Кількість абзаців - 1229 Таблиця поправок


Про всеукраїнський референдум (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю.
 
      
2. 29.04.2010 (на заміну раніше поданого)
 
      
3. Прийнятий за основу в першому читанні 03.06.2010
 
      
4. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про всеукраїнський референдум
 
-1- Коновалюк В.І.
Назву закону викласти у новій редакції: "Про референдуми в Україні"
 
Відхилено   Про всеукраїнський референдум
 
6. Цей Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму.
 
-2- Коновалюк В.І.
В преамбулі закону слова "всеукраїнського референдуму" замінити словами: "всеукраїнського та місцевих референдумів".
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму.
 
7. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Поняття всеукраїнського референдуму
 
-3- Коновалюк В.І.
Назву статті 1 викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Поняття і види референдумів".
 
Відхилено   Стаття 1. Поняття всеукраїнського референдуму
 
9. 1. Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України (далі - громадяни) рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому цим Законом.
 
-4- Писаренко В.В.
У ст. 1 слова " (далі - громадяни)" виключити.
 
Відхилено   1. Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України (далі - громадяни) рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому цим Законом.
 
    -5- Писаренко В.В.
Ст. 1 після слова "встановленому" доповнити словами "Конституцією України та".
 
Відхилено    
    -6- Коновалюк В.І.
У частині першій статті 1 слово "Всеукраїнський" вилучити, а після слова: "загальнодержавного" доповнити частину словами "та місцевого".
 
Відхилено    
    -7- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 1 частинами другою-четвертою такого змісту:
"2. В України проводяться всеукраїнські та місцеві референдуми.
3. Всеукраїнський референдум є всенародним голосуванням громадян України щодо законопроектів, чинних законів та інших питань загальнодержавного значення. Всеукраїнський референдум проводиться на всій території України.
4. Місцевий референдум є формою прийняття громадянами, які постійно проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом таємного, прямого голосування.".
 
Відхилено    
    -8- Яворівський В.О.
Статтю 1 Законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Всеукраїнський референдум є однією з форм демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України (далі - громадяни) рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування".
 
Відхилено    
10. Стаття 2. Законодавство про референдуми
 
   Стаття 2. Законодавство про референдуми
 
11. Порядок підготовки і проведення всеукраїнського референдуму регулюється Конституцією України, цим Законом, а також іншими законодавчими актами України.
 
-9- Ключковський Ю.Б.
Статтю 2 проекту викласти у такій редакції: "Стаття 2. Законодавство про всеукраїнський референдум
Порядок ініціювання, призначення (проголошення), підготовки і проведення всеукраїнського референдуму регулюються Конституцією України, цим Законом, законом України "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства."
 
Відхилено   Порядок підготовки і проведення всеукраїнського референдуму регулюється Конституцією України, цим Законом, а також іншими законодавчими актами України.
 
    -10- Боднар-Петровська О.Б.
У статті 2 слова "цим Законом, а також іншими законодавчими актами України" замінити словами "цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства".
 
Відхилено    
12. Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму
 
-11- Коновалюк В.І.
Назву статті 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Предмет референдуму"
 
Відхилено   Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму
 
13. 1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь - які питання за винятком тих, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією України, законами України.
 
-12- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання, за винятком:
1) законопроектів з питань податків, бюджету чи амністії;
2) питань щодо довіри Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України;
3) прийняття, зміни чи скасування підзаконних актів;
4) кадрових питань;
5) питань, віднесених до повноважень суду."
 
Відхилено   1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання, за винятком тих, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією України, законами України.
 
    -13- Кириленко В.А.
Частину 1 статті З викласти в такій редакції:
"1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання за винятком:
1) питань, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією України;
2) питань, що допускають звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина;
3) питань, що допускають ліквідацію державної незалежності чи порушення територіальної цілісності України;
4) питань, що допускають скасування Конституції України, внесення змін до Конституції України, прийняття змін до Конституції України чи нової редакції Конституції України всупереч порядку, визначеному статтею 156 Конституції України"
а також внести необхідні зміни, що випливають з цієї поправки, по всьому тексту законопроекту;
 
Відхилено    
    -14- Стецьків Т.С.
Богословська І.Г.
Писаренко В.В.
У частині першій статті 3 слова "законами України" виключити.
 
Відхилено    
    -15- Боднар-Петровська О.Б.
У частині першій статті 3 слова "Конституцією України, законами України" замінити словами "Конституцією України та цим Законом".
 
Відхилено    
    -16- Писаренко В.В.
У ч 1 ст. 3 слово "Конституцією" замінити словами "згідно Конституції".
 
Відхилено    
    -17- Яворівський В.О.
Пункт 1 статті 3 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"1. На всеукраїнський референдум можуть виноситись будь-які питання за винятком тих, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією України".
Посилання на те, що на всенародне обговорення (референдум) не можуть виноситись питання заборонені іншими Законами, окрім Конституції України, надасть можливість, в подальшому, звузити питання при розгляді яких доцільно було б вислухати та врахувати безпосередньо думку українського народу.
 
Відхилено    
14. 2. На всеукраїнський референдум можуть виноситися декілька питань з однієї проблеми.
 
-18- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 3 проекту слова "можуть виноситися декілька питань з однієї проблеми" замінити словами "може виноситися лише одне питання".
 
Відхилено   2. На всеукраїнський референдум можуть виноситися декілька питань з одного або різних предметів всеукраїнського референдуму.
 
    -19- Шпенов Д.Ю.
у частині другій статті 3 слова "однієї проблеми" замінити словами "одного або різних предметів всеукраїнського референдуму".
 
Враховано    
    -20- Богословська І.Г.
У частині другій статті 3 слова: "з однієї проблеми" замінити словами: "з одного предмету".
 
Відхилено    
    -21- Писаренко В.В.
У ч. 2 ст. 3 слова "з однієї проблеми" виключити.
 
Відхилено    
15. 3. За предметом всеукраїнський референдум може бути:
 
-22- Кириленко В.А.
Частину 3 статті 3 викласти в такій редакції:
"3. За предметом всеукраїнський референдум може бути:
1) про внесення змін до Конституції України в порядку, визначеному статтею 156 Конституції України" (конституційний референдум);
2) про зміну території України (ратифікаційний референдум);
3) з будь-якого питання за винятком тих, що не можуть бути предметом референдуму у відповідності з Конституцією України і цим законом (загальний референдум)"
а також внести необхідні зміни, що випливають з цієї поправки, по всьому тексту законопроекту.
 
Відхилено   3. За предметом всеукраїнський референдум може бути:
 
    -23- Стецьків Т.С.
Частину третю статті 3 викласти у такій редакції:
"3. За предметом всеукраїнський референдум може бути:
1) про схвалення нової Конституції України, проект якої підготовлено спеціальним представницьким органом установчої влади, скликаним в порядку визначеному законом;
2) про затвердження законопроекту про внесення змін до розділу І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум", ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" Конституції України, прийнятого Верховною Радою України, в порядку передбаченому розділом ХІІІ Конституції України;
3) про зміну території України;
4) про скасування закону України, крім законів з питань податків, бюджету та амністії;
5) з будь-якого іншого питання загальнодержавного значення".
 
Відхилено    
16. 1) про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум);
 
-24- Ключковський Ю.Б.
У пункті 1 частини третьої статті 3 проекту слова "скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України" виключити.
 
Відхилено   1) про прийняття нової Конституції України (нової редакції), внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум);
 
    -25- Симоненко П.М.
Підпункт 1 пункту 3 статті 3 викласти в редакції:
"1) про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); "
 
Відхилено    
    -26- Томенко М.В.
Богословська І.Г.
п. 1 ч. 3 ст. 3 викласти в такій редакції:
"1) про затвердження законопроекту про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); "
 
Відхилено    
    -27- Шпенов Д.Ю.
У пункті 1 частини 3 статті 3 слова "схвалення нової редакції Конституції України" замінити словами "прийняття нової Конституції України (нової редакції)";
 
Враховано    
    -28- Князевич Р.П.
Пункт 1) частини третьої статті 3 викласти в такій редакції:
"1) про схвалення нової редакції Конституції України та затвердження внесення змін до розділів І, ІІІ та ХІІІ Конституції України (конституційний референдум)".
 
Відхилено    
    -29- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 2 статті 3 викласти в такій редакції: "1) про скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); ".
 
Відхилено    
    -30- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 1 частини третьої статті 3 слова "скасування, втрату чинності чи визнання нечинним" замінити словами "визнання таким, що втратив чинність, ".
 
Відхилено    
    -31- Писаренко В.В.
П. 1 ч. 3 ст. 3 після слів "закону про внесення змін до Конституції України" доповнити словами "про затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, прийнятого Верховною Радою України".
 
Відхилено    
17. 2) про зміну території України (ратифікаційний референдум);
 
-32- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини третьої статті 3 проекту після слова "про" доповнити словами "надання згоди на обов'язковість міжнародного договору України, у тому числі про"
 
Відхилено   2) про зміну території України (ратифікаційний референдум);
 
18. 3) щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону України (законодавчий референдум);
 
-33- Шпенов Д.Ю.
У пункті 3 частини 3 статті 3 слова "або внесення змін до чинного" замінити словами "втрату чинності чи визнання нечинним";
 
Враховано   3) щодо прийняття чи скасування закону України, втрату чинності чи визнання нечинним закону України (законодавчий референдум);
 
    -34- Князевич Р.П.
Пункт 3) частини третьої статті 3 викласти в такій редакції:
" 3) щодо прийняття закону України (законодавчий референдум); ";
 
Відхилено    
    -35- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 2 статті 3 викласти в такій редакції: "3) щодо скасування закону України (законодавчий референдум); ".
 
Відхилено    
    -36- Богословська І.Г.
Пункт 3 частини третьої статті 3 викласти у новій редакції: "3) щодо схвалення або не схвалення проекту Закону України (законопроектний референдум)"
 
Відхилено    
19. 4) з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).
 
-37- Ключковський Ю.Б.
Пункт 4 частини третьої статті 3 проекту викласти у такій редакції:
"4) щодо необхідності прийняття нової редакції Конституції України, інших питань (крім зазначених у пунктах 1-7 частини першої статті 20), які не містять пропозиції щодо конкретно сформульованого тексту правового акта (загальний референдум)".
 
Відхилено   4) з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України, законами України (загальний референдум).
 
    -38- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини 3 статті 3 доповнити словами "законами України".
 
Враховано    
    -39- Писаренко В.В.
П. 4 ч. 3 ст. 3 після слова "будь-якого" доповнити словом "іншого".
 
Відхилено    
    -40- Стецьків Т.С.
Доповнити статтю 3 частиною четвертою такого змісту:
"Питання про скасування закону про внесення змін до Конституції України після набрання законом чинності не може виноситися на всеукраїнський референдум, оскільки положення такого закону стають положеннями Конституції з моменту набрання ними чинності".
 
Відхилено    
    -41- Писаренко В.В.
Статтю 3 доповнити частиною 4 такого змісту:
"4. Згідно статті 74 Конституції України не допускається вирішення всеукраїнським референдумом питань щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії".
У зв’язку з цим ч.1 ст. 20 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -42- Коновалюк В.І.
у статті 3 додати частину четверту-п’яту такого змісту:
"4. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесено Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування, або відання Автономної Республіки Крим, а також питання дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови.
5. Проведення референдумів з питань, не віднесених до відання Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, не допускається, а результати таких референдумів визнаються такими, що не мають юридичної сили.".
 
Відхилено    
20. Стаття 4. Загальні засади всеукраїнського референдуму
 
-43- Симоненко П.М.
Статтю 4 викласти в редакції:
"Стаття 4. Види референдуму за юридичними наслідками
1. Всеукраїнський референдум за юридичними наслідками може бути остаточним, зобов’язальним або консультативним.
2. Конституційний, ратифікаційний чи законодавчий всеукраїнський референдум є остаточним. Рішення, прийняте таким референдумом, не потребує подальшого підтвердження.
3. Загальний всеукраїнський референдум може бути зобов’язальним або консультативним.
4. Рішення зобов’язального референдуму обов’язкове до розгляду Верховною Радою України.
5. Підсумки консультативного референдуму беруться до уваги органами державної влади України при прийнятті відповідних рішень."
 
Комітет не визначився  Стаття 4. Загальні засади всеукраїнського референдуму
 
    -44- Кириленко В.А.
Статтю 4 вилучити
 
Відхилено    
    -45- Коновалюк В.І.
Статтю 4 викласти у новій редакції такого змісту:
"Стаття 4. Загальні засади референдуму
1. Президент України зобов'язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради зобов’язані проголосити місцевий референдум, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами України вимог щодо організації і порядку проведення місцевого референдуму за народною ініціативою.
2. Результати народного волевиявлення на референдумі є обов’язковими.
3. Новий всеукраїнський референдум з інших питань, що раніше виносились на референдум, окрім внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ Конституції України з одного й того самого питання, може бути проведено не раніше ніж через рік з дня оголошення результатів проведеного референдуму.
Реалізація ініціативи щодо внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ цієї Конституції з одного й того самого питання можливе Верховною Радою України наступного скликання.".
 
Відхилено    
21. 1. Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
-46- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 4 проекту перенести у статтю 15 як її частину сьому, замінивши у ній слова "організації і порядку проведення" словами "порядку ініціювання та вимог до питання".
 
Відхилено   1. Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
    -47- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"1. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України, якщо референдум ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.".
 
Відхилено    
    -48- Боднар-Петровська О.Б.
У частині першій статті 4 слова "Конституцією України та законами України" замінити словами "Конституцією України та цим Законом".
 
Відхилено    
    -49- Яворівський В.О.
Пункт 1 статті 4 Проекту викласти у такій редакції:
"1. Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою у відповідності до положень Конституції України та вимог законів України щодо організації та порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою".
 
Відхилено    
22. 2. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими.
 
-50- Яворівський В.О.
Пункт 2 статті 4 потребує редакційного доопрацювання або вилучення, оскільки не несе смислового навантаження.
 
Відхилено   2. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими.
 
23. 3. Новий всеукраїнський референдум з інших питань, що раніше виносились на референдум, окрім внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ Конституції України з одного й того самого питання, може бути проведено не раніше ніж через рік з дня оголошення результатів проведеного референдуму.
 
-51- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 4 проекту перенести у статтю 20, розділивши її на дві частини -шосту та сьому, виключивши слово "інших" та з заміною слова "оголошення" та слово "опублікування".
 
Відхилено   3. Новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше виносилися на референдум, окрім зазначених в абзацах другому, третьому цієї частини, може бути проведено не раніше ніж через рік з дня оголошення результатів проведеного референдуму.
Закон (в тому числі закон про внесення змін до Конституції України) чи окремі положення закону, рішення щодо яких прийнято на всеукраїнському референдумі, можуть бути змінені, скасовані, визнані такими, що втратили чинність або визнані нечинними на всеукраїнському референдумі, а Верховною Радою України - не раніш як через п’ять років після офіційного оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.
Реалізація ініціативи щодо внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ цієї Конституції з одного й того самого питання можлива Верховною Радою України наступного скликання.
 
    -52- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 4 викласти в наступній редакції:
"Новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше виносились на референдум, окрім зазначених в абзацах другому, третьому цієї статті, може бути проведено не раніше ніж через рік з дня оголошення результатів проведеного референдуму.
Закон (в тому числі закон про внесення змін до Конституції України) чи окремі положення закону, рішення щодо яких прийнято на всеукраїнському референдумі, можуть бути змінені, скасовані, визнані такими, що втрачають чинність, або визнані нечинними на всеукраїнському референдумі, а Верховною Радою України - не раніш як через п’ять років після офіційного оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.
Реалізація ініціативи щодо внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ цієї Конституції з одного й того самого питання можливе Верховною Радою України наступного скликання."
 
Враховано    
    -53- Писаренко В.В.
У абз. 1 ч. 3 ст. 4 слова "новий" та "інших" виключити.
 
Відхилено    
24. Реалізація ініціативи щодо внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ цієї Конституції з одного й того самого питання можливе Верховною Радою України наступного скликання.
 
-54- Писаренко В.В.
Абз. 2 ч. 3 ст. 4 після слова "реалізація" доповнити словом "повторної".
 
Відхилено      
    -55- Писаренко В.В.
У абз. 2 ч. 3 ст. 4 слово "цієї" виключити, а після слова "Конституції" доповнити словом "України".
 
Відхилено    
    -56- Писаренко В.В.
У абз. 2 ч. 3 ст. 4 слово "можливе" замінити словом "можлива".
 
Враховано    
    -57- Писаренко В.В.
Ст. 4 доповнити частиною 4 такого змісту:
"4. Процес прийняття нової Конституції України (нової редакції) може бути започаткований лише після з’ясування на загальному референдумі волі Українського народу щодо необхідності прийняття нової Конституції України".
 
Відхилено    
25. Стаття 5. Основні принципи проведення всеукраїнського референдуму
 
-58- Коновалюк В.І.
Назву статті 5 викласти у такій редакції:
"Стаття 5. Основні принципи проведення референдуму"
 
Відхилено   Стаття 5. Основні принципи проведення всеукраїнського референдуму
 
26. Всеукраїнський референдум проводиться на основі таких загальних принципів:
 
-59- Коновалюк В.І.
З абзацу першого статті 5 слово "Всеукраїнський" виключити
 
Відхилено   Всеукраїнський референдум проводиться на основі таких загальних принципів:
 
27. 1) загального права голосу;
 
   1) загального права голосу;
 
28. 2) рівності;
 
   2) рівності;
 
29. 3) законності;
 
   3) законності;
 
30. 4) прямого волевиявлення;
 
   4) прямого волевиявлення;
 
31. 5) вільної участі у всеукраїнському референдумі;
 
-60- Коновалюк В.І.
в пункті п’ятому слово "всеукраїнському" виключити.
 
Відхилено   5) вільної участі у всеукраїнському референдумі;
 
32. 6) таємності голосування;
 
   6) таємності голосування;
 
33. 7) особистої участі у голосуванні;
 
   7) особистої участі в голосуванні;
 
34. 8) однократності голосування.
 
   8) однократності голосування.
 
35. Стаття 6. Загальне право голосу
 
-61- Коновалюк В.І.
у частині першій-четвертій, шостій та сьомій статті 6 виключити із тексту всі слова "всеукраїнський" у всіх відмінках
 
Відхилено   Стаття 6. Загальне право голосу
 
36. 1. Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, є учасниками всеукраїнського референдуму.
 
-62- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
"1. Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, які є виборцями відповідно до Законів України "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України", (або відповідно до статті 70 Конституції України)
 
Відхилено   1. Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, є учасниками всеукраїнського референдуму.
 
    -63- Коновалюк В.І.
Доповнити у частину першу статті 6 реченням такого змісту:
"Право голосу на місцевому референдумі мають право громадяни України, які відповідають умовам абзацу першого цієї статті та постійно проживають на території відповідно Автономної Республіки Крим або адміністративно-територіальної одиниці.".
 
Відхилено    
    -64- Яворівський В.О.
Пункт 1 статті 6 викласти у такій редакції:
"1. Право голосу на всеукраїнському референдумі мають дієздатні громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років".
 
Відхилено    
37. 2. Підставою реалізації громадянином України свого права голосу на всеукраїнському референдумі є його включення до списків учасників всеукраїнського референдуму на дільниці всеукраїнського референдуму. Учасник всеукраїнського референдуму реалізує своє право голосу під час всеукраїнського референдуму у порядку, встановленому цим Законом.
 
-65- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 6 слова "учасник всеукраїнського референдуму" замінити словом "виборець" у відповідному числі та відмінку.
 
Відхилено   2. Підставою реалізації громадянином України свого права голосу на всеукраїнському референдумі є його включення до списків учасників всеукраїнського референдуму на дільниці всеукраїнського референдуму. Учасник всеукраїнського референдуму реалізує своє право голосу під час всеукраїнського референдуму в порядку, встановленому цим Законом.
 
    -66- Писаренко В.В.
Речення перше ч. 2 ст. 6 викласти в такій редакції: "Учасники всеукраїнського референдуму включаються до списків учасників всеукраїнського референдуму на дільниці всеукраїнського референдуму".
 
Відхилено    
38. 3. Документом, який посвідчує особу і громадянство України учасника всеукраїнського референдуму, є:
 
-67- Ключковський Ю.Б.
Статтю 6 проекту доповнити частиною третьою у такій редакції:
"3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній дільниці всеукраїнського референдуму."
У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати частинами четвертою та п'ятою.
 
Відхилено   3. Документом, який посвідчує особу і громадянство України учасника всеукраїнського референдуму, є:
 
    -68- Писаренко В.В.
У ч. 3 ст. 6 слова "і громадянство України" виключити.
 
Відхилено    
39. 1) паспорт громадянина України;
 
   1) паспорт громадянина України;
 
40. 2) тимчасове посвідчення громадянина;
 
-69- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини третьої статті 6 проекту викласти у такій редакції:
"2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); ".
 
Відхилено   2) тимчасове посвідчення громадянина;
 
    -70- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 3 статті 6 викласти в такій редакції: "" 2) тимчасове посвідчення громадянина України; ".
 
Відхилено    
    -71- Чорноволенко О.В.
Підпункт 3 частини 3 статті 6 викласти в наступній редакції "3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби)",
нумерацію підпунктів 3, 4, 5, 6 змінити відповідно на 4, 5, 6, 7.
 
Відхилено    
41. 3) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, громадянство, фотографію особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);
 
-72- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
В п. 3 частини 3 ст. 6 слова "установи кримінально-виконавчої системи" та "установах кримінально-виконавчої системи" замінити відповідно словами "установи виконання покарань, слідчого ізолятора" та "установах виконання покарань, слідчих ізоляторах".
 
Враховано   3) картка (довідка) установи виконання покарань, слідчого ізолятора, що повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, громадянство, фотографію особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах);
 
42. 4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 
   4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 
43. 5) дипломатичний паспорт;
 
   5) дипломатичний паспорт;
 
44. 6) службовий паспорт;
 
   6) службовий паспорт;
 
45. 7) посвідчення члена екіпажу.
 
-73- Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Пункт 7 частини третьої статті 6 проекту виключити.
 
Відхилено   7) посвідчення члена екіпажу.
 
    -74- Каплієнко В.В.
Викласти пп.7 ч.3 ст. 6 "загальне право голосу" у наступній редакції: посвідчення члена екіпажу (посвідчення особи моряка).
 
Відхилено    
    -75- Каплієнко В.В.
Доповнити ст. 6 "загальне право голосу" пп.8 ч.3 наступного тексту: "військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби)".
 
Відхилено    
46. 4. Документи, зазначені у пунктах 1 та 2 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для участі у всеукраїнському референдумі і можуть бути використані на звичайних та спеціальних дільницях всеукраїнського референдуму.
 
-76- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 6 проекту слова "для участі у всеукраїнському референдумі і можуть бути використані" виключити.
 
Враховано   4. Документи, зазначені в пунктах 1 та 2 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня на звичайних та спеціальних дільницях всеукраїнського референдуму.
 
    -77- Каплієнко В.В.
Викласти ч. 4 ст. 6 "загальне право голосу" у наступній редакції:
"Документи, зазначені у пунктах 1, 2, 8 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для участі у всеукраїнському референдумі і можуть бути використані на звичайних та спеціальних дільницях всеукраїнського референдуму".
 
Відхилено    
    -78- Чорноволенко О.В.
В пункті 4 статті 6 слова "у пунктах 1 та 2" замінити на слова "у пунктах 1 - 3".
 
Відхилено    
    -79- Чорноволенко О.В.
У статті 6 пункт 5 викласти у наступній редакції
"5. Документ, зазначений в пункті 4 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для голосування на спеціальній дільниці референдуму, утвореній у відповідній установі виконання покарань.".
Нумерацію пунктів 5-9 змінити відповідно на нумерацію 6-10.
 
Відхилено    
47. 5. Документи, зазначені у пунктах 3 ( 7 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для участі у всеукраїнському референдумі і можуть бути використані на закордонних дільницях всеукраїнського референдуму, а також на спеціальних дільницях всеукраїнського референдуму, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України. На закордонних дільницях всеукраїнського референдуму, утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.
 
-80- Ключковський Ю.Б.
У частині п'ятій статті 6 проекту цифру "3" замінити цифрою "5"; слова "для участі у всеукраїнському референдумі і можуть бути використані" виключити.
 
Враховано частково   5. Документи, зазначені в пунктах 4 ( 7 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня на закордонних дільницях всеукраїнського референдуму, а також на спеціальних дільницях всеукраїнського референдуму, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України. На закордонних дільницях всеукраїнського референдуму, утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.
6. Документ, зазначений у пункті 3 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для голосування на спеціальній дільниці референдуму, утвореній у відповідній установі виконання покарань, слідчому ізоляторі.
 
    -81- Ключковський Ю.Б.
Статтю 6 доповнити новою частиною шостою у такій редакції:
"6. Документ, зазначений в пункті 3 частини першої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для голосування на спеціальній дільниці референдуму, утвореній у відповідній установі виконання покарань, слідчому ізоляторі".
У зв'язку з цим частини п'яту-сьому цієї статті вважати частинами сьомою-дев'ятою.
 
Враховано    
    -82- Яворівський В.О.
Пункт 5 статті 6 Законопроекту викласти у такій редакції:
"5. Документи, зазначені у пунктах 3 - 7 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для участі у всеукраїнському референдумі і можуть бути використані на закордонних дільницях всеукраїнського референдуму, а також на спеціальних дільницях всеукраїнського референдуму, зокрема:
а) в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування;
б) дільницях утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України;
в) закордонних дільницях всеукраїнського референдуму, утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України".
 
Відхилено    
48. 6. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі комісій з всеукраїнського референдуму як їх члени, а також у проведенні агітації всеукраїнського референдуму, здійсненні спостереження за проведенням всеукраїнського референдуму та інших заходах щодо підготовки та проведення всеукраїнського референдуму у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
 
   7. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі комісій з всеукраїнського референдуму як їх члени, а також у проведенні агітації всеукраїнського референдуму, здійсненні спостереження за проведенням всеукраїнського референдуму та інших заходах щодо підготовки та проведення всеукраїнського референдуму в порядку, визначеному цим та іншими законами України.
 
49. 7. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження прав громадян України на участь у всеукраїнського референдумі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у процесі всеукраїнського референдуму, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
 
-83- Писаренко В.В.
У реченні першому ч. 7 ст. 6 слово "всеукраїнського" замінити словом "всеукраїнському".
 
Враховано   8. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження прав громадян України на участь у всеукраїнському референдумі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у процесі всеукраїнського референдуму, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
 
    -84- Писаренко В.В.
У реченні другому ч. 7 ст. 6 слова "та цим Законом" виключити.
 
Відхилено    
50. 8. Не має права голосу громадянин України, визнаний судом недієздатним.
 
-85- Ключковський Ю.Б.
Частину восьму статті 6 об'єднати з частиною першою цієї статті (див. поправку 9).
 
Відхилено   9. Не має права голосу громадянин України, визнаний судом недієздатним.
 
    -86- Яворівський В.О.
Пункт 8 статі 6 проекту пропоную вилучити, зважаючи на запропоновану нову редакцію пункту 1 статті 6 Проекту Закону.
 
Відхилено    
51. 9. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення всеукраїнського референдуму за межами України, має право голосу на всеукраїнському референдумі, реалізація якого забезпечується його включенням до списку учасників всеукраїнського референдуму на відповідній закордонній дільниці, утвореній згідно з цим Законом.
 
   10. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення всеукраїнського референдуму за межами України, має право голосу на всеукраїнському референдумі, реалізація якого забезпечується його включенням до списку учасників всеукраїнського референдуму на відповідній закордонній дільниці, утвореній згідно з цим Законом.
 
52. Стаття 7. Рівне право голосу
 
-87- Коновалюк В.І.
У статтях сьомій - тринадцятій виключити з тексту слово "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено   Стаття 7. Рівне право голосу
 
53. 1. Громадяни України беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах.
 
   1. Громадяни України беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах.
 
54. 2. Кожний учасник всеукраїнського референдуму має один голос. Учасник всеукраїнського референдуму може використати свій голос тільки на одній дільниці всеукраїнського референдуму, де він включений до списку учасників всеукраїнського референдуму. Учасник всеукраїнського референдуму реалізує своє право голосу під час всеукраїнського референдуму у порядку, встановленому цим Законом.
 
-88- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 7 слова "учасник всеукраїнського референдуму" замінити словом "виборець".
 
Відхилено   2. Кожний учасник всеукраїнського референдуму має один голос. Учасник всеукраїнського референдуму може використати свій голос тільки на одній дільниці всеукраїнського референдуму, де він включений до списку учасників всеукраїнського референдуму. Учасник всеукраїнського референдуму реалізує своє право голосу під час всеукраїнського референдуму в порядку, встановленому цим Законом.
 
55. 3. Рівність прав і можливостей суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму брати участь у процесі всеукраїнського референдуму забезпечується:
 
-89- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 7 перенести у статтю 24.
 
Відхилено   3. Рівність прав і можливостей суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму брати участь у процесі всеукраїнського референдуму забезпечується:
 
56. 1) забороною втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у процес всеукраїнського референдуму, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
 
   1) забороною втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у процес всеукраїнського референдуму, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
 
57. 2) неупередженим ставленням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до ініціативної групи всеукраїнського референдуму, інших суб’єктів процесу референдуму;
 
   2) неупередженим ставленням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до ініціативної групи всеукраїнського референдуму, інших суб’єктів процесу референдуму;
 
58. 3) забороною використання під час фінансування агітації всеукраїнського референдуму інших коштів, крім визначених цим Законом, виділених на забезпечення процесу всеукраїнського референдуму;
 
   3) забороною використання під час фінансування агітації всеукраїнського референдуму інших коштів, крім визначених цим Законом, виділених на забезпечення процесу всеукраїнського референдуму;
 
59. 4) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до процесу всеукраїнського референдуму, об’єктивним та збалансованим висвітленням позицій на підтримку та проти питання всеукраїнського референдуму.
 
-90- Писаренко В.В.
У п. 4 ч. 3 ст. 7 слова "рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до процесу всеукраїнського референдуму" виключити.
 
Відхилено   4) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до процесу всеукраїнського референдуму, об’єктивним та збалансованим висвітленням позицій на підтримку та проти питань всеукраїнського референдуму.
 
    -91- Писаренко В.В.
У п. 4 ч. 3 ст. 7 слово "питання" замінити словом "питань".
 
Враховано    
60. Стаття 8. Пряме волевиявлення на всеукраїнському референдумі
 
   Стаття 8. Пряме волевиявлення на всеукраїнському референдумі
 
61. Громадяни України безпосередньо беруть участь у всеукраїнському референдумі та у вирішенні питань, які виносяться на референдум.
 
-92- Коновалюк В.І.
У статтях восьмій та дев’ятій виключити з назви слово "всеукраїнському" у всіх відмінках.
 
Відхилено   Громадяни України безпосередньо беруть участь у всеукраїнському референдумі та у вирішенні питань, які виносяться на референдум.
 
62. Стаття 9. Вільна участь у всеукраїнському референдумі
 
   Стаття 9. Вільна участь у всеукраїнському референдумі
 
63. 1. Участь громадян України у всеукраїнському референдумі є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у референдумі.
 
   1. Участь громадян України у всеукраїнському референдумі є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у референдумі.
 
64. 2. Всеукраїнський референдум є вільним. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
 
   2. Всеукраїнський референдум є вільним. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
 
65. 3. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі учасника всеукраїнського референдуму, забороняється.
 
-93- Яворівський В.О.
Пункт 3 статті 9 Законопроекту пропоную вилучити оскільки зазначені в цьому пункти заборони передбачені пунктом 1 статті 9 Проекту.
 
Відхилено   3. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі учасника всеукраїнського референдуму, забороняється.
 
    -94- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 22 перенести як частину четверту статті 9:
"4. Держава гарантує громадянам України, політичним партіям та громадським організаціям, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму право вільно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію щодо питання, винесеного на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, демонстраціях, у друкованих виданнях, аудіовізуальними (електронними) засобами масової інформації".
 
Відхилено    
    -95- Ключковський Ю.Б.
Статтю 9 доповнити новою частиною у такій редакції:
"5. Військовослужбовці (крім військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України) голосують на звичайних виборчих дільницях, приміщення для голосування яких розташовані за межами військових частин (формувань)."
У зв'язку з цим частину четверту статті 9 вважати частиною шостою.
 
Відхилено    
66. 4. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день голосування надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.
 
   4. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день голосування надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.
 
67. Стаття 10. Таємне голосування
 
   Стаття 10. Таємне голосування
 
68. 1. Голосування на всеукраїнському референдумі є таємним: контроль за волевиявленням учасників всеукраїнського референдуму забороняється.
 
   1. Голосування на всеукраїнському референдумі є таємним: контроль за волевиявленням учасників всеукраїнського референдуму забороняється.
 
69. 2. Членам комісій всеукраїнського референдуму, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного учасника всеукраїнського референдуму.
 
   2. Членам комісій всеукраїнського референдуму, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного учасника всеукраїнського референдуму.
 
70. Стаття 11. Особисте голосування
 
   Стаття 11. Особисте голосування
 
71. Кожний учасник всеукраїнського референдуму голосує на референдумі особисто. Голосування за інших осіб чи передача учасником всеукраїнського референдуму права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
 
-96- Ключковський Ю.Б.
Статтю 11 доповнити частиною другою у такій редакції:
"2. Допомога виборцю, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, при виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення у випадках, встановлених цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця."
 
Відхилено   Кожний учасник всеукраїнського референдуму голосує на референдумі особисто. Голосування за інших осіб чи передача учасником всеукраїнського референдуму права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
 
72. Стаття 12. Однократність голосування
 
   Стаття 12. Однократність голосування
 
73. Кожен громадянин України, який має право голосу на всеукраїнському референдумі, може реалізувати це право під час проведення такого референдуму лише один раз і лише на одній дільниці референдуму.
 
-97- Шпенов Д.Ю.
Текст статті 12 викласти в такій редакції:
"На всеукраїнському референдумі кожен учасник всеукраїнського референдуму може проголосувати лише один раз і лише на одній дільниці референдуму."
 
Враховано   На всеукраїнському референдумі кожен учасник всеукраїнського референдуму може проголосувати лише один раз і лише на одній дільниці всеукраїнського референдуму.
 
    -98- Писаренко В.В.
У статті 12 слова "і лише на одній дільниці референдуму" виключити.
 
Відхилено    
74. Стаття 13. Публічність і відкритість процесу референдуму
 
   Стаття 13. Публічність і відкритість процесу референдуму
 
75. 1. Підготовка та проведення всеукраїнського референдуму здійснюються публічно і відкрито.
 
   1. Підготовка та проведення всеукраїнського референдуму здійснюються публічно і відкрито.
 
76. 2. Для забезпечення публічності і відкритості процесу всеукраїнського референдуму комісії референдуму відповідно до своїх повноважень:
 
   2. Для забезпечення публічності і відкритості процесу всеукраїнського референдуму комісії всеукраїнського референдуму відповідно до своїх повноважень:
 
77. 1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення округів референдуму і дільниць;
 
-99- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 2 статті 13 викласти в такій редакції: "1) оприлюднюють на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії і відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, також у засобах масової інформації цих органів відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення округів референдуму і дільниць; "
 
Відхилено   1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення округів референдуму і дільниць;
 
78. 2) забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками учасників референдуму;
 
-100- Ключковський Ю.Б.
У пункті 2 частини другої статті 13 проекту слова "учасників референдуму" замінити словом "виборців".
 
Відхилено   2) забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками учасників референдуму;
 
    -101- Каплієнко В.В.
Викласти пп. 2 ч. 2 ст. 13 "Публічність і відкритість процесу референдуму" у наступні редакції: "забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками учасників референдуму відповідно до ст. 54 цього Закону";
 
Відхилено    
    -102- Писаренко В.В.
У п. 2 ч. 2 ст. 13 слово "можливість" виключити.
 
Відхилено    
    -103- Писаренко В.В.
П. 2 ч. 2 ст. 13 доповнити словами "в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Законом"
 
Відхилено    
    -104- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 13 проекту доповнити новим пунктом у такій редакції:
"3) роз'яснюють виборцям порядок участі у голосуванні, а також порядок заповнення бюлетеня для голосування".
У зв'язку з цим пункти 3 і 4 вважати відповідно пунктами 4 і 5.
 
Відхилено    
79. 3) оприлюднюються результати процесу всеукраїнського референдуму;
 
-105- Ключковський Ю.Б.
Пункт 3 частини другої статті 13 проекту викласти у такій редакції:
"4) оприлюднюють результати підрахунку голосів виборців, підсумки голосування і результати референдуму".
 
Враховано частково   3) оприлюднюють результати процесу всеукраїнського референдуму;
 
    -106- Писаренко В.В.
У п. 3 ч. 2 ст. 13 слово "оприлюднюються" замінити словом "оприлюднюють".
 
Враховано    
80. 4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.
 
-107- Писаренко В.В.
У п. 4 ч. 2 ст. 13 слово "іншу" замінити словами "суб’єктам процесу всеукраїнського референдуму".
 
Відхилено   4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.
 
    -108- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 22 проекту перенести як частину третю статті 13, виклавши її у такій редакції:
"3. Рішення комісій референдуму, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації в порядку, встановленому цим Законом, або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб."
 
Відхилено    
    -109- Ключковський Ю.Б.
Статтю 13 проекту доповнити новою частиною четвертою у такій редакції:
"4. Органи ведення Державного реєстру виборців інформують виборців про їх включення до списку виборців на відповідній дільниці референдуму, адреси відповідних дільничних комісій референдуму, а також про час і місце голосування виборців."
 
Відхилено    
    -110- Ключковський Ю.Б.
Частину шосту статті 22 перенести як частини п'яту і шосту статті 13, виклавши їх у такій редакції:
"5. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення референдуму, надавати збалансовану інформацію стосовно змісту питання референдуму та юридичних наслідків референдуму, забезпечувати проведення агітації рефередуму з дотриманням вимог Конституції України, цього та інших законів України.
6. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з референдумом, а на засідання комісій референдуму та на дільницю референдуму в день голосування - на умовах, визначених частинами другою та третьою статті 48 цього Закону. Комісії референдуму, їх члени, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати засобам масової інформації відомості щодо підготовки і проведення референдуму."
 
Відхилено    
    -111- Ключковський Ю.Б.
Частину сьому статті 22 перенести як частину сьому статті 13, замінивши у ній слова "Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські установи" на слова "Закондонні дипломатичні установи", а слова "учасників всеукраїнського референдуму" на слово "виборців"; у кінці доповнити словами "про порядок голосування та порядок заповнення виборчого бюлетеня" та викласти їїв такій редакції:
"7. Закондонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні дільниці референдуму в державах, де проживає значна кількість громадян України, які мають право голосу, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних дільниць референдуму, про порядок та строки звернення до дільничних комісій референдуму, зокрема з питань включення виборців до списку виборців на закордонній дільниці референдуму, про порядок голосування та порядок заповнення виборчого бюлетеня".
 
Враховано частково (в ч. 7 ст. 22)   
81. Стаття 14. Суб’єкти ініціювання всеукраїнського референдуму та призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму
 
-112- Ключковський Ю.Б.
Писаренко В.В.
У назві статті 14 після слова "ініціювання" слова "всеукраїнського референдуму" виключити.
 
Враховано   Стаття 14. Суб’єкти ініціювання та призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму
 
    -113- Коновалюк В.І.
Назву статті 14 викласти у наступній редакції:
"Стаття 14. Суб’єкти ініціювання та призначення (проголошення) референдуму".
 
Враховано редакційно    
    -114- Стецьків Т.С.
Назву статті та статтю 14 викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Суб’єкти ініціювання, призначення та проголошення всеукраїнського референдуму
1. Суб’єктом ініціювання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою є Український народ у порядку встановленому Конституцією України та цим Законом.
2. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України в порядку встановленому Конституцією України та цим Законом.
3. Референдум про затвердження законопроекту про внесення змін до розділу І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум", ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" Конституції України, прийнятого Верховною Радою України, в порядку передбаченому розділом ХІІІ Конституції України, призначається Президентом України;
4. Референдум про зміну території України призначається Верховною Радою України".
 
Відхилено    
82. 1. Суб’єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є Український народ, Верховна Рада України, у випадках та порядку встановленому Конституцією України та цим Законом.
 
-115- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 14 викласти в такій редакції
"1. Суб’єктами ініціювання всеукраїнського референдуму у випадках та порядку, встановленому Конституцією України та цим Законом, є Український народ та Верховна Рада України".
 
Відхилено   1. Суб’єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є Український народ, Верховна Рада України, у випадках та порядку, встановлених Конституцією України та цим Законом.
 
83. 2. Суб'єктом призначення (проголошення) є Президент України та Верховна Рада України.
 
-116- Ключковський Ю.Б.
Писаренко В.В.
У частині другій статті 14 слово "Суб'єктом" замінити словом "Суб'єктами".
 
Враховано   2. Суб'єктами призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму є Президент України та Верховна Рада України.
 
    -117- Писаренко В.В.
Ч. 2 ст. 14 доповнити після слова "проголошення" словами "всеукраїнського референдуму".
 
Враховано    
84. 3. Конституційний референдум щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України призначається Президентом України за ініціативою Верховної Ради України, з урахуванням вимог частини восьмої статті 22 цього Закону.
 
-118- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 14 викласти у такій редакції:
"3. Конституційний референдум щодо прийняття нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, які включають зміни до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, призначається Президентом України за ініціативою Верховної Ради України."
 
Відхилено   3. Конституційний референдум щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України призначається Президентом України за ініціативою Верховної Ради України, з урахуванням вимог частини восьмої статті 22 цього Закону.
 
    -119- Писаренко В.В.
Ч. 3 ст. 14 доповнити після слова "щодо" словами "затвердження прийнятого Верховною Радою України закону про".
 
Відхилено    
    -120- Писаренко В.В.
Симоненко П.М.
У ч. 3 ст. 14 слова "з урахуванням вимог частини восьмої статті 22 цього Закону" виключити.
 
Враховано редакційно    
85. 4. Ратифікаційний референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою України.
 
-121- Писаренко В.В.
У ч. 4 ст. 14 слова "щодо зміни території України" виключити.
 
Відхилено   4. Ратифікаційний референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою України.
 
86. 5. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України, з урахуванням вимог частини восьмої статті 22 цього Закону.
 
-122- Писаренко В.В.
Симоненко П.М.
У ч. 5 ст. 14 слова "з урахуванням вимог частини восьмої статті 22 цього Закону" виключити.
 
Враховано редакційно   5. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України, з урахуванням вимог частини восьмої статті 22 цього Закону.
 
    -123- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 14 частиною шість такого змісту:
"6. Місцевий референдум призначається відповідно сільською, селищною, міською, районною у місті радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим за власною ініціативою на вимогу не менш як половини депутатів від загального складу відповідної ради, або за вимогою:
1) не менше десяти відсотків членів відповідної територіальної громади, які мають право голосу;
2) сільського, селищного, міського голови;
3) голови відповідної місцевої державної адміністрації.".
 
Відхилено    
87. Стаття 15. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою
 
-124- Коновалюк В.І.
Назву статті 15 викласти у новій редакції наступного змісту:
"Стаття 15. Референдум за народною ініціативою"
 
Відхилено   Стаття 15. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою
 
88. 1. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою - це форма прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення з урахуванням обмежень встановлених Конституцією України та цим Законом.
 
-125- Ключковський Ю.Б.
Богословська І.Г.
Писаренко В.В.
Частину першу статті 15 виключити
(див. статтю 1).
 
Відхилено   1. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою - це форма прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення з урахуванням обмежень, встановлених Конституцією України та цим Законом.
 
    -126- Стецьків Т.С.
В частині першій статті 15 слова "та цим Законом" виключити.
 
Відхилено    
    -127- Писаренко В.В.
Частини 1 - 5 ст. 15 викласти як ч. 1 у такій редакції:
"1. Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади, ініціюючи всеукраїнський референдум та здійснюючи своє волевиявлення на всеукраїнському референдумі, може:
визначати і змінювати конституційний лад в Україні внесенням змін до Конституції України в порядку, встановленому розділом ХІІІ Конституції України та цим Законом;
схвалювати нову редакцію Конституції України, вносити зміни до Конституції України, скасовувати, визнавати таким, що втратив чинність, закон про внесення змін до Конституції України;
приймати закони України, вносити до них зміни, скасовувати або визнавати закони України або їх окремі положення такими, що втратили чинність (крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України);
вирішити будь-які інші питання за винятком тих, щодо яких всеукраїнський референдум не допускається згідно з Конституцією України".
 
Відхилено    
89. 2. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, може реалізувати своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України (установчу владу) у порядку, який визначений цим Законом.
 
-128- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 15 викласти як частину першу у такій редакції:
"1. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ може висловити свою волю щодо необхідності прийняття нової Конституції (нової редакції Конституції) України."
 
Відхилено   2. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні може реалізувати своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України (установчу владу) у порядку, визначеному цим Законом.
 
    -129- Каплієнко В.В.
Виключити із ч.2 ст.15 після слів "Конституції України" слова " (установчу владу)" (або замінити їх словами Основного Закону).
 
Відхилено    
    -130- Писаренко В.В.
У ч. 2 ст. 15 слова "установчу владу" виключити.
 
Відхилено    
    -131- Богословська І.Г.
Симоненко П.М.
Частину другу статті 15 виключити і у зв'язку з цим змінити нумерацію частин вказаної статті;
 
Відхилено    
    -132- Писаренко В.В.
У ч. 2 ст. 15 слова "прийняття Конституції України (установчу владу) у порядку, який визначений цим Законом" замінити словами "внесення змін до Конституції України в порядку, встановленому розділом ХІІІ Конституції України та цим Законом".
 
Відхилено    
90. 3. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, який визначений цим Законом, схвалювати нову редакцію Конституції України, вносити зміни до Конституції України, скасовувати, визнати таким, що втрачає чинність чи визнати нечинним закон про внесення змін до Конституції України.
 
-133- Ключковський Ю.Б.
Симоненко П.М.
Стецьків Т.С.
Богословська І.Г.
Частину третю статті 15 виключити і у зв'язку з цим змінити нумерацію частин цієї статті.
 
Відхилено   3. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, визначеному цим Законом, схвалювати нову редакцію Конституції України, вносити зміни до Конституції України, скасовувати, визнати таким, що втратив чинність, чи визнати нечинним закон про внесення змін до Конституції України.
 
    -134- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 15 викласти в такій редакції:
"3. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, який визначений цим Законом, схвалювати внесення змін до Конституції України, скасовувати, визнати таким, що втрачає чинність чи визнати нечинним закон про внесення змін до Конституції України.".
 
Відхилено    
    -135- Князевич Р.П.
Частину третю та четверту статті 15 викласти в такій редакції:
" 3. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, який визначений Конституцією України та цим Законом, схвалювати нову редакцію Конституції України та затверджувати внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України.
4. Через всеукраїнський референдум за народною ініціативою Український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, який визначений Конституцією України та цим Законом, приймати закони України (вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України.";
 
Відхилено    
91. 4. Через всеукраїнський референдум за народною ініціативою Український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, який визначений Конституцією України та цим Законом, приймати закони України (вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України, скасовувати закони України, визнавати закони України такими, що втратили чинність чи визнавати нечинними закони України або окремі їх положення.
 
-136- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 15 викласти як частину другу у такій редакції:
"2. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ може в порядку, визначеному Конституцією України та цим Законом, приймати закони України, вносити зміни до чинних законів, визнавати закони чи їх окремі положення такими, що втратили чинність, крім питань, референдум щодо яких не допускається відповідно до Конституції України."
 
Відхилено   4. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, визначеному Конституцією України та цим Законом, приймати закони України (вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України, скасовувати закони України, визнавати закони України такими, що втратили чинність, чи визнавати нечинними закони України або окремі їх положення.
 
    -137- Стецьків Т.С.
Частину четверту статті 15 викласти у такій редакції:
"3. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення може в порядку, який визначений Конституцією України та цим Законом скасовувати чинні закони України, крім законів з питань податків, бюджету та амністії".
 
Відхилено    
    -138- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 15 викласти в такій редакції: "4. Через всеукраїнський референдум за народною ініціативою Український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, який визначений Конституцією України та цим Законом, скасовувати закони України, визнавати закони України такими, що втратили чинність чи визнавати нечинними закони України або окремі їх положення.". Вилучити вирішення на референдумі питань чи "приймати закони України (вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України, ".
 
Відхилено    
    -139- Богословська І.Г.
Частину четверту статті 15 виключити і у зв'язку з цим змінити нумерацію частин вказаної статті;
 
Відхилено    
    -140- Боднар-Петровська О.Б.
У частині четвертій статті 15 слова "скасовувати закони України, визнавати закони України такими, що втратили чинність чи визнавати нечинними закони України або окремі їх положення" замінити словами "визнавати закони України або окремі їх положення такими, що втратили чинність".
 
Відхилено    
    -141- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 20 перенести як частину третю статті 15:
"3. На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України".
 
Відхилено    
92. 5. За народною ініціативою може бути проведено всеукраїнський референдум з будь-яких питань, за винятком тих, щодо яких всеукраїнський референдум не допускається згідно з Конституцією України.
 
-142- Ключковський Ю.Б.
Частину п'яту статті 15 викласти як частину четверту у такій редакції:
"4. За народною ініціативою може бути проведено загальний референдум з будь-яких питань, крім зазначених у пунктах 1-5 частини першої статті 3 цього Закону".
У зв'язку з цим частини шосту та сьому цієї статті вважати частинами четвертою та п'ятою.
 
Відхилено   5. За народною ініціативою може бути проведено всеукраїнський референдум з будь-яких питань, за винятком тих, щодо яких всеукраїнський референдум не допускається згідно з Конституцією України.
 
    -143- Писаренко В.В.
Ст. 15 доповнити новою частиною такого змісту:
"За народною ініціативою не може бути ініційовано та проведено ратифікаційний референдум".
 
Відхилено    
93. 6. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
-144- Каплієнко В.В.
Доповнити ч.6 ст. 15 після слів "двох третинах областей" словами "та Автономної Республіки Крим".
 
Відхилено   6. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
    -145- Яворівський В.О.
Пункт 6 статті 15 Проекту пропоную вилучити як такий, що дослівно дублює частину другу статті 72 Конституції України.
 
Відхилено    
94. 7. Указ Президента України щодо проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.
 
-146- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 28 перенести у статтю 15 як частину восьму, виклавши її у такій редакції:
"8. Президент України після отримання рішення Центральної виборчої комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та перевірки питання референдуму відповідно до статті 22 цього Закону видає указ про проголошення референдуму із встановленням дати його проведення та сформульованим відповідно до народної ініціативи питанням референдуму. У разі проведення законодавчого референдуму за народною ініціативою текст проекту закону, а також пояснювальна записка з роз'ясненням положень законопроекту є додатками до указу."
У зв'язку з цим частину сьому статті 15 вважати частиною дев'ятою.
 
Відхилено   7. Указ Президента України щодо проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.
 
    -147- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 15 частиною восьмою такого змісту:
"8. Рішення про проведення місцевого референдуму приймається на вимогу однієї десятої частини громадян, які мають право голосу і проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці - села, селища, міста, районну міста.".
 
Відхилено    
    -148- Ключковський Ю.Б.
Проект Закону доповнити новою статтею 15-1 у такій редакції:
"Стаття 15-1. Ініціювання та призначення референдуму для з'ясування волі Українського народу щодо необхідності прийняття нової Конституції (нової редакції Конституції) України
1. Всеукраїнський референдум щодо необхідності прийняття нової Конституції (нової редакції Конституції) може бути ініційований Президентом України, народними депутатами України у кількості, не меншій від третини конституційного складу Верховної Ради України, або шляхом народної ініціативи.
2. Президент України, народні депутати України у кількості, не меншій від третини конституційного складу Верховної Ради України, ініціюють питання про призначення всеукраїнського референдуму для з'ясування волі Українського народу щодо необхідності прийняття нової Конституції (нової редакції Конституції) шляхом внесення до Верховної Ради України проекту постанови про призначення такого референдуму із формулюванням питання референдуму у загальному вигляді.
3. Постанова Верховної Ради України, зазначена у частині другій цієї статті, приймається Верховною Радою України більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України.
4. Народна ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму для з'ясування волі Українського народу щодо необхідності прийняття нової Конституції (нової редакції Конституції) реалізується у порядку, встановленому цим Законом."
 
Відхилено    
95. Стаття 16. Всеукраїнський референдум щодо схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України.
 
-149- Кириленко В.А.
Томенко М.В.
Богословська І.Г.
Князевич Р.П.
Писаренко В.В.
Статтю 16 виключити.
 
Відхилено   Стаття 16. Всеукраїнський референдум щодо прийняття нової Конституції України (нової редакції), внесення змін до Конституції України, скасування, втрати чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України
 
    -150- Ключковський Ю.Б.
Назву статті 16 викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Ініціювання та призначення конституційного референдуму"
 
Відхилено    
    -151- Кармазін Ю.А.
Назву статті 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Всеукраїнський референдум щодо підтримки певної норми закону України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України.".
 
Відхилено    
    -152- Боднар-Петровська О.Б.
У назві статті 16 слова "скасування, втрату чинності чи визнання нечинним" замінити словами "визнання таким, що втратив чинність, ".
 
Відхилено    
    -153- Шпенов Д.Ю.
У назві та тексті статті 16 слова "схвалення нової редакції Конституції України" замінити словами "прийняття нової Конституції України (нової редакції)".
 
Враховано    
    -154- Стецьків Т.С.
Назву статті 16 Закону викласти у такій редакції:
"Всеукраїнський референдум про схвалення нової Конституції України
 
Відхилено    
96. 1. Всеукраїнський референдум щодо схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України - це форма реалізації Українським народом свого права визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття нової редакції Конституції України на всеукраїнському референдумі.
 
-155- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 16 проекту викласти у такій редакції:
"1. Ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму щодо прийняття Конституції (нової редакції Конституції) може відбуватися протягом двох років з дня офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму, на якому висловлена воля Українського народу щодо необхідності прийняття нової Конституції (нової редакції Конституції) України відповідно до статті 15-1 цього Закону."
 
Відхилено   1. Всеукраїнський референдум щодо прийняття нової Конституції України (нової редакції), внесення змін до Конституції України, скасування, втрати чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України - це форма реалізації Українським народом свого права визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття нової редакції Конституції України на всеукраїнському референдумі.
 
    -156- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 16 викласти в такій редакції: "1. Всеукраїнський референдум щодо підтримки певної закону України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України - це форма реалізації Українським народом свого права визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття нової редакції Конституції України на всеукраїнському референдумі."
 
Відхилено    
    -157- Боднар-Петровська О.Б.
У частині першій статті 16 слова "скасування, втрату чинності чи визнання нечинним" замінити словами "визнання таким, що втратив чинність, ".
 
Відхилено    
    -158- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 16 Закону викласти у такій редакції:
"1. Всеукраїнський референдум про схвалення нової Конституції України - це форма реалізації Українським народом свого права визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття на всеукраїнському референдумі нової Конституції України, проект якої ухвалено спеціальним представницьким органом установчої влади в порядку визначеному законом".
 
Відхилено    
97. 2. Всеукраїнський референдум щодо схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України проголошується Президентом України за народною ініціативою.
 
-159- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 16 проекту викласти у такій редакції:
"2. Верховна Рада України може ініціювати призначення всеукраїнського референдуму щодо прийняття Конституції (нової редакції Конституції) України за умов, зазначених у частині першій цієї статті, шляхом схвалення проекту Конституції (нової редакції Конституції) України не менш як двома третинами від її конституційного складу. Схвалений проект Конституції (нової редакції Конституції) України надається Президенту України для призначення всеукраїнського референдуму. До проекту додається пояснювальна записка з роз'ясненням положень проекту."
 
Відхилено   2. Всеукраїнський референдум щодо прийняття нової Конституції України (нової редакції), внесення змін до Конституції України, скасування, втрати чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України проголошується Президентом України за народною ініціативою.
 
    -160- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 16 викласти в такій редакції: "2. Всеукраїнський референдум щодо підтримки певної норми закону України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України проголошується Президентом України за народною ініціативою.".
 
Відхилено    
    -161- Боднар-Петровська О.Б.
У частині другій статті 16 слова "скасування, втрату чинності чи визнання нечинним" замінити словами " визнання таким, що втратив чинність, ".
 
Відхилено    
    -162- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 16 Закону викласти у такій редакції:
"2. Рішення про необхідність прийняття нової Конституції України та скликання спеціального представницького органу установчої влади для підготовки проекту нової Конституції ухвалюється Українським народом на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою".
 
Відхилено    
    -163- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 17 перенести як частину третю статті 16, виклавши її у такій редакції:
"3. Верховна Рада України ініціює призначення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції України, які включають зміни до розділів І, ІІ, ХІІІ Конституції України, шляхом прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України, які включають зміни до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, не менш як двома третинами від її конституційного складу. Прийнятий проект закону надається Президенту України для призначення всеукраїнського референдуму. До проекту додається пояснювальна записка з роз'ясненням положень проекту."
 
Відхилено    
    -164- Стецьків Т.С.
Доповнити статтю 16 Закону частиною 3:
"3. На всеукраїнський референдум про схвалення нової Конституції України може бути винесений лише проект нової Конституції України, підготовлений спеціальним представницьким органом установчої влади, скликаним в порядку визначеному законом".
 
Відхилено    
    -165- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 26 перенести у статтю 16 як її частину четверту, виклавши її у такій редакції:
"4. Президент України протягом семи днів після отримання проекту, зазначеного у частинах другій чи третій цієї статті, видає указ про призначення всеукраїнського конституційного референдуму з формулюванням питання референдуму та встановленням дати його проведення. Додатками до указу є текст проекту Конституції (нової редакції Конституції) України чи текст проекту закону про внесення змін до Конституції України, пояснювальна записка з роз'ясненням положень проекту."
 
Відхилено    
    -166- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 17 перенести як частину п'яту статті 16, доповнивши її після слова "всеукраїнського" словом "конституційного":
"5. Указ Президента України щодо призначення всеукраїнського конституційного референдуму опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання".
 
Відхилено    
98. Стаття 17. Всеукраїнський референдум щодо закону України про внесення змін до розділів І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум", ХІІІ "Внесення змін до Конституції України"
 
-167- Князевич Р.П.
Статтю 17 виключити, як таку, що дублює вже наявні положення;
 
Відхилено   Стаття 17. Всеукраїнський референдум щодо закону України про внесення змін до розділів І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум", ХІІІ "Внесення змін до Конституції України"
 
    -168- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
Статтю 17об’єднати зі статтею 16
 
Відхилено    
    -169- Писаренко В.В.
Назву ст. 17 після слова "щодо" доповнити словом "затвердження".
 
Відхилено    
    -170- Писаренко В.В.
Назву ст. 17 доповнити словами "Конституції України".
 
Відхилено    
    -171- Писаренко В.В.
Назву ст. 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Всеукраїнський референдум щодо затвердження закону України про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України"
 
Відхилено    
99. 1. Законопроект про внесення змін до розділів І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум", ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або народними депутатами України, які становлять не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом.
 
-172- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 17 викласти в такій редакції:
"1. Прийнятий Верховною Радою України в порядку, визначеному статтею 156 Конституції України, закон про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України підлягає затвердженню всеукраїнським референдумом".
 
Відхилено   1. Законопроект про внесення змін до розділів І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум", ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або народними депутатами України, які становлять не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом.
 
    -173- Яворівський В.О.
Пункт 1 статті 17 проекту вилучити (дублює норми вже врегульовані статтею 156 Конституції України)
 
Відхилено    
100. 2. Указ Президента України щодо призначення всеукраїнського референдуму опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.
 
-174- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 17 викласти в такій редакції:
"2. Указ Президента України щодо призначення всеукраїнського референдуму оприлюднюється невідкладно після його підписання на офіційних веб-сайті Президента України, а в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.".
 
Відхилено   2. Указ Президента України щодо призначення всеукраїнського референдуму опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.
 
101. Стаття 18. Всеукраїнський референдум про зміну території України
 
-175- Князевич Р.П.
Статтю 18 виключити, як таку, що дублює вже наявні положення;
 
Відхилено   Стаття 18. Всеукраїнський референдум про зміну території України
 
102. 1. Всеукраїнський референдум про зміну території України - це форма прийняття громадянами України рішення щодо затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України.
 
-176- Писаренко В.В.
Ч. 1 статті 18 викласти в такій редакції:
"1. На всеукраїнський референдум про зміну території України виноситься питання щодо затвердження прийнятого Верховною Радою України закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України".
 
Відхилено   1. Всеукраїнський референдум про зміну території України - це форма прийняття громадянами України рішення щодо затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України.
 
    -177- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
У частині першій статті 27 слова "рішення щодо затвердження" виключити.
 
Відхилено    
    -178- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
"Питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, що призначається Верховною Радою України".
 
Відхилено    
    -179- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 27 перенести як частину другу статті 18, виклавши її у такій редакції:
"2. Верховна Рада України призначає всеукраїнський ратифікаційний референдум шляхом прийняття відповідної постанови, у якій формулює питання референдуму та встановлює дату проведення референдуму. Додатками до постанови є текст законопроекту, текст відповідного договору, а також пояснювальна записка з роз'ясненням положень законопроекту та договору."
У зв'язку з цим частину другу статті 18 вважати частиною четвертою.
 
