Кількість абзаців - 37 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
   1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
6. 1) у статті 7-3:
 
   1) у статті 7-3:
 
7. доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:
 
   доповнити новими частинами першою та другою такого змісту:
 
8. "Особу, яка підозрюється у вчиненні у віці від 11 років суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, і щодо якої наявні достатні підстави вважати, що вона буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, може бути поміщено у приймальник-розподільник для дітей на строк до 72 діб. Питання поміщення у приймальник-розподільник для дітей вирішується судом за поданням слідчого або органу дізнання за згодою прокурора. На рішення суду прокурором, законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім протягом трьох діб може бути подана апеляція до апеляційного суду.".
 
-1- Мойсик В.Р.
Пропоную у частині першій статті 7-3 Кримінально-процесуального кодексу України після слів "Питання поміщення у приймальник-розподільник для дітей вирішується судом за поданням слідчого або органу дізнання за згодою прокурора" доповнити словами "з урахуванням особливостей, передбачених статтею 447 цього кодексу".
 
Враховано   "Особу у віці від одинадцяти років, яка підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, і щодо якої достатньо підстав вважати, що вона буде ухилятися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, може бути поміщено у приймальник-розподільник для дітей строком до 30 діб. Цей строк за наявності підстав може бути продовжено рішенням суду ще до 30 діб. Питання поміщення такої особи у приймальник-розподільник для дітей вирішується судом за поданням слідчого або органу дізнання за згодою прокурора, з урахуванням особливостей, передбачених частинами третьою та четвертою статті 447 цього Кодексу, негайно. На рішення суду прокурором, законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім протягом трьох діб з дня ухвалення такого рішення може бути подана апеляція до апеляційного суду. Подача апеляції не зупиняє виконання рішення суду про поміщення дитини у приймальник-розподільник для дітей.
Після закінчення строків, зазначених у частині першій цієї статті, начальник приймальника-розподільника для дітей зобов’язаний негайно звільнити дитину і передати її батькам або особам, які їх замінюють".
 
    -2- Швець В.Д.
Пропоную у частині першій статті 7-3 Кримінально-процесуального кодексу України слова "до 72 діб" замінити словами "до 30 діб".
Друге речення частини першої статті 7-3 викласти в такій редакції:
"Цей строк, за наявності підстав, може бути продовжено рішенням суду ще до 30 діб.
Третє речення частини першої статті 7-3 викласти в такій редакції:
Питання поміщення у приймальник-розподільник для дітей вирішується судом за поданням слідчого або органу дізнання за згодою прокурора, з урахуванням особливостей, передбачених частинами 3 та 4 статті 447 цього кодексу негайно.
Доповнити частину першу такими словами:
Подача апеляції не зупиняє виконання рішення суду щодо поміщення дитини у приймальник-розподільник для дітей".
 
Враховано    
    -3- Мойсик В.Р.
Пропоную останнє речення частини першої статті 7-3 Кримінально-процесуального кодексу України після слів "протягом трьох діб" доповнити словами "з дня її винесення".
 
Враховано    
    -4- Швець В.Д.
Пропоную статтю 7-3 Кримінально-процесуального кодексу України після частини першої, прийнятої в редакції законопроекту в першому читанні, доповнити частиною другою такого змісту:
"Після закінчення термінів, зазначених у частині першій цієї статті, начальник приймальника-розподільника для дітей зобов’язаний негайно звільнити дитину і передати її батькам або особам, що їх замінюють".
 
Враховано    
    -5- Кармазін Ю.А.
Статтю 7-3 доповнити новою частиною 1 такого змісту: "1. Особу, яка підозрюється у вчиненні у віці від одинадцяти років суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, і щодо якої, наявні достатні підстави вважати, що вона буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, може бути поміщено у приймальник-розподільник для дітей на строк до 72 годин. Питання поміщення у приймальник-розподільник для дітей вирішується судом за поданням слідчого або органу дізнання, за згодою прокурора. На рішення суду прокурором, законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім протягом десяти діб, з моменту надання відповідного рішення суду захисникові чи законному представникові неповнолітнього, може бути подана апеляція до апеляційного суду."
 
Відхилено вторами законопроекту передбачена можливість тримання дитини у приймальнику-розподільнику протягом 60 діб у зв’язку з тим, що закриття справи на підставі статті 7-3 це не одномоментна дія і досудове слідство все ж таки проводиться (2 місяці може тривати досудове слідство - стаття 120 КПК). Крім того, необхідно мати на увазі, що суду також буде необхідний деякий час для вирішення питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру. 72 години – конституційний термін для затримання особи. В законопроекті пропонується встановити кінцевий термін для тримання дитини у приймальнику-розподільнику з метою виконання процесуальних дій відповідно до КПК з метою закриття справи 3 денний строк для оскарження передбачений за аналогією статті 165-2 КПК, оскільки поміщення дітей у приймальник-розподільник можливо розглядати як запобіжний захід.   
9. У зв’язку з цим частини першу — четверту вважати відповідно частинами другою — п’ятою;
 
-6- Швець В.Д.
У зв’язку з цим частини першу – четверту вважати відповідно частинами третьою – шостою.
 
