Кількість абзаців - 182 Таблиця поправок


Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції
 
-1- Горіна І.А.
Назву проекту Закону України викласти у такій редакції:
"Про загальну безпечність продукції".
 
Враховано частково   Про загальну безпечність нехарчової продукції
 
3.

 
-2- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Назву проекту Закону України викласти у такій редакції:
"Про загальну безпечність нехарчової продукції"
 
Враховано      
4.

 
-3- Симоненко П.М.
Мармазов Є.В.
Враховуючи, що ст. 2 "Сфера дії Закону" передбачає що дія цього
Закону не поширюється на харчові продукти необхідно:
назву законопроекту викласти в такій редакції: "Закон України "Про недопущення в обігу в Україні небезпечної нехарчової продукції":
 
Відхилено      
    -4- Кармазін Ю.А.
Повернути законопроект №7094 3) суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання для об’єднання з іншим проектом Закону цього ж автора "Про ринковий нагляд і контроль продукції" №6694 від 09.07.2010 р., який має єдність предмету регулювання та спільну термінологічну базу.
 
Відхилено    
    -5- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту, як наприклад, тлумачення термінів у частині 1 статі 1 та пункті 3 Розділу V "Прикінцеві положення".
Відмовитися від використання розділів.
 
Відхилено    
    -6- Кирильчук Є.І.
Для забезпечення належного регулювання суспільних відносин щодо недопущення обігу в Україні небезпечної продукції шляхом запобігання дублювання однакових норм у Законах України "Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції" (проект № 7094) та "Про ринковий нагляд та контроль продукції" (проект № 6694), а також проявам неузгодженості їх змісту, наприклад, зміст терміну "відкликання продукції" у проекті № 7094 не збігається з змістом відповідного терміну у проекті № 6694, об’єднати ці закони в єдиний щодо загальної безпеки продукції або включити оригінальні положення Закону України "Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції" до Закону України "Про ринковий нагляд та контроль продукції" при його доопрацюванні.
 
Враховано частково    
    -7- Кирильчук Є.І.
Якщо Верховною Радою України не буде прийнято рішення про об‘єднання вищенаведених проектів, синхронізувати набрання ними чинності з визначенням у п. 1 розділу 2 Закону України "Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції" того, що він набирає чинності одночасно з Законом України "Про ринковий нагляд та контроль продукції".
 
Враховано    
5. Цей Закон установлює правові та організаційні засади недопущення обігу в Україні небезпечної продукції.
 
-8- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон установлює правові та організаційні засади забезпечення введення в обіг в Україні безпечної нехарчової продукції".
 
Враховано редакційно   Цей Закон установлює правові та організаційні засади введення в обіг в Україні нехарчової продукції і забезпечення її безпечності.
 
    -9- Горіна І.А.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон установлює правові та організаційні засади забезпечення введення в обіг в Україні безпечної продукції".
 
Враховано частково    
6. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
9. безпечна продукція – будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (в тому числі щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію, вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні сумісні з використанням такої продукції ризики, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам з урахуванням:
 
-10- Джоджик Я.І.
Абзац другий частини 1 статті першої викласти в такій редакції:
"безпечна продукція – будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (в тому числі щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію, вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні сумісні з використанням такої продукції ризики, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам з урахуванням:
характеристик продукції, в тому числі її склад, пакування, фасування, оформлення, маркування, ідентифікаційні ознаки, умови транспортування, реалізації та зберігання;
сумісність та взаємозамінність продукції, якщо вона за своїм призначенням буде використовуватись з іншою продукцією;
наявність інструкцій з складання, зберігання, транспортування, використання, поводження з відходами, утилізації, послуг, прямо пов’язаних із введенням в обіг, розміщенням на ринку та обігом продукції, а також послуг із монтажу та наладки продукції;
наявності застережень про обмеження використання продукції певними категоріями покупців (діти, особи похилого віку, вагітні жінки тощо)"
 
Враховано частково   безпечна нехарчова продукція (далі – продукція) – будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам, з урахуванням:
 
10. характеристик продукції, в тому числі її складу, упаковки, вимог щодо встановлення та технічного обслуговування;
 
   характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо встановлення і технічного обслуговування;
 
11. впливу продукції на іншу продукцію, якщо вона буде використовуватися разом з нею;
 
   впливу продукції на іншу продукцію, якщо вона буде використовуватися разом з нею;
 
12. попереджень, що містяться на етикетці продукції, інструкції з її використання та знищення, а також іншої інформації стосовно продукції;
 
   попереджень, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її використання та знищення, а також в іншій інформації стосовно продукції;
 
13. застережень щодо споживання чи використання продукції певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого віку тощо);
 
   застережень щодо споживання чи використання продукції певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого віку тощо);
 
14. введення продукції в обіг – перше надання продукції на ринку України;
 
-11- Джоджик Я.І.
Абзац третій частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"введення продукції в обіг – виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на території України;
 
Відхилено   введення продукції в обіг – перше надання продукції на ринку України;
 
15. вилучення продукції з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання наданню продукції на ринку України в ланцюгу постачання продукції;
 
   вилучення продукції з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання появі продукції на ринку України, в ланцюгу постачання продукції;
 
16. виробник – це:
 
   виробник – це:
 
17. фізична чи юридична особа – резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа – резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа – резидент України, що відновлює продукцію;
 
   фізична чи юридична особа – резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа – резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа – резидент України, що відновлює продукцію;
 
18. уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (у разі, коли виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа – нерезидент України);
 
   уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа – нерезидент України);
 
19. імпортер продукції (у разі, коли виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа – нерезидент України, яка не має свого уповноваженого представника в Україні);
 
   імпортер продукції (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа – нерезидент України, яка не має свого уповноваженого представника в Україні);
 
20. відкликання продукції – будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення виробнику, розповсюджувачу продукції, яка вже була надана на ринку України споживачам;
 
   відкликання продукції – будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення виробнику продукції, яка вже була надана на ринку України споживачам (користувачам);
 
21. відновлення продукції – надання вжитій продукції властивостей нової продукції з метою її повторного надання на ринку;
 
   відновлення продукції – надання продукції, що була у вжитку, властивостей нової з метою її повторного надання на ринку України;
 
22. забезпечення безпечності продукції – комплекс заходів, що вживаються виробниками, розповсюджувачами, органами ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, що надається на ринку України, вимозі щодо безпечності такої продукції;
 
-12- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
В абзаці 8 частини першої статті 1 перед словосполученням "вимозі щодо безпечності такої продукції" додати слово "загальній"
 
Враховано   забезпечення безпечності продукції – комплекс заходів, що вживаються виробниками, розповсюджувачами, органами державного ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, що введена в обіг на ринку України, загальній вимозі щодо безпечності нехарчової продукції;
імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави;
користувач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для потреб, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, або для забезпечення виконання обов'язків найманим працівником, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію;
 
    -13- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Частину першу статті 1 доповнити термінами:
"імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави;
користувач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для потреб, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності або для забезпечення виконання обов'язків найманим працівником, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію;
постачання продукції – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу;
ступінь ризику – рівень небезпеки (загрози) суспільним інтересам, що становить або може становити продукція;
суб'єкти господарювання – виробник, його уповноважений представник, імпортер, розповсюджувач відповідної продукції;
уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та уклала з виробником письмовий договір або одержала від виробника довіреність діяти від його імені щодо визначених завдань стосовно обов'язків виробника, встановлених цим Законом, Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", іншими нормативно-правовими актами (в тому числі технічними регламентами)."
 
