Кількість абзаців - 72 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та використання його результатів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та використання його результатів
 
-1- Полохало В.І.
У назві проекту закону виправити термінологічні розбіжності. В одному випадку в ній вживається словосполучення "зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти", а іншому – "зовнішнє оцінювання знань".
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти".
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти
 
1.

 
-2- Полохало В.І.
Згідно з вимогами нормопроектної техніки змінити нумерацію послідовності законодавчих актів, до яких вносяться зміни.
 
Враховано      
2. Верховна Рада України постановляє: внести зміни до таких законів України:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. V. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
      
4. 1. У частині другій статті 112 після номера статті 327 додати «330-1»
 
-3- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України виключити цифри "330-1";
Частину третю статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "330" доповнити цифрами "330-1".
 
Враховано   1. Частину третю статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "330" доповнити цифрами "330-1".
 
5. VІ. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:
 
   2. У статті 212-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. Статтю 212-5 викласти в редакції:
 
      
7. "Стаття 212-5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.
 
      
8. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яке призвело до розголошення такої інформації,-
 
-4- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 212-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів "розголошення такої інформації," записати "якщо за це порушення не передбачено кримінальної відповідальності".
 
Відхилено      
9. тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових чи службових осіб - від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-5- Полохало В.І.
В абзаці другому частини першої слова "чи службових осіб" зняти, оскільки у Кодексі України про адміністративні правопорушення таке словосполучення не використовується, а використовується лише термін "посадові особи".
Відповідно до вимог законотворчої нормо правової техніки в статті 212-5 Кодексу про адміністративні правопорушення в абзаці другому частини першої слова "від одного до двох" замінити словами "від десяти до двадцяти", слова від трьох до восьми" - словами "від тридцяти до п’ятдесяти".
 
Враховано   в абзаці другому частини першої слова "від одного до двох" замінити словами "від десяти до двадцяти", а слова "від трьох до восьми" - словами "від тридцяти до п’ятдесяти";
 
10. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
      
11. тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових чи службових осіб - від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
-6- Полохало В.І.
В абзаці другому частини першої слова "чи службових осіб" зняти, оскільки у Кодексі України про адміністративні правопорушення таке словосполучення не використовується, а використовується лише термін "посадові особи".
В абзаці другому частини другої слова "від двох до семи" замінити словами "від тридцяти до п’ятдесяти", а слова "від восьми до тридцяти" - словами "від восьмидесяти до ста".
 
Враховано   в абзаці другому частини другої слова "від двох до семи" замінити словами "від тридцяти до п’ятдесяти", а слова "від восьми до тридцяти" - словами "від вісімдесяти до ста".
 
12. ІV. У Кримінальному кодексі України:
 
   3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
13. Статтю 183 викласти в редакції:
 
   1) статтю 183 викласти в такій редакції:
 
14. "Стаття 183. Порушення права на отримання освіти.
1). Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності
- карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   "Стаття 183. Порушення права на
отримання освіти
1. Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності –
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
15. 2). Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах
- карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   2. Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах –
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
16. 3). Незаконне перешкоджання особі в проходженні державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань до вищих навчальних закладів, якщо це перешкодило здійсненню права особи на здобуття освіти,
- карається штрафом до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 
-7- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 183 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції:
"Незаконне перешкоджання особі в проходженні зовнішнього незалежного оцінювання шляхом відмови в розгляді заяви про реєстрацію для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, відмови в оформленні документів, необхідних для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, або їх викрадення, приховування, знищення, відмови в прийнятті апеляції на результати зовнішнього незалежного оцінювання, відмови у видачі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, –
карається штрафом від п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот годин, або обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років".
 
Враховано   3. Незаконне перешкоджання особі у проходженні зовнішнього незалежного оцінювання шляхом відмови в розгляді заяви про реєстрацію для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, відмови в оформленні документів, необхідних для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, або їх викрадення, приховування, знищення, відмови в прийнятті апеляції на результати зовнішнього незалежного оцінювання, відмови у видачі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання –
карається штрафом від п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 
17. 4). Умисне порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, якщо це завдало істотної шкоди інтересам держави, або перешкодило здійсненню права особи на отримання освіти, або спричинило істотне спотворення його результатів,
- карається штрафом від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 
-8- Полохало В.І.
У частині четвертій дати повну назву нормативно-правових актів, якими визначено порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а саме: "Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти", а також вилучити слова "або перешкодило здійсненню права особи на отримання освіти".
 
Враховано   4. Умисне порушення Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, якщо це завдало істотної шкоди інтересам держави або спричинило істотне спотворення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, –
карається штрафом від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 
18. 5). Підробка документа про освіту, а так само використання завідомо підробленого документа про освіту,
- карається штрафом до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 
-9- Полохало В.І.
Частини п`яту виключити, оскільки вказані діяння охоплюються складом злочину, передбаченого статтею 358 КК України. Зокрема, відповідальність за підробку документу встановлена частиною першою, а за використання завідомо підробленого документа – частиною третьою цієї статті.
 
Враховано      
19. 6). Діяння, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища,
- карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 
-10- Полохало В.І.
Частину шосту виключити, оскільки частинами першою та другою статтею 358 КК України така відповідальність вже встановлена.
 
