Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
 
   Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 05.01.2001, №1, ст.2) у статті 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 3 викласти в такій редакції: "Інвалідам з дитинства ІІ і ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність", вилучивши слово "Одиноким".
 
Відхилено . Частина 1 ст.3 стосується встановлення надбавки на догляд за інвалідами з дитинства І групи (без врахування сімейного статусу).  І. Частину четверту статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2005 р., № 16, ст. 261) викласти в такій редакції:
 
5. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом, яка потребує постійного стороннього догляду призначається незалежно від факту роботи.
 
-2- Сушкевич В.М.
2) частину четверту викласти у такій редакції:
"Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом".
 
Враховано   "Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, незалежно від факту роботи".
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
"надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом незалежно від факту роботи" вилучивши слова "не працюють і" та "Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною інвалідом призначається".
 
Враховано    
    -4- Яворівський В.О.
Частину четверту статті 3 пропоную виключити.
У зв’язку з цим, частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
"Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, незалежно від факту роботи".
 
Враховано редакційно    
6. У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п'ятою – сьомою
 
-5- Кирильчук Є.І.
Запропоновані зміни внести як доповнення до статті 3 цього Закону частиною п’ятою.
 
Відхилено      
7. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2009 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-6- Сушкевич В.М.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
Встановити, що надбавка на догляд за категоріями дітей-інвалідів, зазначених у частині п’ятій статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", призначається та виплачується одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, незалежно від факту роботи, з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити затвердження переліку, передбаченого частиною п’ятою статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
Встановити, що надбавка на догляд за категоріями дітей-інвалідів, зазначених у частині п’ятій статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", призначається та виплачується одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, незалежно від факту роботи, з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити затвердження переліку, передбаченого частиною п’ятою статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".

    -7- Чуднов В.М.
У статті 1 розділу ІІ законопроекту слово "набуває" замінити словом "набирає", слова і цифри "з 1 січня 2009 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2011 року".
 
Відхилено    
    -8- Яворівський В.О.
Частину першу прикінцевих положень викласти такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
 
Відхилено