Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо діяльності банків тканин та клітин людини (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 
-1- Королевська Н.Ю.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності банків пуповинної крові, тканин і клітин людини"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності банків пуповинної крові, тканин і клітин людини
 
3. (щодо діяльності банків тканин та клітин людини)
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити пунктом 82 такого змісту:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
2. У частині першій статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
6. "82) діяльність, пов’язана з заготівлею, переробкою, консервацією, зберіганням та видачею тканин і клітин людини для застосування у медичній практиці (діяльність банків тканин та клітин людини)".
 
-2- Гайдаєв Ю.О.
Абзац другий пункту першого викласти в такій редакції:
"пункт 27 доповнити словами "крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини";
доповнити пунктом 27-1 такого змісту:
"27-1) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)"
 
Враховано   пункт 27 доповнити словами "крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини";
доповнити пунктом 27-1 такого змісту:
"27?) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)".
1. Частину другу статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)".
 
    -3- Карпук В.Г.
Абзац другий пункту першого викласти в такій редакції:
"27-1) взяття, переробка, консервація, зберігання, реалізація тканин і клітин людини (діяльність банків крові, інших тканин та клітин людини)"
 
Враховано редакційно    
    -4- Карпук В.Г.
Доповнити пункт перший абзацом такого змісту:
"пункт 27 доповнити словами "крім діяльності банків крові"
 
Враховано редакційно    
    -5- Гайдаєв Ю.О.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"в Законі України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" ( Відомості Верховної Ради України, 1999р., N 41, ст. 377) такі зміни:
абзац другий статті 3 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини за переліком, який визначається Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)"
 
Враховано    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
11. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
12. 3. Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичні особи — підприємці, які провадять діяльність, пов’язану з заготівлею, переробкою, консервацією, зберіганням та видачею тканин і клітин людини для застосування у медичній практиці, повинні отримати ліцензії протягом року з моменту затвердження ліцензійних умов провадження зазначеного виду господарської діяльності.
 
-6- Королевська Н.Ю.
У пункті третьому Прикінцевих положень слова "Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичні особи — підприємці" замінити словами "Суб’єкти господарювання"
 
Враховано   3. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з діяльністю банку пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, повинні отримати ліцензії протягом року з дня затвердження ліцензійних умов провадження зазначеного виду господарської діяльності.
 
13. Голова Верховної Ради України