Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання протиправному захопленню земельних ділянок) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання протиправному захопленню земельних ділянок)
 
-1- Забарський В.В.
Відхилити проект закону у 2-му читанні
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання протиправному захопленню земельних ділянок
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Частину третю статті 376 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2003, № № 40-44, ст. 356) викласти у такій редакції:
 
   частину третю статті 376 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
 
5. "3. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно, може бути за рішенням суду визнано за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що була надана цій особі до 01 січня 2002 року рішенням органу державної влади чи місцевого самоврядування для ведення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва, але право власності (користування) земельною ділянкою вказаною особою не було оформлено у встановленому законодавством порядку. В разі смерті особи, право власності на таке майно може бути визнано за її спадкоємцем. Визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно за особою, яка не є користувачем чи власником земельної ділянки, на якій це майно розташоване, в інших випадках забороняється."
 
-2- Яворівський В.О.
В п.3 ст.376 законопроекту слова "01 січня 2002 року" замінити словами "набрання чинності цього Закону".
 
Відхилено   "3. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно, може бути визнано за рішенням суду за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, наданій цій особі до 1 січня 2002 року рішенням органу державної влади чи місцевого самоврядування для ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва, але право власності (користування) земельною ділянкою цією особою не було оформлено у встановленому законодавством порядку. У разі смерті особи право власності на таке майно може бути визнано за її спадкоємцем. Визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно за особою, яка не є користувачем чи власником земельної ділянки, на якій це майно розташоване, в інших випадках забороняється";
 
    -3- Бевзенко В.Ф.
Кармазін Ю.А.
Нову редакцію ч.3 ст.376 ЦК України викласти в такій редакції:
"Визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно за особою, яка не є користувачем чи власником земельної ділянки, на якій це майно розташоване забороняється."
 
Відхилено    
    -4- Бевзенко В.Ф.
Ч.5 ст.376 ЦК України викласти в такій редакції:
"5. На вимогу власника (користувача) земельної ділянки (крім земельних ділянок, вказаних в абзаці другому цієї частини) суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб, а також за умови, якщо призначення нерухомого майна узгоджується із цільовим призначенням земельної ділянки.
Не допускається визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно:
- що знаходиться на земельних ділянках, що належать до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення, водного фонду, лісогосподарського призначення;
- споруджене з істотним порушенням державних будівельних норм, яке може спричинити руйнування цього майна, інших об’єктів нерухомого майна, завдання аварійної ситуації чи завдання шкоди життю, здоров’ю фізичних осіб".
 
Відхилено    
    -5- Бевзенко В.Ф.
Прикінцеві та перехідні положення ЦК України доповнити пунктом 12 такого змісту:
"Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно, може бути за рішенням суду визнано за фізичною особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що була надана цій особі до 01 січня 2002 року рішенням органу державної влади чи місцевого самоврядування для ведення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва, але державний акт на право власності (постійного користування) земельною ділянкою вказаною особою не отриманий. В разі смерті особи, право власності на таке майно може бути визнано за її спадкоємцем.
 
Відхилено    
6. 2. Частину першу статті 6 Закону України "Про третейські суди" доповнити пунктами 9, 10 такого змісту:
 
   пункти 9 і 10 частини першої статті 6 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №35, ст.412; 2009 р., №30, ст.421) викласти в такій редакції:
 
7. "9) справ про визнання права власності на земельні ділянки, інше нерухоме майно;
 
   "9) справ про визнання права власності на земельні ділянки, інше нерухоме майно;
 
8. 10) справ про визнання дійсним або недійсним правочину щодо користування, відчуження, управління, застави земельних ділянок, іншого нерухомого майна".
 
-6- Яворівський В.О.
Кармазін Ю.А.
В п.10 ст.6 законопроекту слова "дійсним або" вилучити.
 
Відхилено   10) справ про визнання дійсним або недійсним правочину щодо користування, відчуження, управління, застави земельних ділянок, іншого нерухомого майна".
 
9. 3. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

-7- Кармазін Ю.А.
Розділ 3 законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.
2. Суд визнає право власності особи на самочинно збудоване нерухоме майно, а у разі смерті такої особи, право її спадкоємця, на підставі права забудови земельної ділянки (суперфіцій) чи рішення органу державної влади чи місцевого самоврядування прийнятого до 01 січня 2008 року про виділення земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва особі, яка здійснила таке будівництво, але не оформила у встановленому законодавством порядку право власності (користування) земельною ділянкою, за умови звернення з цього приводу до суду протягом 6 місяців з дня набуття чинності цього закону".
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.