Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
      
2. Костенком Ю.І.
 
      
3. Зайцем І.О.
 
      
4. на заміну №2393
 
      
5. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
6. Про мораторій на видалення зелених насаджень
 
-1- Кармазін Ю.А.
Змінити назву закону на "Про внесення змін до деяких актів щодо збереження зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства", розповсюдивши його норми на всю територію України та внести запропоновані зміни , як зміни до "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ","Про Червону книгу України" та "Про благоустрій населених пунктів".
 
Відхилено ідповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися до того тексту законопроекту, який прийнятий за основу.  Про мораторій на видалення зелених насаджень
 
7. на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини проекту.
 
Враховано   на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва
 
8. Цей Закон встановлює мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва.
 
   1. Цей Закон встановлює мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва.
 
9. Завданням Закону є запобігання масовим проявам видалення зелених насаджень в м. Києві, що спричиняють згубні наслідки для природного середовища, санітарно-гігієнічних і рекреаційних умов та якості життя громадян в столиці держави, а також здоров'я населення та його естетичного виховання.
 
   2. Завданням цього Закону є запобігання масовим проявам видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою в м. Києві, що спричиняє згубні наслідки для природного середовища, санітарно-гігієнічних і рекреаційних умов життя та здоров’я громадян у місті Києві - столиці України, а також їхнього естетичного виховання.
 
10. Відносини у галузі охорони та утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва регулюються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Законом України "Про рослинний світ", Законом України "Про Червону книгу", Законом України "Про благоустрій населених пунктів", Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
   3. Відносини у галузі охорони та утримання зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ", "Про Червону книгу", "Про благоустрій населених пунктів", "Про столицю України - місто-герой Київ", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
11. Стаття 1. Визначення термінів.
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
12. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
13. берегозахисні ділянки - смуги прибережних зелених насаджень завширшки 150-200 метрів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, інших водних об'єктів;
 
   берегозахисні ділянки - смуги прибережних зелених насаджень завширшки 150-200 метрів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, інших водних об'єктів;
 
14. ботанічні сади - науково-дослідницькі та культурно-просвітницькі заклади, призначені для вивчення та збереження об’єктів рослинного світу;
 
   ботанічні сади- науково-дослідні природоохоронні установи, призначені для вивчення та збереження об’єктів рослинного світу та які здійснюють науково-дослідну, навчальну та освітньо- виховну діяльність;
 
15. зелена зона – сукупність зелених насаджень в межах певної території;
 
   зелена зона – сукупність зелених насаджень в межах певної території;
 
16. зелені насадження - деревна, чагарникова, трав'яна рослинність, яка може включати й інші об’єкти рослинного світу, природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;
 
   зелені насадження - дерева, чагарники, трава та інша рослинність, яка може включати інші об’єкти рослинного світу, природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;
 
17. лісопарк - лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення;
 
   лісопарк - лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення;
 
18. міський ліс - лісовий масив або ділянка лісу, розташовані в межах населеного пункту;
 
-3- Комар М.С.
У статті 1 замість визначення “міський ліс” дати наступне визначення:
“ліс населеного пункту - лісовий масив або ділянка лісу, розташовані в межах населеного пункту”.
 
Враховано   ліс населеного пункту - лісовий масив або ділянка лісу, розташовані в межах населеного пункту;
 
19. парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс, основним елементом якого є зелені насадження, площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення;
 
   парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс, основним елементом якого є зелені насадження, площею понад 2 гектари, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення;
 
20. приміська зелена зона - територія за межами міської зони, зайнята лісами, лісопарками та іншими озелененими територіями, яка виконує захисні і санітарно-гігієнічні функції і є місцями відпочинку населення;
 
      
21. рекреаційна зона - спеціально виділена і організована територія в місті та в межах зеленої, в тому числі приміської, зони, призначена для відпочинку населення;
 
   рекреаційна зона - спеціально виділена і організована територія в місті та в межах зеленої зони, призначена для відпочинку населення;
 
22. сквер - упорядкована ділянка зелених насаджень площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення;
 
   сквер - упорядкована ділянка зелених насаджень площею від 0,02 до 2,0 гектарів, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення;
 
23. стрімкі схили - схили стрімкістю 21 і більше градусів;
 
   стрімкі схили - схили стрімкістю 21 і більше градусів;
 
24. урочище - природно-територіальний комплекс, який складається із закономірного просторового поєднання елементів ландшафту, в тому числі рослинності, та формується на основі певної форми рельєфу - випуклої чи ввігнутої, єдиної за генезисом і віком.
 