Немає висновку      
20. Примітка. Істотна шкода для потреб застосування цій статті визначається відповідно до примітки 3 до статті 364 цього Кодексу. Істотне спотворення результатів зовнішнього незалежного оцінювання означає таку міру впливу, що забезпечила підвищення (заниження) оцінки однієї особи з предмета більш як на двадцять відсотків за однією зі шкал, за якими проводиться оцінювання.
 
-11- Ключковський Ю.Б.
У примітці до статті 183 Кримінального кодексу України слова "що забезпечила" замінити словами "яка забезпечила".
 
Враховано   Примітка. Істотна шкода для потреб застосування цієї статті визначається відповідно до примітки 3 до статті 364 цього Кодексу. Істотне спотворення результатів зовнішнього незалежного оцінювання означає таку міру впливу, яка забезпечила підвищення (заниження) оцінки однієї особи з предмета більш як на двадцять відсотків за однією із шкал, за якими проводиться оцінювання";
 
21. 2. Доповнити Кримінальний кодекс статтею 330-1:
 
   2) доповнити статтею 330-1 такого змісту:
 
22. "Стаття 330-1. Умисне розголошення конфіденційної інформації.
 
   "Стаття 330-1. Умисне розголошення конфіденційної інформації
 
23. 1). Умисне розголошення конфіденційної інформації, яка є власністю держави, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,
- карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
-12- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 330-1 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції: "Умисне розголошення конфіденційної інформації, яка є власністю держави і конфіденційний статус якої визначено законом, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".
 
Враховано   1. Умисне розголошення конфіденційної інформації, яка є власністю держави і конфіденційний статус якої визначено законом, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам або інтересам юридичних осіб, –
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
24. 2). Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища,
- караються штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років"
 
   2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища,
-
карається штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років".
 
25. І. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 34, ст. 451; 1996, № 21, ст. 84; 1998, № 48, ст. 294; 2004, № 8, ст. 67):
 
   4. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 1998 р., № 48, ст. 294; 2004 р., № 8, ст. 67):
 
26. 2. У частині першій статті 12:
 
   1) у частині першій статті 12:
 
27. 1) абзац перший виключити;
 
   абзац перший виключити;
 
28. Міністерство освіти України:
бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти;
встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;
 
-13- Полохало В.І.
Залишити чинну редакцію абзацу третього статті 12 Закону України "Про освіту".
Абзац четвертий викласти в такій редакції: "спільно з Національною академією наук України та Академією педагогічних наук України розробляє і затверджує державні стандарти освіти з кожного навчального предмета;".
 
Враховано   абзац четвертий викласти в такій редакції:
"спільно з Національною академією наук України та Академією педагогічних наук України розробляє і затверджує державні стандарти освіти з кожного навчального предмета";
 
    -14- Самойлик К.С.
Абзац четвертий частини 1 статті 12 записати в редакції: "розробляє разом з Національною академією наук України та Академією педагогічних наук України Державні стандарти загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти, що затверджуються Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково    
    -15- Ківалов С.В.
В абзаці слово "встановлює" замінити словами "визначає диференційований" і далі за текстом.
 
Відхилено    
29. 2) доповнити абзацами четвертим-восьмим у такій редакції:
 
-16- Полохало В.І.
Записати в редакції: "після абзацу четвертого доповнити шістьма новими абзацами такого змісту" і далі за текстом.
 
Відхилено   після абзацу четвертого доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:
 
30. встановлює перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє незалежне оцінювання);
 
-17- Самойлик К.С.
Абзаци четвертий (встановлює перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє незалежне оцінювання);), шостий (затверджує Правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання;) та дев’ятий (встановлює порядок формування та використання банків завдань для зовнішнього незалежного оцінювання.) статті 12 Закону України "Про освіту", вилучити, додавши замість них абзац: "розробляє Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання рівня здібностей і знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти (далі – зовнішнє незалежне оцінювання), що затверджується Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено   "встановлює перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє незалежне оцінювання);
 
    -18- Оробець Л.Ю.
У абзаці четвертому пункту 1 статті 12 Закону України "Про освіту" замість слів: "оцінювання знань осіб" записати: "оцінювання знань, умінь і здібностей осіб".
 
Враховано частково    
31. затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до навчальних програм повної загальної середньої освіти, затверджених відповідно до закону;
 
-19- Самойлик К.С.
У абзаці п`ятому пункті 1 статті 12 Закону України "Про освіту" перед словами "затверджених відповідно до закону", записати: "розроблених відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти".
 
Враховано   затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до навчальних програм повної загальної середньої освіти, розроблених відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та затверджених відповідно до закону;
 
32. затверджує Правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання; затверджує форму сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 
-20- Самойлик К.С.
Абзац шостий вилучити.
 
Відхилено   затверджує Правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти і форму сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
забезпечує організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 
    -21- Полохало В.І.
В частині десятій після слів "Правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання" додати слова "навчальних досягнень випускників навчальних закладів загальної середньої освіти" і далі за текстом.
 
Враховано    
    -22- Полохало В.І.
Частину першу статті 12 Закону України "Про освіту" доповнити окремим абзацом: "забезпечує організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання".
 
