Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1) статтю 290 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 — 22, ст. 144) виключити;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Відхилити пропозицію "Статтю 290 Господарського кодексу України виключити" і відновити статтю 290, змінивши її ч. 2 та виклавши в такій редакції:
"2. Оренда земельної ділянки без договору, укладеного в письмовій формі, та зареєстрованого в установленому законом порядку, не допускається".
 
Відхилено Статтею 4 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 21-22 (30.05.2003), ст. 144) встановлено, що земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря не є предметом регулювання цього Кодексу. У зв’язку з цим, залишення у Кодексі положень, що регулюють земельні відносини є недоцільним та таким, що суперечить розмежуванню відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин.  1. Статтю 290 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18- 22, ст. 144) виключити;
2. Підпункт "б" підпункту 9.1.4 пункту 9.1 статті 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №37, ст. 308) після слів "підлягає нотаріальному посвідченню" доповнити словами "у випадках, передбачених законом".
 
    -2- Ткач Р.В.
Підпункт б) п. 9.1.4. ст. 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" після слів "підлягає нотаріальному посвідченню," доповнити словами "у випадках передбачених законом.".
 
Враховано    
6. 2) у частині першій статті 6 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102) слова "Господарським кодексом України," виключити.
 
   3. У частині першій статті 6 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102) слова "Господарським кодексом України" виключити.
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-3- Воропаєв Ю.М.
Доповнити законопроект частиною третьою наступного змісту:
"3. Кабінету Міністрів України:
- у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом в частині скасування необхідності нотаріального посвідчення договорів оренди землі;
- забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону"
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом в частині скасування необхідності нотаріального посвідчення договорів оренди землі;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.