Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні'' щодо статусу осіб, які в дитинстві потерпіли від політичних репресій (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо статусу осіб, які в дитинстві потерпіли від політичних репресій)
 
   Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" щодо статусу осіб, які в дитинстві потерпіли від політичних репресій
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст.262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст.456, № 35, ст.513; 1993 р., № 2, ст.9) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 456; 1993 р., № 2, ст. 9; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2010 р., № 8, ст. 62) такі зміни:
 
5. 1. Доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
   1. Доповнити статтею 5-1 такого змісту:
 
6. "Стаття 5-1. Потерпілими від політичних репресій визнаються особи, які:
 
   "Стаття 5-1. Потерпілими від політичних репресій визнаються особи, які:
 
7. народилися у жінок, які на той час відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади і згодом реабілітовані відповідно до цього Закону;
 
   народилися у жінок, які на той час відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади і згодом реабілітовані відповідно до цього Закону;
 
8. перебували у віці до 18 років разом із батьками, один з яких чи обоє на той час відбували покарання у місцях позбавлення волі, в засланні, на виселенні чи спецпоселенні і згодом реабілітовані відповідно до цього Закону;
 
-1- Гнаткевич Ю.В.
В абзаці третьому частини першої статті 5-1 проекту слова "на виселенні чи спецпоселенні" замінити словами "висланні чи на спецпоселенні".
 
Враховано   перебували у віці до 18 років разом з батьками, один з яких чи обоє на той час відбували покарання у місцях позбавлення волі, в засланні, висланні чи на спецпоселенні і згодом реабілітовані відповідно до цього Закону;
 
9. залишилися у віці до 18 років без опіки батьків, один з яких чи обоє були репресовані і згодом реабілітовані відповідно до цього Закону.
 
   залишилися у віці до 18 років без опіки батьків, один з яких чи обоє були репресовані і згодом реабілітовані відповідно до цього Закону.
 
10. Визнання осіб, зазначених у частині першій цієї статті, потерпілими від політичних репресій покласти на місцеві державні адміністрації. Порядок визнання осіб потерпілими від політичних репресій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-2- Гнаткевич Ю.В.
Перше речення частини другої статті 5-1 проекту викласти у такій редакції: "Вирішення питань, пов’язаних з наданням статусу потерпілих від політичних репресій покласти на комісії з питань поновлення прав реабілітованих, створених відповідно до законодавства".
 
Враховано   Питання, пов’язані з наданням статусу потерпілих від політичних репресій, вирішують комісії з питань поновлення прав реабілітованих, створені відповідно до законодавства. Порядок визнання осіб потерпілими від політичних репресій встановлюється Кабінетом Міністрів України"
 
11. Особам, визнаним потерпілими від політичних репресій, видається посвідчення єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Видача посвідчення проводиться за місцем проживання таких осіб відповідними місцевими державними адміністраціями";
 
-3- Гнаткевич Ю.В.
Частину третю статті 5-1 проекту вилучити.
 
Враховано      
12. 2. У статті 6:
 
   2. У статті 6:
 
13. частину другу після слова "громадянам" доповнити словами "та особам, визнаним потерпілими від політичних репресій";
 
   1) частину другу після слова "громадянам" доповнити словами "та особам, визнаним потерпілими від політичних репресій";
 
14. частину четверту після слова "особи" доповнити словами "та особи, визнані потерпілими від політичних репресій";
 
   2) частину четверту після слова "особи" доповнити словами "та особи, визнані потерпілими від політичних репресій";
 
15. доповнити статтю після частини п'ятої новою частиною такого змісту:
 
   3) після частини п'ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
16. "Якщо потерпіла від політичних репресій особа, батьки якої або один з них відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади і згодом реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, є інвалідом або пенсіонером, їй надається також право на:
 
-4- Гнаткевич Ю.В.
Абзац п’ятий пункту 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"Якщо потерпіла від політичних репресій особа, зазначена в абзацах другому і третьому частини першої статі 5-1 цього Закону, стала інвалідом внаслідок перебування разом з батьками або одним з них у місцях позбавлення волі, засланні, висланні чи на спецпоселенні, їй надається також право на: "
 