Відхилено    
    -180- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 18 частиною 2 такого змісту:
"2. Не допускається внесення на Всеукраїнський референдум про зміну території України законів про ратифікацію міжнародного договору про зміну території, якщо в результаті ратифікації такого міжнародного договору Україна позбувається своєї території без належної компенсації території або це наносить шкоди її національним чи економічним інтересам.". Змінити подальшу нумерацію частин.
 
Відхилено    
103. 2. Постанова Верховної Ради України щодо проведення всеукраїнського референдуму опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.
 
-181- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 18 після слова "референдуму" доповнити словами "разом із додатками, зазначеними у частині другій цієї статті, "; слово "опубліковується замінити словом "публікується"; слово "його" замінити словом "її".
 
Враховано частково   2. Постанова Верховної Ради України щодо проведення всеукраїнського референдуму опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту її підписання.
 
    -182- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 18 викласти в такій редакції:
"3. Постанова Верховної Ради України щодо проведення всеукраїнського референдуму оприлюднюється невідкладно після його підписання на офіційних веб-сайті Президента України, а опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.".
 
Відхилено    
104. Стаття 19. Форма питання референдуму
 
-183- Писаренко В.В.
У назві ст. 19 слово "форма" виключити.
 
Відхилено   Стаття 19. Форма і структура питання референдуму
 
    -184- Писаренко В.В.
Назву ст. 19 доповнити після слова "питання" словом "всеукраїнського".
 
Відхилено    
    -185- Надоша О.В.
Назву ст. 19 доповнити після слова "Форма" словом "та структура".
 
Враховано    
105. 1. Питання референдуму - це текст, яким викладається пропозиція референдуму, у вигляді питального речення, що пропонує учаснику всеукраїнського референдуму чіткі відповіді "так" або "ні".
 
-186- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 19 викласти в такій редакції:
"1. Питання референдуму - це текст, яким викладається пропозиція референдуму, у вигляді питального речення щодо тексту норми Конституції чи закону України, на яке учаснику всеукраїнського референдуму пропонується дати чіткі відповіді "так" або "ні".
 
Відхилено   1. Питання референдуму - це текст, яким викладається пропозиція референдуму, у вигляді питального речення, що пропонує учаснику всеукраїнського референдуму дати чітку відповіді "так" або "ні".
 
    -187- Писаренко В.В.
Ч. 1 статті 19 викласти у такій редакції:
"1. Питання всеукраїнського референдуму викладаються у формі питальних речень, що передбачають можливість відповіді на них "так" або "ні".
 
Відхилено    
    -188- Коновалюк В.І.
У статті 19 виключити із тексту слово "всеукраїнського".
 
Відхилено    
    -189- Ключковський Ю.Б.
Статтю 19 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
"2. Питання у формі конкретної пропозиції, що стосується прийняття або скасування конкретного тексту норми закону (сукупності конкретно сформульованих норм закону, конкретного закону). Відповідний текст норми (сукупності норм, закону) є невід'ємною частиною питання референдуму."
 
Відхилено    
    -190- Ключковський Ю.Б.
Статтю 19 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
"3. Питання у загальному формулюванні стосується підтримки пропозиції щодо загальної ідеї щодо встановлення чи зміни правового регулювання певних суспільних відносин або окремого питання правового регулювання, не сформульованого у формі конкретної норми чи конкретного закону."
У зв'язку з цим частину другу статті 19 вважати частиною четвертою.
 
Відхилено    
106. 2. Питання референдуму повинно мати чітке і ясне формулювання, яке не допускає різних тлумачень.
 
-191- Писаренко В.В.
Ч. 2 викласти у такій редакції:
"2. Питання всеукраїнського референдуму повинні мати чіткі формулювання, що не допускають різних тлумачень".
 
Відхилено   2. Питання референдуму повинно мати чітке і ясне формулювання, яке не допускає різних тлумачень.
3. На конституційний, законодавчий, ратифікаційний референдум виноситься текст відповідного проекту та питання щодо його прийняття.
 
    -192- Шпенов Д.Ю.
Статтю 19 доповнити новою частиною такого змісту:
"На конституційний, законодавчий, ратифікаційний референдум виноситься текст відповідного проекту та питання щодо його прийняття".
 
Враховано    
    -193- Писаренко В.В.
Ст. 19 доповнити частиною такого змісту:
"3. У разі проведення конституційного або законодавчого референдуму, нова редакція Конституції України або законопроект не можуть передбачати скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України".
 
Відхилено    
    -194- Ключковський Ю.Б.
Статтю 19 доповнити новою частиною п'ятою у такій редакції:
"5. У питанні референдуму не можуть поєднуватися різні предмети референдуму."
 
Відхилено    
    -195- Ключковський Ю.Б.
Статтю 19 доповнити новою частиною шостою у такій редакції:
"6. Поєднання в одному питанні референдуму конкретної пропозиції та загального формулювання не допускається."
 
Відхилено    
    -196- Ключковський Ю.Б.
Статтю 19 доповнити новою частиною сьомою у такій редакції:
"7. Питання, яке не стосується прийняття або скасування цілісного правового акта, не може поєднувати пропозиції, які стосуються не пов'язаних безпосередньо між собою положень."
 
Відхилено    
    -197- Ключковський Ю.Б.
Статтю 19 доповнити новою частиною восьмою у такій редакції:
"8. Питання референдуму не може мати навідного характеру; зокрема, формулювання питання не повинно містити мети прийняття або відхилення пропозиції референдуму."
 
Відхилено    
    -198- Ключковський Ю.Б.
Статтю 19 доповнити новою частиною дев'ятою у такій редакції:
"9. Питання референдуму не може суперечити Конституції України."
 
Відхилено    
    -199- Ключковський Ю.Б.
Статтю 19 доповнити новою частиною десятою у такій редакції:
"10. Питання референдуму повинно передбачати повноту правового регулювання. Прийняття пропозиції референдуму не повинно створювати колізію норм права однакової юридичної сили."
 
Відхилено    
107. Стаття 20. Обмеження щодо ініціювання та проведення всеукраїнського референдуму
 
-200- Стецьків Т.С.
Писаренко В.В.
Статтю 20 виключити.
 
Відхилено   Стаття 20. Обмеження щодо ініціювання та проведення всеукраїнського референдуму
 
    -201- Ключковський Ю.Б.
У назві статті 20 слово "проведення" замінити словом "призначення".
 
Відхилено    
    -202- Коновалюк В.І.
Назву статті 20 викласти у такій редакції:
"Стаття 20. Обмеження щодо ініціювання та проведення референдуму"
 
Відхилено    
108. 1. Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму щодо законопроектів з питань:
 
-203- Ключковський Ю.Б.
Писаренко В.В.
Яворівський В.О.
Частину першу статті 20 виключити (див. статтю 3, статтю 74 Конституції України).
 
Відхилено   1. Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму щодо законопроектів з питань:
 
    -204- Кириленко В.А.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Обмеження щодо ініціювання та проведення всеукраїнського референдуму
1. Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму чи призначено всеукраїнський референдум з питань:
1) податків;
2) бюджету;
3) амністії;
4) питань, що допускають звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина;
5) питань, що допускають ліквідацію державної незалежності чи порушення територіальної цілісності України;
6) питань, що допускають скасування Конституції України, внесення змін до Конституції України, прийняття змін до Конституції України чи нової редакції Конституції України всупереч порядку, визначеному статтею 156 Конституції України"
2. На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України."
 
Відхилено    
    -205- Коновалюк В.І.
Частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
"1. Не може бути ініційовано призначення та проведено референдуму щодо наступних питань:
1) з питань, які прямо чи опосередковано скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та конституційні гарантії їх реалізації або звужують зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і громадянина;
2) щодо змін Конституції України, які спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;
3) щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії та помилування;
4) з питань, віднесених законодавством України до відання органів суду та прокуратури;
5) щодо вжиття державними органами України надзвичайних і невідкладних заходів по охороні громадського порядку, захисту здоров’я та безпеки громадян;
6) питання, пов’язані з обранням, призначенням на посади, звільненням з посад, припиненням повноважень посадових осіб, що належать до повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів у випадках, передбачених Конституцією України.".
 
Відхилено    
109. 1) податків;
 
   1) податків;
 
110. 2) бюджету;
 
   2) бюджету;
 
111. 3) амністії.
 
-206- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 20 пунктом 4, виклавши його в такій редакції: "4) внесення нової редакції Конституції України".
 
Відхилено   3) амністії.
 
112. 2. На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України.
 
-207- Писаренко В.В.
Ч. 2 ст. 20 виключити.
 
Відхилено   2. На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України.
 
    -208- Коновалюк В.І.
Частину другу статті 20 доповнити абзацом другим у такій редакції:
"2. Не може бути проведений місцевий референдуми з питань, віднесених до відання органів державної влади.".
 
Відхилено    
    -209- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 21 перенести як частину першу статті 20, доповнивши її словами "а також протягом 90 днів після скасування такого стану":
"1. Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України а також протягом 90 днів після скасування такого стану".
 
Відхилено    
    -210- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 21 перенести як частину другу статті 20:
"2. Якщо воєнний чи надзвичайний стан введений після призначення (проголошення) референдуму, суб’єкт призначення (проголошення) референдуму не пізніш як на третій день після введення такого стану, приймає рішення про зупинення процесу референдуму до закінчення дії воєнного чи надзвичайного стану".
 
Відхилено    
    -211- Ключковський Ю.Б.
Статтю 20 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
"3. Призначення всеукраїнського референдуму не може бути ініційоване протягом одного року після проведення всеукраїнського референдуму."
У зв'язку з цим частину третю статті 20 вважати частиною четвертою.
 
Відхилено    
113. 3. Тексти нової редакції Конституції України та законопроектів, що виносяться на конституційний та законодавчий референдум, не повинні скасовувати чи обмежувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і громадянина, або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
 
-212- Шпенов Д.Ю.
У частині третій статті 20 слова "нової редакції Конституції України" замінити словами "нової Конституції України (нової редакції)".
 
Враховано   3. Тексти нової Конституції України (нової редакції) та законопроектів, що виносяться на конституційний та законодавчий референдуми, не повинні скасовувати чи обмежувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і громадянина або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
 
    -213- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 20 викласти в такій редакції:
"3. Тексти нових редакцій норм Конституції України та законів, проекти яких виносяться на конституційний та законодавчий референдум, не можуть скасовувати чи обмежувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і громадянина, або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.".
 
Відхилено    
    -214- Богословська І.Г.
У частині третій статті 20 слова: "нової редакції Конституції України та" виключити, а слово "законодавчий" замінити словом "законопроектний".
 
Відхилено    
    -215- Писаренко В.В.
Ч. 3 ст. 20 виключити.
 
Відхилено    
    -216- Ключковський Ю.Б.
Статтю 20 доповнити новою частиною п'ятою у такій редакції:
"5. Верховна Рада України не може ініціювати загальний всеукраїнський референдум."
 
Відхилено    
114. Стаття 21. Обмеження щодо призначення (проголошення) референдуму
 
-217- Коновалюк В.І.
У частині першій статті 21 слово "Всеукраїнський" виключити.
 
Відхилено   Стаття 21. Обмеження щодо призначення (проголошення) референдуму
 
115. 1. Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України.
 
   1. Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України.
 
116. 2. Якщо воєнний чи надзвичайний стан введений після призначення (проголошення) референдуму, суб’єкт призначення (проголошення) референдуму не пізніш як на третій день після введення такого стану, приймає рішення про зупинення процесу референдуму до закінчення дії воєнного чи надзвичайного стану.
 
-218- Симоненко П.М.
До статті 21 додати пункт 3:
"3.На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання. Питання законодавчого референдуму може допускати не більше двох альтернативних варіантів пропозиції референдуму."
 
Відхилено   2. Якщо воєнний чи надзвичайний стан введений після призначення (проголошення) референдуму, суб’єкт призначення (проголошення) референдуму не пізніш як на третій день після введення такого стану приймає рішення про зупинення процесу референдуму до закінчення дії воєнного чи надзвичайного стану.
 
117. Стаття 22. Засади організації і проведення всеукраїнського референдуму
 
-219- Коновалюк В.І.
Назву статті 22 викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Засади організації і проведення референдуму".
 
Відхилено   Стаття 22. Засади організації та проведення всеукраїнського референдуму
 
    -220- Ключковський Ю.Б.
Назву статті 22 викласти у такій редакції: "Стаття 22. Перевірка питання референдуму".
 
Відхилено    
118. 1. Організація і проведення всеукраїнського референдуму здійснюються відкрито і гласно.
 
-221- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 22 проекту виключити (див. частину першу статті 13).
 
Відхилено   1. Організація та проведення всеукраїнського референдуму здійснюються відкрито і гласно.
 
    -222- Коновалюк В.І.
У частинах першій-сьомій статті 22 виключити із тексту всі слова "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено    
119. 2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться до відома громадян України через засоби масової інформації у строки, визначені цим Законом.
 
-223- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 22 викласти в такій редакції:
"2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться до відома громадян України через офіційні веб-сайти цих органів, а також засоби масової інформації у строки, визначені цим Законом.".
 
Відхилено   2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться до відома громадян України через засоби масової інформації у строки, визначені цим Законом.
 
    -224- Каплієнко В.В.
Викласти ч 2. статті 22 у наступній редакції:
"Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться до відомі громадян України через засоби масової інформації у строки, визначені ст. цього Закону"
 
Відхилено    
    -225- Коновалюк В.І.
Частину другу статті 22 після слова "референдуму, " доповнити словами "а також проекти законів, інших рішень, які виносяться на референдум".
 
Відхилено    
120. 3. Держава гарантує громадянам України, політичним партіям та громадським організаціям, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму право вільно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію щодо питань, винесених на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, демонстраціях, у друкованих виданнях, аудіовізуальними (електронними) засобами масової інформації.
 
-226- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 22 викласти в такій редакції:
"3. Держава гарантує громадянам України, політичним партіям та громадським організаціям, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму право вільно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію щодо питань, винесених на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, демонстраціях, на офіційних веб-сайтах цих органів, у друкованих виданнях, аудіовізуальними (електронними) засобами масової інформації.".
 
Відхилено   3. Держава гарантує громадянам України, політичним партіям та громадським організаціям, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму право вільно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію щодо питань, винесених на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, демонстраціях, у друкованих виданнях, аудіовізуальними (електронними) засобами масової інформації.
 
    -227- Богословська І.Г.
У частині третій статті 22 після слів: "вести агітацію" доповнити словами: "за чи проти";
 
Відхилено    
    -228- Писаренко В.В.
У ч. 3 ст. 22 слова "політичним партіям та громадським організаціям" замінити словами "та їх об’єднанням".
 
Відхилено    
121. 4. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані сприяти проведенню зборів і мітингів з обговорення питань, які виносяться на всеукраїнський референдум, завчасно сповіщати громадян України про час і місце їх проведення, надавати у необхідних випадках приміщення та здійснювати інші заходи для забезпечення вільного та свідомого волевиявлення громадян.
 
-229- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 22 виключити.
 
Відхилено   4. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи сприяють проведенню зборів і мітингів з обговорення питань, які виносяться на всеукраїнський референдум, завчасно сповіщають громадян України про час і місце їх проведення, надають у необхідних випадках приміщення та здійснюють інші заходи для забезпечення вільного та свідомого волевиявлення громадян.
 
    -230- Подгорний С.П.
У ч. 4 ст. 22 слова "зобов’язані сприяти" замінити словом "сприяють".
 
Враховано    
    -231- Каплієнко В.В.
Викласти ч. 4 статті 22 у наступній редакції:
"Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи в межах своєї компетенції зобов'язані сприяти проведенню зборів і мітингів з обговорення питань, які виносяться на всеукраїнський референдум, завчасно сповіщати громадян України про час і місце їх проведення та здійснювати інші заходи для забезпечення вільного та свідомого волевиявлення громадян."
 
Відхилено    
122. 5. Рішення комісій референдуму, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.
 
-232- Ключковський Ю.Б.
Частину п'яту статті 22 виключити (див. частину другу цієї статті).
 
Відхилено   5. Рішення комісій всеукраїнського референдуму, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.
 
    -233- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 22 викласти в такій редакції:
"5. Рішення комісій референдуму, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться ними до відома громадян через офіційних веб-сайтах цих органів, друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.".
 
Відхилено    
    -234- Каплієнко В.В.
Викласти ч. 5 статті 22 "Засади організації і проведення всеукраїнського референдуму" у наступній редакції:
"Рішення комісій референдуму, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації протягом 7 днів з моменту прийняття"
 
Відхилено    
123. 6. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення референдуму, надавати збалансовану інформацію стосовно змісту питання референдуму та юридичних наслідків референдуму. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з референдумом, а на засідання комісій референдуму та на дільницю референдуму в день голосування - на умовах, визначених цим Законом. Комісії референдуму, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення референдуму.
 
-235- Каплієнко В.В.
Викласти ч. 6 статті 22 у наступній редакції:
"Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення референдуму, надавати збалансовану інформацію стосовно змісту питання референдуму та можливих юридичних наслідків референдуму. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з референдумом, а на засідання комісій референдуму та на дільницю референдуму під час засідань та в день голосування - на умовах, визначених цим Законом. Комісії референдуму, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм повну інформацію щодо підготовки і проведення референдуму.
 
Відхилено   6. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення референдуму, надавати збалансовану інформацію стосовно змісту питання референдуму та юридичних наслідків референдуму. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з всеукраїнським референдумом, а на засідання комісій всеукраїнського референдуму та на дільницю всеукраїнського референдуму в день голосування - на умовах, визначених цим Законом. Комісії всеукраїнського референдуму, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення референдуму.
 
    -236- Писаренко В.В.
У ч. 6 ст. 22 слово "юридичних" виключити.
 
Відхилено    
124. 7. Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські установи України, при яких утворені закордонні дільниці референдуму в державах, де проживає значна кількість громадян України, які мають право голосу, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних дільниць референдуму, про порядок та строки звернення до дільничних комісій референдуму, зокрема з питань включення учасників всеукраїнського референдуму до списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму.
 
-237- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 22 викласти в такій редакції:
"7. Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські установи України, при яких утворені закордонні дільниці референдуму в державах, де проживає значна кількість громадян України, які мають право голосу, забезпечують опублікування на своїх офіційних веб-сайтах, в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних дільниць референдуму, про порядок та строки звернення до дільничних комісій референдуму, зокрема з питань включення учасників всеукраїнського референдуму до списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму.
 
Відхилено   7. Закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні дільниці всеукраїнського референдуму в державах, де проживає значна кількість громадян України, які мають право голосу, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних дільниць всеукраїнського референдуму, про порядок та строки звернення до дільничних комісій всеукраїнського референдуму, зокрема з питань включення учасників всеукраїнського референдуму до списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці всеукраїнського референдуму.
 
125. 8. Президент України, Центральна виборча комісія зобов'язані здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України, законам України питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум, зокрема, за народною ініціативою.
 
-238- Симоненко П.М.
У статті 22 вилучити пункт 8
 
Враховано редакційно   8. Президент України, Центральна виборча комісія зобов'язані здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України, законам України питань (питань та тексту), які пропонується винести на всеукраїнський референдум, зокрема за народною ініціативою.
 
    -239- Стецьків Т.С.
У частині восьмій статті 22 слова "Президент України, Центральна виборча комісії зобов’язані здійснювати" замінити словами "Центральна виборча комісія зобов’язана здійснювати".
 
Відхилено    
    -240- Шпенов Д.Ю.
Частину восьму статті 22 після слову "питань" доповнити словами " (питань та тексту)".
 
Враховано    
    -241- Боднар-Петровська О.Б.
У частині восьмій статті 22 слова "Президент України, " вилучити.
 
Відхилено    
    -242- Коновалюк В.І.
Частину восьму статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Рада Автономної Республіки Крим, сільська, селищна, міська, районна в місти раді зобов'язані здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України, законам України питань, які пропонується винести на місцевий референдум, зокрема, за народною ініціативою."
 
Відхилено    
    -243- Ключковський Ю.Б.
Статтю 22 доповнити новими частинами другою - сьомою у такій редакції:
"2. Суб'єкт призначення (проголошення) референдуму у разі отримання ініціативи призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму щодо відповідного питання перед прийняттям рішення щодо призначення (проголошення) референдуму оцінює питання референдуму щодо його відповідності вимогам, встановленим частиною першою статті З, частинами четвертою-десятою статті 19 цього Закону.
3. У разі виявлення ознак підстав, передбачених частиною дев'ятою статті 19 цього Закону, суб'єкт призначення (проголошення) референдуму звертається до Конституційного Суду України щодо висновку про відповідність пропонованого питання референдуму Конституції України.
4. У разі отримання висновку Конституційного Суду України про невідповідність питання референдуму Конституції України суб'єкт призначення (проголошення) референдуму приймає рішення про відмову у призначенні (проголошенні) референдуму із цих підстав.
5. Якщо суб'єкт призначення (проголошення) референдуму встановлює невідповідність питання референдуму вимогам, зазначеним у частинах четвертій - восьмій, десятій статті 19 цього Закону, він приймає рішення про відмову у призначенні (проголошенні) референдуму із зазначенням підстав відмови.
6. Рішення про відмову у призначенні (проголошенні) референдуму з підстав, зазначених у частині п'ятій цієї статті, може бути оскаржене до суду у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення про відмову у призначенні (проголошенні) референдуму з підстави, зазначеної у частині четвертій цієї статті, не підлягає оскарженню.
7. Центральна виборча комісія здійснює повноваження перевірки питання референдуму щодо його відповідності вимогам, встановленим частиною першою статті 3, частинами четвертою-десятою статті 19 цього Закону, у тому числі щодо звернення до Конституційного Суду України відповідно до частини третьої цієї статті, перед реєстрацією ініціативної групи референдуму відповідно до статті 31 цього Закону."
 
Відхилено    
126. Стаття 23. Процес всеукраїнського референдуму
 
-244- Коновалюк В.І.
Із назви та тексту статті 23 виключити всі слова "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено   Стаття 23. Процес всеукраїнського референдуму
 
    -245- Ключковський Ю.Б.
Статтю 23 доповнити новими частинами першою та другою у такій редакції:
"1. Процес референдуму - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 24 цього Закону, передбачених цим Законом процедур, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдуму, встановленням та оприлюдненням його результатів.
2. Процес референдуму здійснюється на засадах:
1) дотриманням прав громадян на участь у референдумі, встановлених Конституцією України та статтями 6-12 цього Закону.
2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
3) політичного плюралізму;
4) публічності і відкритості процесу референдуму, належного інформування громадян про питання та юридичні наслідки референдуму;
5) свободи агітації, рівного доступу всіх суб'єктів процесу референдуму - прихильників та опонентів питання референдуму, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Законом, до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є суб'єкти процесу референдуму;
6) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до суб'єктів процесу референдуму - прихильників та опонентів питання референдуму, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Законом."
У зв'язку з цим частину першу статті 23 вважати частиною третьою.
 
Відхилено    
127. 1. Процес всеукраїнського референдуму розпочинається з дня оголошення Центральною виборчою комісією про початок процесу всеукраїнського референдуму.
 
-246- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 23 проекту викласти як частину третю у такій редакції:
"3. Процес референдуму розпочинається з дня, наступного після дня офіційного опублікування указу Президента України про призначення (проголошення) референдуму, постанови Верховної Ради України про призначення референдуму."
 
Відхилено   1. Процес всеукраїнського референдуму розпочинається з дня оголошення Центральною виборчою комісією про початок процесу всеукраїнського референдуму.
 
    -247- Коновалюк В.І.
Частину першу статті 23 після слів "виборчою комісією" доповнити словами "або відповідною радою"
 
Відхилено    
    -248- Ключковський Ю.Б.
Статтю 23 доповнити частиною четвертою у такій редакції:
"4. Процес референдуму включає такі етапи:
1) складання та уточнення списків виборців;
2) утворення комісій референдуму;
3) проведення агітації референдуму; 4)голосування;
5) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;
6) встановлення результатів референдуму та їх офіційне опупбікування."
 
Відхилено    
128. 2. Процес всеукраїнського референдуму завершується через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів референдуму.
 
-249- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 23 слово "оголошення" замінити словом "опублікування".
 
Відхилено   2. Процес всеукраїнського референдуму завершується через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів референдуму.
 
    -250- Коновалюк В.І.
У частині другій статті 23 слово "Центральною" замінити словом "відповідною".
 
Відхилено    
129. Стаття 24. Суб’єкти процесу всеукраїнського референдуму
 
-251- Коновалюк В.І.
Назву статті 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Суб’єкти процесу референдуму".
 
Відхилено   Стаття 24. Суб’єкти процесу всеукраїнського референдуму
 
    -252- Ключковський Ю.Б.
Текст статті 24 викласти у такій редакції: "Суб'єктом процесу всеукраїнського референдуму є:
1) громадянин України - виборець;
2) комісія референдуму, утворена відповідно до цього Закону або Закону України "Про Центральну виборчу комісію";
3) ініціативна група референдуму (у випадку проведення референдуму за народною ініціативою);
4) політична партія або всеукраїнська громадська організація, які зареєструвалися у Центральній виборчій комісії як прихильник або опонент питання референдуму;
5) офіційний спостерігач від ініціативної групи, політичної партії чи всеукраїнської громадської організації - суб'єкта процесу референдуму."
 
Відхилено    
    -253- Кириленко В.А.
Статтю 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Суб'єкти процесу всеукраїнського референдуму
Суб'єктом відповідного виду процесу всеукраїнського референдуму, у випадках передбачених цим Законом, є:
1) громадяни України (учасники всеукраїнського референдуму);
2) Президент України, як суб'єкт призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму;
3) Верховна Рада України, як суб'єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму;
4) комісія з всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цього Закону або Закону України "Про Центральну виборчу комісію";
5) ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цього Закону;
6) політичні партії (виборчі блоки політичних партій), представлені фракціями в Верховній Раді України на момент призначення референдуму;
7) офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, політичних партій (виборчих блоків), зазначених у п.5. цієї статті;
8) міжнародні спостерігачі, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону".
а також внести необхідні зміни, що випливають з цієї поправки, по всьому тексту законопроекту, надавши представленим у Верховній Раді політичним партіям (блокам) гарантоване представництво у виборчих комісіях (прийнята в першому читанні редакція законопроекту робить можливою ситуацію, коли в комісіях будуть лише прихильники ініціативної групи чи суб'єкту, що призначив референдум, і це створює широкі можливості для фальсифікації народного волевиявлення).
 
Відхилено    
130. Суб'єктом відповідного виду процесу всеукраїнського референдуму, у випадках передбачених цим Законом, є:
 
-254- Писаренко В.В.
Абзац перший ч. 1 ст. 24 викласти в такій редакції:
"Суб'єктами процесу всеукраїнського референдуму є: "
 
Відхилено   Суб'єктом відповідного виду процесу всеукраїнського референдуму у випадках, передбачених цим Законом, є:
 
    -255- Боднар-Петровська О.Б.
Частину першу статті 24 доповнити новими пунктами 6 та 7 наступного змісту:
"6) політичні партії;
7) всеукраїнські громадські організації".
 
Відхилено    
    -256- Писаренко В.В.
у ч. 1 ст. 24 виправити нумерацію пунктів.
 
Враховано    
131. 1) громадяни України (учасники всеукраїнського референдуму);
 
-257- Писаренко В.В.
У п. 1 ст. 24 слова "громадяни України" виключити.
 
Відхилено   1) громадяни України (учасники всеукраїнського референдуму);
 
132. 2) Президент України, як суб’єкт призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму;
 
   2) Президент України як суб’єкт призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму;
 
133. 3) Верховна Рада України, як суб’єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму;
 
-258- Стецьків Т.С.
У пункті третьому частини першої статті 24 слова "ініціювання та" виключити.
 
Відхилено   3) Верховна Рада України як суб’єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму;
 
    -259- Каплієнко В.В.
Викласти ч. 3 статті 24 "Суб'єкти процесу всеукраїнського референдуму" у наступній редакції:
"Верховна Рада України, як суб'єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму а також ратифікації його рішень згідно діючого законодавства"
 
Відхилено    
134. 2) комісія з всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цього Закону або Закону України "Про Центральну виборчу комісію";
 
-260- Писаренко В.В.
П. 2 ст. 24, що розпочинається словами "комісія з всеукраїнського референдуму" викласти в такій редакції:
"4) Центральна виборча комісія та комісії референдуму, утворені відповідно до цього Закону".
 
Відхилено   4) комісія всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цього Закону або Закону України "Про Центральну виборчу комісію";
 
    -261- Стецьків Т.С.
Пункт четвертий частини першої статті 24 викласти у такій редакції:
"Центральна виборча комісія, комісії з референдуму, утворені відповідно до цього Закону".
 
Відхилено    
135. 3) ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цього Закону;
 
   5) ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цього Закону;
 
136. 4) офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону;
 
-262- Чорноволенко О.В.
У першому абзаці: статті 24 нумерацію привести до логічної, а саме нумерацію підпунктів 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 замінити нумерацією 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Підпункт 6 викласти в наступній редакції "6) офіційний спостерігач від ініціативної групи, політичної партії чи всеукраїнської громадської організації - суб’єкта процесу референдуму; ";
 
Враховано частково   6) офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.
 
137. 5) міжнародні спостерігачі, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.
 
-263- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 статті 24 виключити, встановити правильну нумерацію пунктів - з 1) по 6)
 
Враховано      
    -264- Чорноволенко О.В.
У статті 24 підпункт 7 викласти в наступній редакції "7) політична партія або всеукраїнська громадська організація, які зареєструвалися у Центральній виборчій комісії як прихильник або опонент питання референдуму."
 
Відхилено    
    -265- Богословська І.Г.
Доповнити статтю 24 пунктом 6 наступного змісту: "6) ініціативна група з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі, утворена відповідно до цього Закону."
 
Відхилено    
    -266- Стецьків Т.С.
Доповнити частину першу статті 24 восьмим пунктом такого змісту "офіційні спостерігачі від представлених у Верховної Ради України політичних партій (блоків), зареєстровані відповідно до вимог цього Закону".
 
Відхилено    
    -267- Стецьків Т.С.
Доповнити частину першу статті 24 дев’ятим пунктом такого змісту: "офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону".
 
Відхилено    
    -268- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 24 частинами другою-третьою такого змісту:
"2. Суб’єктами процесу місцевого референдуму є:
1) громадяни України, що постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (учасники місцевого референдуму);
2) комісія з місцевого референдуму;
3) ініціативна група з проведення місцевого референдуму (у випадку проведення референдуму за народною ініціативою);
4) Верховна Рада Автономної Республіки Крим та її голова, сільські, селищні, міські, районні у місті ради та сільські, селищні, міські голови;
5) офіційний спостерігач від ініціативної групи з проведення місцевого референдуму, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону;
6) політичні партії та громадські організації, їхні офіційні спостерігачі.".
 
Відхилено    
    -269- Ключковський Ю.Б.
Доповнити проект новою статтею 24-1 у такій редакції:
"Стаття 24-1. День голосування на всеукраїнському референдумі
1. Голосування на всеукраїнському референдумі проводиться у неділю.
2. День голосування на референдумі визначається указом Президента України про призначення (проголошення) референдуму, постановою Верховної Ради України про призначення референдуму.
3. Голосування на референдумі проводиться не раніше ніж за дев'яносто і пізніше ніж за сто двадцять днів після дня офіційного опублікування рішення про призначення (проголошення) референдуму.
4. Голосування на референдумі не може проводитися у день державного свята, встановленого законом.
5. Голосування на всеукраїнському референдумі не може проводитися одночасно з будь-якими виборами чи іншим референдумом."
 
Відхилено    
138. Стаття 25. Порядок обчислення строків
 
   Стаття 25. Порядок обчислення строків
 
139. 1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах.
 
-270- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 25 слова "в годинах" замінити словами "в роках та місяцях або в годинах та хвилинах".
 
Відхилено   1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях. В окремих випадках строки обчислюються в годинах.
 
140. 2. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.
 
   2. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.
 
141. 3. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.
 
-271- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 25 викласти в такій редакції:
"3. Закінченням останнього дня строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є настання двадцять четвертої години дня, що передує дню вказаної події.".
 
Відхилено   3. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.
4. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.
 
    -272- Шпенов Д.Ю.
Статтю 25 доповнити новою частиною такого змісту:
"Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України".
 
Враховано    
    -273- Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю 25 новими частинами четвертою та п'ятою у такій редакції:
"4. Останнім днем обчисленого у роках строку, який відповідно до цього Кодексу має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, що наступає у відповідні місяць і число, коли відбулася подія, через встановлену кількість років після настання події.
5. Останнім днем обчисленого у місяцях строку, який відповідно до цього Кодексу має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, що наступає у відповідне число, коли відбулася подія, через встановлену кількість місяців після настання події."
 
Відхилено    
142. Розділ ІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОГОЛОШЕННЯ) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
 
-274- Коновалюк В.І.
Назву розділу ІІ викласти у новій редакції такого змісту:
"Розділ ІІ. Призначення (проголошення) референдуму"
 
Відхилено   Розділ ІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОГОЛОШЕННЯ) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
 
143. Стаття 26. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України
 
   Стаття 26. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України
 
144. 1. Президент України протягом п’яти днів після отримання від Голови Верховної Ради України закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України видає указ про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України із зазначенням дати його проведення. Текст закону, що виноситься на затвердження всеукраїнським референдумом про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, обов’язково додається до указу Президента України.
 
   1. Президент України протягом п’яти днів після отримання від Голови Верховної Ради України закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України видає указ про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України із зазначенням дати його проведення. Текст закону, що виноситься на затвердження всеукраїнським референдумом про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, обов’язково додається до указу Президента України.
 
145. 2. Указом Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України визначається дата його проведення якою є остання неділя п’ятидесятиденного строку від дня видання указу.
 
-275- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 26 виключити (див. частину третю статті 24-1).
 
Відхилено   2. Указом Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України визначається дата його проведення якою є остання неділя п’ятдесятиденного строку від дня видання указу.
 
    -276- Князевич Р.П.
Частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
"2. Всеукраїнський референдум про затвердження внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України призначається указом Президента України на останню неділю в межах шестидесятиденного строку від дня прийняття Верховною Радою України відповідного закону.";
 
Відхилено    
    -277- Чорноволенко О.В.
Доповнити пункт 2 статті 26 доповнити наступним реченням "У разі настання обмежень, вказаних у пунктах 3-4 цієї статті, дата проведення референдуму переноситься на наступну неділю";
 
Відхилено    
    -278- Чорноволенко О.В.
Стаття 26.Доповнити пунктом 3 наступної редакції
"3. Голосування на референдумі не може проводитися у день державного свята, встановленого законом.";
 
Відхилено    
    -279- Чорноволенко О.В.
Стаття 26.доповнити пунктом 4 наступної редакції
"4. Голосування на всеукраїнському референдумі не може проводитися одночасно з будь-якими виборами чи іншим референдумом."
 
Відхилено    
146. Стаття 27. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України
 
-280- Коновалюк В.І.
Назву статті 27 викласти у такій редакції:
"Стаття 27. Порядок призначення референдуму за ініціативою Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах рад.";
 
Відхилено   Стаття 27. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України
 
147. 1. У разі прийняття закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України, укладеного Президентом України, Верховна Рада України приймає рішення про призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України.
 
   1. У разі прийняття закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України, укладеного Президентом України, Верховна Рада України приймає рішення про призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України.
 
148. 2. Постанова Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України має містити дату проведення всеукраїнського референдуму та сформульоване питання, що виноситься на референдум. Текст закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України обов’язково додається до Постанови Верховної Ради України. Дата проведення відповідного всеукраїнського референдуму призначається на останню неділю п’ятидесятиденного строку від дня прийняття Верховною Радою України постанови про його призначення.
 
-281- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 27 виключити (див. частину третю статті 24-1).
 
Відхилено   2. Постанова Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України має містити дату проведення всеукраїнського референдуму та сформульоване питання, що виноситься на референдум. Текст закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України обов’язково додається до постанови Верховної Ради України. Дата проведення відповідного всеукраїнського референдуму призначається на останню неділю п’ятдесятиденного строку від дня прийняття Верховною Радою України постанови про його призначення.
 
    -282- Князевич Р.П.
В частині другій статті 27 слова "на останню неділю п’ятидесятиденного строку" замінити словами "на останню неділю в межах шести десятиденного строку";
 
Відхилено    
    -283- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 27 частиною третьою наступного змісту:
"3. Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим сільської, селищної, міської, районної у містах ради про призначення місцевого референдуму про призначення місцевого референдуму має містити дату проведення місцевого референдуму та сформульоване питання, що виноситься на референдум. Дата проведення місцевого референдуму призначається на останню неділю п’ятидесятиденного строку від дня постанови про призначення місцевого референдуму.".
 
Відхилено    
    -284- Чорноволенко О.В.
Статтю 27 доповнити пунктом 3 наступної редакції
"3. У разі настання обмежень, вказаних в пунктах 3-4 цієї статті, дата проведення референдуму переноситься на наступну неділю.".
 
Відхилено    
149. Стаття 28. Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
 
-285- Коновалюк В.І.
Викласти назву статті 28 у наступній редакції:
"Стаття 28. Порядок проголошення референдуму за народною ініціативою".
 
Відхилено   Стаття 28. Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
 
150. 1. Президент України після отримання рішення Центральної виборчої комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та виконанні вимог частини восьмої статті 22 цього Закону видає указ про проголошення референдуму із зазначенням дати його проведення та сформульованими питаннями або проектом закону, що виносяться на всеукраїнський референдум.
 
-286- Стецьків Т.С.
У частині першій статті 28 слова "та виконанні вимог частини восьмої статті 22 цього Закону" виключити.
 
Відхилено   1. Президент України після отримання рішення Центральної виборчої комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та за умови виконання вимог частини восьмої статті 22 цього Закону видає указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою із зазначенням дати його проведення та сформульованими питаннями або проектом закону, що виносяться на всеукраїнський референдум.
 
151. 2. Указом Президента України про призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою визначається дата його проведення якою є остання неділя п’ятидесятиденного строку від дня видання указу.
 
-287- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 28 виключити (див. частину третю статті 24-1).
 
Відхилено   2. Указом Президента України про призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою визначається дата його проведення якою є остання неділя п’ятдесятиденного строку від дня видання указу.
 
    -288- Каплієнко В.В.
Викласти ч. 2 статті 28 "Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою" у наступній редакції:
"Указом Президента України про призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою визначається дата його проведення якою є перша неділя після спливу п'ятидесятиденного строку від дня видання указу"
 
Відхилено    
    -289- Богословська І.Г.
У частині другій статті 28 слово "п'ятидесятиденного" замінити словом "стоденного";
 
Відхилено    
    -290- Князевич Р.П.
Частину другу статті 28 викласти в такій редакції:
"2. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проводиться в останню неділю в межах шестидесятиденного строку від дня видання указу Президента України про його проголошення.";
 
Відхилено    
    -291- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 28 частиною третьою наступного змісту:
"3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та сільські, селищні, міські, районні у містах ради проголошують місцевий референдум за народною ініціативою, шляхом прийняття постанови про проголошення місцевого референдуму яка має містити дату проведення місцевого референдуму та сформульоване питання, що виноситься на референдум. Датою проведення місцевого референдуму є остання неділя п’ятдесятиденного строку від дня прийняття постанови.".
 
Відхилено    
    -292- Чорноволенко О.В.
Статтю 28 доповнити пунктом 3 наступної редакції
"3. У разі настання обмежень, вказаних в пунктах 3-4 цієї статті, дата проведення референдуму переноситься на наступну неділю.".
 
Відхилено    
152. Стаття 29. Загальний порядок здійснення народної ініціативи
 
   Стаття 29. Загальний порядок здійснення народної ініціативи
 
153. 1. Народна ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму здійснюється учасниками всеукраїнського референдуму шляхом збирання їх підписів під вимогою про проведення референдуму.
 
-293- Коновалюк В.І.
Із тексту статті 29, окрім частини другої, виключити слово "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено   1. Народна ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму здійснюється учасниками всеукраїнського референдуму шляхом збирання їх підписів під вимогою про проведення референдуму.
 
154. 2. Президент України зобов’язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його питання не порушують вимог Конституції України, законів України та якщо під вимогою про його проведення підписалося не менше ніж три мільйони громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи під цією вимогою зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
-294- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 29 викласти у такій редакції:
"2. Для проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно, щоб під вимогою про його проведення поставили свій підпис не менше ніж три мільйони виборців за умови, що підписи під цією вимогою зібрано не менше ніж у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України, і не менше ніж по сто тисяч підписів у кожній з таких адміністративно- територіальних одиниць". /
 
Відхилено   2. Президент України зобов’язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його питання не порушують вимог Конституції України, законів України та якщо під вимогою про його проведення підписалося не менше ніж три мільйони громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи під цією вимогою зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
    -295- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 29 викласти у такій редакції:
"Президент України зобов’язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою".
 
Відхилено    
    -296- Каплієнко В.В.
Викласти ч. 2 статті 29 у наступній редакції:
"Президент України зобов'язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його питання не порушують вимог Конституції України, законів України та якщо під вимогою про його проведення підписалося не менше ніж три мільйони громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи під цією вимогою зібрано не менш як у двох третинах областей та АРК Крим і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області."
 
Відхилено    
    -297- Коновалюк В.І.
У частині другій статті 29 додати абзац другий у наступній редакції:
"2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та сільські, селищні, міські, районні у містах ради зобов’язані проголосити місцевий референдум за народною ініціативою, якщо його питання не порушують вимог Конституції України, законів України та якщо під вимогою про його проведення підписалося не менше ніж десять відсотків громадян України, які мають право голосу, за умови, що вони постійно проживають на території відповідно Автономної Республіки Крим або адміністративно-територіальної одиниці."
 
Відхилено    
155. 3. Збір підписів під вимогою щодо проведення всеукраїнського референдуму організовує і здійснює ініціативна група всеукраїнського референдуму, що утворюється і діє відповідно до цього Закону.
 
   3. Збір підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму організовує і здійснює ініціативна група всеукраїнського референдуму, що утворюється і діє відповідно до цього Закону.
 
156. 4. Збір підписів під вимогою щодо проведення всеукраїнського референдуму з певного питання проводиться протягом сорока днів з дня реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму, яка пропонує винести відповідне питання на всеукраїнський референдум.
 
-298- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 29 слово "сорока" замінити словом "дев'яноста".
 
Відхилено   4. Збір підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму з певного питання проводиться протягом сорока днів з дня реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму, яка пропонує винести відповідне питання на всеукраїнський референдум.
 
    -299- Стецьків Т.С.
У частині четвертій статті 29 слова "протягом сорока днів" замінити словами "не більше одного року".
 
Відхилено    
    -300- Богословська І.Г.
У частині четвертій статті 29 слово "сорока" замінити словом "шістдесяти".
 
Відхилено    
    -301- Яворівський В.О.
В пункті 4 статті 29 слово "сорока" замінити на "ста".
 
Відхилено    
    -302- Горбатюк А.О.
У частині четвертій статті 29 слово "сорока" замінити словом "двадцяти".
 
Комітет не визначився   
157. Стаття 30. Порядок утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму
 
-303- Коновалюк В.І.
Статтю 30 викласти у новій редакції такого змісту:
"Стаття 30. Порядок утворення ініціативної групи референдуму
1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких бере участь не менш як дві тисячі громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Організаторами зборів можуть бути громадяни України, яким на день проведення зборів виповниться вісімнадцять років, політичні партії України, всеукраїнські громадські організації, зареєстровані відповідно до законодавства України. Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи референдуму в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
2. Ініціативна група міського, районного у містах референдуму утворюється на зборах за участю не менш як 100 громадян України, а селищного і сільського референдуму, - на зборах за участю не менш як 50 громадян України, які мають право на участь у референдумі і постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
3. Не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня проведення зборів громадян України щодо проведення референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів голову районної ради, міського голову (міст республіканського та обласного підпорядкування) району, міста, на території яких проводитимуться збори громадян. У цей же строк, ініціатори всеукраїнського референдуму також письмово повідомляють про дату, час, місце і мету зборів Центральну виборчу комісію.
4. Центральна виборча комісія направляє на збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму представника (представників) для посвідчення факту проведення зборів.
5. Перед початком зборів громадян України щодо проведення референдуму проводиться реєстрація учасників, складається їх список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання із зазначенням адреси, номеру та серії паспорту та даних про час та орган видачі паспорту України відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджує громадянство України. Кожний учасник зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму напроти свого прізвища ставить свій підпис, який засвідчує участь у зборах.
6. На зборах громадян України щодо проведення референдуму обираються голова та секретар зборів, лічильна комісія, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення референдуму, формулюється питання, яке пропонується винести на референдум, формується персональний склад ініціативної групи референдуму.
7. У разі якщо більшість від присутніх учасників зборів громадян України щодо проведення референдуму проголосує за проведення референдуму та затвердить формулювання питання та/або тексту законопроекту, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян України під вимогою про проведення референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.
8. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму (далі - ініціативна група) складається не менш як з п’ятисот громадян України, які на день її утворення мають право голосу. Збори утворюють лише одну ініціативну групу.
Ініціативна група з проведення місцевого референдуму складається не менше як з п’ятдесяти громадян, які мають право голосу та постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
9. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебування, відомостей про документи, що посвідчують особу та громадянство України.
10. На зборах громадян також визначається особа (далі - уповноважений представник ініціативної групи), яка буде представляти інтереси ініціативної групи, про що складається заява, яка підписується головою та секретарем зборів.
У заяві про призначення уповноваженого представника ініціативної групи зазначаються:
1) прізвище, ім’я, по батькові представника суб’єкта процесу референдуму;
2) його громадянство;
3) день, місяць і рік народження;
4) місце роботи, займана посада (заняття);
5) місце проживання, адреса житла, а також контактний номер телефону.
До заяви додається письмова згода запропонованої особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.
Уповноважений представник ініціативної групи повинен відповідати вимогам частини другої статті 66 цього Закону.
Уповноважений представник ініціативної групи діє в межах прав передбачених цим Законом.
11. За результатами зборів громадян України (далі - збори) оформляється протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення, кількість їх учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів громадян України, хід обговорення питань порядку денного, чітке формулювання питань, які пропонується винести на референдум, результати голосування з питань порядку денного, персональний склад ініціативної групи (у разі її обрання) та, відповідно до вимог частини восьмої цієї статті, дані про особу визначену бути представником ініціативної групи. Протокол підписують голова та секретар зборів. Текст законопроекту, що пропонується винести на референдум, є додатком до протоколу зборів. Списки учасників зборів, членів ініціативної групи є складовими протоколу зборів. До цих документів додається письмова згода кожної особи, включеної до ініціативної групи на входження до її складу.
12. Участь осіб на зборах громадян України щодо утворення ініціативної групи, яких пропонується ввести до складу ініціативної групи не є обов’язковою, за умови наявності письмової згоди цих осіб бути членом ініціативної групи.
Письмова заява на згоду бути членом ініціативної групи ініціативної групи має обов’язково містити прізвище, ім'я, по батькові такої особи, дату його народження та місця проживання із зазначенням адреси житла, відомостей про документи, що посвідчують його особу та громадянство України, згоду на відповідну участь, дату написання заяви та підпис.
13. Документи проведених зборів (протокол зборів, список їх учасників, список членів ініціативної групи з проведення референдуму із зазначенням відомостей про документи, що посвідчують особу кожного члена ініціативної групи, та письмові заяви кожного з членів ініціативної групи з проведення референдуму про згоду бути членом ініціативної групи, а також список осіб, уповноважених чинити дії від імені ініціативної групи з проведення референдуму (далі - уповноважені особи) або розпоряджатися фінансовими та матеріально-технічними ресурсами ініціативної групи з проведення референдуму, які використовуються для організації проведення референдуму (далі - розпорядники коштів ініціативної групи) підписуються головою і секретарем зборів та у семиденний строк з дня проведення зборів передаються:
- представником ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії;
- представником ініціативної групи з проведення місцевого референдуму голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим головам сільських, селищних, міських, районних у містах рад, у межах території яких пропонується провести місцевий референдум.
14. Уповноваженому представнику ініціативної групи, який подав документи, зазначені у частині тринадцятій цієї статті, відається довідка про прийняття документів. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи."
 
Відхилено   Стаття 30. Порядок утворення ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму
 
158. 1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких бере участь не менш як дві тисячі громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Організаторами зборів можуть бути громадяни України, яким на день проведення зборів виповниться вісімнадцять років, політичні партії України, всеукраїнські громадські організації, зареєстровані відповідно до законодавства України. Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи референдуму в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
 
-304- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 30 проекту слова "дві тисячі" замінити словом "триста".
 
Відхилено   1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму (далі – ініціативна група) утворюється на зборах громадян України, в яких бере участь не менш як дві тисячі громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Організаторами зборів можуть бути громадяни України, які мають право голосу, політичні партії України, всеукраїнські громадські організації, зареєстровані відповідно до законодавства України. Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи референдуму в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
 
    -305- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 30 проекту слова "громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі" та "громадяни України, яким на день проведення зборів виповниться вісімнадцять років" замінити словами "виборців", "виборці" (див. частину першу статті 6);
 
Відхилено    
    -306- Чорноволенко О.В.
У пункті 1 статті 30 фразу "не менш як дві тисячі громадян" замінити на фразу "не менш як п’ятисот громадян"
 
Відхилено    
    -307- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
У частині першій статті 30 проекту слова "політичні партії України, всеукраїнські громадські організації, зареєстровані" замінити словами "організація політичної партії України, всеукраїнської громадської організації, зареєстрована";
 
Відхилено    
    -308- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 30 проекту останнє речення викласти як частину другу цієї статті у такій редакції:
"2. Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи референдуму в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, у закладах, установах, у військових частинах. Учасниками таких зборів не можуть бути державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, судді, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці та особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу."
У зв'язку з цим частини другу та третю статті 30 вважати частинами третьою та четвертою відповідно.
 
Відхилено    
    -309- Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 30 слова "яким на день проведення зборів виповниться вісімнадцять років" замінити словами " які мають право голосу".
 
Враховано    
    -310- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 30 викласти в такій редакції:
"1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких бере участь не менш як дві тисячі громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Організаторами зборів можуть бути лише громадяни України, які не мають подвійного громадянства, і яким на день проведення зборів виповниться вісімнадцять років. Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи референдуму за ініціативою органів державної влади, органів місцевого самоврядування та в приміщеннях цих органів, а також за межами України.". Вилучити в цій статті і далі по тексту, як суб’єкти організації референдуму "політичні партії України, всеукраїнські громадські організації, зареєстровані відповідно до законодавства України".
 
Відхилено    
    -311- Каплієнко В.В.
Викласти статтю 30 "Порядок утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму" у наступній редакції:
1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких бере участь не менш як 500 громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Організаторами зборів можуть бути громадяни України, яким на день проведення зборів виповниться вісімнадцять років, політичні партії України, всеукраїнські громадські організації, зареєстровані відповідно до законодавства України. Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи референдуму в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
2. Не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня проведення зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів Центральну виборчу комісію.
3. Центральна виборча комісія направляє на збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму представника (представників) для надання методичної допомоги та посвідчення факту проведення зборів.
4. Перед початком зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму проводиться реєстрація учасників, складається їх список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання із зазначенням адреси житла, номеру та серії паспорту та даних про дату та орган видачі паспорту України відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджує громадянство України. Кожний учасник зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму напроти свого прізвища ставить свій підпис, який засвідчує участь у зборах.
5. На зборах громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму обираються голова та секретар зборів, лічильна комісія, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму, формулюється питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, формується персональний склад ініціативної групи всеукраїнського референдуму.
6. У разі якщо більшість від присутніх учасників зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму проголосує за проведення всеукраїнського референдуму та затвердить формулювання питання та/або тексту законопроекту, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.
7. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму (далі - ініціативна група) складається не менш як з 200 громадян України, які на день її утворення мають право голосу. Збори утворюють лише одну ініціативну групу. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебування, відомостей про документи, що посвідчують особу та громадянство України.
8. На зборах громадян також визначається особа (далі - уповноважений представник ініціативної групи), яка буде представляти інтереси ініціативної групи, про що складається заява, яка підписується головою та секретарем зборів.
У заяві про призначення уповноваженого представника ініціативної групи зазначаються:
1) прізвище, ім'я, по батькові представника суб'єкта процесу референдуму;
2) його громадянство;
3) день, місяць і рік народження;
4) місце проживання, адреса житла, а також контактний номер телефону. До заяви додається письмова згода запропонованої особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.
Уповноважений представник ініціативної групи повинен відповідати вимогам частини другої статті 66 цього Закону.
Уповноважений представник ініціативної групи діє в межах прав передбачених цим Законом.
9. За результатами зборів громадян України (далі - збори) оформляється протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення, кількість їх учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів громадян України, хід обговорення питань порядку денного, чітке формулювання питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум, результати голосування з питань порядку денного, персональний склад ініціативної групи та, відповідно до вимог частини восьмої цієї статті, дані про особу визначену бути представником ініціативної групи. Протокол підписують голова та секретар зборів. Текст законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, є додатком до протоколу зборів. Списки учасників зборів, членів ініціативної групи є складовими протоколу зборів. До цих документів додається письмова згода кожної особи, включеної до ініціативної групи на входження до її складу.
10. Участь осіб на зборах громадян України щодо утворення ініціативної групи, яких пропонується ввести до складу ініціативної групи не є обов'язковою, за умови наявності письмової згоди цих осіб бути членом ініціативної групи.
Письмова заява на згоду бути членом ініціативної групи ініціативної групи має обов'язково містити прізвище, ім'я, по батькові такої особи, дату його народження та місця проживання із зазначенням адреси житла, відомостей про документи, що посвідчують його особу та громадянство України, згоду на відповідну участь, дату написання заяви та підпис.
11. У семиденний строк з дня проведення зборів уповноважений представник ініціативної групи, передає до Центральної виборчої комісії підписані головою і секретарем зборів документи проведених зборів, а саме:
- протокол зборів,
- список їх учасників,
- список членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму,
- заяву про призначення уповноваженого представника ініціативної групи,
- письмові заяви кожного з членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму про згоду бути членом ініціативної групи,
- письмові згоду особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.
Список членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму подається до Центральної виборчої комісії також в електронному вигляді в форматі та за формою яка надається Центральної виборчої комісії.
12. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику ініціативної групи, який подав документи, зазначені у частині одинадцятій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
 
Відхилено    
159. 2. Не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня проведення зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів Центральну виборчу комісію.
 
-312- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 30 проекту доповнити словами: "а також відповідного голову районної державної адміністрації, голову Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, міського голову міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення".
 
Відхилено   2. Не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня проведення зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму (далі – збори громадян) їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів громадян Центральну виборчу комісію.
 
    -313- Горбатюк А.О.
В частині 2 статті 30 слово "п’ять" замінити словом "три".
 
Комітет не визначився   
    -314- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 30 викласти в такій редакції:
"2. Не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня проведення зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів Центральну виборчу комісію, яка невідкладно розмішає інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті.".
 
Відхилено    
160. 3. Центральна виборча комісія направляє на збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму представника (представників) для посвідчення факту проведення зборів.
 
-315- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 30 викласти у такій редакції:
"4. Центральна виборча комісія скеровує для участі у зборах щодо ініціювання всеукраїнського референдуму члена Центральної виборчої комісії або уповноваженого працівника Секретаріату Центральної виборчої комісії для здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства України при проведенні зборів. Член Центральної виборчої комісії або уповноважений працівник Секретаріату Комісії бере участь у зборах з правом дорадчого голосу."
 
Відхилено   3. Центральна виборча комісія направляє на збори громадян свого представника (представників) для посвідчення факту проведення зборів.
 
    -316- Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю 30 новою частиною п'ятою у такій редакції:
"5. Голова районної (міської у місті Севастополь) державної адміністрації, міський голова, якому адресовано повідомлення про проведення зборів громадян щодо ініціювання всеукраїнського референдуму, скеровує на збори свого представника для здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону при проведенні зборів. Зазначений представник повинен мати письмові повноваження відповідного голови районної (міської) державної адміністрації, міського голови.
У зв'язку з цим частини четверту та п'яту статті 30 вважати частинами шостою та сьомою відповідно.
 
Відхилено    
161. 4. Перед початком зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму проводиться реєстрація учасників, складається їх список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання із зазначенням адреси житла, номеру та серії паспорту та даних про час та орган видачі паспорту України відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджує громадянство України. Кожний учасник зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму напроти свого прізвища ставить свій підпис, який засвідчує участь у зборах.
 
-317- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 30 слова "номеру та серії паспорту та даних про час та органу видачі паспорту України відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджує громадянство України" замінити словами "даних (назва, серія, номер, найменування органу, що його видав, дата видання) документа, що посвідчує особу та громадянство України учасника зборів"
 
Відхилено   4. Перед початком зборів громадян проводиться реєстрація учасників, складається їх список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання, адреси житла, номеру та серії паспорту громадянина України і даних про час та орган його видачі (відомостей про документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України). Кожний учасник зборів громадян напроти свого прізвища ставить свій підпис, який засвідчує участь у зборах.
 
    -318- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 30 доповнити двома реченнями у такій редакції: "У реєстраційному списку також зазначаються присутні за зборах особи, що не є учасниками зборів, зокрема, член або уповноважений працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії, представник голови відповідної державної адміністрації, міського голови. Реєстраційний список учасників зборів є невід'ємною частиною протоколу зборів".
 
Відхилено    
    -319- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 30 викласти в такій редакції: "4. Перед початком зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму проводиться реєстрація учасників, складається їх список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання із зазначенням адреси житла, номеру та серії час та орган видачі паспорту чи документів, які передбачені пунктами 1-3 частини 3 статті 6 цього закону і посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Кожний учасник зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму напроти свого прізвища ставить свій підпис, який засвідчує участь у зборах.", оскільки документи повинні підтверджувати проживання громадянина саме на території цієї адміністративно-територіальної одиниці.
 
Відхилено    
162. 5. На зборах громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму обираються голова та секретар зборів, лічильна комісія, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму, формулюється питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, формується персональний склад ініціативної групи всеукраїнського референдуму.
 
-320- Ключковський Ю.Б.
Статтю 30 доповнити трьома новими частинами восьмою-десятою у такій редакції:
"8. Збори приймають рішення відкритим голосуванням більшістю від зареєстрованих учасників зборів. Підрахунок голосів при голосування рішень зборів проводить лічильна комісія. Результати голосування оголошує голова лічильної комісії.
9. До порядку денного зборів обов'язково включаються:
1) обговорення проблеми, для розв'язання якої пропонується ініціювати всеукраїнський референдум;
2) обговорення предмету референдуму; у разі ініціювання законодавчого референдуму -обговорення тексту проекту закону;
3) роз'яснення вимог Конституції України та цього Закону щодо порядку ініціювання референдуму, вимог до предмету та питання референдуму;
4) внесення пропозицій щодо формулювання питання референдуму
5) прийняття рішення щодо необхідності ініціювання референдуму.
10. У разі прийняття зборами позитивного рішення щодо необхідності ініціювання референдуму до порядку денного зборів включаються такі питання:
1) затвердження питання референдуму (в разі ініціювання законодавчого референдуму - також затвердження тексту законопроекту, що виноситься на референдум);
2) затвердження тексту пояснювальної записки до питання референдуму з обґрунтуванням необхідності проведення референдуму та мотивацією формулювання питання референдуму;
3) обрання складу ініціативної групи всеукраїнського референдуму."
У зв'язку з цим частини шосту та сьому статті 30 вважати частинами одинадцятою та дванадцятою відповідно.
 
Відхилено   5. На зборах громадян обираються голова та секретар зборів, лічильна комісія, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму, формулюється питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, формується персональний склад ініціативної групи всеукраїнського референдуму.
 
163. 6. У разі якщо більшість від присутніх учасників зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму проголосує за проведення всеукраїнського референдуму та затвердить формулювання питання та/або тексту законопроекту, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.
 
-321- Ключковський Ю.Б.
Частини шосту статті 30 викласти у такій редакції:
"11. Ініціативна група всеукраїнського референдуму (далі - ініціативна група) обирається зборами зі складу їх учасників за згодою відповідних осіб у кількості не менш як тридцять і не більш як п'ятдесят осіб. Збори визначають зі складу ініціативної групи її голову та заступника голови, які уповноважені представляти ініціативну групу у її стосунках з іншими суб'єктами процесу референдуму, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації. Збори утворюють лише одну ініціативну групу всеукраїнського референдуму. Ініціативна група вважається створеною, а її члени набувають відповідних повноважень з дня, наступного після дня прийняття рішення зборами про обрання її складу."
 
Відхилено   6. У разі якщо більшість від присутніх учасників зборів громадян проголосує за проведення всеукраїнського референдуму і затвердить формулювання питання та/або тексту законопроекту, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.
 
164. 7. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму (далі - ініціативна група) складається не менш як з п’ятисот громадян України, які на день її утворення мають право голосу. Збори утворюють лише одну ініціативну групу. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебування, відомостей про документи, що посвідчують особу та громадянство України.
 
-322- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 30 викласти в такій редакції:
"7. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму (далі - ініціативна група) складається не менш як з п’ятисот громадян України, які не мають подвійного громадянства, і на день її утворення мають право голосу. Збори утворюють лише одну ініціативну групу. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебування, відомостей про документи, що посвідчують особу та громадянство України.".
 
Відхилено   7. Ініціативна група складається не менш як з п’ятисот громадян України, які на день її утворення мають право голосу. Збори утворюють лише одну ініціативну групу. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебування, відомостей про документи, що посвідчують особу та громадянство України.
 