Враховано    
23. ланцюг постачання продукції – послідовність суб'єктів господарювання, які забезпечують постачання продукції від виробника споживачам;
 
   ланцюг постачання продукції – послідовність суб'єктів господарювання, які забезпечують постачання продукції від виробника до споживача (користувача);
 
24. надання продукції на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для її розповсюдження, споживання (використання) на ринку України під час здійснення господарської діяльності;
 
   надання продукції на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для її розповсюдження, споживання (використання) на ринку України під час здійснення господарської діяльності;
 
25. небезпечна продукція – будь-яка продукція, яка не відповідає визначенню терміна "безпечна продукція", що міститься в цій статті;
 
   небезпечна нехарчова продукція – будь-яка продукція, що не відповідає визначенню терміна "безпечна нехарчова продукція", наведеному у цій статті;
постачання продукції – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу;
 
26. продукція – будь-яка речовина, препарат або інший товар, виготовлений у ході виробничого процесу;
 
-14- Джоджик Я.І.
Абзац дванадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"продукція – будь-який виріб (робота, послуга), що виготовляється (виконується, надається) для задоволення суспільних та/або власних потреб незалежно від того чи є він новий, чи був вживаний або перероблений;"
 
Відхилено   продукція – будь-яка речовина, препарат або інший товар, виготовлений у ході виробничого процесу;
 
27. розповсюдження продукції – надання продукції на ринку України після введення її в обіг;
 
-15- Джоджик Я.І.
Абзац тринадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"розповсюдження продукції – передача права власності на продукцію або надання її в користування (оренду), починаючи з моменту введення її в обіг і закінчуючи споживанням, використанням або вилученням з обігу;"
 
Відхилено   розповсюдження продукції – поява продукції на ринку України після введення її в обіг;
 
28. розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку України;
 
   розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка пропонує продукцію на ринку України;
 
29. серйозний ризик – будь-яка загроза суспільним інтересам, що потребує оперативного втручання державних органів, у тому числі така, наслідки якої не виявляються негайно;
 
   серйозний ризик – будь-яка загроза суспільним інтересам, що потребує оперативного втручання державних органів, у тому числі така, наслідки якої не виявляються негайно;
ступінь ризику – рівень небезпеки (загрози) суспільним інтересам, що становить або може становити продукція;
суб'єкти господарювання – виробник, його уповноважений представник, імпортер, розповсюджувач відповідної продукції;
 
30. суспільні інтереси – загальна безпека життя та здоров'я людей, безпечні умови праці, захист прав споживачів, захист довкілля.
 
-16- Джоджик Я.І.
Частину першу статті 1 доповнити термінами:
"встановлені вимоги безпечності продукції – обов’язкові вимоги, які передбачені законодавством, іншими нормативно – правовими та нормативними документами. Вимоги можуть бути передбачені документами у сфері технічного регулювання, на які є посилання суб’єкта господарювання у декларації про відповідність, іншій супровідній документації або у повній назві продукції;
нормативний документ – документ, який встановлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "технічні умови"; "кодекс усталеної практики" та "технічний регламент". Під "документом" слід розуміти будь-який носій із записаною в ньому або на його поверхні інформацією";
 
Відхилено   суспільні інтереси – безпека життя та здоров'я людей, безпечні умови праці, захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля.
уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (далі – уповноважений представник) – будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та уклала з виробником письмовий договір або одержала від виробника довіреність діяти від його імені щодо визначених завдань стосовно обов'язків виробника, встановлених цим Законом, Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами.
 
    -17- Симоненко П.М.
Мармазов Є.В.
Частину 1 статті 1 слід доповнити таким терміном:
"встановлені вимоги безпечності продукції - обов'язкові вимоги, які передбачені законодавством, іншими нормативно-правовими та нормативними документами. Вимоги можуть бути передбачені документами у сфері технічного регулювання, на які є посилання суб'єкта господарювання у декларації про відповідність, іншій супровідній документації або у повній назві продукції".
 
Відхилено    
31. 2. Терміни "послуга", "робота", "строк служби" вживаються у цьому Законі у значеннях Закону України "Про захист прав споживачів"; терміни "кодекс усталеної практики", "міжнародний стандарт", "національні стандарти" та "стандарт" – у значеннях Закону України "Про стандартизацію"; терміни "ризик" та "технічний регламент" – у значеннях Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"; терміни "імпортер", "орган ринкового нагляду", "персональні дані" та "ринковий нагляд" – у значеннях Закону України "Про ринковий нагляд і контроль продукції".
 
-18- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
В частині другій статті 1 вилучити терміни "персональні дані".
 
Враховано   2. Терміни "послуга", "робота", "строк служби" вживаються в цьому Законі у значеннях Закону України "Про захист прав споживачів"; терміни "кодекс усталеної практики", "міжнародний стандарт", "національні стандарти" та "стандарт" – у значеннях Закону України "Про стандартизацію"; терміни "ризик" та "технічний регламент" – у значеннях Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"; терміни "орган державного ринкового нагляду" та "державний ринковий нагляд" – у значеннях Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
32. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
33. 1. Дія цього Закону поширюється на всю продукцію, щодо якої технічними регламентами не встановлено спеціальні вимоги щодо забезпечення її безпечності, за винятком видів продукції, зазначених у частині третій цієї статті.
 
   1. Дія цього Закону поширюється на всю продукцію, стосовно якої технічними регламентами не встановлено спеціальні вимоги щодо забезпечення її безпечності, за винятком видів продукції, зазначених у частині третій цієї статті.
 
34. 2. Якщо законами України та виданими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами (в тому числі технічними регламентами) встановлено спеціальні вимоги щодо забезпечення безпечності певних видів продукції, положення цього Закону застосовуються в частині, що не врегульована зазначеними актами.
 
   2. Якщо законами України та прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, встановлено спеціальні вимоги щодо забезпечення безпечності певних видів продукції, положення цього Закону застосовуються в частині, що не врегульована зазначеними актами.
 
35. 3. Дія цього Закону не поширюється на:
 
-19- Джоджик Я.І.
Частину третю статті 2 викласти в редакції:
"3. Дія цього Закону не поширюється на:
- продукцію, яка уже була в використанні і реалізується, як антикваріат або як продукція, що має бути відремонтована або полагоджена перед використанням, за умови інформування розповсюджувачем про це покупця, якому постачається продукція;
- продукцію призначену для експорту, крім продукції експортної, що набувається за державні кошти."
 
Відхилено   3. Дія цього Закону не поширюється на:
 
    -20- Симоненко П.М.
Мармазов Є.В.
Частину третю статті 2 "Сфера дії Закону" викласти в наступній редакції:
"3. Дія цього закону не поширюється на:
лікарські засоби та ветеринарні препарати;
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори;
ядерні матеріали, спеціальні матеріали, що розщеплюються, інша продукція у сфері використання ядерної енергії;
вироби військового призначення;
об'єкти містобудування.
 
Відхилено    
36. 1) послуги та роботи;
 
   1) послуги та роботи;
 
37. 2) харчові продукти, харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки та допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів;
 
   2) харчові продукти, харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки та допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів;
 
38. 3) продукти тваринного походження;
 
   3) продукти тваринного походження;
 
39. 4) корми, кормові добавки та премікси;
 
   4) корми, кормові добавки та премікси;
 
40. 5) живі рослини та тварини;
 
   5) живі рослини і тварини;
 
41. 6) продукцію людського, рослинного та тваринного походження, що безпосередньо використовується як репродуктивний матеріал, призначений для відтворення;
 
   6) продукцію людського, рослинного і тваринного походження, що безпосередньо використовується як репродуктивний матеріал, призначений для відтворення;
 
42. 7) спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби;
 
   7) спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби;
 
43. 8) лікарські засоби та ветеринарні препарати;
 
   8) лікарські засоби та ветеринарні препарати;
 
44. 9) наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори;
 
   9) наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори;
 
45. 10) ядерні матеріали, спеціальні матеріали, що розщеплюються, іншу продукцію у сфері використання ядерної енергії;
 
   10) ядерні матеріали, спеціальні матеріали, що розщеплюються, іншу продукцію у сфері використання ядерної енергії;
 
46. 11) вироби військового призначення;
 
   11) вироби військового призначення;
 
47. 12) об'єкти містобудування;
 
   12) об'єкти містобудування;
 
48. 13) продукцію, що була у вжитку, поставлена як предмет антикваріату або як продукція, що підлягає ремонту чи відновленню перед її використанням, за умови, коли постачальник такої продукції надає інформацію особі, якій ця продукція постачається, про необхідність її ремонту чи відновлення.
 
   13) продукцію, що була у вжитку, поставлена як предмет антикваріату або як продукція, що підлягає ремонту чи відновленню перед її використанням, за умови що постачальник надає інформацію особі, якій ця продукція постачається, про необхідність її ремонту чи відновлення.
 
49. 4. Діяльність у сфері забезпечення безпечності продукції, зазначеної в частині третій цієї статті, здійснюється відповідно до інших законів України.
 
   4. Діяльність у сфері забезпечення безпечності продукції, зазначеної в частині третій цієї статті, здійснюється відповідно до законодавства.
 
50. Стаття 3. Законодавство України про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції
 
-21- Горіна І.А.
Назву та частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Законодавство України про загальну безпечність продукції
1. Законодавство України про загальну безпечність продукції складається із цього Закону, Закону України "Про ринковий нагляд і контроль продукції" та виданих відповідно до них інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері".
 
Враховано   Стаття 3. Законодавство України про загальну безпечність продукції
 
51. 1. Законодавство України про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції складається із цього Закону, Закону України "Про ринковий нагляд і контроль продукції" та виданих відповідно до них інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
 
   1. Законодавство України про загальну безпечність продукції складається з цього Закону, Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
 
52. 2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги щодо безпечності продукції, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються вимоги міжнародних договорів.
 
