гігієнічним вимогам, встановленим актами законодавства та технічним нормативам для такого типу житла, бути придатним для проживання в них людей і використовуватися виключно за призначенням.
 
   Гуртожиток (як цілісний майновий комплекс та всі його відокремлені частини), відповідно до цього Закону, повинен відповідати архітектурно-планувальним, технічним нормам та санітарно-гігієнічним вимогам, встановленим актами законодавства та технічним нормативам для такого типу житла, бути придатним для проживання в них людей і використовуватися виключно за призначенням.
 
58. Стаття 12. Особливості утримання та експлуатації гуртожитку
 
   Стаття 12. Особливості утримання та експлуатації гуртожитку
 
59. Утримання гуртожитку як цілісного майнового комплексу здійснюється відповідно до правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Утримання гуртожитку як цілісного майнового комплексу здійснюється відповідно до правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
60. Стаття 13. Особливості використання земельної ділянки, на якій розташовано гуртожиток та прибудинкової території
 
   Стаття 13. Особливості використання земельної ділянки, на якій розташовано гуртожиток та прибудинкової території
 
61. 1. Загальні питання виділення, надання, використання земельних ділянок, на яких розташовано гуртожитки, у тому числі ті, на які поширюється дія цього Закону, та прибудинкових територій навколо гуртожитків, визначаються Земельним кодексом України та іншими актами земельного законодавства.
 
   1. Загальні питання виділення, надання, використання земельних ділянок, на яких розташовано гуртожитки, у тому числі ті, на які поширюється дія цього Закону, та прибудинкових територій навколо гуртожитків, визначаються Земельним кодексом України та іншими актами земельного законодавства.
 
62. 2. Спеціальні питання використання земельних ділянок, на яких розташовано гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону, та прибудинкових територій навколо них, визначаються цим Законом (частиною третьою цієї статті, а також частинами дев’ятою статті 3, статті...).
 
   2. Спеціальні питання використання земельних ділянок, на яких розташовано гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону, та прибудинкових територій навколо них, визначаються цим Законом (частиною третьою цієї статті, а також частинами дев’ятою статті 3, статті...).
 
63. 3. Власником земельної ділянки, на якій розташовано гуртожиток, на який поширюється дія цього Закону, та прибудинкової території навколо нього, а також на якій розташовано колишній гуртожиток (як цілісний майновий комплекс), після прийняття рішення про його приватизацію за цим Законом чи про надання статусу житла соціального призначення є (а у відповідних випадках – стає, залишається) згідно земельного законодавства відповідна територіальна громада в особі місцевої Ради, що представляє її інтереси.
 
   3. Власником земельної ділянки, на якій розташовано гуртожиток, на який поширюється дія цього Закону, та прибудинкової території навколо нього, а також на якій розташовано колишній гуртожиток (як цілісний майновий комплекс), після прийняття рішення про його приватизацію за цим Законом чи про надання статусу житла соціального призначення є (а у відповідних випадках – стає, залишається) згідно земельного законодавства відповідна територіальна громада в особі місцевої Ради, що представляє її інтереси.
 
64. Зміна призначення земельної ділянки, на якій розташовано гуртожиток (житловий комплекс), на який поширюється дія цього Закону, та прибудинкової території навколо нього забороняється.
 
   4. Зміна призначення земельної ділянки, на якій розташовано гуртожиток (житловий комплекс), на який поширюється дія цього Закону, та прибудинкової території навколо нього забороняється.
 
65. Стаття 14. Особливості передачі гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, у власність територіальних громад
 
   Стаття 14. Особливості передачі гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, у власність територіальних громад
 
66. 1.. Гуртожитки не віднесені до державного житлового фонду, у тому числі ті, що перебувають у власності господарюючих суб’єктів, утворених в результаті корпоратизації чи приватизації колишніх державних та комунальних підприємств, а також ті, що знаходяться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних, комунальних підприємств, установ, організацій (крім тих, що створено органами державної влади, органами комунальної влади для утримання житлового фонду) підлягають передачі у власність відповідних територіальних громадах.
 
   1.. Гуртожитки не віднесені до державного житлового фонду, у тому числі ті, що перебувають у власності господарюючих суб’єктів, утворених в результаті корпоратизації чи приватизації колишніх державних та комунальних підприємств, а також ті, що знаходяться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних, комунальних підприємств, установ, організацій (крім тих, що створено органами державної влади, органами комунальної влади для утримання житлового фонду) підлягають передачі у власність відповідних територіальних громадах.
 
67. 2.. Рішення щодо передачі (або про відмову в передачі) гуртожитку у власність відповідній територіальній громаді приймає власник гуртожитку (або уповноважена ним особа чи визначений статутом утвореної власником гуртожитку організації керівний орган).
 
-38- Матвієнко А.С.
частину другу статті 14 – виключити, як такі, що дублюють положення Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»
 
Відхилено   2.. Рішення щодо передачі (або про відмову в передачі) гуртожитку у власність відповідній територіальній громаді приймає власник гуртожитку (або уповноважена ним особа чи визначений статутом утвореної власником гуртожитку організації керівний орган) або суд за поданням місцевої громади, на території якої гнаходиться гуртожиток».
 
    -39- Попов О.П.
частину другу статті 14 доповнити словами:
«або суд за поданням місцевої громади, на території якої гнаходиться гуртожиток»
 
Враховано    
68. 3.. Рішення щодо прийняття від приватного чи колективного власника гуртожитку у власність відповідної територіальної громади приймається на сесії тієї місцевої Ради, що представляє її інтереси та території якої розташовано гуртожиток.
 
