Кількість абзаців - 105 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
      
2. І.О.Зайцем
 
      
3. О.В. Голубом
 
      
4. М.С.Комаром
 
      
5. Закон України
 
   Закон України
 
6. Про внесення змін до Закону України
 
   про внесення змін до Закону України
 
7. "Про природно-заповідний фонд України"
 
   "Про природно-заповідний фонд України"
 
8. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
9. І. Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Виправити непрофесійність авторів закону, які не нумерували окремі частини тексту закону, і пронумерувати окремі частини тексту проекту закону.
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 1993 р., №10, ст. 76, № 26, ст. 277; 2000 р., № 4, ст. 26; 2004 р., № 15, ст. 228) такі зміни:
 
10. 1993 р., № 26, ст. 277; 2000 р., № 4, ст. 26; 2004 р., № 15, ст. 228) такі зміни:
 
      
11. 1. У статті 5:
 
   1. У статті 5:
 
12. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
   1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
13. "Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначаються у положеннях про них, які розробляються відповідно до цього Закону і затверджуються: ";
 
   "Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначаються у положеннях про них, які розробляються відповідно до цього Закону і затверджуються ";
 
14. частину третю викласти у такій редакції:
 
   2) частину третю викласти в такій редакції:
 
15. "Природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки загальнодержавного значення, а також регіональні ландшафтні парки є юридичними особами.".
 
   "Природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки загальнодержавного значення, а також регіональні ландшафтні парки є юридичними особами".
 
16. 2. У статті 7:
 
   2. У статті 7:
 
17. у частині другій слова "природоохоронного та історико-культурного призначення" замінити словами "природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення або історико-культурного призначення";
 
   1) у частині другій слова "природоохоронного та історико-культурного призначення" замінити словами "природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення";
 
18. у частині третій слова "природоохоронного" замінити словами "природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення";
 
   2) у частині третій слова "природоохоронного та" замінити словами "природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або";
 
19. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   3) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
20. "Межі територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлюються в натурі відповідно до законодавства. До встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі їх межі визначаються відповідно до матеріалів проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.";
 
   "Межі територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлюються в натурі відповідно до законодавства. До встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду".
 
21. у зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
 
22. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   4) частину шосту викласти в такій редакції:
 
23. "Завдані внаслідок обмеження (обтяження) у землекористуванні втрати відшкодовуються у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.".
 
-2- Трофименко В.В.
У статті 7:
частину шосту викласти у такій редакції:
"Завдані внаслідок обмеження (обтяження) у землекористуванні втрати відшкодовуються у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, в термін не пізніше шести місяців".
 
Відхилено Термін відшкодування втрат доцільно встановити у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України  "Завдані внаслідок обмеження (обтяження) у землекористуванні втрати відшкодовуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
24. 3. Доповнити новою статтею 9-1 такого змісту:
 
   3. Доповнити статтею 9? такого змісту:
 
25. "Стаття 9-1. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
   "Стаття 9?. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
 
26. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
27. Перелік дозволених видів використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначається режимом територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
   Перелік встановлених цим законом видів використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду та порядок їх використання визначається режимом територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
28. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що затверджує центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, та на підставі дозволів.
 
   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, а також на підставі дозволів.
 
29. Спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється за дозволами, що видають орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та територіальні органи центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.
 
   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.
 
30. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що затверджує орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та територіальні органи центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та на підставі дозволів.
 
   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, а також на підставі дозволів.
 
31. Спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім корисних копалин) здійснюється за дозволами, що видаються місцевими радами за погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.
 
   Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин) здійснюється на підставі дозволів, що видаються місцевими радами за погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.
 
32. Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення у межах територій та об’єктів природно заповідного фонду визначається Кабінетом Міністрів України, видача дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
   Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення визначається Кабінетом Міністрів України. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на безоплатній основі.
 
33. Видача дозволів здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача, погодженого із власником або постійним користувачем земельної ділянки та заінтересованими органами.
 
   Видача дозволів здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача, погодженого із власником або постійним користувачем земельної ділянки та заінтересованими органами.
 
34. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути анульований органом, що видав його, у разі різкого погіршення стану навколишнього природного середовища у процесі природокористування, а також у разі ліквідації підприємства, установи і організації, яка отримала дозвіл; порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду; у разі втрати чи пошкодження дозволу, що не дає можливість визначити зміст дозволу; на підставі вимоги від спеціально уповноважених контролюючих органів.
 
