Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
Закон України
 
   проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288; 2006 р., № 8, ст. 93, № 15, ст. 130):
 
   1. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288; 2006 р., № 8, ст. 93, № 15, ст. 130):
 
5. 1) доповнити статтю 1 пунктом 30-1 такого змісту:
 
-1- Бондаренко В.В.
Сігал Є.Я.
Терещук С.М.
В підпункті 1 пункту 1 слова "ветеринарно-санітарний" та "фітосанітарний" у всіх відмінках виключити.
 
Відхилено   1) статтю 1 доповнити пунктом 30-1 такого змісту:
 
    -2- В підпункті 1 пункту 1 слова "ветеринарно-санітарний" виключити.
 
Відхилено    
6. "30-1) попередній документальний контроль - контрольні заходи, які здійснюються митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України стосовно окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі транзитом) та підлягають державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей; ";
 
-3- Терьохін С.А.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
"30-1) попередній документальний контроль – контрольні заходи, які полягають у перевірці документів та відомостей, необхідних для здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей та здійснюються митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України стосовно окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (в тому числі з метою транзиту)".
 
Враховано   "30-1) попередній документальний контроль – контрольні заходи, які полягають у перевірці документів та відомостей, необхідних для здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей та здійснюються митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України стосовно окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (в тому числі з метою транзиту)".
 
    -4- Кармазін Ю.А.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
"30-1) попередній документальний контроль – контрольні заходи, які полягають у перевірці документів та відомостей, необхідних для здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей та здійснюються митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України стосовно окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (в тому числі з метою транзиту) і підлягають попередньому документальному контролю відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано редакційно    
    -5- Литвин Ю.О.
В підпункті 1 пункту 1 слова "ветеринарно-санітарний" та "фітосанітарний" у всіх відмінках виключити.
 
Відхилено    
7. 2) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
8. "Стаття 27. Взаємодія митних органів з органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України
 
   "Стаття 27. Взаємодія митних органів з органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України
 
9. Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей та іншим передбаченим законодавством видам контролю. Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють зазначені види контролю, координують роботу з їх здійснення у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України в порядку, встановленому законодавством України.
 
   Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей та іншим передбаченим законодавством видам контролю. Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють зазначені види контролю, координують роботу з їх здійснення в пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України в порядку, встановленому законодавством України.
 
10. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених законодавством України для кожного товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті.
 
   Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується лише після здійснення встановлених законодавством України для кожного товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті.
 
11. Порядок здійснення контролю та засвідчення його результатів встановлюється органом державної влади, уповноваженим на виконання цього виду контролю.
 
   Порядок здійснення контролю та засвідчення його результатів встановлюються органом державної влади, уповноваженим на виконання цього виду контролю.
 
12. У пунктах пропуску через державний кордон України державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю.
 
-6- Бондаренко В.В.
Сігал Є.Я.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 1 слова "ветеринарно-санітарний" та "фітосанітарний" у всіх відмінках виключити.
 
Відхилено   У пунктах пропуску через державний кордон України державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю.
 
    -7- В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 1 слова "ветеринарно-санітарний" в усіх відмінках виключити.
 
Відхилено    
    -8- Литвин Ю.О.
В абзаці 5 підпункту 2 пункту 1 слова "ветеринарно-санітарний" та "фітосанітарний" у всіх відмінках виключити.
 
Відхилено    
13. Переліки товарів (з описом та кодом згідно з УКТЗЕД), що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення через митний кордон України, а також порядок здійснення попереднього документального контролю затверджує Кабінет Міністрів України. Пропозиції щодо внесення змін до зазначених переліків подаються Кабінету Міністрів України органами державної влади, уповноваженими здійснювати відповідний контроль.".
 
   Переліки товарів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД), що підлягають державному контролю (в тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення через митний кордон України, та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджує Кабінет Міністрів України. Пропозиції щодо внесення змін до зазначених переліків подаються Кабінету Міністрів України органами державної влади, уповноваженими здійснювати відповідний контроль".
 