-40- Матвієнко А.С.
частину третю статті 14 – виключити, як такі, що дублюють положення Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»
 
Відхилено   3.. Рішення щодо прийняття від приватного чи колективного власника гуртожитку у власність відповідної територіальної громади приймається на сесії тієї місцевої Ради, що представляє її інтереси та території якої розташовано гуртожиток.
 
69. 4.. Передача гуртожитків зазначених у частині першій цієї статті територіальним громадам здійснюється на компенсаційній основі, відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   4.. Передача гуртожитків зазначених у частині першій цієї статті територіальним громадам здійснюється на компенсаційній основі, відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
70. Розділ ІІІ Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, утримання та використання гуртожитків і прибудинкових територій за призначенням
 
   Розділ ІІІ Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, утримання та використання гуртожитків і прибудинкових територій за призначенням
 
71. Стаття 15. Повноваження Кабінету Міністрів України у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках
 
   Стаття 15. Повноваження Кабінету Міністрів України у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках
 
72. 1. До повноважень Кабінету Міністрів України у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках належить:
 
   1. До повноважень Кабінету Міністрів України у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках належить:
 
73. 1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;
 
   1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;
 
74. 2) розроблення державної програми передачі гуртожитків територіальним громадам та її фінансування, здійснення контролю за її виконанням;
 
   2) розроблення державної програми передачі гуртожитків територіальним громадам та її фінансування, здійснення контролю за її виконанням;
 
75. 3) координація діяльності центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій у цій сфері;
 
   3) координація діяльності центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій у цій сфері;
 
76. 4) прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   4) прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
77. 5) здійснення інших повноважень у цій сфері відповідно до закону.
 
   5) здійснення інших повноважень у цій сфері відповідно до закону.
 
78. Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щодо приватизації житла у гуртожитках
 
   Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щодо приватизації житла у гуртожитках
 
79. 1. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:
 
80. 1) готує пропозиції щодо формування державної житлової, науково-технічної та економічної політики щодо фінансування, утримання, використання гуртожитків, що підлягають передачі територіальним громадам відповідно до цього Закону;
 
   1) готує пропозиції щодо формування державної житлової, науково-технічної та економічної політики щодо фінансування, утримання, використання гуртожитків, що підлягають передачі територіальним громадам відповідно до цього Закону;
 
81. 2) організовує в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію державної та місцевих програм передачі гуртожитків у власність територіальним громадам;
 
   2) організовує в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію державної та місцевих програм передачі гуртожитків у власність територіальним громадам;
 
82. 3) здійснює нормативно-методичне забезпечення формування, утримання, фінансування житлового фонду гуртожитків та прибудинкових територій;
 
   3) здійснює нормативно-методичне забезпечення формування, утримання, фінансування житлового фонду гуртожитків та прибудинкових територій;
 
83. 4) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.
 
   4) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.
 
84. Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій щодо приватизації житла у гуртожитках
 
   Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій щодо приватизації житла у гуртожитках
 
85. 1. Місцеві державні адміністрації у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:
 
   1. Місцеві державні адміністрації у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:
 
86. 1) забезпечують виконання державної політики з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків та здійснюють контроль за її реалізацією;
 
   1) забезпечують виконання державної політики з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків та здійснюють контроль за її реалізацією;
 
87. 2) беруть участь у розробленні державної програми передачі гуртожитків територіальним громадам та її фінансування;
 
   2) беруть участь у розробленні державної програми передачі гуртожитків територіальним громадам та її фінансування;
 
88. 3) забезпечують спільно з відповідними органами місцевого самоврядування виконання затверджених державної та місцевих програм фінансування, утримання та використання гуртожитків і прибудинкових територій за призначенням відповідно до цього Закону;
 
   3) забезпечують спільно з відповідними органами місцевого самоврядування виконання затверджених державної та місцевих програм фінансування, утримання та використання гуртожитків і прибудинкових територій за призначенням відповідно до цього Закону;
 
89. 4) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.
 
   4) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.
 
90. Стаття 18. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо приватизації житла у гуртожитках
 
   Стаття 18. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо приватизації житла у гуртожитках
 
91. 1. Органи місцевого самоврядування у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:
 
   1. Органи місцевого самоврядування у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:
 
92. 1) приймають рішення про прийняття у власність відповідної територіальної громади гуртожитків (житлових комплексів) відповідно до цього Закону;
 
   1) приймають рішення про прийняття у власність відповідної територіальної громади гуртожитків (житлових комплексів) відповідно до цього Закону;
 
93. 2) приймають рішення про надання відповідним житловим комплексам статусу «гуртожиток» та, одночасно, про надання дозволу на приватизацію жилих і нежилих приміщень таких гуртожитків, відповідно до цього Закону;
 
   2) приймають рішення про надання відповідним житловим комплексам статусу «гуртожиток» та, одночасно, про надання дозволу на приватизацію жилих і нежилих приміщень таких гуртожитків, відповідно до цього Закону;
 
94. 3) приймають рішення про надання відповідним житловим комплексам статусу «житло соціального призначення» та, одночасно, про ненадання дозволу на приватизацію жилих і нежилих приміщень таких комплексів (у тому числі утворених на базі колишніх гуртожитків), відповідно до цього Закону;
 
-41- Матвієнко А.С.
пункт 3 частини першої статті 18 – викласти у такій редакції:
«приймають рішення про надання відповідним незаселеним житловим комплексам статусу «житло соціального призначення»
 
Враховано   3) приймають рішення про надання відповідним незаселеним житловим комплексам статусу «житло соціального призначення
 
95. 4) приймають рішення про реконструкцію, капітальний ремонт чи перепрофілювання або про знесення гуртожитку (цілісного майнового комплексу), після його прийняття у власність територіальною громадою;
 
