Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про стимулювання розвитку регіонів"
 
   "Про стимулювання розвитку регіонів"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 548) такі зміни:
 
-1- Плотніков О.В.
Пункт 1 частини першої проекту Закону викласти в такій редакції:
"1) у статті 1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"депресивна територія — регіон чи його частина (район, місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), що визнаються депресивними за умов та у порядку, визначених цим Законом;"
доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
"промисловий район - район, в якому частка зайнятих у промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві, а також райони, на території яких розташовані закриті або перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства;
сільський район - райони, в якому частка зайнятих у сільському господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості."
 
Враховано   1. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 548) такі зміни:
 
5. 1) абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:
 
   1) у статті 1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
6. "депресивна територія — регіон чи його частина (район, місто республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення або кілька районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення), рівень розвитку яких за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим або значно нижчим від рівня розвитку територій відповідної групи.";
 
-2- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"депресивна територія - регіон чи його частина (район, місто республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення або кілька районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення), рівень розвитку яких за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим від рівня розвитку територій відповідної групи, або рівень розвитку якого, є на 50%нижчим від середнього рівня найнижчого рівня розвитку території по країні."
 
Відхилено   "депресивна територія — регіон чи його частина (район, місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), що визнаються депресивними за умов та у порядку, визначених цим Законом";
доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
"промисловий район - район, в якому частка зайнятих у промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві, а також райони, на території яких розташовані закриті або перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства;
сільський район - район, в якому частка зайнятих у сільському господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості".
 
    -3- Королевська Н.Ю.
Абзац другий пункту 1) статті 1 проекту викласти у такій редакції:
"депресивна територія - регіон чи його частина (район, місто республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення або кілька районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, населений пункт, який постраждав внаслідок закриття вугільних підприємств з 1996 року), рівень розвитку яких за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим або значно нижчим від рівня розвитку територій відповідної групи".
 
Відхилено    
    -4- Ландік В.І.
Абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:
"депресивна територія — регіон чи його частина (район, місто республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення або кілька районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, населений пункт, який постраждав внаслідок закриття вугільних підприємств з 1996 року), рівень розвитку яких за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим або значно поступається відповідним середнім показникам розвитку територій відповідного типу."
 
Відхилено    
    -5- Єфремов О.С.
Пункт 1 частини першої проекту Закону викласти в такій редакції:
"1) Абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:
"депресивна територія - регіон чи його частина (район, місто республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення або кілька районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення), рівень розвитку яких за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим або значно нижчим від рівня розвитку територій відповідної групи, а також населені пункти, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугільні підприємства, але не були завершені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачених відповідними проектами ліквідації цих підприємств."".
 
Відхилено    
    -6- Ландік В.І.
Абзац перший статті 6 викласти в такій редакції:
"Території надається статус депресивної з метою створення правових, економічних та організаційних засад для вжиття органами державної влади та органами місцевого самоврядування особливих заходів для стимулювання розвитку таких територій.".
Відповідно абзаци з першого по п’ятий статті 6-ї вважати другим, третім, четвертим, п’ятим і шостим .
 
Відхилено    
    -7- Плотніков О.В.
Пункт 2 частини першої проекту Закону викласти у такій редакції:
"2) статті 6 та 9 викласти у такій редакції:
Стаття 6. Депресивна територія
Депресивні території поділяються на такі групи:
регіон;
промисловий район;
сільський район;
місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення.
Території надається статус депресивної з метою створення правових, економічних та організаційних засад для вжиття органами державної влади та органами місцевого самоврядування особливих заходів для стимулювання розвитку таких територій.
Стаття 9. Соціально-економічні показники розвитку території, за якими вона може бути визнана депресивною
Територія може бути визнана депресивною в порядку, встановленому статтею 10 цього Закону, у разі якщо соціально-економічні показники її розвитку відповідають одночасно всім умовам, визначеним відповідним пунктом частини другої цієї статті для такої групи територій.
Депресивним може бути визнано:
1) регіон, в якому протягом останніх п’яти років середній показник обсягу валового регіонального продукту (до 2004 року — обсягу валової доданої вартості) на одну особу є найнижчим;
2) промисловий район, в якому протягом останніх трьох років рівень зареєстрованого безробіття та частка зайнятих у промисловості є значно вищими, а обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати є значно нижчими за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи;
3) сільський район, в якому протягом останніх трьох років щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу є значно нижчими, а частка зайнятих у сільському господарстві є значно вищою за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи;
4) місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, в якому протягом останніх трьох років рівень зареєстрованого, зокрема довготривалого безробіття є значно вищим, а рівень середньомісячної заробітної плати є значно нижчим за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи.
Граничні рівні відхилення соціально-економічних показників розвитку територій, передбачених пунктами 2-4 частини другої цієї статті, від середніх показників розвитку територій відповідних груп визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
7. 2) доповнити абзац п’ятий частини першої статті 6 після слова "міста" словами "республіканського (Автономної Республіки Крим) і";
 
-8- Єфремов О.С.
Пункт 2 частини першої проекту Закону доповнити такими словами:
"Частину першу статті 6 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"населені пункти, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугільні підприємства, але не були завершені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачених відповідними проектами ліквідації цих підприємств."".
 