Враховано    
33. здійснює контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;
 
-23- Полохало В.І.
Після слів "зовнішнього незалежного оцінювання" додати слова "відповідно до закону".
 
Немає висновку   здійснює контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до закону;
 
34. встановлює порядок формування та використання банків завдань для зовнішнього незалежного оцінювання.
 
-24- Самойлик К.С.
Абзац дев`ятий вилучити.
 
Відхилено   встановлює порядок формування та використання банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання".
У зв`язку з цим абзаци п`ятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-двадцять третім;
 
35. 3) абзац десятий після слова "розробляє" доповнити словами "та затверджує".
 
-25- Самойлик К.С.
У абзаці 15 пункту 1 статті 12 Закону України "Про освіту" замість слів "розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів;" записати: "розробляє проекти типових Правил (умов) прийому на навчання до навчальних закладів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України;". Абзац перенести, розмістивши його на четвертому місці – до початку формулювань норм, пов’язаних з врегулюванням зовнішнього незалежного оцінювання, встановивши в Прикінцевих положеннях його термін дії з 1 вересня 2009 року.
 
Відхилено   абзац шістнадцятий після слова "розробляє" доповнити словами "та затверджує";
 
36. 3. Абзац четвертий частини третьої статті 42 викласти в такій редакції:
 
   2) абзаци четвертий і п’ятий частини третьої статті 42 викласти в такій редакції:
 
37. "Прийом осіб до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі відповідно до здібностей і рівня їх знань, що визначається на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, яке передбачене умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, з урахуванням середнього балу документу державного зразка про повну загальну середню освіту".
 
-26- Оробець Л.Ю.
В абзаці четвертому частини третьої статті 42 Закону України "Про освіту" слова "осіб", "відповідно до здібностей і рівня їх знань" замінити словами "громадян", "відповідно до їх знань, умінь та здібностей".
 
Враховано частково   "Прийом осіб до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування навчального закладу, рівня акредитації та джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі відповідно до рівня їхніх знань та умінь, визначених на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, та їхніх здібностей у випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала документа державного зразка про повну загальну середню освіту.
 
    -27- Ківалов С.В.
Запропоновану проектом Закону України редакцію абзацу четвертого частини третьої статті 42 Закону України "Про освіту" викласти в такій редакції: "прийом осіб до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності навчального закладу на навчання за кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів або за пільговими державними кредитами здійснюється на конкурсній основі відповідно до здібностей і рівня їх знань, що визначається на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, яке передбачене умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів з урахуванням середнього балу документу державного зразка про повну загальну середню освіту та результатів вступного випробування, що встановлюються вищими навчальними закладами з профільного предмету, якщо він не включений до переліку навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання знань осіб.
Прийом до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється без врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання".
 
Відхилено    
    -28- Ключковський Ю.Б.
У абзаці четвертому частини 3 статті 42 Закону України "Про освіту" слова "відповідно до здібностей і рівня їх знань, що визначається на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, яке передбачене умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів з урахуванням середнього балу документу державного зразка про повну загальну середню освіту" замінити словами: "відповідно до рівня їх знань, визначеного на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, та їхніх здібностей у випадках, передбачених умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, з урахуванням середнього бала документа державного зразка про повну загальну середню освіту".
 
Враховано частково    
38. Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості та законності при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.
 
-29- Ключковський Ю.Б.
У абзаці п’ятому частини 3 статті 42 Закону України "Про освіту" замість слів "соціальної справедливості та законності" записати: "законності та справедливості".
 
Враховано   Контроль за дотриманням законності та справедливості при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом";
 
    -30- Полохало В.І.
Абзац п`ятий частини третьої викласти в такій редакції: "Контроль за дотриманням законності та справедливості при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом";
 
Враховано    
39. 1. У тексті Закону слова "Міністерство освіти України" у відповідних відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки" у відповідних відмінках; слова "міністерства і відомства" у відповідних відмінках замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади" у відповідних відмінках.
 
-31- Полохало В.І.
Абзац викласти в редакції "3) У тексті Закону слова "Міністерство освіти України", "міністерства і відомства" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки", "інші центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку", розмістивши абзац наприкінці статті і змінивши нумерацію абзаців.
 
Враховано   3) у тексті Закону слова "Міністерство освіти України" та "міністерства і відомства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти і науки" та "інші центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку.
 
40. ІІ. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 28, ст. 230):
 
   5. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):
 
41. 2. У частині другій статті 34:
 
   1) у статті 34:
Назву викласти в такій редакції: "Стаття 34 Атестація та оцінювання знань та умінь учнів (вихованців)";
2) частину другу статті 34 викласти в такій редакції:
 
42. частину другу викласти в такій редакції:
"зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад".
 
-32- Полохало В.І.
Назву статті 34 викласти в такій редакції: "Атестація та оцінювання знань та умінь учнів (вихованців).
У частині другій статті 34 після слова "знань" додати слова "та умінь".
 
