Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту трудових прав громадян (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту трудових прав громадян
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву проекту Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення захисту прав працівників паливно-енергетичного комплексу", оскільки запропоновані в проекті зміни стосуються захисту трудових прав лише працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу.
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту прав працівників паливно-енергетичного комплексу
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) у Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2002 р., № 14, ст. 96; 2003 р., № 5, ст. 46; 2004 р., № 6, ст. 37, № 11, ст. 140; 2005 р., № 33, ст. 430; 2006 р., № 35, ст. 295):
 
   1) у Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2002 р., № 14, ст. 96; 2003 р., № 5, ст. 46; 2004 р., № 6, ст. 37, № 11, ст. 140; 2005 р., № 33, ст. 430, № 51, ст. 551; 2006 р., № 35, ст. 295):
 
6. доповнити статтю 34 частиною такого змісту:
«Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішенням щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами.»;
 
-2- Тітенко С.М.
Словосполучення "заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами" замінити словами "заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів".
 
Враховано   статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів»;
 
7. пункт 2 глави 11 «Прикінцеві положення» після слів «цього Закону» доповнити словами «, крім виконання рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами»;
 
-3- Тітенко С.М.
Словосполучення "заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами" замінити словами "заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів".
 
Враховано   пункт 2 глави 11 «Прикінцеві положення» доповнити словами «крім виконання рішень про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів»;
 
8. 2) абзац шостий пункту 3.7 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2007 р., № 10, ст. 85; 2008 р., № 5-8, ст. 78, № 27-28, ст. 253, із змінами, внесеними Законом України від 16 грудня 2008 року № 670-VІ) після слів «Про виконавче провадження» доповнити словами «, крім виконавчих проваджень за рішеннями щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами».
 
-4- Тітенко С.М.
Словосполучення "заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами" замінити словами "заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів".
 
Враховано   2) абзац шостий пункту 3.7 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430) доповнити словами «крім рішень про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів».
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.