Кількість абзаців - 138 Таблиця поправок


Про газ (метан) вугільних родовищ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про газ (метан) вугільних родовищ
 
   Про газ (метан) вугільних родовищ
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, його видобування та вилучення під час дегазації і подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу.
 
-1- Пашинський С.В.
в першому абзаці після слів "...вугільних родовищ," доповнити словами у тому числі дослідно-промислової розробки, і далі за текстом.
 
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі дослідно-промислової розробки, видобування і вилучення його під час дегазації та подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу.
 
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
7. видобування газу (метану) вугільних родовищ - господарська діяльність, яка включає комплекс технічних заходів з дегазації діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також відпрацьованих вугільних родовищ, якщо вилучений газ метан призначається для подальшого використання як матеріальний та/або енергетичний ресурс;
 
-2- Воропаєв Ю.М.
Корж П.П.
Абзац 2 статті 1 викласти у наступній редакції:
"видобування газу (метану) вугільних родовищ – господарська діяльність, яка включає комплекс технічних заходів, спрямованих на примусове вилучення газу (метану) з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також відпрацьованих вугільних родовищ, якщо вилучений газ метан призначається для подальшого використання як матеріальний та/або енергетичний ресурс;"
 
Враховано частково   видобування газу (метану) вугільних родовищ - господарська діяльність, яка включає комплекс технічних заходів, спрямованих на вилучення газу (метану) з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася, незалежно від їх подальшого використання, а також відпрацьованих вугільних родовищ, якщо вилучений газ метан призначається для подальшого використання як матеріальний та/або енергетичний ресурс;
 
8. вугільний пласт - одиничне природне скупчення в надрах викопного вугілля - твердої горючої корисної копалини осадового походження;
 
   вугільний пласт - одиничне природне скупчення в надрах викопного вугілля - твердої горючої корисної копалини осадового походження;
 
9. вугільне родовище - природне скупчення вугільних пластів та вміщуючих порід;
 
   вугільне родовище - природне скупчення вугільних пластів та вміщуючих порід;
 
10. газ метан вугільних родовищ - газова суміш, яка супроводжує вугільні пласти та вміщуючі породи;
 
   газ метан вугільних родовищ - газова суміш, яка супроводжує вугільні пласти та вміщуючі породи;
 
11. господарська діяльність з геологічного вивчення, видобування газу (метану) вугільних родовищ –геологічне вивчення та промислова розробка вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану) для подальшого використання;
 
-3- Пашинський С.В.
Абзац 6 статті 1 після слів "...–геологічне вивчення" доповнити словами у тому числі дослідно-промислова розробка і далі за текстом.
 
Враховано   господарська діяльність з геологічного вивчення, видобування газу (метану) вугільних родовищ –геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, та промислова розробка вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану) для подальшого використання;
 
12. господарська діяльність з використання газу (метану) вугільних родовищ – виробництво електричної, теплової та/або інших видів енергії ,в разі, коли газ метан вугільних родовищ є основним енергоносієм, а також при використанні газу (метану) вугільних родовищ в якості основної технологічної сировини;
 
   господарська діяльність з використання газу (метану) вугільних родовищ – виробництво електричної, теплової та/або інших видів енергії, в разі коли газ (метан) вугільних родовищ є основним енергоносієм, а також при використанні газу (метану) вугільних родовищ в якості основної технологічної сировини;
 
13. дегазація - сукупність заходів, спрямованих на примусове вилучення газу (метану) з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин;
 
-4- Пашинський С.В.
дегазація - сукупність заходів, спрямованих на вилучення газу (метану) з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин, якщо ці заходи пов`язані з проведенням гірничих робіт діючих шахт з метою покращення умов та безпеки праці шахтарів.
 
Відхилено , Зауваження містить надмірну деталізацію  дегазація - сукупність заходів, спрямованих на примусове вилучення газу (метану) з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин;
 
    -5- Воропаєв Ю.М.
Корж П.П.
Абзац 8 статті 1 викласти у наступній редакції: "дегазація – сукупність заходів, спрямованих на примусове вилучення газу (метану) з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин, якщо вилучений газ метан не призначається для подальшого використання як матеріальний та/або енергетичний ресурс;"
 
Відхилено Зауваження містить надмірну деталізацію   
14. контрольована емісія газу (метану) вугільних родовищ - виділення газу (метану) з вугільних родовищ у навколишнє природне середовище внаслідок здійснення господарської діяльності за умов дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
 
   контрольована емісія газу (метану) вугільних родовищ - виділення газу (метану) з вугільних родовищ у навколишнє природне середовище внаслідок здійснення господарської діяльності за умов дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
 
15. неконтрольована емісія газу (метану) з вугільних родовищ - виділення газу (метану) вугільних родовищ у навколишнє природне середовище, не пов`язане з здійсненням господарською діяльністю.
 
   неконтрольована емісія газу (метану) з вугільних родовищ - виділення газу (метану) вугільних родовищ у навколишнє природне середовище, не пов`язане із здійсненням господарської діяльності.
 
16. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
17. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з: геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів; подальшим видобуванням газу (метану) з вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання; видобуванням газу (метану) вугільних родовищ при дегазації діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, а також на відпрацьованих вугільних родовищах; використанням газу (метану) вугільних родовищ як матеріального та/або енергетичного ресурсу.
 
-6- Богуслаєв В.О.
Статтю 2 "Сфера дії Закону" після слів "...виявлення запасів;" доповнити словами такого змісту: покращенням умов праці та безпеки праці шахтарів; і далі за текстом.
 
Враховано   Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з покращанням умов праці та безпеки праці шахтарів, геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів, подальшим видобуванням газу (метану) з вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася, незалежно від їх подальшого використання, видобуванням газу (метану) вугільних родовищ при дегазації діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та на відпрацьованих вугільних родовищах, використанням газу (метану) вугільних родовищ як матеріального та/або енергетичного ресурсу.
 
18. Стаття 3. Законодавство у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
   Стаття 3. Законодавство у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
19. Відносини, пов'язані з геологічним вивченням, видобуванням та використанням газу (метану) вугільних родовищ, регулюються цим Законом, Кодексом України про надра, Земельним кодексом України, Гірничим законом України, законами України "Про нафту і газ ", "Про альтернативні види рідкого та газового палива", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", іншими нормативно-правовими актами.
 
   Відносини, пов'язані з геологічним вивченням, видобуванням та використанням газу (метану) вугільних родовищ, регулюються Кодексом України про надра, Земельним кодексом України, Гірничим законом України, законами України "Про нафту і газ ", "Про альтернативні види рідкого та газового палива", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
20. Стаття 4. Норми, правила і стандарти у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
   Стаття 4. Норми, правила і стандарти у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
21. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт, експлуатація та ліквідація об'єктів видобування та подальшого використання газу (метану) вугільних родовищ, відповідність газу (метану) вугільних родовищ умовам доступу та транспортування газотранспортними мережами регламентуються нормативно-правовими актами, які є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та подальшого використання (транспортування, зберігання) газу (метану) вугільних родовищ.
 
   Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт, експлуатація та ліквідація об'єктів видобування та подальшого використання газу (метану) вугільних родовищ, відповідність газу (метану) вугільних родовищ умовам доступу та транспортування газотранспортними мережами регламентуються нормативно-правовими актами, які є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та подальшого використання (транспортування, зберігання) газу (метану) вугільних родовищ.
 
22. Стаття 5. Особливості регулювання відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
   Стаття 5. Особливості регулювання відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
23. Особливості відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, визначені цим Законом, зумовлені такими об'єктивними умовами видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ:
 
   Особливості регулювання відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ зумовлені такими об'єктивними умовами видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ:
 
24. відсутністю гарантованої наявності газу і гарантованого якісного складу газу у вугільному родовищі;
 
   відсутністю гарантованої наявності газу і гарантованого якісного складу газу у вугільному родовищі;
 
25. технологічною складністю промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ внаслідок невизначеності його розподілу і якісного складу;
 
   технологічною складністю промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ внаслідок невизначеності його розподілу і якісного складу;
 
26. підвищеною вибухо- та пожежонебезпечністю газу (метану) вугільних родовищ та продуктів його переробки і необхідністю у зв'язку з цим забезпечення надійності та безпеки експлуатації об'єктів у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
   підвищеною вибухо- та пожежонебезпечністю газу (метану) вугільних родовищ та продуктів його переробки і необхідністю у зв'язку з цим забезпечення надійності та безпеки експлуатації об'єктів у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
27. Розділ ІІ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
   Розділ ІІ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
28. Стаття 6. Засади державної політики у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
   Стаття 6. Засади державної політики у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
29. Державна політика у сфері діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ грунтується на засадах:
 
   Державна політика у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ ґрунтується на засадах:
 
30. державного регулювання діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
 
   державного регулювання діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
 
31. підвищення безпеки та ефективності експлуатації об'єктів, на яких здійснюється видобування вугілля, та геологічного вивчення, видобування й використання газу (метану) вугільних родовищ ;
 
   підвищення безпеки та ефективності експлуатації об'єктів, на яких здійснюється видобування вугілля, та геологічного вивчення, видобування й використання газу (метану) вугільних родовищ ;
 
32. сприяння диверсифікації джерел постачання енергоносіїв;
 
   сприяння диверсифікації джерел постачання енергоносіїв;
 
33. забезпечення захисту прав та інтересів усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів газу (метану) вугільних родовищ, промисловою розробкою газу (метану) вугільних родовищ та переробкою його продуктів, а також споживачів газу (метану) вугільних родовищ ;
 
   забезпечення захисту прав та інтересів усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів газу (метану) вугільних родовищ, промисловою розробкою газу (метану) вугільних родовищ та переробкою його продуктів, а також споживачів газу (метану) вугільних родовищ;
 
34. сприяння розвитку конкурентних відносин у сфері діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ ;
 
   сприяння розвитку конкурентних відносин у сфері діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
 
35. захисту навколишнього природного середовища;
 
   захисту навколишнього природного середовища;
 
36. забезпечення раціонального використання надр.
 
-7- Королевська Н.Ю.
Доповнити статтю 6 абзацами такого змісту:
"розвитку міжнародного співробітництва та впровадження інноваційних технологій у цій сфері;
"пріоритетного використання вітчизняного науково-технічного, технологічного та кадрового потенціалу."
 
Враховано частково   забезпечення раціонального використання надр;
розвитку міжнародного співробітництва та впровадження інноваційних технологій у цій сфері;
 
37. Стаття 7. Основні напрями розвитку у сфері використання газу (метану) вугільних родовищ
 
   Стаття 7. Основні напрями розвитку у сфері використання газу (метану) вугільних родовищ
 
38. Основними напрямами розвитку у сфері використання газу (метану) вугільних родовищ є його використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу:
 
   Основними напрямами розвитку у сфері використання газу (метану) вугільних родовищ є його використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу:
 
39. на місці видобування;
 
   на місці видобування;
 
40. шляхом доставки кінцевому споживачеві за допомогою газотранспортних мереж.
 
-8- Кабінет Міністрів України
абзац третій статті 7 після слів "газотранспортних мереж" доповнити словами ", у тому числі як суміші з природним газом";
 
Враховано   шляхом доставляння кінцевому споживачеві за допомогою газотранспортних мереж, у тому числі як суміші з природним газом.
 
    -9- Королевська Н.Ю.
Доповнити статтю 7 частиною другою такого змісту:
"Доступ до газотранспортних мереж з метою транспортування, постачання, зберігання газу (метану) вугільних родовищ здійснюється згідно з порядком доступу до Єдиної газотранспортної системи України, встановленим законодавством. Газ метан вугільних родовищ допускається у газотранспортну мережу загального користування після його переробки, в результаті якої його фізико-хімічні властивості приводяться у відповідність до вимог стандарту чи інших нормативних документів стандартизації щодо якості газу, який транспортується у газотранспортних мережах."
 
Враховано частково у ст. 15   
41. Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТА-ННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
   Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
42. Стаття 8. Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
   Стаття 8. Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
43. Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі, центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Національна комісія регулювання електроенергетики України та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності у порядку, встановленому законом.
 
-10- Кабінет Міністрів України
частину першу статті 8 після слова "здійснюють" доповнити словами "у межах наданих гірничих відводів —", а після слів "у вугільній галузі," — словами "на вільних ділянках —";
 
Враховано   Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють: у межах наданих гірничих відводів - центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі, на вільних ділянках - центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Національна комісія регулювання електроенергетики України, центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності у порядку, встановленому законом.
 
    -11- Пашинський С.В.
Абзац перший статті 8 викласти у наступній редакції:
Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі, центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Національна комісія регулювання електроенергетики України та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності у порядку, встановленому законом.
 
Враховано    
44. Право на видобування газу (метану) вугільних родовищ при дегазації діючих шахт надається власникові спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища в межах відповідного гірничого відводу або іншій особі в передбаченому цим Законом порядку за згодою власника дозволу.
 
-12- Королевська Н.Ю.
У статті 8 чинної редакції законопроекту частини другу і третю виключити.
 
Відхилено Не узгоджується з Кодексом про надра.  Право на видобування газу (метану) вугільних родовищ при дегазації діючих шахт надається власникові спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища в межах відповідного гірничого відводу або іншій особі в передбаченому цим Законом порядку за згодою власника дозволу.
 
45. Власник спеціального дозволу може залучати спеціалізовані організації для виконання робіт з видобування газу (метану) вугільних родовищ за наявності у них відповідних дозволів, передбачених законодавством.
 