-42- Матвієнко А.С.
пункт 4 частини першої статті 18 – після слів «після його прийняття у власність територіальною громадою» доповнити таким змістом:
«та відселення мешканців відповідно до законодавства»
 
Враховано   4) приймають рішення про реконструкцію, капітальний ремонт чи перепрофілювання або про знесення гуртожитку (цілісного майнового комплексу), після його прийняття у власність територіальною громадою та відселення мешканців відповідно до законодавства;
 
96. 5) приймають рішення про використання згідно чинного законодавства земельних ділянок, необхідних для експлуатації відповідно до цього Закону житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення, що перебувають у власності територіальних громад;
 
   5) приймають рішення про використання згідно чинного законодавства земельних ділянок, необхідних для експлуатації відповідно до цього Закону житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення, що перебувають у власності територіальних громад;
 
97. 6) здійснюють володіння, використання, управління, експлуатацію переданих територіальним громадам за цим Законом житлових комплексів гуртожитків (безпосередньо чи через визначеного виконавчим органом Ради управителя), організовують їх належне обслуговування та ремонт, упорядкування, а також забезпечують утримання та облаштування прибудинкових територій;
 
   6) здійснюють володіння, використання, управління, експлуатацію переданих територіальним громадам за цим Законом житлових комплексів гуртожитків (безпосередньо чи через визначеного виконавчим органом Ради управителя), організовують їх належне обслуговування та ремонт, упорядкування, а також забезпечують утримання та облаштування прибудинкових територій;
 
98. 7) здійснюють контроль за використанням усіх гуртожитків, що перебувають у державній та комунальній власності виключно за призначенням, визначають управителів гуртожитків, а також виконавців житлових і комунальних послугу;
 
   7) здійснюють контроль за використанням усіх гуртожитків, що перебувають у державній та комунальній власності виключно за призначенням, визначають управителів гуртожитків, а також виконавців житлових і комунальних послугу;
 
99. 8) вживають необхідних заходів, у межах наданих повноважень, щодо забезпечення збереження та використання житлового фонду гуртожитків, відповідно до цього Закону, незалежно від форми власності;
 
   8) вживають необхідних заходів, у межах наданих повноважень, щодо забезпечення збереження та використання житлового фонду гуртожитків, відповідно до цього Закону, незалежно від форми власності;
 
100. 9) встановлюють плату за оформлення реєстрації місця проживання в гуртожитку;
 
   9) встановлюють плату за оформлення реєстрації місця проживання в гуртожитку;
 
101. 10) встановлюють плату за проживання в гуртожитку та за участь в утриманні місць загального користування та прибудинкової території;
 
   10) встановлюють плату за проживання в гуртожитку та за участь в утриманні місць загального користування та прибудинкової території;
 
102. 11) приймають рішення про проведення реконструкції, капітального ремонту, переобладнання гуртожитків, про визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання в ньому людей та про знесення аварійних та непридатних для проживання гуртожитків;
 
   11) приймають рішення про проведення реконструкції, капітального ремонту, переобладнання гуртожитків, про визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання в ньому людей та про знесення аварійних та непридатних для проживання гуртожитків;
 
103. 12) забезпечують пристосування гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, до потреб інвалідів та дітей-інвалідів, які мешкають у них, шляхом обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під'їздів, сходових клітин та житлових приміщень, займаних інвалідами чи сім'ями, в яких є інваліди та/або діти-інваліди;
 
   12) забезпечують пристосування гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, до потреб інвалідів та дітей-інвалідів, які мешкають у них, шляхом обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під'їздів, сходових клітин та житлових приміщень, займаних інвалідами чи сім'ями, в яких є інваліди та/або діти-інваліди;
 
104. 13) ведуть суцільний облік громадян, які на законних підставах зареєстровані в гуртожитках, проживають в них та мають право на отримання соціального житла;
 
   13) ведуть суцільний облік громадян, які на законних підставах зареєстровані в гуртожитках, проживають в них та мають право на отримання соціального житла;
 
105. 14) приймають рішення про надання громадянам, які проживають у гуртожитку та перебувають на соціальному квартирному обліку, соціального житла на підставах і в порядку, визначених законом;
 
-43- Матвієнко А.С.
пункт 14 частини першої статті 18 – виключити, як такий, що дублює положення Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»
 
Враховано      
106. 15) ведуть щорічний моніторинг сукупного доходу громадян, які на законних підставах проживають у гуртожитках, на яких поширюється цей Закон та перебувають на соціальному квартирному обліку;
 
-44- Матвієнко А.С.
пункт 15 частини першої статті 18 – виключити, як такий, що дублює положення Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»
 
Враховано      
107. 16) укладають та розривають договори найому житла у гуртожитках, що є власністю відповідних територіальних громад;
 
   14) укладають та розривають договори найому житла у гуртожитках, що є власністю відповідних територіальних громад;
 
108. 17) затверджують у межах своїх повноважень місцеві програми фінансування, утримання і облаштування гуртожитків, переданих територіальним громадам відповідно до цього Закону, здійснюють контроль за їх виконанням;
 
   15) затверджують у межах своїх повноважень місцеві програми фінансування, утримання і облаштування гуртожитків, переданих територіальним громадам відповідно до цього Закону, здійснюють контроль за їх виконанням;
 
109. 18) створюють постійні комісії з забезпечення реалізації житлових прав громадян, відповідно до частини другої статті 26 цього Закону;
 
   16) створюють постійні комісії з забезпечення реалізації житлових прав громадян, відповідно до частини другої статті 26 цього Закону;
 
110. 19) створюють за рахунок коштів отриманих від приватизації жилих і нежилих приміщень у гуртожитках та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством Спеціальні фонди розвитку гуртожитків та житла соціального призначення, як складову бюджетів місцевих Рад;
 
