Кількість абзаців - 54 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо обов’язковості внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень)
 
      
2.

 
-1- Олійник С.В.
Назву законопроекту викласти у такій редакції "Про внесення змін до Закону України "Про доступ до судових рішень" щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень"
 
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про доступ до судових рішень" щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
5. 1. У Цивільному процесуальному кодексі України:
 
      
6. 1) статтю 105 після слів "набирає законної сили" доповнити словами "включається до Єдиного державного реєстру судових рішень";
 
-2- Олійник С.В.
Виключити запропоновані в законопроекті зміни до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Закону України "Про виконавче провадження".
 
Враховано Предметом регулювання процесуальних кодексів України є порядок здійснення судочинства. Внесення судового рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень представляє собою технічну дію і не є частиною здійснення судочинства, а тому не може регулюватися процесуальним законодавством).     
    -3- Кармазін Ю.А.
Статті 105 Цивільного процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
"1. У разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили й невідкладно включається до Єдиного державного реєстру судових рішень, а суд видає його стягувачеві для пред’явлення до виконання".
 
Відхилено    
7. 2) статтю 222 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
      
8. "4. На копії судового рішення має бути зазначено номер судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
-4- Писаренко В.В.
Викласти частину другу статті 222 чинного Цивільного процесуального кодексу України у наступній редакції:
"Копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше п’яти днів з дня проголошення рішення із зазначенням номера судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
частину четверту статті 222 (законопроекту) виключити;
змінити нумерацію частин статті 222.
 
Відхилено      
    -5- Стретович В.М.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
"2) у статті 222:
Частини другу – четверту вважати відповідно частинами першою – третьою;
Частину першу доповнити словами "із зазначенням номера судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень;
доповнити частиною такого змісту:
"4. На копії судового рішення має бути зазначено номер судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень".
 
Відхилено    
9. у зв’язку з цим частини другу та четверту вважати відповідно частинами першою та третьою;
 
      
10. 3) статтю 223 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
      
11. "2. Рішення суду не пізніше наступного дня після його проголошення включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Рішення суду, яке не включено до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає";
 
-6- Писаренко В.В.
Стешенко О.М.
Міщенко С.Г.
В частині другій статті 223 (законопроекту) виключити друге речення: "Рішення суду, яке не включено до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає".
 
Відхилено      
    -7- Стешенко О.М.
Частину другу статті 223 чинного Цивільного процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
"Рішення суду не пізніше наступного дня після його проголошення або після складання повного рішення у відповідності до ч. 3 ст. 209 цього Кодексу надсилається судом адміністратору Єдиного державного реєстру судових рішень".
 
Відхилено    
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 223 викласти в такій редакції:
"Рішення суду не пізніше наступного дня після його проголошення включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Посадова особа, яка не забезпечила дотримання цієї норми несе відповідальність згідно Закону".
 
Відхилено    
    -9- Стретович В.М.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
"3) статтю 223 після частини першої доповнити частиною такого змісту:
"2. Рішення суду не пізніше наступного дня після його ухвалення включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Рішення суду, яке не включено до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає";
у зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою".
 
Відхилено    
12. у зв’язку з цим частини другу та четверту вважати відповідно частинами третьою та п’ятою;
 
      
13. 4) статтю 319 доповнити частиною другою такого змісту: "Рішення або ухвала апеляційного суду не пізніше наступного дня після їх проголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень";
 
-10- Стешенко О.М.
Частину другу статті 319 Цивільного процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
"Рішення або ухвала апеляційного суду не пізніше наступного дня після їх проголошення або після складання повного рішення у відповідності до ч. 3 ст.209 цього Кодексу надсилається судом адміністратору Єдиного державного реєстру судових рішень".
 
Відхилено      
    -11- Стретович В.М.
У підпункті 4 пункту 1 розділу І слово "проголошення" замінити словами "ухвалення (постановлення)".
 
Відхилено    
14. 5) статтю 349 доповнити новою частиною другою такого змісту: "Рішення і ухвала суду касаційної інстанції не пізніше наступного дня після їх оголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень";
 
-12- Стретович В.М.
У підпункті 5 пункту 1 розділу І слово "оголошення замінити словами "ухвалення (постановлення)".
 
Відхилено      
15. у зв’язку з цим частини другу вважати частиною третьою;
 
      
16. 6) статтю 360 доповнити частиною другою такого змісту: "Рішення та ухвали Верховного Суду України не пізніше наступного дня після їх проголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень".
 
-13- Стретович В.М.
У підпункті 6 пункту 1 розділу І слово "проголошення" замінити словами "ухвалення (постановлення)".
 
