Кількість абзаців - 69 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 82 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984, додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
-1- Даниленко В.А.
Викласти в редакції: "1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122):
 
Враховано   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) абзац другий статті 52 викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 82 викласти в такій редакції:
 
    -2- Даниленко В.А.
Абзац другий статті 52 викласти в такій редакції: "тягне за собою накладання штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Враховано    
    -3- Даниленко В.А.
статтю 82 викласти в такій редакції: "Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення
Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення – тягне за собою накладання штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Враховано    
5. "Стаття 82. Невиконання вимог щодо поводження з відходами, під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення
 
   "Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення
 
6. Невиконання вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення –
 
   Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення –
 
7. тягне за собою накладання штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
-4- Даниленко В.А.
Статтю 152 викласти в такій редакції: "Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Враховано   тягне за собою накладання штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) статтю 152 викласти в такій редакції:
"Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –
тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
4) у частині першій статті 255:
у пункті 1:
абзац другий після цифр "151" доповнити цифрами "152";
абзац другий пункту 9 після цифр "148" доповнити цифрами "152".
 
    -5- Даниленко В.А.
Абзац 2 пункту 1 статті 255 після цифр "148, 151," доповнити цифрами "152,"
 
Враховано    
    -6- Даниленко В.А.
Абзац 2 пункту 9 статті 255 після слів "(статті 92, 148," доповнити цифрами "152,"
 
Враховано    
8. 2. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст. 242):
 
-7- Глазунов С.М.
У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
Враховано   4. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2005 р., №6, ст. 140):
25) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами" у всіх відмінках і числах замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку і числі.
 
9. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
10. Абзац третій після слова „власник" доповнити словами „позбувається, має намір або" і далі по тексту;
 
-8- Семинога А.І.
Абзац перший частини першої викласти в такій редакції: "відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворилися в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), які втратили повністю або частково свої споживчі властивості, які не мають подальшого використання в місці їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбавитися шляхом утилізації чи видалення"
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
"відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення";
в абзаці десятому слова "на/або" замінити словом "або";
 
11. доповнити статтю такими абзацами:
 
-9- Терещук С.М.
Доповнити терміном: "відходи тваринного походження – загиблі тварини, відходи, що утворюються внаслідок виготовлення продукції із тваринної сировини непридатної для споживання як людиною, так і твариною, що підлягають обов’язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, які використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив"
 
Враховано   доповнити абзацами такого змісту:
"відходи тваринного походження – загиблі тварини, відходи, що утворилися внаслідок виготовлення продукції із тваринної сировини, непридатної для споживання людиною і твариною, а також підлягають обов’язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, що використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив;
власник відходів – фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами;
 
    -10- Семинога А.І.
Доповнити абзацом: "власник відходів – фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами"
 
Враховано    
    -11- Терещук С.М.
Доповнити терміном: "власник відходів тваринного походження – особа, яка у встановленому законом порядку набула право володіти, користуватись та розпоряджатись відходами тваринного походження"
 
Відхилено    
12. "побутові відходи – відходи, що утворилися внаслідок життєдіяльності людини, відходи торгівельних підприємств, підприємств харчування та побутового обслуговування, учбових закладів і лікарень, сфери благоустрою населених пунктів та комунального обслуговування населення, а також подібні їм за походженням і властивостями відходи інших підприємств, установ і організацій;"
 
-12- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не
використовуються за місцем їх накопичення;"
 
Враховано   побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не
використовуються за місцем їх накопичення;
тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;
рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;
послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування;
 
    -13- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в такій редакції: "тверді побутові відходи – відходи, які утворюються в процесі життя і діяльності людини і накопичуються в житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення"
 
Враховано редакційно    
    -14- Кармазін Ю.А.
Доповнити новим абзацом: "рідкі побутові відходи – господарчо-побутові (від миття, прання тощо) та каналізаційні стоки (за винятком промислових) за відсутності централізованого водовідведення"
 
Враховано редакційно    
    -15- Семинога А.І.
Доповнити новим абзацом: "послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування"
 
Враховано    
    -16- Терещук С.М.
Доповнити терміном: "спеціалізоване підприємство по утилізації відходів тваринного походження – підприємство, основним видом діяльності якого є утилізація, обробка, знешкодження, обеззараження, видалення відходів тваринного походження, здійснення інших операцій з поводження з відходами з метою виготовлення продукції в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами України"
 