Враховано   "Поточне та підсумкове оцінювання знань та умінь учнів і вибір їх форм, змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад";
 
    -33- Ключковський Ю.Б.
У абзаці другому частини 2 статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" замість слів: "оцінювання знань учнів та" записати: "оцінювання знань, вмінь та навиків учнів, вибір їх форм".
 
Враховано частково    
    -34- Оробець Л.Ю.
1) У абзаці другому частини 2 статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" вилучити слова "зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти", 2) а замість слів: "оцінювання знань учнів та вибір їх форм" записати: "оцінювання знань, умінь учнів, вибір їх форм".
 
Враховано    
43. 3. У частині першій статті 37:
 
   2) у частині першій статті 37:
 
44. 1) абзац перший виключити;
 
   абзац перший виключити;
 
45. 2) абзац восьмий після слів "загальної середньої освіти" доповнити словами "затверджує навчальні програми загальної середньої освіти";
 
-35- Самойлик К.С.
У абзаці дев`ятому пункту 1 статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту" після слів "затверджує навчальні програми загальної середньої освіти" записати: ", розроблених відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;".
 
Враховано   абзац дев`ятий викласти в такій редакції:
"організує відповідно до закону нормативно-правове, навчально-методичне та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти, затверджує навчальні програми загальної середньої освіти, розроблені відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти";
 
    -36- Полохало В.І.
Абзац дев’ятий частини першої статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту" викласти в такій редакції: "організує нормативно-правове, навчально-методичне та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти, затверджує навчальні програми загальної середньої освіти".
 
Враховано    
46. 3) після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
"визначає перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання знань осіб, які бажають здобути вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти;
установлює порядок формування та використання банків завдань для зовнішнього незалежного оцінювання".
 
-37- Самойлик К.С.
Замість абзацу десятого пункту 1 статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту" записати: "розробляє Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання рівня здібностей і знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти (далі – зовнішнє незалежне оцінювання), що затверджується Кабінетом Міністрів України;
здійснює контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;".
 
Враховано частково   після абзацу дев’ятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"встановлює перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє незалежне оцінювання), затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та затверджені відповідно до закону;
установлює порядок формування та використання банків завдань зовнішнього незалежного оцінювання;
здійснює контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до цього Закону".
У зв’язку з цим абзаци десятий-двадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-двадцять третім;
 
    -38- Оробець Л.Ю.
В абзаці десятому пункту 1 статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту" замість слів "зовнішнього незалежного оцінювання знань осіб" записати "зовнішнього незалежного оцінювання знань, умінь та здібностей осіб".
 
Враховано    
    -39- Полохало В.І.
Абзац десятий частини першої статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту" викласти в такій редакції: "Встановлює перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної освіти (далі зовнішнє незалежне оцінювання), затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та затверджених відповідно до закону", що відповідатиме доповненням до статті 12 Закону України "Про освіту".
Додати абзац: "У зв’язку з цим абзаци десятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-двадцять першим;"
 
Враховано    
    -40- Ківалов С.В.
В абзаці дев`ятому частини першої статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту" після слів "визначає" додати слово "диференційований".
 
Відхилено    
47. 1. У тексті закону слова "Міністерство освіти України" у відповідних відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти" у відповідному відмінку.
 
-41- Ківалов С.В.
У тексті запропонованого проектом Закону України (реєстр. №4241) (частина перша статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту") слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти" доповнити словами "і науки" у відповідному відмінку.
 
Враховано   3) у тексті Закону слова "Міністерство освіти України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки" у відповідному відмінку.
 
48. ІІІ. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 20, ст. 134):
 
   6. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134 із наступними змінами):
 
49. 1. Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"зовнішнє незалежне оцінювання – система об`єктивного оцінювання рівня здібностей і знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти, за єдиними вимогами і програмами з метою забезпечення конкурсного відбору для прийому на навчання до вищих навчальних закладів, незалежно від форми їх власності та джерел оплати за навчання".
 
-42- Ключковський Ю.Б.
Після абзацу шостого статті 1 Закону України "Про вищу освіту" додати абзаци:
"сертифікаційна робота – виконані особою на спеціальному бланку завдання зовнішнього незалежного оцінювання;"
"сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання – документ, який засвідчує результати проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання;"
"банк завдань зовнішнього незалежного оцінювання – банк даних, який включає належним чином розроблені завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання із загальноосвітніх навчальних предметів, визначених уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки;"
 
Враховано   статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту: "зовнішнє незалежне оцінювання - система об`єктивного оцінювання рівня знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти, за єдиними вимогами, програмами, що відповідають Державному стандарту загальної середньої освіти, з метою забезпечення конкурсного відбору для прийому на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування навчального закладу, рівня
акредитації та джерел оплати за навчання;
сертифікаційна робота – виконані особою на спеціальному бланку завдання зовнішнього незалежного оцінювання;
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання – документ, що засвідчує результати проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання;
банк завдань зовнішнього незалежного оцінювання – банк даних, що включає завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання із загальноосвітніх навчальних предметів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";
 
    -43- Самойлик К.С.
Абзац сьомий статті 1 Закону України "Про вищу освіту" записати в наступній редакції: "зовнішнє незалежне оцінювання є формою об`єктивного оцінювання рівня здібностей і знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти, з використанням завдань стандартизованої форми, виконання яких дозволяє встановлювати рівень засвоєння вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з відповідних навчальних предметів;".
 