Враховано частково   "Якщо потерпіла від політичних репресій особа, зазначена в абзацах другому і третьому частини першої статті 5-1 цього Закону, перебувала разом з батьками або одним із них у місцях позбавлення волі, в засланні, висланні чи на спецпоселенні та є інвалідом або пенсіонером, їй надається також право на:
 
    -5- Кармазін Ю.А.
Прийняте у 1 читанні доповнення до статті 6 новою частиною 6 викласти у такій редакції:
"Особі, яка визнана потерпілою від політичних репресій і внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у передбачених статтею 5-1 цього Закону період, стала інвалідом, також надається право на: "
 
Відхилено    
17. - одержання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку;
 
   - одержання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку;
 
18. - безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району;
 
   - безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району;
 
19. - зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 процентів у межах норм, передбачених чинним законодавством;
 
   - зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 процентів у межах норм, передбачених чинним законодавством;
 
20. - позачергове надання медичної допомоги і 50-процентне зниження вартості ліків за рецептом;
 
   - позачергове надання медичної допомоги і 50-процентне зниження вартості ліків за рецептом;
 
21. - першочергове встановлення телефону".
 
-6- Гнаткевич Ю.В.
Пункт 2 розділу І проекту після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Потерпілій від політичних репресій особі, зазначеній в абзаці четвертому частини першої статті 5-1 цього Закону, надається право на:
- зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 25 процентів у межах норм, передбачених чинним законодавством;
- першочергове надання медичної допомоги і 25-процентне зниження вартості ліків за рецептом;
-першочергове встановлення телефону";
 
Враховано   - першочергове встановлення телефону.
Потерпілій від політичних репресій особі, зазначеній в абзаці четвертому частини першої статті 5-1 цього Закону, надається право на:
- зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 25 процентів у межах норм, передбачених чинним законодавством;
- першочергове надання медичної допомоги і 25-процентне зниження вартості ліків за рецептом;
- першочергове встановлення телефону".
 
22. У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;
 
-7- Гнаткевич Ю.В.
В абзаці одинадцятому пункту 2 розділу І проекту слово "дев’яту" замінити словом "десяту", а слова "сьомою – десятою" замінити словами "восьмою – дванадцятою".
 
Враховано   У зв'язку з цим частини шосту - десяту вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою;
 
23. частину сьому після слова "реабілітовані" доповнити словами "чи визнані потерпілими від політичних репресій", після слова "реабілітацією" - словами "чи визнанням потерпілими від політичних репресій".
 
-8- Гнаткевич Ю.В.
В абзаці дванадцятому пункту 2 розділу І проекту слово "сьому" замінити словом "восьму".
 
Враховано   4) частину восьму після слова "реабілітовані" доповнити словами "чи визнані потерпілими від політичних репресій", а після слова "реабілітацією" - словами "чи визнанням потерпілим від політичних репресій";
5) частину дев’яту викласти в такій редакції:
"Реабілітованим, а також потерпілим від політичних репресій, які мають право на передбачені цим Законом пільги, видаються посвідчення, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України";
6) у частині десятій слова "цього посвідчення" замінити словами "цих посвідчень";
7) у частині одинадцятій цифру "6" замінити цифрою "8";
8) частину дванадцяту виключити.
 
    -9- Гнаткевич Ю.В.
Пункт 2 розділу І проекту після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"частину дев’яту викласти у такій редакції:
"Реабілітованим, а також потерпілим від політичних репресій, які мають право на передбачені цим Законом пільги, видаються посвідчення, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України";
у частині десятій слова "цього посвідчення" замінити словами "цих посвідчень";
у частині одинадцятій цифру "6" замінити цифрою "8";
частину дванадцяту виключити.
 
Враховано    
24. ІІ. Прикінцеві положення
 
-10- Гнаткевич Ю.В.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" проекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, які випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону."
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
-11- Кармазін Ю.А.
Частину 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" проекту викласти у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
26. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, які випливають із цього Закону;
 
27. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
28. видати нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.