Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні)" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні)”
 
-1- Ландік В.І.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Проект Закону України "Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення (щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні)".
 
Враховано   "Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення (щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні)".
 
2.

 
-2- Шевченко А.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"та Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", далі за текстом."
 
Відхилено      
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 09.03.1994, № 10, ст. 43) статтю 31 викласти в наступній редакції:
 
   І. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 09.03.1994, № 10, ст. 43) статтю 31 викласти в наступній редакції:
 
5. "Стаття 31. Плата за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги
 
-3- Шевченко А.В.
У пункті 1 Розділу І вилучити слова "ліцензій провайдера програмної послуги".
У пункті 1 розділу І вилучити слова "аналогового ефірного".
 
Відхилено   "Стаття 31. Плата за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги
 
6. 1. За видачу і продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір.
 
   1. За видачу і продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір.
 
7. Розмір ліцензійного збору визначається за формулою:
Для аналогового ефірного наземного мовлення:
Р= (k х Тх S х Q) - D - V - N, де
Р - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії,
k - ваговий коефіцієнт, який враховує рентабельність мовлення:
k = 0,00006 для аналогового ефірного телебачення,
k = 0,00002 для радіомовлення
Т– добовий обсяг мовлення у період з 6.00 до 23.00 (годин),
S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (в гривнях),
Q- кількість населення, що проживає на території розповсюдження програм, за даними останнього перепису населення України.
D = (k х Тх S х Q) х (Тd /Т), де
D – розмір знижки за поширення дитячих передач,
Тd – середньодобовий обсяг поширення дитячих передач.
V = (k х Тх S х Q) х (Тv /Т) х0,5, де
V – розмір знижки за поширення власних передач,
Тv – середньодобовий обсяг поширення власних передач.
N = (k х Тх S х Q) х (Тn - Тv /Т) х0,25, де
N – розмір знижки за поширення національних передач,
Тn – середньодобовий обсяг поширення національних передач.
 
-4- Кондратюк О.К.
Абзац вісімнадцятий частини першої розділу І проекту викласти у наступній редакції:
"N = (k х Тх S х Q) х ( (Тn - Тv)/Т) х0,25, де
N – розмір знижки за поширення національних передач,
Тn – середньодобовий обсяг поширення національних передач".
 
Враховано   Розмір ліцензійного збору для аналогового ефірного мовлення визначається за формулою:
Р= (k х Тх S х Q) - D - V - N, де
Р - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії,
k - ваговий коефіцієнт, який враховує рентабельність мовлення:
k = 0,00006 для аналогового ефірного телебачення,
k = 0,00002 для радіомовлення
Т– добовий обсяг мовлення у період з 6.00 до 23.00 (годин),
S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (в гривнях),
Q - кількість населення, що проживає на території розповсюдження програм, за даними останнього перепису населення України.
D = (k х Тх S х Q) х (Тd /Т), де
D – розмір знижки за поширення дитячих передач,
Тd – середньодобовий обсяг поширення дитячих передач.
V = (k х Тх S х Q) х (Тv /Т) х0,5, де
V – розмір знижки за поширення власних передач,
Тv – середньодобовий обсяг поширення власних передач.
N = (k х Тх S х Q) х ( (Тn - Тv)/Т) х0,25, де
N – розмір знижки за поширення національних передач,
Тn – середньодобовий обсяг поширення національних передач.
Розмір ліцензійного для провайдера програмної послуги визначається за формулою:
Р= (Q/с х (В–Вu*) х S х k) / Qр, де:
Q – кількість населення, що проживають на території розповсюдження програм; с - середня кількість осіб в сім’ї, що встановлюється Держкомстатом;
В– кількість програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги;
Вu – кількість вітчизняних програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги;
S – неоподаткований мінімум доходів громадян ( в гривнях);
k – ваговий коефіцієнт провайдерів, що пропонують програмну послугу для:
від 15 млн. і більше домогосподарств = 10;
від 10 млн. до 15 млн. домогосподарств = 5;
від 7,5 млн. до 10 млн. домогосподарств = 1;
від 5 млн. до 7,5 млн. домогосподарств =0,5;
від 2,5 млн. до 5 млн. домогосподарств =0,1;
від 1 млн. до 2,5 млн. домогосподарств = 0,01;
від 750 тис. до 1 млн. домогосподарств = 0,0075
від 500 тис. до 750 тис. домогосподарств =0,005;
від 250 тис. до 500 тис. домогосподарств =0,003;
від 100 тис. до 250 тис. домогосподарств = 0,002;
від 50 тис. до 100 тис. домогосподарств = 0,001;
менше 50 тис. домогосподарств = 0,00075
Qр- кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють діяльність на тій же території, в межах адміністративно - територіальних одиниць.
* - у випадку, коли кількість програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги (В) рівна кількості вітчизняних програм, що ретранслюються провайдером (Вu) то для розрахунку ліцензійного збору застосовується число 1.
Якщо на момент видачі ліцензії провайдера програмної послуги ліцензіат зобов’язується безкоштовно забезпечити соціально-незахищені верстви населення перетворювачами цифрового сигналу, розмір ліцензійного збору зменшується на суму відповідних витрат, але не більше 50 відсотків розрахованого до сплати ліцензійного збору, про що ліцензіат протягом 180 днів надає офіційні підтвердження до Національної ради. У випадку, якщо ліцензіат протягом встановленого терміну не виконав свої соціальні зобов’язання Національна рада здійснює перерахунок розміру ліцензійного збору, який обов’язковий до сплати. У випадку його не сплати Національна рада анулює ліцензію провайдера програмної послуги".
 
