Кількість абзаців - 201 Таблиця поправок


Про надання послуг, які сприяють виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про надання послуг, які сприяють виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном
 
-1- Бондаренко В.Д.
Назву проекту Закону викласти у такій редакції: "Про недержавні еміграційні послуги".
 
Враховано   Про недержавні еміграційні послуги
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту.
 
Відхилено (Всі окремі частини проекту пронумеровані, окрім визначень термінів, які не нумеруються, і, якщо можливо, подаються в алфавітному порядку).     
4. Стаття 1. Завдання та коротка назва Закону
 
      
5. 1. Цей Закон визначає загальні вимоги та порядок діяльності суб’єктів, які не мають владних повноважень та сприяють виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном.
 
-3- Бондаренко В.Д.
Статтю 1 проекту вважати Преамбулою до Закону, яку викласти її у такій редакції:.
"Цей Закон визначає правові засади діяльності суб’єктів, які не наділених публічними владними повноваженнями, яка спрямована на сприяння виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном."
У зв’язку з цим змінити подальшу нумерацію статей. Вважати статтю 2 статтею 1 і т.д.
 
Враховано   Цей Закон визначає правові засади діяльності суб’єктів, не наділених публічними владними повноваженнями, яка спрямована на сприяння виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном.
 
6. 2. З метою раціоналізації подальшого посилання на Закон встановлюється його коротка назва — "Про недержавні еміграційні послуги".
 
-4- Круць М.Ф.
Кармазін Ю.А.
Частину 2 статі 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -5- Кармазін Ю.А.
Виключити у всіх відмінках слово "недержавні" із терміну "недержавні еміграційні послуги" у статтях 2, 4 та 5.
 
Відхилено (Держава зобов’язанна надавати послуги своїм громадянам для забезпечення їх законних потреб в усіх сферах суспільного життя. Якщо є Конституційне право на свободу пересування, вибору місця роботи та вибору місця проживання, то держава має забезпечити ці права своїми послугами. Тому і державні еміграційні послуги існують. Вони надаються як фізичним, так і юридичним особам. Близько 15 органів влади мають повноваження, пов’язанні з такими еміграційними послугами. Це і видача закордонних паспортів, і постановка на консульський облік за кордоном, і надання офіційної інформації щодо поїздок за кордон, і видача ліцензій з посередництва в працевлаштування на роботу за кордоном, і захист українців за кордоном, і реалізація договорів про усунення подвійного оподаткування тощо).   
7. Стаття 2. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
-6- Прокопчук Ю.В.
Частину першу статті 2 після слів "У цьому Законі" доповнити словами "наведені нижче".
 
Враховано   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
9. недержавні еміграційні послуги (далі за текстом – еміграційні послуги) – діяльність юридичних та фізичних осіб, яка не пов’язана з виконанням владних повноважень і яка сприяє виїзду за кордон фізичних осіб з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном;
 
-7- Бондаренко В.Д.
Абзац другий статті 2 викласти у такій редакції:
"недержавні еміграційні послуги – діяльність суб’єктів, не наділених публічними владними повноваженнями, яка спрямована виїзду за кордон фізичних осіб з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном;"
 
Враховано   недержавні еміграційні послуги – діяльність суб’єктів, не наділених публічними владними повноваженнями, яка спрямована на сприяння виїзду за кордон фізичних осіб з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном;
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Абзац другий статті 2 викласти у такій редакції:
"еміграційні послуги – діяльність юридичних, яка не пов’язана з виконанням владних повноважень і яка сприяє виїзду за кордон фізичних осіб з території України".
Слова "або їх тимчасовому перебуванню за кордоном" слід виключити, оскільки тимчасове перебування за кордоном не є еміграцією
 
Відхилено Проект не зазначає, що тимчасове перебування за кордоном є еміграцією. Він лише відносить до надання недержавних еміграційних послуг і послуги особам, які тимчасово перебувають за кордоном. Україна забов’язана захищати своїх громадян навіть за кордоном. Тому не доцільно забороняти українським посередникам надавати послуги українцям, які перебувають за кордоном. (Приклад: туристичні послуги, інформаційні послуги тощо) Така заборона протирічить духу Конституції. Проект не визначає терміну "еміграція" і не регулює її. Проект застосовує термін "еміграційні послуги" як вказівку на послуги, що пов’язані з таким напрямком пересування особи – "з України за кордон" При виїзді особи за кордон ніхто в Україні не може сказати або визначити, тимчасово чи назавжди особа виїжджає з України. Оскільки це вирішує сама особа вже перебуваючи за кордоном і отримавши дозволи іншої країни).   
10. суб’єкти надання еміграційних послуг – визначені цим та іншими законами України юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які сприяють виїзду за кордон фізичних осіб з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном;
 
-9- Круць М.Ф.
Частину 2 статі 2 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -10- Кармазін Ю.А.
Абзац третій статті 2 викласти у такій редакції:
"суб’єкти надання еміграційних послуг – визначені цим та іншими законами України юридичні особи, які сприяють виїзду фізичних осіб з території України за кордон на постійне місце проживання".
 
Відхилено    
    -11- Кармазін Ю.А.
Слова "та фізичні особи-підприємці" слід виключити всюди по тексту законопроекту.
 
Відхилено В сфері туризму та посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном видано тисячі ліцензій фізичним особам – підприємцям. Тому якщо таку норму і вводити, то лише з 2015 року, коли закінчиться строк дії ліцензій. До речі – ліцензіати Мінпраці, наприклад, не несуть відповідальності за українця, як тільки він переткне кордон України. Це однаково для всіх їх ліцензіатів - і для фізичних осіб-підприємців, і для юридичних осіб.)   
11. потенційні тимчасові емігранти - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які з метою тимчасового виїзду за кордон з території України звертались за відповідною інформацією або відповідними послугами до будь-яких посередників або суб’єктів еміграційних послуг.
 
-12- Бондаренко В.Д.
У абзаці четвертому частини першої статті 2 слова "звертались за відповідною інформацією або відповідними послугами до будь-яких посередників або суб’єктів еміграційних послуг" замінити на слова "або тимчасового перебування за кордоном звертаються як споживачі до суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг за відповідними послугами".
 
Враховано   потенційні тимчасові емігранти - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які з метою тимчасового виїзду за кордон з території України або тимчасового перебування за кордоном звертаються як споживачі до суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг за відповідними послугами.
 
    -13- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
"емігранти - громадяни України, які з метою виїзду за кордон з території України звертались за відповідною інформацією або відповідними послугами до будь-яких посередників або суб’єктів еміграційних послуг".
 
Відхилено (Емігрантом можна назвати лише особу, яка вже виїхала за межі держави свого громадянства. А поки особа ще перебуває на національній території і лише заявляє про своє бажання виїхати – вона "потенційний емігрант").   
    -14- Кармазін Ю.А.
Вилучити зі статті 2 та інших статей згадку про те, що "іноземці та особи без громадянства" можуть бути особами, яким на території України надаються послуги з еміграції з України.
 
Відхилено Згідно з Міжнародного договору України з Євросоюзом "Про реадміссію осіб" наша країна з початку 2010 року буде оплачувати повернення з Європи до України всіх осіб (зокрема і іноземців), які виїхали з України та незаконно або з порушеннями перебувають на території Європи. Тому, правила щодо діяльності посередників, які надають еміграційні послуги, мають поширюватись і на іноземців, і на осіб без громадянства, які перебувають на Україні і з її території за допомогою посередників виїжджають за кордон. Термін "послуги з еміграції" жодного разу в законі не використовувався).   
    -15- Кармазін Ю.А.
У статтях 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 , 16 слова "потенційні" та "тимчасові" вилучити.
 
Відхилено Емігрантом можна назвати лише особу, яка вже виїхала за межі держави свого громадянства. А поки особа ще перебуває на національній території і лише заявляє про своє бажання виїхати – вона "потенційний емігрант". Законопроект і написано, в першу чергу для захисту тих 7 млн. українців, які кожен рік тимчасово виїжджають за кордон).   
12. Стаття 3. Предмет регулювання та сфера застосування Закону
 
-16- Бондаренко В.Д.
У назві статті 3 слова "Предмет регулювання" виключити.
 
Враховано   Стаття 2. Сфера застосування цього Закону
 
13. 1. Будь-яка діяльність суб’єктів, яка сприяє виїзду за кордон фізичних осіб з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном вважається наданням еміграційних послуг таким фізичним особам, якщо інше не встановлено цим та іншими законами України.
 
-17- Бондаренко В.Д.
Частину 1 статті 2 викласти у такій редакції:
"Будь-яка діяльність осіб, яка спрямована на сприяння виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном, вважається наданням недержавних еміграційних послуг таким фізичним особам, якщо інше не встановлено цим та іншими законами України."
 
Враховано   1. Будь-яка діяльність осіб, яка спрямована на сприяння виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном, вважається наданням недержавних еміграційних послуг таким фізичним особам, якщо інше не встановлено цим та іншими законами України.
2. Суб’єктами надання недержавних еміграційних послуг можуть бути юридичні особи, не наділені публічними владними повноваженнями, представництва іноземних юридичних осіб, які зареєстровані в Україні в установленому порядку, та фізичні особи – підприємці, які сприяють виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном.
 
    -18- Бондаренко В.Д.
Статтю 3 проекту Закону доповнити частиною другою такого змісту
"Суб’єктами надання недержавних еміграційних послуг можуть бути юридичні особи, не наділені публічними владними повноваженнями, представництва іноземних юридичних осіб, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та фізичні особи – підприємці, які сприяють виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном".
 
Враховано    
14. 2. Цей Закон поширюється на діяльність суб’єктів, які надають еміграційні послуги в межах будь-якої з наступних видів діяльності:
 
-19- Бондаренко В.Д.
Частину 2 статті 3 викласти у такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на діяльність осіб, які надають недержавні еміграційні послуги в межах таких видів діяльності:"
 
Враховано   3. Дія цього Закону поширюється на діяльність осіб, які надають недержавні еміграційні послуги в межах таких видів діяльності:
 
    -20- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
"Цей Закон поширюється на діяльність суб’єктів, які надають еміграційні послуги в межах будь-якої з наступних видів діяльності:
агентських, юридичних, консультативних або інформаційних послуг які сприяють виїзду фізичних осіб за кордон на постійне місце проживання;
юридичних, консультативних або інформаційних послуг фізичним особам, які виїжджають за кордон з території України".
 
Відхилено Пропозиція враховує позицію, що особа виїжджає на постійне місце проживання. А проект Закону пропонує норми, що пов’язані з виїздом за кордон тимчасово. Тому і видів діяльності буде чимало).   
15. 1) туроператорської, турагентської, спортивної, наукової, культурної, релігійної, профспілкової, політичної або громадської діяльності;
 
-21- Бондаренко В.Д.
У пункті першому частини 3 статті "діяльності" вилучити
 
Враховано   1) туроператорської, турагентської, спортивної, наукової, культурної, релігійної, профспілкової, політичної або громадської;
 
16. 2) агентських послуг, які сприяють виїзду фізичних осіб за кордон;
 
-22- Прокопчук Ю.В.
У пункті другому частини 3 статті 2 слова "які сприяють" замінити словами "щодо сприяння" та доповнити словами "з території України".
 