Враховано редакційно   2) статті 6 та 9 викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Депресивна територія
Депресивні території поділяються на такі групи:
регіон;
промисловий район;
сільський район;
місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення.
Території надається статус депресивної з метою створення правових, економічних та організаційних засад для вжиття органами державної влади та органами місцевого самоврядування особливих заходів для стимулювання розвитку таких територій".
 
    -9- Королевська Н.Ю.
Пункт 2) статті 1 проекту викласти у такій редакції:
"2) у статті 6:
доповнити абзац п’ятий частини першої статті 6 після слова "міста" словами "республіканського (Автономної Республіки Крим) і";
 
Враховано    
    -10- Королевська Н.Ю.
Ландік В.І.
частину першу статті 6 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"населені пункти, які постраждали внаслідок закриття вугільних підприємств з 1996 року";
 
Враховано редакційно    
    -11- Єфремов О.С.
Пункт 3 частини першої проекту Закону викласти в такій редакції:
"3) статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Показники розвитку, за якими території визнаються депресивними
Депресивними визнаються:
регіони, у яких протягом останніх п’яти років середні показники валового регіонального продукту (до 2004 року — валової доданої вартості) на одну особу є найнижчими;
промислові райони, у яких протягом останніх трьох років середні показники рівня зареєстрованого безробіття значно перевищують відповідні середні показники для територій цієї групи, а обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одну особу, рівень середньомісячної заробітної плати та частка зайнятих у промисловості значно нижчі за такі показники;
сільські райони, у яких протягом останніх трьох років щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу значно нижчі за відповідні середні показники розвитку територій такої групи, а частка зайнятих у сільському господарстві значно перевищує їх;
міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, у яких протягом останніх трьох років середні показники рівня зареєстрованого безробіття, зокрема довготривалого безробіття, значно перевищують відповідні середні показники розвитку територій такої групи, а рівень середньомісячної заробітної плати значно нижчий за такі показники;
населені пункти, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугільні підприємства, але не були завершені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачених відповідними проектами ліквідації цих підприємств.
Депресивними визнаються промислові та сільські райони, а також міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, показники розвитку яких відповідають одночасно всім критеріям, визначеним частиною першою цієї статті для територій відповідної групи.
Граничні рівні показників розвитку територій відповідних груп визначаються та затверджуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Вимоги частин другої та третьої цієї статті не поширюються на депресивні території, визначені абзацом шостим частини першої цієї статті."".
 
Враховано редакційно    
8. 3) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
      
9. "Стаття 9. Показники розвитку, за якими території визнаються депресивними
 
   "Стаття 9. Соціально-економічні показники розвитку території, за якими вона може бути визнана депресивною
 
10. Депресивними визнаються:
 
   Територія може бути визнана депресивною в порядку, встановленому статтею 10 цього Закону, у разі якщо соціально-економічні показники її розвитку відповідають одночасно всім умовам, визначеним відповідним пунктом частини другої цієї статті для такої групи територій.
Депресивним може бути визнано:
 
11. регіони, у яких протягом останніх п’яти років середні показники валового регіонального продукту (до 2004 року — валової доданої вартості) на одну особу є найнижчими;
 
   1) регіон, в якому протягом останніх п’яти років середній показник обсягу валового регіонального продукту (до 2004 року — обсягу валової доданої вартості) на одну особу є найнижчим;
 
12. промислові райони, у яких протягом останніх трьох років середні показники рівня зареєстрованого безробіття та частка зайнятих у промисловості значно перевищують відповідні середні показники розвитку територій цієї групи, а обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати значно нижчі за такі показники;
 
   2) промисловий район, в якому протягом останніх трьох років рівень зареєстрованого безробіття та частка зайнятих у промисловості є значно вищими, а обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати є значно нижчими за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи;
 
13. сільські райони, у яких протягом останніх трьох років щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу значно нижчі за відповідні середні показники розвитку територій такої групи, а частка зайнятих у сільському господарстві значно перевищує їх;
 
   3) сільський район, в якому протягом останніх трьох років щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу є значно нижчими, а частка зайнятих у сільському господарстві є значно вищою за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи;
 
14. міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, у яких протягом останніх трьох років середні показники рівня зареєстрованого безробіття, зокрема довготривалого безробіття, значно перевищують відповідні середні показники розвитку територій такої групи, а рівень середньомісячної заробітної плати значно нижчий за такі показники.
 