Враховано редакційно у статті 35-2   
    -17- Терещук С.М.
Доповнити терміном: "спеціалізований підрозділ по утилізації відходів тваринного походження – відокремлений структурний підрозділ підприємства, завданням якого є утилізація відходів тваринного походження, що виробляються на даному підприємстві і не може використовуватися для знешкодження відходів інших підприємств"
 
Враховано редакційно у статті 35-2   
13. "сортування відходів – механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів для їх утилізації, знешкодження чи видалення;"
 
   сортування відходів – механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення";
 
14. 2) статтю 2 після слів Кодексу України "Про надра" доповнити словами Закону України "Про житлово-комунальні послуги";
 
-18- Семинога А.І.
Статтю 2 доповнити словами: "Про хімічні джерела струму"
 
Враховано   2) статтю 2 після слів "Про металобрухт" доповнити словами "Про житлово-комунальні послуги", "Про хімічні джерела струму", "Про ветеринарну медицину", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";
 
    -19- Терещук С.М.
Статтю 2 після слів "Про металобрухт" доповнити словами: "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про ветеринарну медицину", "Про вилучення з обігу, переробку, знешкодження або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".
 
Враховано    
    -20- Терещук С.М.
Статтю 4 після першого абзацу доповнити словами:
"Утилізація відходів тваринного походження на території України здійснюється спеціалізованими підприємствами (підрозділами) по утилізації відходів тваринного походження і не може здійснюватися підприємствами, що виробляють продукцію тваринного походження, призначену для споживання людиною, за винятком випадків здійснення такої діяльності спеціалізованими підрозділами по утилізації відходів тваринного походження.
Всі відходи тваринного походження вироблені на території України передаються їх виробниками на підприємства по їх утилізації. Інші шляхи знищення відходів не допускаються"
 
Враховано у статті 35-2   
15. 3) статтю 5 доповнити пунктами "і)" та „ї)" такого змісту:
 
-21- Терещук С.М.
Статтю 5 після шостого абзацу – пункт "д" доповнити пунктами:
на території України може здійснюватися утилізація тільки тих відходів тваринного походження, які утворені в Україні. У випадку, якщо неможливо встановити територіальне походження відходів тваринного походження, утилізація таких відходів може здійснюватися за рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії;
правила використання продукції, отриманої від утилізації відходів тваринного походження, встановлюються органами виконавчої влади з питань аграрної політики спільно з органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;
суб’єкти у сфері поводження з відходами тваринного походження ведуть облік усіх операцій з такими відходами;
якість продукції від утилізації відходів тваринного походження повинна відповідати вимогам чинних нормативних актів щодо якості, маркування та пакування із зазначенням інформації, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору споживачем, інформації про можливі наслідки її споживання (використання).
 
Враховано у статті 35-2  3) частину другу статті 5 доповнити пунктами "і" та „ї" такого змісту:
 
16. „і) створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих відходів до їх первинного роздільного збирання;
 
   "і) створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих відходів до їх роздільного збирання;
 
17. ї) сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабюджетних джерел фінансування у сферу поводження з відходами;"
 
-22- Скубенко В.П.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Виявлення та облік безхазяйних відходів
Відходи, щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними.
Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів визначається Кабінетом Міністрів України.
З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів виявлені в установленому порядку безхазяйні відходи беруться на облік.
Для організації і управління діяльністю з виявлення та обліку безхазяйних відходів Кабінет міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування утворюють постійно діючі комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі – комісії).
Відходи, щодо яких встановлено власника, беруться на облік відповідно до вимог цього Закону.
Відходи, повернуті власнику або у державну чи комунальну власність, обліковуються за встановленою вартістю з одночасним збільшенням додаткового капіталу такої юридичної особи.
Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи, зобов'язані у п’ятиденний термін повідомити про них місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Підставами для визначення безхазяйних відходів та їх обліку можуть бути:
повідомлення власників або користувачів земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи;
заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації;
результати інспекційних перевірок територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічної служби, органів місцевого самоврядування.
Заяви (повідомлення) про факти виявлення безхазяйних відходів розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні комісії.
Комісія після отримання заяви (повідомлення) зобов'язана визначити кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров'я людини і вжити заходів для визначення власника відходів.
У разі потреби для визначення власника безхазяйних відходів та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти і експерти.
За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування для вирішення питання про подальше поводження з безхазяйними відходами.
На підставі акта комісії місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування приймають рішення про подальше поводження з відходами та в разі потреби порушують справу про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, та про відшкодування заподіяної шкоди.
 