-13- Богуслаєв В.О.
абзац 3 статті 8 викласти в такій редакції: "Власник спеціального дозволу може впроваджувати та/або залучати спеціалізовані організації для впровадження установки (вок) по дегазації вугільних, метано-повітряних сумішей та виконання робіт з видобування газу (метану) вугільних родовищ за наявності у них відповідних дозволів, передбачених законодавством."
 
Відхилено . Зауваження містить надмірну деталізацію  Власник спеціального дозволу може залучати спеціалізовані організації для виконання робіт з видобування газу (метану) вугільних родовищ за наявності у них відповідних дозволів, передбачених законодавством.
 
46. Встановлення граничних цін на газ метан вугільних родовищ здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики України в разі, якщо видобування газу (метану) вугільних родовищ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. У разі транспортування, постачання газу (метану) вугільних родовищ за допомогою Єдиної газотранспортної системи України встановлення тарифів на транспортування і постачання газу (метану) вугільних родовищ здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України відповідно до законодавства. В інших випадках газ метан вугільних родовищ реалізується за договірними цінами.
 
-14- Королевська Н.Ю.
Доповнити законопроект новою статтею 8 наступного змісту:
"Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ належать:
забезпечення реалізації державної політики у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
забезпечення державного регулювання і контролю у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
розроблення та затвердження загальнодержавних програм та проектів у цій сфері;
організація міжнародного співробітництва у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ."
У зв’язку з цим відповідним чином змінити нумерацію подальших статей законопроекту.
 
Відхилено Зазначені пропозиції регулюється Законом України "Про Кабінет Міністрів України " і розділом ІІІ законопроекту.  Встановлення граничних цін на газ (метан) вугільних родовищ здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, в разі якщо видобування газу (метану) вугільних родовищ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. У разі транспортування, постачання газу (метану) вугільних родовищ за допомогою Єдиної газотранспортної системи України встановлення тарифів на транспортування і постачання газу (метану) вугільних родовищ здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України відповідно до законодавства. В інших випадках газ (метан) вугільних родовищ реалізується за договірними цінами.
 
47. Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування
 
   Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування
 
48. До повноважень органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних з геологічним вивченням, видобуванням, транспортуванням, постачанням, зберіганням та використанням газу (метану) вугільних родовищ, належить:
 
   До повноважень органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних з геологічним вивченням, видобуванням, транспортуванням, постачанням, зберіганням та використанням газу (метану) вугільних родовищ, належить:
 
49. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на відповідній території об'єктів геологічного вивчення, видобування, транспортування та використання газу (метану) вугільних родовищ, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає відповідну територію;
 
   надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на відповідній території об'єктів геологічного вивчення, видобування, транспортування та використання газу (метану) вугільних родовищ, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає відповідну територію;
 
50. участь у розробці комплексних планів геологічного вивчення, видобування, транспортування та використання газу (метану) вугільних родовищ на відповідній території;
 
   участь у розробці комплексних планів геологічного вивчення, видобування, транспортування та використання газу (метану) вугільних родовищ на відповідній території;
 
51. участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів геологічного вивчення, видобування, транспортування та використання газу (метану) вугільних родовищ у надзвичайних умовах;
 
   участь у розробці і реалізації системи заходів щодо функціонування об'єктів геологічного вивчення, видобування, транспортування та використання газу (метану) вугільних родовищ у надзвичайних умовах;
 
52. вжиття заходів у встановленому порядку для відшкодування збитків, заподіяних внаслідок геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ громадянам і довкіллю (включаючи рекультивацію земель), суб’єктами господарювання, що здійснюють зазначену діяльність;
 
   вжиття передбачених законом заходів для відшкодування збитків, заподіяних внаслідок геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ громадянам і довкіллю (включаючи рекультивацію земель), суб’єктами господарювання, що здійснюють зазначену діяльність;
 
53. інші повноваження, визначені законом.
 
   інші повноваження, визначені законом.
 
54. Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
   Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
55. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань геологічного, гірничого, екологічного нагляду (контролю) та контролю за ефективністю використання енергоносіїв.
 
-15- Дубовой О.Ф.
У статті 10 „Державний нагляд (контроль) у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ" слово „енергоносіїв" замінити на „енергоресурсів".
 
Враховано   Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань геологічного, гірничого, екологічного нагляду (контролю) та контролю за ефективністю використання енергетичних ресурсів .
 
56. Стаття 11. Стимулювання діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
   Стаття 11. Стимулювання діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
57. Держава стимулює суб`єкти господарювання , що видобувають та використовують газ метан вугільних родовищ.
 
-16- Кабінет Міністрів України
статтю 11 викласти в такій редакції:
Стимулювання діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ є одним з провідних напрямів державної політики у сфері підвищення рівня безпеки видобутку вугілля та зменшення залежності України від імпортованих енергетичних ресурсів і базується на створенні державою сприятливих умов для ведення такої діяльності шляхом:
створення інвестиційно-привабливих умов для ведення господарської діяльності у зазначеній сфері вітчизняним та іноземним інвесторам;
надання державних гарантій захисту інвестицій, спрямованих на розв`язання проблем дегазації вугільних родовищ;
урахування особливостей газу (метану) вугільних родовищ як корисної копалини під час розроблення нормативів, правил та стандартів у цій сфері;
індивідуального підходу до розроблення проектів видобування газу (метану) вугільних родовищ на окремо визначеному об’єкті;
запровадження спрощеної системи ліцензування у сфері видобування газу (метану) вугільних родовищ;
надання митних, податкових пільг суб’єктам господарювання, що здійснюють видобування газу (метану) вугільних родовищ, та виробникам продукції з видобутого газу (метану) вугільних родовищ;
запровадження системи заохочувальних заходів для суб'єктів підприємництва, виключною діяльністю яких є видобування газу (метану) вугільних родовищ, та поширення їх дії на вуглевидобувні підприємства, що проводять таку діяльність;
надання державної підтримки та гарантій виробникам і постачальникам енергії, що виробляється з видобутого газу (метану) вугільних родовищ;
установлення нульової ставки податку на прибуток та податку на додану вартість для видів діяльності з видобування газу (метану) вугільних родовищ.";
 
Враховано частково   Стимулювання діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ є одним з провідних напрямів державної політики у сфері підвищення рівня безпеки видобутку вугілля та зменшення залежності України від імпортованих енергетичних ресурсів і базується на створенні державою сприятливих умов для ведення такої діяльності шляхом:
створення інвестиційно-привабливих умов для ведення господарської діяльності у зазначеній сфері вітчизняним та іноземним інвесторам;
надання державних гарантій захисту інвестицій, спрямованих на розв`язання проблем дегазації вугільних родовищ;
урахування особливостей газу (метану) вугільних родовищ як корисної копалини під час розроблення нормативів, правил та стандартів у цій сфері;
індивідуального підходу до розроблення проектів видобування газу (метану) вугільних родовищ на окремо визначеному об’єкті;
надання митних, податкових пільг суб’єктам господарювання, що здійснюють видобування газу (метану) вугільних родовищ, та виробникам продукції з видобутого газу (метану) вугільних родовищ;
запровадження системи заохочувальних заходів для суб'єктів підприємництва, виключною діяльністю яких є видобування газу (метану) вугільних родовищ, та поширення їх дії на вуглевидобувні підприємства, що здійснюють таку діяльність;
надання державної підтримки та гарантій виробникам і постачальникам енергії, що виробляється з видобутого газу (метану) вугільних родовищ;
звільнення тимчасово, до 1 січня 2020 року, від оподаткування прибутку суб`єктів господарювання, отриманого від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
    -17- Королевська Н.Ю.
Викласти статтю 11 у такій редакції:
Держава стимулює суб`єкти господарювання , що видобувають та використовують газ метан вугільних родовищ, шляхом тимчасового, до 1 січня 2018 року, звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ."
 
