Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до статті 212 Сімейного кодексу України щодо усиновлення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (доопрацьований)
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України -
 
      
2. членами Комітету з питань сім’ї, молодіжної
 
      
3. політики, спорту та туризму
 
      
4. Костенком П.І., Сусловим Є.І., Лук’яновою К.Є. та іншими
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
5. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін та доповнень до статті 212
 
-1- Круць М.Ф.
У назві законопроекту слова "та доповнення" виключити.
 
Враховано   Про внесення змін до статті 212
 
6. Сімейного кодексу України (щодо усиновлення)
 
-2- Кармазін Ю.А.
Змінити назву проету на "Проект Закону України "Про внесення змін до статті 212 Сімейного кодексу України (щодо заборони усиновлення українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування громадянами тих країн, з якими Україною не укладено двосторонні договори при співробітництво з питань усиновлення, а також особами без громадянства).
 
Відхилено   Сімейного кодексу України щодо усиновлення
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. Частину першу статті 212 Сімейного кодексу України ( 2947-14) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) доповнити пунктами 10 і 11 такого змісту:
 
   І. Частину першу статті 212 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) доповнити пунктами 11 і 12 такого змісту:
 
9. "10) є громадянами та постійно проживають у країнах, з якими Україною не укладено договори про співробітництво з питань усиновлення, крім випадків, коли зазначені громадяни є родичами дитини або перебувають у шлюбі з батьком чи матір’ю дитини;
 
-3- Кармазін Ю.А.
Пункт 10 частини 1 викласти в такій редакції:
"10) є громадянами (підданими) іншої держави або держав, з якими Україною не укладено договори про співробітництво з питань усиновлення, або постійно проживають у такій державі (державах), крім випадків, коли зазначені громадяни є родичами дитини або перебувають у шлюбі з батьком чи матір’ю дитини";
 
Враховано частково   "11) є громадянами та/або постійно проживають у державах, з якими Україна не уклала договори про співробітництво з питань усиновлення, крім випадків, коли зазначені громадяни є родичами дитини або перебувають у шлюбі з батьком чи матір’ю дитини;
 
10. 11) є особами без громадянства."
 
-4- Кармазін Ю.А.
Пункт 11 частини 1 викласти в такій редакції:
"11) є особами без громадянства, або особами, які незаконно мають подвійне громадянство"
 
Відхилено   12) є особами без громадянства".
 
11. ІІ.Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
12. 1.Цей закон набирає чинності з моменту опублікування.
 
-5- Круць М.Ф.
Статтю 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
13. 2.Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
-6- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін внести до Верховної Ради України проект Закону щодо посилення відповідальності за провадження на території України діяльності з добору та передачі для усиновлення дітей від імені та в інтересах громадян, які бажають усиновити дитину, отримання та
передача будь-яких відомостей про дитину, документів щодо неї іншими особами, а так само будь-якої діяльності з усиновлення дітей з метою отримання прибутків".
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
14. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
15. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.