   17) створюють за рахунок коштів отриманих від приватизації жилих і нежилих приміщень у гуртожитках та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством Спеціальні фонди розвитку гуртожитків та житла соціального призначення, як складову бюджетів місцевих Рад;
 
111. 20) розпоряджаються коштами Спеціального фонду розвитку гуртожитків та житла соціального призначення, спрямовуючи їх виключено на капітальний ремонт, реконструкцію, утримання, експлуатації житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення, утримання та облаштування відповідних жилих і нежилих приміщень, облаштування відповідних земельних ділянок;
 
   18) розпоряджаються коштами Спеціального фонду розвитку гуртожитків та житла соціального призначення, спрямовуючи їх виключено на капітальний ремонт, реконструкцію, утримання, експлуатації житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення, утримання та облаштування відповідних жилих і нежилих приміщень, облаштування відповідних земельних ділянок;
 
112. 21) подають позови до суду про примусову передачу у власність територіальних громад гуртожитків (житлових комплексів), відповідно до частини шостої статті 14 цього Закону;
 
   19) подають позови до суду про примусову передачу у власність територіальних громад гуртожитків (житлових комплексів), відповідно до частини шостої статті 14 цього Закону;
 
113. 22) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.
 
   20) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.
 
114. Розділ ІУ Заборона виселення, переселення та відселення мешканців гуртожитків
 
   Розділ ІУ Заборона виселення, переселення та відселення мешканців гуртожитків
 
115. Стаття 19. Заборона виселення, переселення та відселення мешканців гуртожитку без надання їм іншого житла придатного для постійного проживання
 
   Стаття 19. Заборона виселення, переселення та відселення мешканців гуртожитку без надання їм іншого житла придатного для постійного проживання
 
116. 1. Забороняється виселення, переселення та відселення мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону, без попереднього надання їм (їх сім’ям) іншого житла придатного для постійного проживання людей, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
 
   1. Забороняється виселення, переселення та відселення мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону, без попереднього надання їм (їх сім’ям) іншого житла придатного для постійного проживання людей, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
 
117. 2. Виселення, переселення чи відселення громадян з гуртожитків відповідно до цього Закону допускається лише у випадку визнання гуртожитку таким, що перебуває в аварійному стані або в стані непридатному для проживання людей, на підставі рішення прийнятого відповідно до частини першої статті 20 цього Закону.
 
   2. Виселення, переселення чи відселення громадян з гуртожитків відповідно до цього Закону допускається лише у випадку визнання гуртожитку таким, що перебуває в аварійному стані або в стані непридатному для проживання людей, на підставі рішення прийнятого відповідно до частини першої статті 20 цього Закону.
 
118. Стаття 20. Особливості прийняття рішення про визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання людей
 
   Стаття 20. Особливості прийняття рішення про визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання людей
 
119. 1.. Рішення про визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання людей приймається виконавчим органом відповідної місцевої Ради на підставі обстеження в установленому законодавством порядку стану гуртожитку (цілісного майнового комплексу чи його відокремленої частини), з наступним затвердженням рішенням сесії цієї Ради.
 
   1.. Рішення про визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання людей приймається виконавчим органом відповідної місцевої Ради на підставі обстеження в установленому законодавством порядку стану гуртожитку (цілісного майнового комплексу чи його відокремленої частини), з наступним затвердженням рішенням сесії цієї Ради.
 
120. 2.. Всім мешканця гуртожитку, визнаного аварійним чи непридатним для проживання людей, у порядку зазначеному частиною першою цієї статті, терміново надається інше придатне для тимчасового проживання людей житло - тим органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади, на території якої розміщено такий гуртожиток.
 
   2.. Всім мешканця гуртожитку, визнаного аварійним чи непридатним для проживання людей, у порядку зазначеному частиною першою цієї статті, терміново надається інше придатне для тимчасового проживання людей житло - тим органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади, на території якої розміщено такий гуртожиток.
 
121. Стаття 21. Постановка громадян, виселених, відселених чи переселених з гуртожитку на облік для отримання соціального житла
 
   Стаття 21. Постановка громадян, виселених, відселених чи переселених з гуртожитку на облік для отримання соціального житла
 
122. 1. Громадяни, які відповідно до цього Закону можуть бути виселені, відселені чи переселені у зв’язку з визнанням гуртожитку, у якому вони проживають аварійним чи непридатним для життя людей (відповідно до статей 19 і 20 цього Закону), мають право на постановку на квартирний облік громадян, які потребують надання їм (їх сім’ям) соціального житла. Рішення про взяття зазначених осіб на квартирний облік приймається виконавчим органом відповідної місцевої Ради - одночасно з прийняття рішення про відселення (виселення, переселення) з аварійного чи непридатного для життя гуртожитку.
 
   1. Громадяни, які відповідно до цього Закону можуть бути виселені, відселені чи переселені у зв’язку з визнанням гуртожитку, у якому вони проживають аварійним чи непридатним для життя людей (відповідно до статей 19 і 20 цього Закону), мають право на постановку на квартирний облік громадян, які потребують надання їм (їх сім’ям) соціального житла. Рішення про взяття зазначених осіб на квартирний облік приймається виконавчим органом відповідної місцевої Ради - одночасно з прийняття рішення про відселення (виселення, переселення) з аварійного чи непридатного для життя гуртожитку.
 
123. 2. У випадку зазначеному в частині першій цієї статті інше жиле приміщення надається колишньому мешканцю гуртожитку та членам його сім’ї:
 
   2. У випадку зазначеному в частині першій цієї статті інше жиле приміщення надається колишньому мешканцю гуртожитку та членам його сім’ї:
 
124. а) житло, що не має статусу соціального житла (для тимчасового проживання) - на підставі його письмової заяви та всіх повнолітніх і дієздатних членів його сім’ї;
 
   а) житло, що не має статусу соціального житла (для тимчасового проживання) - на підставі його письмової заяви та всіх повнолітніх і дієздатних членів його сім’ї;
 
125. б) житло, що має статус соціального житла (для постійного проживання) - відповідно до статті 9 цього Закону.
 