Враховано   У зв’язку з цим частини першу – четверту вважати відповідно частинами третьою – шостою;
 
10. частину четверту виключити;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 7-3 викласти в такій редакції: "Якщо встановлено, що особу, яка вчинила у віці від одинадцяти до чотирнадцяти років суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і щодо якої, наявні достатні підстави вважати, що вона буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, то за вмотивованим рішенням суду її може бути поміщено у приймальник-розподільник для дітей на строк до 3 діб, де вона не повинна утримуватися разом із особами, що вже притягалися до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Участь захисника забезпечується з моменту затримання неповнолітнього.".
 
Враховано редакційно в запропонованій законопроектом ч.1 ст. 7-3 КПК  частину п’яту виключити;
у частині шостій слова "частини другої" замінити словами "частини четвертої";
 
11. 2) у пункті 6 частини першої статті 45 слова "або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника" виключити.
 
-8- Швець В.Д.
Внести до КПК такі зміни:
частину першу статті 382 після слова "205" доповнити словом "7-3";
у статті 447 слова "приймальник-розподільник для неповнолітніх" замінити словами "приймальник-розподільник для дітей".
 
Враховано   2) у пункті 6 частини першої статті 45 слова "або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника" виключити;
3) друге речення частини першої статті 382 після слів "передбаченому статтями" доповнити цифрами "7-3";
4) у частині четвертій статті 447 слова "приймальник-розподільник для неповнолітніх" замінити словами "приймальник-розподільник для дітей".
 
12. 2. У Законі України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 1999 р., № 36, ст. 318; 2003 р., № 28, ст. 211; 2005 р., № 11, ст. 198; 2007 р., № 15, ст. 194):
 
   2. У Законі України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 1999 р., № 36, ст. 318; 2003 р., № 28, ст. 211; 2004 р., №19, ст. 251; 2005 р., № 11, ст. 198; 2006 р., № 12, ст. 104; 2007 р., № 15, ст. 194):
 
13. 1) у статті 5:
 
   1) у статті 5:
 
14. абзац шістнадцятий частини другої викласти в такій редакції:
 
   абзац шістнадцятий частини другої замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
15. "затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки та піклування, — на період до передачі їх законним представникам або до влаштування в установленому порядку, але не більше восьми годин;";
 
-9- Кармазін Ю.А.
Абзац 16 частини 2 статті 5 викласти в такій редакції: "затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки та піклування, - на період до передачі їх законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, але не більше чотирьох годин;"
 
Враховано редакційно   "затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки та піклування, — на період до передачі їх законним представникам або до влаштування в установленому порядку, але не більше восьми годин;
 
16. після абзацу шістнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
17. "затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі до п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, — до передачі їх під нагляд батьків, осіб, що їх замінюють, або адміністрації навчального або іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не більше восьми годин;
 
-10- Кармазін Ю.А.
Абзац 17 частини 2 статті 5 викласти в такій редакції: "затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі до п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до передачі їх під нагляд батьків, осіб, що їх замінюють, або адміністрації навчального або іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не більше чотирьох годин;"
 
Враховано редакційно   затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі до п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, — до передачі їх під нагляд батьків, осіб, які їх замінюють, або адміністрації навчального чи іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не більше восьми годин;
 
18. затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей у віці від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, — до доставлення їх до суду для вирішення питання щодо поміщення їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше дванадцяти годин;".
 
-11- Кармазін Ю.А.
Абзац 18 частини 2 статті 5 викласти в такій редакції: "затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей у віці від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до доставляння їх до суду для вирішення питання щодо поміщення їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше дванадцяти годин з моменту їхнього затримання".
 
Враховано   затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до доставлення їх до суду для вирішення питання про поміщення їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше дванадцяти годин з моменту їх затримання;
у випадках, встановлених законом, порушувати перед судом питання про поміщення дитини у приймальник-розподільник для дітей".
 