Відхилено      
17. 2. У Господарському процесуальному кодексі України:
 
      
18. 1) статтю 85 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
      
19. "Рішення господарського суду не пізніше наступного дня після його проголошення включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Рішення господарського суду, яке не включене до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає".
 
-14- Міщенко С.Г.
Писаренко В.В.
Стешенко О.М.
Друге речення нової частини п’ятої статті 85 Господарського процесуального кодексу виключити.
 
Відхилено      
    -15- Стретович В.М.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І слово "проголошення" замінити словом "прийняття".
 
Відхилено    
    -16- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 223 викласти в такій редакції:
"Рішення господарського суду не пізніше наступного дня після його проголошення включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Посадова особа, яка не забезпечила дотримання цієї норми несе відповідальність згідно Закону".
 
Відхилено    
20. 2) статтю 87 доповнити частиною другою такого змісту:
 
      
21. "На рішеннях та ухвалах зазначається їх номер в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
      
22. 3) статтю 105 доповнити новою частиною четвертою такого змісту: "Постанова не пізніше наступного дня після її прийняття включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Постанова апеляційної інстанції, яке не включена до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає";
 
-17- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 105 викласти в такій редакції:
"Постанова не пізніше наступного дня після її прийняття включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Посадова особа, яка не забезпечила дотримання цієї норми несе відповідальність згідно Закону".
 
Відхилено      
    -18- Писаренко В.В.
Міщенко С.Г.
В частині четвертій 1005 (проекту) виключити друге речення: "Постанова апеляційної інстанції, яке не включена до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає".
 
Відхилено    
    -19- Стретович В.М.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
"3) у статті 105:
Після частини третьої доповнити частиною такого змісту:
"Постанова не пізніше наступного дня після її прийняття включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Постанова апеляційної інстанції, яка не включена до Єдиного держаного реєстру, виконанню не підлягає";
у зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;
частину п’яту доповнити словами: "із зазначенням її номера в Єдиному державному реєстрі судових рішень".
 
Відхилено    
23. у зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;
 
      
24. частину п’яту після слів "з дня її прийняття" доповнити словами: "із зазначенням її номера в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
      
25. 4) у статті 111-11:
 
      
26. частину третю доповнити абзацом другим такого змісту: "Постанова не пізніше наступного дня після її прийняття включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Постанова касаційної інстанції, яке не включена до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає";
 
-20- Міщенко С.Г.
Писаренко В.В.
Друге речення нової частини четвертої статті 111-11 Господарського процесуального кодексу виключити.
 
Відхилено      
27. частину четверту після слів "з дня її прийняття" доповнити словами: "із зазначенням номера постанови в Єдиному державному реєстрі судових рішень".
 
-21- Стретович В.М.
У підпункті 4 пункту 2 розділу І слова "після слів "з дня її прийняття"" виключити.
 
Відхилено      
    -22- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 111-11- викласти в такій редакції:
"Постанова не пізніше наступного дня після її прийняття включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Посадова особа, яка не забезпечила дотримання цієї норми несе відповідальність згідно Закону".
 
Відхилено    
28. 3. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
      
29. 1) статтю 344 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
      
30. "На копії вироку зазначається його номер в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
      
31. у зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
      
32. 2) статтю 401 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
      
33. "Вирок суду будь-якої інстанції не пізніше наступного дня після його проголошення включається до Єдиного державного реєстру судових рішень";
 
-23- Стретович В.М.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І слово "проголошення" замінити словом "ухвалення".
 
Відхилено      
34. 3) статтю 402 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
      
35. "Ухвали і постанови суду будь-якої інстанції не пізніше наступного дня після проголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень".
 
-24- Стретович В.М.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І слово "проголошення" замінити словом "прийняття".
 
Відхилено      
36. 4. У Кодексі адміністративного судочинства України:
 
      
37. 1) статтю 167 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
      
38. "5. На копії судового рішення має бути зазначено номер судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
      
39. 2) статтю 254 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
      
40. "7. Постанова, ухвала суду будь-якої інстанції не пізніше наступного дня після їх проголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень. Постанова, ухвала суду будь-якої інстанції, які не включені до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягають".
 
-25- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 254 викласти в такій редакції:
"Постанова, ухвала суду будь-якої інстанції не пізніше наступного дня після їх проголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень. Посадова особа, яка не забезпечила дотримання цієї норми несе відповідальність згідно Закону".
 
Відхилено      
    -26- Міщенко С.Г.
Писаренко В.В.
Друге речення нової частини сьомої статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України виключити.
 
Відхилено    
    -27- Стретович В.М.
У підпункті 2 пункту 4 розділу І слово "проголошення" замінити словами "прийняття (постановлення)".
 
