Кількість абзаців - 60 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Вноситься Президентом України
 
      
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей
 
-1- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
Викласти назву законопроекту в такій редакції: «Про статус і соціальний захист багатодітних сімей в Україні та внесення змін до деяких законодавчих актів України».
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей
 
4. З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім'ях Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-2- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
Доповнити законопроект розділом І наступного змісту:
«РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
багатодітна сім'я - сім'я, що складається з батьків, опікунів, усиновлювачів (або одного з батьків, опікунів, усиновлювачів) і трьох та більше дітей. Терміни «багатодітна сім’я» та «багатодітна родина» є рівнозначними.
дитина - особа віком до 18 років, якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше; а також особа, що навчається за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І- ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до досягнення 23 років, у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги і яка не утворила власної сім’ї.
члени сім’ї - дружина або чоловік, їхні неповнолітні діти, а також неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами ІІ групи, що проживають разом з ними.
Стаття 2. Законодавство України про статус і соціальний захист багатодітних сімей в Україні
Законодавство України про статус і соціальний захист багатодітних сімей складається з цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини, пов’язані з наданням пільг та матеріальної, соціальної та правової допомоги.
Стаття 3. Основні завдання Закону
Цей закон спрямований на захист та підтримку багатодітних сімей шляхом:
створення належних умов для їх життєдіяльності та всебічного розвитку;
заохочення багатодітності шляхом надання пільг, переваг та соціальних гарантій для багатодітних родин.
Стаття 4. Державна підтримка багатодітних сімей в Україні
Багатодітна родина знаходиться під особливим захистом держави.
Розвиток, підтримка і допомога багатодітним родинам визнаються пріоритетними напрямами державної політики стосовно сім’ї та демографічного розвитку.
Стаття 5. Посвідчення для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону
Особам, на яких поширюється чинність цього Закону, видаються відповідні посвідчення.
Порядок виготовлення та видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Розділ ІІ.
ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ
Стаття 6. Пільги багатодітним сім’ям та гарантії їх соціального захисту
Особам, на яких поширюється чинність цього Закону, надаються такі пільги:
1) збільшення на 20 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховуються троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається);
2) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
3) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;
4) 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для багатодітних сімей, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
Пільги, передбачені пунктами 2 – 4 цієї статті, надаються незалежно від виду житла та форми власності на нього;
5) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів;
6) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
7) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
8) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
9) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років в розмірі 100 процентів від середньої заробітної плати за весь період хвороби, якщо за висновком лікаря дитина потребує догляду;
10) звільнення від сплати за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
11) безоплатне навчання дітей у державних дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при державних та комунальних дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах;
12) забезпечення безоплатними путівками до оздоровчих, профілактичних і лікувально-оздоровчих закладів;
13) пільговий проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
14) право позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла, мають: сім'ї та одинокі матері і батьки, які мають п'ятьох і більше дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;
15) право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення сім'ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження двійнят;
16) одержання пільгового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
17) забезпечення державою пільгових умов для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки. Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.
Плата за навчання таких осіб компенсується вищим навчальним закладам у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
18) виплата підвищеної на 50 відсотків стипендії дітям, що виховуються у багатодітних сім’ях та навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Реєстр.картка №11)
. Фінансування виплат, пов’язаних з реалізацією цього Закону
Покриття витрат, пов’язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок субвенцій державного бюджету України та місцевих бюджетів.»
 
Відхилено   З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім'ях Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-3- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Вважати «Розділ І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:» розділом ІІ. та викласти його у такій редакції:
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У статті 182-1 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 43-44, ст.268; 2003 р., № 15, ст.110; 2005 р., № 2, ст.36):
 
-4- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
«1. У статті 182-1 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 43-44, ст.268; 2003 р., № 15, ст.110; 2005 р., № 2, ст.36):
у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7 календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю 10 календарних днів";
у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити цифрами і словами "17 календарних днів".
 
Враховано   1. У статті 182-1 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
    -5- Бондаренко В.Д.
Статтю 182-1 Кодексу законів про працю України після слів «яка взяла дитину під опіку» доповнити словами: «і батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу».
 
Відхилено    
    -6- Петров Б.Ф.
Статтю 182-1 Кодексу законів про працю України після слів «яка взяла дитину під опіку» доповнити словами: «і одному з батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків».
 