-3- Заєць І.О.
У частині дев’ятій статті 21 слова "а також на підставі вимоги спеціально уповноважених контролюючих органів" вилучити.
 
Враховано   Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути анульований органом, що його видав, у разі різкого погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок природокористування, ліквідації підприємства, установи або організації, яка отримала дозвіл; порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду; втрати чи пошкодження дозволу, що не дає можливості визначити зміст дозволу.
 
35. Здійснення господарської та іншої діяльності за декларативним принципом заборонено.
 
   Здійснення господарської та іншої діяльності за декларативним принципом заборонено.
 
36. Дозвіл видається після затвердження лімітів упродовж місяця після надходження клопотання. Підставою для відмови у видачі дозволу є відсутність затвердженого ліміту, неодноразове порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду в минулі роки.
 
-4- Заєць І.О.
У частині одинадцятій статті 21 слова
"в минулі роки" вилучити.
.
 
Враховано   Дозвіл видається після затвердження лімітів упродовж місяця з моменту подання клопотання. Підставами для відмови у видачі дозволу є відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту, порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду.
 
    -5- Кармазін Ю.А.
Запропоноване доповнення нової статті 9-1викласти в такій редакції:
Дозвіл видається після затвердження лімітів упродовж місяця після надходження клопотання. Підставою для відмови у видачі дозволу є відсутність затвердженого ліміту, порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду в минулі роки
 
Враховано    
37. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
   Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища або до суду.
 
38. Прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється у місячний строк.
 
   Прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється у місячний строк.
 
39. Заява про оскарження рішення про відмову у видачі дозволу подається до центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у строк, що не перевищує 10 днів після одержання відповідного рішення. Заява розглядається у 10-денний термін. Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.".
 
   Заява про оскарження рішення про відмову у видачі дозволу подається до центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища протягом строку, що не перевищує 10 днів з дня одержання відповідного рішення. Заява розглядається у 10-денний строк. Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі".
 
40. 4. У статті 12:
 
   4. У статті 12:
 
41. частину першу викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
42. "Управління природними заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними парками, ботанічними садами, дендрологічними та зоологічними парками загальнодержавного значення, а також регіональними ландшафтними парками здійснюється їх спеціальними адміністраціями.";
 
-6- Голуб О.В.
Частину першу статті 12 доповнити такими словами "які очолюються кваліфікованими фахівцями, кандидатури яких узгоджуються з центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища".  
Враховано   "Управління природними заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними парками, ботанічними садами, дендрологічними та зоологічними парками загальнодержавного значення, а також регіональними ландшафтними парками здійснюється їх спеціальними адміністраціями. Спеціальні адміністрації очолюють керівники, які призначаються за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
43. доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
   2) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
44. "Спеціальні адміністрації здійснюють управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду відповідно до положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду та проектів організації території та об’єкта природно-заповідного фонду.";
 
   "Спеціальні адміністрації здійснюють управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду відповідно до положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду та проектів організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду."
 
45. у зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
   У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
46. 5. Статтю 14 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   5. Статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
47. "З метою визначення та обґрунтування заходів щодо провадження відповідно до законодавства та вимог міжнародних договорів природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності, охорони, відтворення та використання природних комплексів та об’єктів, які передбачається здійснити протягом п’яти років, та стратегії розвитку об’єкта природно-заповідного фонду на десять років розробляється проект організації території об’єкта природно-заповідного фонду.".
 
   "З метою визначення та обґрунтування заходів щодо провадження відповідно до законодавства та вимог міжнародних договорів природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності, охорони, відтворення та використання природних комплексів та об’єктів, які передбачається здійснити протягом п’яти років, а також стратегії розвитку об’єкта природно-заповідного фонду на десять років розробляється проект організації території об’єкта природно-заповідного фонду".
 
48. 6. Частину четверту статті 16 після слів "мисливство, рибальство" доповнити словом "туризм".
 
   6. Абзац четвертий частини першої статті 16 після слів "мисливство, рибальство" доповнити словом "туризм".
 