   б) житло, що має статус соціального житла (для постійного проживання) - відповідно до статті 9 цього Закону.
 
126. Розділ У Громадський контроль у сфері розподілу житла у гуртожитках, утримання гуртожитків та прибудинкових територій
 
   Розділ У Громадський контроль у сфері розподілу житла у гуртожитках, утримання гуртожитків та прибудинкових територій
 
127. Стаття 22. Громадський контроль за розподілом та утриманням житла у гуртожитках
1. Громадський контроль за розподілом та утриманням житла у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, здійснюється відповідною наглядовою радою.
Така наглядова рада створюється виконавчим органом відповідної місцевої Ради та формується за принципом рівного представництва від виконавчого органу місцевого самоврядування, який веде облік мешканців гуртожитків (на які поширюється цей Закон) і здійснює надання соціального житла, громадських організацій (у статутній діяльності яких передбачено сприяння громадянам, які проживають у гуртожитках та потребують соціального захисту, вирішення їх житлових питань), та представників підприємств, установ, організацій різних форм власності (у власності, управлінні чи користуванні яких знаходяться відповідні гуртожитки).
 
-45- Сухий Я.М.
Текст статті 22 викласти у такій редакції:
«1. Громадський контроль за розподілом та утриманням житла у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, здійснюється відповідною наглядовою радою.
Така наглядова рада створюється виконавчим органом відповідної місцевої Ради та формується за принципом рівного представництва від виконавчого органу місцевого самоврядування, який веде облік мешканців гуртожитків (на які поширюється цей Закон) і здійснює надання соціального житла, громадських організацій (у статутній діяльності яких передбачено сприяння громадянам, які проживають у гуртожитках та потребують соціального захисту, вирішення їх житлових питань), представників органів самоорганізації населення, у разі їх створення мешканцями гуртожитків відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», та представників підприємств, установ, організацій різних форм власності (у власності, управлінні чи користуванні яких знаходяться відповідні гуртожитки).»
 
Враховано   Стаття 22. Громадський контроль за розподілом та утриманням житла у гуртожитках
1. Громадський контроль за розподілом та утриманням житла у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, здійснюється відповідною наглядовою радою.
Така наглядова рада створюється виконавчим органом відповідної місцевої Ради та формується за принципом рівного представництва від виконавчого органу місцевого самоврядування, який веде облік мешканців гуртожитків (на які поширюється цей Закон) і здійснює надання соціального житла, громадських організацій (у статутній діяльності яких передбачено сприяння громадянам, які проживають у гуртожитках та потребують соціального захисту, вирішення їх житлових питань), представників органів самоорганізації населення, у разі їх створення мешканцями гуртожитків відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», та представників підприємств, установ, організацій різних форм власності (у власності, управлінні чи користуванні яких знаходяться відповідні гуртожитки).»
 
128. Стаття 23. Громадський контроль за цільовим використанням гуртожитків та прибудинкових територій
 
   Стаття 23. Громадський контроль за цільовим використанням гуртожитків та прибудинкових територій
 
129. Громадський контроль за цільовим використанням гуртожитків як цілісних майнових комплексів (усіх його жилих та нежилих приміщень) та земельних ділянок необхідних для їх утримання (відповідних прибудинкових територій) мають право здійснювати всі його законні повнолітні та дієздатні мешканці (їх представники), об?єднання співвласників жилих та нежилих приміщень гуртожитку, власники гуртожитку (уповноважені ними особи), представники заінтересованих підприємств, установ, організацій, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представники потенційних інвесторів, а також представники громадськості.
 
   Громадський контроль за цільовим використанням гуртожитків як цілісних майнових комплексів (усіх його жилих та нежилих приміщень) та земельних ділянок необхідних для їх утримання (відповідних прибудинкових територій) мають право здійснювати всі його законні повнолітні та дієздатні мешканці (їх представники), об?єднання співвласників жилих та нежилих приміщень гуртожитку, власники гуртожитку (уповноважені ними особи), представники заінтересованих підприємств, установ, організацій, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представники потенційних інвесторів, а також представники громадськості.
 
130. Стаття 24. Порядок формування та діяльності наглядової ради за розподілом і утриманням житла у гуртожитках та за цільовим використанням гуртожитків і прибудинкових територій
 
   Стаття 24. Порядок формування та діяльності наглядової ради за розподілом і утриманням житла у гуртожитках та за цільовим використанням гуртожитків і прибудинкових територій
 
131. Порядок формування та діяльності наглядової ради за розподілом і утриманням житла у гуртожитках та за використанням гуртожитків і прибудинкових територій, відповідно до цього Закону, визначається положенням, що затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Порядок формування та діяльності наглядової ради за розподілом і утриманням житла у гуртожитках та за використанням гуртожитків і прибудинкових територій, відповідно до цього Закону, визначається положенням, що затверджує Кабінет Міністрів України.
 
132. Розділ УІ Вирішення спорів щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків
 
   Розділ УІ Вирішення спорів щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків
 
133. Стаття 25. Судовий порядок вирішення спорів щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків
 
   Стаття 25. Судовий порядок вирішення спорів щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків
 
134. Спори, пов'язані з порушенням житлових прав громадян, які вимушені проживати в гуртожитках, на які поширюється цей Закон, незалежно від форми власності, розглядаються та вирішуються в судовому порядку, якому може передувати досудовий розгляд, що здійснюється відповідно до статті 26 цього закону.
Громадяни, які вважають, що їх житлові права чи житлові права членів їх сімей порушені, мають право для вирішення спорів звертатися безпосередньо до суду.
 