    -323- Чорноволенко О.В.
У пункті 7 статті 30 фразу "складається не менш як з п’ятисот громадян" замінити на фразу "складається не менш як з тридцяти і не більш як з шістдесяти громадян".
 
Відхилено    
    -324- Ключковський Ю.Б.
Частину сьому та восьму статті 30 об'єднати в одну частину дванадцяту, виклавши її у такій редакції:
"12. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням:
1) прізвища, імені, по батькові члена ініціативної групи,
2) його громадянства;
3) дати народження;
4) місця роботи (заняття), посади;
5) місця проживання та адреси житла, а також контактного номера телефону;
6) відомостей про документи, що посвідчують особу та громадянство України члена ініціативної групи.".
У зв'язку з цим частини дев'яту та десяту статті 30 вважати частинами тринадцятою та чотирнадцятою відповідно.
 
Відхилено    
165. 8. На зборах громадян також визначається особа (далі - уповноважений представник ініціативної групи), яка буде представляти інтереси ініціативної групи, про що складається заява, яка підписується головою та секретарем зборів.
 
   8. На зборах громадян також призначається особа, яка буде представляти інтереси ініціативної групи (далі - уповноважений представник ініціативної групи), про що складається заява, яка підписується головою та секретарем зборів.
 
166. У заяві про призначення уповноваженого представника ініціативної групи зазначаються:
 
   У заяві про призначення уповноваженого представника ініціативної групи зазначаються:
 
167. 1) прізвище, ім’я, по батькові представника суб’єкта процесу референдуму;
 
   1) прізвище, ім’я, по батькові представника суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму;
 
168. 2) його громадянство;
 
   2) його громадянство;
 
169. 3) день, місяць і рік народження;
 
   3) день, місяць і рік народження;
 
170. 4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
   4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
171. 5) місце проживання, адреса житла, а також контактний номер телефону.
 
   5) місце проживання, адреса житла, а також контактний номер телефону.
 
172. До заяви додається письмова згода запропонованої особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.
 
   До заяви додається письмова згода призначеної особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.
 
173. Уповноважений представник ініціативної групи повинен відповідати вимогам частини другої статті 66 цього Закону.
 
   Уповноважений представник ініціативної групи має відповідати вимогам частини другої статті 66 цього Закону.
 
174. Уповноважений представник ініціативної групи діє в межах прав передбачених цим Законом.
 
   Уповноважений представник ініціативної групи діє в межах прав, передбачених цим Законом.
 
175. 9. За результатами зборів громадян України (далі - збори) оформляється протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення, кількість їх учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів громадян України, хід обговорення питань порядку денного, чітке формулювання питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум, результати голосування з питань порядку денного, персональний склад ініціативної групи (у разі її обрання) та, відповідно до вимог частини восьмої цієї статті, дані про особу визначену бути представником ініціативної групи. Протокол підписують голова та секретар зборів. Текст законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, є додатком до протоколу зборів. Списки учасників зборів, членів ініціативної групи є складовими протоколу зборів. До цих документів додається письмова згода кожної особи, включеної до ініціативної групи на входження до її складу.
 
-325- Ключковський Ю.Б.
У частині дев'ятій статті 30 проекту слова "питань, які" замінити словами "питання, яке".
 
Відхилено   9. За результатами зборів громадян оформляється протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення, кількість учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів громадян, хід обговорення питань порядку денного, чітке формулювання питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум, результати голосування з питань порядку денного, персональний склад ініціативної групи (у разі її обрання) та дані про уповноваженого представника ініціативної групи відповідно до вимог частини восьмої цієї статті. Протокол підписують голова та секретар зборів. Текст законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, є додатком до протоколу зборів. Список учасників зборів, список членів ініціативної групи є складовими протоколу зборів. До цих документів додається письмова згода кожної особи, включеної до ініціативної групи, на входження до її складу.
 
    -326- Ключковський Ю.Б.
У частині дев'ятій статті 30 проекту слово "восьмої" замінити словом "дванадцятої"; слова "дані про особу визначену бути представником ініціативної групи" замінити словами "відомості про членів ініціативної групи".
 
Відхилено    
    -327- Ключковський Ю.Б.
У частині дев'ятій статті 30 проекту слова "законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум" замінити словами "питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, та пояснювальної записки до питання референдуму, а у разі ініціювання законодавчого референдуму - також текст відповідного законопроекту".
 
Відхилено    
176. 10. Участь осіб на зборах громадян України щодо утворення ініціативної групи, яких пропонується ввести до складу ініціативної групи не є обов’язковою, за умови наявності письмової згоди цих осіб бути членом ініціативної групи.
 
-328- Ключковський Ю.Б.
У частині десятій статті 30 проекту абзац перший виключити.
 
Відхилено   10. Участь у зборах громадян осіб, яких пропонується включити до складу ініціативної групи, не є обов’язковою, за умови наявності письмової згоди таких осіб бути членом ініціативної групи.
 
    -329- Кармазін Ю.А.
Частину 10 статті 30 викласти в такій редакції:
"10. Участь осіб на зборах громадян України щодо утворення ініціативної групи, яких пропонується ввести до складу ініціативної групи є обов’язковою.".
 
Відхилено    
177. Письмова заява на згоду бути членом ініціативної групи ініціативної групи має обов’язково містити прізвище, ім'я, по батькові такої особи, дату його народження та місця проживання із зазначенням адреси житла, відомостей про документи, що посвідчують його особу та громадянство України, згоду на відповідну участь, дату написання заяви та підпис.
 
-330- Ключковський Ю.Б.
У частині десятій статті 30 проекту в абзаці другому після слів "адреси житла" доповнити словами "місце роботи (заняття), посади".
 
Відхилено   У письмовій заяві про згоду бути членом ініціативної групи обов’язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові такої особи, дата народження, місце проживання, адреса житла, відомості про документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, згода на відповідну участь, дата написання заяви та підпис.
 
    -331- Ключковський Ю.Б.
Частину десятій статті 30 проекту доповнити таким реченням: "Справжність підпису на заяві засвідчується нотаріально".
 
Відхилено    
    -332- Подгорний С.П.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю 30 новою частиною такого змісту:
"Членами ініціативної групи не можуть бути посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку".
 
Відхилено    
178. 11. У семиденний строк з дня проведення зборів уповноважений представник ініціативної групи, передає до Центральної виборчої комісії підписані головою і секретарем зборів документи проведених зборів, а саме:
 
-333- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 11 статті 30 викласти в такій редакції: "1. Не пізніше ніж наступного робочого дня з дня проведення зборів уповноважений представник ініціативної групи, направляє поштою або особисто передає до Центральної виборчої комісії підписані головою і секретарем зборів документи проведених зборів, а саме: ", затягування з передачею документів може свідчити про можливу фальсифікацію.
 
Відхилено   11. У семиденний строк з дня проведення зборів громадян уповноважений представник ініціативної групи передає до Центральної виборчої комісії підписані головою і секретарем зборів документи проведених зборів громадян:
 
179. - протокол зборів,
 
   протокол зборів громадян,
 
180. - список їх учасників,
 
   список учасників зборів громадян,
 
181. - список членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму,
 
   список членів ініціативної групи,
 
182. - заяву про призначення уповноваженого представника ініціативної групи,
 
   заява про призначення уповноваженого представника ініціативної групи,
 
183. - письмові заяви кожного з членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму про згоду бути членом ініціативної групи,
 
   письмові заяви кожного з членів ініціативної групи про згоду бути членом ініціативної групи,
 
184. - письмові згоду особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.
 
   письмова згода особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.
 
185. Список членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму подається до Центральної виборчої комісії також в електронному вигляді.
 
-334- Ключковський Ю.Б.
Частину одинадцяту статті 30 проекту перенести у статтю 31 як частину першу, виклавши її у такій редакції:
"1. Голова (заступник голови) ініціативної групи всеукраїнського референдуму не пізніш як на сьомий день після дня проведення зборів подає до Центральної виборчої комісії такі документи:
1) заяву ініціативної групи про її реєстрацію, підписану головою (заступником голови) ініціативної групи;
2) протокол зборів громадян разом із реєстраційним списком учасників;
3) формулювання питання референдуму (у разі ініціювання законодавчого референдуму - разом із текстом законопроекту, який пропонується прийняти);
4) пояснювальну записку до питання референдуму;
5) список членів ініціативної групи всеукраїнського референдуму (на паперових носіях та в електронному вигляді);
6) письмову згоду кожної особи, включеної до ініціативної групи, на входження до її складу, з нотаріальним засвідченням справжності підпису такої особи."
 
Відхилено   Список членів ініціативної групи подається до Центральної виборчої комісії також і в електронному вигляді.
 
186. 12. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику ініціативної групи, який подав документи, зазначені у частині одинадцятій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
 
-335- Ключковський Ю.Б.
Частину дванадцяту статті 30 проекту перенести у статтю 31 як частину другу, замінивни слово "одинадцятій" словом "першій".
Частину першу статті 31 у зв’язку з цим вважати частиною третьою.
 
Відхилено   12. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику ініціативної групи, який подав документи зборів громадян, зазначені в частині одинадцятій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
 
    -336- Богословська І.Г.
Доповнити проект Закону статтею 30-1 "Порядок утворення ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі" наступного змісту:
"1. Протягом двадцяти календарних днів з дня оголошення Центральною виборчою комісією відповідно до частини першої статті 23 цього Закону про початок процесу всеукраїнського референдуму громадяни України мають право утворити ініціативну групу з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
2. Ініціативна група з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі утворюється на зборах громадян України, в яких бере участь не менш як дві тисячі громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Організаторами зборів можуть бути громадяни України, яким на день проведення зборів виповниться вісімнадцять років, політичні партії України, всеукраїнські громадські організації, зареєстровані відповідно до законодавства України. Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи референдуму в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
3. Не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня проведення зборів громадян України щодо утворення ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі ініціатори зборів повинні письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів Центральну виборчу комісію.
4. Центральна виборча комісія направляє на збори громадян України щодо утворення ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі представника (представників) для посвідчення факту проведення зборів.
5. Перед початком зборів громадян України щодо утворення ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі проводиться реєстрація учасників, складається їх список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання із зазначенням адреси житла, номеру та серії паспорту та даних про час та орган видачі паспорту України відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджує громадянство України. Кожний учасник зборів громадян України щодо утворення ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі напроти свого прізвища ставить свій підпис, який засвідчує участь у зборах.
6. На зборах громадян України щодо утворення ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі обираються голова та секретар зборів, лічильна комісія, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення агітації "проти" з предмету, винесеного на всеукраїнський референдум, формулюється концепція агітації "проти" на всеукраїнському референдумі, формується персональний склад ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
7. У разі якщо більшість від присутніх учасників зборів громадян України щодо утворення ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі проголосує за утворення ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі, обирається ініціативна група, якій доручається організація агітації "проти" на всеукраїнському референдумі та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.
8. Ініціативна група з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі складається не менш як з п'ятисот громадян України, які на день її утворення мають право голосу. Збори утворюють лише одну ініціативну групу. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебування, відомостей про документи, що посвідчують особу та громадянство України.
9. На зборах громадян також визначається особа (далі - уповноважений представник ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі), яка буде представляти інтереси цієї ініціативної групи, про що складається заява, яка підписується головою та секретарем зборів.
У заяві про призначення уповноваженого представника ініціативної групи зазначаються:
1) прізвище, ім'я, по батькові представника суб'єкта процесу референдуму;
2) його громадянство;
3) день, місяць і рік народження;
4) місце роботи, займана посада (заняття);
5) місце проживання, а також контактний номер телефону.
До заяви додається письмова згода запропонованої особи бути уповноваженим представником ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
Уповноважений представник ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі повинен відповідати вимогам частини другої статті 66 цього Закону.
10. За результатами зборів громадян України (далі - збори) оформляється протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення, кількість їх учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів громадян України, чіткий перелік питань всеукраїнського референдуму агітувати "проти" яких прийнято рішення на зборах, хід обговорення питань порядку денного, результати голосування з питань порядку денного, персональний склад ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі (у разі її обрання) та, відповідно до вимог частини дев'ятої цієї статті, дані про особу визначену бути представником ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі. Протокол підписують голова та секретар зборів. Списки учасників зборів, членів ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі є складовими протоколу зборів. До цих документів додається письмова згода кожної особи, включеної до ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі на входження до її складу.
11. Участь осіб на зборах громадян України щодо утворення ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі, яких пропонується ввести до складу ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі не є обов'язковою, за умови наявності письмової згоди цих осіб бути членом ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
Письмова заява на згоду бути членом ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі має обов'язково містити прізвище, ім'я, по батькові такої особи, дату його народження та місця проживання із зазначенням адреси житла, відомостей про документи, що посвідчують його особу та громадянство України, згоду на відповідну участь, дату написання заяви та підпис.
12. У семиденний строк з дня проведення зборів уповноважений представник ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі, передає до Центральної виборчої комісії підписані головою і секретарем зборів документи проведених зборів, а саме:
- протокол зборів,
- список їх учасників,
- список членів ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі,
- заяву про призначення уповноваженого представника ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі,
- письмові заяви кожного з членів ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі про згоду бути членом ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі,
- письмові згоду особи бути уповноваженим представником ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
Список членів ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі подається до Центральної виборчої комісії також в електронному вигляді.
13. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі, який подав документи, зазначені у частині дванадцятій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.";
 
Відхилено    
187. Стаття 31. Реєстрація ініціативної групи із всеукраїнського референдуму
 
-337- Коновалюк В.І.
Статтю 31 викласти новій редакції такого змісту:
"Стаття 31. Реєстрація ініціативної групи референдуму
1. Центральна виборча комісія у семиденний строк здійснює аналіз документів, передбачених частиною дев'ятою статті 27 цього Закону, на предмет відповідності вимогам чинного законодавства і за результатами приймає постанову про реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму або про відмову у реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму із зазначенням мотивів такого рішення.
2. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим або голова сільської, селищної, міської, районної у місті ради у разі відповідності вимогам цього Закону поданих документів, передбачених частиною тринадцятою статті 31 цього Закону, у семиденний строк приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи місцевого референдуму відповідно, або про відмову у реєстрації ініціативної групи із зазначенням мотивів такого рішення.
3. Відмова в реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму може бути прийнята з мотивів порушення Конституції України чи законів України під час її утворення та/або невідповідність проекту, що пропонується винести на референдум, вимогам статті 18 цього Закону. Центральна виборча комісія, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим або голова сільської, селищної, міської, районної у місті рад для встановлення відповідності проекту, що пропонується винести на референдум, вимогам статті 18 цього Закону, має право залучати інші органи державної влади, які зобов'язані надати відповідні висновки до проекту у строк до п'яти днів.
4. У випадку, якщо Центральна виборча комісія, прийняла рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, уповноваженим особам ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму видається мотивована постанова.
З дня прийняття постанови про відмову в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, процедури по реалізації ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму припиняються. 5. У випадку, якщо голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим або голова сільської, селищної, міської, районної у місті рад приймає рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму відповідно, уповноваженим особа ініціативної групи з проведення місцевого референдуму видається мотивоване рішення.
З дня прийняття постанови або рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму, процедури по реалізації ініціативи щодо проведення референдуму припиняються.
6. Відмова у реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму або неприйняття рішення щодо реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму можуть бути оскаржені уповноваженою особою ініціативної групи з проведення референдуму в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
7. Рішення щодо реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму повинно містити формулювання питань, які пропонується винести на референдум, прізвища, імена та по батькові всіх членів ініціативної групи з проведення референдуму, а також прізвища, імена та по батькові уповноважених осіб та розпорядників коштів ініціативної групи з проведення референдуму.
8. Протягом одного календарного дня від дня реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія видає ініціативній групі свідоцтво про її реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за формами, встановленими Центральною виборчою комісією. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму зазначається загальний строк збирання підписів, визначений під час реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму з питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум.
Повідомлення про реєстрацію ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму у триденний строк публікуються в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також за рішенням Центральної виборчої комісії оприлюднюються в інших друкованих виданнях та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.
9. Протягом дня від дня реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим або голова сільської, селищної, міської, районної у місті рад відповідно, видає ініціативній групі місцевого референдуму свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, що встановлюються Центральною виборчою комісією. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи місцевого референдуму на основі списків громадян, які брали участь в останньому за часом референдумі, або списків виборців по останніх за часом виборах зазначається точна кількість громадян, підписи яких необхідні для підтримки вимоги про проведення місцевого референдуму, та термін збирання підписів.
Повідомлення про реєстрацію ініціативних груп з проведення місцевого референдуму у триденний строк оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації, а також за рішенням голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим або голови сільської, селищної, міської, районної у місті рад оприлюднюються в інших друкованих виданнях та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.
10. З питань, які пропонується винести на референдум, реєструється лише одна ініціативна група з проведення референдуму. Рішення про реєстрацію іншої ініціативної групи з проведення референдуму з питання, яке по змісту чи суті повторює питання, для винесення якого на референдум вже була зареєстрована в установленому порядку ініціативна група, може бути прийнято після завершення процедур по реалізації ініціативи щодо проведення референдуму раніше зареєстрованої ініціативної групи, або в разі відмови раніше зареєстрованої ініціативної групи з проведення референдуму від подальшої участі в організації референдуму згідно з цим Законом.
11. Плата за реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму не стягується.
Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям, які перебувають у державній та в комунальній власності, забороняється нести витрати, пов’язані з організацією і діяльністю ініціативної групи з проведення референдуму.
12. Ініціативна група з проведення референдуму зобов’язана створити фонд референдуму для організації збору підписів громадян України на підтримку висування ініціативи щодо проведення референдуму, для фінансування діяльності по реалізації ініціативи щодо проведення референдуму, у тому числі агітації з питань референдуму, в порядку, що визначається Центральною виборчою комісією, за рахунок коштів членів ініціативної групи з проведення референдуму та добровільних внесків.
13. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму до офіційного опублікування рішення про призначення всеукраїнського референдуму вправі відкликати свою ініціативу шляхом подання в Центральну виборчу комісію протоколів зборів більш ніж половини її членів. За результатами розгляду представлених документів Центральна виборча комісія ухвалює рішення про припинення процедур по реалізації ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму.
Ініціативна група з проведення місцевого референдуму до офіційного опублікування рішення про призначення місцевого референдуму вправі відкликати свою ініціативу шляхом подання голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим або голові сільської, селищної, міської, районної у місті рад протоколів зборів більш ніж половини її членів. За результатами розгляду представлених документів приймається рішення про припинення процедур по реалізації ініціативи щодо проведення місцевого референдуму.".
 
Відхилено   Стаття 31. Реєстрація ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму
 
188. 1. Центральна виборча комісія у п’ятиденний строк здійснює аналіз документів, передбачених частиною одинадцятою статті 30 цього Закону, на предмет відповідності вимогам законодавства і за результатами приймає постанову про реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму або про відмову у реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму із зазначенням мотивів такого рішення.
 
-338- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 31 проекту слова "у п'ятиденний строк" замінити словами "протягом не більш як п'ятнадцяти днів".
 
Відхилено   1. Центральна виборча комісія у п’ятиденний строк після отримання документів, передбачених частиною одинадцятою статті 30 цього Закону, здійснює їх аналіз на предмет відповідності вимогам законодавства і за результатами приймає постанову про реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму або про відмову у реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму із зазначенням мотивів такого рішення.
 
    -339- Стецьків Т.С.
У частині першій статті 31 слова "у п’ятиденний строк" замінити словами "у п’ятнадцятиденний строк".
 
Відхилено    
    -340- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 31 проекту слова "одинадцятою статті 30 цього Закону" замінити словами "першою цієї статті".
 
Відхилено    
    -341- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 31 проекту слово "законодавства" замінити словами "цього Закону".
 
Відхилено    
    -342- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 31 проекту частину доповнити реченням: "За потреби Центральна виборча комісія звертається до відповідного голови районної (міської) державної адміністрації, міського голови, представник якого був присутній на зборах, щодо надання відповідної інформації про проведення зборів".
 
Відхилено    
    -343- Ключковський Ю.Б.
Статтю 31 проекту доповнити новими частинами четвертою - сьомою у такій редакції:
"4. Протягом строку, зазначеного у частині третій цієї статті, Центральна виборча комісія відповідно до частини сьомої статті 22 цього Закону здійснює оцінку питання референдуму, запропонованого зборами.
5. У разі виникнення підстав, передбачених частиною дев'ятою статті 19 цього Закону, Центральна виборча комісія звертається до Конституційного Суду України щодо висновку про відповідність пропонованого питання референдуму Конституції України. У такому випадку розгляд питання про реєстрацію ініціативної групи референдуму відкладається до отримання Комісією висновку Конституційного Суду України.
6. У разі відповідності поданих документів вимогам Конституції України та цього Закону Центральна виборча комісія у строк, зазначений у частині третій цієї статті, а у разі отримання позитивного висновку Конституційного Суду України - не пізніш як на п'ятий день після його отримання приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму."
У зв'язку з цим частину другу статті 31 вважати частиною сьомою.
 
Відхилено    
    -344- Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 31 слова "здійснює аналіз документів, передбачених частиною одинадцятою статті 30 цього Закону" замінити словами "після отримання документів, передбачених частиною одинадцятою статті 30 цього Закону, здійснює їх аналіз".
 
Враховано    
    -345- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 31 викласти в такій редакції:
"1. Центральна виборча комісія у п’ятиденний строк здійснює аналіз документів, передбачених частиною одинадцятою статті 30 цього Закону, на предмет відповідності вимогам законодавства і за результатами приймає постанову про реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму або про відмову у реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму із зазначенням мотивів такого рішення та невідкладно оприлюднює її текст на своєму офіційному веб-сайті.".
 
Відхилено    
    -346- Каплієнко В.В.
Ч.1 ст.31 "Реєстрація ініціативної групи із всеукраїнського референдуму" виключити
 
Відхилено    
189. 2. Відмова в реєстрації ініціативної групи може бути прийнята з мотивів порушення Конституції України чи законів України під час її утворення та/або невідповідність питання чи тексту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції України та законам України.
 
-347- Ключковський Ю.Б.
Перший абзац частини другої статті 31 проекту викласти як частину сьому цієї статті, доповнивши її реченням у такій редакції: "Центральна виборча комісія відмовляє також в реєстрації ініціативної групи у разі реєстрації іншої ініціативної групи з з тим же або близьким за змістом формулюванням питання референдуму".
 
Відхилено   2. Відмова в реєстрації ініціативної групи може бути прийнята з мотивів порушення Конституції України чи законів України під час її утворення та/або невідповідність питання чи тексту законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції України та законів України.
Центральна виборча комісія для встановлення відповідності питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції України та законів України має право залучати інші органи державної влади, установи, організації, які зобов'язані надати відповідні висновки до питань у строк, встановлений Центральною виборчою комісією.
Центральна виборча комісія для встановлення відповідності тексту законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції України та законів України, у межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, направляє цей законопроект до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи із залученням у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади.
За результатами правової експертизи законопроекту Міністерство юстиції оформляє висновок щодо законопроекту за встановленою ним формою, який підписує Міністр.
Центральна виборча комісія у разі негативного висновку Міністерства юстиції щодо законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, відмовляє ініціативній групі в реєстрації та повертає законопроект, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, разом з висновком Міністерства юстиції.
 
    -348- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 31 викласти в такій редакції:
"Відмова в реєстрації ініціативної групи може бути прийнята з мотивів порушення Конституції України чи законів України під час її утворення та/або невідповідність питання чи тексту законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції України та законам України.
Центральна виборча комісія для встановлення відповідності питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції України та законам України, має право залучати інші органи державної влади, підприємства, установи, організації, які зобов'язані надати відповідні висновки до питань у строк, встановлений Центральною виборчою комісією.
Центральна виборча комісія для встановлення відповідності тексту законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції України та законам України, у межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, направляє цей законопроект до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи із залученням у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади.
За результатами правової експертизи законопроекту Міністерство юстиції оформляє висновок щодо законопроекту, за встановленою ним формою, який підписує Міністр.
Центральна виборча комісія у випадку негативного висновку Міністерства юстиції щодо законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, відмовляє ініціативній групі в реєстрації та повертає законопроект, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, разом із висновком Міністерства юстиції."
 
Враховано редакційно    
190. Центральна виборча комісія для встановлення відповідності питання чи тексту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції України та законам України, має право залучати інші органи державної влади, підприємства, установи, організації, які зобов’язані надати відповідні висновки до питань у строк, встановлений Центральною виборчою комісією.
 
-349- Ключковський Ю.Б.
Абзац другий частини другої статті 31 проекту викласти як частину восьму цієї статті з такими змінами:
а) слова "залучати інші органи" замінити словами "звертатися до інших органів";
б) слово "підприємства" виключити.
У зв'язку з цим частини третю - п'яту статті 31 вважати частинами дев'ятою - одинадцятою відповідно.
 
Враховано частково      
191. 3. У випадку, якщо Центральна виборча комісія прийняла рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, уповноваженому представнику ініціативної групи видається відповідне рішення.
 
-350- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 31 викласти в такій редакції:
"3. У випадку, якщо Центральна виборча комісія прийняла рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, про це невідкладно повідомляється уповноваженому представнику ініціативної групи, якому відповідне рішення видається на руки чи направляється поштою.".
 
Відхилено   3. У разі якщо Центральна виборча комісія прийняла рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи, уповноваженому представнику ініціативної групи видається відповідне рішення.
 
    -351- Трофименко В.В.
У статті 31 частину третю викласти у такій редакції:
"У випадку, якщо Центральна виборча комісія прийняла рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, уповноваженому представнику ініціативної групи видається відповідне вмотивоване рішення не пізніше, чим в семиденний термін".
 
Відхилено    
192. 4. Відмова Центральної виборчої комісії у реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму або неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму можуть бути оскаржені ініціативною групою в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
   4. Відмова Центральної виборчої комісії в реєстрації ініціативної групи або неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи можуть бути оскаржені ініціативною групою в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
193. 5. Рішення Центральної виборчої комісії щодо реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму повинно містити формулювання питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум.
 
-352- Ключковський Ю.Б.
У частині п'ятій статті 31 проекту слова "питань, які" замінити словами "питання, яке".
 
Відхилено   5. Рішення Центральної виборчої комісії щодо реєстрації ініціативної групи повинно містити формулювання питань (питань та тексту), які пропонується винести на всеукраїнський референдум.
 
194. 6. Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про реєстрацію ініціативної групи видає представнику ініціативної групи свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, встановленими Центральною виборчою комісією України. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму зазначається формулювання питання, щодо якого пропонується ініціювати референдум та загальний строк збирання підписів, визначений датою реєстрації ініціативної групи з відповідного всеукраїнського референдуму.
 
-353- Шпенов Д.Ю.
Абзац перший частини шостої статті 31 після слів "питання" доповнити словами " (питання та тексту)", а частину п'яту після слів "питань" - словами " (питань та тексту)";
 
Враховано   6. Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про реєстрацію ініціативної групи видає уповноваженому представнику ініціативної групи свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, встановленими Центральною виборчою комісією України. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму зазначається формулювання питання (питання та тексту), щодо якого пропонується ініціювати референдум, та загальний строк збирання підписів, визначений датою реєстрації ініціативної групи з відповідного всеукраїнського референдуму.
 
195. Повідомлення про реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, формулювання запропонованого ними питання референдуму, а також про початок і строк збору підписів громадян на підтримку цієї ініціативи у триденний строк публікуються в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також за рішенням Центральної виборчої комісії оприлюднюються в інших друкованих виданнях та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.
 
-354- Ключковський Ю.Б.
Абзац другий частини шостої статті 31 проекту викласти як частину тринадцяту, замінивши слова "а також про" словами "та інформація про".
 
Відхилено   Повідомлення про реєстрацію ініціативної групи, формулювання запропонованого нею питання референдуму, а також про початок і строк збору підписів громадян на підтримку цієї ініціативи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії і у триденний строк після прийняття відповідного рішення публікуються в газеті "Голос України" та/або "Урядовий кур’єр", а також за рішенням Центральної виборчої комісії оприлюднюються в інших друкованих виданнях та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.
 
    -355- Шпенов Д.Ю.
У абзаці другому частини шостої статті 31 слова " публікуються в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" замінити словами "після прийняття відповідного рішення публікуються в газетах "Голос України" та (або) "Урядовий кур’єр";
 
Враховано    
    -356- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 6 статті 31 викласти в такій редакції: "7. Повідомлення про реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, формулювання запропонованого ними питання референдуму, а також про початок і строк збору підписів громадян на підтримку цієї ініціативи невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії і у триденний строк публікуються в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також за рішенням Центральної виборчої комісії оприлюднюються в інших друкованих виданнях та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.".
 
Враховано частково    
    -357- Ключковський Ю.Б.
Статтю 31 проекту доповнити новою частиною чотирнадцятою у такій редакції:
"14. Відомості про зареєстровану ініціативну групу всеукраїнського референдуму та про формулювання запропонованого ними питання референдуму, а також про строк збору підписів громадян на підтримку цієї ініціативи подаються Центральною виборчою комісією України Президентові України та Верховній Раді України."
У зв'язку з цим частини сьому та восьму статті 31 проекту вважати частинами п'ятнадцятою та шістнадцятою.
 
Відхилено    
196. 7. Плата за реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму не стягується.
 
   7. Плата за реєстрацію ініціативної не стягується.
 
197. 8. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям, які перебувають у державній та в комунальній власності, забороняється нести витрати, пов’язані з організацією і діяльністю ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму.
 
   8. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям державної та комунальної власності, забороняється нести витрати, пов’язані з організацією і діяльністю ініціативної групи.
 
198. 9. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму зобов’язана створити фонд всеукраїнського референдуму для організації збору підписів громадян України на підтримку висування ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, для фінансування діяльності по реалізації ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму.
 
-358- Ключковський Ю.Б.
Частину дев'яту статті 31 перенести у статтю 32 як частину четверту.
У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту статті 31 вважати частинами сімнадцятою та вісімнадцятою.
 
Відхилено   9. Ініціативна група зобов’язана створити фонд всеукраїнського референдуму для організації збору підписів громадян України на підтримку висування ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму та фінансування діяльності з реалізації цієї ініціативи
 
199. 10. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму до офіційного опублікування рішення про оголошення всеукраїнського референдуму вправі відкликати свою ініціативу шляхом подання в Центральну виборчу комісію протоколів зборів більш ніж половини її членів. За результатами розгляду представлених документів Центральна виборча комісія ухвалює рішення про припинення діяльності такої ініціативної групи та припинення ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму. Відповідне рішення публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж на третій день з дня прийняття.
 
-359- Шпенов Д.Ю.
В останньому реченні частини десятої статті 31 слово "та" замінити словами "та (або)".
 
Враховано   10. Ініціативна група до офіційного опублікування рішення про оголошення всеукраїнського референдуму вправі відкликати свою ініціативу шляхом подання до Центральної виборчої комісії протоколу зборів більше половини її членів. За результатами розгляду поданих документів Центральна виборча комісія ухвалює рішення про припинення діяльності такої ініціативної групи та припинення ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму. Відповідне рішення публікується Центральною виборчою комісією в газеті "Голос України" та/або "Урядовий кур’єр" не пізніш як на третій день з дня його прийняття.
 
200. 11. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації іншим ініціативним групам, що виносять на референдум питання, які за змістом чи по суті тотожні питанням, які винесені на всеукраїнський референдум ініціативною групою, вже зареєстрованою Центральною виборчою комісією.
 
-360- Ключковський Ю.Б.
Частину одинадцяту статті 31 проекту викласти у такій редакції:
"18. Реєстрації підлягає лише одна ініціативна група всеукраїнського референдуму з відповідним формулюванням питання. У разі подання протягом часу розгляду Центральною виборчою комісією документів про реєстрацію ініціативної групи документів від імені іншої ініціативної групи з тим же або близьким за змістом формулюванням питання референдуму перебіг строку розгляду таких документів, зазначений у частині третій цієї статті, розпочинається з дня прийняття рішення про відмову у реєстрації попередньої ініціативної групи."
 
Відхилено   11. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації іншим ініціативним групам, що виносять на референдум питання, які за змістом чи по суті тотожні питанням, що винесені на всеукраїнський референдум ініціативною групою, вже зареєстрованою Центральною виборчою комісією.
 
    -361- Богословська І.Г.
Доповнити проект Закону статтею 31-1 "Реєстрація ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі" наступного змісту:
"1. Центральна виборча комісія у п'ятиденний строк здійснює аналіз документів, передбачених частиною дванадцятою статті 30-1 цього Закону, на предмет відповідності вимогам законодавства і за результатами приймає постанову про реєстрацію ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі або про відмову у реєстрації ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі зазначенням мотивів такого рішення.
2. Відмова в реєстрації ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі може бути прийнята з мотивів порушення Конституції України чи законів України під час її утворення.
3. У випадку, якщо Центральна виборча комісія прийняла рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі, уповноваженому представнику ініціативної групи видається відповідне рішення.
4. Відмова Центральної виборчої комісії у реєстрації ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі або неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі можуть бути оскаржені ініціативною групою в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
5. Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про реєстрацію ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі видає представнику ініціативної групи свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі за формами, встановленими Центральною виборчою комісією України.
Повідомлення про реєстрацію ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі у триденний строк публікуються в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також за рішенням Центральної виборчої комісії оприлюднюються в інших друкованих виданнях та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.
6. Плата за реєстрацію ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі не стягується.
7. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям, які перебувають у державній та в комунальній власності, забороняється нести витрати, пов'язані з організацією і діяльністю ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
8. Ініціативна група з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі має право створити фонд для проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі, для фінансування діяльності по реалізації ініціативи щодо агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
9. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації іншим ініціативним групам, що виступають за агітацію "проти" тих самих питань що і вже зареєстрована Центральною виборчою комісією ініціативна група з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі."
 
Відхилено    
201. Стаття 32. Порядок збирання підписів ініціативною групою
 
-362- Коновалюк В.І.
У статті 32 виключити із тексту всі слова "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено   Стаття 32. Порядок збирання підписів ініціативною групою
 
202. 1. З дня одержання свідоцтва про свою реєстрацію ініціативна група референдуму має право безперешкодно збирати підписи громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
-363- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 32 проекту доповнити словами "протягом строку, встановленого частиною четвертою статті 29 цього Закону".
 
Відхилено   1. З дня одержання свідоцтва про свою реєстрацію ініціативна група має право безперешкодно збирати підписи громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
    -364- Ключковський Ю.Б.
Частину п'яту статті 32 перенести як частину другу цієї статті, виклавши її у такій редакції:
"2. Забороняється збір підписів на підтримку всеукраїнського референдуму до реєстрації ініціативної групи та отримання нею свідоцтва про реєстрацію."
 
Відхилено    
203. 2. Підписи громадян України збираються на підписних листах, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією. Ініціативна група з всеукраїнського референдуму має право виготовляти підписні листи встановленої форми друкарським способом, шляхом фотокопіювання або іншим чином.
 
-365- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 32 після слів "громадян України" доповнити словами "які мають право голосу";
 
Враховано   2. Підписи громадян України, які мають право голосу, збираються на підписних листах, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією. Ініціативна група має право виготовляти підписні листи встановленої форми друкарським способом, шляхом фотокопіювання або іншим чином.
 
    -366- Каплієнко В.В.
Викласти ч. 2 ст. 32 "Порядок збирання підписів ініціативною групою" у наступній редакції:
"Підписи громадян України збираються на підписних листах, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією. Ініціативна група з всеукраїнського референдуму має право виготовляти підписні листи встановленої форми друкарським способом або будь яким іншим методом"
 
Відхилено    
204. 3. Підписний лист обов’язково містить дату реєстрації ініціативної групи, порядковий номер підписного листа, зазначення адміністративно-територіальної одиниці, де збираються підписи (повну назву села, селища, міста (територіальної громади), де проводиться збір підписів, а також району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить ця територіальна громада), точне формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум. У випадку ініціювання конституційного чи законодавчого референдуму до підписного листа додається текст відповідного проекту.
 
-367- Ключковський Ю.Б.
Абзац перший частини третьої статті 32 проекту викласти як частину п'яту у такій редакції:
"5. Підписний лист на підтримку проведення всеукраїнського референдуму повинен містити:
1) зазначення "всеукраїнський референдум";
2) реєстраційний номер ініціативної групи всеукраїнського референдуму, дату її реєстрації;
3) формулювання питання, яке пропонується винести на референдум;
4) відомості про особу, яка збирає підписи виборців (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, місце проживання, виборчу адресу, за наявності -номер телефону);
5) повну назву населеного пункту (села, селища, міста, де проводиться збір підписів, а також району (міста), області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить цей населений пункт; •
6) порядковий номер підписного листа."
 
Відхилено   3. Підписний лист обов’язково містить дату реєстрації ініціативної групи, порядковий номер підписного листа, зазначення адміністративно-територіальної одиниці, де збираються підписи (повна назва села, селища, міста, де проводиться збирання підписів, а також району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить відповідне село, селище, місто), точне формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум. У разі ініціювання конституційного чи законодавчого референдуму до підписного листа додається текст відповідного проекту.
 
    -368- Шпенов Д.Ю.
У частині третій статті 32 слова " (повну назву села, селища, міста (територіальної громади), де проводиться збір підписів, а також району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить ця територіальна громада" замінити словами " (повну назву села, селища, міста, де проводиться збір підписів, а також району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить відповідне село, селище, місто".
 
Враховано    
205. Підписний лист повинен мати графи, в яких позначаються порядковий номер громадянина України у підписному листі; прізвище, ім'я та по батькові громадянина України; рік народження громадянина України (для учасників, яким у рік проведення референдуму виповнюється вісімнадцять років, ( число, місяць та рік народження); громадянство; місце проживання громадян України та адреса житла; назва, номер і серія документа, що посвідчує особу громадянина України, з числа передбачених цим Закону; дата проставлення підпису учасником всеукраїнського референдуму; особистий підпис громадянина (учасника всеукраїнського референдуму), графу примітки.
 
-369- Ключковський Ю.Б.
Абзац другий частини третьої статті 32 викласти як частину шосту цієї статті у такій редакції:
"6. Підписний лист повинен мати графи, в яких позначаються:
1) порядковий номер виборця у підписному листі;
2) прізвище, ім'я та по батькові виборця (відповідно до документа, зазначеного у пункті 6 цієї частини);
3) число, місяць та рік народження виборця;
4) громадянство виборця;
5) місце проживання та виборча адреса виборця;
6) назва, номер і серія документа, що посвідчує особу виборця, з числа зазначених у частині четвертій статті 6 цього Закону;
7) дата проставлення підпису виборцем;
8) особистий підпис виборця."
 
Відхилено   Підписний лист має містити графи, в яких позначаються: порядковий номер громадянина в підписному листі; прізвище, ім'я та по батькові громадянина; рік народження громадянина (для учасників, яким у рік проведення референдуму виповнюється вісімнадцять років, ( число, місяць та рік народження); громадянство; місце проживання громадянина та адреса житла; номер та серія документа, що посвідчує особу громадянина України, з числа передбачених цим Законом; дата проставлення підпису учасником всеукраїнського референдуму; особистий підпис громадянина (учасника всеукраїнського референдуму), графу примітки.
 
    -370- Ключковський Ю.Б.
Статтю 32 доповнити новими частинами сьомою - дев'ятою у такій редакції:
"7. Підписи виборців на підтримку всеукраїнського референдуму за письмовим дорученням голови ініціативної групи можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів мають право голосу.
8. Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання повинна власноручно внести до підписних листів відомості про себе, передбачені пунктом 4 частини четвертої цієї статті.
9. Особа, яка збирає підписи виборців, перед проставлення його підпису обов'язково пропонує виборцю ознайомитися з пояснювальною запискою до питання референдуму та (за наявності) - текстом відповідного законопроекту.".
 
Відхилено    
206. 4. В одному підписному листі враховуються підписи громадян України лише одного населеного пункту, в якому збиралися підписи.
 
-371- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 32 проекту перенести як частину чотирнадцяту цієї статті.
 
Відхилено   4. Один підписний лист має містити підписи громадян, які проживають на території лише одного села, селища, міста.
 
    -372- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 32 викласти в такій редакції:
"Один підписний лист має містити підписи громадян, які проживають на території лише одного села, селища, міста".
 
Враховано    
207. 5. Збирання підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму здійснюється лише членами зареєстрованої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму і лише з дня видачі свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.
 
-373- Чорноволенко О.В.
Пункт 5 статті 32 викласти в наступній редакції "Збирання підписів громадян на підтримку всеукраїнського референдуму за письмовим дорученням голови ініціативної групи можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів мають право голосу."
 
Відхилено   5. Збирання підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму здійснюється лише членами зареєстрованої ініціативної групи і лише з дня видачі свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму.
 
208. 6. Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, ставить на підписному листі свій підпис і дату підписання. Громадянин власноручно на підписному листі зазначає прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, номер і серію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та місце проживання. У разі, якщо через фізичні вади громадянин не має можливості внести зазначені відомості до підписного листа власноручно, на його прохання, це може зробити член ініціативної групи, який збирає підписи, про що біля такого підпису робиться відмітка такого члена ініціативної групи. За відсутності паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, громадянин не може ставити свій підпис на підписному листі. У разі виявлення такого підпису він вважається недійсним і не враховується.
 
-374- Ключковський Ю.Б.
Статтю 32 проекту доповнити двома новими частинами у такій редакції:
"12. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем) без скорочень.
13. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис. Виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення."
 
Відхилено   6. Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, ставить на підписному листі свій підпис і дату підписання. Громадянин власноручно на підписному листі зазначає прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, номер і серію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та місце проживання. У разі, якщо через фізичні вади громадянин не може внести зазначені відомості до підписного листа власноручно, на його прохання це може зробити член ініціативної групи, який збирає підписи, про що біля такого підпису він робить відмітку. За відсутності паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, громадянин не може ставити свій підпис на підписному листі. У разі виявлення такого підпису він вважається недійсним і не враховується.
 
    -375- Чорноволенко О.В.
Пункт 6 статті 32 по тексту речення "член ініціативної групи, який" та "такого члена ініціативної групи" замінити на речення "особа, яка" та "такої особи".
 
Відхилено    
209. 7. Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, вправі ставити підпис у підтримку однієї й тієї ж ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму тільки один раз.
 
   7. Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, вправі ставити підпис на підтримку однієї й тієї самої ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму тільки один раз.
 
210. У разі виявлення декількох підписів однієї і тієї ж особи, дійсним вважається лише один підпис.
 
   У разі виявлення декількох підписів однієї особи дійсним вважається лише один підпис.
 
211. 8. Кожний підписний лист повинен бути засвідчений підписом члена ініціативної групи, який здійснював збір підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму. При засвідченні підписного листа член ініціативної групи, що здійснював збір підписів, вказує свої прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце проживання, серію, номер і дату видачі документа, що посвідчує особу та громадянство України, а також ставить свій підпис і дату його внесення.
 
-376- Чорноволенко О.В.
Пункт 8 статті 32 по тексту речення "члена ініціативної групи, який здійснював" та "член ініціативної групи, що здійснював" замінити на речення "особи, яка здійснювала" та "особа, що здійснювала".
 
Відхилено   8. Кожний підписний лист має бути засвідчений підписом члена ініціативної групи, який здійснював збирання підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму. При засвідченні підписного листа член ініціативної групи, який здійснював збір підписів, вказує свої прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце проживання, серію, номер і дату видачі документа, що посвідчує особу та громадянство України, а також ставить свій підпис і дату його внесення.
 
    -377- Ключковський Ю.Б.
Частини восьму та дев'яту статті 32 об'єднати та викласти у такій редакції:
"15. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців".
 
Відхилено    
212. 9. Член ініціативної групи, який збирав підписи проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів громадян України.
 
-378- Чорноволенко О.В.
У пункті 9 статті 32 фразу "Член ініціативної групи, який збирав підписи" замінити фразою "Особа, яка збирала підписи".
 
Відхилено   9. Член ініціативної групи, який збирав підписи, проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів громадян України.
 
213. 10. Збір підписів у підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму може здійснюватися за місцем навчання, проживання та у інших місцях, де збирання підписів не заборонені законом.
 
-379- Ключковський Ю.Б.
У частині десятій статті 32 проекту слова "де збирання підписів не заборонені законом" замінити окремим реченням у такі редакції: "Забороняється збирати підписи в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в закладах, установах та організаціях, у військових частинах".
 
Відхилено   10. Збір підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму може здійснюватися за місцем навчання, проживання та в інших місцях, де збирання підписів не заборонено законом.
 
    -380- Каплієнко В.В.
Викласти ч. 10 ст. 32 "Порядок збирання підписів ініціативною групою" у наступній редакції:
"Збір підписів у підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму може здійснюватися у будь яких місцях, де збирання підписів не заборонені законом.
 
Відхилено    
    -381- Чорноволенко О.В.
У пункті 10 статті 32 вилучити слово "навчання".
 
Відхилено    
214. 11. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, у збиранні підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму не допускається.
 
-382- Ключковський Ю.Б.
Абзац перший частини одинадцятої статті 32 викласти як частину сімнадцяту у такій редакції:
"17. Участь органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, виконавчих органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, власників чи керівників підприємств, закладів, установ або уповноважених ними органів та їх членів у збиранні підписів виборців на підтримку всеукраїнського референдуму забороняється."
 
Враховано частково   11. Участь органів державної влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, органів управління підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності у збиранні підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму не допускається.
 
    -383- Трайдук М.Ф.
В ч.11 статті 32 слова "органів місцевого самоврядування" замінити словами "виконавчих органів місцевого самоврядування, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування".
 
Враховано    
215. Забороняється в процесі збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму примушувати громадян ставити свої підписи або винагороджувати їх за це в будь-якій формі.
 
-384- Ключковський Ю.Б.
Абзац другий частини одинадцятої статті 32 проекту викласти як частину вісімнадцяту цієї статті.
 
Відхилено   У процесі збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму забороняється примушувати громадян ставити свої підписи або винагороджувати їх за це в будь-якій формі.
 
216. Забороняється збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги.
 
-385- Ключковський Ю.Б.
Абзац третій частини одинадцятої статті 32 проекту викласти як частину дев'ятнадцяту цієї статті.
У зв'язку з цим частину дванадцяту статті 32 вважати частиною двадцятою цієї статті.
 
Відхилено   Забороняється збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму в місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги.
 
217. 12. Витрати на збирання підписів громадян на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму здійснюються за рахунок коштів фонду референдуму, створеного ініціативною групою відповідно до вимог цього Закону.
 
-386- Ключковський Ю.Б.
Статтю 32 проекту доповнити новою частиною у такій редакції:
"21. Встановлення обмежень щодо порядку збирання підписів, не передбачених цією статтею, забороняється."
У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту цієї статті вважати частинами сімнадцятою та вісімнадцятою.
 
Відхилено   12. Витрати на збирання підписів громадян на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму здійснюються за рахунок коштів фонду референдуму, створеного ініціативною групою відповідно до вимог цього Закону.
 
218. Стаття 33. Передача ініціативною групою підписних листів до Центральної виборчої комісії
 
-387- Коновалюк В.І.
Назву статті 33 викласти у наступній редакції:
"Стаття 33. Передача ініціативною групою підписних листів".
 
Відхилено   Стаття 33. Передача ініціативною групою підписних листів до Центральної виборчої комісії
 
219. 1. Після завершення збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, але не пізніше дати закінчення строку збору підписів, зазначеної у свідоцтві про реєстрацію, ініціативна група підраховує кількість зібраних підписів по кожній адміністративно-територіальній одиниці, визначеній частиною другою статті 133 Конституції України, а також загальну кількість зібраних підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму. За результатами підрахунку складається протокол про підсумки збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, складений за встановленою Центральною виборчою комісією формою, який підписується уповноваженим представником ініціативної групи.
 
-388- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 33 слова "уповноваженим представником" замінити словами "головою (заступником голови)".
 
Відхилено   1. Після завершення збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, але не пізніше дати закінчення строку збирання підписів, зазначеної у свідоцтві про реєстрацію, ініціативна група підраховує кількість зібраних підписів у кожній адміністративно-територіальній одиниці, визначеній частиною другою статті 133 Конституції України, а також загальну кількість зібраних підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму. За результатами підрахунку складається протокол про підсумки збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, складений за встановленою Центральною виборчою комісією формою, який підписується уповноваженим представником ініціативної групи.
 
    -389- Коновалюк В.І.
В частині першій статті 33 виключити всі слова "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено    
220. 2. Підписні листи, пронумеровані та зброшуровані у вигляді папок окремо по кожній адміністративно-територіальній одиниці, визначеній частиною другою статті 133 Конституції України, та протокол про підсумки збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму передаються уповноваженим представником ініціативної групи в Центральну виборчу комісію не пізніше 24 години дня, у який минає строк збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму.
 
-390- Ключковський Ю.Б.
Статтю 33 проекту доповнити частиною третьою в такій редакції:
"3. Центральна виборча комісія не приймає підписні листи після закінчення строку, зазначеного у частині другій цієї статті."
У зв'язку з цим частини третю та четверту статті 33 вважати частинами четвертою та п'ятою.
 
Відхилено   2. Підписні листи, пронумеровані та зброшуровані у вигляді папок окремо по кожній адміністративно-територіальній одиниці, визначеній частиною другою статті 133 Конституції України, та протокол про підсумки збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму передаються уповноваженим представником ініціативної групи до Центральної виборчої комісії не пізніше 24 години дня, в який минає строк збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму.
 
221. 3. Прийняття документів Центральною виборчою комісією здійснюється шляхом завірення кожної папки з підписними листами своєю печаткою, перевірки відповідності кількості представлених підписних листів їх кількості, зазначеній в протоколі про підсумки збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, і виданням представнику ініціативної групи офіційного документа, який підтверджує прийом підписних листів із зазначенням кількості прийнятих підписних листів, заявленої ініціативною групою з проведення всеукраїнського референдуму кількості підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, дати й часу прийому підписних листів.
 
-391- Коновалюк В.І.
Статтю 33 доповнити частинами четвертою-шостою такого змісту:
"4. Підписні листи місцевого референдуму по акту передаються на зберігання голові районної в місті ради, сільському, селищному, міському, районному в місті голові села, селища, міста, району в місті у межах території яких пропонується провести референдум. В акті зазначається загальна кількість підписних листів та підписів громадян. Акт у трьох примірниках підписується не менш ніж трьома членами ініціативної групи та відповідно головою районної, районної в місті ради, сільським, селищним, міським головою або його заступником.
5. Група місцевого референдуму, що буде проводитися в Автономній Республікі Крим, у тижневий строк після підписання акту передає підсумковий протокол та акт разом з вимогою про проведення референдуму голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який розглядає їх у семиденний строк від дня надходження.
6. Голова районної в місті ради, сільський, селищний, міський голова села, селища, міста, у межах території яких пропонується провести місцевий референдум, забезпечує реєстрацію документів, що надіслані усіма ініціативними групами місцевого референдуму з даного питання.".
 
Відхилено   3. Прийняття документів Центральною виборчою комісією здійснюється шляхом завірення кожної папки з підписними листами своєю печаткою, перевірки відповідності кількості поданих підписних листів їх кількості, зазначеній у протоколі про підсумки збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, і виданням уповноваженому представнику ініціативної групи офіційного документа, що підтверджує прийом підписних листів із зазначенням кількості прийнятих підписних листів, заявленої ініціативною групою кількості підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, дати і часу прийому підписних листів.
 
222. 4. Якщо зареєстрованими ініціативними групами з проведення всеукраїнського референдуму до 24 години дня, у який минає строк збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, не виконані дії, зазначені в частині другій цієї статті, Центральна виборча комісія ухвалює рішення про припинення проведення ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму. Відповідне рішення публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж на третій день з дня прийняття.
 
-392- Шпенов Д.Ю.
У частині четвертій статті 33 слово "та" замінити на слова "та (або)".
 
Враховано   4. Якщо зареєстрованими ініціативними групами до 24 години дня, у який минає строк збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, не виконані дії, зазначені в частині другій цієї статті, Центральна виборча комісія ухвалює рішення про припинення проведення ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму. Відповідне рішення публікується Центральною виборчою комісією в газеті "Голос України" та/або "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж на третій день з дня його прийняття.
 
223. Стаття 34. Підрахунок підписів Центральною виборчою комісією
 
-393- Коновалюк В.І.
Назву статті 34 викласти у такій редакції:
"Стаття 34. Підрахунок підписів"
 
Відхилено   Стаття 34. Підрахунок підписів Центральною виборчою комісією
 
224. 1. Центральна виборча комісія після надходження підписних листів та протоколів протягом семи календарних днів з дня їх отримання перевіряє дотримання порядку збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, правильність оформлення підписних листів, вибірково перевіряє достовірність відомостей про громадян, що міститься в підписних листах, та їхніх підписів і узагальнює підсумки збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму. Процедура здійснення перевірки визначається Центральною виборчою комісією.
 
-394- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 34 слово "вибірково" та останнє речення виключити.
 
Відхилено   1. Центральна виборча комісія після надходження підписних листів та протоколів протягом семи календарних днів з дня їх отримання перевіряє дотримання порядку збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, правильність оформлення підписних листів, вибірково перевіряє достовірність відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та їхніх підписів і узагальнює підсумки збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму. Процедура здійснення перевірки визначається Центральною виборчою комісією.
 
    -395- Симоненко П.М.
Богословська І.Г.
У частині першій статті 34 слово "семи" замінити словом "тридцяти".
 
Комітет не визначився   
    -396- Стецьків Т.С.
У частині першій статті 34 слова "протягом семи календарних днів" замінити словами "протягом сорока п’яти календарних днів".
 
Відхилено    
    -397- Яворівський В.О.
В пункті 1 статті 34 слово "семи" замінити на "двадцяти".
 
Відхилено    
    -398- Князевич Р.П.
Частину першу статті 34 викласти в такій редакції:
" 1. Центральна виборча комісія після надходження підписних листів та протоколів протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня їх отримання перевіряє дотримання порядку збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, правильність оформлення підписних листів, вибірково перевіряє достовірність відомостей про громадян, що міститься в підписних листах на основі даних Державного реєстру виборців, та їхніх підписів і узагальнює підсумки збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму. Процедура здійснення перевірки визначається Центральною виборчою комісією.";
 
Відхилено    
225. 2. У разі звернення Центральною виборчою комісією до Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України щодо забезпечення перевірки відомостей про громадян України, внесених до підписних листів, Міністерство внутрішніх справ України та Генеральна прокуратура України зобов’язанні здійснити відповідну перевірку та повідомити про її результати, у строки визначені Центральною виборчою комісією.
 
-399- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 34 виключити (невідповідне використання правоохоронних органів).
 
Відхилено   2. У разі звернення Центральною виборчою комісією до Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України щодо забезпечення перевірки відомостей про громадян України, внесених до підписних листів, Міністерство внутрішніх справ України та Генеральна прокуратура України зобов’язанні здійснити відповідну перевірку та повідомити про її результати у строки визначені Центральною виборчою комісією.
 
    -400- Ключковський Ю.Б.
Статтю 34 доповнити новими частинами другою - четвертою у такі редакції:
"2. Перевірка достовірності підписів виборців та дотримання вимог цього Закону при їх збиранні здійснюється членами Центральної виборчої комісії із залученням працівників Секретаріату Комісії та необхідних спеціалістів чи експертів. При перевірці підписних листів можуть використовуватися відомості Державного реєстру виборців.
3. Центральна виборча комісія проводить повну перевірку зібраних підписів та підписних листів. Перевірка підписів та підписних листів може бути припинена, якщо встановлено наявність необхідної кількості дійсних підписів виборців, визначеної статтею 72 Конституції України.
4. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають особи, зазначені у частині другій цієї статті, а також члени ініціативної групи референдуму у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією."
У зв'язку з цим частини третю - п'ятою цієї статті вважати частинами четвертою -шостою.
 
Відхилено    
226. 3. При встановленні на підставі підписних листів кількості громадян України, які підтримали проведення всеукраїнського референдуму, не враховуються підписи окремих громадян України:
 
   3. При встановленні на підставі підписних листів кількості громадян України, які підтримали проведення всеукраїнського референдуму, не враховуються підписи окремих громадян України, якщо:
 
227. 1) у разі відсутності у підписному листі всіх або окремих відомостей про громадянина України, який підтримує своїм підписом проведення референдуму, передбачених формою підписного листа;
 
   1) у підписному листі немає всіх або окремих відомостей про громадянина України, який підтримує своїм підписом проведення референдуму, передбачених формою підписного листа;
 
228. 2) записи та підписи вчинені замість громадянина України іншою особою, за винятком підстав зазначених у цьому Законі;
 
   2) записи та підписи замість громадянина України вчинені іншою особою, за винятком підстав, зазначених у цьому Законі;
 
229. 3) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу;
 
   3) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу;
 
230. 4) якщо підписи вчинені громадянином України декілька разів;
 
-401- Шпенов Д.Ю.
Частину тертю статті 34 після пункту четвертого доповнити пунктами такого змісту:
"5) недостовірності відомостей, внесених до підписного листа про особу, що поставила свій підпис;
6) у підписному листі поставила підпис особа, яка не проживає на території відповідного села, селища, міста",
у зв’язку з чим пункт п’ятий вважати пунктом сьомим;
 
Враховано   4) підписи вчинені громадянином України декілька разів;
5) виявлена недостовірність відомостей, внесених до підписного листа про особу, яка поставила свій підпис;
6) у підписному листі поставила підпис особа, яка не проживає на території відповідного села, селища, міста;
 
231. 5) в інших випадках, передбачених цим Законом.
 
-402- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 34 проекту пункт 5 виключити.
 
Відхилено   7) в інших випадках, передбачених цим Законом.
 
    -403- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 34 проекту додати нові пункти у такій редакції:
"5) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом проведення референдуму, порушено вимоги частин дванадцятої - двадцятої статті 32 цього Закону;
6) вчинені особою, яка має виборчу адресу поза населеним пунктом, в якому збиралися підписи;
7) вчинені до дня надання Центральною виборчою комісією зразка підписного листа для збирання підписів на підтримку проведення референдуму."
 
Відхилено    
232. 4. При встановленні на підставі підписних листів кількості громадян України, які підтримали проведення референдуму, не враховуються підписні листи:
 
   4. При встановленні на підставі підписних листів кількості громадян України, які підтримали проведення референдуму, не враховуються підписні листи, якщо:
 
233. 1) якщо підписи громадян України зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу та/або не є членом відповідної ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму;
 
-404- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 34 проекту у пункті 1 слова "та/або не є членом відповідної ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму" виключити;
 
Відхилено   1) підписи громадян України зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу та/або не є членом відповідної ініціативної групи;
 
    -405- Каплієнко В.В.
Пп.1ч.4 ст. 34 виключити.
 
Відхилено    
    -406- Чорноволенко О.В.
У підпункті 1 пункту 4 статті 34 фразу "не є членом відповідної" замінити на фразу "не має письмового доручення голови".
 
Відхилено    
234. 2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи громадян України;
 
   2) вони містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи громадян України;
 
235. 3) у яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи громадян України;
 
   3) у них немає відомостей про особу, яка збирала підписи громадян України;
 
236. 4) у яких замість підпису особи, яка збирала підписи громадян України, міститься підпис іншої особи;
 
-407- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 34 проекту пункт 4 після слів "у яких" доповнити словами "відсутній підпис особи, яка збирала підписи виборців або";
 
Відхилено   4) у них замість підпису особи, яка збирала підписи громадян України, міститься підпис іншої особи;
 
237. 5) у яких підписи громадян України зібрані в органах державної влади та органах місцевого самоврядування та у місцях, визначених частиною дев'ятою статті 32 цього Закону;
 
-408- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 34 проекту у пункті 5 слова "та органах місцевого самоврядування та у місцях, визначених частиною дев'ятою статті 32 цього Закону" замінити словами "органах влади Автономної Республіки Крим чи органах місцевого самоврядування, на підприємствах, у закладах, установах, військових частинах";
 
Відхилено   5) у них підписи громадян України зібрані в органах державної влади, органах місцевого самоврядування чи в місцях, визначених частиною одинадцятою статті 32 цього Закону;
 
    -409- Шпенов Д.Ю.
Чорноволенко О.В.
У пункті п’ятому частини четвертої статті 34 слово "дев'ятою" замітини словом "одинадцятою".
 
Враховано    
238. 6) невстановленої форми.
 
-410- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 34 проекту доповнити новими пунктами у такій редакції:
"7) у яких підписи зібрані з участю органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
8) невстановленої форми;
9) підроблені;
10) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або обману;
11) що мають підчистки, виправлення без застережень."
 
Відхилено   6) вони невстановленої форми.
 
239. 5. За підсумками перевірки Центральна виборча комісія ухвалює рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
-411- Ключковський Ю.Б.
Частину п'яту статті 34 викласти у такій редакції:
"6. Про результати збирання підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія складає протокол, в якому зазначаються:
1) номер ініціативної групи, яка збирала підписи виборців;
2) питання референдуму;
3) дати початку і закінчення збирання підписів виборців;
4) загальна кількість врахованих підписів виборців;
5) кількість врахованих підписів виборців, зібраних у кожній з адміністративно-територіальних одиниць України, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України;
6) кількість адміністративно-територіальних одиниць України, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, у яких зібрано і враховано не менше ніж сто тисяч підписів виборців."
 