   2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги щодо загальної безпечності продукції, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються вимоги міжнародних договорів України.
 
53. Стаття 4. Загальна вимога щодо безпечності продукції
 
   Стаття 4. Загальна вимога щодо безпечності продукції
 
54. 1. Виробники зобов'язані вводити в обіг лише безпечну продукцію.
 
   1. Виробники зобов'язані вводити в обіг лише безпечну продукцію.
 
55. Стаття 5. Доведення безпечності продукції
 
-22- Кирильчук Є.І.
Узгодити положення статті 5 проекту Закону щодо переліку гармонізованих національних стандартів з Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", в тому числі і щодо самого терміну "гармонізовані національні стандарти".
 
Враховано частково   Стаття 5. Доведення безпечності продукції
 
    -23- Джоджик Я.І.
Статтю 5 викласти в редакції:
"Стаття 5. Доведення безпечності продукції
1. Продукція вважається безпечною, якщо вона відповідає вимогам щодо забезпечення безпечності продукції, що встановлені законами України та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, .
2. У разі відсутності законів України та нормативно-правових актів, у тому числі технічних регламентів, зазначених у частині 1 цієї статті, доказом безпечності продукції є її відповідність:
а) національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами. Перелік таких гармонізованих національних стандартів формується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації. Цей перелік за станом на 1 січня щороку оприлюднюється шляхом опублікування його у друкованому засобі масової інформації центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації (у разі його відсутності – у друкованому засобі масової інформації, визначеному цим органом) та шляхом розміщення його на офіційній сторінці центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації в мережі Інтернет.
б) національним стандартам України щодо забезпечення безпечності продукції крім визначених частиною 2а) цієї статті
в) національним стандартам держав, на території яких вироблено продукцію;
г) іншим нормативним документам із забезпечення безпечності продукції у відповідних галузях;
д) досягненням науки і техніки у сфері безпечності продукції;
е) очікуванням споживачів щодо безпеки конкретної продукції.
3. Продукція не може вважатися небезпечною за тих лише підстав, що існують можливості для досягнення більш високого рівня безпечності продукції або на ринку пропонується інша продукція, що становить менший ступінь ризику.
4. У разі відсутності вимог щодо забезпечення безпечності продукції, визначених частиною першою цієї статті, відповідна продукція вважається безпечною, якщо орган ринкового нагляду не доведе, що така продукція є небезпечною.
5. Відповідність продукції положенням, згаданим для забезпечення загальних вимог щодо безпеки, не повинна перешкоджати органам державного ринкового нагляду вживати заходів щодо накладання обмежень на розміщення цієї продукції на ринку, вилучення чи відкликання з ринку, коли є свідчення того, що незважаючи на таку відповідність, ця продукція є небезпечною."
 
Відхилено    
56. 1. Продукція вважається безпечною, якщо вона відповідає вимогам щодо забезпечення безпечності продукції, що встановлені законами України та іншими нормативно-правовими актами.
 
   1. Продукція вважається безпечною, якщо вона відповідає вимогам щодо забезпечення безпечності продукції, встановленим законодавством.
 
57. 2. У разі відсутності вимог щодо забезпечення безпечності продукції, визначених частиною першою цієї статті, відповідна продукція вважається безпечною, якщо орган ринкового нагляду не доведе, що така продукція є небезпечною.
 
   2. У разі відсутності вимог щодо забезпечення безпечності продукції, визначених частиною першою цієї статті, відповідна продукція вважається безпечною, якщо орган державного ринкового нагляду не доведе, що така продукція є небезпечною.
 
58. 3. Доказом безпечності продукції є відповідність її національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами. Перелік таких гармонізованих національних стандартів формується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації. Цей перелік за станом на 1 січня щороку оприлюднюється шляхом опублікування його у друкованому засобі масової інформації центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації (у разі його відсутності – у друкованому засобі масової інформації, визначеному цим органом) та шляхом розміщення його на офіційній сторінці центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації в мережі Інтернет.
 
   3. Доказом безпечності продукції є її відповідність національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами. Перелік таких гармонізованих національних стандартів формується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації. Цей перелік станом на 1 січня щороку оприлюднюється шляхом його опублікування у друкованому засобі масової інформації центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації (у разі його відсутності – у друкованому засобі масової інформації, визначеному цим органом) та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації.
 
59. 4. У разі відсутності вимог щодо забезпечення безпечності продукції, визначених частиною першою цієї статті, або відсутності чи незастосування національних стандартів, визначених частиною третьою цієї статті, орган ринкового нагляду під час доведення того, що продукція є небезпечною, може враховувати в такій послідовності:
 
   4. У разі відсутності вимог щодо забезпечення безпечності продукції, визначених частиною першою цієї статті, або за відсутності чи незастосуванні національних стандартів, визначених частиною третьою цієї статті, орган державного ринкового нагляду під час доведення того, що продукція є небезпечною, може враховувати в такій послідовності:
 
60. 1) національні стандарти інших держав щодо забезпечення безпечності продукції, що гармонізовані з відповідними європейськими та міжнародними стандартами;
 
   1) національні стандарти інших держав щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізовані з відповідними європейськими та міжнародними стандартами;
 
61. 2) регіональні стандарти щодо забезпечення безпечності продукції відповідно до міжнародних договорів України;
 
   2) регіональні стандарти щодо забезпечення безпечності продукції відповідно до міжнародних договорів України;
 
62. 3) стандарти України щодо забезпечення безпечності продукції, крім визначених частиною третьою цієї статті;
 
   3) стандарти України щодо забезпечення безпечності продукції, крім визначених частиною третьою цієї статті;
 
63. 4) кодекси усталеної практики із забезпечення безпечності продукції у відповідних галузях;
 
   4) кодекси усталеної практики із забезпечення безпечності продукції у відповідних галузях;
 
64. 5) досягнення науки і техніки у сфері безпечності продукції;
 
   5) досягнення науки і техніки у сфері безпечності продукції;
 
65. 6) очікування споживачів щодо безпечності продукції за звичайних або обгрунтовано передбачуваних умов її використання (в тому числі щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію, вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування).
 
   6) очікування споживачів (користувачів) щодо безпечності продукції за звичайних або обгрунтовано передбачуваних умов її використання (у тому числі щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування).
 
66. 5. Продукція не може вважатися небезпечною за тих лише підстав, що існують можливості для досягнення більш високого рівня безпечності продукції або на ринку пропонується інша продукція, що становить менший ступінь ризику.
 
   5. Продукція не може вважатися небезпечною лише з тих підстав, що є можливості досягнення вищого рівня безпечності продукції або що на ринку пропонується інша продукція, яка становить менший ступінь ризику.
 
67. Стаття 6. Доступ до інформації у сфері забезпечення безпечності продукції
 
   Стаття 6. Доступ до інформації у сфері забезпечення безпечності продукції
 
68. 1. Інформація щодо продукції, яка становить або може становити ризик, що одержана органами ринкового нагляду у зв'язку зі здійсненням ними своїх повноважень, повинна бути доступною для громадськості. Доступ до такої інформації забезпечується відповідно до законодавства про інформацію.
 
   1. Інформація щодо продукції, яка становить або може становити ризик, одержана органами державного ринкового нагляду у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень, є доступною для громадськості. Доступ до такої інформації забезпечується відповідно до законодавства про інформацію.
 
69. 2. Громадськість повинна мати доступ, зокрема, до інформації:
 
   2. Громадськість має доступ, зокрема, до інформації:
 
70. 1) що дає змогу ідентифікувати відповідну продукцію та осіб, що є її виробниками, розповсюджувачами;
 
-24- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
У підпункті першому частини другої статті 6 після слова "виробниками" додати слово "імпортерами"
 
Враховано   1) що дає змогу ідентифікувати відповідну продукцію та осіб, що є її виробниками, імпортерами, розповсюджувачами;
 
71. 2) про безпечність продукції, в тому числі про характер ризиків, пов'язаних зі споживанням (користуванням) відповідної продукції, та заходи, яких необхідно вжити споживачам для запобігання таким ризикам;
 
   2) про безпечність продукції, у тому числі про характер ризиків, пов'язаних зі споживанням (користуванням) відповідної продукції, та заходи, яких необхідно вжити споживачам (користувачам) для запобігання таким ризикам;
 
72. 3) про заходи, вжиті, в тому числі суб'єктами господарювання за власною ініціативою, з метою запобігання ризикам, які становить продукція, характер та тривалість таких заходів.
 