49. 7. У частині другій статті 17 слова "належать до всесвітньої глобальної мережі біосферних заповідників" замінити словами "включаються в установленому порядку до Всесвітньої мережі біосферних резерватів у рамках програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера".
 
   7. У частині другій статті 17 слова "належать до всесвітньої глобальної мережі біосферних заповідників" замінити словами "включаються в установленому порядку до Всесвітньої мережі біосферних резерватів у рамках програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера".
 
50. 8. Статтю 18 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:
 
-7- Голуб О.В.
Статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:
“Для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників встановлюються такі вимоги та обмеження:
господарська діяльність здійснюються із додержанням спеціальних вимог екологічної безпеки, які затверджуються відповідними центральними органами державної влади спільно з центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;
забороняється мисливство;
у зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;”;
Доповнити статтю 18 частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
"Зонування території біосферних заповідників проводиться відповідно до проекту організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів.
У проекті організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів визначаються та обґрунтовуються заходи щодо провадження природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності відповідно до законодавства і міжнародних договорів.";
у зв’язку з цим частину третю вважати частиною шостою.
 
Враховано частково   8. У статті 18:
1) абзац четвертий частини першої доповнити словами: "в ній забороняється мисливство";
2) після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
51. "Зонування території біосферних заповідників проводиться відповідно до проекту організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів.
 
   "Зонування території біосферних заповідників проводиться відповідно до проекту організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів.
 
52. У проекті організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів визначаються та обґрунтовуються заходи щодо провадження природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності відповідно до законодавства і міжнародних договорів.";
 
   У проекті організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів визначаються та обґрунтовуються заходи щодо провадження природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності відповідно до законодавства і міжнародних договорів".
 
53. у зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою.
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою.
 
54. 9. У статті 21:
 
-8- Голуб О.В.
У статті 21, у частині першій:
абзац частини першої доповнити такими словами: "тут забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони, або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації";
в абзаці п’ятому слова "на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "на яких господарська та інша діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників".
 
Враховано   9. У частині першій статті 21:
 
55. у частині першій слова "й промислове добування мисливських тварин" замінити словами "мисливство";
 
   1) в абзаці третьому слова "й промислове добування мисливських тварин" замінити словами "мисливство";
 
56. частину першу після слів "відвідувачів парку; " доповнити словами такого змісту: "тут забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони, або може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації; ".
 
   2) абзац четвертий доповнити словами "тут забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації";
3) в абзаці п’ятому слова "на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "на яких господарська та інша діяльність здійснюються з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників".
 
57. 10. У частині другій статті 23 після слів "парки організовуються" слова "як правило, " замінити словами "з вилученням або".
 
   10. У частині другій статті 23 слова "як правило" замінити словами "з вилученням або".
 
58. 11. У частині першій статті 24 після слів "їх особливостей" слова "може проводитися" замінити словом "проводиться".
 
   11. У частині першій статті 24 слова "може проводитися" замінити словом "проводиться".
 
59. 12. У частині першій статті 26 після слів "або забороняється" доповнити словами "мисливство та".
 
   12. Частину першу статті 26 після слова "забороняється" доповнити словами "мисливство та".
 
60. 13. У частині першій статті 27 після слів "наукове, естетичне" слова "і пізнавальне" замінити словами "пізнавальне і культурне".
 
   13. У частині першій статті 27 слова "і пізнавальне" замінити словами "пізнавальне і культурне".
 
61. 14. У частині другій статті 40 після слів "та інших об’єктів, " доповнити словом "мисливство, ".
 
   14. Частину другу статті 40 після слова "об’єктів" доповнити словом "мисливство ".
 
62. 15. У статті 46:
 
   15. У статті 46:
 
63. назву статті викласти у такій редакції:
 
   1) назву викласти в такій редакції:
 
64. "Стаття 46. Фінансування заходів, пов’язаних з функціонуванням територій та об’єктів природно-заповідного фонду";
 
   "Стаття 46. Фінансування заходів, пов’язаних з функціонуванням територій та об’єктів природно-заповідного фонду";
 
65. частину першу і другу викласти у такій редакції:
 
-9- Голуб О.В.
У статті 46 нову редакцію частини першої і другої вилучити.
 