Враховано   2) агентських послуг щодо сприяння виїзду фізичних осіб за кордон з території України;
 
17. 3) організації поїздок на навчання, стажування або лікування;
 
   3) організації поїздок з метою навчання, стажування або лікування;
 
18. 4) діяльності посередників з працевлаштування на роботу за кордоном або шлюбних агентств;
 
-23- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Пункт четвертий частини 2 статті 3 розділити на два пункти 4) і 5), які викласти у такій редакції:
"4) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
5) послуг шлюбних агентств;".
Відповідно пункти 5) і 6) вважати пунктами 6) і 7).
 
Враховано   4) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
5) послуг шлюбних агентств;
 
19. 5) юридичних, консультативних або інформаційних послуг фізичним особам, які виїжджають за кордон з території України;
 
-24- Круць М.Ф.
Пункт 5) частини 3 статті 3 Проекту викласти у такій редакції:
"5) послуг юридичного, консультативного або інформаційного характеру, що надаються потенційним тимчасовим емігрантам;"
 
Враховано   6) послуг юридичного, консультативного або інформаційного характеру, що надаються потенційним тимчасовим емігрантам;
 
20. 6) інших видів діяльності, що сприяють тимчасовому виїзду фізичних осіб за кордон з території України.
 
-25- Бондаренко В.Д.
Пункт 6) частини 3 статті 3 проекту Закону викласти у такій редакції:
"6) інших видів діяльності, спрямованих на сприяння виїзду фізичних виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном".
 
Враховано   7) інших видів діяльності, спрямованих на сприяння виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном.
 
21. 3. Цей Закон не поширюється на діяльність:
 
-26- Круць М.Ф.
У частині 3 статті 3 проекту Закону слова "Цей Закон" замінити словами "Дія цього Закону".
 
Враховано   4. Дія цього Закону не поширюється на діяльність:
 
22. 1) органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині виконання ними своїх повноважень;
 
-27- Круць М.Ф.
У пункті першому частини 3 статті 3 слова "в частині виконання" замінити словами "щодо здійснення".
 
Враховано   1) органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними своїх повноважень;
 
23. 2) транспортних компаній та їх представництв і філій, у межах надання своїм клієнтам транспортних послуг;
 
-28- Стретович В.М.
У пункті другому частини 3 статті 3 слова "у межах" замінити словом "щодо".
 
Враховано   2) транспортних компаній та їх представництв і філій щодо надання своїм клієнтам транспортних послуг;
 
24. 3) суб’єктів підприємницької діяльності та інших юридичних осіб, яка не пов’язана з поїздками фізичних осіб за кордон з території України;
 
-29- Бондаренко В.Д.
Пункт 3) частини 3 статті 3 Проекту викласти у наступній редакції:
"3) суб’єктів підприємницької діяльності та інших юридичних осіб, діяльність яких не спрямована на сприяння виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном;"
 
Враховано   3) суб’єктів підприємницької діяльності та інших юридичних осіб, діяльність яких не спрямована на сприяння виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном;
 
25. 4) суб’єктів підприємницької діяльності та інших юридичних осіб, яка пов’язана з організацією відряджень за кордон їх штатних працівників в службових справах.
 
   4) суб’єктів підприємницької діяльності та інших юридичних осіб щодо організації відряджень за кордон їх штатних працівників у службових справах.
 
26. 4. Цей Закон поширює свою дію на всіх осіб, які надають еміграційні послуги, якщо інше не встановлено цим та іншими законами України.
 
-30- Круць М.Ф.
Частину 4 статті 3 проекту Закону виключити, привівши у відповідність нумерацію частин статті.
 
Враховано      
27. 5. Цей Закон поширюється, також, на фізичних осіб – потенційних тимчасових емігрантів.
 
-31- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 3 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
28. 6. Цей Закон не поширюється на таких осіб:
 
-32- Бондаренко В.Д.
Частину 6 статті 3 Проекту викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону не поширюється на осіб які виїжджають за кордон з території України :
1) у службових справах;
2) самостійно без звернення до суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг про отримання таких послуг".
 
Враховано   5. Дія цього Закону не поширюється на осіб, які виїжджають за кордон з території України:
 
29. 1) на посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які виїжджають за кордон України у службових справах;
 
   1) у службових справах;
 
30. 2) штатних працівників суб’єктів підприємницької діяльності та інших юридичних осіб, які виїжджають за кордон у службових справах;
 
      
31. 3) на фізичних осіб, що виїжджають з території України самостійно, без посередників та звернень до суб’єктів надання еміграційних послуг.
 
-33- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Статтю 3 Проекту доповнити новою частиною 7 такого змісту:
"7. Загальні вимоги та порядок діяльності суб’єктів надання еміграційних послуг у сферах туризму, працевлаштування на роботу за кордоном та охорони здоров’я визначаються іншими законами з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом".
 
Враховано   2) самостійно без звернення до суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг про отримання таких послуг.
6. Загальні вимоги до надання недержавних еміграційних послуг суб’єктами надання недержавних еміграційних послуг у сферах туризму, працевлаштування за кордоном та охорони здоров’я визначаються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених іншими законами.
 
32. Стаття 4. Принципи надання недержавних еміграційних послуг
 
   Стаття 3. Принципи надання недержавних еміграційних послуг
 
33. 1. Принципами надання недержавних еміграційних послуг є:
 
-34- Круць М.Ф.
Пункт перший частини 1 статті 3 викласти у такій редакції: "Надання недержавних еміграційних послуг здійснюється на таких принципах:"
 
Враховано   1. Надання недержавних еміграційних послуг здійснюється на таких принципах:
 
34. 1) дотримання права особи на свободу пересування;
 
-35- Круць М.Ф.
У пункті першому частини 1 статті 3 Проекту слово "дотримання" замінити словами "недопущення обмеження".
 
Враховано   1) недопущення обмеження права особи на свободу пересування;
 
35. 2) добровільність отримання особою еміграційних послуг;
 
-36- Бондаренко В.Д.
Пункт другий частини 1 статті 3 після слів "отриманні особою" доповнити слово "недержавних".
 
Враховано   2) добровільність отримання особою недержавних еміграційних послуг;
 
36. 3) забезпечення державою права громадян України на повернення в Україну з-за кордону;
 
-37- Прокопчук Ю.В.
Пункт 3 частини 1 статті 3 законопроекту викласти у новій редакції такого змісту: "3) заборона суб’єкту надання недержавних еміграційних послуг встановлювати обмеження щодо повернення громадян України на територію України;"
 
Враховано   3) заборона суб’єкту надання недержавних еміграційних послуг встановлювати обмеження щодо повернення громадян України на територію України;
 
37. 4) відкритість, доступність та свобода інформаційного забезпечення;
 
   4) відкритість, доступність та свобода інформаційного забезпечення;
 
38. 5) встановлення обмежень в діяльності суб’єктів надання еміграційних послуг виключно Законом;
 
-38- Бондаренко В.Д.
Пункт п’ятий частини 1 статті 4 викласти у такій редакції: "встановлення обмежень щодо діяльності суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг виключно законом".
 
Враховано   5) встановлення обмежень щодо діяльності суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг виключно законом;
 
39. 6) заборона анонімної діяльності в сфері надання еміграційних послуг;
 
   6) заборона анонімної діяльності у сфері надання недержавних еміграційних послуг;
 
40. 7) заборона припинення діяльності суб’єкта надання еміграційних послуг до моменту повернення в Україну його клієнтів, які тимчасово перебувають за кордоном;
 
-39- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Пункт 7 частини. 1 статті 3 законопроекту викласти у новій редакції такого змісту:
"7) заборона обмеження діяльності суб’єкта надання еміграційних послуг, спрямованої на сприяння повернення на територію України громадянина України, який тимчасово перебуває за кордоном".
 
Враховано   7) заборона обмеження діяльності суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, спрямованої на сприяння повернення на територію України громадянина України, який тимчасово перебуває за кордоном.
 
    -40- Кармазін Ю.А.
Пункт 7 частини. 1 ст. 4 проекту Закону виключити.
 
Відхилено (Не можна заборонити посереднику допомагати громадянину України повернутися на територію України).   
41. 8) відповідальність суб’єкта еміграційних послуг за правопорушення.
 
-41- Круць М.Ф.
Пункт 8 частини 1 ст. 4 проекту Закону виключити
 
Враховано      
42. Стаття 5. Загальні вимоги та обмеження діяльності суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг
 
   Стаття 4. Загальні вимоги та обмеження діяльності суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг
 
43. 1. Суб’єктами надання еміграційних послуг можуть бути юридичні особи, представництва іноземних компаній та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані в Україні та діють в порядку і в межах встановлених цим та іншими Законами України.
 
-42- Круць М.Ф.
Частину 1 статті 4 Проекту викласти у наступній редакції:
"1. Суб’єктами надання недержавних еміграційних послуг можуть бути юридичні особи, не наділені публічними владними повноваженнями, представництва іноземних компаній, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та фізичні особи - підприємці, які здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом".
 
Враховано   1. Суб’єктами надання недержавних еміграційних послуг можуть бути юридичні особи, не наділені публічними владними повноваженнями, представництва іноземних юридичних осіб, які зареєстровані в Україні в установленому порядку, та фізичні особи - підприємці, які здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
    -43- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 5 проекту Закону викласти у такій редакції:
"Суб’єктами надання еміграційних послуг можуть бути лише фізичні особи-підприємці – громадяни України та юридичні особи, які створені громадянами України, зареєстровані в Україні та діють в порядку й в межах встановлених цим та іншими Законами України".
 
Відхилено Це увійде в протиріччя з уже діючими законами України. Реально є юридичні особи, які створені громадянами України та іноземцями, наприклад, туристичні компанії).   
44. 2. Вид діяльності суб’єкта, який пов’язаний з наданням еміграційних послуг повинен зазначатись в реєстраційних документах цього суб’єкта, зокрема, в Довідці з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 
-44- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Частину 2 статті 5 Проекту слова викласти у такій редакції:
"Вид діяльності юридичної особи та фізичної особи - підприємця, що пов’язаний з наданням недержавних еміграційних послуг, має зазначатися в реєстраційних документах, що подаються для державної реєстрації цього суб’єкта та вноситись до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 
Враховано   2. Вид діяльності юридичної особи та фізичної особи - підприємця, пов’язаний з наданням недержавних еміграційних послуг, має зазначатися в реєстраційних документах, що подаються для державної реєстрації цього суб’єкта, та вноситися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 
45. 3. Вид діяльності суб’єкта надання еміграційних послуг, для виконання якого відповідно до законодавства України потрібно отримати ліцензію, може здійснюватись юридичною особою або фізичною особою-підприємцем лише після отримання відповідної ліцензії.
 
