Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких кодексів України (щодо спільної власності на землю) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких кодексів
 
   Про внесення змін до Земельного та Сімейного кодексів України щодо спільної власності на землю
 
3. України (щодо спільної власності на землю)
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до кодексів України такі зміни:
 
   І. Внести такі зміни до Земельного та Сімейного кодексів України:
 
6. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
7. частину другу статті 86 викласти у такій редакції:
 
   1) частину другу статті 86 викласти в такій редакції:
 
8. "2. Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни, юридичні особи, держава, територіальні громади.";
 
-1- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 86 викласти в новій редакції: "Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни України, юридичні особи-резиденти України, які належать громадянам України, що не мають подвійного громадянства, держав, територіальні громади.
 
Відхилено   "2. Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни, юридичні особи, держава, територіальні громади";
 
9. у статті 88:
 
-2- Писаренко В.В.
В частині першій статті 88 виключити слова "згідно з договором"
 
Відхилено   2). частини другу та шосту статті 88 викласти в такій редакції:
 
10. у частині другій слова "і посвідчується нотаріально" виключити;
 
-3- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 88 викласти в такій редакції: "Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається в письмовій формі і посвідчується нотаріально."
 
Враховано редакційно   "2. Договір про відчуження частки у спільній частковій власності на земельну ділянку укладається у письмовій формі та посвідчується нотаріально";
 
    -4- Баранов В.О.
Сербін Ю.С.
Попов О.П.
Абзац п’ятий пункту 1 підпункту 1 виключити.
 
Враховано редакційно    
    -5- Семинога А.І.
У пункті 1 частини 1 абзац 4 та 5 виключити.
 
Враховано редакційно    
    -6- Писаренко В.В.
Частину другу статті 88 Кодексу викласти у такій редакції:
"Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування земельною ділянкою, що є їхньою спільною частковою власністю. Якщо договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільною земельною ділянкою відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності посвідчений нотаріально, він є обов’язковим і для особи, яка придбає згодом частку в праві спільної часткової власності на це майно".
 
Враховано редакційно    
11. частину шосту викласти у такій редакції:
 
      
12. "6. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності на земельну ділянку співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу з урахуванням її ринкової вартості, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.";
 
-7- Круць М.Ф.
У частині шостій статті 88 слова "з урахуванням її ринкової власності" вилучити.
 
Враховано   "6. У разі продажу частки у спільній частковій власності на земельну ділянку співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім продажу на земельних торгах";
 
    -8- Круць М.Ф.
У частині шостій статті 88 слова "публічних торгів"замінити на слова "земельних торгів".
 
Враховано    
    -9- Писаренко В.В.
Частину шосту статі 88 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -10- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 88 викласти у новій редакції: "У разі продажу частки у праві спільної часткової власності на земельну ділянку співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів."
 
Враховано редакційно    
    -11- Баранов В.О.
Сербін Ю.С.
Попов О.П.
Абзац шостий і сьомий пункту 1 підпункту 1статті 88 виключити.
 
Відхилено    
    -12- Семинога А.І.
В абзаці 7 пункту 1 частини 1 слово "публічних" замінити словом "земельних"
 
Враховано    
13. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
      
14. "7. Поділ земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється співвласниками за нотаріально посвідченим договором.
 
-13- Баранов В.О.
Сербін Ю.С.
Попов О.П.
Абзац дев’ятий, десятий і одинадцятий статті 88 викласти в такій редакції:
"7. Поділ земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється на підставі нотаріального посвідченого договору або рішення суду, за технічною документацією із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку при поділі земельних ділянок. Поділ земельної ділянки під будівлею (спорудою), що перебуває у спільній власності, не допускається.
Виділення в натурі частки співвласника земельної ділянки здійснюється на підставі нотаріально посвідченого договору або рішення суду, крім випадку, визначеного абзацом третім частини сьомої цієї статті.
Виділення в натурі частки земельної ділянки, на якій розташована будівля (споруда), що перебуває у спільній власності, не допускається."
Пункт 1 підпункту 1 після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"8. Зміни в розмірі часток будівель (споруд), розташованих на земельній ділянці спільної часткової власності, що сталися у зв’язку із додатковим будівництвом, у тому числі прибудовою, надбудовою чи перебудовою існуючих будівель (споруд), не тягнуть за собою змін часток у спільній власності на земельну ділянку та установленого порядку її використання і розпорядження.
Встановлений договором або судом порядок використання і розпорядження земельною ділянкою спільної часткової власності є обов’язковим для особи, яка згодом набула частку в спільній власності на будівлю споруду."
 
Відхилено      
    -14- Писаренко В.В.
Частину 7 статі 88 виключити.
 