Відхилено    
41. 5. Статтю 19 Закону України "Про виконавче провадження" доповнити частиною другою такого змісту:
 
      
42. "На судовому наказі, а також виконавчому документі, виданому на підставі судового рішення, крім постанови у справі про адміністративне правопорушення, повинен бути зазначений номер судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень".
 
-28- Писаренко В.В.
Запропоновану частину 2 статті 19 Закону України виключити.
 
Відхилено      
43. 6. У статті 3 Закону України "Про доступ до судових рішень":
 
   І. Внести до Закону України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 15, ст. 128; 2009 р., № 38, ст. 535) такі зміни:
 
44. 1) частину третю викласти в такій редакції:
 
      
45. "3. До Реєстру включаються усі письмові судові рішення судів загальної юрисдикції, крім постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Судове рішення у Реєстрі повинно супроводжуватися інформацією щодо набрання ним законної сили та про інші судові рішення у цій справі.
 
-29- Олійник С.В.
Частину третю статті 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" доповнити реченням такого змісту:
"3. Судове рішення у Реєстрі повинно супроводжуватися інформацією щодо набрання ним законної сили та про інші пов’язані з ним судові рішення у судовій справі".
 
Враховано   1. Частину третю статті 3 доповнити реченням такого змісту: "Судове рішення у Реєстрі повинно супроводжуватися інформацією щодо набрання ним законної сили та про інші пов’язані з ним судові рішення у судовій справі".
 
    -30- Стретович В.М.
Пункт 6 розділу І викласти у такій редакції:
6. У Законі України "Про доступ до судових рішень":
1) у статті 3:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. До Реєстру включаються усі письмові судові рішення судів загальної юрисдикції, крім постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Судове рішення у Реєстрі повинно супроводжуватися інформацією щодо його оскарження та про інші судові рішення у цій справі.
Судове рішення, яке не внесено до Реєстру і в якому не зазначеного номера у Реєстрі, виконанню не підлягає".
 
Враховано редакційно    
    -31- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 3 викласти в такій редакції:
"3. До Реєстру включаються усі письмові судові рішення судів загальної юрисдикції, крім постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Судове рішення у Реєстрі повинно супроводжуватися інформацією щодо набрання ним законної сили та про інші судові рішення у цій справі".
 
Враховано редакційно    
46. Судове рішення, яке не внесено до Реєстру і в якому не зазначеного номера у Реєстрі, виконанню не підлягає";
 
-32- Писаренко В.В.
Міщенко С.Г.
Новий абзац 3 частини третьої статті 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" виключити із проекту Закону.
 
Враховано      
47. 2) доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
      
48. "4. Судові рішення подаються до Реєстру виключно в електронній формі".
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
-33- Стретович В.М.
Доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Судові рішення подаються до Реєстру виключно в електронній формі";
у зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
Відхилено   2. Доповнити статтями 4-1 і 4-2 такого змісту:
"Стаття 4-1. Строки надіслання та включення судового рішення до Реєстру
1. Копія судового рішення надсилається судом адміністратору Реєстру не пізніше трьох робочих днів після його ухвалення. Якщо у випадках, передбачених процесуальним законом, складання повного судового рішення відкладено, тоді копія його вступної і резулютивної частин надсилається до адміністратора Реєстру не пізніше трьох робочих днів після їх проголошення, а копія повного судового рішення - не пізніше трьох робочих днів після його складання у повному обсязі.
2. Копія судового рішення, яке підлягає негайному виконанню, надсилається судом адміністратору Реєстру невідкладно після ухвалення.
3. Відомості про подання заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги (подання, протесту), касаційної скарги (подання), скарги за винятковими обставинами, заяви про перегляд заочного рішення, заяви про скасування судового наказу, заяви (подання) за нововиявленими обставинами, подання про перегляд судового рішення у порядку виключного провадження надсилаються судом адміністратору Реєстру не пізніше трьох робочих днів після надходження заяви, скарги, подання чи протесту.
4. Адміністратор Реєстру включає судові рішення до Реєстру та забезпечує доступ до них не пізніше трьох робочих днів з дня їх отримання.
5. Порушення строків, визначених цією статтею, тягне за собою встановлену законом персональну відповідальність голови суду (особи, яка тимчасово виконує його обов’язки) або відповідальної особи адміністратора Реєстру.
Стаття 4-2. Вимоги до програмного забезпечення для ведення Реєстру
1. Програмне забезпечення для ведення Реєстру присвоює реєстраційний номер судовому рішенню одночасно з його включенням до Реєстру. Реквізити судового рішення доступні для загального доступу відразу після включення рішення до Реєстру.
2. Програмне забезпечення для ведення Реєстру повинно давати можливість знаходити судове рішення за контекстом, конкретним судом, суддею, судовою інстанцією, номером справи, формою, реєстраційним номером, датою ухвалення судового рішення, формою судочинства, тематичним класифікатором тощо".
 