    -12- Швець В.Д.
Статтю 5 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" доповнити абзацом такого змісту:
у випадках встановлених законом порушувати перед судом питання про поміщення дитини у приймальник-розподільник для дітей"
 
Враховано    
19. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий — двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим — тридцять першим;
 
-13- Кармазін Ю.А.
Абзац 19 частини 2 статті 5 викласти в такій редакції: "доставляти в органи внутрішніх справ на строк до трьох годин дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення адміністративного правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або у притулки для дітей служб у справах дітей;"
 
Відхилено Строки були узгодженні з МВС з урахуванням фактичних можливостей. Наприклад, дитину затримали в Одесі, а батьки або дитячий будинок знаходиться у Луганській області, чи зможуть батьки, законні представники доїхати до Одеси за 4 години, навіщо дитину влаштовувати до притулку на 4 години. Скорочення строків унеможливить виконання кримінальною міліцією своїх функцій і може привести до тримання дітей поза правовими рамками.  У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий — двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцятим — тридцять другим;
 
20. в абзаці двадцять шостому слово "трьох" замінити словом "восьми", а слова "до приймальників-розподільників для дітей" замінити словами "у притулки для дітей служб у справах дітей";
 
   в абзаці двадцять сьомому слово "трьох" замінити словом "восьми", а слова "до приймальників-розподільників для дітей" замінити словами "у притулки для дітей служб у справах дітей";
 
21. 2) в абзаці четвертому частини першої статті 6 слова "правопорушників, які не досягли 18 років, до приймальників-розподільників" замінити словами "дітей віком від 11 років у приймальники-розподільники для дітей";
 
   2) в абзаці четвертому частини першої статті 6 слова "правопорушників, які не досягли 18 років, до приймальників-розподільників" замінити словами "дітей віком від 11 років у приймальники-розподільники";
 
22. 3) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
   3) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
23. "Стаття 7. Приймальники-розподільники для дітей
 
   "Стаття 7. Приймальники-розподільники для дітей
 
24. Приймальники-розподільники для дітей – спеціальні установи органів внутрішніх справ, які призначені для тимчасового тримання дітей віком від 11 років. Приймальники-розподільники для дітей створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і діють згідно з положенням, яке затверджується наказом Міністерства внутрішніх справ України. Права і обов’язки посадових осіб приймальників-розподільників визначаються положенням про приймальники-розподільники для дітей.
 
   Приймальники-розподільники для дітей – спеціальні установи органів внутрішніх справ, призначені для тимчасового тримання дітей віком від 11 років. Приймальники-розподільники для дітей створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та діють згідно з положенням, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України. Права і обов’язки посадових осіб приймальників-розподільників визначаються положенням про приймальники-розподільники для дітей.
 
25. Приймальники-розподільники для дітей є юридичними особами.
 
   Приймальники-розподільники для дітей є юридичними особами.
 
26. У приймальники-розподільники для дітей діти поміщаються за рішенням суду.
 
   У приймальники-розподільники для дітей діти поміщаються за рішенням суду.
 
27. Строк перебування дитини у приймальнику-розподільнику для дітей визначається судом залежно від наявності об’єктивних причин для її тримання в цій установі. У приймальники-розподільники для дітей поміщаються діти:
 
   Строк перебування дитини у приймальнику-розподільнику для дітей визначається судом залежно від наявності об’єктивних підстав для її тримання в цій установі. У приймальники-розподільники для дітей поміщаються діти, які:
 
28. 1) у віці від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, і щодо яких наявні достатні підстави вважати, що вони будуть намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, — до вирішення судом питання застосування примусових заходів виховного характеру, але не більше 72 діб.
 
-14- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 пункту 1 частини 4 статті 7 викласти в такій редакції: "1) у віці від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, і щодо яких, наявні достатні підстави вважати, що вони будуть намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, – до вирішення судом питання застосування примусових заходів виховного характеру, але не більше 72 годин."
 
Відхилено Строки були узгодженні з МВС з урахуванням фактичних можливостей. Наприклад, дитину затримали в Одесі, а батьки або дитячий будинок знаходиться у Луганській області, чи зможуть батьки, законні представники доїхати до Одеси за 4 години, навіщо дитину влаштовувати до притулку на 4 години. .Скорочення строків унеможливить виконання кримінальною міліцією своїх функцій і може привести до тримання дітей поза правовими рамками.  1) досягли 11-річного віку та підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, і щодо яких достатньо підстав вважати, що вони будуть ухилятися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, — до вирішення судом питання застосування примусових заходів виховного характеру, але не більше 60 діб.
 
