Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порядку декларування зерна (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порядку декларування зерна
 
   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порядку декларування зерна
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
   1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
5. 1) доповнити статтями 104-2 та 244-16 такого змісту:
 
-1- Бевз В.А.
У зв‘язку з тим, що КУпАП у 2008 році був доповнений статями 244-16 та 244-17, необхідно в тексті законопроекту цифри "244-16" замінити цифрами "244-18".
 
Враховано   1) доповнити статтями 104-2 та 244-18 такого змісту:
 
6. "Стаття 104-2. Порушення порядку декларування зерна
 
   "Стаття 104-2. Порушення порядку декларування зерна
 
7. Неподання або несвоєчасне подання декларації про обсяг зерна, що знаходиться на зберіганні, чи включення до декларації неповних або недостовірних даних -
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 104-2 викласти в такій редакції:
"Неподання або несвоєчасне подання декларації про обсяг зерна, що знаходиться на зберіганні, чи зберігається у власних або орендованих зерносховищах, або включення до декларації неповних або недостовірних даних –
тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, що діють на ринку зерна, та на посадових осіб суб‘єктів підприємницької діяльності, відповідальних за своєчасність декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, чи зберігається суб‘єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Враховано частково   Неподання або несвоєчасне подання декларації про обсяг зерна, що знаходиться на зберіганні, чи включення до декларації неповних або недостовірних даних -
 
8. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - суб‘єктів підприємницької діяльності, що діють на ринку зерна, та на посадових осіб, відповідальних за своєчасність декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - суб‘єктів підприємницької діяльності, що діють на ринку зерна, та на посадових осіб, відповідальних за своєчасність декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
9. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
-3- Бевз В.А.
Пропоную в частині другій статті 104-2 слово "дії" замінити словом "діяння", це буде більше відповідати змісту частини першої цієї статті, тому що слово "неподання" за своїм змістом є бездіяльністю, а не дією.
 
Враховано   Ті самі діяння, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
10. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - суб‘єктів підприємницької діяльності, що діють на ринку зерна, та на посадових осіб, відповідальних за своєчасність декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 104-2 викласти в такій редакції:
"Ті самі діяння, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, що діють на ринку зерна, та на посадових осіб суб‘єктів підприємницької діяльності, відповідальних за своєчасність декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, чи зберігається суб‘єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Враховано частково   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - суб‘єктів підприємницької діяльності, що діють на ринку зерна, та на посадових осіб, відповідальних за своєчасність декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
11. "Стаття 244-16. Органи державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції
 
   "Стаття 244-18. Органи державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції
 
12. Органи державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов‘язані з порушенням порядку декларування зерна (стаття 104-2).
 
   Органи державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов‘язані з порушенням порядку декларування зерна (стаття 104-2).
 
13. Від імені органів державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право начальники інспекцій якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, їх заступники і державні інспектори якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції";
 
   Від імені органів державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право начальники інспекцій якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, їх заступники і державні інспектори якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції";
 
14. 2) в абзаці першому частини другої статті 255 цифри "222 - 244-15" замінити цифрами "222 - 244-16".
 
-5- Бевз В.А.
У зв‘язку з тим, що КУпАП у 2008 році був доповнений статями 244-16 та 244-17, необхідно в пункті 2 статті 1 законопроекту цифри "222 - 244-15 замінити цифрами "222 - 244-17", а цифри "222 - 244-16" - цифрами "222 - 244-18".
 
Враховано   2) в абзаці першому частини другої статті 255 цифри "222 - 244-17" замінити цифрами "222 - 244-18".
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-6- Кармазін Ю.А.
Частину другу проекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
2) забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
Кабінет Міністрів України повинен наділити посадових осіб інспекцій якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення та складати протоколи.
 
Відхилено , у статті 244-18, якою доповнюється КУпАП, передбачено, що посадові особи інспекцій якості та формування ресурсів сільськогосподарсь-кої продукції мають право розглядати справи про адмінправопорушен-ня, а змінами до статті 255, що вони мають право складати протоколи. Таким чином, для реалізації цього Закону ніякі інші акти Кабінету міністрів не потрібні.  2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.