Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення)" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо приведення у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст.181; 2004 р., № 8, ст. 62, № 16, ст. 238; 2005 р., № 52, ст. 566; 2006 р., № 5-6, ст. 75, № 31, ст. 268; 2007 р., № 34, ст. 445; 2008 р., № 18, ст. 197) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62, № 16, ст. 238; 2005 р., № 52, ст. 566; 2006 р., № 5-6, ст. 75, № 31, ст. 268; 2007 р., № 34, ст. 445; 2008 р., № 18, ст. 197) та N 800-VІ від 25.12.2008 такі зміни:
 
4. 1) статтю 1 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-1- Терещук С.М.
в статті 1 поняття споживачі реклами викласти в наступній редакції: споживачі реклами – коло осіб, на яких спрямовується реклама
 
Відхилено   1) статтю 1 після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
    -2- Кондратюк О.К.
Абзац другий підпункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«телепродаж – трансльована по телебаченню безпосередня публічна пропозиція укласти договір купівлі - продажу щодо визначеного товару».
 
Враховано    
5. «телепродаж – окремий вид реклами, що транслюється по телебаченню та містить публічну пропозицію укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару».
 
-3- Кармазін Ю.А.
Абзац другий підпункту 1 проекту виключити
 
Відхилено   «телепродаж – трансльована по телебаченню безпосередня публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару».
 
6. У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим – двадцять першим;
 
   У зв’зку з цим абзац двадцятий вважати абзацем двадцять першим;
 
7. 2) статтю 8 після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-4- Кондратюк О.К.
Підпункт 2 пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«2) доповнити статтею 5-1 такого змісту:
Стаття 5-1. Телепродаж
Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується.
Час мовлення та частка телепродажу протягом астрономічної доби та/або години включається та є складовою частиною часу мовлення, відведеного на рекламу та частки реклами, яка визначена цим Законом у фактичному обсязі мовлення протягом астрономічної доби та/або години телерадіоорганізаціями будь-якої форми власності.
На телепродаж поширюються вимоги, передбачені частинами 3 - 5 статті 13 цього Закону, які стосуються особливостей розміщення реклами на телебаченні.
Телепродаж не повинен спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів».
 
Враховано   2) доповнити статтею 5 – 1 такого змісту:
« Стаття 5-1. Телепродаж
1. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується.
2. Час мовлення та частка телепродажу протягом астрономічної доби та/або години включається та є складовою частиною часу мовлення, відведеного на рекламу та частки реклами, визначеної цим Законом, у фактичному обсязі мовлення протягом астрономічної доби та/або години телерадіоорганізаціями будь-якої форми власності.
3. На телепродаж поширюються вимоги, передбачені частинами третьою – п’ятою статті 13 цього Закону, які стосуються особливостей розміщення реклами на телебаченні.
4. Телепродаж не повинен спонукати дітей до купівлі чи орендитоварів»;
 
8. «6. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується».
 
      
9. У зв’язку з цим частини шосту, сьому вважати відповідно частинами сьомою, восьмою;
 
      
10. 3) у статті 13:
 
-5- Терещук С.М.
у пункті 5 статті 13 вилучити частину третю
 
Відхилено Внесена до норми, що не була предметом розгляду у першому читанні.  3) у статті 13:
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновану зміну
 
Відхилено    
11. а) у частині другій слова та цифри «а впродовж виборчого процесу – 25 відсотків» виключити;
 
   а) у частині другій слова та цифри «а впродовж виборчого процесу – 25 відсотків» виключити;
 
12. б) абзаци четвертий, п’ятий частини п’ятої замінити одним абзацом такого змісту:
 
-7- Томенко М.В.
Останній абзац пункту 5 статті 13 Закону України «Про рекламу» в редакції змін, прийнятій у першому читанні, доповнити текстом:
«за умови, що після останньої перерви фільм продовжується не менше 20 хвилин включно».
 
Враховано частково   б) абзаци четвертий та п’ятий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
13. «Трансляція кіно- і телефільмів за умови їх тривалості понад 45 хвилин може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) через кожні 45 хвилин»;
 
-8- Кармазін Ю.А.
абзаци четвертий, п’ятий частини п’ятої замінити одним абзацом такого змісту:
«Трансляція кіно- і телефільмів за умови їх тривалості понад 60 хвилин може перериватися рекламою або будь-яким редакційним чи авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) через кожні 60 хвилин.
 
Відхилено   «Трансляція кіно- і телефільмів, якщо їх запланована тривалість перевищує 45 хвилин, може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) один раз на кожний повний 45-хвилинний період.
Подальші переривання дозволяються, якщо запланована тривалість трансляції перевищує не менш як на 20 хвилин два чи більше повні 45-хвилинні періоди»;
 
    -9- Томенко М.В.
Статтю 13 Закону України «Про рекламу» доповнити пунктом 10 наступного змісту: «10. У рекламі на телебаченні і радіо й телепродажі не можуть використовуватися зображення та/або голос осіб, які регулярно ведуть програми або передачі новин».
 
Відхилено    
    -10- Кондратюк О.К.
3. Підпункт 4 пункту 1 проекту вилучити
У зв'язку з цим підпункт 5 пункту 1 проекту вважати відповідно підпунктом 4.
У зв'язку з цим підпункт 5 пункту 1 проекту вважати відповідно підпунктом 4.
 
Враховано    
14. 4) статтю 20 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
      
15. «6. Телепродаж не повинен спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів»;
 
-11- Терещук С.М.
Вилучити пункт 6 статті 20
 
Враховано   4) статтю 21 після частини дванадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
    -12- Кондратюк О.К.
Підпункт 5 пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«4) статтю 21 після частини дванадцятої доповнити новими частинами такого змісту:
13. Особи, діяльність яких охоплює, окрім іншого, виробництво та/або продаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, можуть виступати спонсорами теле- радіопередач та програм шляхом наведення інформації рекламного характеру про ім’я або найменування, знак для товарів і послуг, діяльність відповідного спонсора, за винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря та медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки.
14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичної техніки застосування якої потребує спеціальних знань та підготовки.»
 
Враховано частково
Викласти в редакції 
 
16. 5) статтю 21 після частини дванадцятої доповнити новими частинами такого змісту:
 
   «13. Забороняється спонсорство теле- і радіопедач із використанням назв лікарських засобів, які надаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря, та конкретних медичних
 
17. «13. Забороняється спонсорування теле- і радіопедач із використанням назв лікарських засобів та конкретних медичних послуг, які надаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря.
 
   послуг, а саме: методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки.
 
18. 14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичних послуг».
 
   14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичної техніки застосування якої потребує спеціальних знань та підготовки»,
 
19. У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати відповідно частиною п’ятнадцятою.
 
   У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати частиною п’ятнадцятою.
 
20. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-13- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 6 «6. Для цілей цієї статті не вважаються рекламою:
оприлюдненя, виголошення у програмі, передачі імені, найменування спонсора, об'єкта права інтелектуальної власності , що йому належить;
трансляція соціальної реклами, якщо вона розповсюджується телерадіорганізацією безкоштовно;
анонси власних програм, передач телерадіорганізації».
 
Не відповідає статті 89 Регламенту ВР, не має ознак поправки.  2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.