Враховано      
66. "Фінансування заходів, пов’язаних з функціонуванням природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків загальнодержавного значення здійснюється за рахунок державного бюджету України. Для цієї мети можуть залучатися кошти благодійних фондів, а також кошти підприємств, установ, організацій та громадян.
 
      
67. Фінансування заходів, пов’язаних з функціонуванням регіональних ландшафтних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків місцевого значення здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Для цієї мети можуть залучатися кошти благодійних фондів, а також кошти підприємств, установ, організацій та громадян.";
 
      
68. в абзаці третьому частини четвертої слова "бюджету Автономної Республіки Крим та" виключити;
 
   2) в абзаці третьому частини четвертої слова "бюджету Автономної Республіки Крим та" виключити;
 
69. доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
   3) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
70. "Викуп земельних ділянок, які перебувають у приватній та комунальній власності, для суспільних потреб під території та об'єкти природно-заповідного фонду здійснюється в порядку, визначеному Земельним кодексом України, за рахунок:
 
   "Викуп земельних ділянок, що перебувають у приватній та комунальній власності, для суспільних потреб під території та об'єкти природно-заповідного фонду здійснюється в порядку, визначеному Земельним кодексом України, за рахунок:
 
71. державного бюджету України - для територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
 
   державного бюджету України - для територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
 
72. місцевих бюджетів - для територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.".
 
   місцевих бюджетів - для територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення".
 
73. 16. У статті 53:
 
   16. У статті 53:
 
74. частину третю після слова "приймається" доповнити словами "Верховною Радою Автономної Республіки Крим, ";
 
   1) частину третю після слова "приймається" доповнити словами "Верховною Радою Автономної Республіки Крим";
 
75. у частині п'ятій слова "Заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва й інші території та об'єкти природно-заповідного фонду, які створюються" замінити словами "Території та об'єкти природно-заповідного фонду, або їх частини, які створюються чи оголошуються";
 
   2) у частині п'ятій слова "Заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва й інші території та об'єкти природно-заповідного фонду, які створюються" замінити словами "Території та об'єкти природно-заповідного фонду або їх частини, що створюються чи оголошуються".
 
76. доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
      
77. "Рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що відповідають класифікації територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також їх охоронних зон, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними і не підлягають перегляду, крім випадків, передбачених законодавством.".
 
-10- Кармазін Ю.А.
Вилучити запропоноване доповнення статті 53 новою частиною такого змісту:
"Рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що відповідають класифікації територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також їх охоронних зон, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними і не підлягають перегляду, крім випадків, передбачених законодавством.".
 
Враховано      
78. 17. Статтю 54 після слів "цього закону" доповнити словами "за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища".
 
-11- Голуб О.В.
Пункт 17 Розділу І після слова "середовища" доповнити словами "на підставі відповідного експертного висновку ".
 
Враховано   17. Статтю 54 доповнити словами "за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на підставі відповідного експертного висновку ".
 
79. 18. У статті 60:
 
   18. У статті 60:
 
80. частину першу після слів "зоологічних парків" доповнити словами "парків-пам’яток садово-паркового мистецтва", а після слів "загальнодержавного значення" доповнити словами "а також регіональних ландшафтних парків, управління якими здійснюється адміністраціями, ";
 
   1) частину першу після слів "зоологічних парків" доповнити словами "парків-пам’яток садово-паркового мистецтва", а після слів "загальнодержавного значення" доповнити словами "а також регіональних ландшафтних парків, управління якими здійснюється спеціальними адміністраціями ";
 
81. у другому реченні частини другої слово "адміністрації" замінити словами "служби державної охорони"; після слова "національних" доповнити словом "природних".
 
   2) у частині другій слово "адміністрації" замінити словами "служби державної охорони"; а після слова "національних" доповнити словом "природних".
 
