Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573; 1992 р., № 12, ст. 169; 1995 р., № 29, ст. 218; 2000 р., № 20, ст. 150; 2004 р., № 51, ст. 550; 2005 р., № 11, ст. 198):
 
   1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):
 
6. 1) доповнити статтю 39 частиною такого змісту:
 
   1) статтю 39 доповнити частиною другою такого змісту:
 
7. "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи із їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади.";
 
   "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";
 
8. 2) у частині першій статті 46:
 
   2) абзаци п’ятий і шостий частини першої статті 46 замінити трьома абзацами такого змісту:
 
9. абзаци п’ятий і шостий замінити трьома абзацами такого змісту:
 
      
10. "дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення строку піклування над ними, перебування у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для таких дітей, а також особам із їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
   "дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
11. громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;
 
   громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;
 
12. дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя; ".
 
   дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".
 
13. У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;
 
14. 3) у частині третій статті 71:
 
   3) у частині третій статті 71:
 
15. абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
 
   абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:
 
16. "3) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, дитячий заклад - протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, дитячому закладі, якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї.";
 
-1- Сушкевич В.М.
у частині третій статті 71:
абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
"3) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, дитячий заклад - протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, дитячому закладі".
 
Враховано   "3) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";
 
    -2- Кармазін Ю.А.
1. Присвоїть номер 2-1 новій частині пункту 3 частини 3 статті 71:
"2-1) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна, піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, дитячий заклад – протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, дитячому закладі, якщо в будинку, квартири (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї."
 
Відхилено    
    -3- Кармазін Ю.А.
2. Пункт 3 частини 3 статті 71 викласти в такій редакції:
"3) Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів ії (їх) сім’ї не залишилося, це житло іншому громадянину може бути надано лише за договором оренди до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках – до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінченні строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;"
 
Відхилено    
    -4- Бут Ю.А.
1. Присвоїть номер 2-1 новій частині пункту 3 частини 3 статті 71:
"2-1) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна, піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, дитячий заклад – протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, дитячому закладі, якщо в будинку, квартири (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї."
 
Відхилено    
    -5- Бут Ю.А.
54 2. Пункт 3 частини 3 статті 71 викласти в такій редакції:
"3) Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів ії (їх) сім’ї не залишилося, це житло іншому громадянину може бути надано лише за договором оренди до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках – до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінченні строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;"
 
Відхилено    
17. пункт 4 викласти у такій редакції:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
18. "4) виїзду у зв’язку з виконанням обов’язків опікуна, піклувальника, надання батькам-вихователям житлового будинку або багатокімнатної квартири для створення дитячого будинку сімейного типу, - протягом усього часу виконання таких обов’язків; ".
 
   "4) виїзду у зв’язку з виконанням обов’язків опікуна чи піклувальника, наданням батькам-вихователям житлового будинку або багатокімнатної квартири для створення дитячого будинку сімейного типу - протягом усього часу виконання таких обов’язків".
 
19. 2. Статтю 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 1994 р., № 45, ст. 406) викласти в такій редакції:
 
   2. Статтю 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406) викласти в такій редакції:
 
20. "Стаття 33. Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття мають право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на його упорядження, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя.".
 
   "Стаття 33. Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття мають право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на його упорядження у разі, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".
 
21. 3. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2005 р., № 11, ст. 202, № 17-19, ст. 267):
 
   3. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 11, ст. 202, № № 17-19, ст. 267) :
 
22. 1) у статті 25:
 
   1) у статті 25:
 
23. доповнити частину третю реченням такого змісту: "Порядок збереження і передачі жилого приміщення в оренду затверджується Кабінетом Міністрів України.";
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину 3 викласти в такій редакції:
"У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, жиле приміщення, в якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом усього часу перебування їх в цих закладах, у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї незалежно від того, чи проживають у жилому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім’ї. Жиле приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам лише на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників, з прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу. Порядок збереження і передачі в оренду жилого приміщення та речей, які знаходилися в цьому приміщенні, затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано редакційно   частину третю доповнити реченням такого змісту:
"Порядок збереження і передачі в оренду жилого приміщення та іншого майна дитини затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
    -7- Попов О.П.
Доповнити частину третю реченням такого змісту:
"Порядок збереження і передачі в оренду жилого приміщення та іншого майна дитини затверджується Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано    
    -8- Бут Ю.А.
Частину 3 викласти в такій редакції:
"У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, жиле приміщення, в якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом усього часу перебування їх в цих закладах, у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї незалежно від того, чи проживають у жилому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім’ї. Жиле приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам лише на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників, з прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу. Порядок збереження і передачі в оренду жилого приміщення та речей, які знаходилися в цьому приміщенні, затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано редакційно    
24. у частині четвертій слова "за останнім місцем проживання" замінити словами "за місцем їх походження або проживання до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади";
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину 4 викласти в такій редакції:
"Держава забезпечує дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї мали впорядковане житло, що зберігалося за ними, вселення їх в ці приміщення і повернення їм майна, яке знаходилося в цих приміщеннях на момент передачі цих дітей під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, або належної компенсації для придбання аналогічних речей, у випадку якщо це майно не було забрано дітьми."
 
