Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про відпустки" (щодо гарантування відпустки для одного з батьків на період карантину) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 25 Закону України “Про відпустки” (щодо гарантування відпустки для одного з батьків на період карантину)
 
-1- Папієв М.М.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до статі 25 Закону України "Про відпустки"
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про відпустки"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Додати до частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 2, ст. 4) новий пункт 3-1, який викласти в такі редакції:
 
   І. Частину першу статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51 – 52, ст. 449; 2005 р., № 9, ст. 178; № 26, ст. 353) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
4. „3-1) матері або батьку, які мають дитину до 7 років, на період оголошення карантину на відповідній території; ”.
 
-2- Папієв М.М.
Враховуючи критерії вікової періодизації розвитку дитини, факти того, що чинне законодавство України про працю містить норми щодо гарантій у сфері трудових відносин, зокрема для працівниць, які є одинокими матерями і мають дитину до 14 років, а зарубіжний досвід свідчить про встановлення відповідальності батьків у разі залишення без нагляду дорослих осіб дитини до 14 років, пропоную:
Пункт 3-1 частини першої статті 25 викласти у такій редакції:
"3-1) матері або іншій особи, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території".
 
Враховано   "3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території".
 
    -3- Карпук В.Г.
Новий пункт 3-1) викласти у наступній редакції:
"працівникам, які мають на утриманні дітей до 10 років, на період оголошення карантину, надзвичайного стану на відповідній території;".
 
Враховано частково    
    -4- Круць М.Ф.
Пропоную у пункті 3-1 статті 1 законопроекту слова "матері або батьку, які мають дитину" замінити словами "працівникам, які мають на утриманні дітей".
 
Враховано частково    
    -5- Кармазін Ю.А.
Пункт 3-1 частини 1 статті 25 викласти в такій редакції:
"3-1) працівникам, які мають на утриманні дітей до 10 років, на період оголошення на відповідній території карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;", оскільки це можуть бути не тільки батько чи мати, але й опікун, піклувальник, прийомні батьки і батьки-вихователі тощо, крім карантину може бути оголошено проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів, а чинне законодавство України про працю передбачає гарантії для працівниць, які є одинокими матерями і мають дитину до 14 років.
 
Враховано частково    
5. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.