   урочище - природно-територіальний комплекс, який складається із закономірного просторового поєднання елементів ландшафту, в тому числі рослинності, та формується на основі певної форми рельєфу - випуклої чи ввігнутої, єдиної за генезисом і віком.
 
25. Стаття 2. Введення мораторію на видалення зелених насаджень
 
   Стаття 2. Введення мораторію на видалення зелених насаджень
 
26. Ввести мораторій строком на 5 років на видалення зелених насаджень на наступних об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва:
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 2 викласти в такій редакції: "1. До прийняття відповідних законів, спрямованих на посилення правової охорони зелених насаджень у містах та інших населених пунктів, ввести мораторій на видалення зелених насаджень на наступних об’єктах благоустрою зеленого господарства:".
 
Відхилено Мораторій вводиться терміном на 5 років  1. Ввести мораторій строком на 5 років на видалення зелених насаджень на таких об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва:
 
27. - у скверах, ботанічних садах, парках, лісопарках, рекреаційних зонах, міських лісах, приміській зеленій зоні;
 
-5- Карпук В.Г.
П.1 абзацу 1 ст.2 викласти в такій редакції: "у скверах, ботанічних садах парках, лісопарках, рекреаційних зонах, міських лісах, приміській зеленій зоні та прилеглих до них територіях";
 
Відхилено прилегла територія не визначена.  скверах, ботанічних садах, парках, лісопарках, рекреаційних зонах, лісах м. Києва;
 
    -6- Комар М.С.
У статті 2 абзац перший викласти в такій редакції: "у скверах, ботанічних садах парках, лісопарках, рекреаційних зонах, лісах";
 
Враховано    
28. - в урочищах зі стрімкими схилами;
 
   урочищах зі стрімкими схилами;
 
29. - у зелених насадженнях прибудинкової території;
 
   зелених насадженнях прибудинкових територій;
 
30. - у берегозахисних ділянках та водоохоронних зонах;
 
   берегозахисних ділянках та водоохоронних зонах;
 
31. - на островах річки Дніпро в межах території м. Києва.
 
   островах річки Дніпро в межах території м. Києва.
 
32. Стаття 3. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень
 
   Стаття 3. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень
 
33. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень на зазначених у статті 2 цього Закону об’єктах благоустрою зеленого господарства може здійснюватися у разі знесення аварійних дерев чи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
 
-7- Солошенко М.П.
Статтю 3 законопроекту викласти в такій редакцій:
"Стаття 3. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень
Вибіркове видалення окремих зелених насаджень на зазначених у статті 2 цього Закону об’єктах благоустрою зеленого господарства може здійснюватися у разі: відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб; будівництва об’єктів чемпіонату Європи 2012 року з футболу; будівництва об’єктів соціальної та культурної сфери (лікарень, шкіл, дитячих садків, музеїв, художніх галерей, бібліотек та інших) з урахуванням відповідних проектів землеустрою та (або) містобудівної документації; знесення аварійних дерев чи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
 
Враховано частково   1. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства, зазначених у статті 2 цього Закону, може здійснюватися у разі відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб, знесення аварійних дерев чи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
2. У надзвичайних та аварійних ситуаціях, якщо падіння дерев спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, пошкодженню будівель і споруд, комунікаціям, безпеці дорожнього руху, видалення окремих зелених насаджень проводиться негайно у порядку без оформлення дозволу. Факт видалення зелених насаджень оформлюється актом огляду представниками органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій, районних у м. Києві державних адміністрацій, із залученням представників виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища і спеціалізованих підприємств, які проводять видалення окремих зелених насаджень. Акт складається протягом двадцяти чотирьох годин з моменту початку робіт.
 