-45- Круць М.Ф.
Частину 3 статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"3. Діяльність суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, для здійснення якої відповідно до Закону України потрібно отримати ліцензію, може здійснюватися юридичною особою або фізичною особою - підприємцем лише після отримання відповідної ліцензії."
 
Враховано   3. Діяльність суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, для здійснення якої відповідно до закону потрібно отримати ліцензію, може здійснюватися юридичною особою або фізичною особою - підприємцем лише після отримання відповідної ліцензії.
 
46. 4. Працівник юридичної особи, діяльність якого пов’язана з наданням еміграційних послуг в сфері охорони здоров’я, туроператорської, турагентської, спортивної, культурної, навчальної, юридичної та громадської діяльності, а також діяльності шлюбних агентств та посередників з працевлаштування на роботу за кордоном, може діяти лише в межах посадових обов’язків, затверджених керівником відповідної юридичної особи.
 
-46- Круць М.Ф.
Частину 4 статті 5 виключити.
 
Враховано      
    -47- Кармазін Ю.А.
У частині 4 статті 5 проекту Закону слова: "в сфері охорони здоров’я, туроператорської, турагентської, спортивної, культурної, навчальної, юридичної та громадської діяльності, а також діяльності шлюбних агентств та посередників з працевлаштування на роботу за кордоном" виключити.
 
Враховано редакційно    
47. 5. Керівник юридичної особи, директор підприємства або керівник їх структурного підрозділу, у службових обов’язках якого передбачено виконання роботи, пов’язаної з наданням еміграційних послуг, повинен мати фаховий рівень, який відповідає виду цих послуг.
 
-48- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Частину 5 статті 5 викласти у такій редакції: "Керівники юридичної особи або їх структурних підрозділів, до службових обов’язків яких належить виконання роботи, пов’язаної з наданням недержавних еміграційних послуг, повинні мати відповідний фаховий рівень, якщо така вимога визначена спеціальним законодавством щодо певного виду діяльності".
 
Враховано   4. Керівники юридичної особи або їх структурних підрозділів, до службових обов’язків яких належить виконання роботи, пов’язаної з наданням недержавних еміграційних послуг, повинні мати відповідний фаховий рівень, якщо така вимога визначена спеціальним законодавством щодо певного виду діяльності.
 
48. 6. Фізична особа - підприємець, яка надає еміграційні послуги, повинна відповідати таким вимогам:
 
-49- Бондаренко В.Д.
Частину шосту статті 5 після слів "яка надає" доповнити словом "недержавні", а слова "має відповідати таким вимогам" замінити словом "повинна".
 
Враховано   5. Фізична особа - підприємець, яка надає недержавні еміграційні послуги, повинна:
 
49. 1) мати фаховий рівень, який відповідає виду еміграційних послуг;
 
-50- Прокопчук Ю.В.
Пункт перший частини 6 статті 5 викласти у такій редакції: "1) мати відповідний фаховий рівень, якщо така вимога визначена спеціальним законодавством щодо певного виду діяльності;"
 
Враховано   1) мати відповідний фаховий рівень, якщо така вимога визначена спеціальним законодавством щодо певного виду діяльності;
 
50. 2) мати печатку суб’єкта підприємницької діяльності;
 
   2) мати печатку суб’єкта підприємницької діяльності;
 
51. 3) укласти відповідні контракти про постійну роботу з своїми працівниками, які займаються наданням еміграційних послуг.
 
-51- Бондаренко В.Д.
Прокопчук Ю.В.
По всьому тексту проекту Закону слово "контракти" у всіх відмінках та числах замінити словом "договори" у відповідному відмінку та числі.
 
Враховано   3) укласти відповідні договори про постійну роботу з своїми працівниками, які займаються наданням недержавних еміграційних послуг.
 
    -52- Круць М.Ф.
У пункті третьому частини 6 ст. 5 проекту Закону слово "контракти" замінити словами "трудові договори".
 
Враховано частково .   
    -53- Стретович В.М.
Пункт третій частини 6 статті 5 після слів "займаються наданням" доповнити словом "недержавних".
 
Враховано    
52. 7. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право приймати участь у наданні еміграційних послуг дотримуючись вимог цього та інших Законів України та лише як працівники зареєстрованих в Україні суб’єктів надання еміграційних послуг.
 
-54- Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Частину 7 статті 5 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -55- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 5 проекту Закону викласти у такій редакції:
"Участь у наданні еміграційних послуг на території України мають право лише громадяни України й лише як працівники зареєстрованих в Україні суб’єктів надання еміграційних послуг".
 
Відхилено (Частину 7 вилучено)   
53. 8. Іноземні компанії, представництва яких не зареєстровані в Україні, не мають право надавати на території України еміграційні послуги.
 
-56- Бондаренко В.Д.
Частину 8 статті 5 проекту викласти у такій редакції:
"Іноземні юридичні особи, представництва яких не зареєстровані в Україні в установленому порядку, не мають права надавати на території України недержавні еміграційні послуги".
 
Враховано   6. Іноземні юридичні особи, представництва яких не зареєстровані в Україні в установленому порядку, не мають права надавати на території України недержавні еміграційні послуги.
 
    -57- Кармазін Ю.А.
Частину 8 статті 5 проекту Закону виключити.
 
Відхилено (Жодна структура не має права займатися підприємницькою діяльністю без реєстрації на території України).   
54. 9. Працівники іноземних компаній мають право приймати участь у наданні еміграційних послуг на території України лише після відповідної реєстрації представництва такої компанії в Україні, а також за умови додержання інших вимог та в порядку, встановленому цим та іншими Законами України.
 
-58- Кармазін Ю.А.
Частину 9 статті 5 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
55. 10. Туристичні оператори та туристичні агенти, а також посередники з працевлаштування на роботу за кордоном можуть надавати еміграційні послуги за умови додержання вимог цього та інших Законів України та лише як суб’єкти підприємницької діяльності.
 
-59- Кармазін Ю.А.
Частину 10 статті 5 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
56. 11. Політична партія або благодійна, релігійна, профспілкова, громадська чи інша неприбуткова організація, яка згідно з вимогами цього та інших Законів України надає еміграційні послуги, не може отримувати прибутки від такої діяльності.
 
-60- Кармазін Ю.А.
Частину 11 статті 5 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
57. 12. Наукові установи, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, спортивні заклади або правозахисні організації та шлюбні агентства, які відповідно до цього та інших Законів України надають тимчасовим потенційним емігрантам еміграційні послуги, не мають права отримувати плату за такі послуги, якщо вони не зареєстровані в Україні як суб’єкти підприємницької діяльності.
 
-61- Кармазін Ю.А.
Частину 12 статті 5 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
58. 13. Якщо еміграційні послуги надаються спільно декількома суб’єктами надання еміграційних послуг, то між ними має бути укладено договір із зазначенням відповідальності кожного із суб’єктів за обсяг та якість надання еміграційних послуг.
 
-62- Круць М.Ф.
Частину 7 статті 4 проекту Закону викласти у такій редакції: "У разі якщо недержавні еміграційні послуги надаються потенційному тимчасовому емігранту спільно декількома суб’єктами надання недержавних еміграційних послуг, то між ними має бути укладено договір із зазначенням відповідальності кожного із суб’єктів за обсяг та якість надання еміграційних послуг".
 
Враховано   7. У разі якщо недержавні еміграційні послуги надаються потенційному тимчасовому емігранту спільно декількома суб’єктами надання недержавних еміграційних послуг, то між ними має бути укладено договір із зазначенням відповідальності кожного із суб’єктів за обсяг та якість надання еміграційних послуг.
 
59. Стаття 6. Загальні права та обов’язки суб’єкта надання еміграційних послуг та його службових осіб
 
-63- Бондаренко В.Д.
Назву статті 6 проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 5. Права та обов’язки суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг".
 
Враховано   Стаття 5. Права та обов’язки суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг
 
60. 1. Зареєстрований в Україні суб’єкт надання еміграційних послуг та його службові особи мають право:
 
-64- Бондаренко В.Д.
Частину 1 статті 5 викласти у такій редакції:
"1. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг має право:"
 
Враховано   1. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг має право:
 
61. 1) розміщувати інформацію про свої послуги в засобах масової інформації та іншим способом в порядку, передбаченому відповідним законодавством України та цим Законом;
 
-65- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини першої статті 6 виключити.
 
Відхилено Загальні правила здійснення еміграційної діяльності, права та обов’язки суб’єктів повинні бути встановлені Законом. Права пов’язані і з вимогою щодо порядку їх реалізації).  1) розміщувати інформацію про свої послуги у порядку, передбаченому цим та іншими законами України;
 
    -66- Бондаренко В.Д.
Пункт 1) частини 1 статті 5 Проекту викласти в наступній редакції:
"1) розміщувати інформацію про свої послуги у порядку, передбаченому цим та іншими законами України;"
 
Враховано    
62. 2) надавати потенційним тимчасовим емігрантам інформаційні та консультаційні послуги в порядку, передбаченому цим та іншими Законами України;
 
-67- Круць М.Ф.
Пункт 2 частини першої статті 6 виключити.
 
Враховано      
    -68- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
"надавати емігрантам інформаційні та консультаційні послуги в порядку, передбаченому цим та іншими Законами України";
 
Відхилено (У зв’язку вилученням пункту 2 з тексту проекту Закону)   
63. 3) проводити з потенційними тимчасовими емігрантами конкурси, перегляди та співбесіди в порядку, передбаченому цим Законом;
 
-69- Бондаренко В.Д.
У пункті другому частини 1 статті 5 слова "в порядку, передбаченому цим Законом" замінити словами "згідно з вимогами, встановленими цим та іншими Законами України";
 
Враховано   2) проводити з потенційними тимчасовими емігрантами конкурси, перегляди та співбесіди згідно з вимогами, встановленими цим та іншими законами України;
 
    -70- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини першої статті 6 виключити.
 
Відхилено (Спортивна та наукова організація буде проводити змагання та конкурси, рекламна – перегляди, консерваторії - прослуховування тощо).   
64. 4) залучати працівників іноземних компаній до проведення зустрічей з потенційними тимчасовими емігрантами в порядку, передбаченому цим Законом;
 
-71- Бондаренко В.Д.
Пункт 2) частини 1 статті 5 Проекту викласти у такій редакції:
"3) залучати працівників іноземних юридичних осіб до проведення зустрічей з потенційними тимчасовими емігрантами;"
 
Враховано   3) залучати працівників іноземних юридичних осіб до проведення зустрічей з потенційними тимчасовими емігрантами;
 
    -72- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини першої статті 6 виключити.
 
Відхилено (Щоб потім іноземець не заявляв, що працівник з України йому не підходить, краще хай попередньо зустрічається з працівником на території України і сам з’ясовує його кваліфікаційний рівень, знання мови тощо).   
65. 5) в межах своїх реєстраційних документів організовувати навчання та підготовку персоналу, окрім обмежень, передбачених законами України;
 
-73- Круць М.Ф.
Пункт 5 частини першої статті 6 виключити.
 
