Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за правопорушення стосовно земель водного фонду) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за правопорушення стосовно земель водного фонду)
 
-1- Мойсик В.Р.
назву законопроекту викласти у такій редакції:
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля
 
Враховано   З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля
 
2.

 
-2- Сівкович В.Л.
назву законопроекту викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за правопорушення стосовно земель водного фонду, а також земель лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду і іншого природоохоронного значення)"
 
Враховано редакційно      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122):
1) Доповнити статтю 53 частиною другою наступного змісту:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122):
 
4. “Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо земель водного фонду, а так само штучне утворення земельної ділянки у межах прибережної захисної смуги чи зоні особливого режиму використання земель або проведення робот на земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів з порушенням встановлених правил, або інші незаконні дії зі зміни рельєфу земель водного фонду – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;
 
-3- Швець В.Д.
Пропоную виключити із законопроекту положення, що стосуються доповнення статті 53 КУпАП частиною другою.
 
Враховано      
    -4- Міщенко С.Г.
статтю 53-3 КУпАП виключити.
 
Відхилено (стаття 53-3 КУпАП та пропонована ст. 53-4 передбачають різні діяння – зняття та перенесення (53-3) та незаконне заволодіння (53-4)   
5. 2) доповнити статтею 53-4 такого змісту:
"Стаття 53-4. Незаконне заволодіння землями водного фонду.
 
-5- Швець В.Д.
У статті 53-4 КУпАП слова "водного фонду, лісогосподарського, історико-культурного, рекреаційного, оздоровчого, природно-заповідного або іншого природоохоронного призначення" виключити.
 
Враховано   1) доповнити статтею 53-4 такого змісту:
"Стаття 53-4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
 
6. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду у великих розмірах - тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Великим розміром у цій статті слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж один кубічний метр".
 
-6- Мойсик В.Р.
доповнити Кодекс статтею 53-4 такого змісту:
"Стаття 53-4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель водного фонду, лісогосподарського, історико-культурного, рекреаційного, оздоровчого, природно-заповідного або іншого природоохоронного призначення–
тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Враховано по суті  Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у статі 57:
в абзаці другому частини першої слова "від чотирьох до шести" замінити словами "від ста до двохсот", а слова "від десяти до чотирнадцяти" – словами " від двохсот до трьохсот";
в абзаці другому частини другої слова "від десяти до чотирнадцяти" замінити словами "від ста до двохсот";
в абзаці другому частини третьої слова "від десяти до чотирнадцяти" замінити словами "від ста до трьохсот";
в абзаці другому частини четвертої слова "від десяти до ста" замінити словами "від трьохсот до шестисот ";
у частині п‘ятій слово "тисячу" замінити словом "триста";
3) абзац перший частини першої статті 77-1 після слів "опалого листя" доповнити словами "на землях сільськогосподарського призначення";
4) пункт 7-1 частини другої статті 255 після цифр "53-3" доповнити цифрами "53-4".
 
    -7- Сівкович В.Л.
Статтю 53-4 викласти у такій редакції:
"Стаття 53-4. Незаконне заволодіння землями водного фонду, землями лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду.
Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду або земель лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об‘єктів , у великих розмірах –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка.
Великим розміром у цій статті слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж один кубічний метр.
Такими, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об‘єктів, в статтях 53 та 534 цього Кодексу вважаються землі лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що знаходяться від водних об’єктів на відстані, встановленій законом для прибережних захисних смуг".
 
Враховано частково    
    -8- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
"Стаття 53-4. Незаконне заволодіння землями водного фонду.
Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду у великих розмірах –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та обов’язок за свій рахунок привести земельну ділянку у її попередній стан.
Примітка. Великим розміром у цій статті слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж один кубічний метр".
 
Враховано частково    
    -9- Мойсик В.Р.
Пропоную внести зміни до статті 57 КУпАП, а саме:
в абзаці другому частини першої слова "від чотирьох до шести" замінити словами "від ста до двохсот", а слова "від десяти до чотирнадцяти" – словами " від двохсот до трьохсот";
в абзаці другому частини другої слова "від десяти до чотирнадцяти" замінити словами "від ста до двохсот";
в абзаці другому частини третьої слова "від десяти до чотирнадцяти" замінити словами "від ста до трьохсот";
в абзаці другому частини четвертої слова "від десяти до ста" замінити словами "від трьохсот до шестисот ";
у частині п‘ятій слово "тисячу" замінити словом "триста";
 
Враховано    
    -10- Мойсик В.Р.
Абзац перший частини першої статті 77-1 КУпАП після слів "опалого листя" доповнити словами "на землях сільськогосподарського призначення".
 
