Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


"Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (щодо продовження терміну дії заходів державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні"
 
   Про внесення змін до деяких законів України стосовно продовження строку дії заходів державної підтримки суднобудування
 
2. (щодо продовження терміну дії заходів державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні).
 
      
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради, 2000 р., № 3, ст. 20, із змінами, внесеними згідно із Законом №2892 – ІІІ від 13.12.2001, ВВР, 2002, №14, ст. 95 та Законом №1766-ІV від 15.06.2004, ВВР, 2005, №3, ст.77) наступні зміни:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) у абзаці першому частини першої статті 1 слова "з 1 січня 2000 року до 1 січня 2012 року" замінити словами "з 1 січня 2000 року до 1 січня 2016 року".
 
-1- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"На період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2012 року впроваджуються такі заходи державної підтримки випуску підприємствами суднобудівної галузі, що належать резидентам України, суден для наливних вантажів, суховантажів багатоцільового призначення та лінійних — пасажирських та вантажопасажирських суден, за умови не відчуження земельних ділянок та майна цих підприємств для використання з іншою метою:".
 
Відхилено   1. Пункт "ї" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267) викласти в такій редакції:
"ї) у період до 1 січня 2016 року при ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту (реімпорту) сировини, матеріалів, устаткування, обладнання і комплектуючих (далі - товарів), що використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських або річкових суден чи інших плавучих засобів підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників будівництва морських або річкових суден чи інших плавучих засобів або вимогам замовників ремонту, модернізації морських або річкових суден чи інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів. Перелік товарів (крім підакцизних), коди товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКД ЗЕД), обсяги цих товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.
У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів або перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимі імпорту (реімпорту) до підприємств суднобудівної промисловості застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
2. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити пунктом 11.49 такого змісту:
"11.49. У період до 1 січня 2016 року підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", звільняються від сплати податку на додану вартість за операціями з:
ввезення (пересилання) на митну територію України у митному режимі імпорту (реімпорту) товарів, що використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських або річкових суден чи інших плавучих засобів (крім підакцизних), якщо такі товари звільнені від оподаткування ввізним митом згідно з пунктом "ї" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф";
поставки на митну територію України результатів науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, що виконуються для потреб суднобудівної промисловості.
У разі порушення вимог, встановлених цим пунктом, до платників податку - підприємств суднобудівної промисловості застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
У зазначений період:
операції з продажу продукції, виробленої зазначеними підприємствами суднобудівної промисловості за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою;
проектно-конструкторські роботи, що виконуються вітчизняними розробниками за контрактами зазначених підприємств суднобудівної промисловості на будівництво, ремонт, модернізацію морських або річкових суден чи інших плавучих засобів, звільняються від сплати податку на додану вартість".
3. Пункт 8.6 статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити підпунктом 8.6.8 такого змісту:
"8.6.8 Тимчасово, до 1 січня 2016 року, підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", мають право застосовувати бонусну амортизацію до нових (що не були в експлуатації) основних фондів за результатами першого звітного періоду, в якому введено в експлуатацію об’єкти таких основних фондів, у розмірі 50 відсотків балансової вартості – для основних фондів групи 3, 100 відсотків балансової вартості – для основних фондів групи 4";
4. В абзаці першому частини першої статті 1 та в частині першій статті 2-1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст. 20; 2005 р., № 3, ст. 77) цифри "2012" замінити цифрами "2016".
 
    -2- Шемчук В.В.
Доповнити розділ 1 після пункту 1 новими пунктами 2-3:
"2) у частині першій статті 2:
а) абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:
"ї) у період до 1 січня 2016 року при ввезенні на митну територію України під митним режимом імпорту (реімпорту) сировини, матеріалів, устаткування, обладнання і комплектуючих (далі - товарів), що використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських та річкових суден та інших плавучих засобів підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських та річкових суден та інших плавучих засобів або вимогам замовників ремонту, модернізації морських і річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) зазначаються у специфікації доданої до контрактів, укладених цими підприємствами.
У разі порушення цільового використання таких товарів або перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимі імпорту (реімпорту) до суб'єктів суднобудівної промисловості застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";
б) абзац другий пункту 3 статті 2 викласти у такій редакції:
"11.26. У період до 1 січня 2016 року для підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", звільняються від обкладення та сплати податку на додану вартість операції з:
ввезення (пересилання) на митну територію України під митним режимом імпорту (реімпорту) товарів, що використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських і річкових суден та інших плавучих засобів (крім підакцизних), якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із нормами пункту "ї" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф";
поставки на митну територію України результатів науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, які виконуються для потреб суднобудівної промисловості.
У разі порушення вимог, встановлених цим пунктом, до платників податку - суб'єктів суднобудівної промисловості застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
У зазначений період:
операції з продажу продукції, що вироблена зазначеними підприємствами суднобудівної промисловості за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою;
проектно-конструкторські роботи, які виконуються вітчизняними розробниками за контрактами зазначених підприємств суднобудівної промисловості на будівництво, ремонт, модернізацію морських і річкових суден та інших плавучих засобів, звільняються від сплати податку на додану вартість";
в) статтю другу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) пункт 8.6 статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28) доповнити підпунктом 8.6.8 такого змісту:
"8.6.8 Тимчасово, до 1 січня 2016 року, підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", мають право застосовувати бонусну амортизацію до нових (що не були в експлуатації) основних фондів за результатами першого звітного періоду, в якому введено в експлуатацію об’єкти таких основних фондів, у розмірі 50 відсотків балансової вартості - для основних фондів групи 3, 100 відсотків балансової вартості - для основних фондів групи 4";
3) у частині першій статті 2-1 цифри "2012" замінити цифрами "2016".
 
Враховано редакційно    
    -3- Гуреєв В.М.
"2) у частині першій статті 2:
а) абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:
"ї) у період до 1 січня 2016 року при ввезенні на митну територію України під митним режимом імпорту (реімпорту) сировини, матеріалів, устаткування, обладнання і комплектуючих (далі - товарів), що використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських та річкових суден та інших плавучих засобів підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських та річкових суден та інших плавучих засобів або вимогам замовників ремонту, модернізації морських і річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів. Перелік товарів (крім підакцизних) та коди груп товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКД ЗЕД) затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення цільового використання таких товарів або перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимі імпорту (реімпорту) до суб'єктів суднобудівної промисловості застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами;".
 
Враховано    
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення закону викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк з дня опублікування цього Закону надати Верховній Раді України інформацію щодо обсягів наданих пільг підприємствам суднобудівної галузі за період з 1 січня 2000 року по 31 грудня 2009 року та ефективності використання цих пільг для розвитку суднобудівної галузі України.
2) заборонити відчуження земельних ділянок та майна підприємств суднобудівної галузі для використання з іншою метою і вирішити питання щодо повернення державі земельних ділянок та майна підприємств суднобудівної галузі, які використовуються, чи планують використовуватися з іншою метою, на умовах, на яких вони передавалися державою новим власникам із компенсацією державі за використання такого майна".
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону надати Верховній Раді України інформацію про обсяг пільг, наданих підприємствам суднобудівної галузі за період з 1 січня 2000 року до 31 грудня 2009 року, та про ефективність їх використання для розвитку суднобудівної галузі України.
 
7. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України