Враховано      
66. 6) укладати контракти про еміграційні послуги, які він надає потенційним тимчасовим емігрантам;
 
-74- Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Пункт 6 частини першої статті 6 виключити.
 
Враховано      
    -75- Кармазін Ю.А.
Пункт 6 частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
"укладати контракти про еміграційні послуги, які він надає емігрантам".
 
Відхилено (У зв’язку вилученням пункту 6 з тексту проекту Закону)   
67. 7) укладати контракти з іноземними компаніями про співпрацю в сфері надання еміграційних послуг.
 
-76- Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Пункт 7 частини першої статті 6 виключити.
 
Враховано   4) надавати іноземним юридичним особам, представництва яких не зареєстровані в Україні в установленому порядку, агентські послуги, пов’язані з пошуком на території України потенційних тимчасових емігрантів;
 
    -77- Бондаренко В.Д.
Частину 1 статті 5 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) надавати іноземним юридичним особам, представництва яких не зареєстровані в Україні в установленому порядку агентські послуги, пов’язані з пошуком на території України потенційних тимчасових емігрантів;"
 
Враховано    
68. 2. Суб’єкт надання еміграційних послуг та його службові особи зобов’язані:
 
-78- Бондаренко В.Д.
Частину 2 статті 5 викласти у такій редакції:
"2. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг зобов’язаний:
1) у визначених законом випадках укладати із іноземними юридичними особами договори про співпрацю у сфері надання недержавних еміграційних послуг;
2) надати потенційному тимчасовому емігранту на його вимогу інформацію про контактний телефон, адресу суб’єкта надання еміграційних послуг та відомості, зазначені у ліцензії, якщо відповідна діяльність суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг підлягає ліцензуванню;
3) надавати потенційному тимчасовому емігранту лише достовірну та повну інформацію, пов’язану з виїздом фізичної особи за кордон з території України або її тимчасовим перебуванням за кордоном;
4) повідомляти потенційному тимчасовому емігранту про інформацію, пов’язану з виїздом фізичної особи за кордон з території України або її тимчасовим перебуванням за кордоном, якою суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг не володіє;
5) укладати з потенційним тимчасовим емігрантом договір про надання відповідних недержавних еміграційних послуг до його виїзду з України згідно з вимогами та в порядку, передбаченому цим та іншими законами;
6) реєструвати договори про недержавні еміграційні послуги в Книзі реєстрації договорів суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг;
7) вести облік осіб, які перебувають за кордоном згідно з договорами про надання їм відповідних недержавних еміграційних послуг".
 
Враховано   2. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг зобов’язаний:
 
69. 1) у визначених законодавством випадках укладати з своїми іноземними компаніями договори про відповідну співпрацю;
 
   1) укладати з іноземними юридичними особами договори про співпрацю у сфері надання недержавних еміграційних послуг у визначених законом випадках;
2) надавати потенційному тимчасовому емігранту на його вимогу інформацію про контактний телефон, адресу суб’єкта надання еміграційних послуг та відомості, зазначені у ліцензії, якщо відповідна діяльність суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг підлягає ліцензуванню;
 
70. 2) надавати потенційним тимчасовим емігрантам лише достовірну та повну інформацію в порядку, встановленому цим та іншими Законами України;
 
   3) надавати потенційному тимчасовому емігранту лише достовірну та повну інформацію, пов’язану з виїздом фізичної особи за кордон з території України або її тимчасовим перебуванням за кордоном;
 
71. 3) повідомляти потенційному тимчасовому емігранту про перелік інформації, пов’язаної із закордонною поїздкою, якою суб’єкт надання еміграційних послуг не володіє;
 
   4) повідомляти потенційному тимчасовому емігранту про інформацію, пов’язану з виїздом фізичної особи за кордон з території України або її тимчасовим перебуванням за кордоном, якою суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг не володіє;
 
72. 4) до виїзду потенційного тимчасового емігранта з України укласти з ним контракт про надання відповідних еміграційних послуг згідно з вимогами, передбаченими цим Законом;
 
   5) укладати з потенційним тимчасовим емігрантом договір про надання відповідних недержавних еміграційних послуг до його виїзду з України згідно з вимогами та в порядку, передбаченому цим та іншими законами;
 
73. 5) видавати потенційному тимчасовому емігранту у разі виїзду за кордон супроводжуючий лист із зазначенням мети виїзду, повної назви суб’єкта надання еміграційних послуг, його адреси та виду відповідної діяльності, контактних телефонів, засвідчений підписом відповідальної особи та печаткою;
 
   6) реєструвати договори про недержавні еміграційні послуги у книзі реєстрації договорів суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг;
 
74. 6) вести облік своїх клієнтів, які перебувають за кордоном згідно з контрактами про надання їм відповідних еміграційних послуг;
 
   7) вести облік осіб, які перебувають за кордоном згідно з договорами про надання їм відповідних недержавних еміграційних послуг.
 
75. 7) підтримувати зв’язок із своїми клієнтами, які перебувають за кордоном згідно з контрактами про надання їм відповідних еміграційних послуг.
 
      
76. 3. Працівник суб’єкта надання еміграційних послуг під час співбесіди з потенційним тимчасовим емігрантом зобов’язаний інформувати його про свою посаду та ім’я, назву та вид діяльності своєї організації або підприємства, а також країну та місце їх реєстрації.
 
-79- Круць М.Ф.
Частину 3 статті 6 виключити.
 
Враховано      
    -80- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 6 викласти у такій редакції:
"Працівник суб’єкта надання еміграційних послуг під час співбесіди з емігрантом зобов’язаний надати йому своє службове посвідчення, оригінал або нотаріально завірену копію ліцензії на право надавати такі послуги".
 
Відхилено У зв’язку вилученням частини 3 з тексту проекту Закону)   
77. 4. Під час зустрічі на території України з потенційним тимчасовим емігрантом іноземець повинен інформувати, також, про своє громадянство.
 
-81- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 6 вилучити.
 
Враховано      
78. 5. Співбесіда під час особистої зустрічі з потенційним тимчасовим емігрантом повинна, за можливістю, проводитись за місцезнаходженням суб’єкта надання еміграційних послуг.
 
-82- Круць М.Ф.
Частину 5 статті 6 виключити.
 
Враховано      
    -83- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 6 викласти у такій редакції:
"Співбесіда під час особистої зустрічі з емігрантом повинна проводитись за місцезнаходженням суб’єкта надання еміграційних послуг ".
 
Відхилено У зв’язку вилученням частини 5 з тексту проекту Закону)   
79. 6. Вербування осіб для зайняття таким видом діяльності за кордоном, який заборонений в Україні, не дозволяється.
 
-84- Прокопчук Ю.В.
Частину 6 статті 6 проекту Закону викласти у такій редакції:
"Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг не має права сприяти виїзду за кордон громадян України для здійснення такого виду діяльності за кордоном , який заборонено в Україні".
 
Враховано   3. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг не має права сприяти виїзду за кордон громадян України для здійснення такого виду діяльності за кордоном, який заборонено в Україні.
 
80. 7. Суб’єкт надання еміграційних послуг зобов’язаний невідкладно проінформувати відповідну консульську установу України за кордоном у випадку отримання ним інформації про такі події:
 
-85- Бондаренко В.Д.
Прокопчук Ю.В.
Частину 7 статті 6 проекту Закону викласти у такій редакції:
"Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг зобов’язаний невідкладно повідомити Міністерство закордонних справ України у разі отримання ним інформації про обмеження свободи громадянина України за кордоном".
 
Враховано   4. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг зобов’язаний невідкладно повідомити Міністерство закордонних справ України у разі отримання ним інформації про обмеження свободи громадянина України за кордоном.
 
81. 1) затримання громадянина України правоохоронними органами іноземної країни перебування;
 
      
82. 2) обмеження свободи та особистої недоторканості громадянина України за кордоном з порушенням законодавства країни перебування.
 
      
83. Стаття 7. Вимоги до громадянина України, іноземця та особи без громадянства - працівника суб’єкта надання еміграційних послуг
 
-86- Бондаренко В.Д.
Статтю 7 Проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Особливі вимоги до працівника суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг"
 
Враховано   Стаття 6. Особливі вимоги до працівника суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг
 
    -87- Кармазін Ю.А.
Назву статті 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Вимоги до громадянина України - працівника суб’єкта надання еміграційних послуг".
 
Відхилено (Це порушить реально існуючий стан справ).   
84. 1. Фізична особа має право приймати участь у наданні еміграційних послуг на території України лише як працівник суб’єкта надання еміграційних послуг.
 
-88- Круць М.Ф.
Частини 1 та 2 статті 7 виключити, відповідно змінивши нумерацію частин.
 
Враховано      
85. 2. Робота фізичної особи у суб’єкта надання еміграційних послуг має бути оформлена відповідним договором.
 
      
86. 3. Працівник суб’єкта надання еміграційних послуг повинен мати документ, який засвідчує його повноваження здійснювати діяльність від імені суб’єкта надання еміграційних послуг.
 
-89- Бондаренко В.Д.
Частину 3 статті 7 Проекту у двох місцях після слів "суб’єкта надання" доповнити словами "недержавних".
 
Враховано   1. Працівник суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг повинен мати документ, що засвідчує його повноваження здійснювати діяльність від імені суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг.
 
87. 4. Документом, який засвідчує повноваження працівника суб’єкта надання еміграційних послуг може бути відповідне посвідчення працівника або довіреність та паспорт.
 
-90- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
У частині 4 статті 7 після слів "суб’єкта надання" доповнити словом "недержавних", а слова "та паспорт" виключити.
 
Враховано   2. Документом, що засвідчує повноваження працівника суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, може бути відповідне посвідчення працівника або довіреність.
 
88. 5. Посвідчення або довіреність працівника суб’єкта надання еміграційних послуг має містити наступну інформацію:
 
-91- Круць М.Ф.
Частину 5 статті 7 викласти у такій редакції: "Посвідчення або довіреність працівника суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг має містити:"
 
Враховано   3. Посвідчення або довіреність працівника суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг має містити:
 
89. 1) назву суб’єкта надання еміграційних послуг;
 
-92- Бондаренко В.Д.
Пункт 1) частини 5 статті 7 Проекту після слів "суб’єкта надання" доповнити словом "недержавних"
 
Враховано   1) назву суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг;
 
90. 2) власне ім’я пред’явника документу;
 
-93- Стретович В.М.
В пункті 2) частини 5 статті 7 Проекту слово "власне" замінити словами "прізвище та".
 
Враховано   2) прізвище та ім’я пред’явника документа;
 
91. 3) фотографію пред’явника документу, якщо пред'являється посвідчення;
 
-94- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Пункт 3 ч. 5 статті 7 виключити.
 
Враховано      
92. 4) зазначення посади пред’явника документу;
 
   3) зазначення посади пред’явника документа;
 
93. 5) повноваження працівника, якщо йому видана довіреність;
 
-95- Бондаренко В.Д.
Пункт 5) ч. 5 ст. 7 викласти у такій редакції: "перелік повноважень працівника, у разі якщо йому видана довіреність".
 
Враховано   4) перелік повноважень працівника, у разі якщо йому видана довіреність;
5) дату видачі довіреності;
 
94. 6) термін дії документу;
 
-96- Бондаренко В.Д.
У пункті 6) частини 5 статті 7 слово "термін" замінити словом "строк".
 
Враховано   6) строк дії документа;
 
95. 7) підпис та печатку керівника суб’єкта надання еміграційних послуг;
 
-97- Стретович В.М.
Пункт 7) частини 5 статті 7 викласти у такій редакції:
"7) підпис керівника та печатку суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг."
 
Враховано   7) підпис керівника та печатку суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг.
 
96. 8) дата видачі довіреності.
 
-98- Круць М.Ф.
Пункт 8 частини 5 статті 7 Проекту вважати пунктом 5 частини 5 статті 7.
 
Враховано   4. У разі якщо працівник суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг пред’являє довіреність або посвідчення без фотографії, він зобов’язаний на вимогу потенційного тимчасового емігранта пред’явити також передбачений законодавством документ, що засвідчує його особу.
 
    -99- Круць М.Ф.
Статтю 7 доповнити новою частиною 6 такого змісту: "4. У разі якщо працівник суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг пред’являє довіреність або посвідчення без фотографії, він зобов’язаний на вимогу потенційного тимчасового емігранта пред’явити також передбачений законодавством документ, що засвідчує його особу".
 
Враховано    
97. 6. Під час проведення конкурсів, переглядів та співбесід з потенційним емігрантом працівник суб’єкта надання еміграційних послуг зобов’язаний:
 
-100- Прокопчук Ю.В.
Частину 6 статті 7 Проекту після слів "з потенційним" доповнити словом "тимчасовим", а після слів "суб’єкта надання" - словом "недержавних".
 
Враховано   5. Під час проведення конкурсів, переглядів та співбесід з потенційним тимчасовим емігрантом працівник суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг зобов’язаний:
 
    -101- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 7 викласти у такій редакції:
"Під час проведення співбесід з емігрантом працівник суб’єкта надання еміграційних послуг зобов’язаний:"
 
Враховано редакційно (Зустріч не обов’язково буде із співбесідою. Може бути зустріч, наприклад, щодо підписання документів).   
98. 1) представлятися потенційному емігранту;
 
-102- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 6 статті 7 викласти у такій редакції: "1) представлятися емігранту".
 
Відхилено (Представлятися українському емігранту можна лише на території іншої держави, оскільки на території України особа ще не емігрант).  1) представитися потенційному тимчасовому емігранту;
 
    -103- Стретович В.М.
В пункт 1 частини 5 статті 6 після слів "представлятися потенційному" додати слово "тимчасовому".
 
Враховано    
99. 2) пред’являти своє посвідчення або довіреність, якщо зустріч відбувається не за місцем знаходження суб’єкта надання еміграційних послуг;
 
-104- Бондаренко В.Д.
Пункт 2) частини 5 статті 6 викласти в наступній редакції:
"2) пред’явити своє посвідчення або довіреність, у разі якщо зустріч відбувається не за місцезнаходженням офісного чи іншого приміщення суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг;"
 
Враховано   2) пред’явити своє посвідчення або довіреність, у разі якщо зустріч відбувається не за місцезнаходженням офісного чи іншого приміщення суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг;
 
100. 3) за можливістю, залишати візитну картку.
 
-105- Круць М.Ф.
Пункт 3) частини 5 статті 6 викласти в наступній редакції:
"3) залишити візитівку на прохання потенційного тимчасового емігранта".
 
Враховано   3) залишити візитівку на прохання потенційного тимчасового емігранта.
 
101. 7. Фактична діяльність іноземця або особи без громадянства на території України з метою надання еміграційних послуг має відповідати категорії та типу його візи та офіційно задекларованій меті перебування в Україні.
 
-106- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 7 вилучити.
 
Враховано   6. Під час зустрічі працівника суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг з потенційним тимчасовим емігрантом на території України іноземець повинен повідомити про своє громадянство.
 
    -107- Бондаренко В.Д.
Статтю 7 Проекту доповнити новою частиною 8 такого змісту:
"8. Під час зустрічі працівника суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг з потенційним тимчасовим емігрантом на території України іноземець повинен повідомити про своє громадянство".
 
Враховано    
102. 8. Вимоги до працівників суб’єктів надання еміграційних послуг в сфері охорони здоров’я визначається, також, відповідним законодавством України.
 
-108- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Частину 8 ст. 7 викласти у такій редакції:
"8. Законами України можуть визначатися інші вимоги до працівників суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг у відповідних сферах".
 
Враховано   7. Законами України можуть визначатися інші вимоги до працівників суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг у відповідних сферах.
 
    -109- Кармазін Ю.А.
Частину 8 статті 7 вилучити.
(Еміграція, як мед, вона або є, або її немає, а ділити її на еміграцію в сфері охорони здоров’я чи в сфері харчової промисловості недоцільно, бо це захаращує нормативне поле).
 
Відхилено . (У зв’язку з врахуванням пропозиції В.Бондаренка, В.Стретовича, Ю.Прокопчука).   
103. Стаття 8. Вимоги до діяльності іноземних компаній, які не мають зареєстрованого представництва на території України, а також їх представників
 
-110- Кармазін Ю.А.
Статтю 8 проекту Закону вилучити.
(Еміграційні послуги на території України повинні надавати виключно юридичні особи України, якими володіють виключно громадяни України, і у яких працюють виключно громадяни України).
 
Відхилено В статті зовсім не іде мова про надання еміграційних послуг іноземцями, а лише про умови їх присутності під час надання еміграційних послуг українськими компаніями. Це може бути потрібно для зустрічі з потенційним іноземним роботодавцем тощо).  Стаття 7. Вимоги до діяльності на території України представника іноземної юридичної особи
 
    -111- Бондаренко В.Д.
Статтю 8 проекту Закону викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Вимоги до діяльності на території України представника іноземної юридичної особи
1. Представник іноземної юридичної особи може надавати на території України фізичним особам недержавні еміграційні послуги, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, лише через представництво такої іноземної юридичної особи, яке зареєстроване в Україні в установленому порядку".
 
Враховано    
104. 1. Зареєстровані за кордоном компанії будь-якої організаційно-правової форми не мають права самостійно надавати фізичним особам на території України еміграційні послуги, якщо їх представництва не зареєстровані в Україні.
 
   1. Представник іноземної юридичної особи може надавати на території України фізичним особам недержавні еміграційні послуги, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, лише через представництво такої іноземної юридичної особи, яке зареєстроване в Україні в установленому порядку.
 
105. 2. Представники іноземних компаній, представництва яких не зареєстровані в Україні, можуть бути присутніми під час проведення українськими суб’єктами надання еміграційних послуг конкурсів, переглядів та співбесід з потенційними тимчасовими емігрантами, якщо одночасно виконані такі вимоги:
 
      
106. 1) співробітництво іноземної компанії із зареєстрованим в Україні суб’єктом надання еміграційних послуг оформлено відповідним договором;
 
      
107. 2) представники іноземних компаній заздалегідь надали суб’єкту надання еміграційних послуг копії реєстраційних документів своєї компанії та довіреність із зазначенням своїх повноважень;
 
      
108. 3) фактичний вид діяльності представника іноземної компанії – іноземця на території України відповідає категорії та типу його візи, якщо вона передбачена для громадянина відповідної країни, а також задекларованій меті перебування в Україні.
 
      
109. Стаття 9. Поняття та види юридичних еміграційних послуг
 
-112- Стретович В.М.
Статтю 9 Проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Недержавні еміграційні послуги юридичного характеру"
 
Враховано   Стаття 8. Недержавні еміграційні послуги юридичного характеру
 
110. 1. Юридичними еміграційними послугами вважаються будь-які юридичні послуги, які сприяють тимчасовому виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном, зокрема:
 
-113- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 9 викласти у такій редакції:
"Юридичними еміграційними послугами вважаються будь-які юридичні послуги, які сприяють еміграції фізичних осіб з території України до інших країн, зокрема:"
 
Відхилено аміна слів "тимчасовому виїзду" на слово "еміграції" недоцільно, оскільки, якщо розуміти еміграцію, як виїзд на ПМПЖ, то Україна регулювати це питання не має права згідно з Загальною декларацією прав людини Питання ПМПЖ регулюється країною в’їзду.  1. Недержавними еміграційними послугами юридичного характеру вважаються юридичні послуги суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг, спрямовані на сприяння тимчасовому виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном.
2. До недержавних еміграційних послуг юридичного характеру належать:
 
    -114- Бондаренко В.Д.
Частину першу статті 9 розділити на дві частини, виділивши перелік юридичних послуг в окрему частину другу і викласти їх у такій редакції:
"1. Недержавними еміграційними послугами юридичного характеру вважаються юридичні послуги суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг щодо сприяння тимчасовому виїзду фізичних осіб за кордон з території України або їх тимчасовому перебуванню за кордоном"
2. До недержавних еміграційних послуг юридичного характеру належать:" .
 
Враховано    
111. 1) юридичне консультування;
 
   1) юридичне консультування;
 
112. 2) юридичне інформування;
 
   2) юридичне інформування;
 
113. 3) юридичний аналіз документів;
 
   3) юридичний аналіз документів;
 
114. 4) розробка договорів та інших документів у будь-яких галузях права;
 
   4) розроблення проектів договорів та інших документів у будь-яких галузях права;
 
115. 5) представництво інтересів осіб в суді та інших органах влади;
 
-115- Бондаренко В.Д.
У пункті 5) частини 1 статті 8 слова "осіб в суді та інших органах влади" замінити словами "потенційного тимчасового емігранта;"
 
Враховано   5) представництво інтересів потенційного тимчасового емігранта;
 
116. 6) юридичне супроводженням закордонних поїздок;
 
-116- Бондаренко В.Д.
У пункті 6) частини 1 статті 8 слова "закордонних поїздок" замінити словами "поїздок за кордон;"
 
Враховано   6) юридичне супроводження поїздок за кордон;
 
117. 7) інша професійна діяльність юристів, яка не заборонена законодавством України.
 
-117- Бондаренко В.Д.
Пункт 7) частини 1 статті 8 Проекту викласти в наступній редакції:
"7) інша діяльність юридичного характеру, не заборонена законом".
 
Враховано   7) інша діяльність юридичного характеру, не заборонена законом.
 
118. 2. Положення цього Закону не поширюються на професійну діяльність юристів, яка пов’язана з виконанням владних функцій.
 
-118- Прокопчук Ю.В.
Частину другу статті 9 виключити
 
Враховано      
119. Стаття 10. Вимоги до суб’єкта надання юридичних еміграційних послуг, та його службових осіб
 
-119- Бондаренко В.Д.
Назву статті 10 Проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 9. Вимоги до суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг юридичного характеру"
 
Враховано   Стаття 9. Вимоги до суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг юридичного характеру
 
120. 1. Суб’єктом надання юридичних еміграційних послуг можуть бути суб’єкт надання еміграційних послуг, який має одним з перших трьох основних зареєстрованих видів діяльності зазначену у будь-яких словосполученнях та відмінках – юридичну, адвокатську або правову діяльність та відповідає іншим вимогам, передбаченим цим та іншими Законами України.
 