Відхилено    
    -44- Самойлик К.С.
В статті 1 Закону України "Про вищу освіту" додати абзаци такого змісту: "допуск до вищих навчальних закладів – акт чи система, яка дає змогу кандидатам, що задовольняють встановленим законодавством вимогам, бути зарахованими до вищого навчального закладу для навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;
доступ до вищої освіти – право кандидатів, що задовольняють встановленим законодавством вимогам, на звернення до вищого навчального закладу із проханням про допуск до вищої освіти та на розгляд такого прохання;".
 
Відхилено    
    -45- Оробець Л.Ю.
В абзаці сьомому статті 1 Закону України "Про вищу освіту" слова "оцінювання рівня здібностей і знань осіб замінити словами "оцінювання рівня знань, умінь та здібностей осіб"
 
Враховано частково    
50. 2. У статті 44:
 
   2) у статті 44:
 
51. 1) частину першу викласти в такій редакції:
"прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі відповідно до здібностей і рівня їх знань, визначеного на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, передбаченого умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, з урахуванням середнього балу документу державного зразка про повну загальну середню освіту";
 
-46- Ключковський Ю. Б (Реєстр.картка №351)
У частині першу статті 44 Закону України "Про вищу освіту" слова "відповідно до здібностей і рівня їх знань, що визначається умовами прийому" замінити словами "відповідно до рівня їхніх знань, визначеного на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, та їхніх здібностей у випадках, передбачених умовами прийому".
 
Враховано частково   частини першу і третю викласти в такій редакції:
"1. Прийом громадян на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування навчального закладу, рівня акредитації та джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі відповідно до рівня їхніх знань та умінь, визначених на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, та їхніх здібностей у випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала документа державного зразка про повну загальну середню освіту.
Зовнішнє незалежне оцінювання знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";
 
    -47- Полохало В.І.
Частину першу статті 44 доповнити новим абзацом такого змісту: "Зовнішнє незалежне оцінювання знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";
 
Враховано    
    -48- Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 44 Закону України "Про вищу освіту" слова "відповідно до здібностей і рівня їх знань" замінити словами "відповідно до рівня їхніх знань, умінь і здібностей".
 
Враховано частково    
    -49- Ківалов С.В.
Частину першу статті 44 Закону країни "Про вищу освіту" викласти у такій редакції: "прийом осіб до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності навчального закладу на навчання за кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів або за пільговими державними кредитами здійснюється на конкурсній основі відповідно до здібностей і рівня їх знань, що визначається на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, яке передбачене умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів з урахуванням середнього балу документу державного зразка про повну загальну середню освіту та результатів вступного випробування, що встановлюються вищими навчальними закладами з профільного предмету, якщо він не включений до переліку навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання знань осіб.
Прийом до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється без врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання".
 
Відхилено    
    -50- Ківалов С.В.
В абзаці другому частини четвертої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" слова "за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки" замінити словами "та протягом трьох днів направляються до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки".
 
Відхилено    
52. 3. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами.
 
-51- Самойлик К.С.
Частину третю статті 44 Закону України «Про вищу освіту» викласти в наступній редакції: «3. Категорії осіб, яким надається право на зарахування поза конкурсом, на цільові місця за окремим конкурсом та переважного зарахування за інших рівних умов до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності встановлюються законами України або міжнародним договором, в якому бере участь Україна.
Порядок зарахування осіб, яким надано право на зарахування поза конкурсом, на цільові місця за окремим конкурсом та переважного зарахування за інших рівних умов до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності затверджується Кабінетом Міністрів України.», встановивши в Прикінцевих положеннях його термін дії з 1 вересня 2009 року.
 
Враховано частково   "3. Поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках, передбачених законом або міжнародним договором України, в якому бере участь Україна";
 
    -52- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 44 Закону України "Про вищу освіту" викласти у такій редакції:
"3. Поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках, передбачених законами України. Порядок цільового прийому до вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково    
53. 2) абзац перший частини четвертої доповнити словами "розробленими і затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";
 
-53- Самойлик К.С.
У абзаці першому та другому пункту 4 статті 44 Закону України "Про вищу освіту" замість слів "відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів розробленими і затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки" записати "відповідно до типових Правил (умов) прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених Кабінетом Міністрів України;", встановивши в Прикінцевих положеннях його термін дії з 1 вересня 2009 року.
 
Відхилено   у частині четвертій:
абзац перший доповнити словами "затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";
 
    -54- Полохало В.І.
У абзаці першому слова "розробленими" зняти.
 
Враховано    
54. 3) абзац другий частини четвертої після слів "навчального закладу" доповнити словами "розроблені відповідно до умов прийому".
 
-55- Полохало В.І.
У абзаці другому слова "умов прийому" замінити словами "Умов прийому до вищих навчальних закладів України".
 