Враховано   ї) сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабюджетних джерел фінансування у сферу поводження з відходами;"
4) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Виявлення та облік безхазяйних відходів
Відходи, щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними.
З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів виявлені безхазяйні відходи беруться на облік.
Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів визначається Кабінетом Міністрів України.
Для виявлення та обліку безхазяйних відходів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування утворюють постійно діючі комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі – комісії).
Відходи, щодо яких встановлено власника, беруться на облік відповідно до вимог цього Закону.
Відходи, повернуті юридичній особі, обліковуються за встановленою вартістю з одночасним збільшенням додаткового капіталу такої юридичної особи.
Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи, зобов'язані у п’ятиденний строк повідомити про них місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Підставами для визначення відходів безхазяйними та їх обліку можуть бути:
повідомлення власників або користувачів земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи;
звернення (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації;
результати інспекційних перевірок територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, державної санітарно-епідеміологічної служби, органів місцевого самоврядування.
Звернення (повідомлення) про факти виявлення безхазяйних відходів розглядаються на засіданні комісії.
У разі отримання звернення (повідомлення) комісія зобов'язана визначити кількість, склад, властивості, вартість відходів, рівень їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та вжити заходів для визначення власника відходів.
У разі потреби для визначення власника безхазяйних відходів та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти і експерти.
За результатами своєї роботи комісія складає акт, що передається до місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування для вирішення питання про подальше поводження з безхазяйними відходами.
На підставі акта комісії місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування приймають рішення про подальше поводження з відходами та за наявністю підстав та в межах наданих ним повноважень порушують справу про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, а також про відшкодування заподіяної шкоди";
 
18. 4) статтю 16 доповнити пунктом „е" такого змісту:
 
   5) частину першу статті 16 доповнити пунктом „е" такого змісту:
 
19. „е) участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території;"
 
   „е) участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території";
 
20. 5) статтю 17 доповнити новим пунктом т) такого змісту:
 
-23- Семинога А.І.
Статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:
"Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів."
 
Враховано   6) статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:
 
21. „т) укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів;"
 
   "Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів.";
 
22. у зв’язку з цим пункт т) вважати пунктом у);
 
-24- Глазунов С.М.
У пункті "н" частини першої слова "видачі дозволу" замінити словами "надання письмової згоди (повідомлення);
 
Враховано   7) у пункті "н" частини першої статті 18 слова "видачі дозволу" замінити словами "надання письмової згоди (повідомлення);
8) частину першу статті 19 доповнити пунктом „з" такого змісту:
"з) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів";
 
    -25- Семинога А.І.
Статтю 19 доповнити пунктом „з" такого змісту:
"з) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів";
 
Враховано    
23. 6) статтю 20 доповнити пунктом т) такого змісту:
 
-26- Семинога А.І.
Пункт ж) частини першої статтю 20 викласти в такій редакції:
"ж) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів";
 
Враховано   9) у частині першій статті 20:
пункт "ж" викласти в такій редакції:
"ж) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів";
 
24. "т) здійснення контролю за додержанням фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх невиконання, накладання адміністративних стягнень та передача матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів в разі їх невиконання."
 
-27- Кармазін Ю.А.
Абзац виключити
 
Враховано   пункт "п" викласти в такій редакції:
"п) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалівна розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи";
 
    -28- Кармазін Ю.А.
Пункт "п" частини першої статті 20 викласти в такій редакції: "здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та, у разі їхнього недодержання, накладання адміністративних стягнень і передача матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів"
 
Враховано    
25. 7) статтю 21 доповнити пунктом н) такого змісту:
 
-29- Глазунов С.М.
У пункті "й" слова "дозволу на відведення" замінити словами "згоди на розміщення";
 
Враховано   10) у частині першій статті 21:
у пункті "й" слова "дозволу на відведення" замінити словами "згоди на розміщення";
пункт "м" викласти в такій редакції:
"м) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи";
 
    -30- Кармазін Ю.А.
Пункт "м" частини першої статті 21 викласти в такій редакції: "м) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами та, у разі їхнього недодержання, накладання адміністративних стягнень і передача матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів"
 
Враховано    
26. "н) здійснення контролю за додержанням фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх невиконання, накладання адміністративних стягнень та передача матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів."
 