Враховано по суті   
    -18- Богуслаєв В.О.
Викласти статтю 11 у такій редакції:
"Держава стимулює суб`єкти господарювання , що видобувають шляхом впровадження установки (вок) по дегазації вугільних, метано-повітряних сумішей та використовують газ метан вугільних родовищ."
 
Враховано частково у новій редакції в пропозиціях КМУ і Н.д.Королевської Н.Ю.   
58. Розділ ІV. ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
   Розділ ІV. ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
59. Стаття 12. Основні принципи господарювання
 
   Стаття 12. Основні принципи господарювання
 
60. Не допускається експлуатація вугільних родовищ з підвищеним рівнем концентрації газу (метану). Дегазація вугільних родовищ повинна забезпечувати рівень концентрації газу (метану) у гірничих виробках відповідно до встановлених нормативів, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт.
 
-19- Кабінет Міністрів України
перше речення частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "Не допускається розроблення вугільних родовищ без попередньої дегазації.";
 
Враховано   Не допускається експлуатація вугільних родовищ з підвищеним рівнем концентрації газу (метану) без проведення необхідних заходів з вентиляції або дегазації, які забезпечують приведення концентрації (метану) до встановлених нормативів.
Не допускається розроблення нових вугільних родовищ без проведення необхідних заходів з дегазації в разі наявності газонасичених вугільних пластів.
 
    -20- Воропаєв Ю.М.
Перше речення частини 1 статті 12 викласти у наступній редакції: "Не допускається експлуатація вугільних родовищ з підвищеним рівнем концентрації газу (метану) без здійснення необхідних заходів з дегазації.
 
Враховано по суті   
    -21- Корж П.П.
Перше речення частини 1 статті 12 викласти у наступній редакції: "Не допускається експлуатація вугільних родовищ з підвищеним рівнем концентрації газу (метану) без проведення необхідних заходів з вентиляції або дегазації, які забезпечують приведення концентрації (метану) до встановлених нормативів".
 
Враховано    
61. Порядок обліку запасів (ресурсів) та обсягу видобування газу (метану) вугільних родовищ визначається уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень.
 
-22- Пашинський С.В.
Доповнити статтю 12 частиною третьою такого змісту: З метою залучення фінансових інвестицій та технологічних ресурсів для дегазації та господарської діяльності з геологічного вивчення, видобування газу (метану) вугільних родовищ, власник спеціального дозволу може укладати договори про спільну інвестиційну діяльність з правом доручати інвестору реалізовувати видобутий метан та інші дії, не заборонений діючим законодавством.
 
Враховано   Порядок обліку запасів (ресурсів) та обсягу видобування газу (метану) вугільних родовищ визначається уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень.
З метою залучення фінансових інвестицій та технологічних ресурсів для дегазації та господарської діяльності з геологічного вивчення, видобування газу (метану) вугільних родовищ, власник спеціального дозволу в разі необхідності укладає договори про спільну інвестиційну діяльність з правом доручати інвестору реалізовувати видобутий газ (метан) вугільних родовищ та здійснювати інші дії, не заборонені законодавством.
 
62. Стаття 13. Особливості надання спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ
 
   Стаття 13. Особливості надання спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ
 
63. Особливості надання спеціальних дозволів на здійснення господарської діяльності з геологічного вивчення запасів газу (метану), його видобування на шахтах, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищах, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також на відпрацьованих вугільних родовищах визначаються відповідно до цього Закону.
 
-23- Королевська Н.Ю.
Статтю 13 викласти у такій редакції:
Особливості надання спеціальних дозволів на здійснення господарської діяльності з геологічного вивчення запасів газу (метану), його видобування на шахтах, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищах, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також на відпрацьованих вугільних родовищах визначаються відповідно до цього Закону.
Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідно до закону, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі на строк, що охоплює період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ (промислову розробку родовищ), але не більш ніж на 20 років для вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також для відпрацьованих вугільних родовищах.
 
Враховано   Особливості надання спеціальних дозволів на здійснення господарської діяльності з геологічного вивчення запасів газу (метану), його видобування на шахтах, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищах, промислова розробка яких не здійснювалася, незалежно від їх подальшого використання, а також на відпрацьованих вугільних родовищах визначаються відповідно до цього Закону.
 
64. Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідно до закону, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі на строк, що охоплює період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ (промислову розробку родовищ), але не більш ніж на 20 років для вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також для відпрацьованих вугільних родовищах.
 
-24- Пашинський С.В.
Абзац 2 викласти в редакції :
Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідно до закону, за погодженням, з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі.
У випадках коли спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ надається в межах ділянки, яка не співпадає з межами гірничого відводу діючих шахт, а також для шахт, що готуються до експлуатації, відпрацьованих вугільних родовищ погодження з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі не здійснюється.
Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також для відпрацьованих вугільних родовищ надаються на строк не більш як на 20 років.
 
Враховано   Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідно до закону, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі. У межах ділянки, яка не співпадає з межами гірничого відводу діючих шахт, а також для шахт, що готуються до експлуатації, та відпрацьованих вугільних родовищ спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідно до закону без погодження з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі. Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також для відпрацьованих вугільних родовищ надаються на строк не більш як на 20 років.
 
65. Видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт, у спеціальних дозволах на видобування вугілля яких міститься вимога розробки супутніх корисних копалин, у тому числі газу (метану), здійснюється за окремим спеціальним дозволом, який надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр за погодженням з надрокористувачем. Цей спеціальний дозвіл є невід’ємною частиною основного спеціального дозволу на видобування вугілля та видається на строк дії основного спеціального дозволу.
 