   3) про заходи, вжиті, у тому числі суб'єктами господарювання за власною ініціативою, з метою запобігання ризикам, які становить продукція, характер іа тривалість таких заходів.
 
73. 3. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики забезпечує безоплатний доступ громадськості через мережу Інтернет до відомостей, які містяться в системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, в обсязі, визначеному частиною другою цієї статті.
 
   3. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики забезпечує безоплатний доступ громадськості через мережу Інтернет до відомостей, які містяться в системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, в обсязі, визначеному частиною другою цієї статті.
 
74. 4. У разі масового розповсюдження на ринку небезпечної продукції інформацію про таку продукцію в обсязі, визначеному частиною другою цієї статті, може бути поширено засобами масової інформації та шляхом розміщення на офіційних сторінках органів ринкового нагляду та центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики у мережі Інтернет.
 
   4. У разі масового розповсюдження на ринку небезпечної продукції інформація про таку продукцію в обсязі, визначеному частиною другою цієї статті, може поширюватися через засоби масової інформації та шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного ринкового нагляду та центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.
 
75. Стаття 7. Звернення споживачів щодо захисту їх права на безпеку продукції
 
-25- Кирильчук Є.І.
Узгодити статтю 7 Закону про звернення споживачів щодо захисту їх права на безпеку продукції – з Законом України "Про захист прав споживачів".
 
Відхилено   Стаття 7. Звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції
 
76. 1. Споживачі мають право звертатися до органів ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпеку продукції.
 
   1. Споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції.
 
77. 2. Органи ринкового нагляду з метою здійснення моніторингу причин і кількості таких звернень споживачів ведуть їх облік в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Органи державного ринкового нагляду з метою здійснення моніторингу причин і кількості таких звернень споживачів (користувачів) ведуть їх облік у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
78. 3. Порядок проведення перевірок характеристик продукції на відповідність вимогам щодо безпечності на підставі звернень споживачів визначається Законом України "Про ринковий нагляд і контроль продукції".
 
   3. Порядок проведення перевірок характеристик продукції на відповідність вимогам щодо безпечності на підставі звернень споживачів (користувачів) визначається Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
79. 4. Інформація про порядок звернення споживачів щодо захисту права на безпеку продукції і про поштові адреси, за якими мають подаватися звернення, розміщується на інформаційних стендах у приміщеннях органів ринкового нагляду, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів і на офіційних сторінках відповідних органів в мережі Інтернет.
 
-26- Джоджик Я.І.
Статтю 7 доповнити частиною п’ятою такого змісту
"5. Оплата вартості випробувань (експертизи) продукції на відповідність встановленим вимогам безпеки за зверненням споживача, який придбав цю продукцію, проводиться за рахунок заявника.
Якщо за результатами розгляду звернення покупця, який придбав продукцію, буде документально доведено її невідповідність встановленим вимогам безпеки виробник та/або розповсюджувач зобов'язаний відшкодувати покупцю витрати на проведення випробування (експертизи).
Порядок відшкодування витрат на проведення випробувань (експертизи) встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено   4. Інформація про порядок звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції і про поштові адреси, за якими мають подаватися звернення, розміщується на інформаційних стендах у приміщеннях органів державного ринкового нагляду, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів і на офіційних веб-сайтах відповідних органів.
 
80. Розділ ІІ. ОБОВ'ЯЗКИ ВИРОБНИКІВ І РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ
 
   Розділ ІІ. ОБОВ'ЯЗКИ ВИРОБНИКІВ І РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ
 
81. Стаття 8. Обов'язки виробників
 
   Стаття 8. Обов'язки виробників
 
82. 1. Виробники зобов'язані:
 
   1. Виробники зобов'язані:
 
83. 1) зазначати на продукції або її упаковці найменування та місцезнаходження виробника, назву, тип або номер моделі, номер партії або серійний номер, назви складових частин тощо у випадках та в порядку, визначених законодавством;
 
   1) зазначати на продукції або її упаковці найменування та місцезнаходження виробника, назву, тип або номер моделі, номер партії або серійний номер, назви складових частин тощо у випадках та в порядку, визначених законодавством;
 
84. 2) проводити за власною ініціативою експертизу (випробування) зразків продукції, що введена в обіг під їх найменуванням;
 
   2) проводити за власною ініціативою експертизу (випробування) зразків продукції, що введена в обіг під їхньою торговельною маркою;
 
85. 3) розглядати звернення споживачів щодо безпечності продукції, введеної в обіг під їх найменуванням, вживати за результатами такого розгляду необхідних заходів та вести облік таких звернень;
 
   3) розглядати звернення споживачів (користувачів) щодо безпечності продукції, введеної в обіг під їхньою торговельною маркою, вживати за результатами такого розгляду необхідних заходів та вести облік таких звернень;
 
86. 4) інформувати, за необхідності, розповсюджувачів відповідної продукції про заходи, вжиті відповідно до пунктів 2 та 3 цієї частини;
 
   4) за необхідності інформувати розповсюджувачів відповідної продукції про заходи, вжиті відповідно до пунктів 2 і 3 цієї частини;
 
87. 5) надавати (в межах своєї діяльності) споживачам відповідну інформацію, яка дає їм можливість оцінювати ризики, притаманні продукції протягом звичайного або обґрунтовано передбачуваного строку її використання, якщо такі ризики є не відразу очевидними без належних попереджень, та яка дає змогу споживачам вживати запобіжних заходів щодо таких ризиків. Наявність таких попереджень не звільняє будь-яку особу від обов'язку додержання інших вимог, встановлених цим Законом та виданими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами;
 
   5) надавати (в межах своєї діяльності) споживачам (користувачам) інформацію, яка дає їм можливість оцінювати ризики, притаманні продукції протягом звичайного або обґрунтовано передбачуваного строку її використання, якщо такі ризики є не відразу очевидними, без належних попереджень, та яка дає змогу споживачам (користувачам) вживати запобіжних заходів щодо таких ризиків. Наявність таких попереджень не звільняє виробника від обов'язку додержання інших вимог, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами;
 
88. 6) з урахуванням характеристик продукції, яку вони постачають, вживати заходи:
 
   6) з урахуванням характеристик продукції, яку вони постачають, вживати заходів:
 
89. а) що дають їм можливість бути поінформованими про ризики, які може становити ця продукція;
 
   а) щодо інформування споживачів (користувачів) про ризики, які може становити ця продукція;
 
90. б) щодо уникнення ризиків (в тому числі вилучення відповідної продукції з обігу, попередження споживачів про ризики, які може становити ця продукція, або відкликання продукції);
 
   б) щодо уникнення ризиків, у тому числі вилучення продукції з обігу, попередження споживачів (користувачів) про ризики, які може становити продукція, відкликання продукції;
 
91. 7) у разі, коли їм стало відомо або мало б бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг, становить ризики для споживачів, несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, негайно повідомляти про це відповідному органу ринкового нагляду, в тому числі і про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції;
 
   7) якщо їм стало відомо або має бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, негайно повідомляти про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції;
 
92. 8) співпрацювати (в межах своєї діяльності) з органами ринкового нагляду з питань вжиття заходів щодо уникнення ризиків, що становить продукція, яка була поставлена або постачається цими виробниками.
 
   8) співпрацювати (в межах своєї діяльності) з органами державного ринкового нагляду з питань вжиття заходів щодо уникнення ризиків, які становить продукція, що була поставлена або постачається ними.
 
93. 2. Заходи, передбачені підпунктом "б" пункту 6 частини першої цієї статті, вживаються виробником добровільно або за рішенням відповідного органу ринкового нагляду, прийнятим відповідно до пункту 6 частини першої статті 12 цього Закону. При цьому відкликання продукції застосовується як винятковий захід, у разі, якщо інші заходи були б недостатніми для запобігання чи уникнення відповідних ризиків, які становить продукція, та у випадках, коли виробник цієї продукції вважає за необхідне або зобов'язаний застосувати відкликання на виконання рішення органу ринкового нагляду.
 
-27- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Перше речення частини другої статті 8 викласти в такій редакції:
"Заходи, передбачені підпунктом "б" пункту 6 частини першої цієї статті, вживаються виробником добровільно або за рішенням відповідного органу ринкового нагляду, прийнятим відповідно до пунктів "2" та "3" частини четвертої статті 12 цього Закону".
 