    -8- Шаманов В.В.
Статтю 3. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень доповнити пунктом наступного змісту:
У надзвичайних та аварійних ситуаціях, коли падіння дерев представляє загрозу життю та здоров’ю людей, пошкодженню будівель і споруд, комунікаціям, безпеці дорожнього руху, видалення окремих зелених насаджень проводиться в екстреному порядку без оформлення дозволу. Факт видалення зелених насаджень оформлюється актом огляду представниками управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій районних у м. Києві державних адміністрацій, із залученням екологічних служб району і спеціалізованих підприємств, які проводять видалення окремих зелених насаджень. Акт складається протягом 24-х (двадцяти чотирьох) годин, з моменту початку робіт, з подальшим повідомленням уповноваженого органу.
 
Враховано    
34. Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень
 
   Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень
 
35. Державні органи охорони навколишнього природного середовища забезпечують постійний контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього Закону.
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції: "Спеціальні уповноважені державні органи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища забезпечують постійний контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього Закону ".
 
Враховано   1. Спеціальні уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органи на місцях здійснюють контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього Закону.
 
    -10- Карпук В.Г.
Доповнити проект Закону ст.6 наступного змісту:
"Стаття 6. Відповідальність за порушення мораторію на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва.
Порушення законодавства про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України."
Відповідно ст. 6 проекту вважати ст.7.
 
Відхилено    
36. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
   Стаття 5. Прикінцеві положення
 
37. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
-11- Чуднов В.М.
Пропоную у пункті першому статті 5 законопроекту слово "офіційного" виключити
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
38. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
39. розробити проект Закону України "Про зелені насадження міст та інших населених пунктів", що базуватиметься на засадах сталого (екологічно збалансованого) розвитку населених пунктів;
 
-12- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 2 статті 5 викласти в такій редакції: "розробити проекти законів України про внесення змін до деяких актів щодо збереження зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства, що базуватиметься на засадах сталого (екологічно збалансованого) розвитку населених пунктів".
 
Враховано частково   протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом розробити законопроект про зелені насадження міст та інших населених пунктів, що базуватиметься на засадах сталого (екологічно збалансованого) розвитку населених пунктів, а також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства та подати їх на розгляд Верховної Ради України;
 
    -13- Комар М.С.
У статті 5 частині 2 абзац 2 викласти в такій редакції: "протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом розробити проект Закону України "Про зелені насадження міст та інших населених пунктів", що базуватиметься на засадах сталого (екологічно збалансованого) розвитку населених пунктів, а також проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства та внести їх на розгляд Верховної Ради України;".
 
Враховано    
40. забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади на місцях;
 
-14- Комар М.С.
У статті 5 частині 2 абзац 3 викласти в такій редакції: "через три місяці з дня набрання чинності цим Законом провести у відповідність з цим Законом нормативно-правові акти та забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно- правових актів, що суперечать цьому Закону;".
 
Немає висновку   протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти та забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно- правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
41. забезпечити проведення протягом 2008 р. інвентаризації природоохоронних об’єктів у містах та інших населених пунктах, зокрема зелених, паркових, лісопаркових і рекреаційних зон;
 
-15- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 2 статті 5 викласти в такій редакції: "забезпечити проведення протягом 2010 р. інвентаризації природоохоронних об’єктів у містах та інших населених пунктах, зокрема зелених, паркових, лісопаркових і рекреаційних зон;"
 
Відхилено   провести протягом 2011 року інвентаризацію природоохоронних об’єктів у містах та інших населених пунктах, у тому числі зелених, рекреаційних зонах, парках та лісопарках;
 
42. забезпечити проведення до 1 вересня 2009 р. винесення на картографічні матеріали у містах та інших населених пунктах меж існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства та передбачити їх врахування в подальшому на планах земельних ділянок і при розробленні проектів землеустрою;
 
   забезпечити до 1 липня 2012 року винесення на картографічні матеріали у містах та інших населених пунктах меж існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства та передбачити їх врахування в подальшому на планах земельних ділянок і при розробленні проектів землеустрою;
 
43. забезпечити проведення до 1 січня 2010 р. винесення в натурі у містах та інших населених пунктах меж ділянок існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства.

   забезпечити до 1 березня 2011 року винесення в натурі у містах та інших населених пунктах меж ділянок існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства.