Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
-1- Василенко С.В.
Назву закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законів України".
 
Враховано   Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. В абзаці третьому статті 8 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215, № 30, ст. 258; із змінами, внесеними Законом України від 10 квітня 2008 року № 258-VI) слова "військ Цивільної оборони" замінити словами "органів і підрозділів цивільного захисту".
 
-2- Кармазін Ю.А.
Запропоновані зміни в абзаці третьому статті 8 Закону України "Про державні нагороди України" слів "військ Цивільної оборони" на "органів і підрозділів цивільного захисту", відповідно до предмету відання Закон і проекти до нього, відносяться до відання Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.
Тому зміни до цього закону варто прийняти одночасно зі змінами, запропонованими проектами Законів України "Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" щодо почесних звань: "Заслужений гірник України" (1462), "Заслужений працівник цивільного захисту" (2103), та "Заслужений працівник туризму України" (2411), які вже прийняті в першому читанні, змінивши назву проекту на Закон України "Про внесення зміни Закону України "Про державні нагороди України".
Інакше прийдеться видавати ще один закон про зміни лише тому, що хтось забув про необхідність комплексного підходу до внесення змін до законів та покращення систематизації законодавства.
 
Відхилено   1. В абзаці третьому статті 8 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215, № 30, ст. 258; 2008 р. № 24, ст. 231) слова "військ Цивільної оборони" замінити словами "органів і підрозділів цивільного захисту".
 
4. 2. У частині п’ятій статті 6 Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 42, ст. 348) слова "цивільної оборони" замінити словами "цивільного захисту".
 
   2. У частині п’ятій статті 6 Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 42, ст. 348) слова "цивільної оборони" замінити словами "відповідні автоматизовані системи централізованого оповіщення".
 
5. 3. У Законі України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст. 73):
абзац п’ятий статті 3 виключити;
 
   3. Абзац п’ятий статті 3 Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст. 73) виключити.
 
6. у тексті Закону слова "захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "цивільного захисту".
 
-3- Кальченко В.М.
у пункті 3 законопроекту частину другу виключити.
 
Враховано      
7. 4. У першому реченні частини другої статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215):
слова "військ цивільної оборони," виключити;
доповнити речення після слів "органів внутрішніх справ" словами ", органів і підрозділів цивільного захисту".
 
   4. У частині другій статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215; із змінами, внесеними законами України від 19 березня 2009 року № 1180-VІ та 14 квітня 2009 року № 1254-VІ) слова "військ цивільної оборони" виключити, а після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "органів і підрозділів цивільного захисту".
 
8. 5. Доповнити частину третю статті 53 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134) після слів "до військового вищого навчального закладу" словами ", до вищого навчального закладу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту".
 
   5. Частину третю статті 53 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134) після слова "закладу" доповнити словами "до вищого навчального закладу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту".
 
9. 6. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2005 р., № 25, ст. 335; 2006 р., № 14, ст. 116):
частину четверту статті 5 викласти у такій редакції:
"Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, підпорядковані йому регіональні і місцеві органи управління та сили цивільного захисту здійснюють боротьбу з тероризмом шляхом запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності; здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у разі вчинення терористичного акту; участі у заходах з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час проведення антитерористичних операцій, а також здійснюють просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою підготовки населення до дій в умовах терористичного акту.";
доповнити частину шосту статті 7 після слів "головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України" словами
", Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".
7. У статті 1 Закону України "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 52, ст. 526) слова "у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони" замінити словами "і силами цивільного захисту".
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5—6, ст. 40);
Закон України "Про війська Цивільної оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 19, ст. 172).

-4- Василенко С.В.
У частині четвертій статті 5 слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, підпорядковані йому органи управління у справах цивільної оборони" замінити словами "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, з питань цивільного захисту, підпорядковані йому відповідні органи управління і сили цивільного захисту".
 
Враховано   6. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2005 р., № 25, ст. 335):
1) у частині четвертій статті 5 слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, підпорядковані йому органи управління у справах цивільної оборони" замінити словами "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту, підпорядковані йому відповідні органи управління і сили цивільного захисту";
2) у статті 7:
у частині третій слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту";
частину шосту після слів "містах Києві та Севастополі" доповнити словами "відповідних органів управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".
7. У статті 1 Закону України "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 52, ст. 526) слова "у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони" замінити словами "і силами цивільного захисту".
ІІ. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5—6, ст. 40);
Закон України "Про війська Цивільної оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 19, ст. 172).
ІІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

    -5- Скубенко В.П.
у частині третій статті 7 слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту";
частину сьому після слів "містах Києві та Севастополі" доповнити словами "відповідних органів управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".
 
Враховано    
    -6- Кармазін Ю.А.
Оскільки в пункті 2 розділу ХІV "Пиркінцеві та перехідні положення" Закону України "Про правові засади цивільного захисту" передбачено, що "органи і підрозділи цивільного захисту є правонаступниками органів і підрозділів державної пожежної охорони та військ Цивільної оборони України та утворюються на їх базі.", доцільно під час підготовки проекту до 2 читання внести відповідні зміни до Закону України "Про правові засади цивільного захисту", і з моменту набуття чинності цього закону визнати Закон України "Про цивільну оборону" таким, що втратив чинність.
Для чого додати до чинного пункту 2 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" проекту "2. Визнати таким, що втратив чинність:" новий абзац такого змісту:
3) Закон України "Про цивільну оборону" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 14, ст..124).
 
Відхилено    
    -7- Кальченко В.М.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
прийняти акти на виконання цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".
 
Враховано    
    -8- Скубенко В.П.
Розділ ІІ доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади".
 
Враховано    
    -9- Кармазін Ю.А.
Додати до Розділу ІІ "Прикінцеві положення" новий пункт 2 такого змісту:
"2. Доручити Кабінету Міністрів України, і Комітетам Верховної Ради України, у рамках здійснюваного ними контролю виконання та аналізу практики застосування прийнятих законів здійснити моніторинг первинних актів чинного законодавства відповідно до предмету відання комітетів Верховної Ради України". Це доцільно, з метою вилучення з масиву чинного законодавства дублікатів і повторів чинного законодавства та початку здійснення реальної систематизації законодавства.
 
Відхилено    
    -10- Кармазін Ю.А.
Додати до Розділу ІІ "Прикінцеві положення" новий пункт 3 такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після прийняття цього Закону привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом." Змінити нумерацію подальших частин розділу.
 
Враховано    
    -11- Кармазін Ю.А.
Ураховуючі необхідність комплексного внесення змін до чинного законодавства, доцільно внести не передбачені авторами законопроекту зміни до законів, які містять у собі згадування щодо Цивільної оборони.
 
Враховано частково    
    -12- Кармазін Ю.А.
В абзаці 3 частини 1 статті 10 тексті Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" "Військовим командуванням, якому в межах, визначених цим Законом, надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування здійснювати заходи пра-вового режиму надзвичайного стану, є:
"Головне управління сил Цивільної оборони центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – у разі івведення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону;" визначити чинну назву підрозділу МНС.
 
Відхилено    
    -13- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 20 тексті Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" "Військовим командуванням, якому в забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян і умовах надзвичайного стану здійснюється силами й засобами органів Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі Внутрішніх військ, військ Цивільної оборони, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку в Збройних Силах України відповідно до їхніх повноважень, встановлених законом." викласти в такій редакції: "Військовим командуванням, якому в забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян і умовах надзвичайного стану здійснюється силами й засобами органів Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі Внутрішніх військ, органів управління в справах цивільного захисту, силами й засобами цивільного захисту центрального органу виконавчої влади у сфері цвільного захисту, Служби безпеки України, Військової служби право порядку в Збройних Силах України відповідно до їхніх повноважень, встановлених законом."
 
Відхилено    
    -14- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 16 Закону України "Про пожежну безпеку" "Державна по-жежна охорона є одночасно самостійною протипожежною службою цивільної оборони, а також службою, яка в межах своєї компетенції виконує мобілізаційну роботу." викласти в такій редакції:
"Державна пожежна охорона є одночасно самостійною протипожежною службою сил цивільного захисту, а також службою, яка в межах своєї компетенції виконує мобілізаційну роботу."
Підтримуючи ідею проекту Закону про внесення змін до статті 28 Закону України "Про правові засади цивільного захисту (щодо державного нагляду за безпечним веденням робіт) №2102, прийнятого в першому читанні та необхідність зменшення кількості законів про внесення змін до одного і того ж акту, або з одного і того ж питання, пропоную об’єднати під час 2 читання тексти проектів №2637 та №2102 про внесення змін до статті 28 Закону України "Про правові засади цивільного захисту (щодо державного нагляду за безпечним веденням робіт), прийнятого в першому читанні.
Для цього частину другу статі 28 Закону України "Про правові засади цивільного захисту після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"здійснює державний нагляд за безпечним веденням робіт під час несення служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, порядок здійснення якого визначається Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим абзаци шостий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – шістнадцятим.
 
Відхилено