Враховано   абзац другий після слів "навчального закладу" доповнити словами "розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України";
 
55. 4. Доповнити Закон статтею 44-1 такого змісту:
 
   3) доповнити статтею 44-1 такого змісту:
 
56. "Стаття 44-1. Зовнішнє незалежне оцінювання знань осіб, які бажають вступити до вищих навчальних закладів
 
-56- Полохало В.І.
Назву статті 44-1 викласти в такій редакції: "Зовнішнє незалежне оцінювання знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти".
 
Враховано   "Стаття 44-1. Зовнішнє незалежне оцінювання знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти
 
57. 1). Проведення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється спеціальною установою, яка визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-57- Самойлик К.С.
Пункти 1 та 2 статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" записати в редакції: "Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше ніж 31 березня року, що передує рокові проведення такого оцінювання.", змінивши відповідно нумерацію інших пунктів статті.
 
Відхилено   1. Проходження зовнішнього незалежного оцінювання є необхідною умовою для допуску особи до здобуття вищої освіти. Особи, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, мають право на участь у конкурсі на вступ до вищих навчальних закладів.
2. Розроблення завдань для банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання та оцінювання сертифікаційних робіт здійснюють педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники.
3. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -58- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" записати в редакції:
"Метою зовнішнього незалежного оцінювання є створення рівних умов доступу до вищої освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання є вступними іспитами до вищих навчальних закладів та елементом навчального процесу для здобуття вищої освіти".
 
Відхилено    
    -59- Полохало В.І.
Частину першу виключити, оскільки у частині третій цієї статті (в остаточній редакції) визначається, що Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України, де і буде визначена установа, яка здійснюватиме зовнішнє незалежне оцінювання.
 
Враховано    
    -60- Ключковський Ю.Б.
Частини другу, третю та четверту статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" замінити відповідно номерами п`ятою, шостою та сьомою.
 
Враховано    
58. 2). Перелік предметів та строки зовнішнього незалежного оцінювання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки не пізніше ніж 31 березня року, що передує рокові проведення такого оцінювання.
 
-61- Полохало В.І.
У частині другій після слова "перелік" додати слово "навчальних" і далі за текстом.
 
Враховано   4. Перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки не пізніше ніж 31 березня року, що передує рокові проведення такого оцінювання.
 
59. 3). Зміст програм зовнішнього незалежного оцінювання повинен відповідати змісту навчальних програм повної загальної середньої освіти, затверджених відповідно до закону. Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки одночасно із затвердженням переліку предметів та строків зовнішнього незалежного оцінювання.
 
-62- Полохало В.І.
В частині третій статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" замість слів "затверджених відповідно до закону" записати слова " розроблених відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та затверджених відповідно до закону".
 
Враховано   5. Зміст програм зовнішнього незалежного оцінювання повинен відповідати змісту навчальних програм повної загальної середньої освіти, розроблених відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та затверджених відповідно до закону. Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки одночасно із затвердженням переліку навчальних предметів та строків проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
 
60. 4). Об’єктивність зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується дотриманням єдиних вимог, процедур зовнішнього незалежного оцінювання, а також підбором завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання у межах програми, зазначеної у частині третій цієї статті, які дають змогу всебічно оцінити рівень здібностей і знань особи та забезпечити кваліфікований конкурсний відбір осіб для здобуття вищої освіти.
 
-63- Ключковський Ю.Б.
У частині 7 (4 у попередній нумерації) статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" слова "частині третій цієї статті" замінити словами: "частині шостій цієї статті".
У частині 7 (4 у попередній нумерації) статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" замість слів: "рівень здібностей і знань" записати: "рівень знань".
 
Враховано   6. Об’єктивність зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується дотриманням єдиних вимог, процедур зовнішнього незалежного оцінювання, а також підбором завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання у межах програми, передбаченої частиною п`ятою цієї статті, які дають змогу всебічно оцінити рівень знань та умінь особи, забезпечити кваліфікований конкурсний відбір осіб для здобуття вищої освіти.
 
    -64- Оробець Л.Ю.
У частині 7 статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" замість слів: "рівень здібностей і знань особи" записати: "рівень знань, умінь і здібностей особи".
 
Враховано частково    
61. Порядок формування та використання банку завдань для зовнішнього незалежного оцінювання, доступу до відомостей такого банку визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки.
 
-65- Ключковський Ю.Б.
Абзац другий частини сьомої (четвертої у попередній нумерації) статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" викласти як окрему частину восьму.
 
Враховано   7. Порядок формування та використання банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання, доступу до відомостей такого банку відповідно до закону визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки.
 
62. 5). Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується повним і своєчасним інформуванням осіб, які бажають здобувати вищу освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також громадським спостереженням за ходом зовнішнього незалежного оцінювання. Умови присутності представників засобів масової інформації при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання визначається Правилами зовнішнього незалежного оцінювання.
 
-66- Полохало В.І.
Частину п`яту статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту викласти в такій редакції:: "відкритість зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується повним і своєчасним інформуванням осіб, які бажають здобувати вищу освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також державним контролем і громадським спостереженням за ходом зовнішнього незалежного оцінювання. Умови присутності під час зовнішнього незалежного оцінювання представників засобів масової інформації, органів державного контролю, вищих навчальних закладів, громадськості визначаються Порядком зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти та Правилами проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти".
 