Враховано   2. Заходи, передбачені підпунктом "б" пункту 6 частини першої цієї статті, вживаються виробником добровільно або за рішенням відповідного органу державного ринкового нагляду, прийнятим відповідно до пунктів 2 та 3 частини четвертої статті 12 цього Закону. Відкликання продукції застосовується як винятковий захід, якщо інші заходи були б недостатніми для запобігання чи уникнення ризиків, які становить продукція, та у випадках, коли виробник цієї продукції вважає за необхідне або зобов'язаний застосувати відкликання продукції на виконання рішення органу державного ринкового нагляду.
 
94. Стаття 9. Обов'язки розповсюджувачів
 
   Стаття 9. Обов'язки розповсюджувачів
 
95. 1. Розповсюджувачі зобов'язані:
 
   1. Розповсюджувачі зобов'язані:
 
96. 1) надавати споживачам, а також виробникам, розповсюджувачам у ланцюгу постачання відповідної продукції інформацію про ризики, які становить ця продукція;
 
   1) надавати споживачам (користувачам), а також виробникам, розповсюджувачам у ланцюгу постачання відповідної продукції інформацію про ризики, які становить ця продукція;
 
97. 2) надавати відповідному органу ринкового нагляду та іншим заінтересованим особам інформацію, необхідну для відстеження походження відповідної продукції;
 
   2) надавати відповідному органу державного ринкового нагляду та іншим заінтересованим особам інформацію, необхідну для відстеження походження відповідної продукції;
 
98. 3) співпрацювати (в межах своєї діяльності) з виробниками та органами ринкового нагляду у здійсненні заходів щодо уникнення ризиків, які становить продукція;
 
   3) співпрацювати (в межах своєї діяльності) з виробниками та органами державного ринкового нагляду у здійсненні заходів щодо уникнення ризиків, які становить продукція;
 
99. 4) сприяти виробникам у вжитті ними заходів щодо забезпечення безпечності продукції;
 
   4) сприяти виробникам у вжитті ними заходів щодо забезпечення безпечності продукції;
 
100. 5) не постачати продукцію, про яку їм відомо або мало б бути відомо на підставі наявної в них інформації, що ця продукція не відповідає вимогам щодо забезпечення безпечності продукції;
 
   5) не постачати продукцію, про яку їм відомо або має бути відомо на підставі наявної в них інформації, що ця продукція не відповідає вимогам щодо забезпечення безпечності продукції;
 
101. 6) у разі, коли їм стало відомо або має бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони розповсюдили, становить ризики для споживачів, несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, негайно повідомляти про це відповідному органу ринкового нагляду, в тому числі і про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції;
 
   6) якщо їм стало відомо або має бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, негайно повідомляти про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції;
 
102. 7) співпрацювати (в межах своєї діяльності) з органами ринкового нагляду з питань вжиття заходів щодо уникнення ризиків, що становить продукція, яка була поставлена або постачається цими розповсюджувачами.
 
   7) співпрацювати (в межах своєї діяльності) з органами державного ринкового нагляду з питань вжиття заходів щодо уникнення ризиків, які становить продукція, що була поставлена або постачається ними.
 
103. Стаття 10. Повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції
 
   Стаття 10. Повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції
 
104. 1. У випадку, коли продукція не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, її виробник або розповсюджувач мають надати в установленому порядку повідомлення про таку продукцію.
 
-28- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
У пункті першому статті 10 після слова "порядку" додати слова "органу державного ринкового нагляду"
 
Враховано   1. У разі якщо продукція не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, її виробник або розповсюджувач має надати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку органу державного ринкового нагляду повідомлення про таку продукцію.
 
105. 2. У випадку, коли продукція, зазначена у частині першій цієї статті, становить серйозний ризик, у такому повідомленні також вказуються:
 
   2. Якщо продукція, зазначена в частині першій цієї статті, становить серйозний ризик, у такому повідомленні також вказуються:
 
106. 1) відомості, які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію або партію продукції, в тому числі найменування продукції, номер партії або серійні номери (за наявності);
 
   1) відомості, які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію або партію продукції, в тому числі найменування продукції, номер партії або серійні номери (за наявності);
 
107. 2) повний опис серйозного ризику, що становить відповідна продукція;
 
   2) повний опис серйозного ризику, що становить відповідна продукція;
 
108. 3) інша інформація, необхідна для відстеження походження відповідної продукції та її обігу;
 
   3) інша інформація, необхідна для відстеження походження відповідної продукції та її обігу;
 
109. 4) опис заходів, вжитих з метою запобігання ризикам, що становить така продукція для споживачів;
 
   4) опис заходів, вжитих з метою запобігання ризикам, які становить така продукція для споживачів (користувачів);
 
110. 5) інша інформація щодо продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції.
 
   5) інша інформація щодо продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції.
 
111. 3. Зміст та форма повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, та порядок надання його органам ринкового нагляду затверджуються Кабінетом Міністрів України. У цьому порядку визначаються, зокрема, випадки, коли таке повідомлення не надається.
 
   3. Форма повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, та порядок подання його органам ринкового нагляду затверджуються Кабінетом Міністрів України. У цьому порядку визначаються, зокрема, випадки, коли таке повідомлення не надається.
 
112. Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАГАЛЬНОЇ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
 
   Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАГАЛЬНОЇ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ НЕХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
113. Стаття 11. Державний нагляд за додержанням загальної вимоги щодо безпечності продукції
 
-29- Кирильчук Є.І.
Узгодити статті 11 та 12 Закону про порядок здійснення державного нагляду за додержанням загальної вимоги щодо безпечності продукції з Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
Враховано   Стаття 11. Державний ринковий нагляд за додержанням загальної вимоги щодо безпечності нехарчової продукції
 
114. 1. Державний нагляд за додержанням виробниками та розповсюджувачами продукції загальної вимоги щодо безпечності такої продукції забезпечується шляхом здійснення ринкового нагляду, а також контролю продукції при її ввезенні на митну територію України.
 
   1. Державний ринковий нагляд за додержанням виробниками та розповсюджувачами продукції загальної вимоги щодо безпечності такої продукції забезпечується шляхом здійснення державного ринкового нагляду, а також державного контролю продукції при її ввезенні на митну територію України.
 
115. 2. Організація та порядок здійснення ринкового нагляду, а також контролю продукції при її ввезенні на митну територію України, організація співпраці органів ринкового нагляду з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями з питань забезпечення безпечності продукції, порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб визначаються Законом України "Про ринковий нагляд і контроль продукції".
 
-30- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
У частині другій статті 11 слова "організація співпраці органів ринкового нагляду з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями з питань забезпечення безпечності продукції, порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб" виключити.
 
Враховано   2. Організація та порядок здійснення державного ринкового нагляду, а також державного контролю продукції під час її ввезення на митну територію України визначаються Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Митним кодексом України.
 
116. Стаття 12. Повноваження органів ринкового нагляду щодо забезпечення безпечності продукції
 
-31- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Обмежувальні (корегувальні) заходи із забезпечення безпечності продукції
1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція може становити ризики за певних умов, він невідкладно приймає рішення про попередження виробником та/або розповсюджувачем споживачів про такі ризики або рішення про вжиття заходів щодо приведення продукції у відповідність з вимогами щодо забезпечення безпечності продукції перед наданням її на ринку України.
2. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція може становити ризики для певних категорій споживачів, він невідкладно приймає рішення про попередження виробником та/або розповсюджувачем відповідних споживачів про такі ризики.
3. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція за обґрунтованих припущень може бути небезпечною, він невідкладно приймає рішення про тимчасову заборону надання такої продукції на ринку, в тому числі постачання цієї продукції, пропонування її для постачання або її демонстрації, на строк, необхідний для проведення відповідної експертизи (випробування).
4. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція є небезпечною, він невідкладно:
1) забороняє надання такої продукції на ринку та вживає заходів щодо забезпечення такої заборони;
2) вживає заходів щодо негайного вилучення її з обігу і попередження споживачів про ризики, які становить ця продукція;
3) вживає разом з виробниками та розповсюджувачами такої продукції, яка вже була надана на ринку України споживачам, заходів щодо відкликання її з обігу та знищення. При цьому відкликання продукції застосовується як винятковий захід у разі, якщо вжиті виробником або розповсюджувачем заходи є недостатніми для запобігання чи уникнення відповідних ризиків, які становить продукція.
5. Обмежувальні (корегувальні) заходи із забезпечення безпечності продукції, визначені частинами першою-четвертою цієї статті, мають вживатися органами ринкового нагляду пропорційно рівню загрози відповідної продукції суспільним інтересам. При цьому органи ринкового нагляду вживають заходів щодо налагодження співпраці з виробниками та розповсюджувачами щодо запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, що надана ними на ринку.
6. Порядок вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів із забезпечення безпечності продукції визначається Законом України "Про ринковий нагляд і контроль продукції".
 