Відхилено    
7. у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7 календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю 10 календарних днів";
 
-7- Кармазін Ю.А.
В статті 182-1 «Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей» Кодексу законів про працю України частину речення «15 років» замінити на «17 років».
 
Відхилено   у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7 календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю 10 календарних днів";
 
8. у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити цифрами і словами "17 календарних днів".
 
-8- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
У статті 46 Житлового кодексу України: частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
«сім’ям, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження однією жінкою одночасно трьох і більше дітей;».
Відповідно абзаци шостий та сьомий вважати абзацами сьомим і восьмим.
Поміняти місцями перелік та нумерацію Законів, до яких вносяться зміни, відповідно до вимог нормотворчої техніки.
 
Враховано   у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити цифрами і словами "17 календарних днів".
2. Частину першу статті 46 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до №28, ст. 573) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сім’ям, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження однією жінкою одночасно трьох і більше дітей».
У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим.
 
9. 2. У статті 19 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст.4; 2003 р., № 15, ст.110; 2005 р., № 2, ст.36):
 
-9- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
2. У статті 19 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст.4; 2003 р., № 15, ст.110; 2005 р., № 2, ст.36):
у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7 календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю 10 календарних днів";
у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити цифрами і словами "17 календарних днів".
 
Враховано   3. У статті 19 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст.4; 2003 р., № 15, ст.110; 2005 р., № 2, ст.36):
 
    -10- Бондаренко В.Д.
Статтю 19 Закону України «Про відпустки» після слів «яка взяла дитину під опіку» доповнити словами: «і батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу».
 
Відхилено    
    -11- Петров Б.Ф.
Статтю 19 Закону України «Про відпустки» після слів «яка взяла дитину під опіку» доповнити словами: «і одному з батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків».
 
Відхилено    
10. у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7 календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю 10 календарних днів";
 
-12- Кармазін Ю.А.
В статті 19 «Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей» Закону України «Про відпустки» частину речення «15 років» замінити на «17 років».
 
Відхилено   у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7 календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю 10 календарних днів";
 
11. у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити цифрами і словами "17 календарних днів".
 
   у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити цифрами і словами "17 календарних днів".
 
12. 3. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст.159):
 
-13- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
3. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст.159):
1)статтю 11 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) сім'ї та одинокі матері і батьки, які мають п'ятьох і більше дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей";
2) пункт 10 статті 12 викласти в такій редакції:
"10) сім'ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей".
 
Враховано частково   7. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст.159):
 
    -14- Кармазін Ю.А.
В пункті 3 частини 1 статі 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» частину речення «малолітні» замінити на неповнолітні», «14 років» замінити на «16 років» і викласти його в такій редакції: «3) колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 16 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;»
 
Відхилено    
13. 1) статтю 11 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
-15- Круць М.Ф.
Пункт 1 статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«1)статтю 11 доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12) сім’ї, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження одночасно трьох і більше дітей»;
 
Враховано   1) частину першу статті 11 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
14. "12) сім'ї та одинокі матері і батьки, які мають п'ятьох і більше дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей";
 
-16- Кармазін Ю.А.
Пункт 12 статті 11 викласти в такій редакції:
«12) сім’ї, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження одночасно трьох і більше дітей».
 
Враховано   «12) сім’ї, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження однією жінкою одночасно трьох і більше дітей»;
 
    -17- Бондаренко В.Д.
Статтю 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» доповнити пунктом 13 такого змісту:
«13) батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, які мають п’ятьох і більше дітей».
 
Відхилено    
15. 2) пункт 10 статті 12 викласти в такій редакції:
 
-18- Круць М.Ф.
Пункт 2 статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) пункт 10 статті 12 викласти в такій редакції:
«10)одинокі матері (батьки), сім’ї, які мають трьох і більше дітей, та у разі народження одночасно двох дітей».
 
Відхилено   2) пункт 10 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
 
16. "10) сім'ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей".
 
-19- Бондаренко В.Д.
Пункт 10 статті 12 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» викласти в такій редакції:
«10) батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, які мають трьох, чотирьох дітей або двійнят, а також сім’ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження двійнят;».
 
