Кількість абзаців - 40 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері перевезення небезпечних вантажів'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у сфері перевезення небезпечних вантажів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері перевезення небезпечних вантажів
 
3. ___________________________________________
 
   ___________________________________________
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47-52, ст. 349; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
   1. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349):
 
7. 1) доповнити частину другу статті 38 після слів "свідоцтво про вантажну марку, " словами "свідоцтво про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, ";
 
   1) частину другу статті 38 після слів "свідоцтво про вантажну марку" доповнити словами "свідоцтво про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі ";
 
8. 2) доповнити частину першу статті 40 після слів "судновою радіостанцією, " словами "свідоцтва про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, ";
 
   2) частину першу статті 40 після слів "судновою радіостанцією" доповнити словами "свідоцтва про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі ";
 
9. 3) доповнити частину першу статті 138 підпунктом 7-1 такого змісту:
 
   3) частину першу статті 138 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
10. "7-1) для небезпечних вантажів - найменування вантажу, порядковий номер виробу або речовини відповідно до прийнятої ООН системи, клас (підклас), група сумісності для вантажів класу 1, додаткові види небезпеки та група пакування (якщо визначена), а також маса нетто вибухової речовини; ";
 
   "7-1) для небезпечних вантажів - найменування вантажу, порядковий номер виробу або речовини відповідно до прийнятої Організацією Об’єднаних Націй системи, клас (підклас), група сумісності для вантажів класу 1, додаткові види небезпеки та група пакування (якщо визначена), а також маса нетто вибухової речовини ";
 
11. 4) у статті 142:
 
      
12. назву статті викласти у такій редакції:
 
      
13. "Стаття 142. Тарування і пакування вантажу";
 
      
14. у частині першій слова "у справній тарі та упаковці, що" замінити словами "у тарі та пакованні, що відповідають вимогам законодавства та";
 
   4) у частині першій статті 142 слова "у справній тарі та упаковці, що" замінити словами "у тарі та пакуванні, що відповідають вимогам законодавства та";
 
15. 5) частину першу статті 153 викласти у такій редакції:
 
   5) частину першу статті 153 викласти в такій редакції:
 
16. "Небезпечний вантаж, щодо якого відправник подає недостовірну інформацію, може бути у будь-який час вивантажений або знищений чи знешкоджений перевізником, як того будуть вимагати обставини, без відшкодування відправнику пов’язаних із цим збитків.";
 
   "Небезпечний вантаж, щодо якого відправник подає недостовірну інформацію, може бути у будь-який час вивантажений або знищений чи знешкоджений перевізником, як того будуть вимагати обставини, без відшкодування відправнику пов’язаних із цим збитків";
 
17. 6) у статті 258 слова "неналежної упаковки" замінити словами "неналежного пакування";
 
   6) у статті 258 слова "неналежної упаковки" замінити словами "неналежного пакування";
 
18. 7) статтю 305 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   7) статтю 305 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
19. "6) подання відправником недостовірної інформації про небезпечний вантаж.";
 
   "6) подання відправником недостовірної інформації про небезпечний вантаж";
 
20. 8) у тексті Кодексу слово "упаковка" в усіх відмінках замінити словом "паковання" у відповідному відмінку.
 
   8) у тексті Кодексу слово "упаковка" в усіх відмінках замінити словом "пакування" у відповідному відмінку.
 
21. 2. Частину сьому статті 16 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2007 р., № 33, ст. 440) викласти у такій редакції:
 
   2. Частину сьому статті 16 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446) викласти в такій редакції:
 
22. "Підприємства, установи та організації - відправники небезпечних вантажів зобов’язані подати перевізнику достовірну інформацію про вантаж з метою забезпечення безпеки його перевезення та інформацію про заходи на випадок аварій під час перевезення небезпечних вантажів. Підприємства, установи та організації - відправники, перевізники та одержувачі небезпечних вантажів повинні виконувати вимоги законодавства, що забезпечує безпеку їх перевезення, та мати засоби і мобільні підрозділи для запобігання виникненню аварійних ситуацій під час перевезення таких вантажів або ліквідації наслідків аварії.".
 
   "Підприємства, установи та організації - відправники небезпечних вантажів зобов’язані подати перевізнику достовірну інформацію про вантаж з метою забезпечення безпеки його перевезення та інформацію про заходи на випадок аварій під час перевезення небезпечних вантажів. Підприємства, установи та організації - відправники, перевізники та одержувачі небезпечних вантажів мають виконувати вимоги законодавства щодо забезпечення безпеки їх перевезення та мати засоби і мобільні підрозділи для запобігання виникненню аварійних ситуацій під час перевезення таких вантажів або ліквідації наслідків аварії".
 
23. 3. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362):
 
   3. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 43, ст. 420):
 
24. 1) доповнити абзац шостий статті 3 після слів "їх виробництва," словами "транспортування, зберігання";
 
   1) абзац шостий статті 3 після слів "їх виробництва" доповнити словами "транспортування, зберігання";
 
25. 2) у статті 10:
 
   2) у статті 10:
 
26. назву і частину першу викласти у такій редакції:
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
27. "Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування
 
   "Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування
 
28. Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до законодавства.";
 
-1- Кармазін Ю.А.
Частину першу викласти в такій редакції:
Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства.
 
Враховано   Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства";
 
29. доповнити частину другу після слів "під час роботи, " словами "транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, ";
 
   частину другу після слів "під час роботи" доповнити словами "транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків";
 
30. у частині четвертій слово "тара" замінити словом "паковання";
 
   у частині четвертій слово "тара" замінити словом "пакування";
 
31. 3) у статті 15 слово "тара" замінити словом "паковання";
 
   3) у статті 15 слово "тара" замінити словом "пакування";
 
32. 4) доповнити абзац третій частини другої статті 20 після слова "виробництва" словами ", транспортування, зберігання".
 
   4) абзац третій частини другої статті 20 після слова "виробництва" доповнити словами "транспортування, зберігання".
 
33. 4. Доповнити частину другу статті 34 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214) після слів "відповідно до" словами "стандарту з класифікації небезпечних вантажів, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, та".
 
-2- Семинога А.І.
П. 4 проекту закону вилучити.
 
Враховано      
34. 5. У частині другій статті 2 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446) слова "небезпечних і шкідливих відходів" замінити словами "небезпечних вантажів".
 
   4. У частині другій статті 2 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446) слова "небезпечних і шкідливих відходів" замінити словами "небезпечних вантажів".
 
35. 6. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222):
 
   5. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222):
 
36. 1) в абзаці третьому статті 1 слово "розчини" замінити словом "рідини";
 
   1) в абзаці третьому статті 1 слово "розчини" замінити словом "рідини";
 
37. 2) у статті 6 слова "упаковка (тара)" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "паковання (тари, крупногабаритної тари, контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів)" у відповідному відмінку і числі;
 
   2) у статті 6 слова "упаковка (тара)" в усіх відмінках і числах замінити словами "пакування (тари, крупногабаритної тари, контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів)" у відповідному відмінку і числі;
 
38. 3) в абзаці четвертому частини другої статті 7 слова "відповідній упаковці (тарі)" замінити словами "відповідному пакованні (тарі, крупногабаритній тарі та контейнерах середньої вантажопідйомності)".
 
   3) в абзаці четвертому частини другої статті 7 слова "відповідній упаковці (тарі)" замінити словами "відповідному пакуванні (тарі, крупногабаритній тарі та контейнерах середньої вантажопідйомності для масових вантажів)".
 
39. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.