Відхилено   5. За підсумками перевірки Центральна виборча комісія ухвалює рішення про підсумки збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
    -412- Ключковський Ю.Б.
Статтю 34 доповнити новими частинами у такій редакції:
"7. Про неврахування підписів у підписних листах та (або) підписних листів Центральна виборча комісія приймає рішення, в якому зазначається кількість неврахованих підписів з обов'язковим зазначенням підстав їх неврахування.
8. Копію протоколу, зазначеного у частині шостій цієї статті, та рішення, зазначеного у частині сьомій цієї статті, Центральна виборча комісія у триденний строк з дня його прийняття видає голові (заступнику голови) ініціативної групи. У цей же строк голова (заступник голови) ініціативної групи може ознайомитися з підсумковим протоколом та отримати його копію."
У зв'язку з цим частини шосту-дев'яту статті 33 вважати частинами дев'ятою-дванадцятою.
 
Відхилено    
240. 6. У разі, якщо кількості підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, достатньо для призначення всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія зазначає це у своєму рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
-413- Ключковський Ю.Б.
У частині шостій статті 34 слово "рішення" замінити словом "протоколі".
 
Відхилено   6. У разі якщо кількості підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, достатньо для призначення всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія зазначає це у своєму рішенні про підсумки збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
241. 7. У разі, якщо кількості підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, недостатньо для призначення всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія приймає мотивоване рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, в якому зазначає про недостатність підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, кількість та підстави не врахування підписів окремих громадян України та підписних листів. Одночасно з цим рішенням Центральна виборча комісія приймає рішення про припинення ініціативи щодо проведення відповідного всеукраїнського референдуму.
 
-414- Ключковський Ю.Б.
У частині сьомій статті 34 слова "приймає мотивоване рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, в якому" замінити словами "у протоколі про підсумки збору підписів".
 
Відхилено   7. У разі якщо кількості підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, недостатньо для призначення всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія приймає вмотивоване рішення про підсумки збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, в якому зазначає про недостатність підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, кількість та підстави неврахування підписів окремих громадян України та підписних листів. Одночасно з цим рішенням Центральна виборча комісія приймає рішення про припинення ініціативи щодо проведення відповідного всеукраїнського референдуму.
 
    -415- Ключковський Ю.Б.
У частині сьомій статті 34 слова "кількість та підстави не врахування підписів окремих громадян України та підписних листів" виключити.
 
Відхилено    
    -416- Ключковський Ю.Б.
У частині сьомій статті 34 в останньому реченні слово "рішенням" виключити.
 
Відхилено    
242. 8. Рішення Центральної виборчої комісії про припинення ініціативи щодо проведення відповідного всеукраїнського референдуму не пізніше наступного дня від дня його прийняття видається (направляється) уповноваженому представнику ініціативної групи та публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж на третій день з дня прийняття.
 
-417- Ключковський Ю.Б.
У частині восьмій статті 34 слова "уповноваженому представнику" замінити словами "голові (заступнику голови)".
 
Відхилено   8. Рішення Центральної виборчої комісії про припинення ініціативи щодо проведення відповідного всеукраїнського референдуму не пізніше наступного дня від дня його прийняття видається (направляється) уповноваженому представнику ініціативної групи та публікується Центральною виборчою комісією в газеті "Голос України" та/або "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж на третій день з дня його прийняття.
 
    -418- Шпенов Д.Ю.
У частині восьмій статті 34 слово "та" замінити словами "та (або)".
 
Враховано    
243. 9. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму після одержання копії рішення, зазначеного в частині сьомій цієї статті, вправі оскаржити його в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
-419- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 34 частинами десять-тринадцять такого змісту:
"10. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим у продовж 7 днів може доручити вибіркову або повну перевірку одержаних відповідно цього закону документів відповідним місцевим радам та місцевим державним адміністраціям, після чого питання про проведення місцевого референдуму виноситься на розгляд сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
11. Сільський, селищний, міський голова села, селища, міста, у межах території яких пропонується провести місцевий референдум, забезпечує реєстрацію документів, що надіслані усіма ініціативними групами місцевого референдуму з даного питання; протягом 7 днів від дня надходження відповідних документів, організує проведення вибіркової або повної перевірки вірогідності надісланих документів та проведення підбиття підсумків збирання підписів за участю представників усіх ініціативних груп місцевого референдуму з даного питання, про що складається акт. Акт підписується сільським, селищним, міським головою та представниками усіх ініціативних груп, після чого питання про проведення місцевого референдуму головою районної у місті ради, сільським, селищним, міським, головою виноситься на розгляд сесії відповідної ради.
12. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільська, селищна, міська, районна у місті рада після одержання належним чином оформлено пропозиції приймають на сесії у місячний строк рішення про призначення референдуму або по відхилення пропозиції проведення референдуму.
Рішення про відхилення пропозиції проведення референдуму приймається у разі, якщо кількості підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення місцевого референдуму, недостатньо для призначення референдуму. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські, районні в місті ради зазначає це у своєму рішенні. Таке рішення не пізніше ніж через три календарні дні від дня його прийняття направляється ініціативній групі з проведення місцевого референдуму. Після ухвалення даного рішення процедури по реалізації ініціативи щодо проведення референдуму припиняються.
13. Ініціативна група з проведення місцевого референдуму після одержання копії рішення, зазначеного в частині дев’ятій цієї статті, вправі оскаржити його в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.".
 
Відхилено   9. Ініціативна група після одержання копії рішення, зазначеного в частині сьомій цієї статті, вправі оскаржити його в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
244. Стаття 35. Подання Президенту України рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму
 
   Стаття 35. Подання Президенту України рішення про підсумки збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму
 
245. 1. У разі, якщо ініціативною групою зібрано не менше ніж три мільйони підписів громадян, Центральна виборча комісія не пізніше як на наступний день після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму передає його Президенту України для підготовки указу про проголошення всеукраїнського референдуму в порядку, передбаченому цим Законом.
 
-420- Шпенов Д.Ю.
Текст статті 35 викласти в такій редакції:
"1. У разі, якщо ініціативною групою зібрано не менше ніж три мільйони підписів громадян не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області, Центральна виборча комісія не пізніше як на наступний день після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму подає його Президенту України для підготовки указу про проголошення всеукраїнського референдуму в порядку, передбаченому цим Законом"
 
Враховано   1. У разі якщо ініціативною групою зібрано не менше трьох мільйонів підписів громадян не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області, Центральна виборча комісія не пізніше наступного дня після прийняття нею рішення про підсумки збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму подає його Президенту України для підготовки указу про проголошення всеукраїнського референдуму в порядку, передбаченому цим Законом.
 
246. Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
 
-421- Коновалюк В.І.
Назву розділу ІІІ викласти у новій редакції:
"Розділ ІІІ. Організація та проведення референдуму"
 
Відхилено   Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
 
247. Стаття 36. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму
 
-422- Ключковський Ю.Б.
Статтю 36 проекту виключити (див. частину третю статті 23)
 
Відхилено   Стаття 36. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму
 
    -423- Коновалюк В.І.
Назву статті 36 викласти у наступній редакції:
"Стаття 36. Оголошення про початок процесу референдуму".
 
Відхилено    
248. 1. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії.
 
-424- Князевич Р.П.
Статтю 36 викласти в редакції:
"Стаття 36. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму
1. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснюється на наступний день після дня опублікування постанови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму чи указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
2. Рішення про початок процесу всеукраїнського референдуму приймає Центральна виборча комісія на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії.
3. Офіційним оголошенням є опублікування витягу з протоколу засідання Центральної виборчої комісії про оголошення початку процесу всеукраїнського референдуму в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж на третій день з дня прийняття такого рішення.".
 
Відхилено   1. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії.
 
249. Офіційним оголошенням є відповідне оголошення головуючим на засіданні Центральної виборчої комісії про початок процесу відповідного всеукраїнського референдуму.
 
   Офіційним оголошенням є відповідне оголошення головуючим на засіданні Центральної виборчої комісії про початок процесу відповідного всеукраїнського референдуму.
 
250. 2. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснюється на наступний день після дня опублікування постанови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму чи указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
 
   2. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснюється на наступний день після дня опублікування постанови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму чи указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
 
251. 3. Витяг з протоколу засідання Центральної виборчої комісії про оголошення початку процесу всеукраїнського референдуму оприлюднюються Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж на третій день з дня оголошення.
 
-425- Шпенов Д.Ю.
У частині третій статті 36 "та" замінити на слова "та "Урядовий кур’єр" замінити на слова " та (або) "Урядовий кур’єр", або оприлюднюється в інший спосіб"
 
Враховано   3. Витяг з протоколу засідання Центральної виборчої комісії про оголошення початку процесу всеукраїнського референдуму оприлюднюються Центральною виборчою комісією в газеті "Голос України" та/або "Урядовий кур’єр" або оприлюднюється в інший спосіб не пізніше ніж на третій день з дня оголошення.
 
    -426- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 36 частинами четвертою-п’ятою наступного змісту:
"4. Оголошення про початок процесу місцевого референдуму на території Автономної Республіки Крим здійснює Верховна Рада Автономної Республіки Крим на наступний день після дня опублікування постанови про призначення (проголошення) референдуму.
5. Оголошення про початок процесу місцевого референдуму здійснює відповідна сільська, селищна, міська, районна у місті рада на наступний день після дня опублікування постанови про призначення (проголошення) місцевого референдуму.".
 
Відхилено    
252. Стаття 37. Округи з всеукраїнського референдуму
 
-427- Ключковський Ю.Б.
Назву статті 37 викласти у такій редакції:
"Стаття 37. Територіальні округи всеукраїнського референдуму".
 
Відхилено   Стаття 37. Округи всеукраїнського референдуму
 
    -428- Коновалюк В.І.
Назву статі 37 викласти у новій редакції наступного змісту:
"Стаття 37. Округи з всеукраїнського та місцевого референдуму".
 
Відхилено    
253. 1. Всеукраїнський референдум проводяться в єдиному загальнодержавному окрузі референдуму, який включає в себе всю територію України та закордонний округ.
 
   1. Всеукраїнський референдум проводиться в єдиному загальнодержавному окрузі референдуму, який включає в себе всю територію України та закордонний округ.
 
254. Для проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія утворює в єдиному загальнодержавному окрузі референдуму 225 територіальних округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією. Територіальні округи для проведення всеукраїнського референдуму утворюються з приблизно рівною кількістю громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.
 
-429- Ключковський Ю.Б.
Абзац другий частини першої статті 37 проекту викласти як частину другу у такій редакції:
"2. Для проведення всеукраїнського референдуму як територіальні округи референдуму використовуються територіальні виборчі округи, які використовувалися при проведенні останніх виборів народних депутатів України або Президента України."
 
Відхилено   Для проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія утворює в єдиному загальнодержавному окрузі референдуму 225 територіальних округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією. Територіальні округи для проведення всеукраїнського референдуму утворюються з приблизно рівною кількістю громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.
 
    -430- Князевич Р.П.
В абзаці другому частини першої статті 37 слова "приблизно рівною кількістю громадян" замінити на слова "приблизно рівною кількістю дільниць референдуму";
 
Відхилено    
255. 2. Рішення про утворення територіальних округів для проведення всеукраїнського референдуму приймається Центральною виборчою комісією не пізніше як на п’ятий день з дня опублікування відповідного указу Президента України чи постанови Верховної Ради України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
 
-431- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 37 проекту виключити.
 
Відхилено   2. Рішення про утворення територіальних округів для проведення всеукраїнського референдуму приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на п’ятий день з дня опублікування відповідного указу Президента України чи постанови Верховної Ради України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
 
256. 3. Закордонний округ складають усі закордонні дільниці, призначені для голосування на всеукраїнському референдумі.
 
   3. Закордонний округ складають усі закордонні дільниці, призначені для голосування на всеукраїнському референдумі.
 
257. 4. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення територіальних округів для проведення всеукраїнського референдуму із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та інших регіональних засобах масової інформації не пізніше ніж на третій день з дня їх утворення.
 
-432- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 37 проекту викласти у такій редакції:
"4. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення територіальних виборчих округів, які використовувалися при проведенні останніх виборів народних депутатів України або Президента України, із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Комісією у триденний строк з дня початку процесу референдуму в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також у. семиденний строк з дня початку процесу референдуму - у регіональних друкованих засобах масової інформації."
 
Відхилено   4. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення територіальних округів для проведення всеукраїнського референдуму із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та регіональних засобах масової інформації не пізніше ніж на третій день з дня їх утворення.
 
    -433- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 37 частинами п’ятою-шостою наступного змісту:
"5. Місцевий референдум на території Автономної Республіки Крим проводиться по єдиному загальнореспубліканському округу, який включає в себе всю територію Автономної Республіки Крим.
Для проведення референдуму територія єдиного загальнореспубліканського округу поділяється на територіальні округи з референдуму. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим з урахуванням адміністративно-територіального устрою та кількості населення.
Рішення про утворення територіальних округів з референдуму приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 40 днів до дня референдуму за поданням голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Список територіальних округів з референдуму із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів округів публікується Верховною Радою Автономної Республіки Крим в пресі у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення.
6. Місцевий референдум проводиться по єдиному територіальному округу, який включає в себе всю територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці - села, селища, міста, району у місті.".
 
Відхилено    
258. Стаття 38. Дільниці референдуму
 
   Стаття 38. Дільниці референдуму
 
259. 1. Для підготовки організації і проведення голосування та підрахунку голосів учасників референдуму використовуються дільниці референдуму.
 
-434- Коновалюк В.І.
Статтю 38 викласти у новій редакції наступного змісту:
"Стаття 38. Дільниці з референдуму
1. Для проведення голосування і підрахунку голосів на референдумі територіальні округи поділяються на дільниці.
У межах територіального округу усі дільниці мають єдину нумерацію.
2. Дільниці з всеукраїнського та місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим утворюються не пізніш як за 30 днів, а у виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, - не пізніш як за п'ять днів до дня референдуму. Дільниці з місцевого референдуму утворюються не пізніш як за 25 днів до дня референдуму.
3. Дільниці з референдуму утворюються з кількістю учасників референдуму від двадцяти осіб до двох тисяч п’ятисот осіб.
Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менша або більша від зазначених меж чисельність учасників референдуму і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої дільниці або неможливо утворити додаткову дільницю у межах цього територіального округу, у відповідному закладі чи установі, дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю учасників референдуму.
4. Дільниця з всеукраїнського референдуму може бути звичайною, спеціальною або закордонною.
Дільниця з місцевого референдуму може бути звичайною або спеціальною.".
 
Відхилено   1. Для підготовки організації та проведення голосування і підрахунку голосів учасників референдуму використовуються дільниці референдуму.
 
260. 2. Дільниця референдуму може бути звичайною, спеціальною або закордонною.
 
   2. Дільниця референдуму може бути звичайною, спеціальною або закордонною.
 
261. 3. Дільниці референдуму утворюються не пізніше як за тридцять п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У виняткових випадках дільниці референдуму утворюються не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі з одночасним утворенням дільничних комісій референдуму.
 
-435- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 38 проекту слова "дільниці референдуму утворюються" замінити словами "спеціальна або закордонна дільниця референдуму може утворюватися".
 
Відхилено   3. Дільниці референдуму утворюються не пізніше як за тридцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У виняткових випадках дільниці референдуму утворюються не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі з одночасним утворенням дільничних комісій референдуму.
 
    -436- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 38 проекту слово "п'ять" замінити словом "десять".
 
Відхилено    
    -437- Шпенов Д.Ю.
У частині третій статті 38 слова "за тридцять п’ять" замінити на слова"за тридцять"
 
Враховано    
262. 4. Дільниці референдуму утворюються з кількістю учасників всеукраїнського референдуму від двадцяти осіб до двох тисяч п’ятисот осіб.
 
-438- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 38 проекту слова "учасників всеукраїнського референдуму", "учасників референдуму" замінити словом "виборців".
 
Відхилено   4. Дільниці референдуму утворюються з кількістю учасників всеукраїнського референдуму від двадцяти осіб до двох тисяч п’ятисот осіб.
 
263. Дільниці за розміром поділяються на:
 
   Дільниці за розміром поділяються на:
 
264. 1) малі - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 20 до 500 осіб;
 
   1) малі - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 20 до 500 осіб;
 
265. 2) середні - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 500 до 1500 осіб;
 
   2) середні - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 500 до 1500 осіб;
 
266. 3) великі - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 1500 до 2500 осіб.
 
   3) великі - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 1500 до 2500 осіб.
 
267. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менша або більша від зазначених меж чисельність учасників всеукраїнського референдуму і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої дільниці або неможливо утворити додаткову дільницю у межах цього територіального округу, у відповідному закладі чи установі, дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю учасників всеукраїнського референдуму.
 
-439- Ключковський Ю.Б.
Статтю 38 доповнити новою частиною у такій редакції:
"5. Орієнтовна кількість виборців на звичайній чи закордонній дільниці референдуму визначається органом ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної дільниці. Орієнтовна кількість виборців на спеціальній дільниці референдуму визначається органом, зазначеним у частині другій статті 40 цього Закону."
У зв'язку з цим частину п'яту статті 38 вважати частиною шостою.
 
Відхилено   Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менша або більша від зазначених меж чисельність учасників всеукраїнського референдуму і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої дільниці або неможливо утворити додаткову дільницю у межах цього територіального округу, у відповідному закладі чи установі дільниця може бути утворена з меншою або більшою за відповідні граничні значення чисельністю учасників всеукраїнського референдуму.
 
268. 5. Окружна комісія референдуму своїм рішенням встановлює єдину нумерацію дільниць референдуму у межах територіального округу.
 
   5. Окружна комісія референдуму своїм рішенням встановлює єдину нумерацію дільниць референдуму в межах територіального округу.
 
269. Стаття 39. Звичайні дільниці всеукраїнського референдуму
 
-440- Коновалюк В.І.
У статті 39 із назви та тексту виключити всі слова "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено   Стаття 39. Звичайні дільниці всеукраїнського референдуму
 
270. 1. Звичайні дільниці референдуму утворюються для організації голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем їх проживання.
 
-441- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 39 проекту слова "учасників всеукраїнського референдуму" замінити словом "виборців".
 
Відхилено   1. Звичайні дільниці референдуму утворюються для організації голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем їх проживання.
 
271. Звичайні дільниці референдуму утворюються окружними комісіями референдуму за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а в разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться до окружної комісії референдуму відповідними органами чи посадовими особами не пізніше ніж за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
   Звичайні дільниці референдуму утворюються окружними комісіями референдуму за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а в разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться до окружної комісії референдуму відповідними органами чи посадовими особами не пізніше ніж за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
272. Окружна комісія референдуму своїм рішенням визначає межі кожної звичайної дільниці з всеукраїнського референдуму (назва населеного пункту, вулиця, перелік житлових будинків), а також місцезнаходження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та приміщення для голосування.
 
-442- Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 39 слова "комісії з всеукраїнського референдуму" замінити словами "комісії референдуму".
 
Враховано   Окружна комісія референдуму своїм рішенням визначає межі кожної звичайної дільниці всеукраїнського референдуму (назва населеного пункту, вулиця, перелік житлових будинків), а також місцезнаходження дільничної комісії референдуму та приміщення для голосування.
 
273. 2. Окружні комісії референдуму утворюють звичайні дільниці з всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за тридцять п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
-443- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 39 слова "тридцять п’ять" замінити словом "тридцять".
 
Враховано   2. Окружні комісії референдуму утворюють звичайні дільниці всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за тридцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
274. 3. У разі якщо у встановлений цією статтею строк не надійшли подання щодо утворення звичайних дільниць окружна комісія референдуму утворює їх на підставі подань відповідної обласної, м.Києва, м.Севастополя державної адміністрації.
 
-444- Шпенов Д.Ю.
У частині третій статті 39 слова "обласної, м.Києва, м.Севастополя державної адміністрації" замінити словами "обласної, районної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації".
 
Враховано   3. У разі якщо у встановлений цією статтею строк не надійшли подання щодо утворення звичайних дільниць, окружна комісія референдуму утворює їх на підставі подань відповідної обласної, районної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.
4. Рішення про утворення дільниць референдуму та про встановлення єдиної нумерації окружна комісія референдуму невідкладно передає до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.
5. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, виборами депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів звичайні дільниці всеукраїнського референдуму не утворюються, а використовуються звичайні виборчі дільниці, утворені відповідно для виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
 
    -445- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 39 новими частинами такого змісту:
"4. Рішення про утворення дільниць референдуму та про встановлення єдиної нумерації окружна комісія референдуму невідкладно передає до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.
5. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, виборами депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів звичайні дільниці з всеукраїнського референдуму не утворюються, а використовуються звичайні виборчі дільниці утворені для відповідно виборів Президента України, народних депутатів України, виборів виборами депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
 
Враховано    
275. Стаття 40. Спеціальні дільниці всеукраїнського референдуму
 
-446- Коновалюк В.І.
Назву статті 40 викласти у новій редакції:
"Стаття 40. Спеціальні дільниці референдуму".
 
Відхилено   Стаття 40. Спеціальні дільниці всеукраїнського референдуму
 
276. 1. Спеціальні дільниці референдуму утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування. Спеціальні дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються таким чином, щоб учасники всеукраїнського референдуму могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї спеціальної дільниці для двох і більше закладів чи установ.
 
-447- Ключковський Ю.Б.
У частинах першій та другій статті 40 слова "учасники всеукраїнського референдуму" замінити словом "виборці" у відповідних відмінках.
 
Відхилено   1. Спеціальні дільниці референдуму утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які в день голосування перебувають у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або в інших місцях тимчасового перебування осіб з обмеженими можливостями пересування. Спеціальні дільниці всеукраїнського референдуму утворюються таким чином, щоб учасники всеукраїнського референдуму могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї спеціальної дільниці для двох і більше закладів чи установ.
 
    -448- Шпенов Д.Ю.
В абаці першому частини першої статті 40 слова " в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування" замінити словами "установах виконання покарань, слідчих ізоляторів або в інших місцях тимчасового перебування осіб з обмеженими можливостями пересування".
 
Враховано    
277. Спеціальні дільниці референдуму утворюються окружними комісіями референдуму за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції України на підставі подань районних державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад не пізніше ніж за тридцять п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної комісії референдуму не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
-449- Шпенов Д.Ю.
В абзаці другому частини першої статті 40 слова "за тридцять п’ять" замінити словами "за тридцять".
 
Враховано   Спеціальні дільниці референдуму утворюються окружними комісіями референдуму за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції України на підставі подань районних державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад не пізніше ніж за тридцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. Зазначені подання мають надійти до відповідної окружної комісії референдуму не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
278. У поданні щодо утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму у відповідному закладі чи установі зазначаються:
 
   У поданні щодо утворення спеціальної дільниці всеукраїнського референдуму у відповідному закладі чи установі зазначаються:
 
279. 1) назва закладу чи установи;
 
   1) назва закладу чи установи;
 
280. 2) юридична адреса закладу чи установи;
 
   2) юридична адреса закладу чи установи;
 
281. 3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму, що перебуватимуть у закладі чи установі на день проведення всеукраїнського референдуму;
 
   3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму, які перебуватимуть у закладі чи установі на день проведення всеукраїнського референдуму;
 
282. 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі, якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);
 
   4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);
 
283. 5) зобов’язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії з всеукраїнського референдуму та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
 
-450- Шпенов Д.Ю.
У пункті п’ятому абзацу третього частини першої статті 40 слова "комісії з всеукраїнського референдуму" замінити словами "комісії референдуму".
 
Враховано   5) зобов’язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії референдуму та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
 
284. 2. У поданні щодо утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначаються:
 
   2. У поданні щодо утворення спеціальної дільниці всеукраїнського референдуму на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначаються:
 
285. 1) назва судна;
 
   1) назва судна;
 
286. 2) порт приписки судна;
 
   2) порт приписки судна;
 
287. 3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму на судні;
 
   3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму на судні;
 
288. 4) останній перед днем проведення всеукраїнського референдуму день виходу судна у плавання з порту приписки;
 
   4) останній перед днем проведення всеукраїнського референдуму день виходу судна у плавання з порту приписки;
 
289. 5) орієнтовний найближчий до дня проведення всеукраїнського референдуму час заходу судна у порт України.
 
   5) орієнтовний найближчий до дня проведення всеукраїнського референдуму час заходу судна у порт України.
 
290. 3. У військових частинах (формуваннях) дільниці з всеукраїнського референдуму, як правило, не утворюються. Військовослужбовці голосують на звичайних дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Спеціальна дільниця з всеукраїнського референдуму на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, може утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму. Таке подання повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять три дні до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У поданні крім відомостей, передбачених частиною шостою цієї статті, надається обґрунтування необхідності утворення відповідної спеціальної дільниці.
 
-451- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 40 проекту виключити. У зв'язку з цим частини четверту та п'яту статті 40 вважати частинами третьою та четвертою відповідно.
 
Відхилено   3. У військових частинах (формуваннях) дільниці всеукраїнського референдуму, як правило, не утворюються. Військовослужбовці голосують на звичайних дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Спеціальна дільниця всеукраїнського референдуму на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, може утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму. Таке подання повинно має до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять три дні до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У поданні, крім відомостей, передбачених частиною шостою цієї статті, надається обґрунтування необхідності утворення відповідної спеціальної дільниці.
 
291. Підставою для такого подання є звернення командира військової частини (формування) до відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму, яке повинно надійти не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У зверненні зазначаються:
 
-452- Шпенов Д.Ю.
У частині третій статті 40 слова "комісії з всеукраїнського референдуму" замінити словами "комісії референдуму".
 
Враховано   Підставою для такого подання є звернення командира військової частини (формування) до відповідної окружної комісії референдуму, яке має надійти не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У зверненні зазначаються:
 
292. 1) номер та (або) адреса військової частини (формування);
 
   1) номер та/або адреса військової частини (формування);
 
293. 2) обґрунтування необхідності утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму у військовій частині (формуванні);
 
   2) обґрунтування необхідності утворення спеціальної дільниці всеукраїнського референдуму у військовій частині (формуванні);
 
294. 3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці;
 
   3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці;
 
295. 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі, якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси військової частини (формування);
 
   4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси військової частини (формування);
 
296. 5) зобов’язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії з всеукраїнського референдуму та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
 
   5) зобов’язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії всеукраїнського референдуму та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
 
297. 4. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України чи непередбаченого утворення (передислокації) військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, спеціальна дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням відповідної окружної комісії всеукраїнського референдуму. Зазначене подання вноситься окружною комісією всеукраїнського референдуму не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі на підставі відповідного звернення районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті (у разі її створення) ради, командира військової частини (формування). У зверненні зазначаються відомості, передбачені відповідно частинами першою, другою чи третьою цієї статті.
 
-453- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 40 проекту слова "учасників всеукраїнського референдуму" замінити словом "виборців".
 
Відхилено   4. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України чи непередбаченого утворення (передислокації) військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, спеціальна дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням відповідної окружної комісії всеукраїнського референдуму. Зазначене подання вноситься окружною комісією всеукраїнського референдуму не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі на підставі відповідного звернення районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті (у разі її створення) ради, командира військової частини (формування). У зверненні зазначаються відомості, передбачені відповідно частинами першою, другою чи третьою цієї статті.
 
    -454- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 40 проекту слова "чи непередбаченого утворення (передислокація) військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту" та слова "командира військової частини (формування)" виключити.
 
Відхилено    
    -455- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 40 проекту слово "п'ять" замінити словом "десять".
 
Відхилено    
    -456- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 40 проекту слова "другою чи третьою" замінити словами "чи другою".
 
Відхилено    
    -457- Шпенов Д.Ю.
У частині четвертій статті 40 слова "установи кримінально-виконавчої системи" замінити словами "установи виконання покарань, слідчих ізоляторах".
 
Враховано    
298. 5. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму надає Центральній виборчій комісії пропозиції щодо номера дільниці у разі утворення спеціальної дільниці відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
-458- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 40 новими частинами такого змісту:
"6. Рішення про утворення спеціальних дільниць референдуму окружна комісія референдуму невідкладно передає до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.
7. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, спеціальні дільниці з всеукраїнського референдуму не утворюються, а використовуються спеціальні виборчі дільниці утворені для відповідно виборів Президента України, народних депутатів України.
8. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів спеціальні дільниці з всеукраїнського референдуму у стаціонарних лікувальних закладах не утворюються, а використовуються спеціальні виборчі дільниці, що утворені для проведення місцевих виборів."
 
Враховано   5. Окружна комісія всеукраїнського референдуму надає Центральній виборчій комісії пропозиції щодо номера дільниці у разі утворення спеціальної дільниці відповідно до частини четвертої цієї статті.
6. Рішення про утворення спеціальних дільниць референдуму окружна комісія референдуму невідкладно передає до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.
7. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України спеціальні дільниці всеукраїнського референдуму не утворюються, а використовуються спеціальні виборчі дільниці, утворені для виборів відповідно Президента України, народних депутатів України.
8. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів спеціальні дільниці всеукраїнського референдуму у стаціонарних лікувальних закладах не утворюються, а використовуються спеціальні виборчі дільниці, утворені для проведення місцевих виборів.
 
    -459- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 40 частинами шостою-сьомою такого змісту:
"6. Спеціальні дільниці з місцевого референдуму утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування учасників місцевого референдуму з обмеженими можливостями пересування. Спеціальні дільниці з місцевого референдуму утворюються таким чином, щоб учасники референдуму могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї спеціальної дільниці для двох і більше закладів чи установ.
Спеціальні дільниці з місцевого референдуму утворюються окружними комісіями з референдуму за місцем розташування відповідних закладів чи установ на підставі подань районних державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної комісії з місцевого референдуму не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня проведення місцевого референдуму.
У поданні щодо утворення спеціальної дільниці з місцевого референдуму у відповідному закладі чи установі зазначаються:
1) назва закладу чи установи;
2) юридична адреса закладу чи установи;
3) орієнтовна кількість учасників місцевого референдуму, що перебуватимуть у закладі чи установі на день проведення місцевого референдуму;
4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі, якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);
5) зобов’язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії з місцевого референдуму та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
7. У військових частинах (формуваннях) дільниці з місцевого референдуму не утворюються.".
 
Відхилено    
299. Стаття 41. Закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму
 
-460- Ключковський Ю.Б.
У назві статті 41 слово "з" виключити.
 
Відхилено   Стаття 41. Закордонні дільниці всеукраїнського референдуму
 
300. 1. Закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за тридцять п’ять днів до дня голосування на всеукраїнського референдуму за поданням Міністерства закордонних справ.
 
-461- Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 41 слова "за тридцять п’ять" замінити словами "за тридцять".
 
Враховано   1. Закордонні дільниці всеукраїнського референдуму утворюються Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за тридцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням Міністерства закордонних справ.
 
301. Закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.
 
-462- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 41 проекту слова "дипломатичних та інших офіційних представництв і консульських установ України за кордоном" замінити словами "закордонних дипломатичних установ України" у відповідних відмінках.
 
Враховано   Закордонні дільниці всеукраїнського референдуму утворюються при закордонних дипломатичних установах України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.
 
302. Подання Міністерства закордонних справ України повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. Таке подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства. У поданні зазначаються:
 
   Подання Міністерства закордонних справ України повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. Таке подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства закордонних справ Уукраїни. У поданні зазначаються:
 
303. 1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна дільниця;
 
   1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна дільниця;
 
304. 2) назва та адреса дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється дільниця, найменування та адреса військової частини (формування), дислокованої за межами України;
 
   2) назва та адреса закордонної дипломатичної установи України, при якій утворюється дільниця, найменування та адреса військової частини (формування), дислокованої за межами України;
 
305. 3) назва та адреса приміщення для голосування;
 
   3) назва та адреса приміщення для голосування;
 
306. 4) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної дільниці з всеукраїнського референдуму, у тому числі з приміщенням для голосування за межами офіційного представництва чи консульської установи України;
 
   4) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної дільниці всеукраїнського референдуму, у тому числі з приміщенням для голосування за межами закордонної дипломатичної установи України;
 
307. 5) межі кожної закордонної дільниці з всеукраїнського референдуму з урахуванням територій консульських округів або їх частин;
 
   5) межі кожної закордонної дільниці всеукраїнського референдуму з урахуванням територій консульських округів або їх частин;
 
308. 6) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму, які будуть внесені до списків учасників всеукраїнського референдуму на відповідній дільниці.
 
-463- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 41 проекту слова "учасників всеукраїнського референдуму" замінити словом "виборців".
 
Відхилено   6) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму, які будуть внесені до списків учасників всеукраїнського референдуму на відповідній дільниці.
 
309. 2. Перелік держав, де проживає значна кількість учасників всеукраїнського референдуму, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за сорок два до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням Міністерства закордонних справ України.
 
-464- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 41 проекту абзац перший виключити;
 
Відхилено   2. Перелік держав, де проживає значна кількість учасників всеукраїнського референдуму, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за сорок два дня до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням Міністерства закордонних справ України.
 
310. В окремих випадках закордонна дільниця з всеукраїнського референдуму може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщення офіційного представництва чи консульської установи України. Така закордонна дільниця з всеукраїнського референдуму може бути утворена тільки на території великих міст держави, у яких проживає чи перебуває не менше однієї тисячі громадян України, які мають право участі у всеукраїнському референдумі. Для забезпечення своєчасного утворення закордонних дільниць з всеукраїнського референдуму Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення рішення про проведення всеукраїнського референдуму звертається до органів влади іноземних держав з проханням дати згоду, зокрема, на утворення дільниць з всеукраїнського референдуму з приміщенням для голосування за межами приміщень офіційних представництв, консульських установ України.
 
-465- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 41 проекту слова "офіційне представництво чи консульська установа" замінити словами "закордонна дипломатична установа" у відповідних відмінках;
 
Враховано   В окремих випадках закордонна дільниця з всеукраїнського референдуму може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщення закордонної дипломатичної установи України. Така закордонна дільниця всеукраїнського референдуму може бути утворена тільки на території великих міст держави, у яких проживає чи перебуває не менше однієї тисячі громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Для забезпечення своєчасного утворення закордонних дільниць всеукраїнського референдуму Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення рішення про проведення всеукраїнського референдуму звертається до органів влади іноземних держав з проханням дати згоду, зокрема, на утворення дільниць всеукраїнського референдуму з приміщенням для голосування за межами приміщень закордонних дипломатичних установ України.
 
    -466- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 41 проекту слова "участі в" замінити словами "голосу на".
 
Враховано    
311. 3. Центральна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної закордонної дільниці; назву та адресу дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється дільниця, чи найменування та місце дислокації військової частини (формування), дислокованої за межами України; визначає приміщення для голосування на закордонній дільниці з всеукраїнського референдуму; встановлює єдину нумерацію закордонних дільниць з всеукраїнського референдуму.
 
-467- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 41 проекту слова "дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном" замінити словами "закордонної дипломатичної установи України".
 
Враховано   3. Центральна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної закордонної дільниці; назву та адресу закордонної дипломатичної установи України, при якій утворюється дільниця, чи найменування та місце дислокації військової частини (формування), дислокованої за межами України; визначає приміщення для голосування на закордонній дільниці всеукраїнського референдуму; встановлює єдину нумерацію закордонних дільниць з всеукраїнського референдуму.
У разі проведення всеукраїнського референдуму одночасно з виборами Президента України, виборами народних депутатів України закордонні дільниці всеукраїнського референдуму не утворюються, а використовуються закордонні виборчі дільниці, утворені для відповідно виборів Президента України, народних депутатів України.
 
    -468- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 41 частиною такого змісту:
"У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму не утворюються, а використовуються закордонні виборчі дільниці утворені для відповідно виборів Президента України, народних депутатів України"
 
Враховано    
312. Розділ ІV. Комісії референдуму
 
-469- Шпенов Д.Ю.
В назві розділу ІV після слова "комісії" доповнити словом " всеукраїнського"
 
Враховано   Розділ ІV. Комісії ВСЕУКРАЇНСЬКОГО референдуму
 
313. Стаття 42. Система комісій референдуму
 
-470- Шпенов Д.Ю.
Назву статті 42 та текст частини першої викласти в такій редакції:
"Стаття 42. Система комісій всеукраїнського референдуму
1. Систему комісій всеукраїнського референдуму (в цьому Законі - комісії референдуму), що здійснюють підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, становлять:
1) Центральна виборча комісія як центральна комісія всеукраїнського референдуму;
2) окружні комісії всеукраїнського референдуму (в цьому Законі - окружні комісії референдуму);
3) дільничні комісії всеукраїнського референдуму (в цьому Законі - дільничні комісії референдуму)".
 
Враховано   Стаття 42. Система комісій всеукраїнського референдуму
 
314. 1. Систему комісій референдуму, що здійснюють підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, становлять:
 
-471- Коновалюк В.І.
Статтю 42 викласти у новій редакції:
"Стаття 42. Система комісій з всеукраїнського і місцевого референдуму
1. Підготовку і проведення всеукраїнського референдуму в Україні здійснюють:
1) Центральна виборча комісія;
2) окружні комісії з всеукраїнського референдуму;
3) дільничні комісії з всеукраїнського референдуму.
2. Місцевий референдуми організовують і проводять:
1) комісія Автономної Республіки Крим з місцевого референдуму;
2) окружні комісії з місцевого референдуму;
3) дільничні комісії з місцевого референдуму.".
3. Повноваження комісій референдуму щодо підготовки та проведення референдуму здійснюються:
1) Центральною виборчою комісією - на всій території України та у закордонному окрузі референдуму;
2) окружної комісії референдуму - у межах територіального округу референдуму;
3) дільничної комісії референдуму - у межах дільниці референдуму.
4. Повноваження окружної комісії референдуму закордонного округу здійснює Центральна виборча комісія".
 
Відхилено   1. Систему комісій всеукраїнського референдуму (далі - комісії референдуму), що здійснюють підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, становлять:
 
315. 1) Центральна виборча комісія як центральна комісія референдуму;
 
   1) Центральна виборча комісія як центральна комісія всеукраїнського референдуму;
 
316. 2) окружні комісії референдуму;
 
   2) окружні комісії всеукраїнського референдуму (даля - окружні комісії референдуму);
 
317. 3) дільничні комісії референдуму.
 
   3) дільничні комісії всеукраїнського референдуму (далі - дільничні комісії референдуму).
 
318. 2. Повноваження комісій референдуму щодо підготовки та проведення референдуму здійснюються:
 
   2. Повноваження комісій референдуму щодо підготовки та проведення всеукраїнського референдуму здійснюються:
 
319. 1) Центральною виборчою комісією ( на всій території України та у закордонному окрузі референдуму;
 
   1) Центральною виборчою комісією ( на всій території України та у закордонному окрузі всеукраїнського референдуму;
 
320. 2) окружної комісії референдуму ( у межах територіального округу референдуму;
 
   2) окружною комісією референдуму ( у межах територіального округу всеукраїнського референдуму;
 
321. 3) дільничної комісії референдуму ( у межах дільниці референдуму.
 
   3) дільничною комісією референдуму ( у межах дільниці всеукраїнського референдуму.
 
322. 3. Повноваження окружної комісії референдуму закордонного округу здійснює Центральна виборча комісія.
 
   3. Повноваження окружної комісії референдуму закордонного округу здійснює Центральна виборча комісія.
 
323. Стаття 43. Статус комісій референдуму
 
   Стаття 43. Статус комісій референдуму
 
324. 1. Комісії референдуму є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення всеукраїнського референдуму та забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про референдум.
 
-472- Коновалюк В.І.
У статті 43 виключити із тексту слова "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено   1. Комісії референдуму є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, а також забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про референдум.
 
325. 2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему комісій референдуму, які організовують підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних комісій референдуму, передбачених цим Законом.
 
   2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему комісій референдуму, які організовують підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних комісій референдуму, передбачених цим Законом.
 
326. 3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних комісій референдуму.
 
   3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних комісій референдуму.
 
327. 4. Статус окружних та дільничних комісій референдуму визначається цим Законом.
 
   4. Статус окружних та дільничних комісій референдуму визначається цим Законом.
 
328. 5. Окружна комісія референдуму є юридичною особою. Окружна комісія референдуму є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних комісій референдуму в межах відповідного територіального округу референдуму.
 
   5. Окружна комісія референдуму є юридичною особою. Окружна комісія референдуму є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних комісій референдуму в межах відповідного територіального округу всеукраїнського референдуму.
 
329. 6. Дільнична комісія референдуму не є юридичною особою. Дільнична комісія референдуму є суб’єктом відповідного процесу референдуму, має право звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична комісія референдуму має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
 
   6. Дільнична комісія референдуму не є юридичною особою. Дільнична комісія референдуму є суб’єктом відповідного процесу референдуму, має право звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична комісія референдуму має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
 
330. Стаття 44. Повноваження комісій всеукраїнського референдуму
 
-473- Коновалюк В.І.
Виключити із тексту та назви статті 43 слова "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено   Стаття 44. Повноваження комісій референдуму
 
    -474- Шпенов Д.Ю.
У назві статі 44 слова "всеукраїнського" виключити.
 
Враховано    
331. 1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму визначені цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
 
-475- Чорноволенко О.В.
Пункт 1 статті 44 доповнити другим абзацом наступного змісту "Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:
1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про всеукраїнський референдум виборцями, окружними і дільничними комісіями референдуму та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, інформаційними агентствами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, ініціативною групою референдуму, іншими суб’єктами процесу референдуму, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об’єднаннями громадян;
2) організує навчання голів, заступників голів та секретарів окружних комісій референдуму;
3) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання комісії референдуму нижчого рівня;
4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень комісії референдуму та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися комісіям референдуму;
5) припиняє рух коштів на рахунках окружних комісій референдуму після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;
6) встановлює порядок обліку бюлетенів для голосування та передає бюлетені окружним комісіям референдуму;
7) передає представнику Міністерства закордонних справ України бюлетені для голосування, бланки відкріпних посвідчень, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним комісіям референдуму закордонних дільниць;
8) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу референдуму;
9) реєструє офіційних спостерігачів від суб’єктів процесу референдуму у закордонному окрузі референдуму;
10) акредитує міжнародних спостерігачів;
11) здійснює повноваження окружної комісії референдуму у закордонному окрузі;
12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України."
 
Відхилено   1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму визначені цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
 
332. 2. Окружна комісія референдуму:
 
   2. Окружна комісія референдуму:
 
333. 1) забезпечує підготовку та проведення всеукраїнського референдуму у межах територіального округу;
 
   1) забезпечує підготовку та проведення всеукраїнського референдуму у межах територіального округу;
 
334. 2) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про всеукраїнський референдум на території округу;
 
   2) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про всеукраїнський референдум на території округу;
 
335. 3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним комісіям референдуму;
 
-476- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 44 пункт 3 доповнити словами "організовує навчання членів цих комісій з питань організації процесу референдуму";
 
Відхилено   3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним комісіям референдуму;
 
336. 4) утворює дільниці всеукраїнського референдуму, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах округу, повідомляє про це учасників всеукраїнського референдуму;
 
-477- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 44 у пункті 4 слова "учасників всеукраїнського референдуму" замінити словами "виборців, інших суб'єктів процесу референдуму";
 
Відхилено   4) утворює дільниці всеукраїнського референдуму, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах округу, повідомляє про це учасників всеукраїнського референдуму;
 
    -478- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 44 доповнити новим пунктом 5 у такій редакції:
"5) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної комісії референдуму відповідного територіального округу";
у зв'язку з цим пункти 5-9 вважати пунктами 6-10
 
Відхилено    
337. 5) розподіляє кошти між дільничними комісіями референдуму відповідно до кошторисів витрат на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, затверджених Центральною виборчою комісією; контролює забезпечення дільничних комісій референдуму приміщеннями, транспортом, зв’язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму на території округу;
 
   5) розподіляє кошти між дільничними комісіями референдуму відповідно до кошторисів витрат на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, затверджених Центральною виборчою комісією; контролює забезпечення дільничних комісій референдуму приміщеннями, транспортом, зв’язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму на території округу;
 
338. 6) контролює разом з дільничними комісіями референдуму складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, та подання їх дільничними комісіями для ознайомлення громадськості;
 
   6) контролює разом з дільничними комісіями референдуму складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, та подання їх дільничними комісіями для ознайомлення громадськості;
 
339. 7) заслуховує повідомлення дільничних комісій референдуму, керівників, інших посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;
 
   7) заслуховує повідомлення дільничних комісій референдуму, керівників, інших посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;
 
340. 8) передає дільничним комісіям референдуму бюлетені для голосування та бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує контроль за обліком бюлетенів для голосування в межах територіального округу;
 
   8) передає дільничним комісіям референдуму бюлетені для голосування та бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує контроль за обліком бюлетенів для голосування в межах територіального округу;
 
341. 9) забезпечує виготовлення печаток, штампів та скриньок для бюлетенів та передає їх дільничним комісіям референдуму;
 
-479- Ключковський Ю.Б.
У пункті 9 частини другої статті 44 слова "та скриньок для бюлетенів" виключити.
 
Відхилено   9) забезпечує виготовлення печаток, штампів та скриньок для бюлетенів та передає їх дільничним комісіям референдуму;
 
    -480- Коновалюк В.І.
Пункт 10 частини другої статті 43 викласти у наступній редакції:
"10) встановлює підсумки голосування по відповідному округу з референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та направляє його до Центральної виборчої комісії, а у випадку проведення місцевого референдуму до відповідних рад".
 
Відхилено    
    -481- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 44 доповнити новим пунктом 11 у такій редакції:
"11) реєструє офіційних спостерігачів від суб'єктів процесу референдуму у територіальному окрузі референдуму";
у зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 12.
 
Відхилено    
342. 10) встановлює підсумки голосування по відповідному округу з всеукраїнського референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та направляє його до Центральної виборчої комісії;
 
-482- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 44 доповнити новим пунктом 13 у такій редакції:
"13) визнає голосування на дільниці референдуму недійсним у випадках, передбачених цим Законом";
у зв'язку з цим пункти 11 та 12 вважати пунктами 14 та 15.
 
Відхилено   10) встановлює підсумки голосування по відповідному округу всеукраїнського референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та направляє його до Центральної виборчої комісії;
 
343. 11) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, а також щодо осіб, які входять до її складу та складу дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, і приймає по них рішення;
 
   11) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничних комісій референдуму, а також щодо осіб, які входять до її складу та складу дільничних комісій референдуму, і приймає по них рішення;
 
344. 12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
 
   12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
 
345. Повноваження окружної комісії референдуму закінчуються через п'ятнадцять днів після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.
 
-483- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 44 в останньому абзаці слово "оголошення" замінити словами "офіційного опублікування".
 
Враховано   Повноваження окружної комісії референдуму закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного опублікування Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.
 
346. 3. Дільнична комісія референдуму:
 
-484- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 44 доповнити новим пунктом 1 у такій редакції:
"1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про всеукраїнський референдум під час голосування та підрахунку голосів на дільниці референдуму".
 
Відхилено   3. Дільнична комісія референдуму:
 
347. 1) перевіряє точність списків учасників всеукраїнського референдуму;
 
   1) перевіряє точність списків учасників всеукраїнського референдуму;
 
348. 2) забезпечує можливість ознайомлення громадян зі списком учасників всеукраїнського референдуму, розглядає заяви про допущені помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;
 
-485- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 44 пункти 2 і 3 викласти як один пункт у такій редакції:
"2) отримує список виборців від окружної комісії референдуму, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, надає його для загального ознайомлення".
 
Відхилено   2) забезпечує можливість ознайомлення громадян зі списком учасників всеукраїнського референдуму, розглядає заяви про припущені помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;
 
349. 3) завчасно вручає або надсилає громадянам України іменні запрошення із зазначенням дати проведення всеукраїнського референдуму, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
 
   3) завчасно вручає або надсилає громадянам України іменні запрошення із зазначенням дати проведення всеукраїнського референдуму, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
 
350. 4) забезпечує можливість ознайомлення громадян України з формулюванням питань, що виносяться на всеукраїнський референдум, а у разі проведення законодавчого чи конституційного референдуму також із текстом закону, як під час підготовки до проведення всеукраїнського референдуму, так і в день голосування;
 
   4) забезпечує можливість ознайомлення громадян України з формулюванням питань, що виносяться на всеукраїнський референдум, а в разі проведення законодавчого чи конституційного референдуму також із текстом закону, як під час підготовки до проведення всеукраїнського референдуму, так і в день голосування;
 
351. 5) організовує голосування на дільниці та за місцем перебування учасників всеукраїнського референдуму, які не здатні пересуватися самостійно;
 
-486- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 44 у пункті 5 слова "учасників всеукраїнського референдуму" замінити словом "виборців".
 
Відхилено   5) організовує голосування на дільниці та за місцем перебування учасників всеукраїнського референдуму, які не здатні пересуватися самостійно;
 
    -487- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 статті 44 вилучити фразу "та за місцем перебування учасників всеукраїнського референдуму, які не здатні пересуватися самостійно".
 
Відхилено    
352. 6) забезпечує підготовку приміщення для голосування;
 
   6) забезпечує підготовку приміщення для голосування;
 
353. 7) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону, зокрема щодо розміщення агітаційних матеріалів;
 
   7) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону, зокрема щодо розміщення агітаційних матеріалів;
 
354. 8) організовує голосування на дільниці в день проведення всеукраїнського референдуму;
 
-488- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 44 пункт 8 виключити (див. п.5); у зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 8.
 
Відхилено   8) організовує голосування на дільниці в день проведення всеукраїнського референдуму;
 
355. 9) проводить підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих на дільниці, складає протокол про підсумки голосування на дільниці та передає його та іншу документацію референдуму відповідній окружній комісії з всеукраїнського референдуму;
 
-489- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 44 доповнити новим пунктом у такій редакції:
"9) визнає недійсним голосування на дільниці за наявності обставин, передбачених цим Законом".
 
Відхилено   9) проводить підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих на дільниці, складає протокол про підсумки голосування на дільниці і передає його та іншу документацію референдуму відповідній окружній комісії референдуму;
 
    -490- Шпенов Д.Ю.
У пункті 9 частини третьої статі 44 слова "комісії з всеукраїнського референдуму" замінити словами "комісії референдуму".
 
Враховано    
356. 10) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки всеукраїнського референдуму та організації голосування на дільниці, в тому числі скарги щодо осіб, які входять до її складу, і приймає по них рішення;
 
-491- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 44 у пункті 10 слово "звернення" виключити.
 
Відхилено   10) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки всеукраїнського референдуму та організації голосування на дільниці, в тому числі скарги щодо осіб, які входять до її складу, і приймає по них рішення;
 
357. 11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
 
   11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
 
358. Повноваження дільничної комісії референдуму закінчуються через десять днів після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.
 
   Повноваження дільничної комісії референдуму закінчуються через десять днів після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.
 
359. 4. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, окружні, дільничні комісії референдуму не утворюються їх повноваження виконують відповідні окружні, дільничні виборчі комісії. Порядок організації роботи окружної, дільничної виборчої комісії одночасно і як окружної, дільничної комісії референдуму визначає Центральна виборча комісія.
 
-492- Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Частину четверту статті 44 виключити.
 
Відхилено   4. У разі проведення всеукраїнського референдуму одночасно з виборами Президента України, виборами народних депутатів України окружні, дільничні комісії референдуму не утворюються. Їх повноваження виконують відповідні окружні, дільничні виборчі комісії. Порядок організації роботи окружної, дільничної виборчих комісій одночасно і як окружної, дільничної комісій референдуму визначає Центральна виборча комісія.
 
    -493- Богословська І.Г.
Перше речення першого абзацу частини четвертої статті 44 після слів: "їх повноваження виконують відповідні окружні, дільничні виборчі комісії" доповнити словами "з дотриманням вимог цього Закону".
 
Відхилено    
    -494- Богословська І.Г.
Друге речення першого абзацу частини четвертої статті 44 виключити.
 
Відхилено    
360. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів дільничні виборчі комісії не утворюються їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії референдуму. Порядок організації роботи дільничних комісій референдуму одночасно і як дільничних виборчих комісій визначає Центральна виборча комісія.
 
-495- Шпенов Д.Ю.
В абзаці другому частини четвертої статі 44 слова "дільничні виборчі комісії не утворюються їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії референдуму. Порядок організації роботи дільничних комісій референдуму одночасно і як дільничних виборчих комісій визначає Центральна виборча комісія" замінити словами "дільничні комісії референдуму не утворюються їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії. Порядок організації роботи дільничної виборчої комісії одночасно і як дільничної комісії референдуму визначає Центральна виборча комісія"
 
Враховано   У разі проведення всеукраїнського референдуму одночасно з виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів дільничні комісії референдуму не утворюються. Їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії. Порядок організації роботи дільничної виборчої комісії одночасно і як дільничної комісії референдуму визначає Центральна виборча комісія.
 
    -496- Богословська І.Г.
Перше речення другого абзацу частини четвертої статті 44 викласти у новій редакції:
"У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів дільничні виборчі комісії з референдуму не утворюються їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії з дотриманням вимог цього Закону.".
 
Відхилено    
    -497- Богословська І.Г.
Друге речення другого абзацу частини четвертої статті 44 виключити.
 
Відхилено    
    -498- Богословська І.Г.
Доповнити частину четверту статті 44 третім абзацом наступного змісту:
"Робота члена окружної, дільничної виборчої комісії, який виконує свої повноваження на платній основі, і виконує одночасно повноваження члена окружної, дільничної комісії з референдуму оплачується додатково у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму.";
 
Відхилено    
361. Стаття 45. Порядок утворення окружних комісій референдуму
 
-499- Ключковський Ю.Б.
Статтю 45 проекту викласти як чотири статті у такій редакції:
"Стаття 45. Вимоги до членів окружної чи дільничної комісії референдуму
1. До складу окружної комісії референдуму чи дільничної комісії референдуму звичайної або спеціальної дільниці референдуму можуть входити виборці, які проживають у межах території України.
2. Виборець може входити до складу лише однієї комісії референдуму.
3. До складу окружної чи дільничної комісії референдуму не можуть входити:
1) члени ініціативної групи референдуму;
2) представники суб'єктів процесу референдуму у Центральній виборчій комісії;
3) уповноважені особи суб'єктів процесу референдуму;
4) посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів;
5) громадяни, які утримуються в установах виконання покарань;
6) громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
4. До складу дільничної комісії референдуму спеціальної дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання покарань, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.
5. Секретар окружної чи дільничної комісії референдуму повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.
Стаття 45-1. Подання до складу окружної комісії референдуму
1. Право подання кандидатур до складу окружних комісій референдуму мають:
1) ініціативна група референдуму;
2) політичні партії та всеукраїнські громадські організації, які зареєструвалися у Центральній виборчій комісії як прихильники або опоненти питання референдуму.
2. Форма подання кандидатур до складу комісій референдуму затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як на десятий день процесу референдуму. У поданні зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
2) дата народження;
3) громадянство особи;
4) виборча адреса особи, а також контактні телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісій референдуму;
9) посада в комісії, на яку пропонується особа.
3. Подання кандидатур до складу окружних комісій референдуму вносяться не пізніш як за п'ятдесят чотири дні до дня голосування за підписом відповідно голови ініціативної групи, керівника партії ви всеукраїнської громадської організації. Справжність підпису голови ініціативної групи засвідчується нотаріально. Підпис керівника політичної партії чи всеукраїнської громадської організації скріплюється печаткою партії чи громадської організації.
4. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної комісії референдуму, про згоду на участь у її роботі від відповідного суб'єкта подання кандидатур із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її виборчої адреси, а також підтвердженням громадянства України.
Стаття 45-2. Порядок утворення окружної комісії референдуму
1. Окружна комісія референдуму утворюється рішенням Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.
2. Центральна виборча комісія формує склад окружної комісії референдуму, виходячи із встановлених частиною першою цієї статті обмежень кількісного складу комісій та з дотриманням рівного представництва прихильників та опонентів питання референдуму.
3. До складу окружної комісії референдуму обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від ініціативної групи референдуму та від політичних партій, представлених у поточному скликанні Верховної Ради України.
4. Від інших суб'єктів подання кандидатур, зазначених у пункті 2 частини першої статті 45-1 цього Закону, до складу окружної комісії референдуму включається не більше ніж по одному представнику. Якщо кількість кандидатур, поданих від таких суб'єктів подання кандидатур, перевищує кількість вакантних місць у відповідній окружній комісії референдуму, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Таке жеребкування проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на другий день після закінчення строку внесення подань.
5. Кандидатури, внесені до складу окружної комісії референдуму суб'єктами, зазначеними у частині першій статті 45-1 цього Закону, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 45 цього Закону, порушення вимог частин другої - четвертої статті 45 цього Закону або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною четвертою цієї статті..
6. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє представника відповідного суб'єкта процесу референдуму у Центральній виборчій комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині третій статті 45-1 цього Закону, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.
7. У разі якщо у встановлений частиною шостою цієї статті строк не надійшли подання до складу окружної комісії референдуму або якщо кількість осіб, запропонованих до складу окружної комісії референдуму, становить менше дванадцяти, окружна комісія референдуму утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від суб'єктів, передбачених частиною першою статті 45-1 цього Закону. Особи, подані Головою, повинні відповідати вимогам, зазначеним у статті 45 цього Закону
8. Рішення про утворення окружних комісій референдуму та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня його прийняття в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Витяг із цього рішення про утворення окружних комісій референдуму у відповідному регіоні та про їх склад публікується Центральною виборчою комісією у регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення. Рішення про зміни у складі окружної комісії референдуму публікується у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
9. Центральна виборча комісія невідкладно надає рішення про утворення окружних комісій референдуму та про їх склад органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження окружної комісії референдуму. Витяг із зазначеного рішення стосовно складу кожної окружної комісії референдуму надсилається органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної окружної комісії референдуму.
Стаття 45-3. Розподіл керівних посад в окружних комісіях референдуму
1. Голова, заступник голови та секретар окружної комісії референдуму призначаються рішенням про утворення окружної комісії референдуму, зазначеним у частині першій статті 45-2 цього Закону.
2. Голова, заступник голови або секретар окружної комісії рефернендуму повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур. Голова і секретар однієї комісії не можуть бути представниками лише прихильників чи опонентів питання референдуму.
3. Кожен суб'єкт подання кандидатур, від якого включені кандидатури до складу окружних комісій референдуму (крім Голови Центральної виборчої комісії), має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних комісіях референдуму. Частка керівних посад кожної категорії для кожного суб'єкта подання в межах загальнодержавного округу референдуму визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу окружних комісій референдуму, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних комісій референдуму від суб'єктів, зазначених у частині першій статті 45-1 цього Закону.
4. Особа, подана до складу окружної комісії референдуму, може брати участь у розподілі керівних посад у комісії за умови, що вона володіє відповідними характеристиками, зазначеними у пунктах 5, 6, 8 частини другої статті 45-1 цього Закону.
5. Особа, включена до складу окружної комісії референдуму за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в окружній комісії референдуму, крім випадків, коли до складу відповідної комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від суб'єктів, зазначених у частині першій статті 45-1 цього Закону, що не дозволяє дотримати вимоги частини другої цієї статті. Кількість осіб, включених за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не ^враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини третьої цієї статті.
6. Порядок розподілу керівних посад між суб'єктами подання кандидатур в межах часток, визначених відповідно до частини третьої цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта."
 
Відхилено   Стаття 45. Порядок утворення окружних комісій референдуму
 
362. 1. Окружні комісії референдуму утворюються Центральною виборчою комісією не пізніше як за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії з всеукраїнського референдуму
 
-500- Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 45 слова "комісії з всеукраїнського", "м. Києва та м. Севастополя" замінити відповідно словами "комісії референдуму", "Київським міським головою та головою Севастопольської міської ради".
 
Враховано   1. Окружні комісії референдуму утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії референдуму.
 
    -501- Трофименко В.В.
У статті 45 частину першу викласти у такій редакції:
"Окружні комісії референдуму утворюються Центральною виборчою комісією не пізніше як за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії з всеукраїнського референдуму.
Подання щодо кандидатур до складу окружної комісії референдуму, погоджені з ініціативною групою, вносяться не пізніше ніж за сорок два дні до дня всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії відповідно головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами обласних рад, м. Києва та м. Севастополя".
 
Відхилено    
363. Подання щодо кандидатур до складу окружної комісії референдуму вносяться не пізніше ніж за сорок два дні до дня всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії відповідно головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами обласних рад, м. Києва та м.Севастополя.
 
-502- Кириленко В.А.
Другий абзац частини 1 статті 45 викласти в такій редакції: "Подання щодо кандидатур до складу окружної комісії референдуму вносяться не пізніше ніж за сорок два дні до дня всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії політичними партіями (виборчими блоками політичних партій), представленими фракціями в Верховній Раді України на момент призначення референдуму. Кожна така партія (блок) має право внести подання щодо не більш як двох кандидатур до кожної окружної комісії".
 
Відхилено   Подання щодо кандидатур до складу окружної комісії референдуму вносяться не пізніше ніж за сорок два дні до дня всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії відповідно головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами обласних рад, Київським міським головою та головою Севастопольської міської ради.
 
    -503- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому пункту 1 статті 45 речення "відповідно головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами обласних рад, м. Києва та м. Севастополя" замінити на речення "ініціативною групою референдуму та політичними партіями та всеукраїнськими громадськими організаціями, які зареєструвалися у Центральній виборчій комісії як прихильники або опоненти питання референдуму."
 
Відхилено    
    -504- Чорноволенко О.В.
Пункт 1 статті 45 доповнити третім абзацом наступного змісту "До складу окружної комісії референдуму обов’язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від ініціативної групи референдуму та від політичних партій, представлених у поточному скликанні Верховної Ради України."
 
Відхилено    
364. 2. У поданні зазначається наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі комісій з всеукраїнського референдуму чи виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної комісії референдуму, про згоду на участь у її роботі.
 
-505- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 45 слова "комісії з всеукраїнського" замінити словами "комісії референдуму".
 
Враховано   2. У поданні зазначаються відомості про наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі комісій референдуму чи виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної комісії референдуму, про згоду на участь у її роботі.
 
    -506- Чорноволенко О.В.
Пункт 2 статті 45 викласти в наступній редакції "2. Форма подання кандидатур до складу комісій референдуму затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок п’ять днів до дня всеукраїнського референдуму. У поданні зазначаються:
1) прізвище, ім’я та по батькові особи;
2) дата народження;
3) громадянство особи;
4) виборча адреса особи, а також контактні телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісій референдуму;
9) посада в комісії, на яку пропонується особа.
До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної комісії референдуму, про згоду на участь у її роботі."
 
Відхилено    
365. 3. Склад окружної комісії референдуму складається із п’ятнадцяти осіб.
 
-507- Кириленко В.А.
Частину 3 статті 45 викласти в такій редакції:
"3. Склад окружної комісії референдуму не може бути меншим одинадцяти осіб".
 
Відхилено   3. Склад окружної комісії референдуму – п’ятнадцять осіб.
 
    -508- Боднар-Петровська О.Б.
У частині третій статті 45 слово "п’ятнадцяти" замінити словом "чотирнадцяти".
 
Відхилено    
366. 4. Порядок проведення жеребкування, щодо призначення голови, заступника та секретаря окружної комісії референдуму визначається Центральною виборчою комісією.
 
   4. Голови, заступник голови та секретар окружної комісії референдуму визначаються шляхом проведення. Порядок проведення жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.
 
367. 5. Окружна комісія референдуму у п’ятиденний строк після її утворення публікує у місцевих засобах масової інформації з державною участю відомості про своє місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону, режим роботи, свій склад, а також зміни у них.
 
   5. Окружна комісія референдуму у п’ятиденний строк після її утворення публікує у місцевих засобах масової інформації з державною участю відомості про своє місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону, режим роботи, свій склад, а також зміни у них.
 
368. 6. У разі, якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної комісії референдуму або якщо кількість запропонованих до складу окружної комісії референдуму осіб становить менше п'ятнадцяти, Центральна виборча комісія за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі затверджує склад окружної комісії референдуму на підставі пропозицій, поданих відповідними державними адміністраціями.
 
-509- Кириленко В.А.
В частині 6 статті 45 слово "п'ятнадцяти" замінити на слово "одинадцяти".
 
Відхилено   6. У разі якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної комісії референдуму або якщо кількість запропонованих до складу окружної комісії референдуму осіб становить менше п'ятнадцяти, Центральна виборча комісія за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі затверджує склад окружної комісії референдуму на підставі пропозицій, поданих обласною, районною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією.
 
    -510- Шпенов Д.Ю.
У частині шостій статті 45 слова "відповідними державними адміністраціями" замінити словами" обласною, районною, Київською, Севастопольською міської державної адміністрації".
 
Враховано    
369. 7. До складу окружної комісії референдуму можуть входити громадяни України, які проживають у межах території України. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї комісії референдуму.
 
-511- Чорноволенко О.В.
Пункт 7 статті 45 доповнити другим абзацом наступного змісту "Секретар окружної комісії референдуму повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.".
 
Відхилено   7. До складу окружної комісії референдуму можуть входити громадяни України, які проживають у межах території України. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї комісії референдуму.
 
370. 8. До складу окружної комісії референдуму не можуть входити посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
 
-512- Шпенов Д.Ю.
У частині 8 статті 45 слова "в установах кримінально-виконавчої системи" замінити словами "в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах".
 
Враховано   8. До складу окружної комісії референдуму не можуть входити посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
 
371. 9. Членам окружної комісії референдуму Центральна виборча комісія видає посвідчення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією.
 
   9. Членам окружної комісії референдуму Центральна виборча комісія видає посвідчення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією.
 
372. 10. Забезпечення окружних комісій референдуму приміщеннями та іншим матеріально-технічним обладнанням покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у порядку визначеному Центральною виборчою комісією.
 
-513- Коновалюк В.І.
Статтю 45 доповнити частиною одинадцятою наступного змісту:
"11. Повноваження Центральної виборчої комісії передбачені цією статтею по утворенню окружних комісій, при проведенні місцевих референдумів виконують відповідні ради, на території яких буде проводитися місцевий референдум.".
 
Відхилено   10. Забезпечення окружних комісій референдуму приміщеннями та іншим матеріально-технічним обладнанням покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.
 
373. Стаття 46. Порядок утворення дільничних комісій референдуму
 
-514- Ключковський Ю.Б.
Статтю 46 проекту викласти як сім статей у такій редакції:
"Стаття 46. Склад дільничних комісій референдуму
1. Дільнична комісія референдуму формується у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
2. Дільнична комісія референдуму утворюється у складі:
1) для малих дільниць - 10-18 осіб;
2) для середніх дільниць - 14-20 осіб;
3) для великих дільниць - 18-24 особи.
3. На особливо малих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична комісія референдуму може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - шести членів комісії.
Стаття 46-1. Подання до складу дільничної комісії референдуму звичайної чи спеціальної дільниці
1. Право подання кандидатур до складу дільничних комісій референдуму мають суб'єкти, зазначені у частині першій статті 45-1 цього Закону. Від імені такого суб'єкта подання вносить уповноважена особа суб'єкта процесу референдуму у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі референдуму. У такому поданні зазначаються особи, запропоновані на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії.
2. Подання кандидатур до складу дільничних комісій референдуму вноситься за формою, зазначеною у частині другій статті 45-1 цього Закону, не пізніш як за тридцять днів до дня голосування.
3. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної комісії референдуму, про згоду на участь у роботі цієї комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатур із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її виборчої адреси, а також підтвердженням громадянства України.
Стаття 46-2. Порядок утворення дільничної комісії референдуму звичайної чи спеціальної дільниці референдуму
1. Дільнична комісія референдуму звичайної чи спеціальної дільниці референдуму утворюється рішенням відповідної окружної комісії референдуму у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії не пізніш не пізніш як за двадцять днів до дня голосування, а у винятковому випадку утворення спеціальної дільниці референдуму відповідно до частини третьої статті 40 цього Закону -одночасно з утворенням цієї дільниці рішенням Центральної виборчої комісії за поданням відповідної окружної комісії референдуму.
2. Окружна комісія референдуму формує склад дільничної комісії референдуму для прийняття рішення чи подання Центральній виборчій комісії, виходячи із встановлених статтею 46 обмежень кількісного складу комісій та з дотриманням рівного представництва прихильників та опонентів питання референдуму.
3. До складу дільничної комісії референдуму звичайної чи спеціальної дільниці референдуму, за винятком випадків, передбачених частиною дев'ятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від ініціативної групи референдуму та від політичних партій, представлених у поточному скликанні Верховної Ради України.
4. Від інших суб'єктів подання кандидатур, зазначених у пункті 2 частини першої статті 45 цього Закону, до складу дільничної комісії референдуму звичайної чи спеціальної дільниці включається не більше ніж по одному представнику. Якщо кількість кандидатур, поданих від таких суб'єктів подання кандидатур, перевищує кількість вакантних місць у відповідній дільничній комісії референдуму, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Таке жеребкування проводиться окружною комісією референдуму не пізніше ніж на другий день після закінчення строку внесення подань.
5. Окружна комісія референдуму перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців. З цією метою окружна комісія референдуму невідкладно після отримання подання звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо перевірки достовірності відомостей. Орган ведення Реєстру надає відповідь на запит не пізніш як на четвертий день після отримання запиту.
6. Кандидатури, внесені до складу дільничної комісії референдуму суб'єктами, зазначеними у частині першій статті 45-1 цього Закону, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 45 цього Закону, порушення вимог частин другої та третьої статті 46-1 цього Закону або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною четвертою цієї статті.
7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей окружна комісія референдуму невідкладно повідомляє уповноважену особу, яка подала кандидатури. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині другій статті 46-1 цього Закону, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.
8. У разі якщо у строк, встановлений частиною сьомій цієї статті, не надійшли подання до складу дільничної комісії референдуму або якщо кількість осіб, запропонованих до складу дільничної комісії референдуму, становить менше ніж мінімальна кількість, визначена частинами другою та третьою статті 46 цього Закону, дільнична комісія референдуму утворюється окружною комісією референдуму за поданням голови окружної комісії у мінімальній кількості, встановленій частиною другою або третьою статті 46 цього Закону, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від суб'єктів, передбачених частиною першою статті 45-1 цього Закону.
9. Дільнична комісія спеціальної дільниці референдуму, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною комісією референдуму за місцем приписки судна, полярної станції України за поданням відповідно капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною другою статті 46-1 цього Закону.
10. У разі підготовки подання про утворення спеціальної дільниці референдуму у винятковому випадку відповідно до частини третьої статті 40 цього Закону окружна комісія референдуму повідомляє уповноважених осіб суб'єктів процесу референдуму у відповідному територіальному окрузі референдуму та пропонує у строки, визначені окружною комісією референдуму, однак не пізніше ніж протягом п'яти днів після звернення з повідомленням, внести подання щодо кандидатур до складу дільничної комісії референдуму у порядку, визначеному цією статтею.
11. Рішення про утворення дільничної комісії референдуму публікується окружною комісією референдуму у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк. Рішення про утворення дільничної комісії референдуму спеціальної дільниці, утвореної у винятковому випадку, а також рішення про зміни у складі дільничної комісії референдуму, публікується чи оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
12. Рішення про утворення дільничної комісії референдуму та про її склад невідкладно надається органу ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження дільничної комісії референдуму. Витяг із зазначеного рішення стосовно складу кожної дільничної комісії референдуму надсилається органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної дільничної комісії референдуму.
Стаття 46-3. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях звичайних та спеціальних виборчих дільниць
1. Голова, заступник голови та секретар дільничної комісії референдуму звичайної чи спеціальної дільниці референдуму призначаються рішенням про утворення дільничної виборчої комісії, зазначеним у частині першій статті 46-2 цього Закону.
2. Голова, заступник голови та секретар дільничної комісії референдуму повинні бути представниками різних суб'єктів процесу референдуму. Голова і секретар однієї комісії не можуть бути представниками лише прихильників чи опонентів питання референдуму.
3. Кожен суб'єкт подання кандидатур, від якого включені кандидатури до складу дільничних комісій референдуму, (крім голови окружної комісії референдуму) має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних комісіях референдуму окремо малих, середніх, великих дільниць референдуму в межах територіального округу референдуму. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання у кожній категорії дільниць референдуму в межах територіального округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу дільничних комісій референдуму кожної категорії дільниць референдуму, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних комісій референдуму відповідної категорії дільниць референдуму в межах територіального округу від усіх суб'єктів подання, зазначених у частині першій статті 45-1 цього Закону.
4. Особа, подана до складу дільничної комісії референдуму, за винятком випадку, зазначеного у частині дев'ятій статті 46-2 цього Закону, може брати участь у розподілі керівних посад у комісії за умови, що вона володіє відповідними характеристиками, зазначеними у пунктах 5, 6, 8 частини другої статті 45-1 цього Закону.
5. Особа, включена до складу дільничної комісії референдуму за поданням голови окружної комісії референдуму, не може бути призначена на керівну посаду у дільничній комісії референдуму, крім випадків, коли до складу відповідної дільничної комісії референдуму не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від суб'єктів подання, зазначених у частині першій статті 45-1 цього Закону, що не дозволяє дотримати вимоги частини другої цієї статті. Кількість осіб, включених за поданням голови окружної комісії референдуму, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини третьої цієї статті.
6. Методика розподілу керівних посад між суб'єктами подання кандидатур в межах часток, визначених відповідно до частини третьої цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією.
Стаття 46-4. Подання до складу дільничної комісії референдуму звичайної чи спеціальної дільниці
1. Право подання кандидатур до складу дільничних комісій референдуму закордонних дільниць мають суб'єкти, зазначені у частині першій статті 45-1 цього Закону, а також Міністерство закордонних справ України.
2. До складу дільничної комісії закордонної дільниці референдуму можуть входити виборці, зареєстровані у Державному реєстрі виборців за виборчою адресою на території відповідної іноземної держави.
3. Від імені суб'єкта подання, зазначеного у частині першій статті 45-1 цього Закону, вносить уповноважена особа суб'єкта процесу референдуму у загальнодержавному окрузі референдуму. У такому поданні зазначаються особи, запропоновані на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії.
4. Міністерство закордонних справ України включає до подання, внесеного у строки, встановлені частиною третьою цієї статті, працівників закордонних дипломатичних установ України (з дотриманням вимог частини третьої статті 45 цього Закону), військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, або інших громадян України, зареєстрованих у Державному реєстрі виборців за виборчою адресою на території відповідної іноземної держави, у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного складу дільничних комісій референдуму, встановленого частиною другою чи третьою статті 46 цього Закону.
5. Подання кандидатур до складу дільничних комісій референдуму вноситься до Центральної виборчої комісії за формою, зазначеною у частині другій статті 45-1 цього Закону, не пізніш як за тридцять днів до дня голосування.
6. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної комісії референдуму, про згоду на участь у роботі цієї комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатур із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її виборчої адреси, а також підтвердженням громадянства України.
Стаття 46-5. Порядок утворення дільничної комісії закордонної дільниці референдуму
1. Дільнична комісія закордонної дільниці референдуму утворюється рішенням Центральної виборчої комісії не пізніш як за двадцять днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
2. До складу дільничної комісії закордонної дільниці референдуму включаються (за наявності відповідного подання) з дотриманням вимог частин третьої, четвертої, шостої та сьомої статті 46-2 цього Закону не більше ніж по одному представнику від суб'єктів подання кандидатур, зазначених у частині першій статті 45-1 цього Закону.
3. Центральна виборча комісія перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.
4. До складу дільничної комісії закордонної дільниці референдуму включаються з дотриманням вимог статті 45 та частин другої, четвертої та шостої статті 46-4 цього Закону кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ України, у такій кількості, щоб склад утвореної комісії референдуму відповідав вимогам частини другої чи третьої статті 45-2 цього Закону.
5. Рішення про утворення дільничних комісій закордонних дільниць референдуму, їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Закону, публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею такого рішення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації. Рішення про утворення дільничної комісії закордонної дільниці референдуму, утвореної у винятковому випадку відповідно до частини третьої статті 56 цього Закону, оприлюднюються у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніш як за п'ять днів до дня голосування. Оприлюднення відомостей про місце знаходження, поштову адресу та режим роботи дільничних комісій референдуму, утворених при закордонних дипломатичних установах України, у тому числі за межами приміщень таких установ, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється відповідними закордонними дипломатичними установами України з урахуванням місцевих умов держав перебування.
6. У разі утворення закордонної дільниці референдуму у винятковому випадку відповідно до частини другої статті 41 цього Закону дільнична комісія референдуму утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням закордонної дільниці референдуму за поданням Міністерства закордонних справ України. Таке подання вноситься з дотриманням вимог статті 45 та частин другої, четвертої та шостої статті 46-4 цього Закону одночасно з поданням про утворення дільниці референдуму.
Стаття 46-6. Розподіл керівних посад у дільничних комісіях закордонних дільниць референдуму
1. Голова, заступник голови та секретар дільничної комісії референдуму закордонної дільниці референдуму призначаються рішенням про утворення дільничної комісії референдуму, зазначеним у частині першій статті 46-5 цього Закону.
2. Голова, заступник голови та секретар дільничної комісії референдуму повинні бути представниками різних суб'єктів процесу референдуму. Голова і секретар однієї комісії не можуть бути представниками лише прихильників чи опонентів питання референдуму.
3. Кожен суб'єкт подання кандидатур, від якого включені кандидатури до складу дільничних комісій референдуму, (крім Міністерства закордонних справ України) має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних ^комісіях референдуму окремо малих, середніх, великих дільниць референдуму в межах закордонного округу референдуму. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання у кожній категорії дільниць референдуму в межах закордонного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу дільничних комісій референдуму кожної категорії дільниць референдуму, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних комісій референдуму відповідної категорії дільниць референдуму від усіх суб'єктів подання, зазначених у частині першій статті 45-1 цього Закону.
4. Особа, включена до складу дільничної комісії референдуму за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у комісії референдуму тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від суб'єктів подання, зазначених у частині першій статті 45-1 цього Закону."
 
Відхилено   Стаття 46. Порядок утворення дільничних комісій референдуму
 
374. 1. Дільнична комісія референдуму утворюється відповідною окружною комісією референдуму не пізніше як за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії референдуму.
 
   1. Дільнична комісія референдуму утворюється відповідною окружною комісією референдуму не пізніш як за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії референдуму.
 
375. Дільничні комісії референдуму утворюються за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а в разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.
 
-515- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому пункту 1 статті 46 речення "утворюються за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а в разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження" замінити реченням "утворюються за поданням ініціативної групи референдуму та політичних партій та всеукраїнських громадських організацій, які зареєструвалися у Центральній виборчій комісії як прихильники або опоненти питання референдуму. Зазначені подання вносяться до окружної комісії референдуму уповноваженою особою суб’єкта процесу референдуму у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі референдуму. У такому поданні зазначаються особи, запропоновані на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії"
 
Відхилено   Дільничні комісії референдуму утворюються за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а в разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.
 
    -516- Кириленко В.А.
Другий та третій абзаци частини 1 статті 46 викласти в такій редакції:
"Дільничні комісії референдуму утворюються за поданням республіканської (в Автономній республіці Крим), обласних, міських (у м. Києві та Севастополі) організацій політичних партій (виборчих блоків політичних партій), представлених фракціями в Верховній Раді України на момент призначення референдуму. Кожна така партія (блок) має право внести подання щодо не більш як двох кандидатур до кожної дільничної комісії.
Відповідні подання вносяться до окружної комісії референдуму не пізніше як за двадцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі".
 
Відхилено    
376. Відповідні подання вносяться до окружної комісії референдуму не пізніше як за двадцять п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
-517- Чорноволенко О.В.
Абзац третій пункту 2 статті 46 викласти в наступній редакції "Форма подання кандидатур до складу комісій референдуму затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня всеукраїнського референдуму. У поданні зазначаються:
1) прізвище, ім’я та по батькові особи;
2) дата народження;
3) громадянство особи;
4) виборча адреса особи, а також контактні телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісій референдуму;
9) посада в комісії, на яку пропонується особа.
До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної комісії референдуму, про згоду на участь у її роботі.
 
Відхилено   Відповідні подання вносяться до окружної комісії референдуму не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
377. 2. Дільнична комісія референдуму утворюється у кількості одинадцяти осіб, крім випадків передбачених цим Законом.
 
-518- Боднар-Петровська О.Б.
Абзац перший частини другої статті 46 замінити абзацами у такій редакції:
"2. Дільнична комісія референдуму утворюється у кількості:
1) для малих дільниць – 10 - 18 осіб;
2) для середніх дільниць – 14 - 20 осіб;
3) для великих дільниць – 18 - 24 особи".
 
Відхилено   2. Дільнична комісія референдуму утворюється у кількості одинадцяти осіб, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
378. На дільницях, де кількість осіб, що мають право голосу на всеукраїнському референдумі не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична комісія референдуму може утворюватися у складі голови, секретаря та одного - трьох членів комісії референдуму.
 
-519- Чорноволенко О.В.
У другому абзаці пункту 2 статті 46 речення "одного - трьох членів комісії" замінити на речення "трьох членів комісії".
 
Відхилено   На дільницях, де кількість осіб, що мають право голосу на всеукраїнському референдумі, не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична комісія референдуму може утворюватися у складі голови, секретаря та одного - трьох членів комісії референдуму.
 
379. У поданні зазначається наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі комісій з всеукраїнського референдуму чи виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної комісії референдуму, про згоду на участь у її роботі.
 
-520- Чорноволенко О.В.
Пункт 2 статті 46 доповнити четвертим абзацом наступного змісту "Секретар дільничної комісії референдуму повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.".
 
Відхилено   У поданні зазначаються відомості про наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі комісій референдуму чи виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної комісії референдуму, про згоду на участь у її роботі.
 
380. 3. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї комісії референдуму.
 
   3. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї комісії референдуму.
 
381. 4. До складу дільничної комісії референдуму не можуть входити посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
 
-521- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 46 слова "в установах кримінально-виконавчої системи" замінити словами "в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах";
 
Враховано   4. До складу дільничної комісії референдуму не можуть входити посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
 
382. 5. Голова, заступник голови, секретар дільничної комісії референдуму визначаються шляхом проведення жеребкування. Порядок проведення жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.
 
   5. Голова, заступник голови, секретар дільничної комісії референдуму визначаються шляхом проведення жеребкування. Порядок проведення жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.
 
383. 6. У разі, якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної комісії референдуму або якщо кількість запропонованих до складу дільничної комісії референдуму осіб становить менше одинадцяти, окружна комісія референдуму за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі затверджує склад дільничних комісій референдуму на підставі пропозицій місцевих державних адміністрацій у кількості одинадцяти осіб та призначає з цього складу голову, заступника, секретаря відповідних дільничних комісій референдуму, в порядку встановленому частиною п'ятою цієї статті.
 
-522- Чорноволенко О.В.
У пункті 6 статті 46 речення "та призначає з цього складу голову, заступника, секретаря відповідних дільничних комісій референдуму, в порядку встановленому частиною п'ятою цієї статті" замінити на речення "та затверджує з цього складу голову, заступника, секретаря відповідних дільничних комісій референдуму, обраних в порядку встановленому частиною п'ятою цієї статті".
 
Відхилено   6. У разі якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної комісії референдуму або якщо кількість запропонованих до складу дільничної комісії референдуму осіб становить менше одинадцяти, окружна комісія референдуму за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі затверджує склад дільничних комісій референдуму на підставі пропозицій місцевих державних адміністрацій у кількості одинадцяти осіб та призначає з цього складу голову, заступника голови, секретаря відповідних дільничних комісій референдуму в порядку, встановленому частиною п'ятою цієї статті.
 
384. 7. Дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці, утвореної на судні, яке в день всеукраїнського референдуму перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною комісією референдуму у строк, передбачений частиною першою цієї статті, за місцем приписки судна, полярної станції України відповідно за поданням капітана судна, керівника полярної станції України, про що повідомляється технічними засобами зв’язку.
 
   7. Дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці, утвореної на судні, яке в день всеукраїнського референдуму перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною комісією референдуму у строк, передбачений частиною першою цієї статті, за місцем приписки судна, полярної станції України відповідно за поданням капітана судна, керівника полярної станції України, про що повідомляється технічними засобами зв’язку.
 
385. 8. Дільнична комісія референдуму закордонної дільниці утворюється Центральною виборчою комісією у строк, передбачений частиною першою цієї статті, з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ України.
 
   8. Дільнична комісія референдуму закордонної дільниці утворюється Центральною виборчою комісією у строк, передбачений частиною першою цієї статті, з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ України.
 
386. Міністерство закордонних справ України зобов’язано забезпечити кількість подань на членів дільничних комісій референдуму закордонних дільниць, що забезпечила б склад відповідних дільничних комісій референдуму закордонних дільниць у кількості не менш одинадцяти осіб. У разі об’єктивної неможливості утворення дільничних комісій референдуму закордонних дільниць у зазначеному кількісному складі, Центральна виборча комісія утворює відповідні дільничні комісії закордонних дільниць у складі голови, секретаря та одного - трьох членів комісії з всеукраїнського референдуму.
 
-523- Шпенов Д.Ю.
У частині восьмій статті 46 слова "комісії з всеукраїнського референдуму" замінити словами "комісії референдуму".
 
Враховано   Міністерство закордонних справ України зобов’язано забезпечити кількість подань на членів дільничних комісій референдуму закордонних дільниць, що забезпечила б склад відповідних дільничних комісій референдуму закордонних дільниць у кількості не менш як одинадцять осіб. У разі об’єктивної неможливості утворення дільничних комісій референдуму закордонних дільниць у зазначеному кількісному складі Центральна виборча комісія утворює відповідні дільничні комісії закордонних дільниць у складі голови, секретаря та одного - трьох членів комісії референдуму.
 
387. 9. Рішення про утворення дільничної комісії референдуму підлягає оприлюдненню в друкованих виданнях або, у разі неможливості, в інший спосіб не пізніше як на третій день з дня її утворення.
 
-524- Чорноволенко О.В.
У пункті 9 статті 46 вилучити речення "або, у разі неможливості, в інший спосіб".
 
Відхилено   9. Рішення про утворення дільничної комісії референдуму підлягає оприлюдненню в друкованих виданнях або, у разі неможливості, в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.
 
388. 10. Членам дільничної комісії референдуму окружна комісія референдуму видає посвідчення, форма яких установлюється Центральною виборчою комісією.
 
   10. Членам дільничної комісії референдуму окружна комісія референдуму видає посвідчення, форма яких установлюється Центральною виборчою комісією.
 
389. 11. Забезпечення дільничних комісій референдуму приміщеннями та іншим матеріально-технічним обладнанням покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у порядку визначеному Центральною виборчою комісією.
 
-525- Коновалюк В.І.
Статтю 46 доповнити частиною дванадцятою наступного змісту:
"12. Повноваження Центральної виборчої комісії передбачені цією статтею по утворенню дільничних комісій, при проведенні місцевих референдумів виконують відповідні ради, на території яких буде проводитися місцевий референдум.".
 
Відхилено   11. Забезпечення дільничних комісій референдуму приміщеннями та іншим матеріально-технічним обладнанням покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у порядку визначеному Центральною виборчою комісією.
 
390. Стаття 47. Організація роботи комісій референдуму
 
   Стаття 47. Організація роботи комісій референдуму
 
391. 1. Комісії референдуму є колегіальним органом. Окружні та дільничні комісії референдуму організовують свою роботу відповідно до вимог цього Закону та порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   1. Комісії референдуму є колегіальним органом. Окружні та дільничні комісії референдуму організовують свою роботу відповідно до вимог цього Закону та порядку, встановленого Центральною виборчою комісією.
 
392. 2. У разі необхідності засідання комісії референдуму може бути скликане рішенням комісії референдуму вищого рівня.
 
   2. У разі необхідності засідання комісії референдуму може бути скликане рішенням комісії референдуму вищого рівня.
 
393. 3. На письмову вимогу третини складу комісії референдуму голова комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.
 
   3. На письмову вимогу третини складу комісії референдуму голова комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.
 
394. 4. Перше засідання комісії референдуму скликається її головою не пізніш як на наступний день після дня її утворення, а наступні ( за необхідністю.
 
   4. Перше засідання комісії референдуму скликається її головою не пізніш як на наступний день після дня її утворення, а наступні ( за необхідністю.
 
395. 5. Засідання комісії референдуму є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії. В день голосування та під час підрахунку голосів повноважним є засідання комісії референдуму незалежно від кількості присутніх на ньому членів комісії референдуму.
 
-526- Ключковський Ю.Б.
Стецьків Т.С.
У частині п'ятій статті 47 проекту друге речення виключити.
 
Відхилено   5. Засідання комісії референдуму є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії. В день голосування та під час підрахунку голосів засідання комісії референдуму є повноважним незалежно від кількості присутніх на ньому членів комісії референдуму.
 
    -527- Чорноволенко О.В.
У пункті 5 статті 47 речення "незалежно від кількості присутніх на ньому членів комісії референдуму" замінити на речення "за умови присутності двох третин членів комісії від складу комісії".
 
Відхилено    
396. 6. Засідання комісії референдуму скликається з обов’язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
 
   6. Засідання комісії референдуму скликається з обов’язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
 
397. 7. Членам комісії референдуму надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.
 
   7. Членам комісії референдуму надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.
 
398. 8. Засідання комісії референдуму веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
 
-528- Чорноволенко О.В.
Пункт 8 статті 47 доповнити фразою "шляхом голосування".
 
Відхилено   8. Засідання комісії референдуму веде голова комісії або його заступник. У разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
 
399. 9. Комісія референдуму на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням комісії референдуму вищого рівня або суду зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування, а у день голосування, крім дільничної комісії референдуму, ( невідкладно. Дільнична комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за рішенням комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день голосування, невідкладно після закінчення голосування, за виключенням питань про внесення змін до списку учасників всеукраїнського референдуму.
 
-529- Ключковський Ю.Б.
У частині дев'ятій статті 47 проекту слова "за виключенням питань про внесення змін до списку учасників всеукраїнського референдуму" виключити.
 
Відхилено   9. Комісія референдуму на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням комісії референдуму вищого рівня або суду зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування, а у день голосування, крім дільничної комісії референдуму, ( невідкладно. Дільнична комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за рішенням комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день голосування, невідкладно після закінчення голосування, за виключенням питань про внесення змін до списку учасників всеукраїнського референдуму.
 
    -530- Коновалюк В.І.
У частині дев’ятій статті 47 виключити із тексту слово "всеукраїнського".
 
Відхилено    
400. 10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від присутніх членів комісії.
 
-531- Ключковський Ю.Б.
У частині десятій статті 47 проекту слова "від присутніх членів" замінити словами "від складу".
 
Відхилено   10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від присутніх членів комісії.
 
    -532- Яворівський В.О.
Пункт 10 статті 47 викласти у наступній редакції:
"Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії"
 
Відхилено    
401. 11. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
 
   11. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
 
402. 12. Член комісії референдуму, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання комісії референдуму і є його невід’ємною частиною.
 
-533- Чорноволенко О.В.
У пункті 12 статті 47 вилучити фразу "протягом двох днів".
 
Відхилено   12. Член комісії референдуму, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання комісії референдуму і є його невід’ємною частиною.
 
403. 13. Рішення комісії референдуму, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами процесу референдуму, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації.
 
   13. Рішення комісії референдуму, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами процесу референдуму, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації.
 
404. 14. Рішення комісії референдуму, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване комісією референдуму вищого рівня, Центральною виборчою комісією за результатами розгляду звернення або з власної ініціативи чи визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку комісія референдуму вищого рівня, Центральна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.
 
-534- Стецьків Т.С.
Частину чотирнадцять статті 47 викласти у такій редакції:
"Рішення комісії референдуму може бути скасоване лише судом".
 
Відхилено   14. Рішення комісії референдуму, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване комісією референдуму вищого рівня, Центральною виборчою комісією за результатами розгляду звернення або з власної ініціативи чи визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку комісія референдуму вищого рівня, Центральна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.
 
405. 15. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до комісії референдуму, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   15. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до комісії референдуму, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
406. 16. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, комісія референдуму може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   16. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, комісія референдуму може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
407. 17. Ніхто не має права втручатися у діяльність комісій референдуму, крім як у випадках, передбачених законом.
 
   17. Ніхто не має права втручатися у діяльність комісій референдуму, крім як у випадках, передбачених законом.
 
408. Стаття 48. Право присутності на засіданні комісії
 
   Стаття 48. Право присутності на засіданні комісії
 
409. 1. На засіданні Центральної виборчої комісії мають право бути присутніми представник ініціативної групи в Центральній виборчій комісії та представники засобів масової інформації, акредитовані у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
-535- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 48 проекту слова "представник ініціативної групи" замінити словами "уповноважені представники ініціативної групи референдуму, політичних партій та всеукраїнських громадських організацій - суб'єктів процесу референдуму".
 
Відхилено   1. На засіданні Центральної виборчої комісії мають право бути присутніми представник ініціативної групи в Центральній виборчій комісії та представники засобів масової інформації, акредитовані у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
    -536- Чорноволенко О.В.
Пункт 1 статті 48 викласти в наступній редакції
"1. На засіданні Центральної виборчої комісії мають право бути присутніми уповноважені представники у Центральній виборчій комісії ініціативної групи референдуму, політичних партій та всеукраїнських громадських організацій - суб’єктів процесу з правом дорадчого голосу та представники засобів масової інформації, акредитовані у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією".
 
Відхилено    
410. 2. На засіданнях окружної чи дільничної комісії референдуму, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на дільниці референдуму в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:
 
   2. На засіданнях окружної чи дільничної комісії референдуму, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на дільниці референдуму в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:
 
411. 1) члени комісій референдуму вищого рівня;
 
   1) члени комісій референдуму вищого рівня;
 
412. 2) уповноважені особи та офіційні спостерігачі ініціативної групи - суб’єкту процесу референдуму (разом не більше двох осіб);
 
-537- Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Пункт 2 частини другої статті 48 проекту викласти у такій редакції:
"2) уповноважені особи ініціативної групи референдуму, інших суб'єктів процесу референдуму, офіційні спостерігачі суб'єктів процесу референдуму (разом не більше двох осіб - уповноважених осіб чи офіційних спостерігачів - від одного суб'єкта)".
 
Відхилено   2) уповноважені особи та офіційні спостерігачі ініціативної групи - суб’єкта процесу референдуму (разом не більше двох осіб);
 
413. 3) акредитовані міжнародні спостерігачі;
 
-538- Демчишен В.В.
Пункт 3 частини другої статті 48 викласти в такій редакції:
"3) офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій".
 
Враховано   3) офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій;
 
414. 4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації);
 
-539- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 48 доповнити пунктами четвертим та п’ятим такого змісту:
"4) офіційні спостерігачі представлених у Верховні Раді України політичних партій (блоків) (не більше двох осіб від однієї партії (блоку);
5) офіційні спостерігачі всеукраїнських громадських організацій (не більше двох осіб від однієї громадської організації)".
Пункт четвертий частини другої статті 48 вважати пунктом шостим.
 
Відхилено   4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
 
415. 3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні комісії референдуму тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною третьою цієї статті, на дільниці референдуму під час проведення голосування, а також на засіданні комісії референдуму при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування забороняється.
 
-540- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті статті 48 проекту слово "третьою" замінити словом "другою".
 
Відхилено   3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні комісії референдуму тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною третьою цієї статті, на дільниці референдуму під час проведення голосування, а також на засіданні комісії референдуму при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування забороняється.
 
416. 4. Комісія референдуму може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню.
 
-541- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 48 проекту доповнити реченням: "Щодо осіб, зазначених у частині другій цієї статті, таке рішення приймається не менш як двома третинами від складу комісії."
 
Відхилено   4. Комісія референдуму може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню.
 
417. 5. Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.
 
   5. Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.
 
418. Стаття 49. Документування діяльності комісії референдуму
 
   Стаття 49. Документування діяльності комісії референдуму
 
419. 1. Документування діяльності Центральної виборчої комісії здійснюється у порядку визначеному законом України "Про Центральну виборчу комісію". Документування діяльності окружної, дільничної комісії референдуму здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства комісій референдуму, який затверджується Центральною виборчою комісією.
 
   1. Документування діяльності Центральної виборчої комісії здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про Центральну виборчу комісію". Документування діяльності окружної, дільничної комісії референдуму здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства комісій референдуму, який затверджується Центральною виборчою комісією.
 
420. 2. На засіданні комісії референдуму ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати.
 
   2. На засіданні комісії референдуму секретар комісії веде протокол засідання. За відсутності секретаря комісії чи в разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати.
 
421. 3. Рішення комісії референдуму з розглянутого питання оформляється у вигляді постанови, яка повинна містити:
 
   3. Рішення комісії референдуму з розглянутого питання оформляється у вигляді постанови, яка повинна містити:
 
422. 1) найменування комісії;
 
   1) найменування комісії;
 
423. 2) найменування постанови;
 
   2) найменування постанови;
 
424. 3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;
 
   3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;
 
425. 4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову комісії референдуму вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
 
   4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову комісії референдуму вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
 
426. 5) резолютивну частину.
 
   5) резолютивну частину.
 
427. 4. Постанова підписується головуючим на засіданні комісії референдуму. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.
 
   4. Постанова підписується головуючим на засіданні комісії референдуму. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.
 
428. 5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною комісією референдуму, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування, -не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання комісії референдуму. Така постанова у цей же строк доводиться також до відома суб’єктів процесу референдуму, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою комісії референдуму чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії референдуму, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а в день голосування - невідкладно, видається суб’єкту процесу референдуму, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
   5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною комісією референдуму, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання комісії референдуму. Така постанова у цей же строк доводиться також до відома суб’єктів процесу референдуму, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою комісії референдуму чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії референдуму, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а в день голосування - невідкладно, видається суб’єкту процесу референдуму, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
429. 6. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення.
 
   6. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення.
 
430. 7. Комісія референдуму складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.
 
   7. Комісія референдуму складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.
 
431. 8. Акти і протоколи комісії референдуму складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії, підписи яких скріплюються печаткою комісії референдуму.
 
   8. Акти і протоколи комісії референдуму складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії, підписи яких скріплюються печаткою комісії референдуму.
 
432. Стаття 50. Статус члена комісії референдуму
 
   Стаття 50. Статус члена комісії референдуму
 
433. 1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
 
   1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
 
434. 2. Статус члена окружної чи члена дільничної комісії референдуму, а також порядок набуття цього статусу визначається цим Законом.
 
-542- Чорноволенко О.В.
Статтю 50 доповнити пунктом 2.1 наступного змісту:
"2.1. Голова, заступник голови, секретар і члени комісії референдуму є посадовими особами комісії референдуму. Голова комісії референдуму без доручення представляє виборчу комісію у її відносинах з виборцями, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, іншими комісіями референдуму, суб’єктами процесу референдуму, підприємствами, закладами, установами і організаціями".
 
Відхилено   2. Статус члена окружної та дільничної комісії референдуму, а також порядок набуття цього статусу визначаються цим Законом.
 
435. 3. За рішенням комісії референдуму, яке затверджується комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної (загальною кількістю не більше шести осіб) чи дільничної комісії референдуму (загальною кількістю не більше шести осіб) протягом усього періоду повноважень комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у комісії референдуму з оплатою їх праці в комісії відповідно до цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.
 
-543- Чорноволенко О.В.
У пункті 3 статті 50 речення "або інші члени окружної (загальною кількістю не більше шести осіб) чи дільничної комісії референдуму (загальною кількістю не більше шести осіб)" замінити реченням "або інші члени окружної (загальною кількістю не більше трьох осіб) чи дільничної комісії референдуму (загальною кількістю не більше трьох осіб)".
 
Відхилено   3. За рішенням комісії референдуму, яке затверджується комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної (загальною кількістю не більше шести осіб) чи дільничної комісії референдуму (загальною кількістю не більше шести осіб) протягом усього періоду повноважень комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у комісії референдуму з оплатою їх праці в комісії відповідно до цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.
 
436. 4. Член комісії референдуму має право:
 
-544- Чорноволенко О.В.
Пункт 4 статті 50 доповнити підпунктом 4.1. наступного змісту "4.1.). представляти комісію референдуму за її рішенням в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, підприємствах, закладах, установах та організаціях".
 
Відхилено   4. Член комісії референдуму має право:
 
437. 1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд комісії референдуму;
 
   1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд комісії референдуму;
 
438. 2) виступати на засіданнях комісії референдуму, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
 
   2) виступати на засіданнях комісії референдуму, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
 
439. 3) за дорученням відповідної комісії референдуму перевіряти діяльність комісій нижчого рівня;
 
   3) за дорученням відповідної комісії референдуму перевіряти діяльність комісій нижчого рівня;
 
440. 4) безперешкодно знайомитися з документами комісії референдуму, членом якої він є, та комісій нижчого рівня на відповідній території;
 
   4) безперешкодно знайомитися з документами комісії референдуму, членом якої він є, та комісій нижчого рівня на відповідній території;
 
441. 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена комісії референдуму, у тому числі витрат на відрядження, пов’язаних з виконанням обов’язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
   5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена комісії референдуму, у тому числі витрат на відрядження, пов’язаних з виконанням обов’язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
442. 5. Член комісії референдуму зобов’язаний:
 
   5. Член комісії референдуму зобов’язаний:
 
443. 1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення референдуму;
 
   1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення референдуму;
 
444. 2) брати участь у засіданнях комісії референдуму;
 
   2) брати участь у засіданнях комісії референдуму;
 
445. 3) виконувати рішення відповідної комісії референдуму, рішення вищестоящих комісій референдуму та обов’язки члена комісії референдуму.
 
   3) виконувати рішення відповідної комісії референдуму, рішення вищестоящих комісій референдуму та обов’язки члена комісії референдуму.
 
446. 6. Член комісії референдуму має також інші права та обов’язки відповідно до цього та інших законів України.
 
   6. Член комісії референдуму має також інші права та обов’язки відповідно до цього та інших законів України.
 
447. 7. На час безпосереднього виконання обов’язків члена комісії референдуму (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена комісії референдуму поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час.
 
   7. На час безпосереднього виконання обов’язків члена комісії референдуму (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена комісії референдуму поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час.
 
448. Члени комісії референдуму звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії та не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків у комісії референдуму.
 
-545- Чорноволенко О.В.
В абзаці другому пункту 7 статті 50 речення "переведений на нижчу посаду з підстав" замінити реченням "переведений на нижчу посаду або притягнутий до дисциплінарної відповідальності з підстав".
 
Відхилено   Член комісії референдуму звільняється від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії, та не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків у комісії референдуму.
 
449. 8. Члену комісії референдуму протягом часу своїх повноважень забороняється проводити агітацію на підтримку чи проти питання референдуму чи публічно надавати оцінку питанню референдуму.
 
-546- Чорноволенко О.В.
Доповнити закон статтею 50-1 наступного змісту "Стаття 50-1. Присяга члена комісії
1. Особа, призначена до складу комісії референдуму, на першому засіданні комісії референдуму, в якому вона бере участь, в обов’язковому порядку ознайомлюється зі змістом частини третьої цієї статті та частин 2.1. - 8 статті 50 цього Закону, та складає присягу такого змісту:
"Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена комісії референдуму та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист прав громадян України на участь у референдумі".
2. Особа, яка склала присягу члена комісії референдуму, невідкладно ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід’ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня.
3. Відмова скласти присягу у порядку і в строки, встановлені частинами першою та другою цієї статті, або уникнення складення присяги на двох засіданнях комісії, найближчих після включення особи до її складу, означає відмову особи бути членом комісії референдуму і є підставою для внесення іншої кандидатури відповідним суб’єктом подання".
 
Відхилено   8. Члену комісії референдуму протягом часу своїх повноважень забороняється проводити агітацію на підтримку чи проти питання референдуму або публічно давати оцінку питанню референдуму.
 
450. Стаття 51. Дострокове припинення повноважень складу комісії референдуму або члена комісії референдуму
 
-547- Стецьків Т.С.
Назву статті 51 викласти у такій редакції: "Дострокове припинення повноважень члена комісії референдуму".
 
Відхилено   Стаття 51. Дострокове припинення повноважень складу комісії референдуму або члена комісії референдуму
 
451. 1. Повноваження усього складу окружної, дільничної комісії референдуму можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.
 
-548- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 51 виключити.
 
Відхилено   1. Повноваження усього складу окружної, дільничної комісії референдуму можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.
 
452. 2. Дострокове припинення повноважень усього складу комісії референдуму не є ліквідацією цієї комісії.
 
-549- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 51 виключити.
 
Відхилено   2. Дострокове припинення повноважень усього складу комісії референдуму не є ліквідацією цієї комісії.
 
453. 3. Повноваження члена окружної, дільничної комісії референдуму припиняються достроково комісією, яка її утворила, у зв’язку з:
 
   3. Повноваження члена окружної, дільничної комісії референдуму припиняються достроково комісією, яка її утворила, у зв’язку з:
 
454. 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
 
   1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
 
455. 2) відкликанням його суб’єктом подання його кандидатури;
 
-550- Стецьків Т.С.
Пункт 2 частини третьої статті 51 виключити. Пункти 3 - 11 частини другої статті 51 вважати відповідно пунктами 2 - 10.
 
Відхилено   2) відкликанням його суб’єктом подання його кандидатури;
 
456. 3) припиненням його громадянства України;
 
   3) припиненням його громадянства України;
 
457. 4) вибуттям на період до дня голосування включно за межі України (або вибуття на період до дня голосування включно за межі країни, на території якої утворена закордонна дільниця референдуму), що тягне за собою неможливість виконувати обов’язки члена комісії;
 
   4) вибуттям на період до дня голосування включно за межі України (або вибуття на період до дня голосування включно за межі країни, на території якої утворена закордонна дільниця референдуму), що тягне за собою неможливість виконувати обов’язки члена комісії;
 
458. 5) реєстрацією його представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою ініціативної групи референдуму;
 
-551- Ключковський Ю.Б.
У пункті 5 частини третьої статті 51 проекту слова "ініціативної групи" замінити словами "суб'єкта процесу".
 
Відхилено   5) реєстрацією його представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою ініціативної групи референдуму;
 
459. 6) входженням його до складу іншої комісії референдуму;
 
   6) входженням його до складу іншої комісії референдуму;
 
460. 7) систематичне невиконання покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу комісії референдуму, до складу якої він входить;
 
-552- Чорноволенко О.В.
Підпункт 7 пункту 3 статті 51 викласти в наступній редакції "7) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу комісії референдуму, до складу якої він входить".
 
Відхилено   7) систематичним невиконанням покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу комісії референдуму, до складу якої він входить;
 
461. 8) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про референдум, встановленим рішенням суду або рішенням комісії референдуму вищого рівня;
 
   8) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про референдум, встановленим рішенням суду або рішенням комісії референдуму вищого рівня;
 
462. 9) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
   9) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
463. 10) визнанням його недієздатним;
 
   10) визнанням його недієздатним;
 
464. 11) його смертю.
 
   11) його смертю.
 
465. 4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3 - 6, 9 - 11 частини третьої цієї статті, повноваження члена комісії референдуму припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а обставин, передбачених у пунктах 2, 7, 8 частини третьої цієї статті, ( з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.
 
-553- Стецьків Т.С.
Частину четверту статті 51 викласти у такій редакції:
"При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1- 5, 8 - 10 частини третьої цієї статті, повноваження члена комісії референдуму припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а обставин, передбачених у пунктах 6, 7 частини третьої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень".
 
Відхилено   4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3 - 6, 9 - 11 частини третьої цієї статті, повноваження члена комісії референдуму припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а обставин, передбачених у пунктах 2, 7, 8 частини третьої цієї статті, ( з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.
 
466. 5. Комісія референдуму вищого рівня, яка достроково припинила повноваження усього складу комісії, окремого члена комісії або виявила підстави для припинення повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено або щодо яких виявлено підстави для припинення їх повноважень.
 
-554- Стецьків Т.С.
У частині п’ятій статті 51 слова "усього складу комісії, " виключити.
 
Відхилено   5. Комісія референдуму вищого рівня, яка достроково припинила повноваження усього складу комісії, окремого члена комісії або виявила підстави для припинення повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено або щодо яких виявлено підстави для припинення їх повноважень.
 
467. 6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу комісії референдуму відповідна комісія вищого рівня не пізніше ніж на другий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад комісії референдуму у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
-555- Ключковський Ю.Б.
У частині шостій статті 51 проекту слово "другий" замінити словом "п'ятий".
 
Відхилено   6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу комісії референдуму відповідна комісія вищого рівня не пізніше ніж на другий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад комісії референдуму у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
    -556- Стецьків Т.С.
Частину шосту статті 51 виключити.
 
Відхилено    
468. 7. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму відповідна комісія вищого рівня не пізніше ніж на другий день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Законом.
 
-557- Ключковський Ю.Б.
Частину сьому статті 51 проекту викласти у такій редакції:
"7. Суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу комісії референдуму замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене, за винятком випадку, зазначеного у частині десятій цієї статті."
 
Відхилено   7. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму відповідна комісія вищого рівня не пізніше ніж на другий день з дня припинення його повноважень, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Законом.
 
469. 8. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму в останній день перед днем голосування чи в день голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної комісії референдуму іншого представника за поданням відповідної державної адміністрації.
 
-558- Ключковський Ю.Б.
У частині восьмій статті 51 проекту слова "відповідної державної адміністрації" замінити словами "того ж суб'єкта подання кандидатури".
 
Відхилено   8. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму в останній день перед днем голосування чи в день голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної комісії референдуму іншого представника за поданням відповідної державної адміністрації.
 
470. 9. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної комісії референдуму закордонної дільниці до складу комісії включається інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України. В разі неможливості здійснення відповідної заміни комісія з референдуму закордонної дільниці виконує свої повноваження у наявному складі.
 
-559- Ключковський Ю.Б.
Статтю 51 проекту доповнити новою частиною у такій редакції:
"10. Не може бути включеною до складу комісії референдуму у порядку, встановленому цією статтею, особа, яка під час відповідного процесу референдуму була включена до складу комісії референдуму, однак відмовилася складати присягу, або якщо її повноваження було припинено достроково".
У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою.
 
Відхилено   9. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної комісії референдуму закордонної дільниці до складу комісії включається інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України. В разі неможливості здійснення відповідної заміни комісія референдуму закордонної дільниці виконує свої повноваження у наявному складі.
 
471. 10. У разі якщо голова, заступник голови або секретар комісії референдуму систематично не виконує покладені на нього обов’язки, відповідна окружна або дільнична комісія може звернутися до комісії референдуму, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів відповідної комісії референдуму. Це подання підлягає обов’язковому розгляду у строки, зазначені у частинах сьомій, восьмій цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря комісії референдуму не тягне за собою припинення повноважень цих осіб, як членів відповідної комісії референдуму.
 
-560- Чорноволенко О.В.
Доповнити статтю 51 пунктом 11 наступного змісту
"11. Не може бути включеною до складу комісії референдуму у порядку, встановленому цією статтею, особа, яка під час відповідного процесу референдуму була включена до складу комісії референдуму, однак відмовилася складати присягу, або якщо її повноваження було припинено достроково на підставі пунктів 8 чи 9 частини першої цієї статті."
 
Відхилено   10. У разі якщо голова, заступник голови або секретар комісії референдуму систематично не виконує покладені на нього обов’язки, відповідна окружна або дільнична комісія може звернутися до комісії референдуму, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів відповідної комісії референдуму. Це подання підлягає обов’язковому розгляду у строки, зазначені у частинах сьомій, восьмій цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря комісії референдуму не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної комісії референдуму.
 
472. Стаття 52. Набуття та припинення окружною комісією референдуму статусу юридичної особи
 
   Стаття 52. Набуття та припинення окружною комісією референдуму статусу юридичної особи
 
473. 1. Набуття та припинення окружною комісією референдуму статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.
 
   1. Набуття та припинення окружною комісією референдуму статусу юридичної особи здійснюються в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.
 
474. 2. Окружна комісія референдуму набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
   2. Окружна комісія референдуму набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
475. 3. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної комісії референдуму, як юридичної особи не сплачується.
 
   3. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної комісії референдуму як юридичної особи не сплачується.
 
476. 4. Статус окружної комісії референдуму, як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису про виключення комісії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
   4. Статус окружної комісії референдуму як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису про виключення комісії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
477. 5. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної комісії референдуму не сплачується.
 
   5. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної комісії референдуму не сплачується.
 
478. Розділ V. СПИСКИ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
 
-561- Коновалюк В.І.
Назву розділу V викласти у новій редакції:
"Розділ V. Списки учасників референдуму"
 
Відхилено   Розділ V. СПИСКИ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
 
    -562- Ключковський Ю.Б.
У статтях 53-58 проекту слова "учасники всеукраїнського референдуму", "учасники референдуму" замінити словами "виборці" у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
479. Стаття 53. Складання попередніх списків учасників всеукраїнського референдуму
 
-563- Коновалюк В.І.
У статтях 53-57 виключити із назв статей та тексту статей слова "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено   Стаття 53. Складання попередніх списків учасників всеукраїнського референдуму
 
480. 1. Складання списків учасників референдуму для звичайних дільниць референдуму здійснюється органами ведення Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" та у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
-564- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 53 викласти в такій редакції:
"Складання попередніх списків учасників референдуму для звичайних дільниць референдуму, а також для спеціальних дільниць референдуму, утворених в установах виконання покарань, здійснюється органами ведення Державного реєстру виборців відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" та у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, після утворення дільниць референдуму. Орган ведення Державного реєстру виборців в Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної дільниці референдуму".
 
Враховано   1. Складання попередніх списків учасників референдуму для звичайних дільниць референдуму, а також для спеціальних дільниць референдуму, утворених в установах виконання покарань, здійснюється органами ведення Державного реєстру виборців відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" та у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, після утворення дільниць референдуму. Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної дільниці референдуму.
 
481. 2. До попереднього списку учасників референдуму на дільниці референдуму включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу, та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї дільниці референдуму. Учасник референдуму може бути включений до списку учасників референдуму тільки на одній дільниці референдуму.
 
-565- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 53 слова "та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї дільниці референдуму" замінити словами "та які відносяться до цієї дільниці референдуму відповідно до відомостей Державного реєстру виборців".
 
Враховано   2. До попереднього списку учасників референдуму на дільниці референдуму включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років, які мають право голосу та які відносяться до цієї дільниці референдуму відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Учасник референдуму може бути включений до списку учасників референдуму тільки на одній дільниці референдуму.
 
482. 3. У попередньому списку учасників референдуму зазначаються прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) учасника всеукраїнського референдуму, дата народження, його виборча адреса, яка визначається відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Список має наскрізну нумерацію учасників референдуму та нумерацію аркушів. Учасники референдуму включаються до списку так, щоб відомості про учасників референдуму з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
 
-566- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 53 доповнити абзацом такого змісту:
"Форму попереднього списку учасників референдуму встановлює Центральна виборча комісія з урахуванням вимог цього Закону".
 
Враховано   3. У попередньому списку учасників референдуму зазначаються прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) учасника всеукраїнського референдуму, дата народження, його виборча адреса, яка визначається відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Список має наскрізну нумерацію учасників референдуму та нумерацію аркушів. Учасники референдуму включаються до списку так, щоб відомості про учасників референдуму з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
Форму попереднього списку учасників референдуму встановлює Центральна виборча комісія з урахуванням вимог цього Закону.
 
483. 4. У попередньому списку учасників референдуму напроти прізвищ учасників референдуму постійно не здатних пересуватися самостійно робиться відповідна відмітка у графі "Примітки".
 
-567- Чорноволенко О.В.
Пункт 4 статті 53 вилучити.
 
Відхилено   4. У попередньому списку учасників референдуму напроти прізвищ учасників референдуму, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі "Примітки".
 
484. 5. Не пізніше ніж за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі попередні списки учасників референдуму передаються до відповідних окружних комісій референдуму, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців". Про передачу зазначених списків учасників референдуму складається акт за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в окружній комісії з всеукраїнського референдуму
 
-568- Шпенов Д.Ю.
У частині п’ятій статті 53 після слів "передаються" доповнити словами "органами ведення Державного реєстру виборців".
 
Враховано   5. Не пізніше ніж за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі попередні списки учасників референдуму передаються органами ведення Державного реєстру виборців до відповідних окружних комісій референдуму за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців". Про передачу зазначених списків учасників референдуму складається акт за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в окружній комісії з всеукраїнського референдуму.
 
485. 6. Окружна комісія референдуму не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі передає один примірник попереднього списку учасників референдуму відповідній дільничній комісії референдуму звичайної дільниці. Другий примірник зберігається в окружній комісії референдуму. Від імені дільничної комісії референдуму списки учасників референдуму отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній комісії референдуму списку учасників референдуму складається акт за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією, в двох примірниках.
 
-569- Шпенов Д.Ю.
У частині шостій статті 53 слово "сімнадцять" замінити словом "чотирнадцять".
 
Враховано   6. Окружна комісія референдуму не пізніш як за чотирнадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі передає один примірник попереднього списку учасників референдуму відповідній дільничній комісії референдуму звичайної дільниці. Другий примірник зберігається в окружній комісії референдуму. Від імені дільничної комісії референдуму списки учасників референдуму отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній комісії референдуму списку учасників референдуму складається акт за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією, в двох примірниках.
 
486. 7. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, народних депутатів України списки учасників складаються ідентичними зі списками виборців на вибори Президента України чи народних депутатів України, у порядку встановленому Центральною виборчою комісією.
 
-570- Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Частину сьому статті 53 проекту виключити.
 
Відхилено   7. У разі проведення всеукраїнського референдуму одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України списки учасників референдуму складаються ідентичним спискам виборців на вибори Президента України чи народних депутатів України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
487. Стаття 54. Порядок ознайомлення учасників всеукраїнського референдуму із попереднім списком учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму та оскарження неправильностей у списку учасників всеукраїнського референдуму
 
   Стаття 54. Порядок ознайомлення учасників всеукраїнського референдуму із попереднім списком учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму та оскарження неправильностей у списку учасників всеукраїнського референдуму
 
488. 1. Дільнична комісія референдуму звичайної дільниці наступного дня після отримання попереднього списку учасників референдуму надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної комісії референдуму.
 
   1. Дільнична комісія референдуму звичайної дільниці наступного дня після отримання попереднього списку учасників референдуму надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної комісії референдуму.
 
489. 2. Дільнична комісія референдуму звичайної дільниці референдуму надсилає або доставляє в інший спосіб кожному учаснику референдуму іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку учасників референдуму відповідної дільниці з всеукраїнського референдуму, адресу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Учасникам референдуму, стосовно яких у списку учасників референдуму є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення доставляється (надсилається) не пізніш як за 13 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
 
-571- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 54 проекту слова "проведення всеукраїнського референдуму" замінити словами "голосування на всеукраїнському референдумі".
 
Відхилено   2. Дільнична комісія референдуму звичайної дільниці референдуму надсилає або доставляє в інший спосіб кожному учаснику референдуму іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку учасників референдуму відповідної дільниці референдуму, адресу дільничної комісії референдуму, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Учасникам референдуму, стосовно яких у списку учасників референдуму є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення доставляється (надсилається) не пізніш як за десять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
 
    -572- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 54 цифру "13" замінити словом "десять".
 
Враховано    
    -573- Чорноволенко О.В.
У пункті 2 статті 54 вилучити речення "Учасникам референдуму, стосовно яких у списку учасників референдуму є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування."
 
Відхилено    
490. 3. Громадяни мають право ознайомитися із списками учасників референдуму і перевіряти правильність внесених до них відомостей.
 
   3. Громадяни мають право ознайомитися із списками учасників референдуму і перевіряти правильність внесених до них відомостей.
 
491. 4. Кожний громадянин України, який має право голосу на всеукраїнському референдумі, має право звернутися до дільничної комісії референдуму з заявою про уточнення списку учасників референдуму, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб чи оскаржити до окружної комісії референдуму чи органу ведення Державного реєстру виборців неточності у списку учасників референдуму у порядку встановленому Центральною виборчою комісією та звернутися до суду з адміністративним позовом з цих питань в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
-574- Шпенов Д.Ю.
Частини четверту - сьому статті 54 замінити частинами такого змісту:
"4. Кожний учасник всеукраїнського референдуму може звернутися до дільничної комісії референдуму або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку учасників референдуму, в тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність самостійно пересуватися.
Кожний учасник всеукраїнського референдуму має право звернутися до суду з адміністративним позовом із цих питань у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
5. Учасник референдуму особисто подає заяву до дільничної комісії референдуму або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною четвертою цієї статті. У разі якщо учасник всеукраїнського референдуму за станом здоров’я не може особисто подати заяву, відповідна дільнична комісія референдуму зобов’язана забезпечити прийняття заяви в інший спосіб. За результатом розгляду заяви дільнична комісія референдуму приймає рішення про задоволення заяви та внесення змін до попереднього списку учасників референдуму або про відмову в задоволенні заяви. Рішення дільничної комісії референдуму не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву та направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців. На підставі отриманих рішень дільничних комісій референдуму орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних виборців.
6. Заява, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніш як за два дні до дня виборів і розглядається дільничною комісією референдуму протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.
7. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв учасників референдуму у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".
8. Позовна заява про уточнення списку виборців (учасників всеукраїнського референдуму) може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення суду про внесення змін до списку виборців подається учасником референдуму до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної комісії референдуму.
9. Відповідний орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у порядку, визначеному Законом України "Про Державний реєстр виборців"."
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою.
 
Враховано   4. Кожний учасник всеукраїнського референдуму може звернутися до дільничної комісії референдуму або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку учасників референдуму, в тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність самостійно пересуватися.
Кожний учасник всеукраїнського референдуму має право звернутися до суду з адміністративним позовом із цих питань у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
5. Учасник референдуму особисто подає заяву до дільничної комісії референдуму або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною четвертою цієї статті. У разі якщо учасник всеукраїнського референдуму за станом здоров’я не може особисто подати заяву, відповідна дільнична комісія референдуму зобов’язана забезпечити прийняття заяви в інший спосіб. За результатом розгляду заяви дільнична комісія референдуму приймає рішення про задоволення заяви та внесення змін до попереднього списку учасників референдуму або про відмову в задоволенні заяви. Рішення дільничної комісії референдуму не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, та направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців. На підставі отриманих рішень дільничних комісій референдуму орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних виборців.
6. Заява, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніш як за два дні до дня виборів і розглядається дільничною комісією референдуму протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.
 
492. 5. Заяви, скарги, подані до комісій референдуму та органу ведення Державного реєстру виборців невідкладно розглядається відповідною комісією або відповідним органом ведення Державного реєстру виборців.
 
   7. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв учасників референдуму у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 
493. 6. Скарга, зазначена у частині четвертої цієї статті, може бути подана до дільничної комісії референдуму, до окружної комісії референдуму або до органу ведення державного реєстру виборців не пізніше ніж за один день до дня голосування.
 
-575- Ключковський Ю.Б.
У частині шостій статті 54 проекту слова "один день" замінити словами "три дні".
 
Відхилено   8. Позовна заява про уточнення списку виборців (учасників всеукраїнського референдуму) може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення суду про внесення змін до списку виборців подається учасником референдуму до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної комісії референдуму.
 
494. 7. Про результати розгляду скарг громадян орган ведення Державного реєстру виборців та окружна комісія референдуму невідкладно повідомляє відповідні окружну та (чи) дільничну комісії референдуму.
 
   9. Відповідний орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у порядку, визначеному Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 
495. 8. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, народних депутатів України порядок ознайомлення учасників референдуму зі списками проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
-576- Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Частину восьму статті 54 проекту виключити.
 
Відхилено   10. У разі проведення всеукраїнського референдуму одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України ознайомлення учасників референдуму зі списками проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
496. Стаття 55. Порядок уточнення попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму
 
   Стаття 55. Порядок уточнення попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму
 
497. 1. Не пізніше ніж за сім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі комісії референдуму здійснюють заходи щодо уточнення попередніх списків учасників референдуму та передають до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців власні звернення, звернення учасників референдуму щодо не включення, неправильного включення до попереднього списку учасників референдуму чи неправильностей у відомостях про учасника всеукраїнського референдуму.
 
-577- Шпенов Д.Ю.
Текст статті 55 викласти в такій редакції:
"1. Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", не пізніш як за десять днів до дня голосування подають відомості до органу ведення Державного реєстру виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
2. За мотивованою заявою учасника референдуму орган ведення Державного реєстру виборців може тимчасово (на період проведення референдуму) змінити місце його голосування (дільницю референдуму) без зміни його виборчої адреси. Така заява подається до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням визначеної учасником референдуму дільниці референдуму не пізніш як за п’ять днів до дня референдуму.
Учасник референдуму, який виїжджає за кордон, може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців особисто із заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та одного із документів, передбачених частиною третьою статті 6 цього Закону, орган ведення Державного реєстру виборців видає учаснику референдуму довідку для включення до списків учасників референдуму на закордонній дільниці референдуму.
3. Орган ведення Державного реєстру виборців за результатами розгляду заяв, передбачених частиною другою цієї статті, вносить до бази даних Державного реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо учасників референдуму, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв'язку з їх включенням до списків учасників референдуму на інших дільницях референдуму.
4. Орган ведення Державного реєстру виборців за наслідком розгляду заяв учасників референдуму, на підставі відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, на підставі рішень дільничних комісій референдуму, прийнятих за результатами розгляду заяв, а також рішень судів уточнює попередній список учасників референдуму на звичайній дільниці референдуму і виготовляє уточнений список учасників всеукраїнського референдуму.
5. Уточнені списки учасників референдуму виготовляються у двох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією і обов’язково містять графу для підписів учасників референдуму за отримання бюлетеня та передаються окружним комісіям референдуму не пізніш як за два дні до дня голосування у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 53 цього Закону.
6. Окружна комісія референдуму невідкладно, але не пізніше дня, що передує дню голосування, передає відповідним дільничним комісіям референдуму уточнені списки учасників референдуму на звичайних дільницях у порядку, встановленому частиною шостою статті 53 цього Закону.
7. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, народних депутатів України порядок уточнення списків проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України"."
 
Враховано   1. Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", не пізніш як за десять днів до дня голосування подають відомості до органу ведення Державного реєстру виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
2. За мотивованою заявою учасника референдуму орган ведення Державного реєстру виборців може тимчасово (на період проведення референдуму) змінити місце його голосування (дільницю референдуму) без зміни його виборчої адреси. Така заява подається до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням визначеної учасником референдуму дільниці референдуму не пізніш як за п’ять днів до дня референдуму.
Учасник референдуму, який виїжджає за кордон, може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців особисто із заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та одного із документів, передбачених частиною третьою статті 6 цього Закону, орган ведення Державного реєстру виборців видає учаснику референдуму довідку для включення до списків учасників референдуму на закордонній дільниці референдуму.
3. Орган ведення Державного реєстру виборців за результатами розгляду заяв, передбачених частиною другою цієї статті, вносить до бази даних Державного реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо учасників референдуму, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв'язку з їх включенням до списків учасників референдуму на інших дільницях референдуму.
4. Орган ведення Державного реєстру виборців за наслідком розгляду заяв учасників референдуму, на підставі відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, на підставі рішень дільничних комісій референдуму, прийнятих за результатами розгляду заяв, а також рішень судів уточнює попередній список учасників референдуму на звичайній дільниці референдуму і виготовляє уточнений список учасників всеукраїнського референдуму.
5. Уточнені списки учасників референдуму виготовляються у двох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією і обов’язково містять графу для підписів учасників референдуму за отримання бюлетеня та передаються окружним комісіям референдуму не пізніш як за два дні до дня голосування у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 53 цього Закону.
6. Окружна комісія референдуму невідкладно, але не пізніше дня, що передує дню голосування, передає відповідним дільничним комісіям референдуму уточнені списки учасників референдуму на звичайних дільницях у порядку, встановленому частиною шостою статті 53 цього Закону.
7. У разі проведення всеукраїнського референдуму одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України уточнення списків проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
498. 2. Не пізніш як за сім днів до дня голосування до органу ведення Державного реєстру виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, подають відомості органи, заклади, установи, передбачені частинами третьою - восьмою цієї статті.
 
      
499. 3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості про:
 
      
500. 1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років;
 
      
501. 2) осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
      
502. 3) учасників всеукраїнського референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
      
503. 4) учасників всеукраїнського референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
      
504. 5) учасників всеукраїнського референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
      
505. 6) осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості.
 
      
506. 4. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України подає відомості про:
 
      
507. 1) учасників всеукраїнського референдуму, які проживали на відповідній території та померли після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть);
 
      
508. 2) учасників всеукраїнського референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження.
 
      
509. 5. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:
 
      
510. 1) учасників всеукраїнського референдуму - військовослужбовців строкової служби, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
 
      
511. 2) інших учасників всеукраїнського референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування);
 
      
512. 3) учасників всеукраїнського референдуму (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
 
      
513. 6. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості про:
 
      
514. 1) учасників всеукраїнського референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, були визнані судом недієздатними, внаслідок чого стосовно них була встановлена опіка;
 
      
515. 2) осіб, стосовно яких після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого стосовно них була припинена опіка.
 
      
516. 7. Керівник відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань подає відомості про:
 
      
517. 1) учасників всеукраїнського референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
      
518. 2) учасників всеукраїнського референдуму, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, вибули з цих установ.
 
      
519. 8. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості про:
 
      
520. 1) учасників всеукраїнського референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зареєстровані за юридичною адресою закладу;
 
      
521. 2) учасників всеукраїнського референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
 
      
522. 9. Відомості, передбачені частинами третьою - восьмою цієї статті, подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.
 
      
523. 10. Окружна комісія референдуму одночасно із включенням громадян України до складу дільничних комісій референдуму приймає рішення про включення до списку учасників референдуму на кожній звичайній дільниці референдуму членів відповідної дільничної комісії референдуму, які включені до списків учасників референдуму за своєю виборчою адресою на інших дільницях всеукраїнського референдуму. Таке рішення надається відповідній дільничній комісії референдуму. Тим же рішенням окружна комісія референдуму повідомляє органи ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де зазначені члени дільничної комісії референдуму були включені до списків учасників референдуму, про включення їх до відповідного списку учасників референдуму на відповідній дільниці референдуму.
 
      
524. 11. Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, вносить до бази даних Державного реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо учасників референдуму, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв'язку з їх включенням до списків учасників референдуму на інших дільницях референдуму.
 
      
525. 12. Про зміни у складі комісії референдуму окружна комісія референдуму невідкладно повідомляє відповідні органи ведення Державного реєстру виборців.
 
      
526. 13. Орган ведення Державного реєстру виборців за наслідком розгляду скарг громадян, перевірок звернень комісій всеукраїнського референдуму, рішень судів, а також на підставі подань, передбачених частинами третьою - восьмою цієї статті, та повідомлень окружних комісій референдуму щодо включення громадян України до списку учасників референдуму на іншій дільниці відповідно до частини десятої цієї статті уточнює попередній список учасників референдуму на звичайній дільниці референдуму і виготовляє уточнений список учасників всеукраїнського референдуму.
 
      
527. 14. Уточнені списки учасників референдуму виготовляються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією і обов’язково містять графу для підписів учасників референдуму за отримання бюлетеня та передаються окружним комісіям референдуму не пізніш як за три дні до дня голосування у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 53 цього Закону.
 
      
528. 15. Окружна комісія референдуму невідкладно, але не пізніш як за два дні до дня голосування, передає відповідним дільничним комісіям уточнені списки учасників референдуму на звичайних дільницях у порядку, встановленому частиною шостою статті 53 цього Закону.
 
      
529. 16. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, народних депутатів України порядок уточнення списків проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
-578- Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Частину шістнадцяту статті 55 проекту виключити.
 
Відхилено      
530. Стаття 56. Порядок внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму
 
   Стаття 56. Порядок внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму
 
531. 1. Внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму здійснюється головою та секретарем дільничної комісії референдуму.
 
   1. Внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму здійснюється головою та секретарем дільничної комісії референдуму.
 
532. 2. Зміни до уточненого списку учасників референдуму вносяться на підставі, прийняти відповідно до положень цього закону:
 
-579- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 56 викласти в такій редакції:
"Зміни до уточненого списку учасників референдуму вносяться на підставі:
1) рішення суду;
2) рішення дільничної комісії референдуму, прийнятого за результатами розгляду заяв, передбачених статтею 54 цього Закону;
3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо внесення запису про виборця до бази даних Державного реєстру виборців чи змін до персональних даних Державного реєстру виборців на підставі звернень громадян."
 
Враховано   2. Зміни до уточненого списку учасників референдуму вносяться на підставі:
1) рішення суду;
2) рішення дільничної комісії референдуму, прийнятого за результатами розгляду заяв, передбачених статтею 54 цього Закону;
3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо внесення запису про виборця до бази даних Державного реєстру виборців чи змін до персональних даних Державного реєстру виборців на підставі звернень громадян.
 
533. 1) рішення суду,
 
      
534. 2) рішення окружної комісії референдуму,
 
      
535. 3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення учасника всеукраїнського референдуму у списку учасників референдуму на цій дільниці референдуму;
 
-580- Ключковський Ю.Б.
У пункті 3 частини другої статті 56 слово "списку" замінити словом "списках"; слова "на цій дільниці референдуму" виключити.
 
Відхилено      
536. 4) рішення дільничної комісії референдуму.
 
      
537. 3. Для внесенні змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, рішення дільничною комісією референдуму не приймається.
 
-581- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 56 проекту слова "частині другій" замінити словами "пунктах 1-3 частини другої".
 
Відхилено   3. Для внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, рішення дільничною комісією референдуму не приймається.
 
538. 4. Голова та секретар дільничної комісії референдуму вносять до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму зміни невідкладно після отримання дільничною комісією документів, зазначених у частині другій цієї статті.
 
-582- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 56 доповнити абзацом такого змісту:
"У день голосування зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду."
 
Враховано   4. Голова та секретар дільничної комісії референдуму вносять до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму зміни невідкладно після отримання дільничною комісією документів, зазначених у частині другій цієї статті.
У день голосування зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду.
 
539. 5. При включенні учасника всеукраїнського референдуму до списку учасників референдуму на дільниці референдуму у порядку внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму відомості про нього, передбачені формою списку учасників всеукраїнського референдуму, вносяться у кінці списку учасників всеукраїнського референдуму згідно з документами, що були підставою для включення учасника всеукраїнського референдуму до списку учасників референдуму. При цьому у графі "Примітка" зазначаються дата і номер рішення окружної або дільничної комісії або дата відповідного рішення суду.
 
-583- Шпенов Д.Ю.
У частині п’ятій статті 56 слова " дата і номер рішення окружної або дільничної комісії або дата відповідного рішення суду" замінити словами "дата та номер відповідного рішення суду, рішення дільничної комісії референдуму, наказу керівника органу ведення Державного реєстру виборців".
 
Враховано   5. При включенні учасника всеукраїнського референдуму до списку учасників референдуму на дільниці референдуму у порядку внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму відомості про нього, передбачені формою списку учасників всеукраїнського референдуму, вносяться у кінці списку учасників всеукраїнського референдуму згідно з документами, що були підставою для включення учасника всеукраїнського референдуму до списку учасників референдуму. При цьому у графі "Примітка" зазначаються дата та номер відповідного рішення суду, рішення дільничної комісії референдуму, наказу керівника органу ведення Державного реєстру виборців.
 
540. 6. Виключення із списку учасників референдуму осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної комісії референдуму у графі "Примітка". При цьому у зазначеній графі поруч із прізвищем учасника всеукраїнського референдуму зазначається дата і номер рішення окружної або дільничної комісії референдуму, дата рішення суду про виключення учасника всеукраїнського референдуму із списку учасників референдуму або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців, передбачених частиною одинадцятою статті 55 цього Закону та частиною другою цієї статті.
 
-584- Шпенов Д.Ю.
У частині шостій статті 56 слова "дата і номер рішення окружної або дільничної комісії референдуму, дата рішення суду про виключення учасника всеукраїнського референдуму із списку учасників референдуму або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців, передбачених частиною одинадцятою статті 55 цього Закону та частиною другою цієї статті" замінити словами "дата та номер відповідного рішення суду, рішення дільничної комісії референдуму, наказу керівника органу ведення Державного реєстру виборців".
 
Враховано   6. Виключення із списку учасників референдуму осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної комісії референдуму у графі "Примітка". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем учасника всеукраїнського референдуму зазначаються дата та номер відповідного рішення суду, рішення дільничної комісії референдуму, наказу керівника органу ведення Державного реєстру виборців.
 
541. 7. Про внесені зміни до списку учасників всеукраїнського референдуму на підставі рішення суду дільнична комісія референдуму невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
 
   7. Про внесені зміни до списку учасників всеукраїнського референдуму на підставі рішення суду дільнична комісія референдуму невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
 
542. У разі виявлення кратного включення цього учасника всеукраїнського референдуму на іншій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну комісію референдуму.
 
-585- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини сьомої статті 56 проекту слова "на іншій дільниці" замінити словами "до списків виборців".
 
Відхилено   У разі виявлення кратного включення цього учасника всеукраїнського референдуму на іншій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну комісію референдуму.
 
543. 8. Голова, заступник голови та секретар дільничної комісії референдуму у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку учасників всеукраїнського референдуму - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того учасника всеукраїнського референдуму, який прибув на дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної комісії референдуму у графі "Примітка".
 
   8. Голова, заступник голови та секретар дільничної комісії референдуму в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку учасників всеукраїнського референдуму - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того учасника всеукраїнського референдуму, який прибув на дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної комісії референдуму у графі "Примітка".
 
544. 9. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, народних депутатів України порядок уточнення списків проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
-586- Чорноволенко О.В.
Пункт 9 статті 56 вилучити.
 
Відхилено   9. У разі проведення всеукраїнського референдуму одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України уточнення списків проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, передаються дільничною комісією референдуму до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців для опрацювання в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
    -587- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 56 частиною такого змісту:
"Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, передаються дільничною комісією референдуму до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців для опрацювання в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією."
 
Враховано    
545. Стаття 57. Порядок складання та уточнення списків учасників всеукраїнського референдуму на спеціальних дільницях референдуму
 
   Стаття 57. Порядок складання та уточнення списків учасників всеукраїнського референдуму на спеціальних дільницях референдуму
 
546. 1. На спеціальних дільницях референдуму (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки учасників всеукраїнського референдуму складаються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування відповідними дільничними комісіями референдуму з дотриманням вимог частини третьої статті 53 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі дільниці.
 
-588- Ключковський Ю.Б.
У частині першій, третій, одинадцятій статті 57 проекту слова "командир військової частини (формувань)" у відповідних відмінках виключити.
 
Відхилено   1. На спеціальних дільницях референдуму (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах та установах виконання покарань, слідчих ізоляторах) списки учасників всеукраїнського референдуму складаються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування відповідними дільничними комісіями референдуму з дотриманням вимог частини третьої статті 53 цього Закону на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі дільниці.
2. На спеціальних дільницях референдуму, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки учасників всеукраїнського референдуму складаються не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування відповідними дільничними комісіями референдуму за формою, зазначеною у статті 53 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Учасники всеукраїнського референдуму, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування на всеукраїнському референдумі, до подання та до списку учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці не включаються.
3. На спеціальних дільницях референдуму, утворених в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, списки учасників всеукраїнського референдуму складаються не пізніш як за три дні до дня голосування відповідними органами ведення Державного реєстру виборців та передаються дільничним комісіям референдуму в порядку та за формою, зазначеними у статті 53 цього Закону.
4. Відомості, зазначені у частинах першій - третій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей дільничній комісії референдуму не пізніш як за сімнадцять днів, керівник стаціонарного лікувального закладу - не пізніш як за чотирнадцять днів, а начальники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів - за чотири дні до дня голосування.
5. Дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці наступного дня після складення списку учасників всеукраїнського референдуму надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної комісії референдуму.
6. Громадянин має право звернутися до дільничної комісії референдуму або безпосередньо до суду за місцезнаходженням дільниці референдуму щодо обставин, передбачених частиною четвертою статті 54 цього Закону.
7. Громадянин особисто подає заяву до дільничної комісії референдуму без зазначення суб'єкта оскарження, яка розглядається на найближчому засіданні комісії.
8. Така заява розглядається дільничною комісією референдуму у дводенний строк. За підсумком розгляду заяви дільнична комісія референдуму зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку учасників референдум або мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви. Копія рішення видається заявнику у день його прийняття. Заява, подана за день до голосування або в день голосування, розглядається невідкладно.
9. Дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці (крім спеціальних дільниць в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах) не пізніше ніж за чотири днів до дня голосування, а дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах за два дні до дня голосування передає відомості про включених до списку учасників відповідним органам ведення Державного реєстру виборців.
Зміст списку учасників всеукраїнського референдуму на дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, за допомогою технічних засобів зв'язку передаються окружній комісії референдуму відповідного округу, до якого належить така дільниця. Окружна комісія референдуму невідкладно передає такі відомості органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням.
10. У разі якщо учасник всеукраїнського референдуму прибув до стаціонарного лікувального закладу після передачі відомостей до органів ведення Державного реєстру виборців, відповідна дільнична комісія референдуму уточнює список учасників всеукраїнського референдуму, включаючи таку особу до списку учасників всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу.
11. У разі утворення спеціальної дільниці у винятковому випадку відповідно до статті 38 цього Закону список учасників всеукраїнського референдуму складається дільничною комісією референдуму не пізніш як за три дні до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за чотири дні до дня проведення всеукраїнського референдуму в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці дільнична комісія референдуму невідкладно передає відомості про учасників всеукраїнського референдуму, включених до цього списку, окружній комісії референдуму відповідного округу, до якого належить відповідна така дільниця. Окружна комісія референдуму невідкладно передає такі відомості органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням. Комісія дільниці референдуму, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передавати зміст списку учасників всеукраїнського референдуму за допомогою технічних засобів зв'язку.
12. Члени дільничної комісії референдуму спеціальної дільниці включаються до списку учасників всеукраїнського референдуму на цій дільниці на підставі рішення відповідної окружної комісії референдуму в порядку, встановленому статтею 55 цього Закону.
13. У разі проведення всеукраїнського референдуму одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України складання та уточнення списків для спеціальної дільниці проводяться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
    -589- Шпенов Д.Ю.
Текст статті 57 викласти в такій редакції:
"1. На спеціальних дільницях референдуму (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах та установ виконання покарань, слідчих ізоляторах) списки учасників всеукраїнського референдуму складаються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування відповідними дільничними комісіями референдуму з дотриманням вимог частини третьої статті 53 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі дільниці.
2. На спеціальних дільницях референдуму, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки учасників всеукраїнського референдуму складаються не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування відповідними дільничними комісіями референдуму за формою, зазначеною у статті 53 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Учасники всеукраїнського референдуму, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування на всеукраїнському референдумі, до подання та до списку учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці не включаються.
3. На спеціальних дільницях референдуму, утворених в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах списки учасників всеукраїнського референдуму складаються не пізніш як за три дні до дня голосування відповідними органами ведення Державного реєстру виборців та передаються дільничним комісіям референдуму в порядку та за формою, зазначеними у статті 53 цього Закону.
4. Відомості, зазначені у частинах першій - третій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей дільничній комісії референдуму не пізніш як за сімнадцять днів, керівник стаціонарного лікувального закладу - не пізніш як за чотирнадцять днів, а начальники установ виконання покарань, слідчих ізоляторах - за чотири дні до дня голосування.
5. Дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці наступного дня після складення списку учасників всеукраїнського референдуму надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної комісії референдуму.
6. Громадянин має право звернутися до дільничної комісії референдуму або безпосередньо до суду за місцезнаходженням дільниці референдуму щодо обставин, передбачених частиною четвертою статті 54 цього Закону.
7. Громадянин особисто подає заяву до дільничної комісії референдуму без зазначення суб'єкта оскарження, яка розглядається на найближчому засіданні комісії.
8. Така заява розглядається дільничною комісією референдуму у дводенний строк. За підсумком розгляду заяви дільнична комісія референдуму зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку учасників референдум або мотивоване рішення про відмову у задоволенні заяви. Копія рішення видається заявнику у день його прийняття. Заява подана за день до голосування або в день голосування розглядається невідкладно.
9. Дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці (крім спеціальних дільниць в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах) не пізніше ніж за чотири днів до дня голосування, а дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах за два дні до дня голосування передає відомості про включених до списку учасників відповідним органам ведення Державного реєстру виборців.
Зміст списку учасників всеукраїнського референдуму на дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, за допомогою технічних засобів зв'язку передаються окружній комісії референдуму відповідного округу, до якого належить така дільниця. Окружна комісія референдуму невідкладно передає такі відомості органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.
10. У разі, якщо учасник всеукраїнського референдуму прибув до стаціонарного лікувального закладу після передачі відомостей до органів ведення Державного реєстру виборців, відповідна дільнична комісія референдуму уточнює список учасників всеукраїнського референдуму, включаючи таку особу до списку учасників всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу.
11. У разі утворення спеціальної дільниці у винятковому випадку відповідно до статті 38 цього Закону список учасників всеукраїнського референдуму складається дільничною комісією референдуму не пізніш як за три дні до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за чотири дні до дня проведення всеукраїнського референдуму в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці дільнична комісія референдуму невідкладно передає відомості про учасників всеукраїнського референдуму, включених до цього списку, окружній комісії референдуму відповідного округу, до якого належить відповідна така дільниця. Окружна комісія референдуму невідкладно передає такі відомості органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Комісія всеукраїнського референдуму дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передавати зміст списку учасників всеукраїнського референдуму за допомогою технічних засобів зв'язку.
12. Члени дільничної комісії референдуму спеціальної дільниці включаються до списку учасників всеукраїнського референдуму на цій дільниці на підставі рішення відповідної окружної комісії референдуму у порядку, встановленому статтею 55 цього Закону.
13. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, народних депутатів України порядок складання та уточнення списків для спеціальної дільниці проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
Враховано    
547. 2. На спеціальних дільницях референдуму, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки учасників всеукраїнського референдуму складаються не пізніш як за десять днів до дня голосування відповідними дільничними комісіями референдуму за формою, зазначеною у статті 53 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Учасники всеукраїнського референдуму, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування на всеукраїнському референдумі, до подання та до списку учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці не включаються.
 
      
548. 3. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей дільничній комісії референдуму не пізніш як за сімнадцять днів, а керівник стаціонарного лікувального закладу - не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування.
 
      
549. 4. Дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці наступного дня після складення списку учасників всеукраїнського референдуму надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної комісії референдуму.
 
      
550. 5. Громадянин має право звернутися до дільничної комісії референдуму або безпосередньо до суду за місцезнаходженням дільниці референдуму щодо обставин, передбачених частиною четвертою статті 54 цього Закону.
 
      
551. 6. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної комісії референдуму без зазначення суб'єкта оскарження, яка розглядається на найближчому засіданні комісії.
 
      
552. 7. Така скарга розглядається дільничною комісією референдуму у дводенний строк. За підсумком розгляду скарги дільнична комісія референдуму зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку учасників референдум або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається суб'єкту звернення зі скаргою у день його прийняття. Скарга подана за день до голосування або в день голосування розглядається невідкладно.
 
      
553. 8. Після складення списку учасників всеукраїнського референдуму на спеціальній дільниці дільнична комісія референдуму невідкладно передає відомості про включених до списку учасників відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих осіб.
 
      
554. Зміст списку учасників всеукраїнського референдуму на дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку.
 
      
555. 9. У разі, якщо учасник всеукраїнського референдуму прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше ніж за три дні до дня голосування, відповідна дільнична комісія референдуму уточнює список учасників всеукраїнського референдуму, включаючи таку особу до списку учасників всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу. Про включення такого учасника всеукраїнського референдуму до списку учасників всеукраїнського референдуму невідкладно повідомляється відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою цього учасника всеукраїнського референдуму
 
      
556. 10. Учасник всеукраїнського референдуму, який прибув до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до дільничної комісії референдуму звичайної дільниці, де він включений до списку учасників всеукраїнського референдуму, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені положеннями цього Закону. У такому разі до списку учасників всеукраїнського референдуму на спеціальній дільниці він не включається.
 
      
557. 11. У разі утворення спеціальної дільниці у винятковому випадку відповідно до статті 38 цього Закону список учасників всеукраїнського референдуму складається дільничною комісією референдуму не пізніш як за три дні до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за чотири дні до дня проведення всеукраїнського референдуму в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці дільнична комісія з всеукраїнського референдуму невідкладно передає відомості про учасників всеукраїнського референдуму, включених до цього списку, відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання цих учасників всеукраїнського референдуму. Комісія з всеукраїнського референдуму дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передавати зміст списку учасників всеукраїнського референдуму за допомогою технічних засобів зв'язку.
 
      
558. 12. Комісія референдуму спеціальної дільниці при внесенні змін до списку учасників всеукраїнського референдуму невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою учасника всеукраїнського референдуму про його включення до списку учасників референдуму або виключення із списку.
 
      
559. 13. Члени дільничної комісії референдуму спеціальної дільниці включаються до списку учасників всеукраїнського референдуму на цій дільниці на підставі рішення відповідної окружної комісії референдуму у порядку, встановленому статтею 55 цього Закону.
 
      
560. 14. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, народних депутатів України порядок складання та уточнення списків для спеціальної дільниці проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
-590- Чорноволенко О.В.
Пункт 14 статті 57 вилучити.
 
Відхилено      
561. Стаття 58. Порядок складання та уточнення списків учасників всеукраїнського референдуму на закордонних дільницях референдуму
 
   Стаття 58. Порядок складання та уточнення списків учасників всеукраїнського референдуму на закордонних дільницях референдуму
 
562. 1. Після утворення закордонних дільниць референдуму орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців складає попередні списки учасників всеукраїнського референдуму для кожної закордонної дільниці референдуму з дотриманням вимог частини третьої статті 53 цього Закону. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних комісій референдуму не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
   1. Після утворення закордонних дільниць референдуму орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців складає попередні списки учасників всеукраїнського референдуму для кожної закордонної дільниці референдуму з дотриманням вимог частини третьої статті 53 цього Закону. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних комісій референдуму не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 
563. Кожен аркуш списку учасників всеукраїнського референдуму підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
 
   Кожен аркуш списку учасників всеукраїнського референдуму підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
 
564. 2. Не пізніш як за сім днів до дня голосування до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, керівники дипломатичних чи консульських установ України подають відомості про:
 
-591- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 58 проекту слова "дипломатичних чи консульських" замінити словами "закордонних дипломатичних".
 
Враховано   2. Не пізніш як за сім днів до дня голосування до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, керівники закордонних дипломатичних установ України подають відомості про:
 
565. 1) громадян України, які перебувають на консульському обліку, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років;
 
   1) громадян України, які перебувають на консульському обліку, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років;
 
566. 2) осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
   2) осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
567. 3) осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості;
 
   3) осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості;
 
568. 4) громадян України - учасників референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
 
   4) громадян України - учасників референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
 
569. 5) громадян України - учасників референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
 
   5) громадян України - учасників референдуму, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
 
570. 6) громадян України - учасників референдуму, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
 
   6) громадян України - учасників референдуму, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
 
571. 3. Дільнична комісія референдуму закордонної дільниці наступного дня після отримання списку учасників референдуму на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної комісії.
 
   3. Дільнична комісія референдуму закордонної дільниці наступного дня після отримання списку учасників референдуму на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної комісії.
 
572. 4. Ознайомлення громадян із списком учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 54 цього Закону. Іменне запрошення, яким повідомляється про включення громадянина до списку учасників референдуму на відповідній закордонній дільниці, адресу дільничної комісії, номер її телефону та розпорядок роботи, а також про час і місце голосування, надсилається учасникам всеукраїнського референдуму комісією закордонної дільниці референдуму не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.
 
   4. Ознайомлення громадян із списком учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 54 цього Закону. Іменне запрошення, яким повідомляється про включення громадянина до списку учасників референдуму на відповідній закордонній дільниці, адресу дільничної комісії, номер її телефону та розпорядок роботи, а також про час і місце голосування, надсилається учасникам всеукраїнського референдуму комісією закордонної дільниці референдуму не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.
 
573. 5. Кожен громадянин України може подати скаргу щодо неправильностей у списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму до відповідної дільничної комісії у порядку, встановленому статті 54 цього Закону.
 
   5. Кожен громадянин України може подати скаргу щодо неправильностей у списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму до відповідної дільничної комісії у порядку, встановленому статтею 54 цього Закону.
 
574. 6. У разі утворення закордонної дільниці у винятковому випадку відповідно до цього Закону список учасників референдуму складається дільничною комісією не пізніш як за три дні до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за чотири дні до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
-592- Ключковський Ю.Б.
У частині шостій статті 58 проекту слова "відповідного офіційного представництва чи консульської" заміінити словами "відповідної закордонної дипломатичної"; слово "представництва" виключити.
 
Враховано   6. У разі утворення закордонної дільниці у винятковому випадку відповідно до цього Закону список учасників референдуму складається дільничною комісією не пізніш як за три дні до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідної закордонної дипломатичної установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за чотири дні до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
575. 7. Дільнична комісія референдуму закордонної дільниці при включенні до списку учасників референдуму, відповідно до частини шостої цієї статті, повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну виборчу комісію та відповідні органи ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих учасників не пізніше наступного дня після завершення складання списків учасників всеукраїнського референдуму на відповідній дільниці або після включення учасника до списку.
 
-593- Ключковський Ю.Б.
У частинах сьомій, восьмій та одинадцятій статті 58 проекту слово "учасник" замінити словом "виборець" у відповідних відмінках.
 
Відхилено   7. Дільнична комісія референдуму закордонної дільниці при включенні до списку учасників референдуму відповідно до частини шостої цієї статті повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну виборчу комісію та відповідні органи ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих учасників не пізніше наступного дня після завершення складання списків учасників всеукраїнського референдуму на відповідній дільниці або після включення учасника до списку.
 
576. 8. На підставі відомостей про учасників всеукраїнського референдуму, наданих згідно з частиною сьомою цієї статті, відповідні органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють уточнення списків учасників на дільницях стосовно цих учасників всеукраїнського референдуму.
 
   8. На підставі відомостей про учасників всеукраїнського референдуму, наданих згідно з частиною сьомою цієї статті, відповідні органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють уточнення списків учасників на дільницях стосовно цих учасників всеукраїнського референдуму.
 
577. 9. Уточнені списки учасників референдуму передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничним комісіям референдуму закордонних дільниць не пізніш як за день до дня голосування.
 
-594- Ключковський Ю.Б.
У частині дев'ятій статті 58 проекту слово "день" замінити словами "три дні".
 
Відхилено   9. Уточнені списки учасників референдуму передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничним комісіям референдуму закордонних дільниць не пізніш як за день до дня голосування.
 
578. 10. Внесення змін до уточненого списку учасників референдуму на закордонній дільниці здійснюється головою, заступником голови та секретарем цієї комісії.
 
   10. Внесення змін до уточненого списку учасників референдуму на закордонній дільниці здійснюється головою, заступником голови та секретарем цієї комісії.
 
579. 11. Дільнична комісія вносить зміни до списку учасників невідкладно після прийняття рішення зазначеного в частині шостій статті 56 цього Закону.
 
   11. Дільнична комісія вносить зміни до списку учасників невідкладно після прийняття рішення зазначеного в частині шостій статті 56 цього Закону.
 
580. 12. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, народних депутатів України порядок складання та уточнення списків для закордонної дільниці проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
-595- Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Частину дванадцяту статті 58 проекту виключити.
 
Відхилено   12. У разі проведення всеукраїнського референдуму одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України складання та уточнення списків для закордонної дільниці проводяться у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
581. РОЗДІЛ VІ. ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
 
-596- Коновалюк В.І.
Назву розділу VІ викласти у наступній редакції:
"РОЗДІЛ VІ. Фінансове и матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення референдуму".
 
Відхилено   РОЗДІЛ VІ. ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
 
582. Стаття 59. Фінансове забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму
 
   Стаття 59. Фінансове забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму
 
583. 1. Витрати на проведення всеукраїнського референдуму, крім витрат на збирання підписів під вимогою проведення всеукраїнського референдуму, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-597- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 59 викласти у такій редакції:
"1. Витрати на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення референдуму, та коштів виборчих фондів суб'єктів процесу референдуму, зареєстрованих у Центральній виборчій комісії як прихильники або опоненти питання референдуму."
 
Відхилено   1. Витрати на проведення всеукраїнського референдуму, крім витрат на збирання підписів під вимогою проведення всеукраїнського референдуму, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
    -598- Коновалюк В.І.
Частину першу статті 59 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Витрати на проведення місцевого референдуму, крім витрат на збирання підписів під вимогою проведення місцевого референдуму, здійснюються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів у порядку передбаченому даною статтею."
 
Відхилено    
    -599- Ключковський Ю.Б.
Статтю 59 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
"2. Фінансування агітаційних заходів чи матеріалів під час процесу референдуму з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, забороняється".
У зв'язку з цим частини другу-тринадцяту статті 59 вважати частинами третьою-чотирнадцятою.
 
Відхилено    
584. 2. Фінансове забезпечення підготовки і проведення всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.
 
   2. Фінансове забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.
 
585. 3. Обсяг коштів для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України або визначається іншим законом.
 
-600- Богословська І.Г.
У частині третій статті 59 слова "або визначається іншим законом" виключити.
 
Відхилено   3. Обсяг коштів для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України або визначається іншим законом.
 
586. 4. Порядок розподілу, перерахування, обліку надходження і використання бюджетних коштів, а також повернення невикористаних коштів, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, а також форми і строки фінансової звітності комісій із всеукраїнського референдуму визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
 
   4. Порядок розподілу, перерахування, обліку надходження і використання бюджетних коштів, а також повернення невикористаних коштів, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, а також форми і строки фінансової звітності комісій всеукраїнського референдуму визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
 
587. 5. Кошти на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення початку процесу всеукраїнського референдуму.
 
   5. Кошти на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення початку процесу всеукраїнського референдуму.
 
588. 6. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної комісії референдуму, а також середні норми видатків для потреб дільничних комісій референдуму, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів, а також оплату праці членів комісій.
 
   6. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної комісії референдуму, а також середні норми видатків для потреб дільничних комісій референдуму, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів, а також оплату праці членів комісій.
 
589. 7. Окружна комісія референдуму у п’ятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму із включенням до нього власних видатків та видатків для потреб дільничних комісій референдуму територіального округу. Єдиний кошторис видатків затверджується Центральною виборчою комісією.
 
   7. Окружна комісія референдуму у п’ятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму із включенням до нього власних видатків та видатків для потреб дільничних комісій референдуму територіального округу. Єдиний кошторис видатків затверджується Центральною виборчою комісією.
 
590. 8. Фінансування комісій референдуму здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.
 
   8. Фінансування комісій референдуму здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.
 
591. 9. Окружна комісія референдуму зобов'язана не пізніш як у п’ятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів всеукраїнського референдуму повернути не використані нею на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний строк інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.
 
-601- Ключковський Ю.Б.
У частинах дев'ятій та десятій статті 59 проекту слово "оголошення" замінити словом "опублікування".
 
Відхилено   9. Окружна комісія референдуму зобов'язана не пізніш як у п’ятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів всеукраїнського референдуму повернути не використані нею на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний строк інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.
 
592. 10. Окружна комісія референдуму в десятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів всеукраїнського референдуму складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно з Державним казначейством України.
 
   10. Окружна комісія референдуму в десятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів всеукраїнського референдуму складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно з Державним казначейством України.
 
593. 11. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами державної контрольно-ревізійної служби у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.
 
   11. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами державної контрольно-ревізійної служби у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.
 
594. 12. Відшкодування кредиторської заборгованості окружних комісій референдуму після закінчення строку їх повноважень за умов незавершеного фінансування всеукраїнського референдуму у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, забезпечується Кабінетом Міністрів України до закінчення наступного фінансового року.
 
   12. Відшкодування кредиторської заборгованості окружних комісій референдуму після закінчення строку їх повноважень за умов незавершеного фінансування всеукраїнського референдуму у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, забезпечується Кабінетом Міністрів України до закінчення наступного фінансового року.
 
595. 13. Ініціативна група для фінансування витрат на збір підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму та інших, передбачених цим Законом цілей, а після оголошення Центральною виборчою комісією початку процесу всеукраїнського референдуму також для фінансування проведення агітації утворює свій фонд референдуму, що формується в порядку, встановленому цим Законом.
 
-602- Ключковський Ю.Б.
Частину тринадцяту статті 59 викласти у такій редакції:
"14. Ініціативна група референдуму, інший суб'єкт процесу референдуму, зареєстрований у Центральній виборчій комісії як прихильник або опонент питання референдуму, для фінансування своєї агітації референдуму та інших передбачених цим Законом цілей зобов'язаний утворити свій фонд референдуму, що формується в порядку, встановленому цим Законом".
 
Відхилено   13. Ініціативна група для фінансування витрат на збір підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму та інших передбачених цим Законом цілей, а після оголошення Центральною виборчою комісією початку процесу всеукраїнського референдуму також для фінансування проведення агітації утворює свій фонд референдуму, що формується в порядку, встановленому цим Законом.
 
    -603- Богословська І.Г.
Статтю 59 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
"14. Ініціативна група з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі має право утворити фонд для фінансування витрат на проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі, що формується в порядку, встановленому цим Законом".
 
Відхилено    
    -604- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 59 частиною чотирнадцятою наступного змісту:
"14. Повноваження, передбачені даною статтею для Центральної виборчої комісії, при проведенні місцевих референдумів виконують відповідні місцеві ради".
 
Відхилено    
596. Стаття 60. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму
 
-605- Коновалюк В.І.
У назві та тексті статті 60 слово "всеукраїнський" у всіх відмінках виключити.
 
Відхилено   Стаття 60. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму
 
597. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані сприяти комісіям з всеукраїнського референдуму у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до нормативів, що встановлюються цим Законом та прийнятими відповідно до нього актами Центральної виборчої комісії; забезпечувати їх охорону, а також охорону бюлетенів та іншої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень комісій всеукраїнського референдуму. Порядок оплати зазначених послуг та відшкодування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані сприяти комісіям всеукраїнського референдуму у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до нормативів, що встановлюються цим Законом та прийнятими відповідно до нього актами Центральної виборчої комісії; забезпечувати їх охорону, а також охорону бюлетенів та іншої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень комісій всеукраїнського референдуму. Порядок оплати зазначених послуг та відшкодування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
598. 2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму під час процесу всеукраїнського референдуму здійснюються комісіями референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
-606- Богословська І.Г.
У частині другій статті 60 слова "без застосування тендерних (конкурсних) процедур в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією" виключити.
 
Відхилено   2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму під час процесу всеукраїнського референдуму здійснюються комісіями референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
599. Стаття 61. Оплата праці членів комісій всеукраїнського референдуму
 
   Стаття 61. Оплата праці членів комісій всеукраїнського референдуму
 
600. 1. Робота члена комісії референдуму, який виконує свої повноваження у комісії референдуму на платній основі, оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму.
 
-607- Коновалюк В.І.
Частину першу статті 61 доповнити абзацом наступного змісту: "Робота членів комісії місцевого референдуму оплачується за рахунок відповідних місцевих бюджетів."
 
Відхилено   1. Робота члена комісії референдуму, який виконує свої повноваження у комісії референдуму на платній основі, оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму.
 
601. 2. Розмір заробітної плати члена комісії всеукраїнського референдуму, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
 
-608- Коновалюк В.І.
У частинах другій-шостій статті 61 слово "всеукраїнський" у всіх відмінках виключити.
 
Відхилено   2. Розмір заробітної плати члена комісії всеукраїнського референдуму, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
 
602. 3. Членам комісій референдуму у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної комісії на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   3. Членам комісій референдуму у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної комісії на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
603. 4. Робота членів комісій референдуму (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день голосування, і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Робота членів комісій референдуму (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день голосування і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
604. 5. Виконання робіт, пов’язаних з організацією підготовки і проведення референдуму, особами, визнаними у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги з безробіття та інших видів допомоги.
 
   5. Виконання робіт, пов’язаних з організацією підготовки та проведення референдуму, особами, визнаними у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги з безробіття та інших видів допомоги.
 
605. 6. Оплата праці членів комісії референдуму у тому числі у день голосування і в дні встановлення підсумки голосування не є підставою для скасування або обмеження будь-яких видів соціальних виплат, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.
 
   6. Оплата праці членів комісії референдуму, у тому числі в день голосування і в дні встановлення підсумків голосування, не є підставою для скасування або обмеження будь-яких видів соціальних виплат, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.
 
606. 7. Робота залучених осіб, зазначених у частині шістнадцятій статті 47 цього Закону, оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму.
 
-609- Коновалюк В.І.
У частині сьомій статті 61 слова "за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму" замінити словами "за рахунок коштів відповідних бюджетів."
 
Відхилено   7. Робота залучених осіб, зазначених у частині шістнадцятій статті 47 цього Закону, оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму.
 
607. Стаття 62. Фонд референдуму суб’єкта процесу референдуму
 
-610- Шпенов Д.Ю.
В назві статті 62 слова "суб’єкта процесу референдуму" виключити
 
Враховано   Стаття 62. Фонд референдуму
 
608. 1. Ініціативна група зобов’язана утворити фонд референдуму.
 
-611- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 62 виключити (див. частину 14 статті 59). У зв'язку з цим частину другу статті 62 вважати частиною першою.
 
Відхилено   1. Ініціативна група зобов’язана утворити фонд референдуму.
 
    -612- Чорноволенко О.В.
Пункт 1 статті 62 викласти в наступній редакції
"1. Суб’єкт процесу референдуму, зареєстрований у Центральній виборчій комісії як прихильник або опонент питання референдуму, для фінансування своєї агітації референдуму зобов’язаний утворити свій фонд референдуму, що формується в порядку, встановленому цим Законом."
 
Відхилено    
609. 2. Ініціативна група не пізніше ніж на п’ятий день з дня її реєстрації утворює фонд референдуму. Фонд референдуму утворюється для фінансування витрат на збір підписів громадян, фінансування агітації референдуму та інших, передбачених цим Законом цілей.
 
-613- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 62 після слова "утворює" доповнити словом "свій"; після слів "фінансування витрат" доповнити словами "ініціативної групи".
 
Відхилено   2. Ініціативна група не пізніше ніж на п’ятий день з дня її реєстрації утворює фонд референдуму. Фонд референдуму утворюється для фінансування витрат на збір підписів громадян, фінансування агітації референдуму та інших передбачених цим Законом цілей.
 
    -614- Ключковський Ю.Б.
Статтю 62 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
"2. Суб'єкт процесу референдуму, зареєстрований у Центральній виборчій комісії як прихильник або опонент питання референдуму, не пізніше ніж на п'ятий день після дня його реєстрації утворює свій фонд референдуму для фінансування агітації референдуму."
 
Відхилено    
    -615- Чорноволенко О.В.
Пункт 2 статті 62 викласти в наступній редакції "Суб’єкт процесу референдуму зобов’язаний відкрити накопичувальний рахунок свого фонду референдуму не пізніше ніж на п’ятий день з дня її реєстрації у Центральній виборчій комісії як прихильник або опонент питання референдуму".
 
Відхилено    
610. 3. Фонд референдуму має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування відповідного суб’єкта процесу референдуму, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на участь суб’єкта у процесі референдуму. На поточні рахунки фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму кошти надходять виключно з накопичувального рахунку фонду референдуму відповідного суб’єкта процесу референдуму.
 
-616- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 62 проекту після слів "Фонд референдуму" доповнити словами "суб'єкта процесу референдуму".
 
Відхилено   3. Фонд референдуму має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування відповідного суб’єкта процесу референдуму, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на участь суб’єкта у процесі референдуму. На поточні рахунки фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму кошти надходять виключно з накопичувального рахунку фонду референдуму відповідного суб’єкта процесу референдуму.
 
611. 4. Підставою для відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи.
 
-617- Ключковський Ю.Б.
Перше речення частини четвертої статті 62 проекту доповнити словами "чи про реєстрацію суб'єкта референдуму - прихильника або опонента питання референдуму".
 
Відхилено   4. Підставою для відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи.
 
    -618- Коновалюк В.І.
У частині четвертій статті 62 слова "Центральної виборчої комісії" виключити.
 
Відхилено    
    -619- Чорноволенко О.В.
У абзаці першому пункту 4 статті 62 речення "ініціативної групи" замінити реченням "відповідного суб’єкта як прихильника або опонента питання референдуму".
 
Відхилено    
612. Підставою для відкриття поточного рахунку фонду референдуму є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму.
 
   Підставою для відкриття поточного рахунку фонду референдуму є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму.
 
613. 5. Ініціативна група відкриває накопичувальний рахунок свого фонду референдуму в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Суб’єкт процесу референдуму має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок фонду референдуму і тільки в національній валюті.
 
-620- Чорноволенко О.В.
У пункті 5 статті 62 речення "ініціативна група" замінити реченням "Суб’єкт процесу референдуму".
 
Відхилено   5. Ініціативна група відкриває накопичувальний рахунок свого фонду референдуму в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Суб’єкт процесу референдуму має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок фонду референдуму і тільки в національній валюті.
 
    -621- Ключковський Ю.Б.
У частинах п'ятій та шостій статті 62 проекту слова "Ініціативна група" замінити словами "Суб'єкт процесу референдуму".
 
Відхилено    
614. 6. Ініціативна група має право відкривати в установах банків України поточні рахунки свого фонду референдуму з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного територіального округу референдуму. Один поточний рахунок фонду референдуму може обслуговувати декілька територіальних округів референдуму.
 
-622- Чорноволенко О.В.
У пункті 6 статті 62 речення "ініціативна група" замінити реченням "Суб’єкт процесу референдуму".
 
Відхилено   6. Ініціативна група має право відкривати в установах банків України поточні рахунки свого фонду референдуму з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного територіального округу референдуму. Один поточний рахунок фонду референдуму може обслуговувати декілька територіальних округів референдуму.
 
615. 7. Суб’єкт процесу референдуму не проводить видатків на фінансування своїх агітаційних заходів у закордонному окрузі референдуму.
 
   7. Суб’єкт процесу референдуму не проводить видатків на фінансування своїх агітаційних заходів у закордонному окрузі референдуму.
 
616. 8. Порядок відкриття і закриття рахунків фондів референдуму суб’єктів процесу референдуму встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією.
 
   8. Порядок відкриття і закриття рахунків фондів референдуму суб’єктів процесу референдуму встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією.
 
617. 9. Послуги установ банків, пов’язані з відкриттям і закриттям рахунків фонду референдуму та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму, відсотки не нараховує і не сплачує.
 
   9. Послуги установ банків, пов’язані з відкриттям і закриттям рахунків фонду референдуму та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму, відсотки не нараховує і не сплачує.
 
618. 10. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.
 
-623- Кармазін Ю.А.
Частину 10 статті 62 викласти в такій редакції:
"10. Установа банку невідкладно повідомляє Центральну виборчу комісію в день:
1) відкриття накопичувального чи поточного рахунку фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму - про відкриття рахунку та його реквізити.
2) надходження коштів на накопичувальний чи поточний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму - про розміри та джерела внесків, які надходять на накопичувальний чи поточний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму".
 
Відхилено   10. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.
 
    -624- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 62 новою частиною такого змісту:
"11. Центральна виборча комісія невідкладно розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію про відкриття відповідного накопичувального чи поточного рахунку фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму, його реквізити, розміри та джерела внесків, які надходять на ці рахунки".
Змінити нумерацію подальших частин статті.
 
Відхилено    
619. 11. Інформація про відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму та реквізити накопичувального рахунку фонду референдуму публікується ініціативною групою у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів цього фонду.
 
-625- Кармазін Ю.А.
Частину 11 статті 62 викласти в такій редакції:
"12. Інформація про відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму та реквізити накопичувального рахунку фонду референдуму ініціативною групою оприлюднюється на своєму офіційному веб-сайті та публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів цього фонду".
 
Відхилено   11. Інформація про відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму та реквізити накопичувального рахунку фонду референдуму публікується ініціативною групою у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів цього фонду.
 
    -626- Чорноволенко О.В.
У пункті 11 статті 62 речення "ініціативною групою" замінити реченням "суб’єктом процесу референдуму".
 
Відхилено    
620. 12. Витрачання коштів з поточних рахунків фонду референдуму здійснюється в безготівковій формі.
 
-627- Кармазін Ю.А.
Частину 12 статті 62 викласти в такій редакції:
"13. Фінансування агітаційних заходів чи матеріалів дозволяється лише з поточних рахунків фонду референдуму і здійснюється в безготівковій формі".
 
Відхилено   12. Витрачання коштів з поточних рахунків фонду референдуму здійснюється в безготівковій формі.
 
621. 13. Витрачання коштів з поточних рахунків фонду референдуму припиняється о 15 годині останнього дня перед днем голосування.
 
-628- Кармазін Ю.А.
Частину 13 статті 62 викласти в такій редакції:
"14. Витрачання коштів з поточних рахунків фонду референдуму припиняється о 24 годині останнього дня перед днем голосування.",
оскільки перерахування можуть здійснюватися за допомогою кредитних карток і за вже виконані роботи.
 
Відхилено   13. Витрачання коштів з поточних рахунків фонду референдуму припиняється о 15 годині останнього дня перед днем голосування.
 
622. 14. Арешт коштів на рахунках фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму не допускається.
 
   14. Арешт коштів на рахунках фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму не допускається.
 
623. 15. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках фонду референдуму раніше, ніж у строк, встановлений частиною тринадцятою цієї статті, здійснюється лише у разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, у передбачених частиною десятою статті 31, частиною четвертою статті 33, частиною сьомою статті 34 цього Закону випадках.
 
-629- Ключковський Ю.Б.
Частину п'ятнадцяту статті 62 проекту викласти у такій редакції:
"15. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках фонду референдуму суб'єкта процесу референдуму раніше, ніж у строк, встановлений частиною тринадцятою цієї статті, здійснюється лише у разі втрати статусу суб'єкта процесу референдуму. Закриття рахунку фонду референдуму ініціативної групи референдуму до початку процесу референдуму здійснюється лише у випадку припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму".
 
Відхилено   15. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках фонду референдуму раніше, ніж у строк, встановлений частиною тринадцятою цієї статті, здійснюється лише в разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму у передбачених частиною десятою статті 31, частиною четвертою статті 33, частиною сьомою статті 34 цього Закону випадках.
 
    -630- Чорноволенко О.В.
Пункт 15 статті 62 викласти у наступній редакції:
"15. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму раніше, ніж у строк, встановлений частиною тринадцятою статті, здійснюється лише у разі втрати суб’єктом статусу суб’єкта процесу референдуму".
 
Відхилено    
    -631- Богословська І.Г.
Доповнити проект Закону статтею 62-1 "Фонд ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі" такого змісту:
"1. 3 дня одержання свідоцтва про свою реєстрацію ініціативна група з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі має право не пізніше ніж на п'ятий день з дня її реєстрації утворити фонд ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі. Фонд ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі утворюється для фінансування витрат на агітацію "проти" на всеукраїнському референдумі.
2. Фонд ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування відповідного суб'єкта процесу референдуму, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на участь суб'єкта у процесі референдуму. На поточні рахунки фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі кошти надходять виключно з накопичувального рахунку фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
3. Підставою для відкриття накопичувального рахунку фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
Підставою для відкриття поточного рахунку фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі.
4. Ініціативна група з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі відкриває накопичувальний рахунок свого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Суб'єкт процесу референдуму має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок фонду референдуму і тільки в національній валюті.
5. Ініціативна група ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі має право відкривати в установах банків України поточні рахунки свого фонду з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного територіального округу референдуму. Один поточний рахунок фонду може обслуговувати декілька територіальних округів референдуму.
6. Суб'єкт процесу референдуму не проводить видатків на фінансування своїх агітаційних заходів у закордонному окрузі референдуму.
7. Порядок відкриття і закриття рахунків фондів ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією.
8. Послуги установ банків, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі відсотки не нараховує і не сплачує.
9. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.
10. Інформація про відкриття накопичувального рахунку фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі та реквізити накопичувального рахунку фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі публікується ініціативною групою з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів цього фонду.
11. Витрачання коштів з поточних рахунків фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі здійснюється в безготівковій формі.
12. Витрачання коштів з поточних рахунків фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі припиняється о 15 годині останнього дня перед днем голосування.
13. Арешт коштів на рахунках фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі суб'єкта процесу референдуму не допускається.
14. Розпорядники фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі призначаються у порядку, встановленому у статті 63 цього Закону, мають повноваження, визначені у статті 63 цього Закону.
15. Формування фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі та використання його коштів здійснюється у порядку, встановленому статтею 64 цього Закону."
 
Відхилено    
624. Стаття 63. Розпорядники фонду референдуму
 
-632- Коновалюк В.І.
У статтях 63-65 виключити із тексту слово "всеукраїнського" в усіх відмінках.
 
Відхилено   Стаття 63. Розпорядники фонду референдуму
 
625. 1. Ініціативна група призначає одного розпорядника накопичувального рахунку свого фонду референдуму, який має виключне право на розпоряджання коштами з накопичувального рахунку фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму.
 
-633- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 63 викласти у такій редакції:
"1. Суб'єкт процесу референдуму із числа своїх уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму призначає одного розпорядника накопичувального рахунку свого фонду референдуму, який має виключне право на розпоряджання коштами з накопичувального рахунку фонду референдуму суб'єкта процесу референдуму. Про прийняте рішення суб'єкт процесу референдуму не пізніше наступного дня після відкриття накопичувального рахунку фонду повідомляє Центральну виборчу комісію".
 
Відхилено   1. Ініціативна група призначає одного розпорядника накопичувального рахунку свого фонду референдуму, який має виключне право на розпоряджання коштами з накопичувального рахунку фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму.
 
626. Про призначення розпорядника накопичувального рахунку свого фонду референдуму Ініціативна група повідомляє Центральну виборчу комісію із зазначенням із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебування, відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Повідомлення ініціативної групи підписується уповноваженою особою ініціативної групи. До повідомлення додається власноруч на писана заява громадянина України про згоду бути розпорядником накопичувального рахунку.
 
-634- Чорноволенко О.В.
У пункті 1 статті 63 речення "Ініціативна група" та "ініціативної групи" замінити на речення "Суб’єкт процесу референдуму".
 
Відхилено   Про призначення розпорядника накопичувального рахунку свого фонду референдуму ініціативна група повідомляє Центральну виборчу комісію із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебування, відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Повідомлення ініціативної групи підписується уповноваженою особою ініціативної групи. До повідомлення додається власноруч написана заява громадянина України про згоду бути розпорядником накопичувального рахунку.
 
627. 2. Ініціативна група призначає по одному розпоряднику поточного рахунку свого фонду референдуму для кожного поточного рахунку цього фонду. Розпорядник поточного рахунку фонду референдуму має виключне право на розпоряджання коштами з відповідного поточного рахунку фонду референдуму.
 
-635- Ключковський Ю.Б.
Перше речення частини другої статті 63 проекту викласти в такій редакції: "Суб'єкт процесу референдуму із числа своїх уповноважених осіб у відповідному територіальному окрузі референдуму призначає по одному розпоряднику поточного рахунку свого фонду референдуму для кожного поточного рахунку".
 
Відхилено   2. Ініціативна група призначає по одному розпоряднику поточного рахунку свого фонду референдуму для кожного поточного рахунку цього фонду. Розпорядник поточного рахунку фонду референдуму має виключне право на розпоряджання коштами з відповідного поточного рахунку фонду референдуму.
 
    -636- Чорноволенко О.В.
У пункті 2 стаття 63 речення "Ініціативна група" замінити на речення "Суб’єкт процесу референдуму".
 
Відхилено    
628. 3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку фонду референдуму зобов’язані вести облік надходження та розподілу коштів фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму між поточними рахунками цього фонду. Розпорядники поточних рахунків фонду референдуму забезпечують додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів фонду референдуму.
 
   3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку фонду референдуму зобов’язані вести облік надходження та розподілу коштів фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму між поточними рахунками цього фонду. Розпорядники поточних рахунків фонду референдуму забезпечують додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів фонду референдуму.
 
629. 4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок фонду референдуму, надає розпорядникові коштів відповідного рахунку фонду референдуму потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки фонду референдуму, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.
 
-637- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 63 викласти в такій редакції:
"4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок фонду референдуму, надає відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки фонду референдуму, рух коштів, а також їх залишки на рахунках:
а) розпорядникові коштів відповідного рахунку фонду референдуму - потижнево або за його зверненням;
б) Центральній виборчий комісії - наприкінці кожного дня електронною поштою".
 
Відхилено   4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок фонду референдуму, надає розпорядникові коштів відповідного рахунку фонду референдуму потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки фонду референдуму, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.
 
630. 5. Розпорядник коштів поточного рахунку фонду референдуму зобов’язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку фонду референдуму. Розпорядник поточного рахунку фонду референдуму зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати розпоряднику накопичувального рахунку фонду референдуму фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку фонду референдуму.
 
   5. Розпорядник коштів поточного рахунку фонду референдуму зобов’язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку фонду референдуму. Розпорядник поточного рахунку фонду референдуму зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати розпоряднику накопичувального рахунку фонду референдуму фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку фонду референдуму.
 
631. 6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку фонду референдуму зобов’язаний не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня голосування подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів фонду референдуму.
 
   6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку фонду референдуму зобов’язаний не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня голосування подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів фонду референдуму.
 
632. У разі припинення здійснення ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, у передбачених частиною десятою статті 31, частиною четвертою статті 33, частиною сьомою статті 34 цього Закону випадках, розпорядник коштів накопичувального рахунку фонду референдуму фінансовий звіт про надходження та використання коштів фонду референдуму до Центральної виборчої комісії не подає.
 
-638- Чорноволенко О.В.
Абзац другий пункту 6 стаття 63 викласти в наступній редакції "У разі втрати суб’єктом процесу референдуму статусу суб’єкта процесу референдуму розпорядник коштів накопичувального рахунку фонду референдуму фінансовий звіт про надходження та використання коштів фонду референдуму до Центральної виборчої комісії не подає."
 
Відхилено   У разі припинення здійснення ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму у передбачених частиною десятою статті 31, частиною четвертою статті 33, частиною сьомою статті 34 цього Закону випадках розпорядник коштів накопичувального рахунку фонду референдуму фінансовий звіт про надходження та використання коштів фонду референдуму до Центральної виборчої комісії не подає.
 
633. 7. Форми фінансових звітів, передбачених цим Законом, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як на п’ятий день з дня оголошення процесу референдуму.
 
-639- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 64 викласти в такій редакції:
"7. Форми фінансових звітів, передбачених цим Законом, встановлюються Міністерством фінансів України".
 
Відхилено   7. Форми фінансових звітів, передбачених цим Законом, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як на п’ятий день з дня оголошення процесу референдуму.
 
    -640- Ключковський Ю.Б.
Статтю 63 проекту доповнити новою частиною у такій редакції:
"8. Фінансові звіти про надходження та використання коштів фондів референдуму суб'єктів процесу референдуму офіційно публікуються Центральною виборчою виборчою комісією у друкованих засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня їх надходження, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії."
 
Відхилено    
634. Стаття 64. Формування фонду референдуму та використання його коштів
 
   Стаття 64. Формування фонду референдуму та використання його коштів
 
635. 1. Фонд референдуму формується за рахунок власних коштів членів ініціативної групи референдуму, а також добровільних внесків фізичних осіб (далі - добровільний внесок) та внесків політичних партій чи всеукраїнських громадських організацій.
 
-641- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 64 проекту після слів "ініціативної групи референдуму" доповнити словами "власних коштів політичної партії, всеукраїнської громадської організації - відповідного суб'єкта виборчого процесу";
 
Відхилено   1. Фонд референдуму формується за рахунок власних коштів членів ініціативної групи референдуму, а також добровільних внесків фізичних осіб (далі - добровільний внесок) та внесків політичних партій чи всеукраїнських громадських організацій.
 
    -642- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 64 проекту слова "та внесків політичних партій чи всеукраїнських громадських організацій" виключити.
 
Відхилено    
    -643- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 64 викласти в такій редакції:
"1. Фонд референдуму формується за рахунок власних коштів членів ініціативної групи референдуму, а також добровільних внесків фізичних осіб (далі - добровільний внесок)", вилучивши слова "та внесків політичних партій чи всеукраїнських громадських організацій".
 
Відхилено    
    -644- Чорноволенко О.В.
У пункті 1 статті 64 речення "внесків політичних партій чи всеукраїнських громадських організацій" замінити на речення "власних коштів відповідної політичної партії, всеукраїнської громадської організації - суб’єкта процесу референдуму".
 
Відхилено    
636. 2. Один добровільний внесок фізичної особи до фонду референдуму не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Власні кошти члена ініціативної групи референдуму, політичної партії чи всеукраїнської громадської організації, які перераховуються на накопичувальний рахунок фонду, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.
 
-645- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 64 викласти в такій редакції:
"2. Добровільний внесок однієї фізичної особи до фонду референдуму не може перевищувати двадцяти п'яти розмірів мінімальних заробітних плат. Власні кошти члена ініціативної групи референдуму, які перераховуються на накопичувальний рахунок фонду з їхніх рахунків в банку, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.", вилучити згадку про "Власні кошти політичної партії чи всеукраїнської громадської організації, ".
 
Відхилено   2. Один добровільний внесок фізичної особи до фонду референдуму не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати. Власні кошти члена ініціативної групи референдуму, політичної партії чи всеукраїнської громадської організації, які перераховуються на накопичувальний рахунок фонду, не підлягають обмеженню за сумою і кількістю перерахувань.
 
    -646- Чорноволенко О.В.
Пункт 2 статті 64 викласти в наступній редакції "2. Добровільний внесок фізичної особи до фонду референдуму одного суб’єкта процесу референдуму не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених на день початку процесу референдуму. Власні кошти політичної партії, всеукраїнської громадської організації, члена ініціативної групи референдуму, які перераховуються на накопичувальний рахунок фонду, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань."
 
Відхилено    
637. 3. Забороняється робити добровільні внески до фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму:
 
   3. Забороняється робити добровільні внески до фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму:
 
638. 1) іноземцям та особам без громадянства;
 
   1) іноземцям та особам без громадянства;
 
639. 2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті);
 
   2) анонімним жертводавцям (без зазначення у платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті);
 
640. 3) юридичним особам, крім політичних партій та всеукраїнських громадських організацій.
 
-647- Ключковський Ю.Б.
Пункт 3 частини третьої статті 64 проекту доповнити словами "- суб'єктів процесу референдуму".
 
Відхилено   3) юридичним особам, крім політичних партій та всеукраїнських громадських організацій.
 
    -648- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 3 статті 64 викласти в такій редакції:
" 3) юридичним особам.", вилучивши слова ", крім політичних партій та всеукраїнських громадських організацій".
 
Відхилено    
641. 4. Добровільний внесок до фонду референдуму приймається установою банку або відділенням зв’язку за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини третьої статті 6 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, а також місце проживання та адреса житла цієї особи.
 
-649- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 64 викласти в такій редакції:
"4. Добровільний внесок до фонду референдуму приймається установою банку або відділенням зв’язку за умови подання громадянином України, який не має подвійного громадянства, одного із документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини третьої статті 6 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, номер ідентифікаційного коду, а також місце реєстрації, проживання та адреса житла цієї особи.".
 
Відхилено   4. Добровільний внесок до фонду референдуму приймається установою банку або відділенням зв’язку за умови подання громадянином одного з документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини третьої статті 6 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, а також місце проживання та адреса житла цієї особи.
 
642. 5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв’язку на накопичувальний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок фонду референдуму не повинен перевищувати двох банківських днів.
 
-650- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 64 викласти в такій редакції:
"5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв’язку на накопичувальний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму невідкладно після отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок фонду референдуму не повинен перевищувати одного банківського дня.", що можливо в країні, яка вже більше десятку років має розвинену електронну систему банківських перерахувань.
 
Відхилено   5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв’язку на накопичувальний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок фонду референдуму не повинен перевищувати двох банківських днів.
 
643. 6. Розпорядник накопичувального рахунку фонду референдуму має право відмовитися від внеску особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок фонду референдуму. Такий добровільний внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення ( перераховується до Державного бюджету України.
 
   6. Розпорядник накопичувального рахунку фонду референдуму має право відмовитися від внеску особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок фонду референдуму. Такий добровільний внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення ( перераховується до Державного бюджету України.
 
644. 7. У разі надходження від особи добровільного внеску, який перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку фонду референдуму, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок фонду референдуму, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення ( перераховується до Державного бюджету України.
 
   7. У разі надходження від особи добровільного внеску, який перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку фонду референдуму, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок фонду референдуму, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення ( перераховується до Державного бюджету України.
 
645. 8. Розпорядник накопичувального рахунку фонду референдуму зобов’язаний відмовитися від внеску особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий добровільний внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок фонду референдуму, перераховує такий добровільний внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку фонду референдуму стало відомо про те, що особа, яка зробила добровільний внесок, не мала на це права, він зобов’язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок фонду референдуму, про перерахування відповідної суми до Державного бюджету України.
 
   8. Розпорядник накопичувального рахунку фонду референдуму зобов’язаний відмовитися від внеску особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий добровільний внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок фонду референдуму, перераховує такий добровільний внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку фонду референдуму стало відомо про те, що особа, яка зробила добровільний внесок, не мала на це права, він зобов’язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок фонду референдуму, про перерахування відповідної суми до Державного бюджету України.
 
646. 9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму, на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку фонду референдуму перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж фонду референдуму.
 
   9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму, на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку фонду референдуму перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього фонду референдуму.
 
647. 10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів фонду референдуму здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок фонду референдуму, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку не пізніше ніж за сорок днів до дня голосування.
 
   10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів фонду референдуму здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок фонду референдуму, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку не пізніше ніж за сорок днів до дня голосування.
 
648. 11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму, не пізніше ніж на п’ятий день після дня голосування перераховує кошти, не використані суб’єктом процесу референдуму, на накопичувальний рахунок відповідного фонду референдуму.
 
-651- Кармазін Ю.А.
Частину 11 статті 64 викласти в такій редакції:
"11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму, не пізніше першого робочого дня після дня голосування перераховує кошти, не використані суб’єктом процесу референдуму, на накопичувальний рахунок відповідного фонду референдуму.".
 
Відхилено   11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму, не пізніше ніж на п’ятий день після дня голосування перераховує кошти, не використані суб’єктом процесу референдуму, на накопичувальний рахунок відповідного фонду референдуму.
 
649. 12. Невикористані кошти фонду референдуму ініціативної групи референдуму перераховуються установою банку, у якій було відкрито накопичувальний рахунок фонду, до Державного бюджету України на п’ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів референдуму. В разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, у передбачених частиною десятою статті 31, частиною четвертою статті 33, частиною сьомою статті 34 цього Закону випадках, невикористані кошти фонду референдуму ініціативної групи референдуму перераховуються установою банку, у якій було відкрито накопичувальний рахунок фонду, до Державного бюджету України не пізніше як на сьомий день з дня оприлюднення відповідного рішення Центральної виборчої комісією.
 
-652- Кармазін Ю.А.
Частину 12 статті 64 викласти в такій редакції:
"12. Невикористані кошти фонду референдуму ініціативної групи референдуму перераховуються установою банку, у якій було відкрито накопичувальний рахунок фонду, до Державного бюджету України не пізніше першого робочого дня з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів референдуму коштів, які знаходяться на рахунку у цьому банку та в день надходження цих коштів з банків, у який відкритий поточний рахунок фонду референдуму суб’єкта. В разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, у передбачених частиною десятою статті 31, частиною четвертою статті 33, частиною сьомою статті 34 цього Закону випадках, невикористані кошти фонду референдуму ініціативної групи референдуму перераховуються установою банку, у якій було відкрито накопичувальний рахунок фонду, до Державного бюджету України не пізніше не пізніше першого робочого дня після дня оприлюднення відповідного рішення Центральної виборчої комісією.".
 
Відхилено   12. Невикористані кошти фонду референдуму ініціативної групи референдуму перераховуються установою банку, в якій було відкрито накопичувальний рахунок фонду, до Державного бюджету України на п’ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів референдуму. У разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму у випадках, передбачених частиною десятою статті 31, частиною четвертою статті 33, частиною сьомою статті 34 цього Закону, невикористані кошти фонду референдуму ініціативної групи референдуму перераховуються установою банку, в якій було відкрито накопичувальний рахунок фонду, до Державного бюджету України не пізніше як на сьомий день з дня оприлюднення відповідного рішення Центральної виборчої комісії.
 
    -653- Чорноволенко О.В.
У пункті 12 статті 64 речення "ініціативної групи" замінити на речення "суб’єкта процесу референдуму"; речення "В разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, у передбачених частиною десятою статті 31, частиною четвертою статті 33, частиною сьомою статті 34 цього Закону випадках, " замінити на речення "В разі втрати суб’єктом процесу референдуму статусу суб’єкта процесу референдуму"
 
Відхилено    
650. 13. Добровільні внески фізичних осіб, що надійшли на накопичувальний рахунок фонду референдуму пізніше ніж за день до дня голосування, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за рахунок коштів її внеску, а в разі неможливості такого повернення ( зараховуються до Державного бюджету України.
 
-654- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 13 статті 64
 
Відхилено   13. Добровільні внески фізичних осіб, що надійшли на накопичувальний рахунок фонду референдуму пізніше ніж за день до дня голосування, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за рахунок коштів її внеску, а в разі неможливості такого повернення ( зараховуються до Державного бюджету України.
 
    -655- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 64 частиною такого змісту
"14. Дані про внески, що надійшли на накопичувальний рахунок фонду референдуму і витрати з нього оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії невідкладно після надходження їх на накопичувальний рахунок фонду референдуму і передачі банком, у якому відкритий цей рахунок, електронною поштою інформації про надходження цих коштів та інформації про його використання Центральній виборчій комісії. Фінансові звіти про використання їх коштів публікуються Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" протягом трьох робочих днів після дня голосування.
 
Відхилено    
651. Розділ VІІ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСУ РЕФЕРЕНДУМУ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ
 
   Розділ VІІ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСУ РЕФЕРЕНДУМУ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ
 
652. Стаття 65. Реєстрація суб’єктів процесу референдуму
 
   Стаття 65. Реєстрація суб’єктів процесу референдуму
 
653. 1. Центральна виборча комісія реєструє відповідних суб’єктів процесу референдуму у порядку, визначеному цим Законом та рішенням Центральної виборчої комісії.
 
-656- Ключковський Ю.Б.
Текст статті 65 проекту викласти у такій редакції:
"1. Центральна виборча комісія реєструє суб'єктів процесу референдуму у порядку, визначеному цією статтею, як прихильників або опонентів питання референдуму.
2. Політична партія, зареєстрована відповідно до законодавства про політичні партії не пізніш ніж за 365 днів до дня початку процесу референдуму, може бути зареєстрована як суб'єкт процесу референдуму - прихильник або опонент питання референдуму - на підставі її заяви, поданої до Центральної виборчої комісії.
3. Всеукраїнська громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання, пов'язані з питанням референдуму або із забезпеченням виборчих прав громадян, якщо вона зареєстрована відповідно до законодавства про об'єднання громадян не пізніш ніж За 365 днів до дня початку процесу референдуму, може бути зареєстрована як суб'єкт процесу референдуму - прихильник або опонент питання референдуму - на підставі її заяви, поданої до Центральної виборчої комісії,
4. Заява, зазначена у частинах другій та третій цієї статті, підписується керівником партії чи громадської організації та скріплюється печаткою цієї партії чи громадської організації. У заяві вказується, у якій якості - прихильника чи опонента питання референдуму -реєструється партія чи всеукраїнська громадська організація. До заяви додаються:
1) копії свідоцтва про реєстрацію партії чи громадської організації та її статуту, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок процесу референдуму;
2) рішення центрального керівного органу партії чи громадської організації про участь у процесі референдуму як прихильника або опонента питання референдуму, підписане керівником партії чи громадської організації і скріплене печаткою цієї партії чи громадської організації.
5. Заяви, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, разом із доданими документами подаються до Центральної виборчої комісії після початку процесу референдуму, однак не пізніш як за сімдесят п'ять днів до дня голосування.
6. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію суб'єкта процесу референдуму та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію суб'єкта процесу референдуму - прихильника або опонента питання референдуму - або про відмову в його реєстрації.
7. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації суб'єкта процесу референдуму у разі його невідповідності вимогам, зазначеним у частинах другій та третій цієї статті, або у разі відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у частині четвертій цієї статті.
8. Відмова в реєстрації суб'єкта процесу референдуму через невідповідне оформлення поданих документів, передбачених частинами другою - четвертою цієї статті, не виключає повторного подання заяви про реєстрацію суб'єкта процесу референдуму. Така заява з виправленими відповідно до вимог цієї статті документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за сімдесят два дні до дня голосування. У повторно поданій заяві не може бути змінене первинне ставлення заявника до питання референдуму. Остаточне рішення щодо реєстрації суб'єкта процесу референдуму Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за сімдесят днів до дня голосування.
9. Ініціативна група референдуму, який проводиться за народною ініціативою, є суб'єктом процесу референдуму - прихильником питання референдуму без додаткової реєстрації."
 
Відхилено   1. Центральна виборча комісія реєструє відповідних суб’єктів процесу референдуму у порядку, визначеному цим Законом та рішенням Центральної виборчої комісії.
 
654. 2. Ініціативна група референдуму реєструється відповідно до вимог цього Закону і є суб’єктом процесу референдуму за народною ініціативою.
 
-657- Чорноволенко О.В.
Пункт 2 стаття 65 викласти у наступній редакції
"Політична партія, Всеукраїнська громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання, пов’язані з питанням референдуму або із забезпеченням виборчих прав громадян, зареєстровані відповідно до законодавства про політичні партії та про об’єднання громадян не пізніш ніж за 365 днів до дня початку процесу референдуму, можуть бути зареєстровані як суб’єкт процесу референдуму - прихильник або опонент питання референдуму - на підставі їх заяви, поданої до Центральної виборчої комісії."
 
Відхилено   2. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму реєструється відповідно до вимог цього Закону і є суб’єктом процесу референдуму за народною ініціативою.
 
655. 3. Офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму є суб’єктом процесу всеукраїнського референдуму, якщо вони зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.
 
-658- Стецьків Т.С.
Частину третю статті 65 викласти в такій редакції:
"Офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, від представлених у Верховній Раді України політичних партій (блоків), від всеукраїнських громадських організацій є суб’єктами процесу всеукраїнського референдуму, якщо вони зареєстровані відповідно до вимог цього Закону".
 
Відхилено   3. Офіційні спостерігачі від ініціативної групи є суб’єктом процесу всеукраїнського референдуму, якщо вони зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.
 
656. 4. Суб’єктами процесу всеукраїнського референдуму є міжнародні спостерігачі, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.
 
-659- Демчишен В.В.
Часотину чатверту статті 65 виключити, відповідно змінити нумерацію частин 5 та 6.
 
Враховано      
657. 5. Президент України є суб’єктом всеукраїнського референдуму, як суб’єкт призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
 
   4. Президент України є суб’єктом всеукраїнського референдуму як суб’єкт призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
 
658. 6. Верховна Рада України є суб’єктом всеукраїнського референдуму, як суб’єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму.
 
-660- Стецьків Т.С.
У частині шостій статті 65 слова "ініціювання та" виключити.
 
Відхилено   5. Верховна Рада України є суб’єктом всеукраїнського референдуму як суб’єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму.
 
    -661- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 65 частиною 7 такого змісту:
"7. Офіційні спостерігачі від політичних партій та всеукраїнських об'єднань громадян є суб’єктом процесу всеукраїнського референдуму, якщо вони зареєстровані відповідно до вимог цього Закону, як такі що використовують право вільно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію щодо питань, винесених на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, демонстраціях.".
 
Відхилено    
659. Стаття 66. Представник ініціативної групи в Центральній виборчій комісії
 
-662- Ключковський Ю.Б.
У назві статті 66, частинах третій - одинадцятій статті 66 проекту слова "ініціативна група всеукраїнського референдуму", "ініціативна група референдуму", "ініціативна група" замінити словами "суб'єкт процесу референдуму" у відповідних відмінках.
 
Відхилено   Стаття 66. Представник ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму в Центральній виборчій комісії
 
    -663- Чорноволенко О.В.
У назві статті 66 та у пунктах 1, 3-11 а також далі по тексту закону речення "ініціативна (-ої) група (-и)" замінити на речення "суб’єкт (-а) процесу референдуму".
 
Відхилено    
660. 1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму, зареєстрована Центральною виборчою комісією референдуму має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії, який уповноважений представляти інтереси цього суб’єкта в Центральній виборчій комісії і не є самостійним суб’єктом процесу референдуму.
 
-664- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 66 проекту викласти у такій редакції:
"1. Ініціативна група референдуму, політична партія, всеукраїнська громадська організація - суб'єкт процесу референдуму має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який представляє інтереси цього суб'єкта в Центральній виборчій комісії під час процесу референдуму".
 
Відхилено   1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму, зареєстрована Центральною виборчою комісією, має право делегувати до Центральної виборчої комісії одного представника, який уповноважений представляти інтереси цього суб’єкта у Центральній виборчій комісії і не є самостійним суб’єктом процесу референдуму.
 
661. 2. Представником суб’єкта процесу референдуму в Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником суб’єкта процесу референдуму:
 
-665- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 66 викласти в такій редакції:
"2. Представником суб’єкта процесу референдуму в Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який не має подвійного громадянства і який має право голосу. Не може бути представником суб’єкта процесу референдуму".
 
Відхилено   2. Представником суб’єкта процесу референдуму в Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником суб’єкта процесу референдуму:
 
662. 1) член комісії референдуму;
 
   1) член комісії референдуму;
 
663. 2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування;
 
-666- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 2 статті 66 викласти в такій редакції:
"2) посадова особа органу державної влади чи органу місцевого самоврядування".
 
Відхилено   2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування;
 
664. 3) військовослужбовець;
 
   3) військовослужбовець;
 
665. 4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
   4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
666. 3. Заява про реєстрацію представника в Центральній виборчій комісії ініціативної групи всеукраїнського референдуму подається до Центральної виборчої комісії на третій день з дня оприлюднення указу Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму. У заяві зазначаються:
 
   3. Заява про реєстрацію у Центральній виборчій комісії представника ініціативної групи подається до Центральної виборчої комісії на третій день з дня оприлюднення указу Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму. У заяві зазначаються:
 
667. 1) прізвище, ім’я, по батькові представника суб’єкта процесу референдуму;
 
   1) прізвище, ім’я, по батькові представника суб’єкта процесу референдуму;
 
668. 2) його громадянство;
 
   2) його громадянство;
 
669. 3) день, місяць і рік народження;
 
   3) день, місяць і рік народження;
 
670. 4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
   4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
671. 5) місце проживання, адреса житла, а також номер телефону.
 
   5) місце проживання, адреса житла, а також номер телефону.
 
672. Заява підписується уповноваженим представником ініціативної групи.
 
   Заява підписується уповноваженим представником ініціативної групи.
 
673. До заяви додається письмова згода запропонованої особи представляти інтереси відповідного суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму в Центральній виборчій комісії.
 
   До заяви додається письмова згода запропонованої особи представляти інтереси відповідного суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму в Центральній виборчій комісії.
 
674. 4. Центральна виборча комісія реєструє представника ініціативної групи не пізніше ніж на другий день з дня подачі до Центральної виборчої комісії відповідної зави.
 
-667- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 66 викласти в такій редакції:
"4. Центральна виборча комісія реєструє представника ініціативної групи не пізніше ніж на другий день з дня подачі до Центральної виборчої комісії відповідної заяви і невідкладно розміщає інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті.".
 
Відхилено   4. Центральна виборча комісія реєструє представника ініціативної групи не пізніше ніж на другий день з дня подачі до Центральної виборчої комісії відповідної зави.
 
675. 5. Центральна виборча комісія не пізніше ніж на другий день з дня реєстрації представника Ініціативна група референдуму в Центральній виборчій комісії видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
   5. Центральна виборча комісія не пізніше ніж на другий день з дня реєстрації представника ініціативна групи у Центральній виборчій комісії видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
676. 6. Представник ініціативної групи референдуму в Центральній виборчій комісії має право:
 
   6. Представник ініціативної групи референдуму в Центральній виборчій комісії має право:
 
677. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із всеукраїнським референдумом, та брати участь у їх обговоренні: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
 
   1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із всеукраїнським референдумом, та брати участь у їх обговоренні: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
 
678. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення;
 
   2) ознайомлюватися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; ознайомлюватися з документами, на підставі яких приймалися рішення;
 
679. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних комісій референдуму, про підсумки голосування у відповідному територіальному окрузі референдуму, а також з протоколами відповідних дільничних комісій референдуму про підрахунок голосів на дільниці референдуму, отримувати їх копії;
 
   3) невідкладно ознайомлюватися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних комісій референдуму, про підсумки голосування у відповідному територіальному окрузі референдуму, а також з протоколами відповідних дільничних комісій референдуму про підрахунок голосів на дільниці референдуму, отримувати їх копії;
 
680. 4) здійснювати інші права, передбачені цим Законом для представника суб’єкта процесу референдуму у Центральній виборчій комісії.
 
   4) здійснювати інші права, передбачені цим Законом для представника суб’єкта процесу референдуму в Центральній виборчій комісії.
 
681. 7. Представник ініціативної групи референдуму в Центральній виборчій комісії може у будь-який час до дня голосування включно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
 
   7. Представник ініціативної групи референдуму в Центральній виборчій комісії може в будь-який час до дня голосування включно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
 
682. 8. Ініціативна група у будь-який час може прийняти рішення про відкликання свого представника в Центральній виборчій комісії та про внесення іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява про відкликання представника та внесення іншої кандидатури разом із письмовою згодою запропонованої кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному цією статтею.
 
   8. Ініціативна група у будь-який час може прийняти рішення про відкликання свого представника в Центральній виборчій комісії та про внесення іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява про відкликання представника та внесення іншої кандидатури разом з письмовою згодою запропонованої кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному цією статтею.
 
683. 9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини восьмої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування ( невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника Ініціативна група референдуму в Центральній виборчій комісії та про реєстрацію іншої особи представником цього суб’єкта у Центральній виборчій комісії. Копія такого рішення невідкладно видається представнику Ініціативна група референдуму у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу суб’єкта процесу референдуму.
 
   9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини восьмої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування ( невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника ініціативної групи в Центральній виборчій комісії та про реєстрацію іншої особи представником цього суб’єкта у Центральній виборчій комісії. Копія такого рішення невідкладно видається представнику Ініціативна група референдуму у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу суб’єкта процесу референдуму.
 
684. 10. Посвідчення представника ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, повноваження якого припинено до закінчення процесу референдуму є недійсним з моменту прийняття відповідного рішення.
 
   10. Посвідчення представника ініціативної групи Центральній виборчій комісії, повноваження якого припинено до закінчення процесу референдуму, є недійсним з моменту прийняття відповідного рішення.
 
685. 11. Представник ініціативної групи в Центральній виборчій комісії з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення його повноважень або закінчення процесу референдуму має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
   11. Представник ініціативної групи у Центральній виборчій комісії з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення його повноважень або закінчення процесу референдуму має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
686. Стаття 67. Уповноважені особи ініціативної групи всеукраїнського референдуму
 
-668- Ключковський Ю.Б.
У назві статті 67, частинах четвертій, шостій статті 67 проекту слова "ініціативна група всеукраїнського референдуму", "ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму", "ініціативна група" замінити словами "суб'єкт процесу референдуму" у відповідних відмінках.
 
Відхилено   Стаття 67. Уповноважені особи ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму
 
    -669- Коновалюк В.І.
У статтях 67-68 та статтях 70-74, 77, 79, 81-85, 88, виключити із назв статей та тексту статей слово "всеукраїнський" у всіх відмінках.
 
Відхилено    
687. 1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму може мати не більше п’яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі референдуму. Уповноважена особа суб’єкта процесу референдуму представляє відповідного суб’єкта і не є самостійним суб’єктом процесу референдуму.
 
-670- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 67 проекту після слів "всеукраїнського референдуму" доповнити словами "політична партія, всеукраїнська громадська організація - суб'єкт процесу референдуму".
 
Відхилено   1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму може мати не більше п’яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі референдуму. Уповноважена особа суб’єкта процесу референдуму представляє відповідного суб’єкта і не є самостійним суб’єктом процесу референдуму.
 
688. 2. Повноваження уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму поширюються також на закордонний округ референдуму.
 
   2. Повноваження уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму поширюються також на закордонний округ референдуму.
 
689. 3. Уповноважена особа повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій статті 66 цього Закону.
 
   3. Уповноважена особа має відповідати вимогам, зазначеним у частині другій статті 66 цього Закону.
 
690. 4. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму подає до Центральної виборчої комісії заяву про реєстрацію уповноважених осіб, підписану та засвідчену у порядку, зазначеному у частині третій статті 66 цього Закону, у будь-який час після оприлюднення відповідного указу Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму.
 
   4. Ініціативна група подає до Центральної виборчої комісії заяву про реєстрацію уповноважених осіб, підписану та засвідчену в порядку, визначеному у частині третій статті 66 цього Закону, у будь-який час після оприлюднення відповідного указу Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму.
 
691. У заяві про реєстрацію уповноважених осіб суб’єкта процесу референдуму зазначаються:
 
   У заяві про реєстрацію уповноважених осіб суб’єкта процесу референдуму зазначаються:
 
692. 1) прізвище, ім’я, по батькові кожної уповноваженої особи;
 
   1) прізвище, ім’я, по батькові кожної уповноваженої особи;
 
693. 2) відповідний округ референдуму;
 
   2) відповідний округ референдуму;
 
694. 3) його громадянство;
 
   3) його громадянство;
 
695. 4) день, місяць і рік народження;
 
   4) день, місяць і рік народження;
 
696. 5) місце роботи, займана посада (заняття);
 
   5) місце роботи, займана посада (заняття);
 
697. 6) місце проживання, адреса житла, а також номер телефону.
 
   6) місце проживання, адреса житла, а також номер телефону.
 
698. 5. До заяви додається письмова згода запропонованої особи представляти інтереси відповідного суб’єкта процесу референдуму у відповідному окрузі референдуму.
 
   5. До заяви додається письмова згода запропонованої особи представляти інтереси відповідного суб’єкта процесу референдуму у відповідному окрузі референдуму.
 
699. 6. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах четвертій та п’ятій цієї статті, реєструє уповноважених осіб суб’єкта процесу референдуму та не пізніше ніж на другий день з дня реєстрації видає представнику ініціативної групи у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
   6. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах четвертій та п’ятій цієї статті, реєструє уповноважених осіб суб’єкта процесу референдуму та не пізніше ніж на другий день з дня реєстрації видає представнику ініціативної групи у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
700. 7. Уповноважена особа суб’єкта процесу референдуму:
 
   7. Уповноважена особа суб’єкта процесу референдуму:
 
701. 1) сприяє суб’єкту процесу референдуму в його участі у процесі референдуму, в тому числі у проведенні агітації референдуму;
 
   1) сприяє суб’єкту процесу референдуму в його участі у процесі референдуму, в тому числі у проведенні агітації референдуму;
 
702. 2) представляє інтереси суб’єкта процесу референдуму у відносинах з комісіями референдуму (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої влади, судами, органами місцевого самоврядування, учасниками референдуму, іншими суб’єктами процесу референдуму на території відповідного округу референдуму;
 
   2) представляє інтереси суб’єкта процесу референдуму у відносинах з комісіями референдуму (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої влади, судами, органами місцевого самоврядування, учасниками референдуму, іншими суб’єктами процесу референдуму на території відповідного округу референдуму;
 
703. 3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях комісій референдуму (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного округу референдуму;
 
   3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях комісій референдуму (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного округу референдуму;
 
704. 4) має право бути присутньою на дільниці референдуму під час голосування та на засіданні дільничної комісії референдуму при підрахунку голосів учасників референдуму з урахуванням обмежень, встановлених цим Закону;
 
   4) має право бути присутньою на дільниці референдуму під час голосування та на засіданні дільничної комісії референдуму при підрахунку голосів учасників референдуму з урахуванням обмежень, встановлених цим Закону;
 
705. 5) має права офіційного спостерігача від суб’єкта процесу референдуму, передбачені частинами одинадцятою та дванадцятою статті 68 цього Закону;
 
   5) має права офіційного спостерігача від суб’єкта процесу референдуму, передбачені частинами одинадцятою та дванадцятою статті 68 цього Закону;
 
706. 6) має інші права, передбачені цим Законом для уповноваженої особи суб’єкта процесу референдуму.
 
   6) має інші права, передбачені цим Законом для уповноваженої особи суб’єкта процесу референдуму.
 
707. 8. На уповноважену особу поширюються обмеження, встановлені частиною тринадцятою статті 68 цього Закону.
 
   8. На уповноважену особу поширюються обмеження, встановлені частиною тринадцятою статті 68 цього Закону.
 
708. 9. Уповноважена особа може у будь-який час до дня голосування включно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
 
   9. Уповноважена особа може в будь-який час до дня голосування включно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
 
709. 10. Суб’єкт процесу референдуму у будь-який час до дня голосування може прийняти рішення про відкликання своєї уповноваженої особи та про внесення іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява про відкликання уповноваженої особи та внесення іншої кандидатури разом із письмовою згодою запропонованої кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами четвертою та п’ятою цієї статті.
 
   10. Суб’єкт процесу референдуму у будь-який час до дня голосування може прийняти рішення про відкликання своєї уповноваженої особи та про внесення іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява про відкликання уповноваженої особи та внесення іншої кандидатури разом із письмовою згодою запропонованої кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами четвертою та п’ятою цієї статті.
 
710. 11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев’ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування ( невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації уповноваженої особи суб’єкта процесу референдуму та про реєстрацію іншої кандидатури уповноваженою особою суб’єкта. Копія такого рішення невідкладно видається представнику суб’єкта процесу референдуму у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу суб’єкта.
 
   11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев’ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування ( невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації уповноваженої особи суб’єкта процесу референдуму та про реєстрацію іншої кандидатури уповноваженою особою суб’єкта. Копія такого рішення невідкладно видається представнику суб’єкта процесу референдуму в Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу суб’єкта.
 
711. 12. Посвідчення уповноваженої особи, повноваження якої припинено до закінчення процесу референдуму є недійсним з моменту прийняття відповідного рішення.
 
   12. Посвідчення уповноваженої особи, повноваження якої припинено до закінчення процесу референдуму є недійсним з моменту прийняття відповідного рішення.
 
712. 13. Уповноважена особа з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення повноважень або закінчення процесу референдуму має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
   13. Уповноважена особа з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення повноважень або закінчення процесу референдуму має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
713. Стаття 68. Офіційні спостерігачі ініціативної групи всеукраїнського референдуму
 
-671- Стецьків Т.С.
Назву статті 68 викласти у такій редакції:
"Стаття 68. Офіційні спостерігачі".
 
Відхилено   Стаття 68. Офіційні спостерігачі від ініціативної групи всеукраїнського референдуму
 
    -672- Ключковський Ю.Б.
У назві статті 68, частині шістнадцятій статті 68 проекту слова "ініціативної групи всеукраїнського референдуму", "ініціативна група" замінити словами "суб'єкт процесу референдуму" у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
714. 1. У процесі референдуму можуть брати участь офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, яка зареєстрована Центральною виборчою комісією.
 
-673- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 68 проекту викласти у такій редакції:
"1. У процесі референдуму можуть брати участь офіційні спостерігачі від суб'єктів процесу референдуму. Такий офіційний спостерігач є самостійним суб'єктом процесу референдуму."
 
Відхилено   1. У процесі референдуму можуть брати участь офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму (далі – офіційні спостерігачі), яка зареєстрована Центральною виборчою комісією.
 
    -674- Кириленко В.А.
Частину 1 статті 68 викласти в такій редакції:
"1. У процесі референдуму можуть брати участь офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, яка зареєстрована Центральною виборчою комісією, а також від політичних партій, (виборчих блоків політичних партій), представлених фракціями в Верховній Раді України на момент призначення референдуму".
 
Відхилено    
    -675- Демчишен В.В.
Частину першу статті 68 після слів "всеукраїнського референдуму" доповнити словами " (далі – офіційні спостерігачі)".
 
Враховано    
    -676- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 68 доповнити такими словами:
"від представлених у Верховній Раді України політичних партій (блоків) та від всеукраїнських громадських організацій".
 
Відхилено    
715. 2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною комісією референдуму і припиняються після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.
 
   2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною комісією референдуму і припиняються після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.
 
716. 3. Офіційним спостерігачем може бути громадянин України, який має право голосу.
 
   3. Офіційним спостерігачем може бути громадянин України, який має право голосу.
 
717. 4.Не може бути офіційним спостерігачем:
 
   4.Не може бути офіційним спостерігачем:
 
718. 1) член комісії референдуму;
 
   1) член комісії референдуму;
 
719. 2) посадова особа органів виконавчої влади або суду, органів місцевого самоврядування;
 
   2) посадова особа органів виконавчої влади або суду, органів місцевого самоврядування;
 
720. 3) посадова або службова особа правоохоронних органів;
 
   3) посадова або службова особа правоохоронних органів;
 
721. 4) військовослужбовець;
 
   4) військовослужбовець;
 
722. 5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
   5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
723. 5. Офіційний спостерігач у територіальному окрузі референдуму реєструється окружною комісією референдуму за поданням уповноваженої особи суб’єкта процесу референдуму у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі референдуму.
 
-677- Стецьків Т.С.
Частину п’яту статті 68 викласти у такій редакції:
"Офіційний спостерігач у територіальному окрузі референдуму реєструється окружною комісією референдуму за поданням відповідно уповноваженої особи ініціативної групи всеукраїнського референдуму у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі референдуму, політичною партією (блоком) або відповідною обласною організацією політичної партії (блоку), всеукраїнською громадською організацією або її відповідним обласним осередком".
 
Відхилено   5. Офіційний спостерігач у територіальному окрузі референдуму реєструється окружною комісією референдуму за поданням уповноваженої особи суб’єкта процесу референдуму у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі референдуму.
 
724. 6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються:
 
   6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються:
 
725. 1) прізвища, імена, по батькові, кожного спостерігача;
 
   1) прізвища, імена, по батькові, кожного спостерігача;
 
726. 2) їх громадянство;
 
   2) їх громадянство;
 
727. 3) дати народження;
 
   3) дати народження;
 
728. 4) місце праці та посада (заняття);
 
   4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
729. 5) місце проживання та адреса житла, а також номери контактних телефонів.
 
   5) місце проживання, адреса житла, а також номери контактних телефонів.
 
730. 7. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідного суб’єкта процесу референдуму.
 
-678- Стецьків Т.С.
У частині сьомій статті 68 слова "відповідного суб’єкта процесу референдуму" замінити словами "ініціативної групи всеукраїнського референдуму, представленої у Верховній Раді політичної партії (блоку), всеукраїнської громадської організації відповідно".
 
Відхилено   7. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідного суб’єкта процесу референдуму.
 
731. 8. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваженої особи суб’єкта процесу референдуму вноситься до відповідної окружної комісії референдуму не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин тртьої - сьомої цієї статті.
 
-679- Стецьків Т.С.
У частині восьмій статті 68 слова "за підписом уповноваженої особи суб’єкта процесу референдуму" виключити.
 
Відхилено   8. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваженої особи суб’єкта процесу референдуму вноситься до відповідної окружної комісії референдуму не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин тртьої - сьомої цієї статті.
 
732. 9. Відповідна окружна комісія референдуму здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як наступного дня після внесення подання.
 
   9. Відповідна окружна комісія референдуму здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як наступного дня після внесення подання.
 
733. 10. Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному окрузі референдуму здійснює Центральна виборча комісія, у порядку, встановленому цією статтею.
 
   10. Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному окрузі референдуму здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.
 
734. 11. Офіційний спостерігач має право:
 
   11. Офіційний спостерігач має право:
 
735. 1) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних комісій референдуму, у тому числі під час підрахунку голосів на дільниці референдуму, встановлення підсумків голосування в територіальному окрузі референдуму;
 
   1) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних комісій референдуму, у тому числі під час підрахунку голосів на дільниці референдуму, встановлення підсумків голосування в територіальному окрузі референдуму;
 
736. 2) перебувати на дільницях референдуму під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів учасникам референдуму і підрахунку голосів, не створюючи фізичних перешкод членам комісії референдуму;
 
   2) перебувати на дільницях референдуму під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії референдуму, у тому числі під час видачі бюлетенів учасникам референдуму і підрахунку голосів, не створюючи фізичних перешкод членам комісії референдуму;
 
737. 3) супроводжувати членів дільничної комісії референдуму при організації голосування за місцем перебування та бути присутнім при проведенні такого голосування;
 
   3) супроводжувати членів дільничної комісії референдуму при організації голосування за місцем перебування та бути присутнім при проведенні такого голосування;
 
738. 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування та не створюючи загрози залякування учасників референдуму;
 
-680- Богословська І.Г.
У пункті 4 частини одинадцятої статті 68 слова: "та не створюючи загрози залякування учасників референдуму" виключити як такі, що містять оціночне поняття.
 
Відхилено   4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування та не створюючи загрози залякування учасників референдуму;
 
739. 5) звертатися до відповідної комісії референдуму чи до суду з вимогою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
 
   5) звертатися до відповідної комісії референдуму чи до суду з вимогою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
 
740. 6) складати акт про виявлення порушення цього Закону;
 
   6) складати акт про виявлення порушення цього Закону;
 
741. 7) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів на дільниці референдуму;
 
   7) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів на дільниці референдуму;
 
742. 8) отримати копії протоколів про передачу бюлетенів для голосування комісіям референдуму, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
 
   8) отримати копії протоколів про передачу бюлетенів для голосування комісіям референдуму, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
 
743. 9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.
 
   9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.
 
744. 12. У разі виявлення порушення цього Закону офіційний спостерігач має право засвідчити факт такого порушення, для чого він складає акт про порушення Закону. Такий акт підписується офіційним спостерігачем та не менш як двома учасниками всеукраїнського референдуму, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла. Зазначений акт є доказом вчинення правопорушення.
 
-681- Ключковський Ю.Б.
У частинах дванадцятій та тринадцятій статті 68 слова "учасник всеукраїнського референдуму" замінити словом "виборець" у відповідному відмінку.
 
Відхилено   12. У разі виявлення порушення цього Закону офіційний спостерігач має право засвідчити факт такого порушення, для чого він складає акт про порушення Закону. Такий акт підписується офіційним спостерігачем та не менш як двома учасниками всеукраїнського референдуму, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла. Зазначений акт є доказом вчинення правопорушення.
 
745. 13. Офіційний спостерігач не має права:
 
   13. Офіційний спостерігач не має права:
 
746. 1) безпідставно втручатися в роботу комісії референдуму, чинити дії, що порушують законний перебіг процесу референдуму або протиправно створювати перешкоди членам комісії референдуму у здійсненні їх повноважень;
 
   1) безпідставно втручатися в роботу комісії референдуму, чинити дії, що порушують законний перебіг процесу референдуму або протиправно створювати перешкоди членам комісії референдуму у здійсненні їх повноважень;
 
747. 2) заповнювати замість учасника всеукраїнського референдуму (у тому числі і на його прохання) бюлетень для голосування;
 
   2) заповнювати замість учасника всеукраїнського референдуму (у тому числі і на його прохання) бюлетень для голосування;
 
748. 3) бути присутнім при заповненні учасником всеукраїнського референдуму бюлетеня для голосування у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.
 
   3) бути присутнім при заповненні учасником всеукраїнського референдуму бюлетеня для голосування у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.
 
749. 14. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини тринадцятої цієї статті комісія референдуму робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини тринадцятої цієї статті комісія референдуму може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до комісії референдуму вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.
 
-682- Ключковський Ю.Б.
Друге речення частини чотирнадцятої статті 68 доповнити словами "в порядку, встановленому частиною четвертою статті 48 цього Закону".
 
Відхилено   14. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини тринадцятої цієї статті комісія референдуму робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини тринадцятої цієї статті комісія референдуму може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до комісії референдуму вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.
 
750. 15. Комісія референдуму, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.
 
-683- Ключковський Ю.Б.
Частину п'ятнадцяту статті 68 виключити.
У зв'язку з цим частини шістнадцяту і сімнадцяту вважати частинами п'ятнадцятою та шістнадцятою відповідно.
 
Відхилено   15. Комісія референдуму, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним закону. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається вмотивоване рішення.
 
751. 16. Уповноважена особа ініціативної групи має право відкликати офіційного спостерігача, кандидатура якого була внесена відповідним суб’єктом, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної комісії референдуму, а щодо офіційного спостерігача у закордонному окрузі референдуму - до Центральної виборчої комісії, про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.
 
   16. Уповноважена особа ініціативної групи має право відкликати офіційного спостерігача, кандидатура якого була внесена відповідним суб’єктом, звернувшись до відповідної окружної комісії референдуму, а щодо офіційного спостерігача у закордонному окрузі референдуму - до Центральної виборчої комісії, з письмовою заявою про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.
 
752. 17. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до комісії референдуму, яка його зареєструвала, із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідна комісія референдуму приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається уповноваженій особі суб’єкта процесу референдуму у відповідному окрузі.
 
   17. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до комісії референдуму, яка його зареєструвала, із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідна комісія референдуму приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія такого рішення надається уповноваженій особі суб’єкта процесу референдуму у відповідному окрузі.
 
753. Стаття 69. Міжнародні спостерігачі
 
-684- Шпенов Д.Ю.
Назву та текст статті 69 викласти в такій редакції:
Стаття 69. Міжнародні спостерігачі та офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій
1. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій визначається Центральною виборчою комісією.
Заява щодо реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій подається відповідними організаціями за підписом керівника цієї організації, засвідчується її печаткою, разом із завіреною Міністерством юстиції України копією статуту (положення) цієї організації не пізніш як за десять днів до дня виборів.
Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії в установленому нею порядку не пізніш як за десять днів до дня виборів.
2. Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій у межах виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.
4. Центральна виборча комісія видає зареєстрованим нею офіційним спостерігачам від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.
5. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України.
6. Офіційний спостерігач від всеукраїнської громадської організації, іноземної держави, міжнародної організації веде спостереження за виборчим процесом та має право:
1) бути присутнім на зустрічах представників суб’єктів процесу референдуму з громадянами України, на зборах, мітингах та інших заходах агітації референдуму, на засіданнях комісій референдуму;
2) знайомитися з офіційними інформаційними матеріалами та матеріалами агітації референдуму;
3) перебувати на дільницях референдуму під час голосування, а також на засіданнях дільничних комісій референдуму при підрахунку голосів та окружних комісій референдуму при встановленні підсумків голосування;
4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування та не створюючи загрози залякування учасників референдуму;
5) публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення референдуму та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;
6) утворювати разом з іншими спостерігачами за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом
7. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.
8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та комісії референдуму сприяють офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.
9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій здійснюється за рахунок коштів відповідних організацій. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.
10. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, не мають права втручатися в роботу комісії референдуму, чинити дії, чинити дії, що порушують законний перебіг процесу референдуму або протиправно створювати перешкоди членам комісії референдуму у здійсненні своїх повноважень; заповнювати замість учасника референдуму (у тому числі і на його прохання) бюлетень для голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом процесу референдуму.
Це обмеження поширюється і на осіб, які відповідно до частини третьої цієї статті супроводжують міжнародних спостерігачів, під час безпосередньої роботи з міжнародним спостерігачем.
 
Враховано редакційно   Стаття 69. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій
1. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій визначається Центральною виборчою комісією.
Заява щодо реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій подається відповідними організаціями за підписом керівника цієї організації, засвідчується її печаткою, разом із завіреною Міністерством юстиції України копією статуту (положення) цієї організації не пізніш як за десять днів до дня виборів.
Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії в установленому нею порядку не пізніш як за десять днів до дня виборів.
2. Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій у межах виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.
4. Центральна виборча комісія видає зареєстрованим нею офіційним спостерігачам від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.
5. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України.
6. Офіційний спостерігач від всеукраїнської громадської організації, іноземної держави, міжнародної організації веде спостереження за виборчим процесом та має право:
1) бути присутнім на зустрічах представників суб’єктів процесу референдуму з громадянами України, на зборах, мітингах та інших заходах агітації референдуму, на засіданнях комісій референдуму;
2) ознайомлюватися з офіційними інформаційними матеріалами та матеріалами агітації референдуму;
3) перебувати на дільницях референдуму під час голосування, а також на засіданнях дільничних комісій референдуму при підрахунку голосів та окружних комісій референдуму при встановленні підсумків голосування;
4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування та не створюючи загрози залякування учасників референдуму;
5) публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення референдуму та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;
6) утворювати спільно з іншими спостерігачами за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації своєї діяльності у межах повноважень, передбачених цим Законом
7. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.
8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та комісії референдуму сприяють офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.
9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій здійснюється за рахунок коштів відповідних організацій. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.
10. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій не мають права втручатися в роботу комісії референдуму, чинити дії, що порушують законний перебіг процесу референдуму або протиправно створювати перешкоди членам комісії референдуму у здійсненні своїх повноважень; заповнювати замість учасника референдуму (у тому числі і на його прохання) бюлетень для голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній із спостереженням за ходом процесу референдуму.
Це обмеження поширюється і на осіб, які відповідно до частини третьої цієї статті супроводжують міжнародних спостерігачів, під час безпосередньої роботи з міжнародним спостерігачем.
 
    -685- Демчишен В.В.
Назву статті 69 викласти в такій редакції:
"Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій".
 
Враховано    
754. 1. Спостереження за перебігом процесу референдуму можуть вести офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій (далі - міжнародні спостерігачі), акредитовані відповідно до частини другої цієї статті.
 
      
755. 2. Міжнародні спостерігачі акредитуються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо акредитації міжнародних спостерігачів подаються іноземними державами, міжнародними міжурядовими організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не раніше ніж через три дні з дня опублікування указу Президента України чи постанови Верховної Ради України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму та не пізніш як за десять днів до дня голосування.
 
-686- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 69 слово "міжурядових" виключити.
 
Враховано редакційно      
756. 3. Рішення про акредитацію міжнародних спостерігачів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.
 
      
757. 4. Громадяни України не можуть бути зареєстровані міжнародними спостерігачами. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати акредитованих міжнародних спостерігачів під час їх перебування на дільницях референдуму та під час засідань комісій референдуму виключно для виконання функцій перекладача.
 
-687- Кириленко В.А.
Перше речення частини 4 статті 69 вилучити.
 
Відхилено      
758. 5. Центральна виборча комісія видає акредитованим міжнародним спостерігачам посвідчення за встановленою нею формою.
 
      
759. 6. Міжнародні спостерігачі здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних дільницях референдуму.
 
      
760. 7. Міжнародний спостерігач має право:
 
      
761. 1) бути присутнім на зустрічах представників суб’єктів процесу референдуму з громадянами України, на зборах, мітингах та інших заходах агітації референдуму, на засіданнях комісій референдуму;
 
      
762. 2) знайомитися з офіційними інформаційними матеріалами та матеріалами агітації референдуму;
 
      
763. 3) перебувати на дільницях референдуму під час голосування, а також на засіданнях дільничних комісій референдуму при підрахунку голосів та окружних комісій референдуму при встановленні підсумків голосування;
 
      
764. 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування та не створюючи загрози залякування учасників референдуму;
 
-688- Богословська І.Г.
У пункті 4 частини сьомої статті 69 слова: "та не створюючи загрози залякування учасників референдуму" виключити як такі, що містять оціночне поняття;
 
Відхилено      
765. 5) публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення референдуму та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;
 
      
766. 6) утворювати разом з іншими міжнародними спостерігачами за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи міжнародних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.
 
      
767. 8. Міжнародні спостерігачі здійснюють спостереження самостійно і незалежно.
 
      
768. 9. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та комісії референдуму сприяють міжнародним спостерігачам у здійсненні ними повноважень.
 
      
769. 10. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності міжнародних спостерігачів здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які скерували цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.
 
      
770. 11. Міжнародні спостерігачі не мають права втручатися в роботу комісії референдуму, чинити дії, що порушують законний перебіг процесу референдуму або протиправно створювати перешкоди членам комісії референдуму у здійсненні своїх повноважень; заповнювати замість учасника референдуму (у тому числі і на його прохання) бюлетень для голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом процесу референдуму.
 
      
771. Це обмеження поширюється і на осіб, які відповідно до частини четвертої цієї статті супроводжують міжнародних спостерігачів, під час безпосередньої роботи з міжнародним спостерігачем.
 
-689- Ключковський Ю.Б.
Проект доповнити сімома новими статтями щодо інформаційного забезпечення всеукраїнського референдуму у такій редакції:
"Стаття 69-1. Основні засади інформаційного забезпечення референдуму
1. Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.
2. Інформація, що стосується питання референдуму, є відкритою і може бути оприлюднена.
3. Комісії референдуму, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про питання референдуму та про перебіг процесу референдуму, яка не є агітацією референдуму відповідно до статті 70 цього Закону, зобов'язані дотримуватись об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.
Стаття 69-2. Загальне інформаційне забезпечення референдуму
1. Загальне інформаційне забезпечення референдуму включає інформування виборців про:
1) права громадян на участь у референдумі та способи їх здійснення і захисту;
2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на дільницях референдуму;
3) адресу окружної комісії референдуму округу та дільничної комісії дільниці референдуму, до яких належить виборча адреса виборця;
4) адресу приміщення для голосування, дату та час голосування;
5) підстави та процедури отримання можливості голосувати за місцем перебування;
6) процедуру голосування та спосіб заповнення бюлетеня для голосування;
7) право на оскарження порушень своїх прав на участь у референдумі та способи здійснення цього права;
8) відповідальність за порушення законодавства про референдум.
2. Центральна виборча комісія затверджує порядок загального інформаційного забезпечення всеукраїнського референдуму, у тому числі через засоби масової інформації. До зазначеного порядку не можуть вноситися зміни під час процесу референдуму.
3. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день після початку процесу референдуму на виконання порядку, зазначеного у частині другій цієї статті, затверджує заходи щодо загального інформаційного забезпечення референдуму.
4. З метою забезпечення належної поінформованості виборців про порядок їх участі у референдумі Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення інформаційних плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушенню законодавства про референдум. Зазначені інформаційні плакати у кількості з розрахунку не менше трьох примірників для кожної дільниці референдуму виготовляються та передаються дільничним комісіям референдуму в строки та в порядку, визначеному відповідно Центральною виборчою комісією.
5. На інформаційні матеріали, які належать до загального інформаційного забезпечення референдуму, поширюється законодавство про соціальну рекламу.
Стаття 69-3. Спеціальне інформаційне забезпечення референдуму
1. Спеціальне інформаційне забезпечення референдуму передбачає інформування виборців про:
1) зміст питання референдуму;
2) офіційні позиції ініціативної групи референдуму, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України стосовно пропозиції референдуму;
3) рахунки виборчих фондів суб'єктів процесу референдуму, допустимий розмір внеску та спосіб, у який робиться внесок;
4) офіційні (контактні) адреси суб'єктів процесу референдуму;
5) факти та події, пов'язані з процесом референдуму;
6) діяльність суб'єктів процесу референдуму під час цього процесу.
2. Спеціальне інформаційне забезпечення референдуму щодо відомостей, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті, здійснюється Центральною виборчою комісією, а також окружними комісіями референдуму у межах, встановлених цим Законом, та в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.
3. Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні референдуму на замовлення Центральної виборчої комісії чи окружної комісії референдуму, а щодо відомостей, зазначених у пунктах 5 і 6 частини першої цієї статті, - з власної ініціативи з дотриманням вимог цього Закону.
Стаття 69-4. Офіційні інформаційні матеріали референдуму
1. До офіційних інформаційних матеріалів референдуму належать у разі проведення конституційного, ратифікаційного чи законодавчого референдуму:
1) текст нормативно-правового акту, який питанням референдуму пропонується підтримати або скасувати;
2) пояснювальна записка до питання референдуму;
3) офіційні позиції Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України стосовно пропозиції референдуму.
2. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення референдуму, не пізніш як за сімдесят днів до дня голосування забезпечує виготовлення офіційних інформаційних матеріалів референдуму, зазначених у частині першій цієї статті, у кількості не менше одного мільйона примірників.
3. Інформаційні матеріали, зазначені у частині другій цієї статті, передаються окружним комісіям референдуму із розрахунку не менше як по десять примірників кожного матеріалу на кожну окружну комісію та на кожну дільницю референдуму. Решта примірників зазначених матеріалів розповсюджуються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
4. Окружні комісії референдуму невідкладно після утворення дільничної комісії референдуму надають їй вказану у частині третій цієї статті кількість примірників офіційних матеріалів референдуму. При необхідності окружна комісія надає дільничній комісії референдуму додаткову кількість примірників цих матеріалів.
5. Окружні та дільничні комісії референдуму надають можливість ознайомитися з офіційними інформаційними матеріалами кожному громадянину.
6. Не менш як по п'ять примірників кожного офіційного інформаційного матеріалу референдуму повинно бути у доступі на дільниці референдуму у день голосування.
Стаття
69-5. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні референдуму
1. Під час процесу референдуму засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення Центральної виборчої комісії та окружних комісій реферкендуму на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями.
2. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють інформацію, що стосується питання референдуму, повідомлення про перебіг процесу референдуму, події, пов'язані з референдумом, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності. Інформаційне агентство, засіб масової інформації, який поширює інформацію про подію, пов'язану із референдумом, не може припускати замовчування суспільно важливих відомостей, що стосуються цієї події, якщо вони були відомі йому на момент поширення інформації. Інформаційне агентство, засіб масової інформації зобов'язані висвітлювати інформацію про референдум відповідно до фактів, не припускаючи перекручування інформації. Засоби масової інформації мають намагатися отримувати інформацію про події, пов'язані із референдумом, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам.
3. Засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, базуючись на засадах об'єктивності інформації та її неупередженого подання. Засоби масової інформації при поширенні інформації про питання референдуму, офіційні позиції Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України стосовно питання референдуму, позиції та дії суб'єктів процесу референдуму - прихильників та опонентів питання референдуму, повинні дотримуватись однакового ставлення до всіх позицій стосовно питання референдуму, дій суб'єктів процесу референдуму.
4. Засоби масової інформації мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх суб'єктів процесу референдуму - прихильників та опонентів питання референдуму - щодо змісту питання референдуму, подій, пов'язаних із референдумом.
5. Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого відповідним суб'єктам процесу референдуму, у передачах (циклах передач), присвячених обговоренню пропозиції референдуму. У зазначених передачах (циклах передач) телерадіоорганізації повинні дотримуватися вимоги рівного розподілу ефірного часу, присвяченого прихильникам та опонентам питання референдуму, допускаючи відхилення обсягу ефірного часу для прихильників чи опонентів питання референдуму не більш як на 15 відсотків.
Стаття 69-6. Особливості участі телерадіоорганізацій в інформаційному забезпеченні референдуму
1. Аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації (далі - телерадіоорганізації) беруть участь в інформаційному забезпеченні референдуму з дотриманням вимог статті 69-5 цього Кодексу шляхом:
1) поширення відповідної інформації у передачах новин чи інших інформаційних передачах (циклах передач);
2) поширення спеціальних програм на замовлення комісії референдуму відповідно до частини першої статті 69-5 цього Кодексу.
2. У передачах, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, не допускається поширення редакційних чи авторських коментарів, інших оціночних суджень як позитивного, так і негативного характеру стосовно змісту питання референдуму, суб'єктів процесу референдуму - прихильників чи опонентів питання референдуму.
3. Телерадіоорганізації повинні дотримуватись збалансованого поширення інформації про зміст питання референдуму, суб'єктів процесу референдуму - прихильників чи опонентів питання референдуму в окремих передачах або в серіях передач, які стосуються однакових або близьких питань, чітко пов'язані між собою і можуть розглядатися як одне ціле, з дотриманням вимог частини четвертої цієї статті.
4. При поширенні інформації про події, пов'язані з референдумом, телерадіоорганізації повинні дотримуватися балансу щодо розподілу ефірного часу стосовно змісту питання референдуму, суб'єктів процесу референдуму - прихильників чи опонентів питання референдуму, протягом якого поширюється інформація, зазначена у частині третій цієї статті, відповідно до вимог цього Закону.
Стаття 69-7. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаних з референдумом,
1. Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов'язаного з референдумом, з обов'язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки.
2. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з референдумом, зобов'язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті.
3. Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов'язаних з референдумом, протягом останніх десяти днів перед днем голосування.
4. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється.
5. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі, пов'язаної з референдумом або за участю представників суб'єктів процесу референдуму - прихильників та опонентів питання референдуму, учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення "Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії", яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів."
 
Відхилено      
772. Розділ VІІІ. АГІТАЦІЯ РЕФЕРЕНДУМУ
 
   Розділ VІІІ. АГІТАЦІЯ РЕФЕРЕНДУМУ
 
773. Стаття 70. Форми і засоби агітації референдуму
 
   Стаття 70. Форми і засоби агітації референдуму
 
774. 1. Агітація референдуму може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
 
   1. Агітація референдуму може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
 
775. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати питання референдуму, офіційні інформаційні матеріали референдуму, можливі наслідки референдуму, вести агітацію за або проти питання референдуму.
 
   Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати питання референдуму, офіційні інформаційні матеріали референдуму, можливі наслідки референдуму, вести агітацію за або проти питання референдуму.
 
776. 2. Агітація референдуму - це здійснення будь-якої діяльності, яка спонукає учасників всеукраїнського референдуму голосувати на підтримку чи проти питання референдуму, у тому числі будь-які не заборонені законами України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що прямо або опосередковано привертають увагу до питання референдуму, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або негативне ставлення до питання референдуму або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп у їх ставленні до суб’єктів процесу референдуму, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою.
 
-690- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 70 проекту після слів "привертають увагу до питання референдуму" доповнити словами "з метою".
 
Враховано   2. Агітація референдуму - це здійснення будь-якої діяльності, яка спонукає учасників всеукраїнського референдуму голосувати на підтримку чи проти питання референдуму, у тому числі будь-які не заборонені законами України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що прямо або опосередковано привертають увагу до питання референдуму з метою сформувати в суспільстві та у свідомості громадян позитивне або негативне ставлення до питання референдуму або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп у їх ставленні до суб’єктів процесу референдуму, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою.
 
777. 3. Агітація референдуму може проводитися у таких формах:
 
   3. Агітація референдуму може проводитися у таких формах:
 
778. 1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з учасниками референдуму;
 
   1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з учасниками референдуму;
 
779. 2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
 
   2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
 
780. 3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно змісту питання референдуму, положень офіційних інформаційних матеріалів референдуму;
 
   3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно змісту питання референдуму, положень офіційних інформаційних матеріалів референдуму;
 
781. 4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень стосовно питання референдуму;
 
   4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень стосовно питання референдуму;
 
782. 5) розповсюдження листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали агітації референдуму;
 
   5) поширення листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали агітації референдуму;
 
783. 6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами;
 
   6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами;
 
784. 7) публічні заклики голосувати за чи проти питання референдуму або публічні оцінки змісту питання референдуму;
 
   7) публічні заклики голосувати за чи проти питання референдуму або публічні оцінки змісту питання референдуму;
 
785. 8) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
 
-691- Ключковський Ю.Б.
Статтю 70 доповнити двома новими частинами у такій редакції:
"4. Порядок розміщення або поширення матеріалів агітації референдуму з використанням рекламних засобів регулюється цим Законом та Законом України "Про рекламу".
5. Розміщення або поширення матеріалів агітації референдуму, не позначеної відповідно до вимог цього Закону, забороняється. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням питання референдуму, назв чи символіки політичних партій чи всеукраїнських громадських організацій - суб'єктів процесу референдуму, вважається агітацією референдуму."
У зв'язку з цим частини четверту та п'яту статті 70 вважати частинами шостою та сьомою.
 
Відхилено   8) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
 
786. 4. Висвітлення офіційної позиції Президента України та Верховної Ради України про проведення всеукраїнського референдуму про внесення змін до розділів І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум", ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" та про зміну території України референдуму не належать до агітації на всеукраїнському референдумі. Позиція зазначених суб’єктів має висвітлюватися об’єктивно і зважено.
 
-692- Ключковський Ю.Б.
Частину п'яту статті 70 проекту викласти у такій редакції:
"6. Офіційні інформаційні матеріали референдуму, зазначені у частині першій статті 69 цього Закону, а також офіційні повідомлення в період процесу референдуму про ставлення до питання референдуму Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України не належать до агітації на всеукраїнському референдумі."
 