-25- Королевська Н.Ю.
Видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт, у спеціальних дозволах на видобування вугілля яких міститься вимога розробки супутніх корисних копалин, у тому числі газу (метану), здійснюється за окремим спеціальним дозволом, який надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр:
- власникові спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища (надрокористувачу) в межах відповідного гірничого відводу. Цей спеціальний дозвіл є невід’ємною частиною основного спеціального дозволу на видобування вугілля та видається на строк дії основного спеціального дозволу;
- іншому суб’єкту господарювання (зацікавленій особі) в межах гірничих відводів діючих шахт лише за наявності письмової згоди надрокористувача. Надрокористувач у відповіді на пропозицію щодо видобування газу (метану) вугільних родовищ у межах гірничих відводів діючих шахт зобов’язаний зазначити технічні умови видобування газу (метану) вугільних родовищ та строки такого видобування. Відповідь на пропозицію зацікавленій особі надрокористувач зобов’язаний надати протягом тридцяти календарних днів з дня її отримання.
 
Враховано   Видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих гірничих підприємств, а також геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, промислова розробка вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану) здійснюється за окремим спеціальним дозволом, який надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр:
власникові спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища (надрокористувачу) в межах відповідного гірничого відводу. Цей спеціальний дозвіл є невід’ємною частиною основного спеціального дозволу на видобування вугілля та видається на строк дії основного спеціального дозволу;
іншому суб’єкту господарювання-заявнику в межах гірничих відводів діючих шахт лише за наявності письмової згоди надрокористувача.
Діяльність з видобування газу (метану) вугільних родовищ у межах гірничих відводів діючих гірничих підприємств, у спеціальних дозволах на користування надрами яких на час набрання чинності цим Законом зазначено право гірничих підприємств здійснювати видобування газу (метану) як супутньої корисної копалини, протягом строку дії відповідного спеціального дозволу здійснюється такими гірничими підприємствами без додаткового отримання окремого спеціального дозволу на видобування газу (метану) вугільних родовищ.
 
    -26- Воропаєв Ю.М.
Абзац 3 статті 13 викласти у наступній:
"Діяльність з видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих гірничих підприємств, у спеціальних дозволах на користування надрами яких зазначено право гірничих підприємств здійснювати видобування (метану) як супутньої корисної копалини, здійснюється такими гірничими підприємствами без додаткового отримання спеціального дозволу на видобування газу (метану) вугільних родовищ".
 
Враховано частково у поправці Н.д.Королівської Н.Ю.   
    -27- Корж П.П.
Абзац 3 статті 13 викласти у наступній редакції: "Видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих гірничих підприємств, а також геологічне вивчення, дослідно-промислова та промислова розробка вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану) здійснюється за окремим спеціальним дозволом, який надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр:
- власникові спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища/ видобування вугілля (надрокористувачу) - в межах усього гірничого відводу, наданого для цілей видобування вугілля, у будь-якому випадку. Цей спеціальний дозвіл є невід’ємною частиною основного спеціального дозволу на видобування вугілля та видається одночасно з основним спеціальним дозволом на весь строк дії основного дозволу;
- іншому суб’єкту господарювання (зацікавленій особі) в межах гірничих відводів діючих гірничих підприємств - лише за наявності письмової згоди надрокористувача.
Діяльність з видобування газу (метану) вугільних родовищ, в межах гірничих відводів діючих гірничих підприємств, у спеціальних дозволах на користування надрами яких на момент набрання чинності цим Законом зазначено право гірничих підприємств здійснювати видобування (метану) як супутньої корисної копалини, протягом строку чинності відповідного спеціального дозволу здійснюється такими гірничими підприємствами без додаткового отримання окремого спеціального дозволу на видобування газу (метану) вугільних родовищ".
 
Враховано    
66. Спеціальний дозвіл на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт видається зацікавленій особі лише за наявності письмової згоди надрокористувача. Надрокористувач у відповіді на пропозицію щодо видобування газу (метану) вугільних родовищ у межах гірничих відводів діючих шахт зобов’язаний зазначити технічні умови видобування газу (метану) вугільних родовищ та строки такого видобування. Відповідь на пропозицію зацікавленій особі надрокористувач зобов’язаний надати протягом тридцяти календарних днів з дня її отримання.
 
-28- Воропаєв Ю.М.
Абзац 4 статті 13 викласти у наступній редакції: "Спеціальний дозвіл на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт (гірничих підприємств) видається зацікавленій особі лише за наявності письмової згоди надрокористувача, який здійснює експлуатацію вказаних шахт (гірничих підприємств) та вугільних родовищ для видобування вугілля. У разі згоди такого надрокористувача на видачу спеціального дозволу на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт іншій зацікавленій особі, такий надрокористувач у відповіді на пропозицію щодо видобування газу (метану) вугільних родовищ у межах гірничих відводів діючих шахт зобов’язаний зазначити технічні умови видобування газу (метану) вугільних родовищ. Відповідь на пропозицію зацікавленій особі надрокористувач зобов’язаний надати протягом тридцяти днів з дня отримання відповідного запиту від зацікавленої особи".
 
Враховано частково   Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, промислову розробку вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану), на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт видається суб’єкту господарювання–заявнику лише за наявності письмової згоди надрокористувача, який здійснює експлуатацію вказаних шахт та вугільних родовищ для видобування вугілля. У разі згоди такого надрокористувача на видачу спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, промислову розробку вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану), на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт іншому суб’єкту господарювання–заявнику, такий надрокористувач у відповіді на пропозицію цього суб’єкта господарювання–заявника щодо видобування газу (метану) вугільних родовищ у межах гірничих відводів діючих шахт зобов’язаний зазначити технічні умови видобування газу (метану) вугільних родовищ та строки такого видобування. Відповідь на пропозицію суб’єкта господарювання–заявника надрокористувач зобов’язаний надати протягом тридцяти календарних днів з дня її отримання.
 
    -29- Корж П.П.
Абзац 4 статті 13 викласти у наступній редакції: "Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову та промислову розробку вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану), на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт (гірничих підприємств) видається зацікавленій особі лише за наявності письмової згоди надрокористувача, який здійснює експлуатацію вказаних шахт (гірничих підприємств) та вугільних родовищ для видобування вугілля. У разі згоди такого надрокористувача на видачу спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову та промислову розробку вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану), на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт іншій зацікавленій особі, такий надрокористувач надає технічні умови видобування газу (метану) вугільних родовищ".
 
Враховано    
67. У разі надання спеціального дозволу на видобування вугілля в межах ділянки надр, на яку надано спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ іншому суб’єкту господарювання, між такими суб’єктами укладається цивільно-правова угода про узгодження господарської діяльності, та зокрема про відповідальність сторін при здійсненні господарської діяльності гірничовидобувних підприємств.
 
-30- Королевська Н.Ю.
У разі надання спеціального дозволу на видобування вугілля в межах ділянки надр, на яку надано спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ іншому суб’єкту господарювання, між такими суб’єктами укладається цивільно-правова угода про узгодження господарської діяльності, та зокрема про відповідальність сторін при здійсненні господарської діяльності гірничовидобувних підприємств.
Технічні умови, визначені надрокористувачем відповідно до абзацу п’ятого цієї статті, є істотними умовами такої угоди. Угода підлягає реєстрації центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр не пізніше двох тижнів з дня її подання.
Власник спеціального дозволу може залучати спеціалізовані організації для виконання робіт з видобування газу (метану) вугільних родовищ за наявності у них відповідних дозволів, передбачених законодавством.
Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ анулюється у випадках, якщо:
- протягом одного року з дня його отримання діяльність, передбачена дозволом, не була розпочата;
- якщо протягом двох років з дня його отримання не розпочато промислове видобування газу (метану) вугільних родовищ."
 