-120- Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Частину 1 статті 10 викласти у такій редакції:
"Суб’єктом надання недержавних еміграційних послуг юридичного характеру може виключно такий суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг, який відповідає вимогам, передбаченим цим та іншими законами України та до зареєстрованих в Україні у встановленому порядку видів діяльності якого належить юридична, адвокатська або правова діяльність".
 
Враховано   1. Суб’єктом надання недержавних еміграційних послуг юридичного характеру може бути виключно суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг, який відповідає вимогам, передбаченим цим та іншими законами України, та до зареєстрованих в Україні у встановленому порядку видів діяльності якого належить юридична, адвокатська або правова діяльність.
 
121. 2. Керівником суб’єкта надання юридичних еміграційних послуг або керівником його відповідного структурного підрозділу не може бути особа, яка не має повної вищої юридичної освіти, отриманої або акредитованої в Україні.
 
-121- Бондаренко В.Д.
Частину 2 статті 10 викласти у такій редакції:
"2. Керівником суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг юридичного характеру або керівником його відповідного структурного підрозділу може бути виключно особа, яка має вищу юридичну освіту, отриману або акредитовану в Україні".
 
Враховано   2. Керівником суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг юридичного характеру або керівником його відповідного структурного підрозділу може бути виключно особа, яка має вищу юридичну освіту, отриману або акредитовану в Україні.
 
122. 3. Фізична особа - підприємець не має права надавати юридичні еміграційні послуги іншим особам, якщо він не має вищої юридичної освіти, отриманої або акредитованої в Україні.
 
-122- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 10 вилучити.
 
Відхилено (Адвокат також є фізичною особою – підприємцем)  3. Фізична особа - підприємець має право надавати недержавні еміграційні послуги юридичного характеру іншим особам за умови, що вона має вищу юридичну освіту, отриману або акредитовану в Україні.
 
    -123- Круць М.Ф.
Частину 3 статті 9 викласти у такій редакції:
"3. Фізична особа - підприємець має право надавати недержавні еміграційні послуги юридичного характеру іншим особам, за умови, що вона має вищу юридичну освіту, отриману або акредитовану в Україні".
 
Враховано    
123. 4. Службова особа суб’єкта надання еміграційних послуг не має права підписувати контракти з фізичними особами про надання, забезпечення чи організацію юридичних еміграційних послуг, якщо ця службова особа не має вищої юридичної освіти, отриманої або акредитованої в Україні.
 
-124- Круць М.Ф.
Частину 4 статті 9 викласти у такій редакції:
"4. Особа яка підписує договір з фізичними особами про надання, забезпечення чи організацію недержавних еміграційних послуг юридичного характеру, повинна мати вищу юридичну освіту, отриману або акредитовану в Україні".
 
Враховано   4. Особа, яка підписує договір з фізичними особами про надання, забезпечення чи організацію недержавних еміграційних послуг юридичного характеру, повинна мати вищу юридичну освіту, отриману або акредитовану в Україні.
 
124. Стаття 11. Вимоги щодо документального оформлення поїздок за кордон
 
-125- Бондаренко В.Д.
Назву статті 11 Проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Особливі вимоги до змісту та порядку укладання договору про недержавні еміграційні послуги"
 
Враховано   Стаття 10. Особливі вимоги до змісту та порядку укладення договору про недержавні еміграційні послуги
 
125. 1. Суб’єкт надання еміграційних послуг в порядку, передбаченому цим Законом, зобов’язаний укласти з потенційним тимчасовим емігрантом – суб’єктом отримання еміграційних послуг відповідний контракт про еміграційні послуги.
 
-126- Бондаренко В.Д.
Частину 1 статті 10 викласти у такій редакції:
"1. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг зобов’язаний укласти з потенційним тимчасовим емігрантом договір про відповідні недержавні еміграційні послуги в порядку, передбаченому цим та іншими законами."
 
Враховано   1. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг укладає з потенційним тимчасовим емігрантом договір про відповідні недержавні еміграційні послуги з додержанням вимог, передбачених цим та іншими законами.
 
    -127- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 11 проекту Закону викласти у такій редакції:
"Суб’єкт надання еміграційних послуг в порядку, передбаченому цим Законом, зобов’язаний укласти з емігрантом – суб’єктом отримання еміграційних послуг відповідний контракт про еміграційні послуги".
 
Відхилено (Див. пояснення до пропозиції №11, щодо вилучення слів "потенційні" та "тимчасові").   
126. 2. Назва контракту має відповідати конкретному виду еміграційних послуг, які надаються.
 
-128- Прокопчук Ю.В.
Частину 2 ст. 11 проекту Закону викласти у такій редакції: "2. Вид і зміст договору мають відповідати виду недержавних еміграційних послуг, що надаються"
 
Враховано   2. Вид і зміст договору мають відповідати виду недержавних еміграційних послуг, що надаються.
 
127. 3. Контракт про еміграційні послуги укладається у кількох екземплярах, один з яких повинен залишитись у потенційного тимчасового емігранта.
 
-129- Бондаренко В.Д.
Частину 3 статті 11 Проекту викласти у такій редакції:
"3. Договір про недержавні еміграційні послуги укладається в письмовій формі в кількох екземплярах, один з яких видається потенційному тимчасовому емігранту і знаходитися у нього під час виїзду за кордон".
 
Враховано   3. Договір про недержавні еміграційні послуги укладається в письмовій формі в кількох екземплярах, один з яких видається потенційному тимчасовому емігранту і знаходиться у нього під час виїзду за кордон.
 
128. 4. Контракт про еміграційні послуги має містити:
 
-130- Бондаренко В.Д.
Частину 4 статті 10 викласти в такій редакції:
"4. У договорі про недержавні еміграційні послуги обов’язково має бути зазначено:"
 
Враховано   4. У договорі про недержавні еміграційні послуги обов’язково має бути зазначено:
 
129. 1) інформацію про суб’єкта надання еміграційних послуг, а саме - найменування юридичної особи, або прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи - підприємця, яка надає такі послуги, а також їх ідентифікаційний код, адресу та номер телефону;
 
-131- Бондаренко В.Д.
Пункт 1) частини 4 статті 11 викласти у такій редакції:
"1) дані про суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, а саме: найменування юридичної особи, представництва іноземної компанії або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, які надають такі послуги, а також їх ідентифікаційний код, адресу та номер телефону;"
 
Враховано   1) дані про суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, а саме: найменування юридичної особи, представництва іноземної юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, які надають такі послуги, а також ідентифікаційний код (або ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця), адресу та номер телефону;
 
130. 2) вид послуги, яку надає юридична особа або фізична особа - підприємець потенційному тимчасовому емігранту;
 
-132- Круць М.Ф.
Пункт 2) частини 4 статті 11 викласти у такій редакції: "вид послуги, яка надається потенційному тимчасовому емігранту" та вважати його пунктом 7), відповідно змінивши нумерацію пунктів 3), 4), 5), 6), які вважати пунктами 2), 3) 4) та 5).
 
Враховано      
131. 3) інформацію про назву, місце та дату державної реєстрації суб’єкта надання еміграційних послуг;
 
-133- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Пункт 3) частини 4 статті 11 Проекту викласти у такій редакції:
"2) місце та дату реєстрації суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, а також назву органу, який його зареєстрував;"
 
Враховано   2) місце та дату реєстрації суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, а також назву органу, який його зареєстрував;
 
132. 4) інформацію про вид діяльності суб’єкта надання еміграційних послуг, який внесено у його реєстраційні документи, зокрема, у Довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 
-134- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Пункт 4) частини 4 ст. 11 проекту Закону викласти у такій редакції: "4) вид діяльності суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг у сфері недержавних еміграційних послуг, який внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 
Враховано   3) вид діяльності суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг у сфері недержавних еміграційних послуг, який внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
133. 5) вид ліцензійної діяльності суб’єкта надання еміграційних послуг, серію, номер і дату видачі ліцензії, межі її дії та орган ліцензування, якщо відповідний вид діяльності за законодавством України підлягає ліцензуванню;
 
-135- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Пункт 5) частини 5 статті 11 Проекту викласти у такій редакції: "вид діяльності суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг у сфері недержавних еміграційних послуг, серію, номер і дату видачі ліцензії, орган ліцензування, у разі якщо відповідний вид діяльності згідно з законом підлягає ліцензуванню;".
 
Враховано   4) вид діяльності суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг у сфері недержавних еміграційних послуг, серію, номер і дату видачі ліцензії, орган ліцензування, у разі якщо відповідний вид діяльності згідно з законом підлягає ліцензуванню;
 
134. 6) прізвище, ім’я та по-батькові потенційного емігранта, його громадянство, дані паспорта, місце реєстрації особи, телефони;
 
-136- Круць М.Ф.
Пункт 6) частини 4 статті 11 викласти у такій редакції: "прізвище, ім’я та по батькові потенційного тимчасового емігранта, його громадянство, паспортні дані, номер телефону" .
 
Враховано   5) прізвище, ім’я та по батькові потенційного тимчасового емігранта, його громадянство, паспортні дані, номер телефону;
6) вид послуги, що надається потенційному тимчасовому емігранту;
 
135. 7) мету виїзду потенційного емігранта за кордон;
 
-137- Бондаренко В.Д.
Пункт 7 частини 4 статті 11 після слів "виїзду потенційного" доповнити словом "тимчасового".
 
Враховано   7) мету виїзду потенційного тимчасового емігранта за кордон;
 
136. 8) інформацію про закордонного партнера, якщо такий є у суб’єкта надання еміграційних послуг, в обсязі, необхідному для забезпечення надання еміграційних послуг;
 
-138- Бондаренко В.Д.
Пункт 8 частини 4 статті 11 викласти в такій редакції:
"8) адресу перебування потенційного тимчасового емігранта за кордоном, якщо вона відома;".
 
Враховано   8) адресу перебування потенційного тимчасового емігранта за кордоном, якщо вона відома;
 
137. 9) інформацію про адресу перебування потенційного емігранта за кордоном, якщо вона відома;
 
-139- Бондаренко В.Д.
Пункт 9 частини 4 статті 11 викласти в такій редакції:
" 9) відомості про закордонного партнера, з яким співпрацює суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг з метою надання таких послуг;"
 
Враховано   9) відомості про закордонного партнера, з яким співпрацює суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг з метою надання таких послуг;
 
138. 10) права та обов’язки сторін контракту;
 
-140- Прокопчук Ю.В.
Пункт 10) частини 4 статті 11 виключити.
 
Враховано      
139. 11) матеріальну відповідальність сторін контракту, якщо сторони домовились її передбачити;
 
-141- Круць М.Ф.
Пункт 11) частини 4 ст. 11 викласти у новій редакції такого змісту: "11) фінансові зобов’язання сторін договору, пов’язані з поверненням потенційного тимчасового емігранта на територію України;".
 