-31- Кармазін Ю.А.
Абзац виключити
 
Враховано   11) у частині першій статті 23:
у пункті "з" слова "видача дозволів" замінити словами "надання письмової згоди (повідомлення)";
доповнити пунктами "п" та "р" такого змісту:
"п) формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів;
р) видача дозволів на зберігання та видалення відходів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
    -32- Шаго Є.П.
До статті 23 внести такі зміни:
у пункті "з" частини першої слова "видача дозволів" замінити словами "надання письмової згоди (повідомлення)";
частину першу доповнити пунктами "п" і "р" такого змісту:
"п) формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів;
р) видача дозволів на зберігання та видалення відходів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
27. 8) статтю 24 доповнити новим пунктом є) такого змісту:
 
-33- Глазунов С.М.
До статті 24 внести такі зміни:
після пункту "е" доповнити пунктами "є" і "ж" такого змісту:
"є) погодження республіканської, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з відходами;"
 
Враховано   12) статтю 24 доповнити пунктом "е-1" такого змісту:
 
28. "є) погодження схем санітарного очищення населених пунктів;"
 
   "е-1) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з відходами";
 
29. у зв’язку з цим пункт є) вважати пунктом ж);
 
-34- Глазунов С.М.
Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері поводження з відходами
До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері поводження з відходами належить:
а) здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;
б) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з побутовими відходами;
в) нормативно-методичне забезпечення з питань поводження з побутовими відходами;
г) розроблення та затвердження державних стандартів, норм і правил у сфері поводження з побутовими відходами;
е) погодження республіканської, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з відходами;
є) встановлення за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
ж) затвердження за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища правил експлуатації та утримання об'єктів поводження з побутовими відходами;
з) інші повноваження у сфері поводження з відходами відповідно до закону.
 
Враховано   13) статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері поводження з відходами
До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері поводження з відходами належить:
а) здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;
б) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з побутовими відходами;
в) нормативно-методичне забезпечення з питань поводження з побутовими відходами;
г) розроблення та затвердження державних стандартів, норм і правил у сфері поводження з побутовими відходами;
д) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з відходами;
е) встановлення за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
є) затвердження за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища правил експлуатації та утримання об'єктів поводження з побутовими відходами;
ж) інші повноваження, передбачені законами України";
14) пункт "г" частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
"г) розроблення та впровадження системи поводження з пакувальними матеріалами і тарою; системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); системи збирання, заготівлі та утилізації зношених шин, резинотехнічних виробів та відходів резинотехнічного виробництва; системи заготівлі та утилізації непридатних до використання транспортних засобів; системи збирання та утилізації електричного та електронного обладнання";
15) пункт "и" частини першої статті 32 викласти в такій редакції:
"и) ввезення в Україну, за винятком транзитного перевезення, будь-яких відходів з метою їх зберігання чи видалення";
 
    -35- Терещук С.М.
У статті 30 перший абзац після слів "видалення відходів" доповнити словами: "інформацію про епізоотичний, епідеміологічний та екологічний стан території, на якій розташовані виробничі потужності підприємств (підрозділів), на яких проводиться утилізація відходів тваринного походження.
 
Враховано у статті 35-2   
    -36- Терещук С.М.
Статтю 30 доповнити другим абзацом, виклавши його в такій редакції: "Працівники спеціалізованих підприємств (підрозділів) по утилізації відходів тваринного походження мають право на отримання будь-якої інформації, пов’язаної з безпекою їх життя та здоров’я і шляхи їх зупинення або зменшення від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та окремих громадян"
 
Враховано у статті 35-2   
    -37- Шаго Є.П.
Пункт "г" частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
"г) розроблення та впровадження системи поводження з пакувальними матеріалами і тарою; системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); системи збирання, заготівлі та утилізації зношених шин; резинотехнічними виробами та відходами резинотехнічного виробництва, системи заготівлі та утилізації непридатних до використання транспортних засобів; системи збирання та утилізації електричного та електронного обладнання;"
 
Враховано    
    -38- Шаго Є.П.
У статтю 32 внести такі зміни:
пункт "и" частини першої викласти в такій редакції:
"и) ввезення в Україну, за винятком транзитного перевезення, будь-яких відходів з метою їх зберігання, видалення, захоронення;"
 
Враховано    
30. 9) Частину 7 статті 33 після слів "розміщення відходів" доповнити словами такого змісту:
 
-39- Скубенко В.П.
У статті 33 в частині четвертій після слів "у яких визначені" доповнити словами "види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення та" і далі за текстом;
 
Враховано   16) у статті 33:
у частині четвертій слова "обсяги відходів" замінити словами "види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення";
 
31. "в тому числі побутових," і далі за текстом;
 