14. 2. Доповнити частину першу статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 2000 р., № 38, ст. 318; 2001 р., № 48, ст. 252; 2002 р., № 50, ст. 366; 2003 р., № 4, ст. 31) пунктом "м" такого змісту:
 
-9- Терьохін С.А.
У абзаці першому пункту 2 слова "пунктом "м" такого змісту" замінити словами "пунктом "н" такого змісту";
 
Враховано   2. Частину першу статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 2000 р., № 5, ст. 34, № 38, ст. 318; 2001 р., № 48, ст. 252; 2002 р., № 50, ст. 366; 2003 р., № 4, ст. 31; із змінами, внесеними Законом України від 19 березня 2009 року № 1158-VІ) доповнити пунктом "н" такого змісту:
 
15. "м) здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів, а також порядок здійснення попереднього документального контролю затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
-10- Терьохін С.А.
Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"н) здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. У пунктах пропуску через державний кордон України екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   "н) здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. У пунктах пропуску через державний кордон України екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
16. 3. Доповнити статтю 21 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405; 2003 р., № 24, ст. 159) частиною такого змісту:
 
   3. Статтю 21 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405; 2003 р., № 24, ст. 159) доповнити частиною другою такого змісту:
 
17. "У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю таких товарів затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
   "У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю таких товарів затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
18. 4. У Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533):
 
   4. У Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533):
 
19. 1) доповнити статтю 44 після частини другої новою частиною такого змісту:
"3. У пунктах пропуску через державний кордон України ветеринарний або санітарний прикордонний контроль окремих харчових продуктів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів санітарних заходів, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
-11- Бондаренко В.В.
Сігал Є.Я.
У пункті 4 слово "ветеринарний" виключити.
 
Відхилено   1) статтю 44 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. У пунктах пропуску через державний кордон України ветеринарний або санітарний прикордонний контроль окремих харчових продуктів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік харчових продуктів, що підлягають попередньому документальному контролю, та порядок його здійснення затверджуються Кабінетом Міністрів України".
 
    -12- Терещук С.М.
В підпункті 1 пункту 4 слова "ветеринарний або" виключити.
 
Відхилено    
    -13- Литвин Ю.О.
У пункті 4 слово "ветеринарний" виключити.
 
Відхилено    
    -14- Терьохін С.А.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 4 слова "Перелік об’єктів санітарних заходів" замінити словами "Перелік харчових продуктів";
 
Враховано    
20. У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
2) доповнити частину першу статті 45 абзацом такого змісту:
 
-15- Терьохін С.А.
Абзац перший підпункту 2 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"2) доповнити статтю 45 новою частиною такого змісту:"
 
Враховано   У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
2) статтю 45 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
21. "У пунктах пропуску через державний кордон України прикордонний санітарний контроль окремих об’єктів санітарних заходів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів санітарних заходів, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
   "У пунктах пропуску через державний кордон України прикордонний санітарний контроль окремих об’єктів санітарних заходів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів санітарних заходів, що підлягають попередньому документальному контролю, та порядок його здійснення затверджуються Кабінетом Міністрів України".
 
22. 5. У статті 38 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167):
 
-16- Бондаренко В.В.
Сігал Є.Я.
Терещук С.М.
Пункт 5 виключити.
 
Відхилено   5. У статті 38 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167):
 
    -17- Литвин Ю.О.
Пункт 5 виключити
 
Відхилено    
23. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
24. "Фітосанітарний контроль вантажів з об’єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється державними інспекторами з карантину рослин у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України (далі - прикордонні пункти карантину рослин).";
 
   "Фітосанітарний контроль вантажів з об’єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється державними інспекторами з карантину рослин у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України (далі - прикордонні пункти карантину рослин)";
 
25. 2) доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
26. "У пунктах пропуску на державному кордоні України фітосанітарний контроль окремих об’єктів регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік товарів, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
-18- Терьохін С.А.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 5 слова "Перелік товарів" замінити словами "Перелік об’єктів регулювання";
 
Враховано   "У пунктах пропуску на державному кордоні України фітосанітарний контроль окремих об’єктів регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів регулювання, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджуються Кабінетом Міністрів України".
 
27. У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою.
 
   У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою.
 
28. 6. У статті 18 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53):
 
-19- Бондаренко В.В.
Сігал Є.Я.
Терещук С.М.
Пункт 6 виключити.
 
Відхилено   6. У статті 18 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53):
 
    -20- Литвин Ю.О.
Пункт 6 виключити.
 
Відхилено    
29. 1) частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
30. "2. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті є обов’язковим у разі ввезення на територію України (у тому числі з метою транзиту), вивезення за межі території України об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду всіма видами транспорту.";
 
   "2. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті є обов’язковим у разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), вивезення за межі митної території України об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду всіма видами транспорту";
 
31. 2) доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
32. "6. У пунктах пропуску через державний кордон України державний ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні та транспорті окремих об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
   "6. У пунктах пропуску через державний кордон України державний ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні та транспорті окремих об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджуються Кабінетом Міністрів України".
 
33. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-21- Терьохін С.А.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності через 90 днів після його опублікування".
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності через 90 днів після його опублікування.