Враховано частково   частину четверту викласти в такій редакції :
"Держава забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, заклади для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, мали впорядковане житло, що зберігалося за ними, вселення їх в ці приміщення і повернення їм майна, що знаходилося в цих приміщеннях на день передачі дітей під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, заклади для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, не мали впорядкованого житла, або вселення їх в приміщення, що зберігалося за ними, неможливе внаслідок його знищення чи пошкодження, або з інших поважних причин, що унеможливлюють проживання там цих дітей, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, відповідні заклади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою;
 
    -10- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 25 частиною 5, виклавши ії в такій редакції:
"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї не мали впорядкованого житла, або вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе внаслідок його знищення чи пошкодження, що унеможливлює проживання там цих дітей, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за місцем їх походження або проживання до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади в порядку, встановленому законодавством України. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей що несуть відповідальність за збереження зазначеного житла, їхнього майна що там залишилося, та його повернення цим дітям, зобов’язані забезпечити відшкодування винними особами витрат держави на компенсацію дитині знищеного чи пошкодженого майна".
 
Враховано    
    -11- Бут Ю.А.
Частину 4 викласти в такій редакції:
"Держава забезпечує дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї мали впорядковане житло, що зберігалося за ними, вселення їх в ці приміщення і повернення їм майна, яке знаходилося в цих приміщеннях на момент передачі цих дітей під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, або належної компенсації для придбання аналогічних речей, у випадку якщо це майно не було забрано дітьми."
 
Враховано частково    
    -12- Бут Ю.А.
Доповнити статтю 25 частиною 5, виклавши ії в такій редакції:
"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї не мали впорядкованого житла, або вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе внаслідок його знищення чи пошкодження, що унеможливлює проживання там цих дітей, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за місцем їх походження або проживання до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади в порядку, встановленому законодавством України. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей що несуть відповідальність за збереження зазначеного житла, їхнього майна що там залишилося, та його повернення цим дітям, зобов’язані забезпечити відшкодування винними особами витрат держави на компенсацію дитині знищеного чи пошкодженого майна".
 
Враховано частково    
25. 2) частину сьому статті 26 викласти у такій редакції:
 
-13- Кармазін Ю.А.
Частину сьому статті 26 викласти у такій редакції: "Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом у порядку, встановленому законодавством України."
 
Враховано   2) частину сьому статті 26 викласти в такій редакції:
 
26. "Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом у порядку, встановленому статтею 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні.".
 
-14- Бут Ю.А.
Частину сьому статті 26 викласти у такій редакції: "Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом у порядку, встановленому законодавством України."
 
Враховано   "Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом у порядку, встановленому статтею 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
27. 4. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484):
 
   4. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484):
 
28. 1) у статті 32:
 
   1) частини першу та другу статті 32 викласти в такій редакції:
 
29. доповнити частину першу після слів "до влаштування у" словами "сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, ", а після слів "відповідні заклади" - словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
   "За дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами з їх числа зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
30. частину другу викласти у такій редакції:
 
      
31. "Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа після завершення перебування у сім’ї піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для таких дітей.";
 
   Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження зазначеного у частині першій цієї статті житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";
 
32. 2) доповнити статтю 33 новими частинами першою і другою такого змісту:
 
   2) статтю 33 доповнити новими частинами першою і другою такого змісту:
 
33. "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей права на житло мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування для забезпечення житловим приміщенням протягом місяця з дня досягнення дітьми 18 років.
 
   "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла, мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання.
 
34. Перебування дітей зазначених категорій на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством.".
 
   Перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством".
 
35. У зв’язку з цим частини першу-третю вважати відповідно частинами третьою-п’ятою.
 
   У зв’язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами третьою - п’ятою.
 
36. 5. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159):
 
   5. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159) :
 
37. 1) частину першу статті 10 після слова "громадян" доповнити словами " (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - за місцем походження або проживання дітей такої категорії до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади)";
 
   1) частину першу статті 10 після слова "громадян" доповнити словами " (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за місцем походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування)";
 
38. 2) доповнити частину другу статті 13 абзацом такого змісту:
 
   2) частину другу статті 13 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
39. "Взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
 
   "Взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою".
 
40. піклування - за їх заявою.".
 
      
41. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
42. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
43. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.