-40- Скубенко В.П.
Частину дев’яту статті 34 виключити
 
Враховано   частину сьому після слів "розміщення відходів" доповнити словами "у тому числі побутових";
17) частину дев’яту статті 34 виключити;
18) доповнити статтею 34-1 такого змісту:
"Стаття 34-1. Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів
Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів надається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища протягом 60 днів до запланованої дати їх першого перевезення.
Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні письмової згоди (повідомлення) є:
недостовірність даних у документах, поданих для отримання письмової згоди (повідомлення);
подання документів, необхідних для отримання письмової згоди (повідомлення), не в повному обсязі та/або невідповідність їх встановлених законодавством вимогам;
непогодження матеріалів іншими уповноваженими органами виконавчої влади;
відсутність фінансових гарантій за завдану шкоду під час здійснення транскордонного перевезення відходів територією України залежно від виду та класу небезпеки відходів.
Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів надається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
    -41- Шаго Є.П.
Доповнити Закон статтею 341 такого змісту:
"Стаття 341. Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів
Надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища протягом 60 днів до запланованої дати їх першого перевезення.
Підставою для прийняття рішення про відмову у наданні письмової згоди (повідомлення) є:
недостовірність даних у документах, поданих для отримання письмової згоди (повідомлення);
подання документів, необхідних для отримання письмової згоди (повідомлення) в неповному обсязі та/або невідповідність їх встановлених законодавством вимогам;
непогодження матеріалів іншими зацікавленими органами виконавчої влади;
відсутність фінансових гарантій за завдану шкоду при здійсненні транскордонного переміщення відходів територією України залежно від виду та класу небезпеки відходів.
Надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
    -42- Терещук С.М.
Після частини третьої доповнити новою частиною: "Усі спеціалізовані підприємства (підрозділи) по утилізації відходів тваринного походження становить єдину організаційну систему, завданням якої є ефективне використання відходів тваринного походження для виробництва продукції з їх утилізації, недопущення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей"
 
Враховано у статті 35-2   
32. 10) доповнити Закон новою статтею 36 такого змісту:
 
   19) доповнити статтями 35-1 та 35-2 такого змісту:
 
33. "Стаття 36. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами"
 
   "Стаття 35-1. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами
 
34. З метою покращання благоустрою населених пунктів, раціонального використання вторинних ресурсів, зменшення загрози санітарному та епідемічному благополуччю населення запроваджується роздільне збирання побутових відходів.
 
-43- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних нормативів, норм, стандартів, порядків і правил."
 
Враховано   Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил.
 
35. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з Методикою організації роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-44- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів."
 
Враховано   Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
 
36. Збирання та перевезення побутових відходів в межах певної території здійснюється юридичною особою спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, яка уповноважена на це відповідним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах.
 
   Збирання та перевезення побутових відходів в межах певної території здійснюється юридичною особою спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах.
 
37. Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах при наявності дозволу відповідних органів місцевого самоврядування.
 
-45- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачається будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів."
 
Враховано   Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачається будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів.
 
38. Небезпечні відходи у складі побутових відходів повинні збиратися роздільно від інших видів побутових відходів, а також відокремлюватися на стадії сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, які здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
 
-46- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "З метою своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньодворових територій, доріг загального користування та інших об’єктів благоустрою населених пунктів і проведення масових заходів обладнуються контейнерні майданчики, урни для побутових відходів."
 
Враховано   З метою своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньодворових територій, доріг загального користування та інших об’єктів благоустрою населених пунктів і проведення масових заходів обладнуються контейнерні майданчики, урни для побутових відходів.
 
39. Під час обрання органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями схеми санітарної очистки перевага надається пропозиціям, згідно з якими передбачений більший ступінь оброблення чи утилізації побутових відходів.
 
-47- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з Методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства."
 
Враховано   Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з Методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
40. Поводження з побутовими відходами здійснюється згідно з Правилами з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
-48- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів повинні збиратися роздільно від інших видів побутових відходів."
 
Враховано   Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.
 
41. Видалення побутових відходів здійснюється шляхом термічного оброблення (спалювання) відходів або захоронення у спеціально виділених місцях (полігони, ділянки депонування брикетованих відходів тощо).
 
-49- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються роздільно від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на стадії роздільного збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, які одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами."
 
Враховано   Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
 
42. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах за наявності дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища державної санітарно-епідеміологічної служби України.
 
-50- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "Перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами."
 
Враховано   Перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами.
 
43. Забороняється термічне оброблення (спалювання) побутових відходів без попереднього сортування.";
 
-51- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "Орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах визначає виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території населеного пункту, розмір якої не може бути менший ніж житловий район - для міст та житловий квартал (житловий комплекс) - для сільських поселень."
 