Враховано   Стаття 12. Обмежувальні (коригувальні) заходи із забезпечення безпечності продукції
 
117. 1. Органи ринкового нагляду щодо забезпечення безпечності продукції:
 
   1. Якщо орган державного ринкового нагляду встановив, що продукція може становити ризики за певних умов, він невідкладно приймає рішення про попередження виробником та/або розповсюджувачем споживачів (користувачів) про такі ризики або рішення про вжиття заходів щодо приведення продукції у відповідність з вимогами щодо забезпечення безпечності продукції перед введенням її в обіг на ринку України.
 
118. 1) щодо будь-якої продукції:
 
      
119. а) проводять перевірки безпечності введеної в обіг продукції;
 
      
120. б) відбирають зразки введеної в обіг продукції та забезпечують проведення їх експертизи (випробування);
 
      
121. 2) щодо продукції, яка може становити ризики за певних умов:
 
      
122. а) приймають рішення про попередження виробником та/або розповсюджувачем споживачів про такі ризики;
 
      
123. б) приймають рішення про вжиття заходів щодо приведення продукції у відповідність з вимогами щодо забезпечення безпечності продукції перед наданням її на ринку України;
 
      
124. 3) щодо будь-якої продукції, яка може становити ризики для певних категорій споживачів, – приймають рішення про попередження виробником та/або розповсюджувачем відповідних споживачів про такі ризики;
 
      
125. 4) щодо будь-якої продукції, яка за обґрунтованих припущень може бути небезпечною, – тимчасово забороняють введення в обіг або розповсюдження такої продукції (надання такої продукції на ринку), в тому числі постачання цієї продукції, пропонування її для постачання або її демонстрації, на строк, необхідний для проведення відповідної експертизи (випробування);
 
      
126. 5) щодо будь-якої небезпечної продукції, що не введена в обіг, – забороняють введення в обіг або розповсюдження цієї продукції та вживають заходи щодо забезпечення такої заборони;
 
      
127. 6) щодо будь-якої небезпечної продукції, введеної в обіг:
 
      
128. а) вживають заходи щодо негайного вилучення її з обігу і попередження споживачів про ризики, які становить ця продукція;
 
      
129. б) вживають разом з виробниками та розповсюджувачами такої продукції, яка вже була надана на ринку України споживачам, заходи щодо відкликання її з обігу та знищення. При цьому відкликання продукції застосовується як винятковий захід у разі, якщо вжиті виробником або розповсюджувачем заходи є недостатніми для запобігання чи уникнення відповідних ризиків, які становить продукція.
 
      
130. 2. Заходи із забезпечення безпечності продукції, визначені частиною першою цієї статті, мають вживатися органами ринкового нагляду пропорційно рівню загрози відповідної продукції суспільним інтересам. При цьому органи ринкового нагляду вживають заходів щодо налагодження співпраці з виробниками та розповсюджувачами щодо запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, що надана ними на ринку.
 
   2. Якщо орган державного ринкового нагляду встановив, що продукція може становити ризики для певних категорій споживачів (користувачів), він невідкладно приймає рішення про попередження виробником та/або розповсюджувачем відповідних споживачів (користувачів) про такі ризики.
3. Якщо орган державного ринкового нагляду встановив, що продукція за обґрунтованих припущень може бути небезпечною, він невідкладно приймає рішення про тимчасову заборону введення в обіг такої продукції на ринку, в тому числі постачання цієї продукції, пропонування її для постачання або її демонстрації, на строк, необхідний для проведення відповідної експертизи (випробування).
4. Якщо орган державного ринкового нагляду встановив, що продукція є небезпечною, він невідкладно:
1) забороняє введення в обіг такої продукції на ринку та вживає заходів щодо забезпечення такої заборони;
2) вживає заходів щодо негайного вилучення її з обігу і попередження споживачів (користувачів) про ризики, які становить ця продукція;
3) спільно з виробниками та розповсюджувачами такої продукції, яка вже була надана на ринку України споживачам (користувачам), вживає заходів щодо відкликання її з обігу та знищення. Відкликання продукції застосовується як винятковий захід, якщо вжиті виробником або розповсюджувачем заходи є недостатніми для запобігання чи уникнення відповідних ризиків, які становить продукція.
5. Обмежувальні (коригувальні) заходи із забезпечення безпечності продукції, визначені частинами першою – четвертою цієї статті, вживаються органами державного ринкового нагляду пропорційно до рівня загрози відповідної продукції суспільним інтересам. Органи державного ринкового нагляду вживають заходів щодо налагодження співпраці з виробниками та розповсюджувачами з метою запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, що пропонується ними на ринку.
6. Порядок вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів із забезпечення безпечності продукції визначається Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
131. Стаття 13. Система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик
 
   Стаття 13. Система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик
 
132. 1. З метою обміну між органами виконавчої влади інформацією про продукцію, яка становить серйозний ризик, створюється та функціонує система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.
 
   1. З метою обміну між органами виконавчої влади інформацією про продукцію, що становить серйозний ризик, створюється та функціонує система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.
 
133. 2. Система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, формується із повідомлень, що надаються органами ринкового нагляду у разі виявлення ними продукції, яка становить серйозний ризик.
 
   2. Система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, формується з повідомлень, що подаються органами державного ринкового нагляду у разі виявлення ними продукції, що становить серйозний ризик.
 
134. 3. Повідомлення про продукцію, яка становить серйозний ризик, має містити:
 
   3. Повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик, має містити:
 
135. 1) відомості, які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію;
 
   1) відомості, які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію;
 
136. 2) опис відповідного ризику, який становить продукція, результат експертизи (випробування) зразків такої продукції;
 
   2) опис ризику, який становить продукція, результат експертизи (випробування) зразків такої продукції;
 
137. 3) інформацію про характер та тривалість заходів, вжитих для запобігання ризику (якщо такі заходи вживалися), в тому числі заходів, вжитих виробниками та/або розповсюджувачами за власною ініціативою;
 
   3) інформацію про характер і тривалість заходів, вжитих для запобігання ризику (якщо такі заходи вживалися), у тому числі заходів, вжитих виробниками та/або розповсюджувачами за власною ініціативою;
 
138. 4) інформацію про походження та ланцюги постачання відповідної продукції на ринку України;
 
   4) інформацію про походження та ланцюги постачання відповідної продукції на ринку України;
 
139. 5) інші відомості, передбачені правилами надання таких повідомлень до системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.
 
   5) інші відомості, передбачені правилами подання таких повідомлень до системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.
 
140. 4. До системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, також включаються відомості про продукцію, яка становить серйозний ризик, одержані за допомогою міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення, або в інший спосіб від уповноважених органів інших держав.
 
   4. До системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, також включаються відомості про продукцію, що становить серйозний ризик, одержані за допомогою міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення або в інший спосіб від уповноважених органів інших держав.
 
141. 5. Відомості, які містяться в системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, повинні бути доступними для органів ринкового нагляду та їх територіальних органів, митних органів, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів.
 
   5. Відомості, які містяться в системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, повинні бути доступними для органів державного ринкового нагляду та їх територіальних органів, митних органів, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів.
 
142. 6. Функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
 
   6. Функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
 
143. 7. Порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та правила надання повідомлень до цієї системи затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та правила подання повідомлень до цієї системи затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
144. Стаття 14. Доступ України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик
 
   Стаття 14. Доступ України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик
 
145. 1. Україна може відповідно до міжнародних договорів мати доступ до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик.
 
   1. Україна відповідно до міжнародних договорів може мати доступ до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик.
 
146. 2. Доступ до зазначених у частині першій цієї статті систем здійснюється для обміну даними між цими системами та системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.
 
   2. Доступ до зазначених у частині першій цієї статті систем здійснюється для обміну даними між цими системами та системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.
 
147. 3. Координацію діяльності щодо доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик, здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики.
 
   3. Координацію діяльності щодо доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик, здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики.
 
