Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність залізничного транспорту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
 
-1- Мойсик В.Р.
Виключити з назви слово "залізничного", оскільки законопроект за своїм змістом охоплює не тільки діяльність залізничного транспорту
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність транспорту
 
2. щодо посилення відповідальності за втручання
 
      
3. в діяльність залізничного транспорту
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до деяких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
7. 1) у статті 109:
 
   1) у статті 109:
 
8. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
9. в абзаці першому слова ", а також підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, " виключити;
 
   в абзаці першому слова "а також підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів" виключити;
 
10. в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від семи до п’ятнадцяти";
 
   в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від семи до п’ятнадцяти";
 
11. в абзаці другому частини другої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти", а слова "від чотирьох до семи" - словами "від двадцяти до шістдесяти";
 
   в абзаці другому частини другої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти", а слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від двадцяти до шістдесяти";
 
12. в абзаці другому частини третьої слова та цифри "від 0, 5 до одного" замінити словами "від двох до десяти";
 
-2- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини третьої статті 109 "Викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів, прохід по залізничних коліях у невстановлених місцях - викласти у такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин".
 
Відхилено Оскільки санкція за вказане правопорушення збільшується у 10-кратному размірі за максимальною шкалою.  в абзаці другому частини третьої слова та цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
13. в абзаці другому частини четвертої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до двадцяти", а слова "від чотирьох до семи" - словами "від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти";
 
-3- Кармазін Ю.А.
Абзац восьомий частини першої статті 1 законопроекту викласти у такій редакції: "Підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів -
тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин".
 
Відхилено Диспозиція пропозиції суперечить ст. 116 Регламенту Верховної Ради, оскільки пропоновані положення були відсутні при розгляді проекту у І читанні та змінюють предмет правопорушення.  в абзаці другому частини четвертої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до двадцяти", а слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти";
 
14. в абзаці другому частини п’ятої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до двадцяти";
 
   в абзаці другому частини п’ятої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до двадцяти";
 
15. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
16. "Підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, -
 
   "Підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, -
 
17. тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
   тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
18. 2) в абзаці другому частини першої статті 110 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти";
 
-4- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому частини першої статті 110 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти".
 
Враховано   2) в абзаці другому частини першої статті 110 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти";
 
    -5- Кармазін Ю.А.
абзац другий викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин".
 
Відхилено    
19. 3) у статті 136:
 
   3) у статті 136:
 
20. в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "від десяти до тридцяти";
 
   в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "від десяти до тридцяти";
 
21. в абзаці другому частини другої слова "від трьох до семи" замінити словами "від десяти до п’ятдесяти";
 
-6- Чуднов В.М.
В абзаці другому пункту третього статті 1 Розділу І законопроекту слова "від десяти до п’ятдесяти" замінити словами "від десяти до тридцяти".
 
Враховано   в абзаці другому частини другої слова "від трьох до семи" замінити словами "від десяти до тридцяти";
 
22. 4) у статті 222:
 
   4) у статті 222:
 
23. в абзаці першому частини першої слова та цифри "частини перша, друга, третя і четверта статті 109" замінити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109";
 
   у частині першій слова та цифри "частини перша, друга, третя і четверта статті 109" замінити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109";
 
24. у підпункті 1 частини другої:
 
   у пункті 1 частини другої:
 
25. в абзаці першому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 109" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109";
 
   в абзаці першому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 109" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109";
 
26. в абзаці другому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 109" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109", а слова "перевищувати чотирьох" - словами "перевищувати тридцяти";
 
-7- Чуднов В.М.
В абзаці 5 пункту четвертого статті 1 Розділу І слова "перевищувати тридцяти" замінити словами "перевищувати двадцяти".
 
Враховано   в абзаці другому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 109" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109", а слова "перевищувати чотирьох" замінити словами "перевищувати двадцяти";
 
27. 5) абзац четвертий частини другої та частину третю статті 224 викласти в такій редакції:
 
   5) абзац четвертий частини другої та частину третю статті 224 викласти в такій редакції:
 
28. "начальник Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та його заступники, начальники служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники відділів (секторів) Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, служби (загону) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, начальники відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, старші в місці розташування станцій посадові особи відомчої воєнізованої охорони залізниць.
 
   "начальник Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та його заступники, начальники служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники відділів (секторів) Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, начальники відділів (секторів) служби (загону) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, начальники відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, начальники груп воєнізованої охорони залізниць, старші в місці розташування станцій посадові особи відомчої воєнізованої охорони залізниць";
 
29. Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може перевищувати тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
-8- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 224 викласти в такій редакції:
"Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може перевищувати ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано частково   "Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
    -9- Чуднов В.М.
В абзаці третьому пункту п’ятого статті 1 Розділу І слово "тридцяти" замінити словом "двадцяти".
 
Враховано    
30. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
31. 1) в абзаці другому частини першої статті 277 слова "до ста" замінити словами "від п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти";
 
   1) в абзаці другому частини першої статті 277 слова "до ста" замінити словами "від п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти";
 
32. 2) в абзаці другому частини першої статті 279 слова "до п’ятдесяти" замінити словами "від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти".
 
   2) в абзаці другому частини першої статті 279 слова "до п’ятдесяти" замінити словами "від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти".
 
33. 3. Частину другу статті 12 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) після слів "транспорті загального користування" доповнити словами ", розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень".
 
   3. Частину другу статті 12 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) після слів "транспорті загального користування" доповнити словами "розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень".
 
34. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-10- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування", оскільки, інакше закон дозволить накладати на громадян штраф, розмір якого буде більшим ніж той, що діяв на момент правопорушення в день, коли текст закону, що був оприлюднений в той день, ще не був оприлюдненим.
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.