82. 19. У статті 61:
 
   19. У статті 61:
 
83. назву статті викласти у такій редакції:
 
   1) назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
84. "Стаття 61. Склад і повноваження служби державної охорони природно-заповідного фонду України";
 
   "Стаття 61. Склад і повноваження служби державної охорони природно-заповідного фонду України
 
85. частину першу викласти у такій редакції:
 
      
86. "Служба державної охорони природно-заповідного фонду України має статус правоохоронного органу. Порядок діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду України, а також перелік підрозділів і посад працівників, які входять до її складу, визначається Кабінетом Міністрів України. Служби державної охорони на місцях очолюють керівники адміністрацій територій та об'єктів природно-заповідного фонду.";
 
   Служба державної охорони природно-заповідного фонду України має статус правоохоронного органу. Порядок діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду України, а також перелік підрозділів і посад працівників, які входять до її складу, визначається Кабінетом Міністрів України. Служби державної охорони на місцях очолюють керівники адміністрацій територій та об'єктів природно-заповідного фонду";
 
87. у частинах другій, третій та четвертій слово "працівник" у всіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідному відмінку;
 
   2) у абзаці першому частини другої слова "Працівники служб державної охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду" замінити словами "Посадові особи служби державної охорони природно-заповідного фонду України";
 
88. у частині другій слова "служб державної охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду" замінити словами "служби державної охорони природно-заповідного фонду України".
 
   3) у частині третій слово "Працівники", а в частині четвертій слово "працівників" замінити відповідно словами "Посадові особи" та " посадових осіб".
 
89. 20. Доповнити новою статтею 61-1 такого змісту:
 
   20. Доповнити статтею 61? такого змісту:
 
90. "Стаття 61-1. Соціально-правовий захист посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України
 
   "Стаття 61?. Соціально-правовий захист посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України
 
91. Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя, майна посадових осіб служби державної охорони і членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
   Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя, майна посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України і членів їхніх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
92. Посадові особи служби державної охорони підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню в порядку, встановленому законодавством.
 
   Посадові особи служби державної охорони природно-заповідного фонду України підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню в порядку, встановленому законодавством.
 
93. Перелік категорій посадових осіб служби державної охорони, які підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню, а також порядок та умови цього страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік категорій посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України, які підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню, а також порядок та умови цього страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
94. Посадові особи служби державної охорони забезпечуються службовими жилими приміщеннями відповідно до законодавства.
Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна посадової особи служби державної охорони чи членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   Посадові особи служби державної охорони природно-заповідного фонду України забезпечуються службовими жилими приміщеннями відповідно до законодавства.
Шкода, заподіяна знищенням чи пошкодженням майна посадової особи служби державної охорони природно-заповідного фонду України або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
95. У разі загибелі посадової особи служби державної охорони у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   У разі загибелі посадової особи служби державної охорони природно-заповідного фонду України у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів Державного бюджету України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
96. У разі нанесення посадовій особі служби державної охорони тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і призначається пенсія за інвалідністю.
 
   У разі спричинення посадовій особі служби державної охорони природно-заповідного фонду України тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок коштів Державного бюджету України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і призначається пенсія по інвалідності.
 
97. У разі нанесення посадовій особі служби державної охорони тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   У разі спричинення посадовій особі служби державної охорони природно-заповідного фонду України тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
98. Річна заробітна плата посадової особи служби державної охорони, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі або ушкодження здоров'я.
 
   Річна заробітна плата посадової особи служби державної охорони природно-заповідного фонду України, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі такої особи або отриманні нею тілесних ушкоджень.
 
99. За рахунок коштів Державного бюджету України виплачується різниця між сумою, передбаченою частинами шостою - восьмою цієї статті, та сумою, встановленою відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
 
   За рахунок коштів Державного бюджету України виплачується різниця між сумою, передбаченою частинами шостою - восьмою цієї статті, та сумою, встановленою відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
 
100. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, виплати допомоги в разі загибелі чи отриманні тілесних ушкоджень посадовій особі служби державної охорони чи членам її сім'ї встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
   Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, а також порядок виплати допомоги в разі загибелі або отриманні тілесних ушкоджень посадовій особі служби державної охорони природно-заповідного фонду України чи членам її сім'ї визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
101. 21. У статті 62:
 
   21. У статті 62:
 
102. у частині першій після слів "на місцях" доповнити словами "посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України";
 
   1) частину першу після слів "на місцях" доповнити словами "посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України";
 
103. у частині другій слова "законодавством України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
   2) у частині другій слова "законодавством України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
104. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-12- Кармазін Ю.А.
Доповнити прикінцеві положення пунктом 2 в такій редакції:
"Рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що відповідають класифікації територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також їх охоронних зон, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними і не підлягають перегляду, крім випадків, передбачених законом.".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що відповідають класифікації територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також їх охоронних зон, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними і не підлягають перегляду, крім випадків, передбачених законом.