148. Розділ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
 
   Розділ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
 
149. Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
-32- Кармазін Ю.А.
Статтю 15 "Відповідальність за порушення вимог цього Закону" викласти як доповнення Кодексу України про адміністративні порушення
 
Відхилено   Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
    -33- Джоджик Я.І.
Статтю 15 викласти в редакції:
"Стаття 15. Відповідальність суб’єктів господарювання
1. За порушення цього закону виробники та розповсюджувачі несуть відповідальність згідно статті 16, статті 17 цього Закону:
- за розміщення на ринку небезпечної продукції;
- за ненадання належної інформації про продукцію, розміщену на ринку, що не дає змоги покупцеві оцінити небезпеку, яка може виникнути під час її використання за призначенням протягом встановленого терміну придатності цієї продукції, та вжити застережних заходів для усунення або зменшення небезпеки, пов’язаної з використанням або споживанням цієї продукції;
- за непідтвердження безпечності продукції відповідно до вимог, встановлених законодавством;
- за підтвердження безпечності продукції на підставі документів, що містять завідомо неправдиві відомості. При виявленні такої продукції інформація направляється до правоохоронних органів;
- за ненадання відповідному органу державного ринкового нагляду інформації, яка є або повинна стати відомою виробнику (розповсюджувачу), про небезпеку, пов’язану з використанням або споживанням продукції, що створює перешкоди відповідному органу державного нагляду (контролю) для швидкого втручання в ситуацію;
- за невилучення, невідкликання, а також продовження введення в обіг та розміщення на ринку небезпечної продукції за наявності відповідного рішення органів державного нагляду (контролю);
- за безпідставну відмову в наданні інформації або документів, які вимагаються органами державного нагляду (контролю) в межах їх компетенції, їх навмисне викривлення або приховування.
2. Якщо невідповідність продукції встановленим вимогам виникла з вини кількох суб’єктів господарювання, вони несуть солідарну відповідальність.
3. За введення в обіг і розміщення на ринку імпортної продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпечності, відповідальність несе імпортер цієї продукції.
4. Якщо виробник продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки, не може бути визначений і розповсюджувач такої продукції не повідомить про її виробника, він несе відповідальність як виробник продукції. Це також стосується імпортованої продукції, якщо ця продукція не містить найменування імпортера, навіть якщо вона містить найменування її виробника.
5. Виробник несе одноосібну відповідальність за відповідність своєї продукції встановленим вимогам безпеки незалежно від того чиє він розробником і виробником продукції чи вважається виробником через те, що продукцію розміщено на ринку під його назвою.
6. Відповідальність виробника не може бути зменшена, якщо невідповідність продукції встановленим вимогам безпеки мала місце в результаті його дій та/або дій третьої сторони.
7. Якщо виробник передає для виконання всі або частину робіт іншому виробнику він не звільняється від відповідальності, якщо введення продукції в обіг здійснюється від його імені.
8. Розповсюджувач несе відповідальність як виробник продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки, якщо вона стала такою внаслідок порушення ним умов або термінів зберігання чи умов транспортування.
9. Зменшення встановленої законодавством відповідальності виробника та/або розповсюджувача в договорах (контрактах) поставки забороняється.
10. Відповідальність виробника та/або розповсюджувача може бути зменшена, якщо вони самостійно виявили невідповідність продукції встановленим вимогам безпеки та вчинили необхідні заходи щодо відкликання та/або вилучення її з обігу, своєчасно надали інформацію покупцям, партнерам та органам державного нагляду .
11. За недопущення до проведення перевірки та/або за створення перешкод для виконання службовими особами органу державного нагляду (контролю) під час виконання ними своїх службових обов’язків або невиконання законних вимог цих осіб виробник (розповсюджувач) несе відповідальність згідно з законодавством України.
12. Виробник не несе відповідальності згідно з цим Законом у разі, коли він доведе, що:
- він не розміщував небезпечну продукцію на ринку;
- продукція стала небезпечною після введення її в обіг внаслідок порушення умов зберігання, термінів придатності й транспортування іншими суб’єктами господарювання, які взяли участь у її розміщенні та обігу;
- безпечність продукції не забезпечується вимогами, встановленими в нормативно-правових актах та нормативних документах, виданих органами державної влади; або стан розвитку науки і техніки на момент введення продукції в обіг не дозволяв виявити невідповідність встановленим вимогам безпеки; або невідповідність встановленим вимогам безпеки виникла внаслідок розроблення і прийняття органами державної влади нових нормативно-правових актів та нормативних документів, які встановлюють більш високі вимоги безпеки;
- якщо він є виробником комплектуючого виробу, а невідповідність продукції встановленим вимогам безпеки виникла внаслідок недоліків загальної конструкції продукції, до складу якої він входить, або через вади інструкцій, які розроблені виробником продукції;
- невідповідність продукції встановленим вимогам безпеки виникла внаслідок неправильних дій покупця.
13. Розповсюджувач не несе відповідальності, якщо продукція, яка придбана й реалізується ним, супроводжується документами виробника, що підтверджують її безпечність."
 
Відхилено    
150. 1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
 
   1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
 
151. 2. До виробника застосовуються штрафні санкції у вигляді штрафів у разі:
 
-34- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"2. До виробника застосовуються штрафні санкції у разі:
1) введення ним в обіг небезпечної продукції – у розмірі від тисячі п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від двох тисяч п’ятисот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статті 8 цього Закону, – у розмірі від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від тисячі п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано   2. До виробника застосовуються штрафні санкції у разі:
 
152. 1) введення ним в обіг небезпечної продукції – у розмірі від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   1) введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції – у розмірі від тисячі п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від двох тисяч п’ятисот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
153. 2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статті 8 цього Закону, – у розмірі від тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статті 8 цього Закону, – у розмірі від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від тисячі п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
154. 3. До розповсюджувача застосовується штрафна санкція у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, – у розмірі від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-35- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
"3. До розповсюджувача застосовується штрафна санкція за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, – у розмірі від двохсот п’ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано   3. До розповсюджувача застосовується штрафна санкція за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, – у розмірі від двохсот п’ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
155. 4. До виробника або розповсюджувача застосовуються штрафні санкції у вигляді штрафів у разі:
 
-36- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
"4. До виробника або розповсюджувача застосовуються штрафні санкції у разі:
1) невиконання або неповного виконання рішення органу ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою – третьою статті 12 цього Закону, – у розмірі від тисячі п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробників та у розмірі від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
2) невиконання або неповного виконання рішення органу ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, – у розмірі від двох тисяч п’ятисот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробників та у розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів".
 
Враховано   4. До виробника або розповсюджувача застосовуються штрафні санкції у разі:
 
156. 1) невиконання або неповного виконання рішення органу ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених пунктами 2 – 4 частини першої статті 12 цього Закону, – у розмірі від тисячі до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   1) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою – третьою статті 12 цього Закону, – у розмірі від тисячі п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробників та у розмірі від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
157. 2) невиконання або неповного виконання рішення органу ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених пунктами 5 та 6 частини першої статті 12 цього Закону, – у розмірі від двох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   2) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, – у розмірі від двох тисяч п’ятисот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробників та у розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів.
 
158. 5. Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний строк із дня отримання постанови про його накладання.
 
   5. Суб'єкт господарювання зобов‘язаний сплатити штраф у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладання.
 
159. У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
 
   У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
 
160. Рішення про накладення штрафу в справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду відповідно до чинного законодавства України.
 
   Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду відповідно до закону.
 
161. 6. Сплата штрафу не звільняє виробника або розповсюджувача від відповідальності за шкоду, завдану споживачам продукції.
 
   6. Сплата штрафу не звільняє виробника або розповсюджувача від відповідальності за шкоду, завдану споживачам (користувачам) продукції.
 
162. 7. Порядок прийняття рішень про накладення штрафів визначається Законом України "Про ринковий нагляд і контроль продукції".
 