Відхилено   4. Висвітлення офіційної позиції Президента України та Верховної Ради України щодо проведення всеукраїнського референдуму про внесення змін до розділів І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум", ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" Конституції України та про зміну території України не вваджається до агітацією на всеукраїнському референдумі. Позиція зазначених суб’єктів має висвітлюватися об’єктивно і зважено.
 
787. 5. Ініціативна група референдуму має право під час збору підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму вести роз’яснювальну діяльність щодо пропонованого питання референдуму. Така роз’яснювальна діяльність не вважається агітацією референдуму.
 
   5. Ініціативна група має право під час збирання підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму вести роз’яснювальну роботу щодо пропонованого питання референдуму. Така роз’яснювальна робота не вважається агітацією референдуму.
 
788. Стаття 71. Строки проведення агітації референдуму
 
   Стаття 71. Строки проведення агітації референдуму
 
789. 1. Право розпочати агітацію всеукраїнського референдуму виникає з наступного дня після опублікування постанови Верховної Ради України чи указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
 
-693- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 71 проекту викласти у такій редакції:
"1. Політична партія, всеукраїнська громадська організація - суб'єкт процесу референдуму має право розпочати агітацію референдуму після утворення свого фонду референдуму."
 
Відхилено   1. Право розпочати агітацію всеукраїнського референдуму виникає з наступного дня після опублікування постанови Верховної Ради України чи указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
 
790. 2. Агітація референдуму закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування.
 
   2. Агітація референдуму закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування.
 
791. 3. Агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) у зв’язку з проведенням референдуму чи його питанням, розповсюдження агітаційних матеріалів, обговорення питання референдуму у засобах масової інформації чи на публічних заходах.
 
   3. Агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) у зв’язку з проведенням референдуму чи його питанням, поширенням агітаційних матеріалів, обговорення питання референдуму в засобах масової інформації чи на публічних заходах.
 
792. Стаття 72. Фінансування проведення агітації
 
   Стаття 72. Фінансування проведення агітації
 
793. 1. Агітація референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму для цілей, визначених цим Законом, коштів фондів референдуму ініціативної групи - суб’єкту процесу відповідного всеукраїнського референдуму та власних коштів політичних партій України та всеукраїнських громадських організацій.
 
-694- Ключковський Ю.Б.
Текст статті 72 викласти у такій редакції:
"1. Фінансування агітації референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів суб'єктів процесу референдуму. Використання власних коштів громадян чи коштів з інших джерел для проведення агітації референдуму, у тому числі з ініціативи виборців, а також політичних партій чи громадських організацій, не зареєстрованих як суб'єкти процесу референдуму, забороняється.
2. Агітація референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання прихильникам та опонентам питання референдуму однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та однакового ефірного часу на радіо і телебаченні.
3. Суб'єкт процесу референдуму фінансує із коштів свого фонду референдуму заходи і матеріали агітації референдуму, у тому числі розміщені з допомогою рекламних носіїв, на підтримку власної позиції стосовно питання референдуму."
 
Відхилено   1. Агітація референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму для цілей, визначених цим Законом, коштів фондів референдуму ініціативної групи - суб’єкта процесу відповідного всеукраїнського референдуму та власних коштів політичних партій України і всеукраїнських громадських організацій.
 
    -695- Богословська І.Г.
Перше речення частини першої статті 72 після слів: "суб'єкту процесу відповідного всеукраїнського референдуму" доповнити словами і знаком ", коштів фонду ініціативної групи з проведення агітації "проти" на всеукраїнському референдумі - суб'єкту процесу відповідного всеукраїнського референдуму";
 
Відхилено    
794. Використання власних коштів громадян чи коштів з інших джерел для проведення агітації референдуму, у тому числі з ініціативи громадян забороняється.
 
-696- Князевич Р.П.
В частині першій статті 72 слова "та власних коштів політичних партій України та всеукраїнських громадських організацій" вилучити.
 
Відхилено   Використання власних коштів громадян чи коштів з інших джерел для проведення агітації референдуму, у тому числі з ініціативи громадян, забороняється.
 
795. 2. За рахунок коштів Державного бюджету України Центральною виборчою комісією забезпечується проведення агітаційних заходів щодо участі учасників референдумі у відповідному всеукраїнському референдумі, а також необхідну кількість проектів законів (їх текстів), в разі проведення конституційного, законодавчого чи ратифікаційного референдуму в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.
 
   2. За рахунок коштів Державного бюджету України Центральною виборчою комісією забезпечується проведення агітаційних заходів щодо участі учасників всеукраїнського референдуму у відповідному всеукраїнському референдумі, а також необхідну кількість проектів законів (їх текстів) у разі проведення конституційного, законодавчого чи ратифікаційного референдуму, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.
 
796. Стаття 73. Друковані матеріали агітації референдуму
 
   Стаття 73. Друковані матеріали агітації референдуму
 
797. 1. Ініціативна група за рахунок і в межах коштів свого фонду референдуму, а політичні партії України та всеукраїнські громадські організації за власні кошти на власний розсуд можуть виготовляти друковані матеріали агітації референдуму. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам Закону.
 
-697- Ключковський Ю.Б.
Перше речення частини першої статті 73 проекту викласти у такій редакції: "Суб'єкт процесу референдуму, зареєстрований як прихильник або опонент питання референдуму, на власний розсуд може виготовляти друковані матеріали агітації референдуму за рахунок і в межах коштів свого фонду референдуму.
 
Відхилено   1. Ініціативна група за рахунок і в межах коштів свого фонду референдуму, а політичні партії України та всеукраїнські громадські організації за власні кошти на власний розсуд можуть виготовляти друковані матеріали агітації референдуму. Відомості, що містяться в цих матеріалах, мають відповідати вимогам Закону.
 
    -698- Князевич Р.П.
Частину першу статті 73 викласти в такій редакції:
"1. Ініціативна група за рахунок і в межах коштів свого фонду референдуму на власний розсуд може виготовляти друковані матеріали агітації референдуму. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам Закону.";
 
Відхилено    
    -699- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 73 викласти в такій редакції:
"1. Ініціативна група за рахунок і в межах коштів свого фонду референдуму, а політичні партії України та всеукраїнські громадські організації за власні кошти на власний розсуд можуть на території України виготовляти друковані матеріали агітації референдуму. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам Закону.".
 
Відхилено    
798. 2. До друкованих матеріалів агітації референдуму належать листівки, постери, інша друкована продукція з написами, що стосуються пропозиції референдуму, а також матеріали, які розміщуються на носіях зовнішньої реклами.
 
-700- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 73 викласти в такій редакції:
"2. До друкованих матеріалів агітації референдуму належать листівки, плакати, інша друкована продукція з написами, що стосуються пропозиції референдуму, а також матеріали, які розміщуються на носіях зовнішньої реклами.",
оскільки, "постери" - це не українське слово.
 
Відхилено   2. До друкованих матеріалів агітації референдуму належать листівки, постери, інша друкована продукція з написами стосовно пропозиції референдуму, а також матеріали, які розміщуються на носіях зовнішньої реклами.
 
799. 3. Ініціативна група зобов’язана подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу агітації референдуму, виготовленого за рахунок коштів свого фонду референдуму, не пізніш як через три дні з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії, але в будь-якому випадку не пізніше, як за два дні до дня голосування.
 
-701- Ключковський Ю.Б.
Статтю 73 доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
"3. Суб'єкт процесу референдуму може виготовляти за рахунок коштів свого фонду референдуму товари (значки, календарі, пакети, олівці, ручки тощо), що містять написи чи зображення, що виражають певне ставлення до питання референдуму, візуальні зображення назви, символіки (логотипу, прапору) політичної партії чи всеукраїнської організації - суб'єкта процесу референдуму, за умови, що вартість кожної одиниці такого товару не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати, встановленого відповідно до закону на день початку процесу референдуму".
У зв'язку з цим частини третю-п'яту статті 73 вважати частинами четвертою-шостою.
 
Відхилено   3. Ініціативна група зобов’язана подати по до Центральної виборчої комісії одному примірнику кожного друкованого матеріалу агітації референдуму, виготовленого за рахунок коштів свого фонду референдуму, не пізніш як через три дні з дня його виготовлення, але в будь-якому разу не пізніш, як за два дні до дня голосування.
 
    -702- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 73 викласти у такій редакції:
"4. Суб'єкт процесу референдуму зобов'язаний подати Центральної виборчої комісії на її вимогу по одному примірнику кожного друкованого матеріалу агітації референдуму чи кожного виду товару, зазначеного у частині третій цієї статті, виготовленого за рахунок коштів свого фонду референдуму, не пізніш як через п'ять днів з дня отримання такої вимоги".
 
Відхилено    
    -703- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 73 викласти в такій редакції:
"3. Ініціативна група, політичні партії України та всеукраїнські громадські організації зобов’язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу агітації референдуму, виготовленого за рахунок коштів свого фонду референдуму, не пізніш як наступного дня після дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії. Перелік цих матеріалів та їхня сканована копія невідкладно розміщається на офіційних веб-сайтах замовників цієї агітації та Центральної виборчої комісії", що буде сприяти недопущенню появи фальшивих зразків агітації, або таких, звіт про виготовлення яких не подаватиметься до ЦВК.
 
Відхилено    
800. 4. Друковані матеріали агітації референдуму повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
 
-704- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 73 після слів "інформацію про" доповнити словами "замовника матеріалів".
 
Відхилено   4. Друковані матеріали агітації референдуму повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
 
801. 5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сорок два дні до дня голосування відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у публічних місцях для розміщення матеріалів агітації референдуму.
 
-705- Ключковський Ю.Б.
У частині п'ятій статті 73 слова "сорок два дні" замінити словами "вісімдесят днів".
 
Відхилено   5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сорок два дні до дня голосування відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у публічних місцях для розміщення матеріалів агітації референдуму.
 
    -706- Ключковський Ю.Б.
Статтю 73 доповнити новою частиною у такій редакції:
"7. Суб'єкт процесу референдуму має право вільно і безоплатно розповсюджувати друковані матеріали агітації референдуму, зазначені у частині першій цієї статті, друковані видання, у яких розміщені матеріали агітації референдуму, а також товари, зазначені у частині третій цієї статті."
 
Відхилено    
802. Стаття 74. Загальний порядок використання засобів масової інформації
 
-707- Ключковський Ю.Б.
Текст статті 74 викласти у такій редакції:
"1. Агітація референдуму у засобах масової інформації усіх форм власності проводиться за рахунок коштів Державного бюджету та за рахунок коштів фонду референдуму суб'єкта процесу референдуму здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі..
2. Суб'єкт процесу референдуму, зареєстрований як прихильник або опонент питання референдуму, має право користуватися засобами масової інформації державної та комунальної форми власності за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, на умовах, передбачених цим Законом.
3. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення референдуму, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування.
4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення агітації референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України та за рахунок коштів фондів референдуму суб'єктів процесу референдуму встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як десятий день процесу референдуму у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші дев'ять з дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю початку процесу референдуму.
5. Засоби масової інформації, зареєстровані пізніш як за дванадцять календарних місяців до місяця початку виборчого процесу, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною шостою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).
6. Засоби масової інформації можуть розрахувати розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу, зазначені у частинах другій чи третій цієї статті, окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Зазначені розцінки не можуть відрізнятися в залежності від близькості до дня голосування. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу суб'єктам процесу референдуму.
7. Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частини шостої або сьомої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як на п'ятнадцятий день процесу референдуму, а регіональні та місцеві засоби масової інформації - окружним комісіям референдуму не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Ці відомості оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.
8. Засоби масової інформації усіх форм власності зобов'язані не пізніш як на п'ятнадцятий день виборчого процесу опублікувати розцінки вартості одиниці ефірного часу, зазначені у частині шостій цієї статті. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.
9. Матеріали агітації референдуму мають бути чітко відокремлена від іншої інформації, у тому числі від комерційної реклами, незалежно від форм чи способів їх подання, таким чином, щоб їх можна було ідентифікувати як такі. Змішування агітаційних матеріалів референдуму та комерційної реклами не допускається.
10. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному суб'єкту процесу референдуму, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому суб'єкту процесу референдуму з альтернативним ставленням до питання референдуму.
11. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі суб'єкту процесу референдуму тільки у разі, якщо він має обґрунтовані підстави вважати, що надані для поширення агітаційні матеріали не відповідають вимогам частини п'ятої та дванадцятої статті 76 або частини четвертої статті 75 цього Закону.
12. Вимоги, встановлені частинами першою, четвертою - десятою цієї статті, не поширюються на друковані засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії чи всеукраїнські організації - суб'єкти виборчого процесу."
 
Відхилено   Стаття 74. Загальний порядок використання засобів масової інформації
 
803. 1. Ініціативна група, політичні партії України та всеукраїнські громадські організації мають право публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні.
 
-708- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 74 викласти в такій редакції:
"1. Ініціативна група, політичні партії України та всеукраїнські громадські організації мають право оприлюднювати агітаційні матеріали в засобах масової інформації та на веб-сайтах будь-яких форм власності, що зареєстровані або на законних підставах діють в Україні, окрім тих, що належать особам без громадянства, або таким, які мають громадянство інших країн, юридичним особам зареєстрованим за межами України.". Засобами масової інформації можуть бути не лише друковані видання, а крім того інформацію можна оприлюднювати на веб-сайтах, які не ЗМІ.
 
Відхилено   1. Ініціативна група, політичні партії України та всеукраїнські громадські організації мають право публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації, що видаються в Україні, незалежно від форми власності.
 
    -709- Князевич Р.П.
Частину першу статті 74 викласти в такій редакції:
"1. Ініціативна група має право публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні.";
 
Відхилено    
804. 2. Проведення ініціативною групою агітації у засобах масової інформації відбувається на підставі угоди, що укладається від імені суб’єкта процесу референдуму розпорядником поточного рахунку його фонду референдуму із засобом масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок відповідного засобу масової інформації проведення агітації забороняється.
 
-710- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 74 виключити.
 
Відхилено   2. Проведення ініціативною групою агітації у засобах масової інформації відбувається на підставі угоди, що укладається від імені суб’єкта процесу референдуму розпорядником поточного рахунку його фонду референдуму із засобом масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок відповідного засобу масової інформації проведення агітації забороняється.
 
    -711- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 74 викласти в такій редакції:
"2. Проведення ініціативною групою агітації у засобах масової інформації відбувається на підставі угоди, що укладається від імені суб’єкта процесу референдуму розпорядником поточного рахунку його фонду референдуму із засобом масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок відповідного засобу масової інформації проведення агітації забороняється.".
 
Відхилено    
805. 3. Засоби масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов’язані надавати їй усю інформацію про розміщення агітаційних матеріалів ініціативної групи, а в разі необхідності ( надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів.
 
-712- Стецьків Т.С.
Частину третю статті 74 виключити.
 
Відхилено   3. Засоби масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов’язані надавати їй усю інформацію про розміщення агітаційних матеріалів ініціативної групи, а в разі необхідності ( надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів.
 
    -713- Кармазін Ю.А.
Статтю 74 доповнити частиною 3 такого змісту:
"3. Агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів фонду референдуму, рахунків політичних партій України та всеукраїнських громадських організацій здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат фонду референдуму, рахунків політичних партій України та всеукраїнських громадських організацій".
 
Відхилено    
    -714- Кармазін Ю.А.
Статтю 74 доповнити частиною 4 такого змісту:
"4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як на другий робочий день після оголошення референдуму у розмірі, який не може перевищувати відповідний середньозважений показник за останній квартал року, що передує року проведення референдуму. Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу визначається Центральною виборчою комісією разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення агітації за чи проти референдуму не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижку на оплату агітації.".
 
Відхилено    
    -715- Кармазін Ю.А.
Статтю 74 доповнити частиною 5 такого змісту:
"5. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу ініціативній групі, політичній партії України чи всеукраїнській громадській організації, що виступає за чи проти референдуму, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншим учасникам агітації. Ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичній партії України чи всеукраїнській громадській організації - суб'єкти агітації.".
 
Відхилено    
    -716- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 74 викласти в такій редакції:
"6. Засоби масової інформації усіх форм власності зобов’язані направляти Центральної виборчої комісії електронною поштою усю інформацію про розміщення агітаційних матеріалів ініціативної групи (перелік матеріалів та їхні електронній копії), не пізніше наступного дня після їхнього розміщення, а в разі необхідності ( надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів.".
 
Відхилено    
806. Стаття 75. Порядок висвітлення процесу референдуму в засобах масової інформації.
 
-717- Ключковський Ю.Б.
Назву статті 75 проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 75. Порядок використання електронних (аудіовізуальний) засобів масової інформації"
 
Відхилено   Стаття 75. Порядок висвітлення процесу референдуму в засобах масової інформації.
 
807. 1. Висвітлення перебігу процесу референдуму в засобах масової інформації всіх форм власності в інтерв’ю, дискусіях та дебатах, інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій повинно здійснюватися на засадах об’єктивності, неупередженості та збалансованості.
 
-718- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 75 виключити (див. статтю 69-5).
 
Відхилено   1. Висвітлення перебігу процесу референдуму в засобах масової інформації всіх форм власності в інтерв’ю, дискусіях та дебатах, інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій має здійснюватися на засадах об’єктивності, неупередженості та збалансованості.
 
808. 2. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з референдумом, зобов’язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.
 
-719- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 75 проекту виключити (див. статтю 69-7).
 
Відхилено   2. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з референдумом, зобов’язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.
 
809. 3. Телерадіоорганізації зобов’язані зберігати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять агітацію референдуму протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оголошення результатів референдуму.
 
-720- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 75 викласти як сім частин у такій редакції:
"1. Ефірний час за рахунок коштів фонду референдуму суб'єкта процесу референдуму надається відповідному суб'єкту на підставі угоди, що укладається від імені його імені розпорядником поточного рахунку фонду референдуму відповідного суб'єкта з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу суб'єкту процесу референдуму забороняється.
2. Неперервна тривалість ефірного часу, який надається суб'єкту процесу референдуму за рахунок коштів його фонду референдуму, не може бути меншою від трьох хвилин.
3. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) агітаційних матеріалів суб'єктів процесу референдуму забороняється. Агітація референдуму у теле- і радіопередачах, програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням слів "Агітація референдуму". Забороняється переривати передачі агітації референдуму рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.
4. Протягом демонстрації агітації референдуму на телебаченні обов'язково зазначається повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до основного фону зображення та бути сприйнятним для глядача.
5. Час мовлення, відведений на агітацію референдуму на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.
6. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять агітацію референдуму, і зберігати їх протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів референдуму.
7. Телерадіоорганізації усіх форм власності за рішенням Центральної виборчої комісії, письмовим запитом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати у визначений у вказаному рішенні чи запиті строк всю інформацію про виділення ефірного часу суб'єкту процесу референдуму для проведення агітації референдуму, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації."
 
Відхилено   3. Телерадіоорганізації зобов’язані зберігати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять агітацію референдуму, протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оголошення результатів референдуму.
 
810. Стаття 76. Обмеження щодо ведення агітації референдуму
 
   Стаття 76. Обмеження щодо ведення агітації референдуму
 
811. 1. Участь в агітації референдуму забороняється:
 
   1. Участь в агітації референдуму забороняється:
 
812. 1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться під час процесу референдуму;
 
-721- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 1 статті 76 викласти в такій редакції:
"1) особам без громадянства, або які мають громадянство іншої країни, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі виступів в засобах масової інформації та веб-сайтах, участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться під час процесу референдуму".
 
Відхилено   1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі в концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться під час процесу референдуму;
 
813. 2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;
 
-722- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини першої статті 76 проекту після слів "виконавчої влади" доповнити словами "органам влади Автономної Республіки Крим".
 
Відхилено   2) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;
 
    -723- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 1 статті 76 викласти в такій редакції:
"2) органам державної влади та органам місцевого самоврядування".
 
Враховано редакційно    
    -724- Князевич Р.П.
Пункт 2) частини першої статті 76 викласти в такій редакції:
"2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, судам та іншим державним органам".
 
Відхилено    
814. 3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини;
 
   3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини;
 
815. 4) членам комісій референдуму протягом строку їх повноважень у відповідних комісіях.
 
   4) членам комісій референдуму протягом строку їх повноважень у відповідних комісіях.
 
816. 2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи агітація референдуму обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими уповноваженими особами суб’єктів процесу референдуму забороняється. Зустрічі цих осіб з учасниками всеукраїнського референдуму організовуються відповідною окружною комісією референдуму спільно з командиром військової частини (формування) або керівником установи кримінально-виконавчої системи з обов’язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму у відповідному територіальному окрузі.
 
-725- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 76 слова "в установах кримінально-виконавчої системи", "установ кримінально-виконавчої системи", "керівником установи кримінально-виконавчої системи" замінити відповідно словами "в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах", "установ виконання покарань, слідчих ізоляторів", "начальником установ виконання покарань, слідчих ізоляторів".
 
Враховано   2. У військових частинах (формуваннях) та в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах агітація референдуму обмежується. Відвідування військових частин (формувань) та установ виконання покарань, слідчих ізоляторів окремими уповноваженими особами суб’єктів процесу референдуму забороняється. Зустрічі цих осіб з учасниками всеукраїнського референдуму організовуються відповідною окружною комісією референдуму спільно з командиром військової частини (формування) або з начальником установ виконання покарань, слідчих ізоляторів з обов’язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму у відповідному територіальному окрузі.
 
817. 3. Для проведення агітації референдуму за рахунок коштів фонду референдуму забороняється використання приміщень в яких розташовані органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 
-726- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 76 проекту після слів "державної влади" доповнити словами "органи влади Автономної Республіки Крим".
 
Відхилено   3. Для проведення агітації референдуму за рахунок коштів фонду референдуму забороняється використання приміщень, в яких розташовані органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 
    -727- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 76 викласти в такій редакції:
"3. Телерадіоорганізації зобов’язані зберігати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять інформацію про референдум протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оголошення результатів референдуму.", оскільки фактична агітація може бути схована і під виглядом звичайних новин.".
 
Відхилено    
818. 4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів на будинках і в приміщеннях в яких розташовані органи державної влади та органи місцевого самоврядування, окрім випадків якщо в них розміщуються комісії референдуму.
 
-728- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 76 проекту після слів "державної влади" доповнити словами "органи влади Автономної Республіки Крим".
 
Відхилено   4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів на будинках і в приміщеннях, в яких розташовані органи державної влади та органи місцевого самоврядування, окрім випадків, якщо в них розміщуються комісії референдуму.
 
    -729- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 76 проекту слова "окрім випадків якщо в них розміщуються комісії референдуму" виключити.
 
Відхилено    
819. 5. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, протиправного порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення забороняється.
 
   5. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, протиправного порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення забороняється.
 
820. 6. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час процесу референдуму у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог цього Закону, забороняється агітувати за або проти питання референдуму, поширювати інформацію, спрямовану на спонукання громадян голосувати за або проти питання референдуму.
 
-730- Стецьків Т.С.
Частину шосту статті 76 виключити.
 
Відхилено   6. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час процесу референдуму у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог цього Закону, забороняється агітувати за або проти питання референдуму, поширювати інформацію, спрямовану на спонукання громадян голосувати за або проти питання референдуму.
 
821. 7. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів референдуму в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.
 
   7. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів референдуму в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.
 
822. 8. Розміщення агітаційних матеріалів референдуму на носіях реклами у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах, а також розповсюдження закликів до голосування за або проти питання референдуму через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів забороняється.
 
-731- Стецьків Т.С.
Частину восьму статті 76 викласти у такій редакції:
"Розповсюдження закликів до голосування за або проти питання референдуму через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів транспортних засобів громадського користування, метрополітену, вокзалів, портів та аеропортів забороняється".
 
Відхилено   8. Розміщення агітаційних матеріалів референдуму на носіях реклами у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, у портах та аеропортах, а також поширення закликів до голосування за або проти питання референдуму через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів забороняється.
 
823. 9. У разі встановлення судом при розгляді спору, пов’язаного з процесом референдуму, повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення процесу референдуму) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення процесу референдуму) випуску друкованого видання.
 
-732- Стецьків Т.С.
Частину дев’яту статті 76 викласти у такій редакції:
"За порушення законодавства про всеукраїнський референдум засоби масової інформації несуть відповідальність відповідно до закону".
 
Відхилено   9. У разі встановлення судом при розгляді спору, пов’язаного з процесом референдуму, повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону, суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення процесу референдуму) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення процесу референдуму) випуску друкованого видання.
 
824. 10. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення агітації референдуму через журналістську діяльність або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, протиправного порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
 
-733- Стецьків Т.С.
Частину десяту статті 76 виключити.
 
Відхилено   10. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення агітації референдуму через журналістську діяльність або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, протиправного порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
 
825. 11. Забороняється проводити агітацію референдуму, що супроводжується наданням учасникам референдуму, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (за умови, що вартість таких товарів перевищує п’ять відсотків мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така агітація або надання учасникам референдуму, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за або проти питання референдуму, вважається підкупом учасників референдуму.
 
   11. Забороняється проводити агітацію референдуму, що супроводжується наданням учасникам референдуму, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (за умови, що вартість таких товарів перевищує п’ять відсотків розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така агітація або надання учасникам референдуму, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за або проти питання референдуму, вважається підкупом учасників референдуму.
 
826. 12. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) агітаційних матеріалів суб’єктів процесу референдуму забороняється. Усі матеріали агітації референдуму повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.
 
   12. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) агітаційних матеріалів суб’єктів процесу референдуму забороняється. Усі матеріали агітації референдуму мають бути відокремлені від інших матеріалів і означені як такі.
 
827. 13. Забороняється переривати передачі агітаційних програм суб’єктів процесу референдуму рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.
 
   13. Забороняється переривати передачі агітаційних програм суб’єктів процесу референдуму рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.
 
828. 14. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх п’яти днів перед днем голосування поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо питання референдуму.
 
-734- Ключковський Ю.Б.
Частину чотирнадцяту статті 76 виключити (див. статтю 69-7).
У зв'язку з цим частини п'ятнадцяту - двадцяту вважати частинами чотирнадцятою -дев'ятнадцятою.
 
Відхилено   14. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх п’яти днів перед днем голосування поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо питання референдуму.
 
829. 15. Забороняється розміщення матеріалів агітації референдуму, а також повідомлень про перебіг процесу референдуму на об’єктах культурної спадщини.
 
   15. Забороняється розміщення матеріалів агітації референдуму, а також повідомлень про перебіг процесу референдуму на об’єктах культурної спадщини.
 
830. 16. Забороняється використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення агітації референдуму.
 
   16. Забороняється використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення агітації референдуму.
 
831. 17. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
 
   17. Забороняється виготовлення та поширення друкованих агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
 
832. 18. З часу припинення агітації референдуму відповідно до частини другої статті 71 цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження агітаційних матеріалів референдуму у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження агітаційних листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали агітації референдуму, публічні заклики голосувати за чи проти питання референдуму або публічна оцінка можливих наслідків референдуму. Агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
   18. З часу припинення агітації референдуму відповідно до частини другої статті 71 цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, поширення агітаційних матеріалів референдуму у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, поширення агітаційних листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали агітації референдуму, публічні заклики голосувати за чи проти питання референдуму або публічна оцінка можливих наслідків референдуму. Агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
833. 19. Перешкоджання здійсненню права на проведення агітації референдуму, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.
 
   19. Перешкоджання здійсненню права на проведення агітації референдуму, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
834. 20. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної комісії референдуму звернення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, така комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.
 
   20. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної комісії референдуму звернення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, така комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до закону.
 
835. Розділ ІХ. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕФЕРЕНДУМУ
 
   Розділ ІХ. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕФЕРЕНДУМУ
 
836. Стаття 77. Бюлетень для голосування
 
   Стаття 77. Бюлетень для голосування
 
837. 1. Голосування учасника всеукраїнського референдуму на всеукраїнському референдумі здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі (далі - бюлетень для голосування).
 
   1. Голосування учасника всеукраїнського референдуму на всеукраїнському референдумі здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі (далі - бюлетень для голосування).
 
838. 2. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі є документами суворої звітності і підлягають обліку. Документація, що забезпечує облік бюлетенів для голосування, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними комісіями референдуму до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів референдуму забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.
 
   2. Бюлетені для голосування є документами суворої звітності і підлягають обліку. Документація, що забезпечує облік бюлетенів для голосування, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними комісіями референдуму до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів референдуму забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.
 
839. Голова, заступник голови, секретар та члени відповідних комісій референдуму несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання і використання бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі.
 
   Голова, заступник голови, секретар та члени відповідних комісій референдуму несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання і використання бюлетенів для голосування.
 
840. 3. Форму і текст бюлетеня для голосування затверджує Центральна виборча комісія відповідно до питання, винесеного на всеукраїнський референдум, не пізніш як за тридцять днів до дня голосування. Бюлетені для голосування повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Ступінь захисту бюлетеня для голосування встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
   3. Форму і текст бюлетеня для голосування затверджує Центральна виборча комісія відповідно до питання, винесеного на всеукраїнський референдум, не пізніш як за тридцять днів до дня голосування. Бюлетені для голосування мають бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Ступінь захисту бюлетеня для голосування встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
841. 4. Бюлетень для голосування містить назву та дату референдуму, номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, а також позначення місця для печатки дільничної комісії референдуму, прізвища та підпису члена дільничної комісії референдуму, який видаватиме бюлетень для голосування. Текст бюлетеня для голосування викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку.
 
   4. Бюлетень для голосування містить назву та дату референдуму, номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, а також позначення місця для печатки дільничної комісії референдуму, прізвища та підпису члена дільничної комісії референдуму, який видаватиме бюлетень для голосування. Текст бюлетеня для голосування викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку.
 
842. 5. У бюлетені для голосування зазначається формулювання питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, а у разі проведення референдуму щодо певного закону або окремих його положень - також назва закону і пропонується учаснику всеукраїнського референдуму відповісти "так" або "ні" на запитання про прийняття чи відхилення проекту, відповідного питання. Під кожним із цих варіантів відповіді розташовується порожній квадрат.
 
   5. У бюлетені для голосування зазначається формулювання питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, а у разі проведення референдуму щодо певного закону або окремих його положень - також назва закону, і пропонується учаснику всеукраїнського референдуму відповісти "так" або "ні" на запитання про прийняття чи відхилення проекту, відповідного питання. Під кожним із цих варіантів відповіді розташовується порожній квадрат.
 
843. У разі винесення на референдум двох або більше питань для кожного з цих питань встановлюється окремий бюлетень. В такому випадку бюлетені для голосування з різних питань повинні відрізнятись один від одного кольором.
 
-735- Ключковський Ю.Б.
Абзац другий частини п'ятої статті 77 проекту виключити.
 
Відхилено   У разі винесення на референдум двох або більше питань для кожного з цих питань встановлюється окремий бюлетень. У такому випадку бюлетені для голосування з різних питань повинні відрізнятись один від одного кольором.
 
844. 6. Бюлетень для голосування містить роз’яснення щодо порядку його заповнення учасника всеукраїнського референдуму під час голосування.
 
   6. Бюлетень для голосування містить роз’яснення щодо порядку його заповнення учасника всеукраїнського референдуму під час голосування.
 
845. 7. Бюлетень для голосування має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву назву та дату референдуму, номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, а також позначення місця для номера, за яким учасника всеукраїнського референдуму внесено до списку учасників всеукраїнського референдуму на дільниці, підпису учасника всеукраїнського референдуму, який отримує бюлетень для голосування, прізвища та підпису члена дільничної комісії референдуму, який видаватиме бюлетень для голосування.
 
   7. Бюлетень для голосування має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату референдуму, номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, а також позначення місця для номера, за яким учасника всеукраїнського референдуму внесено до списку учасників всеукраїнського референдуму на дільниці, підпису учасника всеукраїнського референдуму, який отримує бюлетень для голосування, прізвища та підпису члена дільничної комісії референдуму, який видаватиме бюлетень для голосування.
 
846. 8. Бюлетені для голосування для кожної дільниці референдуму виготовляються у кількості, що на 0, 5 відсотки перевищує кількість учасників всеукраїнського референдуму, які включені до списку учасників референдуму на дільниці.
 
-736- Ключковський Ю.Б.
У частині восьмій статті 77 проекту слова "учасників всеукраїнського референдуму", "учасників референдуму" замінити словом "виборців".
 
Відхилено   8. Бюлетені для голосування для кожної дільниці референдуму виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість учасників всеукраїнського референдуму, включених до списку учасників референдуму на дільниці.
 
847. Стаття 78. Порядок виготовлення бюлетенів для голосування
 
   Стаття 78. Порядок виготовлення бюлетенів для голосування
 
848. 1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення не пізніш як за сім днів до дня голосування бюлетені для голосування у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством.
 
   1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення не пізніш як за сім днів до дня голосування бюлетені для голосування у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством.
 
849. 2. Підприємство ( виготовлювач бюлетенів для голосування забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   2. Підприємство ( виготовлювач бюлетенів для голосування забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
850. 3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення бюлетенів для голосування.
 
   3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення бюлетенів для голосування.
 
851. 4. Контроль за виготовленням бюлетенів для голосування на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією.
 
-737- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 78 доповнити словами: "за поданнями депутатських фракцій, утворених у поточному складі Верховної Ради України, а також ініціативної групи референдуму не пізніш як у день затвердження форми бюлетеня для голосування".
 
Відхилено   4. Контроль за виготовленням бюлетенів для голосування на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією.
 
852. 5. Бюлетені для голосування отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
   5. Бюлетені для голосування отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
853. 6. На спеціальній дільниці референдуму, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, бюлетені для голосування можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною комісією референдуму.
 
-738- Ключковський Ю.Б.
Статтю 78 проекту доповнити новими трьома частинами у такій редакції:
"7. Рішення Центральної виборчої комісії про надання такого дозволу разом із визначенням кількості бюлетенів для голосування, які дозволяється виготовити, може бути прийняте не пізніше ніж за три дні до дня голосування на підставі подання відповідної окружної комісії референдуму.
8. У поданні окружної комісії референдуму, зазначеному у частині сьомій цієї статті, вказується:
1) номер дільниці референдуму, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України;
2) назву судна чи полярної станції України;
3) кількість виборців на дільниці референдуму;
4) кількість бюлетенів, необхідних для організації голосування на такій дільниці референдуму;
5) день і час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України.
9. Бюлетені для голосування, виготовлені підприємством, зазначеним у частині другій цієї статті, для дільниці, зазначеній у частині шостій цієї статті, після надання дозволу на виготовлення бюлетенів дільничною комісією референдуму погашаються та запаковуються Центральною виборчою комісією (якщо вони не були передані до окружної комісії референдуму) або окружною комісією референдуму у порядку, встановленому частиною шостою статті 85 цього Закону, про що складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною восьмою статті 49 цього Закону. Відомості зазначеного акта враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати референдуму або окружною комісією референдуму при складанні протоколу про підсумки голосування в межах територіального округу референдуму."
 
Відхилено   6. На спеціальній дільниці референдуму, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, бюлетені для голосування можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною комісією референдуму.
 
854. Стаття 79. Порядок передачі бюлетенів для голосування комісіям референдуму
 
   Стаття 79. Порядок передачі бюлетенів для голосування комісіям референдуму
 
855. 1. Окружна комісія референдуму приймає бюлетені для голосування від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або представника секретаріату Центральної виборчої комісії не раніш як за сім днів до дня голосування на засіданні відповідної окружної комісії референдуму. Окружна комісія референдуму складає у трьох примірниках протокол про прийняття бюлетенів для голосування. Зазначений протокол складається у порядку, затвердженому Центральною виборчою комісією, а також підписується уповноваженим членом або представником секретаріату Центральної виборчої комісії, який здійснює передання бюлетенів для голосування. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий ( зберігається в окружній комісії референдуму, третій ( невідкладно вивішується в приміщенні окружної комісії референдуму для загального ознайомлення.
 
   1. Окружна комісія референдуму приймає бюлетені для голосування від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або представника секретаріату Центральної виборчої комісії не раніш як за сім днів до дня голосування на засіданні відповідної окружної комісії референдуму. Окружна комісія референдуму складає у трьох примірниках протокол про прийняття бюлетенів для голосування. Зазначений протокол складається у порядку, затвердженому Центральною виборчою комісією, а також підписується уповноваженим членом або представником секретаріату Центральної виборчої комісії, який здійснює передання бюлетенів для голосування. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий ( зберігається в окружній комісії референдуму, третій ( невідкладно вивішується в приміщенні окружної комісії референдуму для загального ознайомлення.
 
856. 2. Окружна комісія референдуму забезпечує збереження й охорону бюлетенів для голосування, отриманих від Центральної виборчої комісії. Бюлетені зберігаються у приміщенні окружної комісії референдуму в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним комісіям референдуму) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
   2. Окружна комісія референдуму забезпечує збереження та охорону бюлетенів для голосування, отриманих від Центральної виборчої комісії. Бюлетені зберігаються у приміщенні окружної комісії референдуму в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним комісіям референдуму) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
857. 3. Окружна комісія референдуму не раніш як за три дні до дня голосування, але не пізніш як о 12 годині останньої суботи перед днем голосування, на своєму засіданні передає бюлетені для голосування дільничним комісіям округу. Бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної комісії референдуму.
 
-739- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 79 проекту викласти у такій редакції:
"3. Окружна комісія референдуму не раніш як за два дні до дня голосування, але не пізніш як о 12 годині останньої суботи перед днем голосування, на своєму засіданні передає бюлетені для голосування в упаковці підприємства-виготовлювача дільничним комісіям округу. Бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної комісії референдуму, серед яких обов'язково мають бути представники як прихильників, так і опонентів питання референдуму."
 
Відхилено   3. Окружна комісія референдуму не раніш як за три дні до дня голосування, але не пізніш як о 12 годині останньої суботи перед днем голосування, на своєму засіданні передає бюлетені для голосування дільничним комісіям округу. Бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної комісії референдуму.
 
858. 4. Дільничній комісії референдуму передаються усі бюлетені для голосування, на яких зазначений номер відповідної дільниці референдуму.
 
   4. Дільничній комісії референдуму передаються усі бюлетені для голосування, на яких зазначений номер відповідної дільниці референдуму.
 
859. 5. Про передачу окружною комісією референдуму бюлетенів для голосування дільничним комісіям округу складається протокол в порядку і за формою, встановленими Центральною виборчою комісією. У протоколі зазначаються:
 
   5. Про передачу окружною комісією референдуму бюлетенів для голосування дільничним комісіям округу складається протокол у порядку і за формою, встановленими Центральною виборчою комісією. У протоколі зазначаються:
 
860. 1) номер територіального округу референдуму;
 
   1) номер територіального округу референдуму;
 
861. 3) номер дільниці референдуму, членам комісії якої передаються бюлетені;
 
   3) номер дільниці референдуму, членам комісії якої передаються бюлетені;
 
862. 4) кількість учасників всеукраїнського референдуму на дільниці референдуму згідно із списком учасників всеукраїнського референдуму на день складення протоколу;
 
-740- Ключковський Ю.Б.
У частині п'ятій статті 79 проекту у пункті 4 слова "учасників всеукраїнського референдуму" замінити словом "виборців".
 
Відхилено   4) кількість учасників всеукраїнського референдуму на дільниці референдуму згідно із списком учасників всеукраїнського референдуму на день складення протоколу;
 
863. 5) кількість переданих на дільницю референдуму бюлетенів для голосування;
 
   5) кількість переданих на дільницю референдуму бюлетенів для голосування;
 
864. 6) прізвища та підписи членів дільничної комісії референдуму, які прийняли бюлетені для голосування;
 
   6) прізвища та підписи членів дільничної комісії референдуму, які прийняли бюлетені для голосування;
 
865. 7) кількість бюлетенів для голосування, які залишаються на зберіганні в окружній комісії референдуму.
 
-741- Ключковський Ю.Б.
Пункт 7 частини п'ятої статті 79 викласти у такій редакції:
"7) кількість бюлетенів для голосування, погашених окружною комісією референдуму, що були призначені для спеціальних дільниць референдуму, утворених на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким надано дозвіл на виготовлення бюлетенів".
 
Відхилено   7) кількість бюлетенів для голосування, які залишаються на зберіганні в окружній комісії референдуму.
 
866. 6. Протокол про передачу дільничним комісіям референдуму бюлетенів для голосування складається у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий ( зберігається в окружній комісії референдуму, третій ( невідкладно вивішується у приміщенні окружної комісії для загального ознайомлення.
 
-742- Ключковський Ю.Б.
У частині шостій статті 79 проекту слова "трьох примірниках" замінити словами "кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної комісії референдуму".
 
Відхилено   6. Протокол про передачу дільничним комісіям референдуму бюлетенів для голосування складається у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий ( зберігається в окружній комісії референдуму, третій ( невідкладно вивішується у приміщенні окружної комісії для загального ознайомлення.
 
    -743- Ключковський Ю.Б.
Частину шосту статті 79 проекту доповнити реченням у такій редакції: "Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної комісії, референдуму".
 
Відхилено    
    -744- Богословська І.Г.
У першому реченні частини шостої статті 79 слово "трьох" замінити словом "чотирьох".
 
Відхилено    
    -745- Богословська І.Г.
Третє речення частини шостої статті 79 після слова "ознайомлення" доповнити словами і знаками: ", четвертий - зберігається в дільничній комісії референдуму."
 
Відхилено    
867. 7. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної дільниці референдуму, надається разом з бюлетенями для голосування представникам кожної дільничної комісії референдуму, які отримали бюлетені для голосування, за підписами голови і секретаря окружної комісії референдуму та трьох членів відповідної дільничної комісії референдуму, засвідчений печаткою окружної комісії.
 
   7. Витяг з протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної дільниці референдуму, надається разом з бюлетенями для голосування представникам кожної дільничної комісії референдуму, які отримали бюлетені для голосування, за підписами голови і секретаря окружної комісії референдуму та трьох членів відповідної дільничної комісії референдуму, засвідчений печаткою окружної комісії.
 
868. 8. Дільничним комісіям референдуму закордонних дільниць бюлетені для голосування передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   8. Дільничним комісіям референдуму закордонних дільниць бюлетені для голосування передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
869. 9. Уповноважена особа, офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі бюлетенів для голосування, має право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і п’ятій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної комісії референдуму та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для відповідного суб’єкта процесу референдуму.
 
   9. Уповноважена особа, офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі бюлетенів для голосування, має право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і п’ятій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної комісії референдуму та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для відповідного суб’єкта процесу референдуму.
 
870. 10. Члени дільничних комісій звичайних та спеціальних дільниць референдуму (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними бюлетені для голосування до приміщення дільничної комісії референдуму у супроводі працівника органів внутрішніх справ України.
 
   10. Члени дільничних комісій звичайних та спеціальних дільниць референдуму (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними бюлетені для голосування до приміщення дільничної комісії референдуму у супроводі працівника органів внутрішніх справ України.
 
871. 11. Приймання бюлетенів для голосування дільничною комісією референдуму відбувається на засіданні дільничної комісії невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені. Члени дільничної комісії перераховують отримані бюлетені, перевіряють відповідність номерів територіального округу та дільниці референдуму, зазначених на бюлетенях, дільниці, яка отримала бюлетені для голосування та проставляють у визначених місцях кожного бюлетеня печатку дільничної комісії референдуму.
 
-746- Ключковський Ю.Б.
Друге речення частини одинадцятої статті 79 проекту викласти у вигляді двох речень у такій редакції:
"Після розпакування бюлетенів секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного бюлетеня для голосування печатку дільничної комісії референдуму. Інший визначений рішенням комісії член дільничної комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номерів територіального округу та дільниці референдуму, зазначених на бюлетенях, дільниці, для якої отримано бюлетені для голосування, та округу, до складу якого вона входить."
 
Відхилено   11. Приймання бюлетенів для голосування дільничною комісією референдуму відбувається на засіданні дільничної комісії невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені. Члени дільничної комісії перераховують отримані бюлетені, перевіряють відповідність номерів територіального округу та дільниці референдуму, зазначених на бюлетенях, дільниці, яка отримала бюлетені для голосування та проставляють у визначених місцях кожного бюлетеня печатку дільничної комісії референдуму.
 
872. 12. При підрахунку бюлетенів для голосування визначений комісією референдуму член комісії рахує бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.
 
-747- Ключковський Ю.Б.
Статтю 79 проекту доповнити новою частиною тринадцятою у такій редакції:
"13. При виявленні бюлетенів для голосування з невідповідними номерами дільниці чи територіального округу референдуму дільнична комісія референдуму складає акт за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 49 цього Закону, в якому зазначається кількість таких бюлетенів. Про виявлення таких бюлетенів невідкладно повідомляється окружна комісія референдуму, яка передала ці бюлетені. Зазначені бюлетені не зараховуються до бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією референдуму."
У зв'язку з цим частини тринадцяту та чотирнадцяту статті 79 вважати частинами чотирнадцятою та п'ятнадцятою відповідно.
 
Відхилено   12. При підрахунку бюлетенів для голосування визначений комісією референдуму член комісії рахує бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.
 
873. 13. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості бюлетенів для голосування та кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної комісії референдуму про передання бюлетенів для голосування, дільнична комісія референдуму складає у двох примірниках акт про розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Один примірник акта передається до окружної комісії референдуму, а другий зберігається у дільничній комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією референдуму, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.
 
-748- Ключковський Ю.Б.
У частині тринадцятій статті 79 проекту після слів "у двох примірниках акт" доповнити словами "за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 49 цього Закону";
 
Відхилено   13. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості бюлетенів для голосування кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної комісії референдуму про передання бюлетенів для голосування, дільнична комісія референдуму складає у двох примірниках акт про розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Один примірник акта передається до окружної комісії референдуму, а другий зберігається у дільничній комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією референдуму, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.
 
    -749- Ключковський Ю.Б.
У частині тринадцятій статті 79 проекту друге речення виключити.
 
Відхилено    
874. 14. Бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної комісії референдуму в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії референдуму і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого статтею 81 цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
   14. Бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної комісії референдуму в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії референдуму і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого статтею 81 цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
875. 15. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України чи виборами народних депутатів України, порядок передачі бюлетенів для голосування визначається Центральною виборчою комісією.
 
-750- Ключковський Ю.Б.
Богословська І.Г.
Чорноволенко О.В.
Частину п'ятнадцяту статті 79 проекту виключити.
 
Відхилено   15. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України чи виборами народних депутатів України, порядок передачі бюлетенів для голосування визначається Центральною виборчою комісією.
 
876. Стаття 80. Приміщення для голосування
 
   Стаття 80. Приміщення для голосування
 
877. 1. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі бюлетенів для голосування і встановлення скриньок для голосування (далі - виборчі скриньки). На одній дільниці референдуму облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну комісію референдуму.
 
   1. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі бюлетенів для голосування і встановлення скриньок для голосування (далі - виборчі скриньки). На одній дільниці референдуму облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну комісію референдуму.
 
878. 2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження), забезпечують дільниці референдуму необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.
 
   2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження), забезпечують дільниці референдуму необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.
 
879. 3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих дільниць референдуму кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх ( не менше чотирьох, для великих ( не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної комісії референдуму та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.
 
-751- Ключковський Ю.Б.
Статтю 80 проекту доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
"3. Приміщення для голосування для малої дільниці референдуму повинно мати площу, не меншу від 50 кв. м, середньої - не меншу від 75 кв. м, великої - не меншу від 90 кв. м. У разі відсутності в межах дільниці референдуму приміщення з відповідною площею за дозволом окружної комісії референдуму приміщення для голосування на дільниці референдуму може мати меншу площу, але не менш як п'ятдесят відсотків від розміру площі, встановленого цим Законом."
У зв'язку з цим частини третю - шосту статті 80 вважати частинами четвертою -сьомою.
 
Відхилено   3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих дільниць референдуму кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх ( не менше чотирьох, для великих ( не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки перебували в полі зору членів дільничної комісії референдуму та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.
 
880. 4. Приміщення для голосування на спеціальній дільниці референдуму повинно мати відкритий доступ для членів комісії референдуму, уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму, офіційних та міжнародних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці, зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ членів комісій референдуму, учасників референдуму, включених до списку цієї дільниці референдуму, уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму, офіційних та міжнародних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.
 
-752- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 80 слова "командири військових частин (формувань)" виключити.
 
Відхилено   4. Приміщення для голосування на спеціальній дільниці референдуму повинно мати відкритий доступ для членів комісії референдуму, уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму, офіційних спостерігачів від ініціативної групи всеукраїнського референдуму, офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій та представників засобів масової інформації. Керівники закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці, зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ членів комісій референдуму, учасників референдуму, включених до списку цієї дільниці референдуму, уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму, офіційних спостерігачів від ініціативної групи всеукраїнського референдуму, офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.
 
    -753- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 80 слова "учасників референдуму" замінити словом "виборців".
 
Відхилено    
    -754- Демчишен В.В.
У ч. 4 статті 80 слова "офіційних та міжнародних спостерігачів" замінити словами "офіційних спостерігачів від ініціативної групи всеукраїнського референдуму, офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій".
 
Враховано    
881. 5. Кожна дільниця референдуму забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок ( стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Мала дільниця референдуму повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня ( не менше трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика ( не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок. Кожна дільниця референдуму повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб учасники референдуму при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.
 
   5. Кожна дільниця референдуму забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок ( стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Мала дільниця референдуму повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня ( не менше трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика ( не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок. Кожна дільниця референдуму повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб учасники референдуму при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.
 
882. 6. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична комісія референдуму в обов’язковому порядку забезпечує розміщення плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про референдум.
 
-755- Ключковський Ю.Б.
Частину шосту статті 80 після слів "забезпечує розміщення" доповнити словами "офіційних інформаційних матеріалів референдуму, передбачених частиною першою статті 69 цього Закону".
 
Відхилено   6. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична комісія референдуму в обов’язковому порядку забезпечує розміщення плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про референдум.
 
883. Стаття 81. Підготовка до голосування
 
   Стаття 81. Підготовка до голосування
 
884. 1. Про час і місце голосування дільнична комісія референдуму звичайної або закордонної дільниці референдуму сповіщає учасників всеукраїнського референдуму, включених до списку учасників референдуму на цій дільниці, іменними запрошеннями, надісланими відповідно до вимог цього Закону.
 
-756- Ключковський Ю.Б.
У частинах першій та сьомій статті 81 проекту слова "учасників всеукраїнського референдуму", "учасників референдуму" замінити словом "виборців" у відповідному відмінку.
 
Відхилено   1. Про час і місце голосування дільнична комісія референдуму звичайної або закордонної дільниці референдуму сповіщає учасників всеукраїнського референдуму, включених до списку учасників референдуму на цій дільниці, іменними запрошеннями, що надсилаються відповідно до вимог цього Закону.
 
885. 2. Дільнична комісія референдуму у день голосування не раніш як за годину до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені для голосування.
 
   2. Дільнична комісія референдуму у день голосування не раніш як за годину до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені для голосування.
 
886. 3. Якщо стрічка на сейфі (металевій шафі) не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, голова дільничної комісії референдуму надає для огляду членам дільничної комісії, присутнім уповноваженим особам суб’єктів процесу референдуму, офіційним та міжнародним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на дільниці референдуму виборчі скриньки.
 
-757- Демчишен В.В.
У ч. 3 статті 81 слова "офіційним та міжнародним спостерігачів" замінити словами "офіційним спостерігачам від ініціативної групи всеукраїнського референдуму, офіційним спостерігачам від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій".
 
Враховано   3. Якщо стрічка на сейфі (металевій шафі) не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, голова дільничної комісії референдуму надає для огляду членам дільничної комісії, присутнім уповноваженим особам суб’єктів процесу референдуму, офіційним спостерігачам від ініціативної групи всеукраїнського референдуму, офіційним спостерігачам від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на дільниці референдуму виборчі скриньки.
 
887. Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується або, у разі неможливості, опечатується печаткою дільничної комісії референдуму, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер дільниці референдуму, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної комісії референдуму та, за бажанням, уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму, офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою дільничної комісії референдуму. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму процедуру.
 
-758- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини третьої статті 81 проекту слова "або, у разі неможливості, опечатується печаткою дільничної комісії референдуму, після чого" замінити словами "спеціальною номерною пломбою. Голова комісії оголошує номер такої скриньки та номер пломби, що фіксується у протоколі засідання комісії. Після цього".
 
Відхилено   Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується або, у разі неможливості, опечатується печаткою дільничної комісії референдуму, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер дільниці референдуму, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної комісії референдуму та, за бажанням, уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму, офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою дільничної комісії референдуму. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею таку саму процедуру.
 
    -759- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини третьої статті 81 проекту доповнити реченням у такій редакції: "На спеціальній дільниці референдуму, утвореній на судні, що перебуває у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України виборчі скриньки опечатуються паперовими стрічками з проставленням відтиску печатки дільничної комісії референдуму."
 
Відхилено    
888. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів униз у полі зору членів комісії референдуму та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування відповідно до вимог цього Закону.
 
-760- Чорноволенко О.В.
У абзаці 3 пункту 3 статті 81 вилучити наступне речення "Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів униз у полі зору членів комісії референдуму та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування відповідно до вимог цього Закону".
 
Відхилено   Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів донизу в полі зору членів комісії референдуму та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування відповідно до вимог цього Закону.
 
889. 4. Якщо при огляді стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені для голосування, виявлено її пошкодження або невідповідність підписів чи печатки на ній підписам і печатці, зазначеним у частині чотирнадцятій статті 79 цього Закону, голова або заступник чи секретар дільничної комісії референдуму негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та окружну комісію референдуму.
 
   4. Якщо при огляді стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені для голосування, виявлено її пошкодження або невідповідність підписів чи печатки на ній підписам і печатці, зазначеним у частині чотирнадцятій статті 79 цього Закону, голова, заступник голови чи секретар дільничної комісії референдуму негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та окружну комісію референдуму.
 
890. Після цього голова або заступник чи секретар комісії референдуму невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому бюлетені для голосування. Члени дільничної комісії референдуму перевіряють бюлетені для голосування, зокрема щодо відповідності номерів округу та дільниці референдуму, наявності відбитка печатки цієї дільничної комісії референдуму, після чого перераховують бюлетені для голосування у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 79 цього Закону. Дільнична комісія референдуму складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфу (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості бюлетенів для голосування. Зазначений акт складається за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) бюлетенів для голосування фіксується також у протоколі засідання комісії референдуму. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією референдуму.
 
-761- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини четвертої статті 81 проекту слова "чи секретар" замінити словом "голови";
 
Відхилено   Після цього голова, заступник голови чи секретар комісії референдуму невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому бюлетені для голосування. Члени дільничної комісії референдуму перевіряють бюлетені для голосування, зокрема щодо відповідності номерів округу та дільниці референдуму, наявності відбитка печатки цієї дільничної комісії референдуму, після чого перераховують бюлетені для голосування у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 79 цього Закону. Дільнична комісія референдуму складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфу (металевої шафи), а у разі виявлення - про невідповідність кількості бюлетенів для голосування. Зазначений акт складається за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) бюлетенів для голосування фіксується також у протоколі засідання комісії референдуму. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією референдуму.
 
    -762- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини четвертої статті 81 проекту слово "відбитка" замінити словом "відтиску";
 
Відхилено    
    -763- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини четвертої статті 81 проекту слова "встановленими Центральною виборчою комісією" замінити словами "передбаченими частиною восьмою статті 49 цього Закону".
 
Відхилено    
891. 5. Якщо стрічка на сейфі (металевій шафі) не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, після опломбовування і встановлення виборчих скриньок відповідно до частини третьої цієї статті, відкривається сейф (металева шафа) з бюлетенями. Голова дільничної комісії референдуму виймає із сейфа бюлетені та витяг із протоколу окружної комісії референдуму про передачу бюлетенів для голосування дільничній комісії референдуму.
 
   5. Якщо стрічка на сейфі (металевій шафі) не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, після опломбовування і встановлення виборчих скриньок відповідно до частини третьої цієї статті, відкривається сейф (металева шафа) з бюлетенями. Голова дільничної комісії референдуму виймає із сейфа бюлетені та витяг із протоколу окружної комісії референдуму про передачу бюлетенів для голосування дільничній комісії референдуму.
 
892. 6. Голова дільничної комісії референдуму на підставі витягу із протоколу окружної комісії референдуму про передачу бюлетенів для голосування дільничній комісії референдуму або акта, зазначеного у частині четвертій цієї статті, оголошує кількість бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією референдуму. Ця кількість вноситься секретарем комісії до протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів на дільниці референдуму, а також фіксується у протоколі засідання комісії.
 
   6. Голова дільничної комісії референдуму на підставі витягу із протоколу окружної комісії референдуму про передачу бюлетенів для голосування дільничній комісії референдуму або акта, зазначеного у частині четвертій цієї статті, оголошує кількість бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією референдуму. Ця кількість заноситься секретарем комісії до протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів на дільниці референдуму, а також фіксується у протоколі засідання комісії.
 
893. 7. Голова дільничної комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам дільничної комісії референдуму, які будуть видавати бюлетені учасникам референдуму у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування учасників референдуму. Членам комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування учасників референдуму, видається на два бюлетені більше, ніж кількість учасників референдуму, внесених до витягу зі списку учасників референдуму, зазначеного у частині другій статті 83 цього Закону.
 
-764- Чорноволенко О.В.
У абзаці 1 пункту 7 статті 81 вилучити наступне речення "та організовуватимуть голосування за місцем перебування учасників референдуму. Членам комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування учасників референдуму, видається на два бюлетені більше, ніж кількість учасників референдуму, внесених до витягу зі списку учасників референдуму, зазначеного у частині другій статті 83 цього Закону.".
 
Відхилено   7. Голова дільничної комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам дільничної комісії референдуму, які будуть видавати бюлетені учасникам референдуму у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування учасників референдуму. Членам комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування учасників референдуму, видається на два бюлетені більше, ніж кількість учасників референдуму, внесених до витягу із списку учасників референдуму, зазначеного у частині другій статті 83 цього Закону.
 
894. Передання бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі учасникам референдуму. Жодного бюлетеня для голосування не може залишатися після цього у сейфі (металевій шафі).
 
   Передання бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі учасникам референдуму. Після цього жодного бюлетеня для голосування не може залишатися у сейфі (металевій шафі).
 
895. 8. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, чи виборами, депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів порядок підготовки комісій до голосування визначається Центральною виборчою комісією.
 
-765- Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю 81 проекту новою частиною у такій редакції:
"8. Голова дільничної комісії референдуму передає аркуші списку виборців для голосування, у тому числі для голосування за відкріпними посвідченнями, членам дільничної комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день голосування. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх використання."
 
Відхилено   8. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України чи виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів порядок підготовки комісій до голосування визначається Центральною виборчою комісією.
 
    -766- Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Частину восьму статті 81 проекту виключити.
 
Відхилено    
    -767- Богословська І.Г.
Частину восьму статті 81 викласти у новій редакції:
"8. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, чи виборами, депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів порядок підготовки комісій до голосування визначається цим Законом, законами України про вибори Президента України, вибори народних депутатів України, вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.";
 
Відхилено    
    -768- Ключковський Ю.Б.
Проект доповнити новою статтею у такій редакції:
"Стаття 81-1. Ранкове повідомлення виборчих комісій
1. Перед початком голосування дільнична комісія референдуму інформує окружну комісію референдуму про готовність до голосування, а також про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на дільниці, на момент початку голосування;
2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування.
2. Окружна комісія референдуму передає зазначені відомості по територіальному округу референдуму до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему та телеграфом (телетайпом) не пізніше десятої години дня голосування.
3. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання зазначених відомостей оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті, а також публікує їх у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на другий день після дня голосування."
 
Відхилено    
896. Стаття 82. Організація і порядок голосування учасників референдуму у приміщенні для голосування
 
   Стаття 82. Організація і порядок голосування учасників референдуму у приміщенні для голосування
 
897. 1. Голосування проводиться в день голосування з восьмої до двадцятої години без перерви. На закордонних дільницях референдуму голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.
 
   1. Голосування проводиться в день голосування з восьмої до двадцятої години без перерви. На закордонних дільницях референдуму голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.
 
898. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, чи виборами, депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів порядок підготовки організації і порядку голосування визначається Центральною виборчою комісією.
 
-769- Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Абзац другий частини першої статті 82 проекту виключити.
 
Відхилено   У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України чи виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів організація та порядок голосування визначається Центральною виборчою комісією.
2. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України чи виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів час голосування визначається відповідним законом про вибори Президента України, народних депутатів України чи депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
 
    -770- Богословська І.Г.
Абзац другий частини першої статті 82 викласти у новій редакції:
"У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, чи виборами, депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів організація і порядок голосування визначається цим Законом, законами України про вибори Президента України, вибори народних депутатів України, вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
 
Відхилено    
    -771- Шпенов Д.Ю.
Статтю 82 доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами депутатів з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, чи виборами, депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів час голосування визначається відповідним законом про вибори Президента України, народних депутатів України чи депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів."
 
Враховано    
899. 2. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення учасників референдуму під час голосування покладаються на дільничну комісію референдуму. У разі вчинення правопорушень, за які законом встановлена відповідальність, голова або заступник голови дільничної комісії референдуму мають право запросити у приміщення для гол