Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
-1- Бут Ю.А.
Викласти назву Закону в такій редакції: "Закон України про внесення змін до деяких законів України" (щодо запобігання відчуження об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації).
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання відчуженню об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Викласти назву Закону в такій редакції: "Закон України про внесення змін до деяких законів України" (щодо запобігання відчуження об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації).
 
Враховано      
4.

 
-3- Круць М.Ф.
Назву проекту закону викласти її у такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання відчуженню об'єктів права державної власності".
 
Враховано      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до таких законів України:
 
-4- Бондар О.М.
Внести до законопроекту техніко-юридичні виправлення.
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. Абзац п’ятий частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 416; 1998 р., № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2009 р., № 8, ст. 105) викласти в такій редакції:
"об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам’яток культурної спадщини), а також цілісні майнові комплекси об’єктів, включених до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", та їх структурних підрозділів, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України від 29 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".".
 
-5- Бондар О.М.
Зміну до статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" викласти в такій редакції:
"об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам’яток культурної спадщини);
цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці), включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004 року".
 
Враховано з уточненням  1. Абзац п’ятий частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2009 р., № 8, ст. 105) замінити двома абзацами такого змісту:
"об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам’яток культурної спадщини);
цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), включених до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004 року".
 
    -6- Бут Ю.А.
Абзац 5 частини 2 статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" стосовно об'єктів державної власності, які не можуть бути об'єктами оренди, викласти в такій редакції:
"об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам'яток культурної спадщини), а також цілісні майнові комплекси об'єктів, включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", та структурних підрозділів підприємств, включених до переліку таких об'єктів, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України від 29 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".
 
Враховано по суті   
    -7- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 частини 2 статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" стосовно об'єктів державної власності, які не можуть бути об'єктами оренди, викласти в такій редакції:
"об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам'яток культурної спадщини), а також цілісні майнові комплекси об'єктів, включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", та структурних підрозділів підприємств, включених до переліку таких об'єктів, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України від 29 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".
 
Враховано по суті   
    -8- Бут Ю.А.
Доповнити проект змінами частини 2 статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо встановлення заборони продовження строків чинних договорів щодо оренди таких об'єктів або переукладення їх на новий термін, виклавши їх в такій редакції:
"2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором, за виключенням випадків оренди об'єктів державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам'яток культурної спадщини), а також цілісних майнових комплексів об'єктів, включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", та структурних підрозділів підприємств, включених до переліку таких об'єктів. Продовження строків чинних договорів щодо оренди таких об'єктів або переукладення їх на новий термін забороняється.".
 
Враховано по суті в "Прикінцевих положеннях"   
    -9- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект змінами частини 2 статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо встановлення заборони продовження строків чинних договорів щодо оренди таких об'єктів або переукладення їх на новий термін, виклавши їх в такій редакції:
"2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором, за виключенням випадків оренди об'єктів державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам'яток культурної спадщини), а також цілісних майнових комплексів об'єктів, включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", та структурних підрозділів підприємств, включених до переліку таких об'єктів. Продовження строків чинних договорів щодо оренди таких об'єктів або переукладення їх на новий термін забороняється.".
 
Враховано по суті в "Прикінцевих положеннях"   
7. 2. Частину п’яту статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 1998 р., № 49, ст. 301; 1999 р., № 7, ст. 52, № 51, ст. 453; 2000 р., № 31, ст. 247, № 41, ст. 341; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 19, ст. 253; 2007 р., № 33, ст. 440; 2008 р., № 27—28, ст. 253) доповнити абзацом такого змісту:
"Реорганізація, ліквідація підприємств, включених до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, до виключення їх із зазначеного переліку забороняється.".

-10- Круць М.Ф.
У частині другій законопроекту слова "Частину п'яту статті 5" замінити словами " Частину шосту статті 5 "
 
Враховано   2. Частину шосту статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 1998 р., № 49, ст. 301; 1999 р., № 7, ст. 52, № 51, ст. 453; 2000 р., № 31, ст. 247, № 41, ст. 341; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 19, ст. 253; 2007 р., № 33, ст. 440; 2008 р., № 27-28, ст. 253) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Юридичні особи, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та юридичні особи, визначені у частині другій статті 5 цього Закону, не підлягають злиттю, приєднанню, поділу, перетворенню, виділу або ліквідації".
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що укладені до набрання чинності цим Законом договори оренди об’єктів, визначених частиною першою цього Закону, діють до закінчення терміну дії договорів і не підлягають подовженню та переукладенню на новий термін.

    -11- Бондар О.М.
Зміну, що вноситься до Закону України "Про приватизацію державного майна" викласти в такій редакції: "Юридичні особи, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та юридичні особи, визначені у частині другій статті 5 цього Закону, не підлягають злиттю, приєднанню, поділу, перетворенню, виділу або ліквідації"."
 
Враховано    
    -12- Бут Ю.А.
Статтю Закону України "Про приватизацію державного майна" доповнити частиною 6-1 такого змісту: "6-1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ або ліквідація державних підприємств, включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, до виключення їх із зазначеного переліку забороняється".
 
Враховано по суті   
    -13- Кармазін Ю.А.
Статтю Закону України "Про приватизацію державного майна" доповнити частиною 6-1 такого змісту: "6-1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ або ліквідація державних підприємств, включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, до виключення їх із зазначеного переліку забороняється".
 
Враховано по суті   
    -14- Бондар О.М.
Доповнити законопроект 2 розділом виклавши його в такій редакції
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що укладені до набрання чинності цим Законом договори оренди об’єктів, визначених частиною першою цього Закону, діють до закінчення терміну дії договорів і не підлягають подовженню та переукладенню на новий термін. "
 
Враховано    
    -15- Круць М.Ф.
Доповнити законопроект статтею 3 у такій редакції: "3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування ".
 
Враховано