Враховано   У разі надання іншому суб’єкту господарювання спеціального дозволу на видобування вугілля в межах ділянки надр, на яку надано спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ, між такими суб’єктами укладається цивільно-правова угода про узгодження господарської діяльності, та, зокрема, про відповідальність сторін під час здійснення господарської діяльності гірничовидобувними підприємствами.
 
68. Технічні умови, визначені надрокористувачем відповідно до частини четвертої цієї статті, є істотними умовами такої угоди. Угода підлягає реєстрації центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр не пізніше двох тижнів з дня її подання.
 
   Технічні умови, визначені надрокористувачем відповідно до частини п’ятої цієї статті, є істотними умовами такої угоди. Угода підлягає державній реєстрації центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр не пізніше двох тижнів з дня її подання.
 
69. Якщо протягом одного року з дня отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ діяльність, на яку отримано дозвіл, не розпочата, або якщо протягом двох років з дня отримання спеціального дозволу не розпочато видобування газу (метану) вугільних родовищ зазначений спеціальний дозвіл анулюється.
 
-31- Пашинський С.В.
статтю 13 доповнити частинами такого змісту: Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку та видобування газу (метану) вугільних родовищ на шахтах, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промисловарозробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також на відпрацьованих вугільних родовищах надається зацікавленій особі за результатами аукціону, який починається з нульової початкової ціни.
Особа, що здійснила за власні кошти геологічне вивчення надр з метою виявлення запасів газу (метану) , має право на отримання спеціального дозволу на видобування газу (метану) вугільних родовищ поза конкурсом.
 
Враховано по суті  Надрокористувач може залучати спеціалізовані організації для виконання робіт з видобування газу (метану) вугільних родовищ за наявності у них відповідних дозволів, передбачених законодавством.
Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, та видобування газу (метану) вугільних родовищ анулюється у випадках, якщо:
- протягом одного року з дня його отримання діяльність, передбачена дозволом, не була розпочата;
- якщо протягом двох років з дня його отримання не розпочато промислове видобування газу (метану) вугільних родовищ.
Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, та видобування газу (метану) на вільних ділянках вугільних родовищ надається суб’єкту господарювання–заявнику за результатами аукціону, який починається з нульової початкової ціни.
Суб’єкт господарювання, що здійснив за власні кошти геологічне вивчення надр з метою виявлення запасів газу (метану), має право на отримання спеціального дозволу на видобування газу (метану) вугільних родовищ поза конкурсом.
Оформлення земельних відводів для розміщення обладнання з метою буріння свердловин з вилучення газу (метану) вугільних родовищ проводиться за спрощеною процедурою в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Після закінчення (припинення) діяльності підприємства з геологічного вивчення газу (метану) та (або) його видобування надрокористувач подає Державній комісії України по запасах корисних копалин матеріали, необхідні для переоцінки залишкових запасів газу (метану), здійснює ліквідацію, консервацію або передачу (продаж) дегазаційних та технічних свердловин для подальшого використання та обслуговування підприємствам, які мають таке право відповідно до законодавства.
 
    -32- Кабінет Міністрів України
статтю 13 доповнити частинами такого змісту:
"Оформлення земельних відводів для розміщення обладнання з метою буріння свердловин з вилучення газу (метану) вугільних родовищ проводиться за спрощеною процедурою.
Після закінчення (припинення) діяльності підприємства з геологічного вивчення газу (метану) та (або) його видобування надрокористувач подає Державній комісії України по запасах корисних копалин матеріали, необхідні для переоцінки залишкових запасів газу (метану), здійснює ліквідацію, консервацію або передачу (продаж) дегазаційних та технічних свердловин для подальшого використання та обслуговування підприємствам, які мають таке право відповідно до законодавства.";
 
Враховано    
70. Стаття 14. Особливості видобування газу (метану) вугільних родовищ за проектами спільного впровадження згідно з вимогами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
 
   Стаття 14. Особливості видобування газу (метану) вугільних родовищ за проектами спільного впровадження згідно з вимогами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
 
71. У разі якщо діяльність з видобування газу (метану) вугільних родовищ здійснюється на умовах договору за проектами спільного впровадження, один з учасників цього договору зобов'язаний мати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
 
   У разі якщо діяльність з видобування газу (метану) вугільних родовищ здійснюється на умовах договору за проектами спільного впровадження, один з учасників цього договору зобов'язаний мати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
 
72. Прибуток від проектів спільного впровадження згідно з вимогами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату розподіляється між її учасниками на умовах договору про спільну діяльність з урахуванням капітальних та поточних витрат кожного учасника.
 
-33- Воропаєв Ю.М.
Абзац 2 статті 14 виключити.
 
Відхилено   Прибуток від проектів спільного впровадження згідно з вимогами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату розподіляється між учасниками на умовах договору про спільну діяльність або іншого договору.
 
    -34- Корж П.П.
Абзац 2 статті 14 викласти у наступній редакції: Прибуток від проектів спільного впровадження згідно з вимогами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про змін клімату розподіляється між учасниками на умовах договору про спільну діяльність або іншого договору, що не суперечить нормам чинного законодавства".
 
Враховано    
73. Стаття 15. Особливості доступу до газотранспортних мереж
 
-35- Королевська Н.Ю.
Статтю 15 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 15. Особливості доступу до газотранспортних мереж
 
74. Доступ до газотранспортних мереж з метою транспортування, постачання, зберігання газу (метану) вугільних родовищ здійснюється згідно з порядком доступу до Єдиної газотранспортної системи України, встановленим законодавством. Якість газу (метану) вугільних родовищ має відповідати вимогам суб’єкта господарської діяльності відповідної газотранспортної системи, з урахуванням державних стандартів.
 
-36- Кабінет Міністрів України
друге речення статті 15 після слів "вугільних родовищ" доповнити словами ", а також сумішей з природним газом";
 
Враховано   Доступ до газотранспортних мереж з метою транспортування, постачання і зберігання газу (метану) вугільних родовищ, а також сумішей з природним газом здійснюється згідно з порядком доступу до Єдиної газотранспортної системи України, встановленим законодавством. Якість газу (метану) вугільних родовищ має відповідати вимогам суб’єкта господарської діяльності відповідної газотранспортної системи, з урахуванням державних стандартів.
 