   4) місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, в якому протягом останніх трьох років рівень зареєстрованого, зокрема довготривалого безробіття є значно вищим, а рівень середньомісячної заробітної плати є значно нижчим за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи.
 
15. Депресивними визнаються промислові та сільські райони, а також міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, показники розвитку яких відповідають одночасно всім критеріям, визначеним частиною першою цієї статті для територій відповідної групи.
 
      
16. Граничні рівні показників розвитку територій відповідних груп визначаються та затверджуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
-12- Королевська Н.Ю.
У новій редакції статті 9 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (Пункт 3) статті 1 проекту):
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"населені пункти, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугільні підприємства, але не були завершені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачених відповідними проектами ліквідації";
 
Враховано редакційно у новій редакції статті 6  Граничні рівні відхилення соціально-економічних показників розвитку територій, передбачених пунктами 2-4 частини другої цієї статті, від середніх показників розвитку територій відповідних груп визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
    -13- Королевська Н.Ю.
б) доповнити частиною такого змісту:
"Вимоги частин другої та третьої не поширюються на депресивні території, визначені абзацом шостим частини першої цієї статті".
 
Відхилено    
    -14- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 1 статті 9 викласти в такій редакції:
"міста обласного значення і Автономної Республіки Крим, у яких протягом останніх трьох років середні показники рівня зареєстрованого безробіття, зокрема довготривалого безробіття, значно перевищують відповідні середні показники розвитку територій такої групи, а рівень середньомісячної заробітної плати значно нижчий за такі показники."
 
Враховано редакційно    
    -15- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції:
"Депресивними визнаються промислові та сільські райони, а також міста обласного значення і Автономної Республіки Крим, показники розвитку яких відповідають одночасно всім критеріям, визначеним частиною першою цієї статті для територій відповідної групи."
 
Враховано редакційно    
    -16- Ландік В.І.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Показники розвитку, за якими території визнаються депресивними
Депресивними визнаються:
регіони, у яких протягом останніх п’яти років середні показники валового регіонального продукту на одну особу є найнижчі;
промислові райони, у яких протягом останніх трьох років середні показники рівня зареєстрованого безробіття та частка зайнятих у промисловості значно перевищують відповідні середні показники для територій такого типу, а обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати значно поступаються ним;
сільські райони, у яких протягом останніх трьох років щільність сільського населення, природний приріст населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу значно поступаються відповідним середнім показникам для територій такого типу, а частка зайнятих у сільському господарстві значно перевищує їх;
міста республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, у яких протягом останніх трьох років середні показники рівня зареєстрованого безробіття, зокрема довготривалого, значно перевищують відповідні середні показники для територій такого типу, а рівень середньомісячної заробітної плати значно поступається ним;
населені пункти, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугільні підприємства, але не були завершені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачених відповідними проектами ліквідації.
Депресивними визнаються промислові та сільські райони, а також міста республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, показники розвитку яких відповідають одночасно всім критеріям, визначеним частиною першою цієї статті для відповідної групи територій.
Граничні рівні показників розвитку відповідних груп територій визначаються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та затверджуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Вимоги частин другої та третьої не поширюються на депресивні території, визначені абзацом п’ятим частини першої цієї статті.”
 
Враховано редакційно    
    -17- Плотніков О.В.
Пункт 4 частини першої проекту Закону викласти у такій редакції:
 
Немає висновку    
17. 4) доповнити частини першу та другу статті 10 після слова "міст" словами "республіканського (Автономної Республіки Крим) і".
 
-18- 3) частини першу та другу статті 10 після слова "обласного" доповнити словами "республіканського в Автономній Республіці Крим".
 
Враховано   3) частини першу та другу статті 10 після слова "обласного" доповнити словами "республіканського в Автономній Республіці Крим".
 
    -19- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 10 Закону викласти в такій редакції
"Пропозиції щодо визнання території депресивною розробляються за результатами щорічного моніторингу розвитку регіонів, районів та міст обласного значення і Автономної Республіки Крим відповідно до показників, визначених цим Законом."
 
Відхилено    
    -20- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 10 Закону викласти в такій редакції:
«Моніторинг показників розвитку регіонів, районів, та міст обласного значення і Автономної Республіки Крим здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації на підставі даних державної статистичної звітності та інших даних центральних органів виконавчої влади в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України  
Відхилено    
18. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-21- Семинога А.І.
Частину 2 законопроекту викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року".
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.