Враховано    
15. Поділ земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, на якій розташовано будівлю (споруду), що перебуває у спільній власності співвласників земельної ділянки, здійснюється згідно з технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 
      
16. Виділення в натурі частки із спільної часткової власності на земельну ділянку, на якій розташовано будівлю (споруду), що перебуває у спільній власності співвласників земельної ділянки, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) після виділення в натурі відповідної частки будівлі (споруди).";
 
      
17. пункт "а" частини другої статті 89 після слова "подружжя" доповнити словами ", крім земельних ділянок, набутих нею (ним) у власність внаслідок їх безоплатної приватизації, якщо вона (він) є одночасно власником розташованої на ній будівлі (споруди), яка є її (його) особистою приватною власністю згідно із Сімейним кодексом України";
 
-15- Баранов В.О.
Сербін Ю.С.
Попов О.П.
Пункт "а" частини другої статті 89 після слова "подружжя" доповнити словами "крім земельних ділянок, які згідно із Сімейним кодексом України є особистою приватною власністю чоловіка або дружини."
 
Враховано редакційно   3) пункт "а" частини другої статті 89 викласти в такій редакції:
"а) подружжя, крім земельних ділянок, набутих нею/ним у власність внаслідок їх безоплатної приватизації відповідно до закону";
4). абзац другий пункту 6 розділу Х Перехідні положення викласти в такій редакції:
"Громадяни України та юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, яким належить право постійного користування земельними ділянками державної власності, набуте ними до набрання чинності цим Кодексом, зберігають це право. Таке право зберігається також у разі реорганізації цих юридичних осіб за їх правонаступниками".
 
    -16- Писаренко В.В.
Пункт "а" частини 2 другої статті 89 викласти у наступній редакції:
"а) подружжя, крім земельних ділянок, набутих нею, ним у власність внаслідок їх безоплатної приватизації."
 
Враховано    
    -17- Баранов В.О.
Сербін Ю.С.
Попов О.П.
Статтю 89 доповнити частиною шостою такого змісту: "Поділ земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, або виділення з неї частки, здійснюється у випадках та порядку, передбаченому частиною сьомою статті 88 цього ж Кодексу"
 
Відхилено    
    -18- Слаута В.А.
Смітюх Г.Є.
Сігал Є.Я.
Доповнити ст.92 Земельного кодексу України пунктом 3 наступного змісту:
„3. Право постійного користування зберігається у юридичних осіб сільськогосподарських товаровиробників незалежно від форми власності, набуте ними до набрання чинності цим Земельним кодексом України, та переходить до їх правонаступників, утворених в результаті реорганізації цих осіб, для потреб, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, продуктів (товарів) або їх переробки."
 
Враховано редакційно    
    -19- Сігал Є.Я.
Присяжнюк М.В.
Абзац 2 пункту 6 розділу Х "Перехідні положення викласти в такій редакції:
"Юридичні особи, яким належить право постійного користування земельними ділянками, набуте ними до набрання чинності цим Земельним кодексом України, та їх правонаступники, утворені в результаті реорганізації цих осіб, крім релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій, зберігають це право до законодавчого врегулювання питань його переоформлення."
 
Враховано редакційно    
    -20- Бевзенко В.Ф.
Абзац 2 пункту 6 розділу Х "Перехідні положення викласти в такій редакції:
"Громадяни а також юридичні особи, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, яким належить право постійного користування земельними ділянками державної власності, набуте ними до набрання чинності цим Кодексом зберігають це право. Таке право зберігається також у разі реорганізації цих юридичних осіб за їх правонаступниками."
 
Враховано    
18. 2) частину першу статті 57 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135; 2007 р., № 10, ст. 87) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
   2. Частину першу статті 57 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135; 2007 р., № 10, ст. 87) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
19. "4) земельна ділянка, набута нею (ним) у власність внаслідок безоплатної приватизації, якщо вона (він) є одночасно власником розташованої на ній будівлі (споруди), яка є її (його) особистою приватною власністю згідно з цією статтею. ".
 
-21- Баранов В.О.
Сербін Ю.С.
Попов О.П.
Частину першу статті 57 Сімейного кодексу України доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) земельна ділянка, набута нею, ним у власність, внаслідок безоплатної приватизації, якщо вона, він є одночасно власником розташованої на ній будівлі (споруди), набутої нею ним у особисту приватну власність, у випадках передбачених пунктами абзацами першими-третім частини першої цієї статті.
 
Відхилено   "4) земельна ділянка, набута нею /ним у власність внаслідок безоплатної приватизації".
 
    -22- Писаренко В.В.
Пункт 4 статті частини 1 статі 57 викласти в такій редакції: "4)майно набуте, нею ним за час шлюбу в результаті використання права на безоплатну приватизацію."
 
Враховано частково    
20. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.