Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо кваліфікації злочинів та правопорушень) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо кваліфікації злочинів та правопорушень)
 
-1- Малишев В.С.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна ".
 
Враховано   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
   1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) Статтю 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
4. Статтю 51 викласти у такій редакції:
 
   "Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна
 
5. Дрібне викрадення чужого майна (крім майна приватної власності фізичних осіб) шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати -
 
-2- Швець В.Д.
Міщенко С.Г.
Прутнік Е.А.
Олійник С.В.
У частині першій статті 51 проекту Закону слова " (крім майна, приватної власності фізичних осіб)" виключити.
 
Враховано   Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати -
 
6. тягне за собою накладання штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
 
-3- Малишев В.С.
1) статтю 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна
Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати -
тягне за собою накладання штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.
Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу, вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладання штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.
Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
2) В абзаці другому частини першої статті 185 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131)слова "до п’ятдесяти" замінити словами "від п’ятдесяти до ста".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування ".
 
Враховано   тягне за собою накладання штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.
Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу, вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладання штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.
Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
2) В абзаці другому частини першої статті 185 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131)слова "до п’ятдесяти" замінити словами "від п’ятдесяти до ста".
 
    -4- Ар'єв В.І.
Пропоную підвищити мінімальний розмір шкоди при кримінально-караному викраденні приватного майна, який запропонований автором законопроекту.
(Стенограма від 04.02.09.: "І тому нам треба, з іншого боку, подивитися знову ж таки на розміри тих речей, які пропонуються, бо знову ж таки у нас тюрми зараз почнуть забиватися людьми, які десь там поцупив курку, яка гуляла на вулиці і це те ж призведе до того, що у нас пів країни стане кримінальними злочинцями").
 
Відхилено    
7. Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-5- Олійник С.В.
Частину другу статті 51 викласти у такій редакції:
"Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та шкода, спричинена потерпілому, визначена ним як незначна".
 
Відхилено      
    -6- Прутнік Е.А.
Частину третю статті 51 після слів "Викрадення чужого майна" доповнити словами " (крім|крім| майна приватної власності|| фізичних осіб)".
 
Відхилено    
    -7- Прутнік Е.А.
Доповнити статтю 51 частиною четвертою наступного змісту:
"Викрадення чужого майна |крім| приватної власності|| фізичних осіб вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.".
 
Відхилено    
    -8- Кармазін Ю.А.
Пропоную назву та текст проекту Закону викласти в такій редакції:
"Закон України
Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України постановляє:
Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) та Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) наступні зміни:
І. У Кримінальному кодексі України:
1. У тексті Кодексу слова "неоподатковуваний мінімум доходів громадян" у всіх відмінках замінити словами "розрахункова одиниця" у відповідних відмінках.
2. Доповнити статтю 53 новою частиною третьою такого змісту:
"3. Грошове значення розрахункової одиниці дорівнює 17 гривням";
у зв’язку з цим частини третю та четверту цієї статті вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою.
ІІ. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:
1. У тексті Кодексу слова "неоподатковуваний мінімум доходів громадян" у всіх відмінках замінити словами "розрахункова одиниця" у відповідних відмінках.
2. Статтю 27 викласти в такій редакції:
"Стаття 27. Штраф
Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.
Якщо цим Кодексом чи іншими законами України розмір штрафу за адміністративне правопорушення встановлено в розрахункових одиницях, для обчислення розміру такого штрафу застосовується грошове значення розрахункової одиниці, визначене в Кримінальному кодексі України.
ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
 
Відхилено    
    -9- Стешенко О.М.
Статтю 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у такій редакції:
«Стаття51. Дрібне викрадення чужого майна
Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, -
тягне за собою накладення штрафу до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення, передбачені частиною першоюцієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.
Примітка. Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує десяти неоподатко
 
Відхилено    
8. ІІ. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.