Враховано   8. Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується повним і своєчасним інформуванням осіб, які бажають здобувати вищу освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також державним контролем і громадським спостереженням за ходом зовнішнього незалежного оцінювання. Умови присутності під час зовнішнього незалежного оцінювання представників засобів масової інформації, органів державного контролю, вищих навчальних закладів, громадськості визначаються Порядком зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти та Правилами проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
 
    -67- Ключковський Ю.Б.
Частину п`яту, шосту та сьому статті 44-1 статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" вважати відповідно частинами дев`ятою, десятою та одинадцятою.
 
Враховано    
63. 6). Громадське спостереження за ходом зовнішнього незалежного оцінювання можуть здійснювати представники громадських організацій, зареєстрованих в установленому законом порядку, органів громадського самоврядування навчальних закладів. Не можуть бути громадськими спостерігачами посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, педагогічні працівники навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Порядок громадського спостереження, строки та порядок реєстрації громадських спостерігачів визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки.
 
-68- Полохало В.І.
В частині шостій статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" замість слів "Порядок громадського спостереження, строки та порядок реєстрації громадських спостерігачів визначає" записати слова "Положення про громадський контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів і зарахування до вищих навчальних закладів затверджує" і далі по тексту.
 
Враховано   9. Громадське спостереження за ходом зовнішнього незалежного оцінювання можуть здійснювати представники громадських організацій, зареєстрованих в установленому законом порядку, органів громадського самоврядування навчальних закладів.
Не можуть бути громадськими спостерігачами посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, педагогічні працівники навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
Положення про громадський контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів і зарахування до вищих навчальних закладів затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
 
64. 7). Особі, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання з навчального предмета, видається сертифікат встановленої форми.
 
-69- Самойлик К.С.
Пункт 7 статті 44-1 Закону України "Про загальну середню освіту" записати в редакції: "Особі, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання з навчального предмета, видається відповідний сертифікат встановленого зразка. Виготовлення сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з навчального предмета здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з навчального предмета видається та діє на весь період дії відповідного Державного стандарту повної загальної середньої освіти, затвердженого відповідно до закону.
Зразок сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання затверджується Кабінетом Міністрів України.", встановивши в Прикінцевих положеннях його термін дії з 1 вересня 2009 року.
 
Відхилено   10. Особі, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання з навчального предмета, видається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання встановленої форми.
Термін дії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання закінчується 31 грудня року, наступного за роком його отримання.
11. Зазначена нижче інформація є власністю держави і має статус конфіденційної протягом визначених строків:
відомості банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання – постійно;
зміст завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році з кожного навчального предмета – з моменту створення набору завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета до моменту санкціонованого відкриття пакетів із завданнями сертифікаційних робіт з навчального предмета;
відомості, що дають можливість ідентифікувати особу, яка виконала конкретну сертифікаційну роботу, – до моменту завершення оцінювання сертифікаційних робіт з відповідного навчального предмета.
12. Не може належати до конфіденційної така інформація:
відомості, що містяться в сертифікаційних роботах осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, за винятком відомостей, що дають можливість ідентифікувати особу, яка виконала конкретну сертифікаційну роботу з моменту завершення оцінювання робіт.
 
    -70- Полохало В.І.
До частини сьомої статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" додати абзац такого змісту: "Термін дії сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання закінчується 31 грудня року наступного за роком його отримання".
 
Враховано    
    -71- Ключковський Ю.Б.
Після частини одинадцятої статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" додати частини дванадцяту, тринадцяту та чотирнадцяту в такій редакції: "12. Зазначена нижче інформація перебуває у власності держави і має статус конфіденційної протягом визначених тут строків:
– відомості банку завдань для зовнішнього незалежного оцінювання – постійно;
– зміст завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році з кожного навчального предмета – з моменту створення набору завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета до моменту санкціонованого відкриття пакетів із завданнями сертифікаційних робіт з навчального предмета;
– відомості, що дають можливість ідентифікувати особу, яка виконала конкретну сертифікаційну роботу, – до моменту завершення оцінювання сертифікаційних робіт з відповідного навчального предмета.
13. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки може надати статус конфіденційної також іншій інформації, яка стосується зовнішнього незалежного оцінювання і перебуває у власності держави, у порядку, встановленому законом.
14. Не може бути віднесена до конфіденційної така інформація:
– статистична інформація про результати зовнішнього незалежного оцінювання знань;
– відомості, що містяться в сертифікаційних роботах осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, за винятком тих, що ідентифікують особу, яка виконала конкретну сертифікаційну роботу, з моменту завершення оцінювання робіт".
 
Враховано частково    
65. 8). Особа, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, має право ознайомитись зі своєю сертифікаційною роботою після перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи. Порядок видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт встановлює установа, уповноважена проводити зовнішнє незалежне оцінювання.
 
-72- Ключковський Ю.Б.
Частину 8 статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" вважати частиною 15 В ній замість слів: "після перевірки" написати: "після її оцінювання".
 
