Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо таємниці сповіді (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо дотримання таємниці сповіді
 
-1- Круць М.Ф.
У зв‘язку з тим, що чинний Закон України "Про адвокатуру" не передбачає можливості допитувати адвоката в якості свідка в будь-якому випадку, а чинний КПК України таку можливість передбачає (з дозволу особи, що довірила адвокату відповідні відомості), необхідно внести зміни до частини третьої статті 9 Закону України "Про адвокатуру" доповнивши цю частину словами "крім випадків, встановлених законом".
У зв‘язку з цим необхідно змінити назву законопроекту і текст його викласти у відповідності з вимогами законодавчої техніки, а саме:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання таємниці сповіді
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині першій статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості".
2) доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) священнослужителі з приводу відомостей, що стали їм відомі під час сповіді".
2. Частину третю статті 9 Закону України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст.62) після слів "в інтересах третіх осіб" доповнити словами "крім випадків, передбачених законом".
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання таємниці сповіді
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст. 15) такі зміни:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині першій статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України:
 
5. 1. Пункт 1 частини 1 статті 69 викласти у наступній редакції:
 
   1) пункт 1 викласти в такій редакції:
 
6. 1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості.
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пропоную пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони фізичною особою, що довірила їм ці відомості, під час цього у письмовій формі, не звільнені від обов‘язку зберігати професійну таємницю".
 
Враховано редакційно   "1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості";
 
7. 2. Доповнити частину 1 статті 69 пунктом 6 такого змісту:
 
   2) доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
8. 6) священнослужителі з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді.
 
-3- Мартинюк А.І.
Закон носить і містить двозначні норми. З одного боку, дійсно, тут можна підтримати навалу про те, щоб не притягувати як свідка, і щоб не давав свідчень священнослужитель, якщо він прослухав сповідь. Це можна погодитися. Але не можна погодитися із тим, що ми сюди ще й психологів включаємо, лікарів додаємо і так далі, і тому подібне. Тобто ми розширюємо коло осіб, які матимуть право, за нашим законом, ухилятися від того, щоб давати свідчення.
Тому давайте, оскільки, дійсно, священнослужителям, хоча тут також є можливість те, що якщо я пішов давати сповідь, і я написав або даю, так би мовити, документ священнослужителю про те, що я прошу у випадку проведення слідчих дій не розголошувати таємницю, яку я в повідомив, тоді священик може її не розголошувати. Але, якщо у того, хто сповідується, немає такого прохання, можуть бути різні сповіді, можуть бути різні злочини, і так би мовити священнослужитель навпаки може допомогти слідству у встановленні досить, так би мовити, резонансного злочину.
 
Відхилено   "6) священнослужителі з приводу відомостей, що стали їм відомі під час сповіді".
2. Частину третю статті 9 Закону України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст.62) доповнити словами "крім випадків, передбачених законом".
 
    -4- Семинога А.І.
пункт 2 частини першої законопроекту викласти в такій редакції:
"б) священнослужителі релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку, з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді".
 
Відхилено    
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
10. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України