Відхилено   «10) сім'ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей".
 
    -20- Кармазін Ю.А.
Пункт 10 статті 12 викласти в такій редакції:
«10) одинокі матері (батьки), сім’ї, які мають трьох і більше дітей, та у разі народження одночасно двох дітей».
 
Відхилено    
    -21- Кармазін Ю.А.
Пункт 6 частини 1 статті 12 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» викласти в такій редакції: «6) колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 17 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;»
 
Відхилено    
17. 4. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст.142; 2005 р., № 11, ст.202):
 
-22- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
4. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст.142; 2005 р., № 11, ст.202):
1)статтю 13 доповнити частинами такого змісту:
"Багатодітним сім'ям, у складі яких є троє і більше неповнолітніх дітей, надаються такі пільги:
1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;
3) 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для багатодітних сімей, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1 – 3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.
Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.
Дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано   5. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст.142; 2005 р., № 11, ст.202):
 
18. 1)статтю 13 доповнити частинами такого змісту:
 
-23- Бондаренко В.Д.
Частину третю статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» після слів «неповнолітніх дітей» доповнити словами «та дитячим будинкам сімейного типу, у складі яких є троє і більше неповнолітніх дітей», далі за текстом.
 
Відхилено   1) статтю 13 доповнити частинами третьою-шостою такого змісту:
 
    -24- Петров Б.Ф.
Частину третю статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» після слів «неповнолітніх дітей» доповнити словами «дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям».
 
Відхилено    
19. "Багатодітним сім'ям, у складі яких є троє і більше неповнолітніх дітей, надаються такі пільги:
 
-25- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Частину першу викласти в такій редакції:»Багатодітним сім’ям надаються такі пільги:»
 
Враховано   "Багатодітним сім'ям надаються такі пільги:
 
20. 1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10, 5 кв. метра на сім'ю);
 
-26- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
В підпункті першому статті 13 слова «на кожного члена багатодітної сім’ї» замінити словами «на кожного члена сім’ї», далі за текстом.
 
Враховано   1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10, 5 кв. метра на сім'ю);
 
21. 2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у
межах середніх норм споживання.
 
-27- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Підпункт другий статті 13 викласти в такій редакції: «2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.
Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10, 5 кв. метра на сім'ю;»
 
Враховано   2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.
 
22. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10, 5 кв. метра на сім'ю;
 
   Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10, 5 кв. метра на сім'ю;
 
23. 3) 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для багатодітних сімей, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
 
-28- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Підпункт третій статті 13 викласти в такій редакції: «3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;»
 
Враховано   3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
 
24. 4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
 
   4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
 
25. Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1 - 3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.
 
-29- Бондаренко В.Д.
Частину п’яту статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» після слів «надаються багатодітним сім’ям» доповнити словами «та дитячим будинкам сімейного типу», далі за текстом.
 
Відхилено   Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1 - 3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям, незалежно від виду житла та форми власності на нього.
 
    -30- Петров Б.Ф.
Частину п’яту статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» після слів «надаються багатодітним сім’ям» доповнити словами «дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям».
 
Відхилено    
26. Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
 
-31- Бондаренко В.Д.
Частину шосту статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» після слів «Дітям з багатодітних сімей» доповнити словами «та дитячих будинків сімейного типу», далі за текстом.
 
Відхилено   Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
 
27. 1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 
   1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 
28. 2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів;
 
   2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
 
29. 3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 
   3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 
30. 4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.
 
-32- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Доповнити статтю 13 новим пунктом такого змісту:
5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
 
Враховано   4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
 
31. Дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
-33- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Останню частину статті 13 викласти в такій редакції: «Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України
 
Враховано   Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
32. 2)у статті 19:
 
-34- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
2)у статті 19 Закону України «Про охорону дитинства»
частину дев'яту після слів "соціального захисту" доповнити словами "у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей";
доповнити статтю 19 після частини дев'ятої новими частинами такого змісту:
"Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.
Плата за навчання осіб, зазначених у частині десятій цієї статті, компенсується вищим навчальним закладам у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою та тринадцятою.
 
Враховано   2) у статті 19:
 
33. частину дев'яту після слів "соціального захисту" доповнити словами "у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей";
 
   частину дев'яту після слів "соціального захисту" доповнити словами "у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей";
 
34. доповнити статтю після частини дев'ятої новими частинами такого змісту:
 
   після частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
35. "Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.
 