-37- Джоджик Я.І.
Доповнити статтями 16, 17 такого змісту:
"Стаття 16. Державний нагляд (контроль) за відповідністю продукції встановленим вимогам безпеки
Державний нагляд (контроль) за відповідністю продукції встановленим вимогам безпеки здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності та його територіальні органи.
Зазначений орган здійснює державний нагляд (контроль) за будь-якою продукцією після розміщення її на ринку протягом життєвого циклу до останньої стадії використання чи споживання, а для продукції, яка містить ризики за певних умов – перед розміщенням її на ринку з метою виявлення, попередження та участі в усуненні порушень встановлених вимог безпеки.
Порядок проведення державного нагляду (контролю), права, обов’язки і повноваження, відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю), порядок застосування правових заходів за результатами нагляду (контролю), відповідальність суб’єктів господарювання встановлюються Законами України та іншими нормативно-правовими актами.
До суб’єктів господарювання, продукція яких не відповідала встановленим вимогам безпеки, застосовуються наступні правові заходи:
вимога щодо усунення виявлених порушень;
заборона введення в обіг продукції (або окремих партій продукції);
заборона реалізації (розповсюдження) продукції (або окремих партій продукції);
рішення про відкликання та/або вилучення з обігу небезпечної продукції. Визначений у рішенні термін його виконання повинен бути обґрунтованим і таким, щоб особи, яких воно стосується, мали змогу належним чином його виконати.
штраф.
Стаття 17. Накладання штрафів
1. За розповсюдження (реалізацію) небезпечної продукції та за невиконання наданих відповідних приписів на суб’єкти господарювання накладаються штрафи, про що виноситься відповідна постанова органу державного нагляду (контролю).
Штрафи повинні бути застережливими, ефективними, пропорційними. Сплата штрафів здійснюється відповідно до законодавства України.
Сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання від відшкодування шкоди, заподіяної покупцеві, та збитків, пов’язаних з відкликанням або вилученням продукції.
Якщо суб’єкт господарювання самостійно виявив невідповідність своєї продукції встановленим вимогам безпеки та вжив заходи щодо припинення розповсюдження такої продукції та усунув виявлені недоліки в такій продукції і повідомив про це орган державного нагляду (контролю), то у такому разі штраф не накладається.
2. За розміщення на ринку продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки, виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 10 000 ? 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3.За відсутність підтвердження безпечності продукції у законодавчо регульованій сфері відповідно до вимог, встановлених законодавством, виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 100 ? 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. За підтвердження безпечності продукції у законодавчо регульованій сфері відповідно до вимог, встановлених законодавством, на підставі підроблених документів або документів, що містять неправдиві відомості виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 1 000 ? 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. За ненадання належної інформації про продукцію, розміщену на ринку, що не дає змоги покупцеві оцінити небезпеку, яка може виникнути під час її використання за призначенням протягом терміну придатності цієї продукції, якщо така небезпека не є очевидною без належного попередження, та на підставі якої можна вжити застережних заходів для усунення або зменшення небезпеки, пов’язаної з використанням або споживанням відповідної продукції, виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 150 ? 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. За не вилучення або не відкликання продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки, а також продовження введення в обіг та розміщення на ринку такої продукції виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 5 000 ? 200 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
7. За розповсюдження продукції, реалізація якої була заборонена за результатами державного нагляду (контролю), виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 1 000 ? 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
8. За розповсюдження продукції, реалізація якої була тимчасово заборонена під час відбору зразків (проб) для випробувань, виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 200 ? 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
9. За розповсюдження продукції, реалізація якої була заборонена за відсутністю її у суб’єкта господарювання на момент перевірки, але у подальшому була реалізована без пред’явлення для контролю органу державного нагляду (контролю), виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 500 ? 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
10. За розповсюдження продукції, реалізація якої була заборонена під час перевірки на підставі протоколу випробувань за невідповідність її встановленим вимогам до об’єкта державного нагляду (контролю), виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 500 ? 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
11. За ненадання виробником (розповсюджувачем) відповідному органу державного нагляду (контролю) інформації про небезпечну продукцію, розповсюджувану ним на ринку, виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
12. За безпідставну відмову в наданні інформації або документів, які вимагаються органами державного нагляду (контролю), їх навмисне викривлення або приховування, виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 50 ? 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
13. За недопущення до проведення перевірки, створення перешкод для виконання службовими особами органу державного нагляду (контролю) своїх службових обов’язків або невиконання законних вимог цих осіб, виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 50 ? 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
14. За умисне затягування терміну початку та строку проведення перевірки виробник (розповсюджувач) сплачує штраф у розмірі 50 ? 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
15. У разі, якщо при розгляді справи про накладення штрафу буде встановлено, що у розповсюдженні продукції брали участь кілька розповсюджувачів, штраф накладається пропорційно порушенню на кожного з таких розповсюджувачів. Якщо виробник є одночасно і розповсюджувачем певної продукції, то на нього накладається штраф, тільки як на розповсюджувача продукції.
16. Штрафи згідно з цим Законом має право накладати спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності та його територіальні органи.
17. У разі невиконання порушником рішення органу державного нагляду (контролю) щодо накладення штрафу (постанови) протягом 15 днів з дня її отримання вона підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Відповідно статтю 16 вважати статтею 18.
 
Відхилено   7. Порядок прийняття рішень про накладення штрафів визначається Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
163. Стаття 16. Підстави звільнення від відповідальності за порушення вимог цього Закону
 
   Стаття 16. Підстави звільнення від відповідальності за порушення вимог цього Закону
 
164. 1. Виробник не несе відповідальність, встановлену статтею 15 цього Закону, якщо доведе, що:
 
   1. Виробник не несе відповідальності, встановленої статтею 15 цього Закону, якщо доведе, що:
 
165. 1) він не вводив відповідну продукцію в обіг;
 
   1) він не вводив відповідну продукцію в обіг;
 
166. 2) з урахуванням усіх обставин відповідна продукція після введення її в обіг стала небезпечною внаслідок дій або бездіяльності інших осіб чи непереборної сили;
 
   2) з урахуванням усіх обставин відповідна продукція після введення її в обіг стала небезпечною внаслідок дій або бездіяльності інших осіб чи обставин непереборної сили;
 
167. 3) відповідна продукція є небезпечною внаслідок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов'язкових для нього приписів органів державної влади;
 
   3) відповідна продукція є небезпечною внаслідок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов'язкових для нього приписів органів державної влади;
 
168. 4) у випадку виробника комплектувального виробу чи складової частини продукції – продукція є небезпечною внаслідок конструкції готової продукції, до якої входить цей виріб чи складова частина, або інструкцій, наданих такому виробнику виробником готової продукції.
 
   4) виробник є виробником комплектувального виробу чи складової частини продукції, а продукція є небезпечною внаслідок конструкції готової продукції, до якої входить цей виріб чи складова частина, або інструкцій, наданих такому виробнику виробником готової продукції.
 
169. 2. Розповсюджувач не несе відповідальності, встановленої статтею 15 цього Закону, якщо доведе, що:
 
   2. Розповсюджувач не несе відповідальності, встановленої статтею 15 цього Закону, якщо доведе, що:
 
170. 1) продукція стала небезпечною внаслідок недодержання іншим розповсюджувачем умов її зберігання, за умови, що іншого розповсюджувача такої продукції може бути встановлено;
 
   1) продукція стала небезпечною внаслідок недодержання іншим розповсюджувачем умов її зберігання, за умови що іншого розповсюджувача такої продукції може бути встановлено;
 
171. 2) продукція, яка поставлена ним, відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпечності продукції, але, незважаючи на це, є небезпечною.
 
-38- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
У тексті проекту Закону України "Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції" слово "споживач" в усіх відмінках та числах (крім слів "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів") замінити словами "споживач (користувач)" у відповідному відмінку та числі.
 
Враховано   2) поставлена ним продукція відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпечності продукції, однак, незважаючи на це, є небезпечною.
 
172. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
173. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
-39- Джоджик Я.І.
Частину першу Розділу V "Прикінцеві положення" викласти в редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.".
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
    -40- Симоненко П.М.
Мармазов Є.В.
Назви розділу ІХ. Прикінцеві положення слід викласти в такій
редакції "Розділ ІХ. Перехідні та прикінцеві положення"
Перехідний період необхідний для:
розроблення та впровадження технічних регламентів на конкретні види продукції, які поетапно замінять чинні нормативні документи;
гармонізації національних стандартів, які слугують доказовою базою для технічних регламентів;
вирішення питань, пов'язаних з бюджетним фінансуванням робіт, щодо відбору зразків продукції, їх транспортування, зберігання та випробування;
вирішення питань, пов'язаних з державною службою працівників системи ринкового нагляду.
У зв'язку з цим необхідно встановити введення в дію цього Закону з 1 січня 2012 року.
 
Відхилено    
174. 2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-41- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Пункт другий прикінцевих положень виключити.
 
Враховано      
175. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
176. забезпечити створення системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;
 
   забезпечити створення системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;
 
177. затвердити порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та правила надання повідомлень до системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;
 
   затвердити порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та правила надання повідомлень до системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;
 
178. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
179. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
180. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
181. забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-42- Кармазін Ю.А.
Доповнити Розділ «Прикінцеві положення» новими пунктами 4, 5 такого змісту:
«4. Доручити членам Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України у трьохмісячний строк розробити і внести до Верховної Ради України проект Закону про внесення до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України, змін щодо заборони внесення до Верховної Ради України суб’єктами законодавчої ініціативи проектів нових первинних законодавчих актів, у випадку якщо вони стосуються предмету відання чинних первинних законодавчих актів, а також Програму інкорпорування, систематизації та кодифікації нормативно-правових актів Верховної Ради України.
5. Рекомендувати Президенту України та доручити Кабінету Міністрів України відмовитися від внесення до Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи проектів нових первинних законодавчих актів, у випадку якщо вони стосуються предмету відання чинних первинних законодавчих актів та у трьохмісячний строк розробити Програму інкорпорування, систематизації та кодифі
 
Відхилено   забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.