   Спори, пов'язані з порушенням житлових прав громадян, які вимушені проживати в гуртожитках, на які поширюється цей Закон, незалежно від форми власності, розглядаються та вирішуються в судовому порядку, якому може передувати досудовий розгляд, що здійснюється відповідно до статті 26 цього закону.
Громадяни, які вважають, що їх житлові права чи житлові права членів їх сімей порушені, мають право для вирішення спорів звертатися безпосередньо до суду.
 
135. Стаття 26. Досудовий порядок вирішення спорів
 
   Стаття 26. Досудовий порядок вирішення спорів
 
136. 1. Спори, пов'язані з порушенням житлових прав громадян, які проживають в гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, за згодою таких громадян, можуть попередньо розглядатися комісіями з забезпечення реалізації житлових прав мешканців громадян.
 
   1. Спори, пов'язані з порушенням житлових прав громадян, які проживають в гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, за згодою таких громадян, можуть попередньо розглядатися комісіями з забезпечення реалізації житлових прав мешканців громадян.
 
137. 2. Зазначені у частині першій цієї статті Комісії створюють відповідні місцеві Ради з числа депутатів місцевої Ради, представників місцевої державної адміністрації, відповідних фахівців (з питань житлово-комунального господарства, будівництва та містобудування, права, захисту прав людини) та з залученням до її роботи фахівців з питань, із залученням до їх роботи власників гуртожитків (уповноважених ними осіб), управителів гуртожитків, власників або користувачів земельних ділянок, а також представників мешканців гуртожитків, об?єднань співвласників жилих та нежилих приміщень гуртожитків і представників громадськості.
 
   2. Зазначені у частині першій цієї статті Комісії створюють відповідні місцеві Ради з числа депутатів місцевої Ради, представників місцевої державної адміністрації, відповідних фахівців (з питань житлово-комунального господарства, будівництва та містобудування, права, захисту прав людини) та з залученням до її роботи фахівців з питань, із залученням до їх роботи власників гуртожитків (уповноважених ними осіб), управителів гуртожитків, власників або користувачів земельних ділянок, а також представників мешканців гуртожитків, об?єднань співвласників жилих та нежилих приміщень гуртожитків і представників громадськості.
 
138. Розділ УІІ Відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
 
   Розділ УІІ Відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
 
139. Стаття 27. За порушення цього Закону та інших актів законодавства у сфері забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, настає дисциплінарна, цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність встановлена Конституцією та законами України.
 
   Стаття 27. За порушення цього Закону та інших актів законодавства у сфері забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, настає дисциплінарна, цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність встановлена Конституцією та законами України.
 
140. Розділ УІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня офіційного опублікування.
 
-46- Попов О.П.
передбачити, що цей закон (законопроекти №2009 і №1240) набирають чинності з 01 січня 2009 року
 
Враховано   Розділ УІІІ.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2009 року
 
141. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-47- Попов О.П.
включити до тексту законопроекту №2009 окрему норму такого змісту:
«З метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх незаконного виселення з займаних ними житлових приміщень, недопущення відчуження об’єктів житлового фонду, що будувалися за державні кошти, встановити мораторій на відчуження гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (крім передачі гуртожитків у комунальну власність) – протягом трьох років з дня прийняття цього Закону».
 
Враховано з редакційними правками  2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Із метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх виселення з займаних житлових приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, які будувалися за державні кошти, встановити мораторій на відчуження (крім передачі у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів) гуртожитків, які перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств створених у процесі приватизації чи корпоратизації, протягом трьох років з дня прийняття цього Закону. Цей мораторій діє на відчуження у будь-який спосіб вказаних гуртожитків як цілісних майнових комплексів та їх окремих будівель, споруд, житлових та нежитлових приміщень та іншого майна на користь фізичних чи юридичних осіб
 
142. Проект
 
      
143. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (щодо приватизації жилої площі у гуртожитках)
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 36, ст.524; N 24, ст.182 ; N 12, ст.100 ; N 10, ст. 36 ; N 30, ст.247; N 16, ст.258; N 22, ст.184) зміни:
 
-48- ТЕХНІКО_ЮРИДИЧНА ПРАВКА
 
Враховано   4. Внести до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 36, ст.524; 1994р., N24, ст.182; 1997р., N12, ст.100; 2003р. N30, ст.247) такі зміни:
 
    -49- Олійник В.С.
В тексті законопроекту слова «жила площа» замінити словом «кімната» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -50- Семинога А.І.
«в тексті законопроекту слова «жила площа» замінити словом «кімната» у відповідних відмінках...
 
Враховано    
144. Частину першу статті 1 після слів «відчуження квартир (будинків)» доповнити таким змістом:
«жилої площі у гуртожитках призначених для проживання сімей та одиноких осіб (далі – жилої площі у гуртожитках) (з урахуванням положення частини другої статті 2 цього Закону)».
 
   1) частину першу статті 1 після слів «відчуження квартир (будинків)» доповнити словами
«квартир у гуртожитках призначених для проживання сімей та одиноких осіб (далі – жилої площі у гуртожитках) (з урахуванням положення частини другої статті 2 цього Закону)»;
 
145. Частину першу статті 2 після слів «квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки» доповнити таким змістом:
«жила площа у гуртожитках»
Частину другу статті 2 після слів «музеїв-заповідників» доповнити таким змістом:
«жила площа в гуртожитках навчальних закладів, соціальних гуртожитків та гуртожитків розташованих на території військових частин».
 