-35- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
В новій частині після слова «закладах» доповнити словами «державної та комунальної форми власності», а після слів «усіх рівнів» доповнити словом «акредитації».
 
Враховано   "Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше».
 
    -36- Бондаренко В.Д.
Частину десяту статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» після слів « а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей» доповнити словами «та діти з дитячих будинків сімейного типу, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких дитячих будинків», далі за текстом.
 
Відхилено    
36. Плата за навчання осіб, зазначених у частині десятій цієї статті, компенсується вищим навчальним закладам у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
-37- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Частину 11 статті 19 виключити.
 
Враховано      
37. У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою та тринадцятою.
 
   У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою та дванадцятою.
 
38. 5. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст.308; 2004 р., № 25, ст.345, № 37, ст.458, ст.459, № 52, ст.564; 2005 р., № 7-8, ст.162, № 13, ст.230, № 17, № 18-19, ст.267, № 21, ст.302, № 34, ст.441; 2006 р., № 13, ст.110, № 26, ст.212; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст.78):
 
-38- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
5. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст.308; 2004 р., № 25, ст.345, № 37, ст.458, ст.459, № 52, ст.564; 2005 р., № 7-8, ст.162, № 13, ст.230, № 17, № 18-19, ст.267, № 21, ст.302, № 34, ст.441; 2006 р., № 13, ст.110, № 26, ст.212; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст.78):
1) пункт 4.3 статті 4 доповнити підпунктом 4.3.37 такого змісту:
"4.3.37. сума, сплачена на користь вищих навчальних закладів усіх рівнів у рахунок компенсації вартості здобуття освіти дітьми з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особами віком від 18 до 23 років із таких сімей за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше";
 
Відхилено   6. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст.308; 2004 р., № 37, ст.458, ст.459, № 52, ст.564):
 
39. 1) пункт 4.3 статті 4 доповнити підпунктом 4.3.37 такого змісту:
 
-39- Бондаренко В.Д.
Підпункт 4.3.37 пункту 4.3 статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» доповнити словами: «та дітьми з дитячих будинків сімейного типу, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особами віком від 18 до 23 років із таких дитячих будинків за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше».
 
Відхилено      
40. "4.3.37. сума, сплачена на користь вищих навчальних закладів усіх рівнів у рахунок компенсації вартості здобуття освіти дітьми з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особами віком від 18 до 23 років із таких сімей за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше";
 
-40- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Пункт 4.3.37 виключити
 
Враховано      
41. 2) у статті 6:
 
-41- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
2) у статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
а) у пункті 6.1:
підпункт "в" підпункту 6.1.2 виключити;
підпункт 6.1.3 доповнити підпунктом "е" такого змісту:
"е) особою, яка має троє чи більше дітей віком до 18 років – у розрахунку на кожну таку дитину";
б) в абзаці першому підпункту 6.4.2 пункту 6.4 слова, літери та цифри "підпунктами "а – в" підпункту 6.1.2" замінити словами, літерами та цифрами "підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е" підпункту 6.1.3";
в) в абзаці другому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 слова, літери та цифри "підпунктами "а" – "в" підпункту 6.1.2" замінити словами, літерами та цифрами "підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е" підпункту 6.1.3";
 
Враховано   1) у статті 6:
 
42. а) у пункті 6.1:
 
-42- Бондаренко В.Д.
Підпункт а) пункту 6.1 статті 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» після слів « (опікуном, піклувальником)» доповнити словами: «та батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу», далі за текстом.
 
Відхилено   а) у пункті 6.1:
 
43. підпункт "в" підпункту 6.1.2 виключити;
 
   підпункт "в" підпункту 6.1.2 виключити;
 
44. підпункт 6.1.3 доповнити підпунктом "е" такого змісту:
 
-43- Бондаренко В.Д.
Підпункт е) підпункту 6.1.3 статті 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» доповнити словами: «батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу, який має троє чи більше дітей віком до 18 років або», далі за текстом.
 