Враховано редакційно   Орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах визначає виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території населеного пункту.
Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.
Під час обрання органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями схеми санітарного очищення перевага надається пропозиціям, що передбачають більший ступінь перероблення чи утилізації побутових відходів.
Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах.
Спалювання побутових відходів дозволяється лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії.
Забороняється проектування, будівництво та експлуатація полігонів побутових відходів без оснащення системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.
Стаття 35-2. Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження
Утилізація відходів тваринного походження на території України здійснюється спеціалізованими підприємствами (підрозділами) з утилізації відходів тваринного походження і не може здійснюватися підприємствами, що виробляють продукцію тваринного походження, призначену для споживання людиною, за винятком випадків здійснення такої діяльності спеціалізованими підрозділами з утилізації відходів тваринного походження.
Всі відходи тваринного походження, вироблені на території України, передаються їх виробниками на підприємства по їх утилізації.
На території України може здійснюватися утилізація тільки тих відходів тваринного походження, що утворені в Україні. У разі якщо неможливо встановити територіальне походження відходів тваринного походження, утилізація таких відходів може здійснюватися за рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії.
Правила використання продукції, отриманої від утилізації відходів тваринного походження, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
Суб’єкти у сфері поводження з відходами тваринного походження ведуть облік усіх операцій з такими відходами.
Якість продукції від утилізації відходів тваринного походження має відповідати вимогам чинних нормативних актів щодо якості, маркування та пакування із зазначенням інформації про можливі наслідки її споживання (використання).
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, державна служба ветеринарної медицини України, їх органи на місцях забезпечують уповноважені органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, громадян та їх об’єднання інформацією про розташування об’єктів поводження з відходами тваринного походження, епізоотичний, епідеміологічний та екологічний стан території, на якій розташовані виробничі потужності підприємств (підрозділів), на яких здійснюється утилізація відходів тваринного походження, їх вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.
Державний контроль і нагляд у сфері поводження з відходами тваринного походження здійснює державна служба ветеринарної медицини України, інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами";
20) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
"Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, з питань охорони здоров’я та інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади";
 
    -52- Семинога А.І.
Статтю доповнити новими абзацами: "Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.
 
Враховано    
    -53- Семинога А.І.
Під час обрання органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями схеми санітарного очищення перевага надається пропозиціям, що передбачають більший ступінь перероблення чи утилізації побутових відходів.
 
Враховано    
    -54- Семинога А.І.
Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах.
 
Враховано    
    -55- Семинога А.І.
Спалювання побутових відходів дозволяється тільки на енергетичні цілі з одержанням теплової та/або електричної енергії.
Забороняється проектування, будівництво та експлуатація полігонів побутових відходів без оснащення системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату."
 
Враховано    
    -56- Глазунов С.М.
Частину першу статті 37 викласти в редакції:"Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, з питань охорони здоров’я.";
 
Враховано    
    -57- Терещук С.М.
У абзаці третьому статті 37 після слів "природного середовища" доповнити словами "державна санітарно-епідеміологічна служба ветеринарної медицини"
 
Враховано у статті 35-2   
44. 11) статтю 38 доповнити пунктами „и)" та „і)" такого змісту:
 
   21) частину першу статті 38 доповнити пунктом "и" такого змісту:
 
45. „и) формування державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів;
 
   „и) формування державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів";
 
46. і) обсяги відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, і які не передані на утилізацію, вважаються понадлімітними;"
 
-58- Глазунов С.М.
Статтю 39 викласти в такій редакції:
"Стаття 39. Плата за розміщення відходів
За розміщення відходів із суб’єктів підприємницької діяльності стягується плата.
Розмір плати встановлюється на основі нормативів, що розраховуються на одиницю обсягу утворених відходів, залежно від рівня їх небезпеки.
Базовими нормативами збору за розміщення відходів є:
збір за розміщення відходів в межах гранично допустимих нормативів;
збір за розміщення відходів у межах установлених лімітів (тимчасово узгоджених нормативів).
Базові нормативи збору за розміщення відходів встановлюються Кабінетом Міністрів України і є єдиними на всій території України.
Для окремих регіонів встановлюються коефіцієнти до базових нормативів збору, що враховують природно-кліматичні умови, цінність природних і соціально-культурних об’єктів.
Диференційовані ставки збору визначаються шляхом множення базових нормативів плати на коефіцієнти.
Порядок встановлення диференційованих ставок збору за розміщення відходів визначається Кабінетом Міністрів України.
Збір за розміщення відходів в межах встановлених лімітів визначається шляхом множення відповідних ставок збору на різницю між лімітами і гранично допустимими обсягами розміщення відходів та підсумовування отриманих результатів.
Збір за понадлімітне розміщення відходів визначається шляхом множення відповідних ставок збору за розміщення відходів в межах встановлених лімітів на величину перевищення фактичного обсягу і множення цих сум на коефіцієнт, який дорівнює п’яти.
У разі відсутності у юридичної особи дозволу на розміщення відходів весь обсяг відходів враховується як понадлімітний. Збір за розміщення відходів в таких випадках визначається відповідно до цього Закону.
Збір за гранично допустимі обсяги розміщення відходів здійснюється за рахунок валових витрат, а за їх перевищення – за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні суб’єкта господарювання.
Кошти, отримані за розміщення відходів, розподіляються відповідно до закону.
Плата за розміщення відходів на територіях підприємств, установ та організацій – суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується"
 
