Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про службу в органах місцевого самоврядування'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування "
 
   Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування "
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) такі зміни:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Ввести нову частину четверту статті 11 цього Закону у такій редакції:
"Відмова від складання Присяги громадянина України, який вперше приймається (обирається) на службу в органи місцевого самоврядування, тягне за собою відмову у прийнятті на службу чи призначенні цієї особи на посаду."
 
Враховано частково   1. Внести до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) такі зміни:
1) текст статті 11 викласти в такій редакції:
"Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування (за винятком посад, зазначених в абзаці другому частини першої статті 10 цього Закону), у день прийняття відповідного рішення складають Присягу такого змісту:
"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".
Посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги.
Присяга вважається складеною, якщо після її зачитування громадянин України скріплює Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги зберігається за місцем служби.
Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці із зазначенням дати складення Присяги.
Особа, яка відмовилася від складення Присяги (за винятком осіб, обраних на посади, зазначені в абзаці другому частини першої статті 10 цього Закону), вважається такою, що не вступила на посаду, а рішення про її призначення, обрання чи затвердження вважається таким, що втратило юридичну силу.
Особи, які вперше були обрані на посади сільських, селищних, міських голів, голів рад складають Присягу на сесії відповідної ради, текст якої визначено в частині першій цієї статті".
 
    -2- Ключковський Ю.Б.
Трайдук М.Ф.
Доповнити законопроект нормою щодо викладення статті 11 Закону в новій редакції такого змісту:
"Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування (за винятком посад, зазначених в абзаці другому частини першої статті 10 цього Закону), у день прийняття відповідного рішення складають Присягу такого змісту:
"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".
Посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги.
Присяга вважається складеною, якщо після її зачитування громадянин України скріплює Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги зберігається за місцем служби.
Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці із зазначенням дати складення Присяги.
Особа, яка відмовилася від складення Присяги (за винятком осіб обраних на посади, зазначені в абзаці другому частини першої статті 10 цього Закону), вважається такою, що не вступила на посаду, а рішення про призначення, обрання чи затвердження вважається таким, що втратило юридичну силу.
Особи, які вперше були обрані на посади сільського, селищного, міського голови, голів рад складають Присягу на сесії відповідної ради, текст якої визначено в частині першій цієї статті".
 
Враховано    
5. доповнити статтю 12 після частини першої новою частиною такого змісту:
"Посадові особи місцевого самоврядування не мають права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
-3- Кармазін Ю.А.
Відхилити прийняте у першому читанні доповнення статті 12 після частини першої новою частиною.
 
Відхилено   2) статтю 12 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Посадові особи місцевого самоврядування не мають права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
6. абзац другий частини першої статті 20 викласти у такій редакції:
"відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги або порушення Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону; "
 
-4- Кармазін Ю.А.
Терещук С.М.
Прийнятий у першому читанні текст абзацу другого частини першої статті 20 викласти у такій редакції:
"порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону;"
 
Враховано   3) абзац другий частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
"порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону".
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-5- Семинога А.І.
Текст частини другої законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Прикінцеві положення.
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2.Кабінету Міністрів України у тримісячний термін розробити порядок припинення служби в органах місцевого самоврядування в разі порушення Присяги".
 
Враховано частково   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.