Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
   Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
3. (щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
 
   щодо посилення соціального захисту
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 16, ст.200) (В редакції Закону № 2001-ХІІ від 19.12.91, ВВР, 1992, № 13, ст.178) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст.178; 1996 р., № 35, ст. 162; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) такі зміни:
 
6. 1. у пункті 17 частини 1 статті 20 після слів „місцями у дошкільних" доповнити словами „та середніх навчальних";
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пункт 17 частини 1 статті 20 викласти в такій редакції: "17) позачергове обов'язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних та середніх навчальних закладах державної та комунальної форм власності, незалежно від відомчої підпорядкованості".
 
Враховано   1. У частині першій статті 20:
1) пункт 17 викласти в такій редакції:
"17) позачергове обов'язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних та середніх загальноосвітніх навчальних закладах державної та комунальної форм власності незалежно від відомчої підпорядкованості";
 
    -2- Олійник В.С.
У пункті 1 частини І слова "та середніх навчальних" замінити словами "та середніх загальноосвітніх навчальних"
 
Враховано    
7. 2. у пункті 26 частини 1 статті 20 після слів „вступ поза конкурсом до державних" доповнити словами „та комунальних";
 
   2) у пункті 26 перше речення після слів „вступ поза конкурсом до державних" і друге речення після слів „приймаються без екзаменів до державних" доповнити словами „та комунальних".
 
8. 3. у пункті 26 частини 1 статті 20 після слів „приймаються без екзаменів до державних" доповнити словами „та комунальних";
 
-3- Кирильчук Є.І.
Пункт 3 частини першої статті 30 викласти в такій редакції: "3) безплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту (крім таксі), включаючи транспорт, який використовується для проїзду від місця проживання до залізничного або повітряного транспорту і від нього до міста лікування (реабілітації), оздоровлення хворої дитини та особи, яка її супроводжує та назад (за направленням медичних закладів), з правом позачергового придбання квитків;"
 
Відхилено      
    -4- Кирильчук Є.І.
Пункт 6 частини третьої статті 30 доповнити абзацом наступного змісту: "Дітям-інвалідам, які досягли 18 років та перебувають у черзі, а потім на обстеженні у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії, державна соціальна допомога надається з моменту досягнення 18 років до завершення обстеження у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії у розмірах, визначених цим пунктом та статтею 6 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".
 
Відхилено    
9. 4. у пункті 4 частини 3 статті 30 після слів „вступ поза конкурсом до державних" доповнити словами „та комунальних";
 
   2. У статті 30:
1) пункт 4 частини третьої після слів „вступ поза конкурсом до державних" доповнити словами „та комунальних";
 
10. 5. у частині 6 статті 30 після слів „які до вступу в державні" доповнити словами „та комунальні".
 
   2) частину шосту після слів „які до вступу в державні" доповнити словами „та комунальні".
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
-5- Круць М.Ф.
З розділу ІІ слово "офіційного" виключити.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Частину ІІ викласти в такій редакції: "ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.".
 
Відхилено    
    -7- Олійник В.С.
Частину ІІ викласти в такій редакції: "ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року."
 
Відхилено    
    -8- Деркач М.І.
Його норми можуть вступити в дію не раніше 1 січня 2011 року
 
Враховано    
12. ІІІ. Кабінету Міністрів України в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-9- Олійник В.С.
Частину ІІІ викласти у такій редакції: "ІІІ. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом."
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.