Враховано   10) фінансові зобов’язання сторін договору, пов’язані з поверненням потенційного тимчасового емігранта на територію України;
 
140. 12) підписи сторін контракту та печатку юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
 
-142- Прокопчук Ю.В.
Пункт 12) частини 4 статті 11 після слів "юридичної особи" доповнити словами "представництва іноземної компанії".
 
Враховано   11) підписи сторін договору та печатку юридичної особи, представництва іноземної юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
 
141. 13) строк дії контракту;
 
-143- Бондаренко В.Д.
Частину 4 статті 11 доповнити новим пунктом 14) такого змісту:
"14) номер та дату реєстрації договору в Книзі реєстрації договорів суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг;".
 
Враховано   12) строк дії договору;
13) номер та дату реєстрації договору в книзі реєстрації договорів суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг;
 
142. 14) інші умови, визначені сторонами.
 
-144- Бондаренко В.Д.
Пункт 14) частини 4 статті 10 викласти в такій новій редакції:
"14) інші положення, визначені як обов’язкові сторонами або законом."
 
Враховано   14) інші положення, визначені як обов’язкові сторонами або законом.
 
143. 5. Суб’єкт надання еміграційних послуг зобов’язаний запропонувати потенційному тимчасовому емігранту контракт про еміграційні послуги незалежно від того, чи укладено потенційним тимчасовим емігрантом контракт, що стосується поїздки за кордон з відповідною іноземною компанією.
 
-145- Бондаренко В.Д.
Пункт 5 статті 10 викласти в такій редакції:
"5. Наявність договору потенційного тимчасового емігранта з іноземною компанією щодо поїздки за кордон не може бути підставою для неукладання з суб’єктом надання недержавних еміграційних послуг договору про недержавні еміграційні послуги.".
 
Враховано   5. Наявність договору потенційного тимчасового емігранта з іноземною юридичною особою щодо поїздки за кордон не може бути підставою для неукладання з суб’єктом надання недержавних еміграційних послуг договору про недержавні еміграційні послуги.
 
144. 6. До підписання з потенційним тимчасовим емігрантом контракту про еміграційні послуги суб’єкт надання еміграційних послуг не має права:
 
-146- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Частину 6 ст. 11 викласти у такій редакції: "До укладення з потенційним тимчасовим емігрантом договору про недержавні еміграційні послуги суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг не має права:".
 
Враховано   6. До укладення з потенційним тимчасовим емігрантом договору про недержавні еміграційні послуги суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг не має права:
 
145. 1) розголошувати контактну інформацію приймаючої сторони за кордоном;
 
   1) розголошувати контактну інформацію приймаючої сторони за кордоном;
 
146. 2) пропонувати потенційному тимчасовому емігранту для підписання договір з іноземною компанією, пов’язаний із поїздкою потенційного тимчасового емігранта за кордон;
 
-147- Круць М.Ф.
У п. 2) ч. 6 ст.11 слова "для підписання договір з іноземною компанією, пов’язаний із поїздкою" замінити словами "підписувати договір з іноземною юридичною особою щодо поїздки".
 
Враховано   2) пропонувати потенційному тимчасовому емігранту підписувати договір з іноземною юридичною особою щодо поїздки потенційного тимчасового емігранта за кордон;
 
147. 3) сприяти потенційному тимчасовому емігранту в отриманні закордонної візи, якщо така передбачена;
 
   3) сприяти потенційному тимчасовому емігранту в отриманні закордонної візи, якщо така передбачена;
 
148. 4) допомагати потенційному тимчасовому емігранту з оформленням білетів для поїздки за кордон.
 
   4) допомагати потенційному тимчасовому емігранту з оформленням квитків для поїздки за кордон.
 
149. 7. Контракти з потенційними емігрантами про еміграційні послуги мають реєструватися в Книзі реєстрації контрактів суб’єкта надання еміграційних послуг.
 
-148- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Частини 7 і 8 ст. 11 виключити.
 
Враховано      
150. 8. Якщо у потенційного тимчасового емігранта укладено контракт із суб’єктом надання еміграційних послуг, він зобов’язаний пред’явити його під час виїзду з України у випадку відповідних вимог посадових осіб підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
 
      
151. Стаття 12. Підстави укладання та вимоги до оформлення договору суб’єкта надання еміграційних послуг з іноземним партнером
 
-149- Бондаренко В.Д.
Назву статті 12 Проекту викласти у такій новій редакції:
"Стаття 12. Особливі вимоги до укладення договору суб’єктом надання недержавних еміграційних послуг з іноземним партнером"
 
Враховано   Стаття 11. Особливі вимоги до укладення договору суб’єктом надання недержавних еміграційних послуг з іноземним партнером
 
152. 1. У випадках, передбачених законодавством України, суб’єкт надання еміграційних послуг повинен укласти договір про співробітництво з іноземним партнером, діяльність якого пов’язана з реалізацією мети перебування тимчасового емігранта з України за кордоном.
 
-150- Стретович В.М.
Частину першу статті 12 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
153. 2. Укладання договору з відповідним іноземним партнером є обов’язковим, якщо суб’єкт надання еміграційних послуг займається:
 
-151- Бондаренко В.Д.
Частину 2 статті 12 викласти у такій редакції: "Укладення договору з відповідним іноземним партнером є обов’язковим, якщо суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг здійснює діяльність з:".
 
Враховано   1. Укладення договору з відповідним іноземним партнером є обов’язковим, якщо суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг здійснює діяльність з:
 
154. 1) організацією туристичних поїздок за кордон;
 
   1) організації туристичних поїздок за кордон;
 
155. 2) організацією стажування та навчання за кордоном;
 
-152- Бондаренко В.Д.
Пункт 2) та 3) частини 2 статті 12 об’єднати та викласти у такій редакції:
"2) організації поїздок з метою, стажування або лікування за кордоном;"
 
Враховано   2) організації поїздок з метою навчання, стажування або лікування за кордоном;
 
156. 3) організацією надання послуг за кордоном в сфері охорони здоров’я;
 
      
157. 4) посередництвом в працевлаштуванні на роботу за кордоном.
 
-153- Стретович В.М.
У пункті 4) частини 2 статті 12 слова "на роботу" вилучити.
 
Враховано   3) посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
 
158. Стаття 13. Особливості та порядок надання консультаційних та інформаційних еміграційних послуг
 
-154- Бондаренко В.Д.
Назву статті 13 Проекту викласти у такій новій редакції:
"Стаття 12. Особливості надання недержавних еміграційних послуг консультаційного або інформаційного характеру"
 
Враховано   Стаття 12. Особливості надання недержавних еміграційних послуг консультаційного або інформаційного характеру
 
159. 1. Суб’єкт надання еміграційних послуг зобов’язаний надавати потенційним емігрантам інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з його видом діяльності.
 
-155- Круць М.Ф.
У частині 1 статті 13 проекту слова "..еміграційних послуг зобов’язаний надавати потенційним емігрантам…" замінити словами "..недержавних еміграційних послуг зобов’язаний надавати потенційному тимчасовому емігранту відповідні..".
 
Враховано   1. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг зобов’язаний надавати потенційному тимчасовому емігранту відповідні інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з його видом діяльності.
 
160. 2. Службові особи суб’єкта надання еміграційних послуг, які надають інформаційні та консультаційні послуги повинні мати відповідну освіту.
 
-156- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Частину 2 ст. 12 проекту Закону викласти у такій редакції: "Працівники суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, які надають інформаційні та консультаційні послуги повинні мати відповідну кваліфікацію".
 
Враховано   2. Працівники суб’єкта надання недержавних еміграційних послуг, які надають інформаційні та консультаційні послуги, повинні мати відповідну кваліфікацію.
 
161. 3. Консультаційні та інформаційні послуги потенційному тимчасовому емігранту, які пов’язані з його поїздкою за кордон можуть надаватися усно та письмово.
 
-157- Бондаренко В.Д.
Частину 3 статті 12 викласти у наступній редакції:
"3. Консультаційні та інформаційні послуги потенційному тимчасовому емігранту, які пов’язані з його поїздкою за кордон мають надаватися письмово, крім випадків, передбачених цією статтею."
 
Враховано   3. Консультаційні та інформаційні послуги потенційному тимчасовому емігранту, пов’язані з його поїздкою за кордон, мають надаватися письмово, крім випадків, передбачених цією статтею.
 
162. 4. Консультаційні та інформаційні послуги можуть надаватися усно щодо:
 
-158- Стретович В.М.
Частину 4 статті 13 проекту Закону вважати частиною 7, відповідно, частини 5), 6) і 7) вважати частинами 4), 5) та 6).
 
Враховано      
163. 1) мети та країни поїздки;
 
      
164. 2) переліку та терміну підготовки документів;
 
-159- Круць М.Ф.
Пункт 2) частини 4 статті 13 викласти у такій редакції: "переліку та строку підготовки документів, необхідних для поїздки за кордон;".
 
Враховано      
165. 3) вимог законодавства України та іноземної країни перебування;
 
-160- Круць М.Ф.
Пункт 3) частини 4 статті 13 викласти у такій редакції: "окремих вимог законодавства України та іноземної країни перебування;".
 
Враховано      
166. 4) кваліфікаційних вимог до тимчасового емігранта;
 
-161- Круць М.Ф.
Пункт 4) частини 4 статті 13 після слів "вимог до" доповнити словом "тимчасового".
 
Враховано      
167. 5) порядку проходження конкурсного відбору;
 
      
168. 6) обов’язкових та можливих витрат потенційного емігранта;
 
-162- Круць М.Ф.
Пункт 6) частини 4 статті 13 після слів "витрат потенційного" доповнити словом "тимчасового".
 
Враховано      
169. 7) рівня та порядку виплати заробітної плати – для поїздок за кордон на роботу.
 
      
170. 5. Консультаційні та інформаційні послуги надаються письмово потенційному емігранту шляхом запису відповідних даних в положеннях контракту з ним або в інших документах, які підписує потенційний емігрант.
 
-163- Бондаренко В.Д.
Частину 4 ст. 13 Проекту після слів "надається письмово потенційному" доповнити словом "тимчасовому", а слова "контракту з ним" замінити словом "договору".
 
Враховано   4. Консультаційні та інформаційні послуги надаються письмово потенційному тимчасовому емігранту шляхом запису відповідних даних у положення договору або в інші документи, що підписує потенційний тимчасовий емігрант.
 
171. 6. Суб’єкт надання еміграційних послуг лише у письмовій формі може надавати потенційному емігранту контактну інформацію щодо своїх закордонних партнерів.
 
-164- Бондаренко В.Д.
Частину 6 статті 13 після слів "суб’єкт надання" доповнити словом "недержавних", після слів "надавати потенційному" словом "тимчасовому", а після слів "закордонних партнерів" словами "виключно у письмовій формі".
 
Враховано   5. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг може надавати потенційному тимчасовому емігранту контактну інформацію щодо своїх іноземних партнерів виключно у письмовій формі.
 
