Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про вищу освіту'' (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134; 2004 р., № 2, ст. 9, № 8, ст. 67, 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2006 р., № 5 (6, ст. 72; 2007 р., № 7-8, ст.66, № 10, ст. 83) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134; 2004 р., № 2, ст. 9, № 8, ст. 67, 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2006 р., № 5 (6, ст. 72; 2007 р., № 7-8, ст.66, № 10, ст. 83) такі зміни:
 
4. 35. Частину третю статті 63 викласти в такій редакції:
 
   1. Частину третю статті 63 викласти в такій редакції:
 
5. "3. Вищий навчальний заклад державної та комунальної форм власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпоряджання включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках відповідно до законодавства про банківську діяльність, зберігати кошти на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо".
 
-1- Президент України
Як вже відзначалось у пропозиціях Президента України до однойменного Закону від 21 лютого 2006 року це положення не узгоджується з частиною першою статті 48 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, що передбачає здійснення Державним казначейством України операцій з коштами державного бюджету.
У зв’язку з цим пропонується в абзаці другому пункту 35 Закону слова «право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках відповідно до законодавства про банківську діяльність, зберігати кошти на депозитних рахунках банків» виключити.
Доречність такого підходу підтверджується й Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», яким зупинено на 2007 рік дію частини третьої статті 63 Закону України «Про вищу освіту» в частині відкриття рахунків у банківських установах, збереження коштів на депозитних рахунках у банках (пункт 56 частини першої статті 71).
 
Відхилено   "3. Вищий навчальний заклад державної та комунальної форм власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпоряджання включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках відповідно до законодавства про банківську діяльність, зберігати кошти на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо".
 
6. 40. У пункті 1 розділу ХІV "Прикінцеві положення":
 
   2. У пункті 1 розділу ХІV "Прикінцеві положення":
 
7. абзац другий виключити;
 
   1) абзац другий виключити;
 
8. 2) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Положення абзацу четвертого частини першої статті 64 в частині, що стосується вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, набирають чинності з 1 січня 2008 року, а в частині, що стосується закладів першого і другого рівнів акредитації, набирають чинності з 1 січня 2010 року».
 
-2- Курило В.С.
Підпункт 2 пункту 40 викласти в такій редакції:
«Положення абзацу четвертого частини першої статті 64 в частині, що стосується закладів третього і четвертого рівнів акредитації, набирають чинності з 1 січня 2009 року, а в частині, що стосується закладів першого і другого рівнів акредитації, набирають чинності з 1 січня 2010 року».
 
Враховано   2) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Положення абзацу четвертого частини першої статті 64 в частині, що стосується вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, набирають чинності з 1 січня 2009 року, а в частині, що стосується закладів першого і другого рівнів акредитації, - з 1 січня 2010 року».
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.