Враховано   22) статтю 39 викласти в такій редакції:
"Стаття 39. Плата за розміщення відходів
За розміщення відходів із суб’єктів підприємницької діяльності стягується плата.
Розмір плати встановлюється на основі нормативів, що розраховуються на одиницю обсягу утворених відходів залежно від рівня їх небезпеки, кількості попередньо накопичених відходів, ступеню безпеки спеціально відведених місць чи об’єктів та цінності території, на якій вони розміщені.
Базовими нормативами плати за розміщення відходів є:
плата за розміщення відходів в межах гранично допустимих нормативів;
плата за розміщення відходів у межах установлених лімітів (тимчасово узгоджених нормативів).
Обсяги відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія і які не передані на утилізацію, вважаються понадлімітними.
Базові нормативи плати за розміщення відходів встановлюються Кабінетом Міністрів України і є єдиними на всій території України.
Для окремих регіонів встановлюються коефіцієнти до базових нормативів плати за розміщення відходів, що враховують природно-кліматичні умови, цінність природних і соціально-культурних об’єктів.
Диференційовані ставки плати за розміщення відходів визначаються шляхом множення базових нормативів плати на коефіцієнти.
Порядок встановлення диференційованих ставок плати за розміщення відходів визначається Кабінетом Міністрів України.
Плата за розміщення відходів в межах встановлених лімітів визначається шляхом множення відповідних ставок збору на різницю між лімітами і гранично допустимими обсягами розміщення відходів та підсумовування отриманих результатів.
Плата за понадлімітне розміщення відходів визначається шляхом множення відповідних ставок плати за розміщення відходів в межах встановлених лімітів на величину перевищення фактичного обсягу і множення цих сум на коефіцієнт, який дорівнює п’яти.
У разі відсутності у суб’єкта підприємницької діяльності дозволу на розміщення відходів весь обсяг відходів враховується як понадлімітний. Плата за розміщення відходів в таких випадках визначається відповідно до цього Закону.
Плата за гранично допустимі обсяги розміщення відходів здійснюється за рахунок валових витрат, а за їх перевищення – за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні суб’єкта господарювання.
Кошти, отримані за розміщення відходів, розподіляються відповідно до закону.
Плата за розміщення відходів на територіях підприємств, установ та організацій – суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не стягується";
 
47. 12) у статті 41:
 
      
48. у назві та першому реченні слова „щодо утилізації відходів та зменшення їх утворення" замінити словами „у сфері поводження з відходами";
 
-59- Терещук С.М.
У абзаці першому статті 41 після слів "утилізації відходів" доповнити словами "та відходів тваринного походження"
 
Відхилено   23) у назві та першому реченні статті 41 слова "щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення" замінити словами "у сфері поводження з відходами";
24) частину першу статті 42 доповнити пунктом "н" такого змісту:
"н) порушення встановлених квот на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини та строків їх перевезення";
 
    -60- Скубенко В.П.
У частині першій статті 42 внести такі зміни:
доповнити частину пунктом "н" такого змісту:
"н" порушення встановлених квот на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини та строків їх перевезення;
 
Враховано    
    -61- Терещук С.М.
У абзаці першому статті 42 після слів "законодавства про відходи" доповнити словами "та відходів тваринного походження"
 
Відхилено    
    -62- Терещук С.М.
У статті 42 після пункту "б" доповнити новими пунктами:
"б-1) самовільне здійснення утилізації відходів тваринного походження на підприємствах, які не є спеціалізованими підприємствами по утилізації відходів тваринного походження або не мають відповідних спеціалізованих підрозділів по утилізації даних
б-2) утилізацію відходів тваринного походження на території України, вироблених не в Україні (крім випадків здійснення утилізації за рішенням надзвичайної епізоотичної комісії)".відходів;
 