Враховано    
    -11- Мойсик В.Р.
п. 7-1 частини другої статті 255 після цифр "53-3" доповнити цифрами "53-4"
 
Враховано    
7. 2. Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) статтями 239-1 та 239-2 такого змісту:
"Стаття 239-1. Порушення правил користування землями водного фонду
1. Штучне утворення земельної ділянки у межах прибережної захисної смуги чи зоні особливого режиму використання земель або проведення робот на земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів з порушенням встановлених правил, або інші незаконні дії зі зміни рельєфу земель водного фонду, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією знарядь і засобів, які використовувалися для проведення відповідних робот.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією знарядь і засобів, які використовувалися для проведення відповідних робот.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили особливо тяжкі наслідки -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той саме строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією знарядь і засобів, які використовувалися для проведення відповідних робот.
Примітки. 1. Тяжкими наслідками в цій статті, якщо вони полягають у заподіянні майнової шкоди, вважаються такі, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Особливо тяжкими наслідками в цій статті, якщо вони полягають у заподіянні майнової шкоди, вважаються такі, які у тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
-12- Швець В.Д.
Частину першу статті 239-1 викласти в такій редакції:
"1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров‘я людей чи довкілля".
 
Враховано   3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) доповнити статтями 239-1 та 239-2 такого змісту:
"Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля,-
карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
2. Та сама дія, якщо вона вчинена повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або заподіяла матеріальну шкоду у великому розмірі, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п‘яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, масову загибель об’єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі наслідки, –
караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
Примітка. У цій статті матеріальна шкода вважається заподіяною у великому розмірі, якщо її розмір у сто або більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
    -13- Мойсик В.Р.
Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 239-1 такого змісту:
Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель.
1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель водного фонду, лісогосподарського, історико-культурного, рекреаційного, оздоровчого, природно-заповідного або іншого природоохоронного призначення, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля -
карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи заподіяли матеріальну шкоду у великих розмірах -
караються обмеженням волі на строк від двох до п‘яти років або позбавленням волі на той саме строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або спричинили загибель людей, масову загибель об’єктів тваринного або рослинного світу або інші тяжкі наслідки, –
караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той саме строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
Примітка. Матеріальна шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо її розмір у сто або більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
Враховано    
    -14- Міщенко С.Г.
встановити кримінальну відповідальність за порушення правил користування не лише землями водного фонду, як це пропонується статтею 239-1 ККУ даного законопроекту, а і за незаконні дії зі зміни рельєфу земель природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого призначення та інших, які також мають обмежений режим використання й потребують належного захисту.
 
Враховано    
    -15- Сівкович В.Л.
назву та абзац перший частини першої статті 239-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 239-1. Порушення правил користування землями водного фонду, землями лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду.
1. Штучне утворення земельної ділянки у межах прибережної захисної смуги, зони особливого режиму використання земель або на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду або таких, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об‘єктів, або проведення робіт на земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів з порушенням встановлених правил, або інші незаконні дії зі зміни рельєфу земель водного фонду, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –"
Примітку до статті доповнити п. 3 такого змісту:
"3. Такими, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об‘єктів в статтях 239-1 та 239-2 цього Кодексу вважаються землі лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що знаходяться від водних об’єктів на відстані, встановленій законом для прибережних захисних смуг."
 
Враховано частково    
    -16- Міщенко С.Г.
статтю 239-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 239-1. Самовільне штучне утворення земельної ділянки
1. Самовільне штучне утворення земельної ділянки у межах прибережної захисної смуги чи зоні особливого режиму використання земель (намив, засипка чи іншим чином штучне утворення земельної ділянки), якщо такими діями заподіяно значну шкоду довкіллю, карається штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.
Примітка. Відповідно до цієї статті шкода вважається значною, якщо вона в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
 
Враховано частково    
8. Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
1. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах -
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той саме строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той саме строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
Примітка. Особливо великим розміром у цій статті слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж десять кубічних метрів".
 
-17- Міщенко С.Г.
статтю 239-2 КК України виключити.
 
Відхилено   Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
1. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах -
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
Примітка. Особливо великим розміром у цій статті слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж десять кубічних метрів";
2) статті 240 і 245 викласти в такій редакції:
"Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр
1. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -
карається штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, -
караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду або повторно, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування";
"Стаття 245. Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу
1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, –
караються штрафом від трьохсот до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років".
 
    -18- Сівкович В.Л.
назву та абзац перший частини першої статті 239-2 викласти у такій редакції:
"Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду, землями лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду в особливо великих розмірах.
1. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду, а також земель лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, або такими, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об‘єктів, в особливо великих розмірах –"
 
Враховано частково    
    -19- Швець В.Д.
У частині другій статті 240 КК України слова "корисних копалин місцевого значення у великих розмірах" виключити.
Примітку до статті 240 КК України виключити.
 