172. 7. Контактною інформацією щодо закордонного партнера вважається:
 
   6. Контактною інформацією щодо іноземного партнера вважається:
 
173. 1) поштові та електронні адреси або адреси веб-сайтів компаній, прізвища службових осіб чи працівників, номери їх телефонів;
 
-165- Бондаренко В.Д.
У пункті 1) частини 7 статті 13 замінити слова "службових осіб чи" виключити.
 
Враховано   1) поштові та електронні адреси або адреси веб-сайтів компаній, прізвища працівників, номери їх телефонів;
 
174. 2) адреси та номери телефонів можливого місця роботи або перебування тимчасового емігранта за кордоном.
 
-166- Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
У пункті 2) ч. 7 ст. 13 слова "перебування тимчасового емігранта за кордоном" замінити словами "проживання тимчасового емігранта за кордоном, якщо місце роботи або проживання надаються закордонним партнером"
 
Враховано   2) адреси та номери телефонів можливого місця роботи або проживання потенційного тимчасового емігранта за кордоном, якщо місце роботи або проживання надаються іноземним партнером.
7. Консультаційні та інформаційні послуги можуть надаватися усно щодо:
1) мети та країни поїздки;
2) переліку та строку підготовки документів, необхідних для поїздки за кордон;
3) окремих вимог законодавства України та іноземної країни перебування;
4) кваліфікаційних вимог до тимчасового потенційного емігранта;
5) порядку проходження конкурсного відбору;
6) обов’язкових та можливих витрат потенційного тимчасового емігранта;
7) розміру та порядку виплати заробітної плати – для поїздок за кордон на роботу.
 
175. 8. Суб’єкт надання еміграційних послуг має право необмежено поширювати будь-яку інформацію про порядок оформлення поїздок за кордон та правила перебування за кордоном, яка:
 
-167- Бондаренко В.Д.
Частину 8 статті 13 проекту закону викласти в такій редакції:
"8. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг має право, з посиланням на відповідне джерело інформації, поширювати будь-яку інформацію про порядок оформлення поїздок за кордон та правила перебування за кордоном, що:"
 
Враховано   8. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг має право з посиланням на відповідне джерело інформації поширювати будь-яку інформацію про порядок оформлення поїздок за кордон та правила перебування за кордоном, що:
 
176. 1) міститься в нормативних актах;
 
-168- Прокопчук Ю.В.
У пункт 1) частини 8 статті 13 Проекту слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових".
 
Враховано   1) міститься в нормативно-правових актах;
 
177. 2) розміщена на офіційних сайтах органів державної влади України;
 
   2) розміщена на офіційних сайтах органів державної влади України;
 
178. 3) опублікована органами державної влади України;
 
-169- Стретович В.М.
Пункт 3) частини 8 статті 13 проекту Закону викласти в такій редакції:
"3) оприлюднена органами державної влади України в засобах масової інформації;"
 
Враховано   3) оприлюднена органами державної влади України в засобах масової інформації;
 
179. 4) отримана від органів державної влади України.
 
-170- Прокопчук Ю.В.
Пункт 4) частини 8 статті 12 доповнити словом "офіційно"
 
Враховано   4) офіційно отримана від органів державної влади України.
 
180. 9. Суб’єкт надання еміграційних послуг має право необмежено поширювати будь-яку відому йому достовірну інформацію про ризики, які мають місце під час перебування українців за кордоном у відповідній країні.
 
-171- Бондаренко В.Д.
Частину 9 статті 13 проекту Закону викласти у такій редакції: "Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг має право поширювати будь-яку відому йому достовірну інформацію про ризики, що існують або можуть виникати під час перебування громадян України у відповідній країні".
 
Враховано   9. Суб’єкт надання недержавних еміграційних послуг має право поширювати будь-яку відому йому достовірну інформацію про ризики, що існують або можуть виникнути під час перебування громадян України у відповідній країні.
 
181. Стаття 14. Поняття, особливості та порядок надання агентських послуг підприємцям та підприємствам - суб’єктам надання еміграційних послуг
 
-172- Круць М.Ф.
Назву ст. 14 проекту Заокну викласти у новій редакції такого змісту:
"Стаття 13. Особливості здійснення агентської діяльності у сфері надання недержавних еміграційних послуг"
 
Враховано   Стаття 13. Особливості здійснення агентської діяльності у сфері надання недержавних еміграційних послуг
 
    -173- Кармазін Ю.А.
Статтю 14 проекту Закону вилучити.
 
Відхилено Пропонується не надавати агентських послуг а ні підприємцям, а ні підприємствам, оскільки на думку автора пропозиції, підприємці не можуть бути суб’єктами надання еміграційних послуг, а підприємства – можуть (відсутня логіка) Ст. 295 Господарського Кодексу України визначає, що агентські послуги надаються суб'єктам господарювання. Частина 2 ст. 295 Господарського Кодексу України встановлює, що Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання громадянин або юридична особа), ... А згідно з ст. 305 інші нормативно-правові акти, що визначають особливості комерційного посередництва в окремих галузях господарювання мають бути прийнятими відповідно до цього Кодексу).   
182. 1. Агентськими еміграційними послугами є агентська діяльність в сфері надання еміграційних послуг.
 
   1. Агентськими еміграційними послугами є агентська діяльність у сфері надання еміграційних послуг.
 
183. 2. Агентські еміграційні послуги надаються в порядку, передбаченому Господарським Кодексом України з врахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-174- Бондаренко В.Д.
Частини 2, 3, 4 та 5 статті 14 проекту Закону об’єднати в одну частину 2, яку викласти у такій редакції:
"2. Агентська діяльність в сфері надання недержавних еміграційних послуг здійснюється відповідно до Господарського кодексу України з такими особливостями:
1) агентські еміграційні послуги можуть надаватися суб’єкту надання недержавних еміграційних послуг лише суб’єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим в Україні;
2) агентські еміграційні послуги можуть надаватися іноземній юридичній особі, представництво якої не зареєстровано в Україні в установленому порядку, лише суб’єктом надання недержавних еміграційних послуг;
3) під час надання агентських еміграційних послуг на комерційного агента поширюються вимоги, встановлені частинами 1-6 статті 6 цього Закону".
 
Враховано   2. Агентська діяльність у сфері надання недержавних еміграційних послуг здійснюється відповідно до Господарського кодексу України з такими особливостями:
 
184. 3. Агентські еміграційні послуги може надавати лише суб’єкт підприємницької діяльності, зареєстрований в Україні.
 
   1) агентські еміграційні послуги можуть надаватися суб’єкту надання недержавних еміграційних послуг лише суб’єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим в Україні;
 
185. 4. Вимоги, встановлені частинами 3 – 6 статті 7 цього Закону до працівника суб’єкта надання еміграційних послуг, відповідно поширюються і на комерційного агента, який надає агентські еміграційні послуги.
 
   2) агентські еміграційні послуги можуть надаватися іноземній юридичній особі, представництво якої не зареєстровано в Україні в установленому порядку, виключно суб’єктом надання недержавних еміграційних послуг;
 
186. 5. Комерційний агент не має права надавати агентські еміграційні послуги особам, які не є суб’єктами надання еміграційних послуг.
 
   3) під час надання агентських еміграційних послуг на комерційного агента поширюються вимоги, встановлені частинами першою – шостою статті 6 цього Закону.
 
187. Стаття 15. Контроль за діяльністю суб’єктів надання еміграційних послуг
 
-175- Прокопчук Ю.В.
Назву статті 15 після слів "суб’єктів надання" доповнити словом "недержавних".
 
Враховано   Стаття 14. Контроль за діяльністю суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг
 
188. 1. Контроль за діяльністю суб’єктів надання еміграційних послуг здійснюють органи державної влади в межах своїх повноважень.
 
-176- Прокопчук Ю.В.
Частину першу статті 15 після слів "суб’єктів надання" доповнити словом "недержавних"
 
Враховано   1. Контроль за діяльністю суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг здійснюють органи державної влади в межах своїх повноважень.
2. Контроль за діяльністю суб’єктів надання недержавних еміграційних послуг здійснюється шляхом перевірки наявності передбачених законодавством документів для здійснення відповідної діяльності суб’єктами надання недержавних еміграційних послуг та дотримання суб’єктами надання недержавних еміграційних послуг вимог, передбачених цим та іншими законами України щодо порядку надання недержавних еміграційних послуг.
 
    -177- Бондаренко В.Д.
Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Статтю 15 доповнити новими частиною 2 такого змісту:
"2. Контроль за діяльністю суб’єктів надання еміграційних послуг здійснюється шляхом перевірки наявності передбачених законодавством документів для здійснення відповідної діяльності суб’єктами надання еміграційних послуг та дотримання суб’єктами надання еміграційних послуг вимог, передбачених цим та іншими законами України щодо порядку надання еміграційних послуг".
 
Враховано    
189. Стаття 16. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання еміграційних послуг
 
-178- Прокопчук Ю.В.
Назву статті 16 та частину першу статті 16 проекту Закону після слів "у сфері надання" доповнити словом "недержавних".
 
Враховано   Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання недержавних еміграційних послуг
 
190. 1. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері надання еміграційних послуг несуть відповідальність згідно з законом.
 
   1. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері надання недержавних еміграційних послуг, несуть відповідальність згідно з законом.
 
191. 2. Порушенням законодавства в сфері надання еміграційних послуг є діяння:
 
-179- Бондаренко В.Д.
Частину 2 та 3 статті 16 проекту закону виключити.
 
Враховано      
192. 1) надання еміграційних послуг без відповідної реєстрації на території України;
 
      
193. 2) видавання себе за службову особу суб’єкта надання еміграційних послуг або за діяльність від імені суб’єкта надання еміграційних послуг без оформлення з останнім відповідних трудових або договірних відносин.
 
      
194. 3. Порушенням законодавства в сфері надання еміграційних послуг службовими особами суб’єкта надання еміграційних послуг є діяння:
 
      
195. 1) надання потенційному емігранту еміграційних послуг без укладання з ним в порядку, передбаченому цим Законом, відповідного контракту про еміграційні послуги;
 
      
196. 2) надання завідомо недостовірної письмової інформації потенційному емігранту у зв’язку з його поїздкою за кордон;
 
      
197. 3) здійснення такого виду діяльності суб’єкта надання еміграційних послуг, який не внесено у Довідку суб’єкта надання еміграційних послуг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 
      
198. Стаття 17. Прикінцеві положення
 
   Стаття 16. Прикінцеві положення
 
199. 1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
 
-180- Круць М.Ф.
У частині першій статті 17 слово "офіційного" виключити.
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності.
 
    -181- Бондаренко В.Д.
Частину 1 статті 17 проекту Закону викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності".
 
Враховано    
200. 2. Кабінету міністрів України привести свої нормативні акти у відповідності з цим Законом.

-182- Стретович В.М.
Прокопчук Ю.В.
Частину 2 ст. 17 після слів "Кабінету міністрів України" доповнити словами "у 6-ти місячний термін"
 
Враховано редакційно   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають з цього Закону;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
3) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

    -183- Бондаренко В.Д.
Частину 2 статті 17 проекту Закону викласти у такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають із цього Закону;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
3) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом"
 
Враховано