    -34- Олійник С.В.
2) після статті 4 Закону України "Про доступ до судових рішень" доповнити його статтею такого змісту:
"Стаття 4-1. Строки надіслання та включення судового рішення до Реєстру
1. Копія судового рішення надсилається судом адміністратору Реєстру не пізніше трьох робочих днів після його ухвалення. Якщо у випадках, передбачених процесуальним законом, складання повного судового рішення відкладено тоді копія його вступної і резулютивної частин надсилається до адміністратора Реєстру не пізніше трьох робочих днів після їх проголошення, а копія повного судового рішення - не пізніше трьох робочих днів після його складання у повному обсязі.
2. Копія судового рішення, яке підлягає негайному виконанню, надсилається судом адміністратору Реєстру невідкладно після ухвалення.
3. Відомості про подання заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги (подання, протесту), касаційної скарги (подання), скарги за винятковими обставинами, заяви про перегляд заочного рішення, заяви про скасування судового наказу, заяви (подання) за нововиявленими обставинами, подання про перегляд судового рішення у порядку виключного провадження надсилаються судом адміністратору Реєстру не пізніше трьох робочих днів після надходження заяви, скарги, подання чи протесту.
4. Адміністратор Реєстру включає судові рішення до Реєстру та забезпечує доступ до них не пізніше трьох робочих днів з дня їх отримання.
5. Порушення строків, визначених цією статтею, тягне за собою встановлену законом персональну відповідальність голови суду (особи, яка тимчасово виконує його обов’язки) або відповідальної особи адміністратора Реєстру.
 
Враховано    
    -35- Стретович В.М.
2) після статті 4 доповнити статтями такого змісту:
"Стаття 4-1. Строки включення судового рішення до Реєстру
1. Судове рішення включається до Реєстру судом не пізніше наступного дня після його ухвалення. Судовий наказ включається судом не пізніше наступного дня після набрання ним законної сили.
2. Судове рішення, яке виконується негайно, включається судом до Реєстру невідкладно після ухвалення.
3. Якщо виготовлення судового рішення у повному обсязі відкладено, тоді вступна і резолютивна частини судового рішення включається до Реєстру не пізніше наступного дня після їх проголошення, а судове рішення у повному обсязі - не пізніше наступного дня після його виготовлення.
4. Державна судова адміністрація України протягом трьох днів після включення судового рішення до Реєстру забезпечує загальний доступ до нього з дотриманням вимог статті 7 цього Закону.
5. Відомості про подання заяви про апеляційне оскарження, апеляційної чи касаційної скарги (подання), скарги за винятковими обставинами, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами включаються до Реєстру апаратом суду не пізніше наступного дня після надходження скарги (заяви).
6. Порушення строків, визначених цією статтею, тягне за собою дисциплінарну та іншу відповідальність, встановлену законом.
Стаття 4-2. Вимоги до програмного забезпечення для ведення Реєстру
1. Програмне забезпечення для ведення Реєстру генерує реєстраційний номер судового рішення одночасно з його включенням до Реєстру. Реквізити судового рішення доступні для загального доступу відразу після включення рішення до Реєстру.
2. Програмне забезпечення для ведення Реєстру повинно давати можливість знаходити судове рішення за контекстом, конкретним судом, суддею, судовою ланкою, судовою інстанцією, номером справи, датою ухвалення, формою, реєстраційним номером судового рішення, видом судочинства, тематичним класифікатором тощо.
3. Програмне забезпечення для ведення Реєстру застосовується для ведення судової статистики та її узагальнення".
 
Враховано частково    
49. ІІ. Перехідні та прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
50. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року
 
-36- Круць М.Ф.
Статтю 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.".
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і ввести їх у дію в день набрання чинності цим Законом.
 
    -37- Олійник С.В.
Пункт перший та другий прикінцевих положень викласти в наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і ввести їх у дію в день набрання чинності цим Законом".
 
Враховано    
    -38- Стретович В.М.
Пункт перший прикінцевих та перехідних положень викласти в наступній редакцій:
"Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2010 року".
 
Відхилено    
51. 2. Положення цього Закону щодо порядку звернення судового рішення до виконання не застосовуються до судових рішень, які ухвалені до набрання чинності цим Законом і не внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
      
52. 3. Положення пункту 5 розділу І цього Закону не застосовуються до судових наказів і виконавчих документів, виданих на підставі судових рішень, ухвалених до набрання чинності цим Законом і не внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
      
53. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування цього Закону привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.