    -5- Шевченко А.В.
Розділ І доповнити новим пунктом 2 у редакції: "За видачу і продовження строку дії ліцензії провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір.
Розмір ліцензійного збору визначається за формулою:
Р= (Q/с х (В–Вu∗) х S х k)/Qр, де:
Q – кількість населення, що проживають на території розповсюдження програм; с - середня кількість осіб в сім'ї, що встановлюється Держкомстатом;
В– кількість програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги;
Вu – кількість вітчизняних програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги;
S – неоподаткований мінімум доходів громадян ( в гривнях);
к – ваговий коефіцієнт провайдерів, що пропонують програмну послугу для:
від 15 млн. і більше домогосподарств = 10;
від 10 млн. до 15 млн. домогосподарств = 5;
від 7,5 млн. до 10 млн. домогосподарств = 1;
від 5 млн. до 7,5 млн. домогосподарств =0,5;
від 2,5 млн. до 5 млн. домогосподарств =0,1;
від 1 млн. до 2,5 млн. домогосподарств = 0,01;
від 750 тис. до 1 млн. домогосподарств = 0,0075
від 500 тис. до 750 тис. домогосподарств =0,005;
від 250 тис. до 500 тис. домогосподарств =0,003;
від 100 тис. до 250 тис. домогосподарств = 0,002;
від 50 тис. до 100 тис. домогосподарств = 0,001;
менше 50 тис. домогосподарств = 0,00075
Qр- кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють діяльність на тій же території.
У випадку, коли кількість програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги (В) рівна кількості вітчизняних програм, що ретранслюються провайдером (Вu) то для розрахунку ліцензійного збору застосовується число 1.
 
Враховано    
    -6- Шевченко А.В.
Розділ І доповнити пунктом 3 у редакції: "Якщо на момент видачі ліцензії провайдера програмної послуги ліцензіат зобов’язується безкоштовно забезпечити соціально-незахищені верстви населення перетворювачами цифрового сигналу, розмір ліцензійного збору зменшується на суму відповідних витрат, але не більше 50 відсотків розрахованого до сплати ліцензійного збору, про що ліцензіат протягом 180 днів надає офіційні підтвердження до Національної ради. У випадку, якщо ліцензіат протягом встановленого терміну не виконав свої соціальні зобов’язання Національна рада здійснює перерахунок розміру ліцензійного збору, який обов’язковий до сплати. У випадку його не сплати Національна рада анулює ліцензію провайдера програмної послуги".
 
Враховано    
8. 2. Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету України. Порядок сплати ліцензійного збору визначається Національною радою відповідно до вимог цього Закону. Ліцензійний збір сплачується заявником протягом місяця з дня прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії, якщо Національна рада не передбачила інший порядок сплати ліцензійного збору.
 
-7- Карпук В.Г.
У частині другій статті 31 після слів "з дня прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії," вилучити словосполучення "якщо Національна рада не передбачила інший порядок сплати ліцензійного збору".
 
Відхилено   2. Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету України. Порядок сплати ліцензійного збору визначається Національною радою відповідно до вимог цього Закону. Ліцензійний збір сплачується заявником протягом місяця з дня прийняття національною радою рішення про видачу ліцензії.
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 31 викласти в такій редакції:
"2. Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету України. Порядок сплати ліцензійного збору визначається Національною радою відповідно до вимог цього Закону. Ліцензійний збір сплачується заявником протягом місяця з дня прийняття національною радою рішення про видачу ліцензії "
 
Враховано    
9. 3. За переоформлення ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги або видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
-9- Шевченко А.В.
Пункт 3 вважати пунктом 5 доповнити реченням у редакції: "У випадку, коли під час переоформлення ліцензії ліцензіат змінює параметри мовлення, які були визначальними при нарахуванні ліцензійного збору, Національна рада дораховує різницю вартості ліцензійного збору з урахуванням нових параметрів діяльності".
 
Відхилено   3. За переоформлення ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги або видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
10. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-10- Карпук В.Г.
Частину першу Розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції "Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2010р."
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
    -11- Круць М.Ф.
У статті 1 Розділу ІІ законопроекту слово "набуває " замінити словом "набирає".
 
Враховано    
    -12- Кармазін Ю.А.
Частину першу Розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції: "Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2010 року."
 
Враховано    
11. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-13- Ландік В.І.
Частину другу розділу ІІ "Прикінцеві положення" вилучити.
 
Враховано   2. Вилучити пункт четвертий статті 18 у Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

    -14- Шевченко А.В.
"3.Вилучити пункт четвертий статті 18 у Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".
 
Враховано