Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про доповнення статті 3 Закону України ''Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про доповнення статті 3 Закону України
 
   Про внесення змін до статті 3 Закону України
 
3. "Про засади державної регуляторної політики
 
   "Про засади державної регуляторної політики
 
4. у сфері господарської діяльності"
 
   у сфері господарської діяльності"
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Доповнити частину другу статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79) після абзацу третього новими абзацами такого змісту:
 
   1. Частину другу статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79) після абзацу третього доповнити двома абзацами такого змісту:
 
7. "актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за винятком тих, що спрямовані на виконання нею функцій, визначених пунктами 6, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 24 — 26, 30, 301, 34 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", і мають ознаки регуляторного акта;
 
-1- Азаров М.Я.
В абзаці другому частини першої перелічити всі пункти частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
 
Враховано частково   "актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за винятком тих, що спрямовані на виконання нею повноважень, визначених пунктами 1-3, 6-9, 11, 12, 14, 15-16, 21, 22, 24-27, 30, 30-1, 34 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", і мають ознаки регуляторного акта;
 
    -2- Королевська Н.Ю.
В абзаці другому частини першої цифри "6, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 24 — 26, 30, 301, 34" замінити цифрами "1-3, 6-9, 11, 12, 14, 15- 16, 21, 22, 24-27, 30, 30-1, 34"
 
Враховано    
8. актів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, що спрямовані на виконання ним функцій, визначених пунктами 2, 4, 6, 8 — 16, 18 — 20 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", і мають ознаки регуляторного акта;"
 
-3- Азаров М.Я.
В абзаці третьому частини першої цифри "4" і "6" та слова "і мають ознаки регуляторного акта" виключити
 
Відхилено   актів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, що спрямовані на виконання ним повноважень, визначених пунктами 2, 4, 6, 8-16, 18-20 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", і мають ознаки регуляторного акта".
 
9. У зв’язку з цим абзаци четвертий — десятий вважати відповідно абзацами шостим — дванадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий — десятий вважати відповідно абзацами шостим — дванадцятим.
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.