Відхилено   підпункт 6.1.3 доповнити підпунктом "е" такого змісту:
 
45. "е) особою, яка має троє чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину";
 
-44- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Підпункт «е» підпункту 6.1.3 статті 6 після слів «яка має» доповнити словами «та виховує»
 
Враховано   "е) особою, яка має та виховує трьох чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину";
 
46. б) в абзаці першому підпункту 6.4.2 пункту 6.4 слова, літери та цифри "підпунктами "а - в" підпункту 6.1.2" замінити словами, літерами та цифрами "підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е" підпункту 6.1.3";
 
   б) в абзаці першому підпункту 6.4.2 пункту 6.4 слова та цифри "підпунктами "а - в" підпункту 6.1.2" замінити словами та цифрами "підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е" підпункту 6.1.3";
 
47. в) в абзаці другому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 слова, літери та цифри "підпунктами "а" - "в" підпункту 6.1.2" замінити словами, літерами та цифрами "підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е" підпункту 6.1.3";
 
   в) в абзаці другому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 слова та цифри "підпунктами "а" - "в" підпункту 6.1.2" замінити словами та цифрами "підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е" підпункту 6.1.3";
 
48. 3) підпункт 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
 
-45- Бондаренко В.Д.
Підпункт 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» доповнити пунктом з) такого змісту: «батькові-вихователю дитячого будинку сімейного типу (батькові чи матері), який виховує трьох і більше дітей».
 
Відхилено   2) підпункт 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
 
    -46- Петров Б.Ф.
У підпункті «б» підпункту 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» виключити з переліку закладів слова «дитячому будинку сімейного типу» і доповнити пунктом з) такого змісту: «дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям»
 
Відхилено    
49. "ж) платникові податку (батькові чи матері), який виховує трьох і більше дітей".
 
-47- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
3) підпункт 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) платникові податку (батькові чи матері), який виховує трьох і більше дітей".
 
Враховано   "ж) платникові податку (батькові чи матері), який виховує трьох і більше дітей".
 
50. 6. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст.289; 2002 р., № 41, ст.293; 2003 р., № 7, ст.71; 2005 р., № 11, ст.199; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст.78):
 
-48- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
6. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст.289; 2002 р., № 41, ст.293; 2003 р., № 7, ст.71; 2005 р., № 11, ст.199; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст.78):
1) у статті 1:
пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";
пункт 8 виключити;
2) в абзаці четвертому частини першої статті 5 слова і цифри "у пунктах 6 – 8" замінити словами і цифрами "у пунктах 6 і 7".
 
Враховано   4. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст.289; 2002 р., № 41, ст.293; 2003 р., № 7, ст.71; 2005 р., №5, ст. 122, №13, ст.229; 2006 р., №4, ст.58; 2007 р., №27, ст.367; 2008 р.,№№ 5-8, ст.78):
 
51. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
52. пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";
 
   пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";
 
53. пункт 8 виключити;
 
   пункт 8 виключити;
 
54. 2) в абзаці четвертому частини першої статті 5 слова і цифри "у пунктах 6 - 8" замінити словами і цифрами "у пунктах 6 і 7".
 
-49- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
7. В Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N14, ст. 71; 2005 р., N5, ст. 120, Офіційний вісник України, 2007 р., N42, ст. 1663):
абзац перший частини третьої статті 35 після слів «але не більш як за 14 календарних днів» доповнити словами: «Особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні» за весь час, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду».
 
Відхилено   2) в абзаці четвертому частини першої статті 5 слова і цифри "у пунктах 6 - 8" замінити словами і цифрами "у пунктах 6 і 7".
 
    -50- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
8. Абзац другий частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001, N49, ст. 259) після слів «не перевищував прожиткового мінімуму» доповнити словами: «…, а також особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні»
 
Відхилено    
    -51- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
9. В Законі України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N9, ст. 68) частину першу статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«д) особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні» - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб.см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м.».
 
Відхилено    
55. ІІ. Прикінцеві положення
 
-52- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Вважати «Розділ ІІ. Прикінцеві положення» розділом ІІІ.
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
56. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
-53- Сухий Я.М.
Унгурян П.Я.
Петров Б.Ф.
Частину І розділу ІІІ викласти в такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
57. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
58. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
-54- Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
В абзаці другому частини 2 «Прикінцевих положень» слово «видання» замінити словом «прийняття», а абзац третій викласти в такій редакції: «забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.»
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
59. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.