-51- Олійник В.С.
Текст абзацу 3 частини 1 законопроекту після слів «гуртожитків розташованих на території військових частин» доповнити словами «кімнати в закладах для проживання громадян похилого віку та інвалідів».
 
Відхилено   2) у статті 2:
пункт 1 після слів «одноквартирні будинки» доповнити словами
«кімнати у гуртожитках»
 
    -52- Семинога А.І.
Текст абзацу 3 частини 1 законопроекту після слів «гуртожитків розташованих на території військових частин» доповнити словами «спеціальні гуртожитки, призначені для тимчасового проживання осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов, або жила площа яких тимчасово заселена, чи яким повернути колишнє жиле приміщення немає можливості, а також осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз».
 
Враховано    
146. Частину третю статті 2 викласти у такій редакції:
«Приватизація квартир у будинках, жилої площі у гуртожитках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку. Наймачі, які проживали у квартирах, гуртожитках до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир, жилої площі в цьому гуртожитку. (Пункт третій статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3981-ХІІ від 22.02.94)».
 
   пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Приватизація квартир у будинках, кімнат у гуртожитках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку. Наймачі, які проживали у квартирах, гуртожитках до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир, жилої площі в цьому гуртожитку.»;
 
147. Статтю 2 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Право приватизації жилої площі у гуртожитку, належить особам, які зареєстровані гуртожитку, проживають в ньому не менше п’яти років, перебувають на квартирному обліку та не забезпечені власним житлом».
 
-53- Семинога А.І.
Текст абзацу 5 частини 1 законопроекту після слів «належить особам» доповнити словами « (сім’ям та одиноким громадянам), що проживають в окремій кімнаті»
 
Відхилено      
148. Статтю 3 частину першу після слів «передачі громадянам квартир (будинків)» доповнити таким змістом:
«жилої площі у гуртожитках».
 
   3) у статті 3:
абзац перший після слів «квартир (будинків)» доповнити словами
«кімнат у гуртожитках»;
 
149. Статтю 3 доповнити частиною такого змісту:
«Передача жилої площі у гуртожитках громадянам, які визначені частиною 5 статті 2 цього Закону, здійснюється з одночасною передачею у спільну сумісну власність площ загального користування».
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
«Передача кімнат у гуртожитках громадянам, які визначені частиною 5 статті 2 цього Закону, здійснюється з одночасною передачею у спільну сумісну власність площ загального користування»;
 
150. Частину четверту статті 5 після слів «перебували на квартирному обліку» доповнити таким змістом:
«Право на приватизацію жилої площі у гуртожитку державного житлового фонду з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які постійно проживають в цих гуртожитках».
 
   4) пункт 4 статті 5 доповнити абзацом:
«Право на приватизацію кімнат у гуртожитку державного житлового фонду з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які постійно проживають в цих гуртожитках»;
 
151. Частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
«Передача займаних квартир (будинків, жилої площі у гуртожитках) здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно мешкають в даній квартирі (будинку, жилої площі у гуртожитку), в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку, жилої площі у гуртожитку)».
 
   5) у статті 8:
пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Передача займаних квартир (будинків, кімнат у гуртожитках) здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно мешкають в даній квартирі (будинку, кімнаті у гуртожитку), в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку, кімнаті у гуртожитку)»;
 
152. Частину третю статті 8 після слів «Передача квартир (будинків)» доповнити таким змістом:
«жилої площі у гуртожитках».
 
   пункт 3 після слів «квартир (будинків)» доповнити словами
«кімнат у гуртожитках»;
 
153. Частину четверту статті 8 після слів «власність громадян квартир (будинків)» доповнити таким змістом:
«жилої площі у гуртожитках».
 
   пункт 4 після слів «квартир (будинків)» доповнити словами
«кімнат у гуртожитках»;
 
154. Частину п’яту статті 8 після слів «Передача квартир (будинків)» доповнити таким змістом «жилої площі у гуртожитках» та після слів «про право власності на квартиру (будинок)» доповнити таким змістом:
«жилої площі у гуртожитку».
 
   пункт 5 після слів «квартир (будинків)» доповнити словами
«кімнат у гуртожитках»,
а після слів «квартиру (будинок)» доповнити словами
«кімнат у гуртожитку»;
 
155. Частину сьому статті 8 після слів «про право власності на квартиру (будинок)» доповнити таким змістом:
«жилу площу у гуртожитку».
 
   пункт 7 після слів «квартири (будинки)» доповнити словами
«кімнати у гуртожитку»;
 
156. Частину восьму статті 8 після слів «про право власності на квартиру (будинок)» доповнити таким змістом:
«жилу площу у гуртожитках».
 
-54- Семинога А.І.
кімнати в гуртожитках
 
Враховано   Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Вартість послуг за оформлення документів на право власності на квартири (будинки) та кімнати у гуртожитках оплачується громадянами за розцінками, що встановлюються місцевими органами державної виконавчої влади.»
 
157. Частину девяту статті 8 після слів «В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності» доповнити таким змістом: «реорганізація»
 
-55- Олійник В.С.
в тексті абзацу 15 частини 1 законопроекту слово «Реорганізація» замінити словами «злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу»...
 
Враховано   Абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:
«В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності, злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу або ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд, останній (у тому числі гуртожитки) одночасно передається у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.
 
158. Частину десяту статті 8 після слів «мешканцям квартир (будинків)» доповнити таким змістом:
«гуртожитків».
Частину десяту статті 8 після слів «за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 2 цього Закону» доповнити таким змістом:
«та невідповідності вимогам частини 5 статті 2 цього Закону».
 
   пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Органи приватизації не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), кімнат (гуртожитків) у приватизації займаного ними житла, за винятком випадків, передбачених пунктами 2 і 5 статті 2 цього Закону»;
 
159. Частину 11 статті 8 після слів «Спори, що виникають при приватизації квартир (будинків)» доповнити таким змістом:
«жилої площі у гуртожитках».
 
   пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Спори, що виникають при приватизації квартир (будинків) та кімнат (гуртожитків) державного житлового фонду, вирішуються судом.»;
 
160. Статтю 10 в назві після слів «Утримання приватизованих квартир (будинків)» доповнити таким змістом:
«жилої площі у гуртожитках».
 
   6) у статті 10:
назву доповнити словами
«кімнат у гуртожитках»;
 
161. Частину першу статті 10 після слів «Утримання приватизованих квартир (будинків)» доповнити таким змістом:
«жилої площі у гуртожитках».
 
   пункт 1 після слів «квартир (будинків)» доповнити словами
«кімнат у гуртожитках»,
 
162. Частину другу статті 10 після слів «Власники квартир багатоквартирних будинків» доповнити таким змістом: «та жилої площі в гуртожитку».
Частину другу статті 10 після слів «частки у майні будинку» доповнити таким змістом:
«чи гуртожитках».
 
   пункт 2 після слів «багатоквартирних будинків» доповнити словами «та жилої площі в гуртожитку»,
а після слів «частки у майні будинку» доповнити словами
«чи гуртожитках»;
 
163. Частину третю статті 10 після слів «Для забезпечення ефективного використання приватизованих квартир та управління ними власники квартир (будинків)» доповнити таким змістом:
«жилої площі у гуртожитках».
Частину третю статті 10 після слів «угода про спільне володіння будинком та дольова участь у витратах на його утримання» доповнити таким змістом:
«У гуртожитку, жила площа якого частково чи повністю приватизована, між власником гуртожитку та власниками жилої площі, укладається угода про спільне володіння гуртожитком та дольову участь у витратах на його утримання».
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Для забезпечення ефективного використання приватизованих квартир та управління ними власники квартир (будинків), кімнат (гуртожитків) можуть створювати товариства або об'єднання індивідуальних власників квартир (будинків) чи кімнат (гуртожитків). У багатоквартирному будинку, квартири якого не повністю приватизовані, між товариством (об'єднанням) індивідуальних власників квартир і власниками неприватизованих квартир укладається угода про спільне володіння багатоквартирним будинком та дольову участь у витратах на його утримання.
У гуртожитку, жила площа якого частково чи повністю приватизована, між власником гуртожитку та власниками кімнат, укладається угода про спільне володіння гуртожитком та дольову участь у витратах на його утримання».
 
164. Статтю 12 після слів «Права власника на розпорядження приватизованою квартирою (будинком)» доповнити таким змістом:
«жилою площею у гуртожитку».
 
   7) у статті 12:
назву доповнити словами
«кімнатою (кімнатами) у гуртожитку»;
 
165. Частину другу статті 12 після слів «Власник приватизованого житла має право розпоряджатися квартирою (будинком)» доповнити таким змістом:
«жилою площею у гуртожитку».
 
   Текст після слів «квартирою (будинком)» доповнити словами
«кімнатою (кімнатами) у гуртожитку».
 
166. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України:
1) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд Верховної Ради України державну програму передачі гуртожитків у власність територіальним громадам;
2) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо його реалізації;
3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
4) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
5) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4. Органам місцевого самоврядування:
 
-56- ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНА ПРАВКА
 
Немає висновку   ІІ. Зміни та доповнення до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» набирають чинності
– з 01 січня 2009 року
5. Кабінету Міністрів України:
1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд Верховної Ради України державну програму передачі гуртожитків у власність територіальним громадам;
2) протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо його реалізації;
3) протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
4) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
5) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
6. Органам місцевого самоврядування:
 
    -57- Баранов В.О.
Передбачити, що зміни та доповнення до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (відповідно до законопроекту №1240) мають набирати чинності - з дня опублікування Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».
 
Враховано    
    -58- Попов О.П.
слова «двох місяців» замінити словами «трьох місяців»
 
Враховано    
    -59- Попов О.П.
слова «трьох місяців» замінити словами «чотирьох місяців»
 
Враховано    
    -60- Матвієнко А.С.
доповнити словами:
«протягом трьох місяців»
 
Враховано    
167. 1) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом створити постійні комісії з забезпечення реалізації житлових проблем громадян та подати проекти рішення про них на затвердження місцевим Радам;
2) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   1) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом створити постійні комісії з забезпечення реалізації житлових проблем громадян та подати проекти рішення про них на затвердження місцевим Радам;
2) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
168. розробити і затвердити місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальним громадам;
 
   розробити і затвердити місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальним громадам;
 
169. внести в установленому порядку пропозиції про внесення змін та доповнень до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік»;
 
   внести в установленому порядку пропозиції про внесення змін та доповнень до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік»;
 
170. створити комісії з проведення інвентаризації гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, незалежно від форми власності;
 
   створити комісії з проведення інвентаризації гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, незалежно від форми власності;
 
171. 3) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом провести інвентаризацію усіх гуртожитків, що знаходяться на територіях відповідних територіальних громад та подати відповідні рішення на затвердження органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень;
 
   3) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом провести інвентаризацію усіх гуртожитків, що знаходяться на територіях відповідних територіальних громад та подати відповідні рішення на затвердження органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень;
 
172. 4) протягом дев?яти місяців з дня набрання чинності цим Законом розпочати процес прийняття у власність територіальних громад гуртожитків відповідно до цього Закону.

   4) протягом дев?яти місяців з дня набрання чинності цим Законом розпочати процес прийняття у власність територіальних громад гуртожитків відповідно до цього Закону.