Враховано частково   13. Особа, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, має право ознайомитися з результатами перевірки своєї роботи та отримати завірену копію цієї роботи. Порядок видачі завірених копій виконаних робіт встановлює установа, уповноважена проводити зовнішнє незалежне оцінювання.
 
    -73- Полохало В.І.
Частину восьму статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" викласти в такій редакції: "особа, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, має право ознайомитися з результатами перевірки своєї роботи та отримати завірену копію цієї роботи. Порядок видачі завірених копій виконаних робіт встановлює установа, уповноважена проводити зовнішнє незалежне оцінювання".
 
Враховано    
66. 9). До проведення зовнішнього незалежного оцінювання крім працівників установи, уповноваженої проводити зовнішнє незалежне оцінювання, можуть залучатися педагогічні, науково-педагогічні працівники та інші фахівці за їх згодою. Порядок залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників, інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання та умови оплати їх праці встановлює Кабінет Міністрів України.
 
-74- Ключковський Ю.Б.
Частину 9 статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" вважати частиною 16. Після першого речення доповнити наступну норму: "Залучені працівники звільняються від виконання службових обов’язків за основним місцем роботи на період здійснення ними повноважень щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи".
 
Відхилено   14. До проведення зовнішнього незалежного оцінювання, крім працівників установи, уповноваженої проводити зовнішнє незалежне оцінювання, можуть залучатися педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники та інші фахівці за їх згодою. Порядок залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання та умови оплати їх праці встановлюються Кабінетом Міністрів України.
15. Особи, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, мають право оскаржити його результати шляхом подання апеляції до установи, уповноваженої проводити зовнішнє незалежне оцінювання. Порядок розгляду апеляцій встановлюється Правилами проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законом.
 
    -75- Ключковський Ю.Б.
Після частини шістнадцятої статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" додати частину: "17. Особи, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, мають право оскаржити його результати шляхом подання апеляції до установи, яка проводить зовнішнє незалежне оцінювання. Порядок розгляду апеляцій встановлюється Правилами проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути оскаржені порядку, встановленому законом".
 
Враховано    
67. 10). Особи, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання, притягуються до відповідальності за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до чинного законодавства. Особам, які вчинили умисні порушення, що перешкоджають іншим особам проходити зовнішнє незалежне оцінювання або які спрямовані на спотворення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, проходження такого оцінювання з відповідного навчального предмета може бути зупинено рішенням уповноваженої особи установи, що проводить оцінювання.
 
-76- Ключковський Ю.Б.
Номери частин десятої, одинадцятої статті 44-1 Закону України "Про вищу освіту" замінити відповідно номерами 18, 19.
 
Враховано   16. Особи, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання, притягаються до відповідальності за порушення Порядку зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти і Правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти відповідно до закону. Особам, які вчинили умисні порушення, що перешкоджають іншим особам проходити зовнішнє незалежне оцінювання або спрямовані на спотворення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, проходження такого оцінювання з відповідного навчального предмета може бути зупинено за рішенням установи, уповноваженої проводити зовнішнє незалежне оцінювання.
 
    -77- Полохало В.І.
Замість слів "що проводить оцінювання", записати слова "уповноваженої проводити зовнішнє незалежне оцінювання".
 
Враховано    
68. 11). Особи, які організовують та проводять зовнішнє незалежне оцінювання, в тому числі залучені особи з числа педагогічних та науково-педагогічних працівників та інших фахівців за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання можуть притягуватися до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства".
 
-78- Полохало В.І.
Замість слів "порядку та правил" подати повну назву нормативно-правових актів, які регламентують проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а саме: "Порядок зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти і Правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти" і далі за текстом.
 
Враховано   17. Особи, які організовують та проводять зовнішнє незалежне оцінювання, в тому числі залучені особи з числа педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, інших фахівців, за порушення Порядку зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти і Правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти притягаються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до закону".
 
    -79- Ключковський Ю.Б.
Статтю 44-1 доповнити новою частиною двадцятою у такій редакції:
"20. Держава забезпечує особі, яка має право на безоплатне здобуття вищої освіти, можливість одноразового безоплатного проходження зовнішнього незалежного оцінювання з п`яти предметів за вибором особи".
 
Відхилено    
69. VІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
70. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
71. 2. Перелік предметів та строки зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки не пізніше 1 вересня 2009 року.

-80- Самойлик К.С.
Пункт 2 Перехідних положень записати в редакції: "Типові Правила (умови) прийому на навчання до вищих навчальних закладів та Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році затверджуються Кабінетом Міністрів України до першого вересня 2009 року".
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України до 1 травня 2010 року:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -81- Самойлик К.С.
Додати до Перехідних положень пункти: "3. Кабінету Міністрів України до першого вересня 2009 року забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 4. Встановити, що до введення в дію Державного стандарту повної загальної середньої освіти, затвердженого відповідно до закону, особи, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб можуть зараховуватися вищими навчальними закладами, незалежно від форми їх власності та джерел оплати за навчання, результатами вступних іспитів, що проводяться вищим навчальним закладом".
 
Враховано частково    
    -82- Полохало В.І.
Пункт другий перехідних положень зняти, оскільки терміни встановлення переліку навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2010 році вже затверджені відповідними наказами спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
 
Враховано