75. Стаття 16. Охорона навколишнього природного середовища
 
   Стаття 16. Охорона навколишнього природного середовища
 
76. З метою дотримання екологічної безпеки при видобуванні та використанні газу (метану) вугільних родовищ суб’єкти господарювання забезпечують:
 
   З метою дотримання екологічної безпеки під час видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ суб’єкти господарювання забезпечують:
 
77. виключення можливості неконтрольованої емісії газу (метану) вугільних родовищ понад гранично допустимі нормативи, прогнозування і запобігання вибухам, аваріям та катастрофам, локалізацію і ліквідацію їх наслідків, мінімізацію їх негативного впливу на здоров'я населення і навколишнє природне середовище;
 
-37- Воропаєв Ю.М.
Абзац 2 статті 16 викласти у наступній редакції: "регулярне обстеження гірничого відводу з метою виявлення зон неконтрольованої емісії газу (метану) та прийняття заходів для запобігання вибухам, аваріям та катастрофам, локалізації і ліквідації їх наслідків, мінімізації їх негативного впливу на здоров’я населення і навколишнє природне середовище;"
 
Відхилено , питання регулюються існуючими нормативними актами     
    -38- Корж П.П.
Абзац 2 статті 16 виключити.
 
Враховано    
78. обов'язкове страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та використанні газу (метану) вугільних родовищ на випадок завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок у порядку, встановленому законодавством про страхування;
 
-39- Воропаєв Ю.М.
Корж П.П.
Абзац 3 статті 16 виключити.
 
Враховано по суті  обов'язкове страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового та промислового видобування і використання газу (метану) вугільних родовищ на випадок завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок у порядку, встановленому законодавством про страхування;
 
79. дотримання правил, норм і стандартів ведення гірничих робіт і охорони навколишнього природного середовища.
 
   дотримання правил, норм і стандартів ведення гірничих робіт і охорони навколишнього природного середовища.
 
80. Забороняється спалювання газу (метану) вугільних родовищ безпосередньо із свердловини відкритим способом. Контрольована емісія газу (метану) вугільних родовищ можлива лише для відвернення небезпеки життю та здоров’ю людей.
 
-40- Воропаєв Ю.М.
Корж П.П.
Абзац 5 статті 16 викласти у наступній редакції: "Забороняється спалювання газу (метану) вугільних родовищ, вилученого внаслідок проведення заходів з дегазації, безпосередньо із свердловини відкритим способом без застосування спеціальних пристроїв, які мають відповідну експлуатаційну документацію".
 
Враховано   Забороняється спалювання газу (метану) вугільних родовищ, вилученого внаслідок проведення заходів з дегазації, безпосередньо із свердловини відкритим способом, без застосування спеціальних пристроїв, які мають відповідну експлуатаційну документацію.
 
81. Технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам на стадіях геологорозвідувальних і науково-дослідних робіт, проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, експлуатації, ліквідації або консервації об’єктів, що здійснюють видобування газу (метану) вугільних родовищ, здійснюються відповідно до законодавства.
 
   Технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам на стадіях геологорозвідувальних і науково-дослідних робіт, проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, експлуатації, ліквідації або консервації об’єктів, що здійснюють видобування газу (метану) вугільних родовищ, здійснюються відповідно до законодавства.
 
82. З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій підприємства, що здійснюють видобування газу (метану) вугільних родовищ, підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами згідно із законодавством.
 
   З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій підприємства, що здійснюють видобування газу (метану) вугільних родовищ, підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами згідно із законодавством.
 
83. Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі розташування об'єктів видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри й порядок використання яких визначаються законодавством та проектами цих об'єктів, затвердженими в установленому законодавством порядку.
 
   Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі розташування об'єктів видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри й порядок використання яких визначаються законодавством та проектами цих об'єктів, затвердженими у встановленому законодавством порядку.
 
84. Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕ-ННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИДОБУВАН-НЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
   Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕ-ННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИДОБУВАН-НЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
85. Стаття 17. Штрафні санкції, що застосовуються до суб’єктів господарювання – юридичних осіб за порушення законодавства у сфері видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
   Стаття 17. Штрафні санкції, що застосовуються до суб’єктів господарювання – юридичних осіб за порушення законодавства у сфері видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
86. Уповноваженні органи застосовують до суб`єктів господарювання – юридичних осіб штрафні санкції:
 
-41- Кабінет Міністрів України
абзац перший частини першої статті 17 після слів "Уповноважені органи" доповнити словами "у разі виявлення порушень вживають заходів до їх усунення та".
 
Враховано   Уповноважені органи у разі виявлення порушень вживають заходів щодо їх усунення та застосовують до суб`єктів господарювання – юридичних осіб штрафні санкції за :
 
87. самовільне користування надрами – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   самовільне користування надрами – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
88. порушення норм, правил і вимог щодо проведення робіт з геологічного вивчення надр – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   порушення норм, правил і вимог щодо проведення робіт з геологічного вивчення надр – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
89. пошкодження родовищ корисних копалин, які повністю виключають або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   пошкодження родовищ корисних копалин, які повністю виключають або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації, – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
90. невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, захисту майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, захисту майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
91. невиконання вимог щодо приведення свердловин, які ліквідовано або законсервовано, у безпечний стан, а також вимог щодо збереження свердловин на час консервації, – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   невиконання вимог щодо приведення свердловин, які ліквідовано або законсервовано, у безпечний стан, а також вимог щодо збереження свердловин на час консервації – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
92. невиконання вимог гірничого законодавства – у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-42- Воропаєв Ю.М.
Корж П.П.
Абзац 7 статті 17 виключити.
 
Враховано      
93. проведення робіт без затвердженої в установленому порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або з порушенням їх вимог – у розмірі одної тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   проведення робіт без затвердженої в установленому законодавством порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або з порушенням їх вимог – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
94. невиконання законних вимог уповноважених державних органів у сфері проведення гірничих робіт – у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   невиконання законних вимог уповноважених державних органів у сфері проведення гірничих робіт – у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
95. порушення правил безпеки, що створює загрозу безпечній життєдіяльності населення та експлуатаційного персоналу – у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   порушення правил безпеки, що створює загрозу безпечній життєдіяльності населення та експлуатаційного персоналу, – у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
96. порушення правил охорони об'єктів видобуванні та використанні газу (метану) вугільних родовищ – у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   порушення правил охорони об'єктів видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ – у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
97. порушення умов та правил діяльності, передбачених відповідним спеціальним дозволом на користування надрами – у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   порушення умов та правил діяльності, передбачених відповідним спеціальним дозволом на користування надрами, – у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
98. неподання передбаченої законом інформації уповноваженим державним органам або подання завідомо недостовірної інформації – у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   неподання передбаченої законом інформації уповноваженим державним органам або подання завідомо недостовірної інформації – у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
99. відмову надавати інформацію щодо газоносності надр до Державного інформаційного геологічного фонду України у випадках, передбачених законодавством – у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   відмову надавати інформацію щодо газоносності надр до Державного інформаційного геологічного фонду України у випадках, передбачених законодавством, – у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
100. Законами України може бути встановлена відповідальність за інші порушення законодавства, що регулює діяльність у галузі.
 