Враховано    
    -20- Мойсик В.Р.
Статтю 240 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції:
Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр
1. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -
караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той саме строк.
2. Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великих розмірах або корисних копалин загальнодержавного значення, -
караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той саме строк
3. Ті самі діяння, вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду або повторно, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
Примітка. Поняття великого розміру видобутих корисних копалин місцевого значення визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони та використання надр.
 
Враховано    
    -21- Швець В.Д.
Абзац другий частини першої статті 245 викласти в такій редакції:
"караються штрафом від трьохсот до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п‘яти років, або позбавленням волі на той самий строк".
 
Враховано    
    -22- Мойсик В.Р.
Статтю 245 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції:
Стаття 245. Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.
1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, –
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той саме строк.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки,
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
 
Враховано    
9. 3. Доповнити частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "239, " цифрами "239-1, 239-2 ".
 
-23- Мойсик В.Р.
Доповнити частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "239, " цифрами "239-1".
 
Враховано   1. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "239" доповнити цифрами "239-1, 239-2".
 
10. 1) пункт а) частини першої статті 91 викласти у такій редакції: "забезпечувати використання їх за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити їх у попередній стан у випадку незаконної зміни їх рельєфу";
2) пункт а) частини першої статті 96 викласти у такій редакції: "забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній стан у випадку незаконної зміни її рельєфу"
 
-24- Сівкович В.Л.
Зміни до Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
1) Доповнити частину 3 статті 83 пунктом е) такого змісту: "земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають в прибережній захисній смузі водних об‘єктів або на земельних ділянках дна водних об’єктів".
2) Доповнити частину 4 статті 83 пунктом д), викласти пункти ґ) і д) в такій редакції:
"ґ) штучного створення земельної ділянки на території населеного пункту, у тому числі з порушенням установлених правил;
д) виникнення інших підстав, передбачених законом".
3) Доповнити частину 4 статті 84 пунктом і) такого змісту: "земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають в прибережній захисній смузі водних об‘єктів або на земельних ділянках дна водних об’єктів".
4) Доповнити частину 5 статті 84 пунктом д) такого змісту: "штучного створення земельної ділянки за межами населених пунктів, у тому числі з порушенням установлених правил".
5) Доповнити частину 1 статті 91 пунктом ж) такого змісту:
"за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у випадку незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, що незаконно змінила рельєф".
6) Доповнити статтю 93 частиною 3 такого змісту: "не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають в прибережній захисній смузі водних об‘єктів, або на земельних ділянках дна водних об’єктів".
7) пункт а) частини першої статті 96 викласти у такій редакції: "забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній стан у випадку незаконної зміни її рельєфу, за винятком випадків незаконної зміни рельєфу не власником такої земельної ділянки".
 
Враховано   4. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст. 27):
у статті 83:
частину третю доповнити пунктом "е" такого змісту:
"е) земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що безпосередньо перебувають в прибережній захисній смузі водних об‘єктів, або на земельних ділянках дна водних об’єктів";
частину четверту доповнити пунктом "г-1" такого змісту:
"г-1) штучного створення земельної ділянки на території населеного пункту, у тому числі з порушенням установлених правил";
2) у статті 84:
частину четверту доповнити пунктом "и" такого змісту:
"и) земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають в прибережній захисній смузі водних об‘єктів, або на земельних ділянках дна водних об’єктів";
частину п’яту доповнити пунктом "д" такого змісту:
"д) штучного створення земельної ділянки за межами населених пунктів, у тому числі з порушенням установлених правил";
3) частину першу статті 91 доповнити пунктом "ж" такого змісту:
"ж) за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф";
4) статтю 93 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають в прибережній захисній смузі водних об‘єктів, або на земельних ділянках дна водних об’єктів".
У зв’язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;
5) пункт "а" частини першої статті 96 викласти в такій редакції:
"а)забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком випадків незаконної зміни рельєфу не власником такої земельної ділянки".
5. Абзац третій частини першої статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350; 2008 р., № 24, ст. 237)
доповнити словами "а також про зобов’язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків".
 
    -25- Сівкович В.Л.
У Законі України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" доповнити абзац 8 частини 2 статті 10 словами такого змісту: "а також про зобов’язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, що вчинила відповідне правопорушення, з наступним відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків".
 
Враховано    
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

-26- Мойсик В.Р.
ІІІ. Прикінцеві положення.
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити визначення поняття великого розміру видобутих корисних копалин місцевого значення.
 
Враховано   ІІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити визначення поняття великого розміру видобутих корисних копалин місцевого значення.