Відхилено    
49. 3. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 20-21, ст. 190; 2003, № 24, ст. 159; 2004, № 15, ст. 228):
 
   5. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2004 р., № 15, ст. 228):
 
50. 1) статтю 20 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   1) статтю 20 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
51. „5) розробляє схеми санітарного очищення в межах адміністративно-територіальної одиниці та організує роздільне збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини;"
 
-63- Скубенко В.П.
Абзац викласти в редакції: "розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та організовує окреме збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини"
 
Враховано   „5) розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та організовує окреме збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини";
 
52. 2) статтю 21 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
   2) статтю 21 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
53. "10) здійснює відповідно до законодавства про відходи повноваження у сфері поводження з відходами, в тому числі контроль за додержанням фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх недодержання, накладання адміністративних стягнень відповідно до законодавства."
 
-64- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в такій редакції: "10) здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища та, у разі їхнього недодержання, накладання адміністративних стягнень і передача матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів;"
 
Враховано   "10) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища та розглядає справи про адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи".
 
54. 4. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст. 170; 1998, № 48, ст. 292; 1999, № 41, ст. 373; 2001, № 9, ст. 39, № 32, ст. 172, № 49, ст. 259; 2003, № 4, ст. 31; № 45, ст. 360; 2004, № 15, ст. 228; № 19, ст. 259, № 23, ст. 323; 2005, № 7-8, ст. 162, № 17, № 18-19, ст. 267, № 21, ст. 303, № 49, ст. 519; 2006, № 9, № 10-11, ст. 96; 2006, № 16, ст. 133):
 
-65- Скубенко В.П.
У частині першій пункт 38 після слів "нових об’єктів" доповнити словами "в тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів";
 
Немає висновку   3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 26:
пункт 38 після слів "нових об’єктів" доповнити словами "у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів";
 
55. 1) статтю 26 доповнити пунктом 54 такого змісту:
 
-66- Шаго Є.П.
Статтю 26 доповнити новим пунктом 54: "54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства"
 
Враховано   доповнити пунктами 54 та 55 такого змісту:
"54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
 
56. "54) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють в межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;"
 
   55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами";
 
57. 2) пункт "а" статті 30 доповнити підпунктом 14 такого змісту:
 
   2) у частині першій статті 30:
пункт "а" доповнити підпунктами 15 та 16 такого змісту:
 
58. „14) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;
 
-67- Семинога А.І.
Пункт "а" статті 30 доповнити підпунктом 15 такого змісту:
"15) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;"
 
Враховано   „15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;
16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів";
 
59. 3) пункт "б" статті 33 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
 
-68- Семинога А.І.
У пункті "б" частини першої статті 33 пункт 7 викласти в такій редакції:
7) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;
 
Враховано   3) у частині першій статті 33:
підпункт 7 пункту "б" замінити двома підпунктами такого змісту:
"7) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;
7-1) здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами";
 
    -69- Семинога А.І.
Доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
7-1) здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
 
Враховано    
60. 12) здійснення контролю за додержанням фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх недодержання, накладання адміністративних стягнень відповідно до законодавства.
 
-70- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в такій редакції: "12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та, у разі їхнього недодержання, накладання адміністративних стягнень і передача матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів;"
 
Враховано   доповнити підпунктом 12 такого змісту:
"12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи".
 
61. 5. Статтю 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 4, ст. 20) доповнити пунктом 30) такого змісту:
 
   2. Пункт 26 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 434) викласти в такій редакції:
 
62. "30) контролювати додержання фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх недодержання, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів."
 
-71- Кармазін Ю.А.
Абзац виключити
 
Враховано   "26) забезпечувати в межах своїх повноважень додержання вимог закону, виконання та контроль рішень сільських, селищних, міських рад з питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин в домашніх умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті вулиць, прибудинкових територій і дворів у містах та інших населених пунктах".
 
    -72- Кармазін Ю.А.
Пункт 26 статті 10 викласти в такій редакції: "26) забезпечувати в межах своїх повноважень додержання вимог закону, виконання та контроль рішень сільських, селищних, міських рад із питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин в домашніх умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті вулиць, прибудинкових територій і дворів у містах та інших населених пунктах;"
 
Враховано    
63. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
64. 1. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, крім абзацу другого підпункту 3 пункту 2, абзаців третього, четвертого та сьомого підпункту 10 пункту 2, підпункту 1 пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2009 року.
 
-73- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року."
 
Немає висновку   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
65. 2. Кабінету Міністрів у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
66. 1) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
67. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
68. 3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.