   Законами України може бути встановлена відповідальність за інші порушення законодавства, що регулює діяльність у цій сфері.
 
101. Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються органами державного нагляду (інспекціями) в межах їх компетенції.
 
   Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються органами державного нагляду (інспекціями) в межах їх повноважень.
 
102. Суми штрафів, що накладаються органами державного нагляду (інспекціями), перераховуються до Державного бюджету України.
 
   Суми штрафів, що накладаються органами державного нагляду (інспекціями), перераховуються до Державного бюджету України.
 
103. Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами уповноважених органів, що виявили правопорушення, складається протокол, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, передається посадовим особам, уповноваженим розглядати такі справи.
 
   Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами уповноважених органів, що виявили правопорушення, складається протокол, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, передається посадовим особам, уповноваженим розглядати такі справи.
 
104. Керівник чи заступник керівника уповноваженого органу розглядає справу протягом 15 днів з дня отримання відповідних документів.
 
   Керівник чи заступник керівника уповноваженого органу розглядає справу протягом 15 днів з дня отримання відповідних документів.
 
105. Рішення керівника чи заступника керівника уповноваженого органу про накладення штрафу оформляється постановою.
 
   Рішення керівника чи заступника керівника уповноваженого органу про накладення штрафу оформляється постановою.
 
106. Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання постанови про його накладення.
 
   Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання постанови про його накладення.
 
107. У разі несплати штрафу в зазначений термін він стягується в судовому порядку.
 
   У разі несплати штрафу в зазначений термін він стягується в судовому порядку.
 
108. Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді.
 
   Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді.
 
109. Розділ VІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
   Розділ VІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
110. Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
-43- Королевська Н.Ю.
Зміст статей 18 і 19 об’єднати в одну статтю 18 та викласти її назву у такій редакції:
"Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ"
 
Враховано   Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
111. Україна бере участь в міжнародному співробітництві у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ відповідно до міжнародних договорів України та законодавства України.
 
   Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ відповідно до міжнародних договорів України та законодавства України.
 
112. Стаття 19. Міжнародні договори у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
      
113. Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони атмосферного повітря відповідно до правил встановлених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та інших міжнародних договорів України.
 
   Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони атмосферного повітря відповідно до правил, встановлених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та інших міжнародних договорів України.
 
114. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила відповідного міжнародного договору.
 
   Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила відповідного міжнародного договору.
 
115. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
116. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 11 та підпункту 2 пункту 3 розділ VІІ цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2009 року та частини першої статті 12 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 11 та підпункту 2 пункту 2 розділу VІІ цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2010 року, та частини першої статті 12 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
117. 2. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
      
118. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
119. 1) текст статті 3-1 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №36,ст.340; 2004 р., №23, ст. 324) викласти в такій редакції:
 
   1) текст статті 3-1 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №36, ст. 340) викласти в такій редакції:
 
120. "Якщо законами з питань користування нафтогазоносними надрами, зокрема законом з питань геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі, то застосовуються норми цих законів ";
 
   "Якщо законами щодо користування нафтогазоносними надрами, зокрема Законом України "Про газ (метан) вугільних родовищ", встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі, то застосовуються норми цих законів";
 
121. 2) пункт 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити підпунктом 7.13.9 такого змісту:
 
   2) пункт 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 4, ст.33, N 32, ст.264; 2003 р., N 24, ст.162, N 36, ст.280; 2004 р., N 14, ст.195, N 17-18, ст.250, N 43-44, ст.493, N 52, ст.563; 2005 р., №N 17-19, ст.267; 2009 р., N 6, ст.20; із змінами, внесеними Законом України від 3 лютого 2009 року № 906-VІ) доповнити підпунктом 7.13.9 такого змісту:
 
122. "7.13.9. Тимчасово, до 1 січня 2018 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про газ метан вугільних родовищ ".
 
-44- Богуслаєв В.О.
абзац 2 підпункту 2 пункту 3 викласти у такій редакції: Тимчасово, до 1 січня 2018 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від господарської діяльності з видобування, шляхом впровадження установки (вок) по дегазації вугільних, метано-повітряних сумішей та використання газу (метану) вугільних родовищ, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про газ метан вугільних родовищ ".
 
Відхилено реалізація поправки приведе до втрат надходжень до бюджету  "7.13.9. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ ".
 
    -45- Пашинський С.В.
У підпункті 2 пункту 3 розділу VІІ „Прикінцеві положення" число „2018" замінити на „2020".
 
Враховано    
123. Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з діяльністю з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
   Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з діяльністю з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
124. Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України ".
 
   Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України .
 
125. У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону.
 
   У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону";
 
126. 3) у статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності " (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 299) із наступними змінами:
 
   3) у статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності " (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 299; із наступними змінами):
 
127. пункти 18 - 20 викласти в такій редакції:
 
   пункти 18 – 20 викласти в такій редакції:
 
128. "18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 
   "18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 
129. 19) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та за нерегульованим тарифом;
 
   19) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
 
130. 20) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами ";
 
   20) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами ";
 
131. доповнити пунктом 77 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 78 такого змісту:
 
132. "77) проектування, технічне обслуговування, будівництво нових і реконструкція діючих систем видобування газу (метану) вугільних родовищ та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, оцінка протиаварійного стану зазначених об'єктів".
 
   "78) проектування, технічне обслуговування, будівництво нових і реконструкція діючих систем видобування газу (метану) вугільних родовищ та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, оцінка протиаварійного стану зазначених об'єктів";
 
133. 4) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 7, ст.50; 2002р., №8 ст.62, №14, ст.96; 2003р., №38, ст.313; 2004р., №2, ст.6, №19, ст.254, №26, ст.362; 2005р., №1, ст.1, ст.10, №6, ст.138; 2006р., №13, ст.110, №49, ст.484) доповнити пунктом 43 такого змісту:
 
-46- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 4 пункту 3 розділу VІІ виключити.
 
Відхилено , так як змінено редакцію статті  4) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, №8 ст. 62, №14, ст. 96; 2003 р., №38, ст. 313; 2004 р., №2, ст. 6, №19, ст. 254, №26, ст. 362; 2005 р., №1, ст. 1, ст. 10, №6, ст. 138; 2006 р., №13, ст.110, №49, ст.484; 2008 р., №№5-8, ст..78; із змінами внесеними Законом України від 18 грудня 2008 року № 692-VІ) доповнити пунктом 43 такого змісту:
 
134. "43) страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та використанні газу (метану) вугільних родовищ;"
 
-47- Корж П.П.
Підпункт 4 пункту 3 розділу VІІ виключити повністю, включаючи пункт 43.
 
Відхилено , так як змінено редакцію статті  "43) страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового та промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ".
 
135. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
136. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
137. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.