29. У разі зникнення підстав, зазначених у цьому пункті, для подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей або з’ясуванні обставин, зазначених у частині п’ятій цієї статті, слідчий або суд негайно вирішують питання щодо припинення подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей. Влаштування дитини, щодо якої було винесено постанову або рішення про припинення її тримання у приймальнику-розподільнику для дітей, та доставлення до подальшого місця влаштування здійснюється посадовими особами приймальника-розподільника;
 
-15- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 пункту 1 частини 4 статті 7 викласти в такій редакції: "У разі, коли відпали підстави, передбачені у цьому пункті, для подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей або з’ясуванні обставин, зазначених у частині сьомій цієї статті, слідчий або суд негайно вирішують питання щодо припинення подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей. Влаштування дитини, щодо якої було винесено постанову або рішення про припинення її тримання у приймальнику-розподільнику для дітей, та невідкладного доставлення до подальшого місця влаштування здійснюється посадовими особами приймальника-розподільника;"
 
Враховано   У разі якщо зникли підстави, передбачені в цьому пункті, для подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей або з’ясуванні обставин, зазначених в частині п’ятій цієї статті, слідчий або суд негайно вирішують питання про припинення подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей. Влаштування дитини, щодо якої винесено постанову або рішення про припинення її тримання у приймальнику-розподільнику для дітей та невідкладне доставлення до подальшого місця влаштування, здійснюється посадовими особами приймальника-розподільника для дітей;
 
30. 2) які підлягають за рішенням суду, яке набрало законної сили, направленню до спеціальних навчально-виховних закладів, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуться протиправною діяльністю – на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
 
-16- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 4 статті 7 викласти в такій редакції: "2) які підлягають за рішенням суду, яке набрало законної сили, направленню до спеціальних навчально-виховних закладів, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуться протиправною діяльністю – на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 7 діб;"
 
Відхилено , оскільки ст. 447 КПК передбачено термін до 30 діб. В рамках цього законопроекту відповідно до ст. 116 Регламенту Верховної Ради України "Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу", відповідно зміни до ст. 447 КПК вносити не можна. У випадку прийняття поправок Н.д.України Кармазіна Ю.А. виникне онкуренція норм. Крім того, як випливає з практики, для поміщення дитини до спеціального навчального закладу необхідно отримати путівку у МОУ та організувати супровід. На отримання путівки у середньому необхідно 1 міс.  2) підлягають направленню за рішенням суду, що набрало законної сили, до спеціальних навчально-виховних закладів, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуться протиправною діяльністю – на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
 
31. 3) які самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, в яких вони перебували, — на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
 
-17- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 4 статті 7 викласти в такій редакції: "3) які самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, в яких вони перебували, – на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 7 діб;"
 
Відхилено . 30 діб це строк максимальний, якщо буде можливість (супровід, кошти на білети) дитина буде відправлена скоріше.  3) самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, в яких вони перебували, — на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
 
32. 4) які перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім’ї або навчально-виховні заклади (бродяжать), — на строк необхідний для передання їх підрозділу кримінальної міліції у справах дітей, який ініціював розшук, але не більше 36 годин;
 
-18- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини 4 статті 7 викласти в такій редакції: "4) які перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім’ї або навчально-виховні заклади (бурлакують), – на строк необхідний для передання їх органу, якій ініціював розшук, але не більше 36 годин"
 
Відхилено родяжити – бути бродягою. Бродяга – бездомна людина, що не має постійного місця проживання, сталого зайняття, роботи. Бурлакувати (застаріле слово) 1. Не мати постійної роботи і постійного місця проживання; бути бурлакою. 2. Бути одиноким, несімейним. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ В. Т. Бусел – К; Ірпінь: ВТФ "Перун"; 2003 – 1440 с. Новий тлумачний словник української мови (у 4 – х томах)/ В. Яременко, О. Сліпушко – "Аконіт"Ю, 1999 р.  4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім’ї або навчально-виховні заклади (бродяжать), — на строк, необхідний для передання їх підрозділу кримінальної міліції у справах дітей, який ініціював розшук, але не більше 36 годин;
 
33. 5) які залишили держави постійного проживання і відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню у держави свого постійного проживання — на строк, необхідний для передачі їх батькам, особам, що їх замінюють або співробітникам спеціалізованих установ держав їх постійного проживання.
 
   5) залишили держави постійного проживання і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню до держави свого постійного проживання — на строк, необхідний для передачі їх батькам, особам, які їх замінюють, або працівникам спеціалізованих установ держав постійного проживання.
 
34. Не підлягають доставленню до приймальників-розподільників для дітей діти, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, а також психічно хворі діти з вираженими симптомами хвороби.
 
   Не підлягають доставленню до приймальників-розподільників для дітей діти, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, а також психічно хворі діти з вираженими симптомами хвороби.
 
35. Порядок тримання дітей, поміщених у приймальники-розподільники для дітей, визначається правилами внутрішнього розпорядку приймальника-розподільника для дітей, які затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. ".
 
   Порядок тримання дітей, поміщених у приймальники-розподільники для дітей, визначається правилами внутрішнього розпорядку приймальника-розподільника для дітей, затвердженими Міністерством внутрішніх справ України".
 
36. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.